Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Despre Sfanta Scriptura
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #21  
Vechi 26.11.2007, 22:39:47
ancah
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Fara diacritice:

Sectarul: Ce întelegeti voi si ce întelegere aveti despre Sfânta Scripturã?
Preotul: Noi prin Sfânta Scripturã întelegem colectia cãrtilor sfinte ale Vechiului si Noului Testament, care au fost scrise sub insuflarea Duhului Sfânt, într-un rãstimp de aproape 1500 de ani, adicã de la Moise (circa 1400 de ani înainte de Hristos) pânã la autorul Apocalipsei (circa 100 de ani dupã Hristos). Încã sã se stie cã Sfânta Scripturã este primul izvor al descoperirii dumnezeiesti.
Sectarul: Dar de ce voi, arhiereii si preotii, nu dati voie cresinilor care sunt membri ai Bisericii ca si voi sã citeascã sau sã predice în public cuvântul lui Dumnezeu din Scripturi?
Preotul: Orice crestin are voie sã citeascã Sfânta Scripturã, dar nu oricine are dreptul de a învãþa si de a tãlmãci cuvântul Scripturii. Dreptul acesta îl are numai Biserica, care este stâlp si temelie a adevãrului (I Tim. 3, 15).
Deci oricine învatã în Bisericã trebuie sã învete asa cum a învãtat Biserica dintotdeauna. Pentru aceasta trebuie oameni bine pregãtit, cunoscãtori ai dreptei credinte. De ce dreptul de a învãta îl au numai episcopii, preotii si diaconii este usor de înteles, când ne gândim cã Mântuitorul a dat puterea de a învãta sfintilor si pãstorilor (Matei 28, 20). Nu multimilor, ci numai Apostolilor. Apostolii erau trimisi de Hristos sã învete. Iar Sfântul Apostol Pavel spunea: Cum vor propovãdui, dacã nu vor fi trimisi? (Rom. 10, 15).
Deci dreptul la propovãduire îl are numai cel trimis. Or, episcopii sunt urmasii legitimi ai apostolilor. Sfântul Pavel îi încredinteazã Episcopului Timotei din Efes sarcina de a învãta în Bisericã, si nu tuturor credinciosilor din Efes. Acelasi apostol spune corintenilor: Oare toti sunteti apostoli, oare toti sunteti învãtãtori? (I Cor. 12, 29). Acelasi apostol spune despre episcop, preot si diacon cã trebuie sã fie destoinic a învãta pe alþii (I Tim. 3, 2; Tit 1, 9). Nu spune însã acelasi lucru despre toti credinciosii. El face distinctie între pãstor si turmã, între cei care învatã si cei care ascultã. Episcopul, preotul si diaconul, nu pot învãta ce vor, ci ceea ce a învãtat Biserica întotdeauna. Ei învatã în numele Bisericii. Fiindcã nu oricine are destulã pricepere si întelegere ca sã tâlcuiascã Scriptura. Acest lucru îl aratã luminat marele Apostol Petru în epistola sa, când vorbeste de epistolele marelui Apostol Pavel si zice cã: în ele sunt unele lucruri anevoie de înteles, pe care cei nestiutori si neîntãriti le rãstãlmãcesc, ca si pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare (II Petru 3, 16).
Sectarul: Nu este adevãrat cã crestinii ca membri ai Bisericii nu au voie sã predice si sã tâlcuiascã Scripturile. Orice crestin stie sã tâlcuiascã Sfânta Scripturã, fiind luminat de Duhul Sfânt; si acest lucru se poate întelege limpede din cele scrise: Iar voi, ungere aveti de la Cel Sfânt si stiti toate... Cât pentru voi, ungerea pe care ati luat-o de la El rãmâne întru voi si nu aveti trebuintã sã vã învete cineva... (I Ioan 2, 20, 27).
Preotul: Ascultã, omule, Sfânta Scripturã este ca o fântânã cu adâncime fãrã fund, fiindcã în ea este cuprinsã întelepciunea lui Dumnezeu care nu are margini. Dacã cineva însetat ar veni la o fântânã si ar vrea sã bea toatã apa, s-ar îneca în ea; dar dacã va scoate din ea cu ciutura si apoi de acolo va bea cu paharul, se va rãcori fãrã de primejdie. Cine este omul acela nebun care ar voi sã se bage într-o apã adâncã, fãrã sã stie sã înoate? Sfânta Scripturã are «oase», dupã cum spun Sfintii Pãrinti ai Bisericii, si nimeni având dintii întelegerii sale de lapte, sã nu îndrãzneascã a sparge cu ei oasele cele tari ale Scripturilor dumnezeiesti, cãci se vatãmã pe sine si se pierde.
Dumneata nu ai citit în Sfânta Scripturã cele despre famenul etiopian? Acesta citea pe Proorocul Isaia si când l-a întrebat Apostolul Filip dacã întelege cele ce citeste, el a zis: Cum voi putea întelege, de nu mã va povãtui cineva? (Fapte 8, 31). Ia seama, cãci si cuvântul «ungere», despre care ai amintit dumneata, înseamnã vãrsarea Sfântului Duh în Sfânta Tainã a Mirungerii, îndatã dupã primirea Botezului (Fapte 4, 27; II Cor. 1, 21; Ioan 16, 13; Rom. 8, 9 etc.), iar cuvintele «stiti toate» înseamnã tot ceea ce tine de adevãrul crestin si de mântuire, precum si tot ceea ce este în legãturã cu antihrist si cu rãspânditorii lui, despre care este vorba în versetele urmãtoare: I Ioan 2, 22; 4, 2-3. Asadar, nu trebuie a o lua fiecare dupã capul sãu în tâlcuirea Scripturilor, cãci vã rãtãciti, mergând din rãtãcire în rãtãcire.
Sectarul: Orice crestin are dreptul si chiar datoria sã tâlcuiascã singur Sfânta Scriptura, cãci asa ne-a poruncit nouã Mântuitorul, zicând: Cercetati Scripturile, cãci socotiþi cã în ele aveti viata vesnicã. si tocmai ele sunt care mãrturisesc despre Mine (Ioan 5, 39).
Preotul: Ia seama, omule, cã multi începãtori de erezii din vechime Arie, Nestor, Eutihie, Apolinarie, Origen s.a. au îndrãznit a se afunda în marea Scripturii cea fãrã de fund si s-au înecat duhovniceste, pierzându-se pe sine si pe toti cei care i-au urmat. Nu toti au vârsta duhovniceascã la fel si, de aceea, nu toti pot întelege Sfânta Scripturã la fel.
Sfânta Scripturã cuprinde trei întelesuri: 1) întelesul trupesc, dupã literã (gramatical), obstesc sau istoric; 2) întelesul sufletesc, alegoric, metaforic; 3) întelesul spiritual (duhovnicesc), anagogic sau mistic. Asadar, dupã cum spun Sfintii Pãrinti cei vechi ai Bisericii, cei simpli la cunostintã sã se multumeascã cu întelesul cel obstesc si istoric (dupã litera Scripturii); cei mai înaintati sã pãtrundã cu întelegerea si în sufletul Scripturii, iar cei desãvârsiti cu fapta si întelegerea pot cuprinde întelesurile cele mai adânci ale Sfintei Scripturi. Pentru aceasta si marele Pavel, arãtând cã întelepciunea cea desãvârsitã a Scripturilor se cuvine celor desãvârsiti, zicea: Însã noi grãim întelepciunea întru cei desãvârsiti, dar nu întelepciunea veacului acestuia, nici a domnilor veacului acestuia care sunt pieritori, ci propovãduim întelepciunea lui Dumnezeu în tainã, pe cea ascunsã, pe care a rânduit-o Dumnezeu mai înainte de veci spre slava noastrã (I Cor. 2, 6 7).
Sectarul: Nu este nevoie ca cineva sã aibã multã stiintã spre a putea pricepe învãtãturile Sfintei Scripturi, cãci si celor neînvãtati li se descoperã întelepciunea acestor învãtãturi, dupã cum aratã Mântuitorul prin cuvintele: Te laud pe Tine, Pãrinte,... cãci ai ascuns acestea de cei întelepti si le-ai descoperit pe ele pruncilor (Matei 11, 25).
Preotul: Da, le-a descoperit Dumnezeu întelepciunea Sa acelora pe care i-a cunoscut cã sunt prunci cu rãutatea, dar nu cu mintea si cu întelegerea adicã celor desãvârsiti în toatã fapta bunã si care ajunseserã la nerãutatea pruncilor. La acest lucru îndeamnã si marele Pavel pe crestinii din Corint, zicând: Fratilor, nu fiti prunci cu mintea, ci fiti prunci cu rãutatea. Cu mintea însã sã fiti oameni desãvârsiti! (I Cor. 14, 20).
Sectarul: Dumnezeu a osândit întelepciunea si stiinta oamenilor, dupã cuvântul scris: Pierde-voi întelepciunea înteleptilor si stiinta celor învãtati o voi dãrâma (Isaia 29, 14). si apostolul zice: Unde este înteleptul? Unde este cãrturarul? Unde este întrebãtorul veacului de acum? Au nu a fãcut Dumnezeu nebunã întelepciunea lumii acesteia? (I Cor. 1, 19 20). Deci nu este posibil ca Dumnezeu sã fi rezervat tâlcuirea Sfintei Scripturi numai unor oameni cu stiintã de carte, asa cum sustineti voi, preotii ortodocsi!
Preotul: Aici, la cele ce arãti dumneata spre a dovedi cã Dumnezeu a osândit întelepciunea si stiinta omeneascã, trebuie sã stii cã nu toatã stiinta si întelepciunea a osândit-o Dumnezeu, ci numai întelepciunea cea desartã a veacului acestuia si nicidecum întelepciunea cea duhovniceascã. Dacã ar fi dupã afirmatia dumitale si a tuturor sectarilor care cugetã cele asemenea cu dumneata, atunci ar însemna sã fie osânditã si întelepciunea lui Solomon, a lui Isus fiul lui Sirah, a Mântuitorului, a sfintilor prooroci si apostoli, cãrora li s-a poruncit sã fie întelepti ca serpii si blânzi ca porumbeii (Matei 10, 16). Dar nu este deloc asa. Ci voi, sectarii, dupã cuvântul Domnului, mult vã rãtãciti, nestiind Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu (Matei 22, 29).
Reply With Quote
  #22  
Vechi 27.11.2007, 00:34:23
Alexandra-Ioana Alexandra-Ioana is offline
Banned
 
Data înregistrării: 19.11.2007
Mesaje: 91
Implicit

Frumos ca citit si va documentati... dar mai important e cu ce ramaneti!

Multa pace si lumina!:p
Reply With Quote
  #23  
Vechi 27.11.2007, 02:09:58
ancah
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Asta e valabil pentru toti.
Reply With Quote
  #24  
Vechi 15.05.2008, 16:10:01
Eutifiev_EMI Eutifiev_EMI is offline
Member
 
Data înregistrării: 03.04.2008
Mesaje: 74
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Alexandra-Ioana
Scriptura este insuflata de Duhul Sfant, una dintre cele trei Persoane, ce formeaza Sfanta Treime. Astfel, Scriptura contine cu siguranta si incontestabil cuvintele lui DUMNEZEU.
Sa vedem putin cum stam. Citim... nu citim? Intelegem... nu intelegem? :)Ce vreti sa spuneti prin : "DE nu se naste cine va de sus..." ?
Reply With Quote
  #25  
Vechi 15.05.2008, 17:23:51
costel's Avatar
costel costel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 22.09.2006
Mesaje: 4.827
Implicit

Este vorba de Botez. Prin El are loc moartea omului celui vechi si nasterea celui nou. Astfel, Botezul este "innoirea" noastra. Iar acesta innoire este viata intr-o noutate continua. "Cati in Hristos v-ati botezat, in Hristos v-ati si imbracat". Haina acesta nu ramane numai la suprafata ca hainele obisnuite, ci se imprima in fiinta noastra intreaga. Ea e Hristos insusi.
Reply With Quote
  #26  
Vechi 13.07.2008, 23:47:51
sofiaiuga's Avatar
sofiaiuga sofiaiuga is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.02.2007
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.998
Implicit

Tatal nostru este o rugaciune INDICATA de insusi DOMNUL IISUS HRISTOS ,iar CREZUL de Sfintii Apostoli,iar alte rugaciuni de Sfintii parinti cu viata inalt duhovniceasca si cu aleasa simtire,mai mare ca a noasta,ASA CA NU E UN PACAT DC LE CITIM CU ATENTIE SI DC NI LE INSUSIM ,PRIN SIMTIRE DUHOVNICEASCA ,ELE SINT PRIMITE DE dUMNEZEU ,DECIT NISTE RUGACIUNI PERSONALE RECI SI IMPRASTIATE.
Reply With Quote
  #27  
Vechi 28.09.2008, 16:12:27
tigerAvalo9 tigerAvalo9 is offline
Banned
 
Data înregistrării: 28.03.2008
Locație: Galati
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.448
Implicit

Eu am citit integral,citeam fragmente din Biblie,etc. Dar o imi rezerv timp sa o citesc.
Reply With Quote
  #28  
Vechi 15.01.2009, 14:52:11
danyel danyel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 17.06.2006
Locație: Cluj Napoca, Ardeal ,Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.306
Implicit

Biblia, are multe comori, numai indemnurile Mantuitorului din Ev dupa Matei despre post, rugaciune, iertare, judecata, sunt atat de actuale, epistolele sobornicesti ale lui Ioan, Petru, cate indemnuri cat de actuale sunt in viata noastra..Isaia, Pildele lui Solomon, toate sunt atat de valoroase si atata invatatura se ascunde in ele, numai trebuie descoperita

Un mic sfat, cand cititi Biblia , sa va asigurati ca aveti pe cine intreba acolo unde nu intelegeti, ori un preot, ori aici pe forum, deoarece, sunt multe versete care te smintesc la prima vedere, dar asta nu trebuie sa ne indeparteze de Cuvantul cel Sfant al Scripturii
Problema pe care o observ in societate este ca multi sustin ca Biblia e depasita, contine erori, etc, dar nici macar nu s-au sinchisit sa o citeasca, au citit un articol, doua, fara nicio valoare, despre Biblie, sau au vazut documentare indoielnice si gata au si tras concluzia..cu cat inaintezi in citirea Bibliei iti dai seama cat de mic si pacatos esti si cat de mare si iubitor este Dumnezeu, chiar daca dupa cum am spus, unele versete sau capitole te pot sminti la prima vedere, mai ales din V Testament, cu ajutor si rugaciune se poate, macar un capitol ,doua pe zi, este esential, nu e mult, nu e greu, mai ales Noul Testament, n-ar trebui sa se puna problema sa nu fie citit de catre o persoana cre se vrea crestin, traitor a poruncilor lui Dumnezeu
__________________
"Cine seamana in firea pamanteasca va secera din firea pamanteasca putrezirea dar cine seamana in Duhul va secera din Duhul Viata Vesnica"Galateni 6;8

Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, și fiți recunoscători.(Coloseni 3:15)
Reply With Quote
  #29  
Vechi 11.03.2009, 14:05:33
windorin's Avatar
windorin windorin is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.10.2006
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.402
Implicit

Cred ca o metoda buna de citire a Sfintei Scripturi este urmatoarea: a citi foarte putin, zilnic.

Citirea unui numar de capitole sau a unei norme fixe mai mari duce la oboseala, nu pentru toti, si la o pierdere considerabila a ceea ce am citit, nu la toti. Insa citirea unui numar restrans de versete (5-10 versete sau jumatate de capitol) ramane mai usor in minte si inima.

Citind putin ne straduim sa rememoram acele versete toata ziua. Asta nu inseamna "a invata ca un tocilar", ci a rememora cuvinte vii, cu noi si noi adancimi. Iar odata inscriptionate in minte si inima, ele vor rodi si vor odihni sufletul, in anumite momente.
Reply With Quote
  #30  
Vechi 03.04.2009, 23:10:16
costel's Avatar
costel costel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 22.09.2006
Mesaje: 4.827
Implicit

Dorin, eu nu cred ca este important cat citim, ci cum citim. Degeaba citim doua versete, daca nu avem o relatie vie cu Dumnezeu.
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
1 Ioan 5:7 modificare a Sf. Scripturi ??? isihie Din Noul Testament 17 01.04.2018 22:13:00
Lumina Sfintelor Scripturi - Sfantul Ioan Gura de Aur Laura19 Intrebari utilizatori 5 04.01.2013 20:36:39
Sfintii Apostoli nu sunt nu numiti de neam iudeu,conform Sfintei Scripturi mihailt Generalitati 13 02.03.2012 13:27:45
Cuvantul nebun in paginile sfintei Scripturi georgeval Generalitati 28 11.09.2009 18:02:13