Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Biserica ortodoxa > Biserica Ortodoxa Romana
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 10.04.2017, 10:29:57
antoniap
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit Sinaxa interortodoxa din 4 aprilie

Pentru cunoscatorii de limba greaca, iata inregistrarea.
https://www.youtube.com/watch?v=IwVeruZv7yA
Reply With Quote
  #2  
Vechi 10.04.2017, 10:33:24
antoniap
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

REZOLUȚIA
URMĂTORI SFINȚILOR PĂRINȚI”
A ADUNĂRII INTERORTODOXE A CLERULUI ȘI POPORULUI
PRIN CARE ESTE CONDAMNAT ECUMENISMUL ȘI SINODUL DIN CRETA
Poporul credincios al lui Dumnezeu este acela care, de-a lungul timpului, păstrează integritatea credinței și a dogmelor. Este acela care primește sau respinge sinoadele care se întrunesc. Potrivit Sfântului Maxim Mărturisitorul: ”Credința evlavioasă confirmă sinoadele care au avut loc”, și iarăși: ”corectitudinea dogmelor este cea care judecă sinoadele” și trebuie ”ca dogmele și canoanele expuse de aceste sinoade să fie ortodoxe, bine credincioase și în acord cu Dumnezeieștile Scripturi sau cu Sinoadele Ecumenice precedente”.
Din acest motiv, ca mădulare credincioase ale Bisericii celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolice a lui Hristos și următori Sfinților Părinți:
 1. Condamnăm și respingem ecumenismul, sincretismul intercreștin și interreligios ca panerezie, potrivit fericitei caracterizări a Sfântului Iustin Popovici și a altor Sfinți Părinți duhovnicești și iluștri teologi.
 2. Condamnăm și respingem Consiliul Mondial al Bisericilor ca fiind Consiliu Mondial al Ereziilor și proclamăm că Hristos este unicul Mântuitor și Salvator, nu există nicăieri altundeva mântuire și că Biserica pe care a întemeiat-o El, Biserica cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică se identifică cu Biserica Ortodoxă. În afara acesteia, toate celelalte sunt rătăcire a satanei, erezii și schisme.
 3. Nu acceptăm Sinodul care a avut loc în insula Creta și îl respingem ca pseudo-sinod, pentru că legiferează ca fiind de-acum învățătură bisericească erezia ecumenismului și accesoriile acestuia, adică teologia postpatristică și baptismală, teoria despre persoană și despre primatul în Biserică și în Sfânta Treime (ale Mitropolitului Pergamului, Ioannis Zizioulas), desființează instituția sinodală, legiferează ereziile ca ”Biserici” care au același har cu Ortodoxia, desființează postul, anulează canoanele Sinoadelor Ecumenice, acceptă și legiferează”căsătoriile nelegiuite”, anume căsătoriile mixte.
Ca urmare a acestora,
Întrerupem comuniunea cu Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu, ca principal inspirator al Sinodului, reprezentant și propovăduitor al panereziei ecumenismului, și cu toți episcopii care acceptă Sinodul din Creta ca ortodox. Ne întemeiem în acest sens pe următoarele canoane: 10 și 31 Apostolice, 2 al Sinodului din Antiohia, 33 al Sinodului din Laodiceea, precum și pe Canonul 15 al Sinodului I-II al Sfântului Fotie cel Mare, urmând întru toate Sfinților Părinți, în diagnosticarea, înfruntarea și vindecarea ereziilor care au apărut. Suntem împreună-mergători și împreună-luptători cu toți preoții, monahii și mirenii, care au întrerupt pomenirea patriarhilor și episcopilor lor ce susțin ecumenismul și nu condamnă pseudo-sinodul din Creta și îi așteptăm și pe ceilalți frați ai noștri ce au cuget ortodox ca, după ce se va coace întru ei rodul mărturisirii și al rezistenței, să ne urmeze, întrerupând și ei pomenirea ecumeniștilor eretici.
Prin urmare, solicităm de la episcopii Bisericii Ortodoxe din toată lumea:
Să fie convocat un Sinod Ortodox de condamnare a celor expuse mai sus, spre evitarea schismelor și a dezbinărilor dintre credincioși.
Precizăm, de asemenea, tuturor, că această luptă bisericească, aflată în desfășurare, are caracter mântuitor, și prin aceasta rămânem credincioși eclesiologiei tradiției patristice ortodoxe și, în virtutea acesteia, rămânem înlăuntrul Trupului Bisericii Ortodoxe. Nu pomenim alt episcop, nu procedăm la înființarea altei ”biserici”, să ne nu fie nouă blasfemia aceasta!, nici nu aderăm la vreo altă formațiune bisericească. Rămânem pur și simplu CREȘTINI ORTODOCȘI. Rămânem credincioși Simbolului de Credință și mărturisim ceea ce am primit, adevărul mântuitor al Sfinților Părinți, valabil dintotdeauna. Orice altă informație despre noi va constitui o calomnie de insuflare demonică.
În sfârșit, următori Sfinților Părinți, repetăm și noi astăzi hotărârea Sinodului al VII-lea Ecumenic și spunem:
Așa cum au văzut Prorocii, cum au învățat Apostolii, cum a primit Biserica, cum au dogmatisit Învățătorii, cum a conglăsuit lumea creștină, cum a luminat harul, cum adevărul a dovedit, cum minciuna a fost înlăturată, cum înțelepciunea a vorbit cu îndrăzneală, cum Hristos a hotărât, tot așa cugetăm și noi, așa vorbim, așa Îl propovăduim pe Hristos adevăratul Dumnezeul nostru”. Amin.

Sursa:


https://saccsiv.wordpress.com/2017/0...dul-din-creta/
Reply With Quote
  #3  
Vechi 10.04.2017, 10:37:50
antoniap
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Gheron Sava Lavriotul aduce lamuriri cu privire la pozitia nepomenitorilor atonitihttps://www.youtube.com/watch?v=fkTQvrhLw2o

Pr. Theodor Zisis despre problema nepomenirii semnatarilor din Creta


https://www.youtube.com/watch?v=UnTtf2En0yY
Reply With Quote
  #4  
Vechi 10.04.2017, 10:43:06
antoniap
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Sinaxa din Salonic a condamnat ecumenismul ca panerezie și respinge sinodul din Creta ca eretic
Sinaxa interortodoxă a clerului și poporului binecredincios, organizată în data de 4 aprilie 2017 la Salonic, Grecia, de către părinții atoniți nepomenitori, cu participarea clericilor nepomenitori și a unui impresionant număr de credincioși din Grecia, Sfântul Munte Atos și alte țări ortodoxe, printre care și România și Republica Moldova, a luat câteva decizii importante cu privire la ecumenism, sinodul din Creta și întreruperea pomenirii ierarhilor participanți la sinodul din Creta:

 1. A condamnat și respins ecumenismul ca panerezie.
 2. A condamnat și respins Consiliul Mondial al Bisericilor, pe care l-a numit Consiliul Mondial al Ereziilor.
 3. A proclamat că Hristos este unicul Mântuitor, iar în afara Bisericii Ortodoxe nu există mântuire.
 4. A proclamat că Biserica pe care Hristos a întemeiat-o, una, sfântă, sobornicească și apostolească, se identifică numai cu Biserica Ortodoxă.
 5. A proclamat că în afara Bisericii Ortodoxe există numai rătăciri ale satanei, erezii și schisme.
 6. A respins sinodul din Creta ca pseudosinod, deoarece legiferează ecumenismul ca învățătură a Bisericii, desființează instituția sinodală, legiferează ereziile ca “biserici”, desființează postul, anulează canoanele sinoadelor ecumenice și acceptă căsătoriile mixte. Întrucât în limba greacă termenul “pseudo” (“minciună”) include, în context, și ideea de erezie (a se vedea pentru analogie termenul “pseudoepiscop” sau “minciuno-episcop”, din finalul canonului 15 I-II), autorii documentului sinaxei au considerat de la sine înțeles și nu au simțit nevoia să adauge expressis verbis faptul că prin respingerea sa ca pseudosinod de fapt el a fost respins ca sinod eretic.
 7. A anunțat întreruperea comuniunii cu Patriarhul Constantinopolului și cu toți episcopii care acceptă sinodul din Creta ca fiind ortodox.
 8. Și-a manifestat sprijinul și comuniunea cu toți preoții, monahii și mirenii care au întrerupt pomenirea patriarhilor și episcopilor ce susțin ecumenismul și nu condamnă sinodul din Creta.
 9. I-a invitat pe toți ceilalți frați întru cuget ortodox să întrerupă, la rândul lor, pomenirea ecumeniștilor eretici.
 10. A solicitat episcopilor Bisericii Ortodoxe din întreaga lume să convoace un sinod ortodox de condamnare a ecumenismului, CMB și sinodului din Creta. Nu s-a decis organizarea sa la Bănceni în perioada imediat următoare, așa cum s-a spus în unele relatări de presă, menționându-se posibilitatea organizării unei sinaxe asemănătoare celei de la Salonic la Kiev, Ucraina, la un moment care va fi anunțat.
 11. A exprimat cu tărie faptul că toți cei ce au luat măsura întreruperii comuniunii cu ereticii sunt și rămân în Biserica Ortodoxă, nu pomenesc alt episcop în locul episcopului locului, nu înființează alte „biserici” și nu aderă la alte grupări religioase deja existente.
Sinaxa s-a pronunțat în favoarea urmării acriviei dogmatice și canonice în privința nepomenirii ierarhilor ecumeniști, adică a întreruperii comuniunii cu ierarhii care au semnat documentele din Creta sau care, chiar dacă nu le-au semnat în Creta, nu le-au condamnat după aceea, precizând că iconomia din acest punct de vedere se poate aplica doar temporar și individual de către duhovnici, în funcție de fiecare caz în parte, de trezvia conștiinței ortodoxe și de gradul de pregătire a fiecăruia (printr-o informare corectă cu privire la sinodul din Creta și la ecumenism și prin cultivarea unei trăiri ortodoxe autentice) pentru a înțelege și a decide în mod liber asumarea luptei contra ereziei ecumeniste și urmarea celor care au întrerupt pomenirea. Acrivia trebuie aplicată în duhul dragostei frățești, fără a se forța conștiința liberă a nimănui, iar iconomia nu poate deveni o proclamare publică a faptului că se pot frecventa fără grijă și bisericile în care slujesc preoți care sunt în comuniune cu ierarhi părtași la erezia ecumenistă aprobată în Creta.
Participanții la sinaxă au apreciat lupta dusă de preoții și credincioșii români care au întrerupt pomenirea ierarhilor adepți ai sinodului din Creta, așa cum a fost ea expusă și explicată atât de către omilia Biserica Ortodoxă Română împotriva ecumenismului și a pseudosinodului din Creta, cât și de către salutul adresat de părintele Ciprian Staicu. Publicul ortodox a luat la cunoștință cu această ocazie faptul că în România se întâlnește cea mai puternică rezistență față de sinodul din Creta din lumea ortodoxă și cea mai puternică reacție din partea autorităților bisericești, că în Biserica noastră nu există nici măcar un singur ierarh care să fi condamnat fără echivoc pseudosinodul din Creta, că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat că sinodul din Creta a fost ortodox etc.
A fost apreciată verticalitatea cu care cei mai mulți dintre credincioșii români antiecumeniști s-au pronunțat pentru acrivie în ceea ce privește nepomenirea, neagreând ideea de a rămâne în comuniune cu acei preoți care pomenesc ierarhi părtași la erezia ecumenistă, dar au un cuget ortodox sub alte aspecte, nici pe aceea de a fi în comuniune cu ierarhi care nici nu au semnat în Creta, dar nici nu s-au delimitat până acum în vreun fel public de acest pseudosinod, preferând urmarea preoților nepomenitori, chiar dacă aceasta implică sacrificii materiale sau de altă natură (deplasări pe distanțe lungi, cheltuieli materiale, oprobriul public etc.).
După încheierea sinaxei, Gheron Sava i-a asigurat pe reprezentanții delegației române că punctul de vedere al acesteia este similar cu cel al sinaxei.
Teolog Mihai-Silviu Chirilă


Sursa:


https://saccsiv.wordpress.com/2017/0...eta-ca-eretic/
Reply With Quote
  #5  
Vechi 10.04.2017, 10:52:44
antoniap
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Cerem respectarea dreptului de a ne apara credinta ortodoxahttps://www.petitieonline.com/cerem_..._ortodoxa#sign
Reply With Quote
  #6  
Vechi 10.04.2017, 10:57:21
antoniap
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

40 de argumente ca adunarea cretana NU a fost in duhul Sfintilor Părinti

http://prieteniisfantuluiefrem.ro/wp...-antiCreta.pdf
Reply With Quote
  #7  
Vechi 10.04.2017, 11:33:31
suslik suslik is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.10.2016
Religia: Alta confesiune
Mesaje: 1.045
Implicit

Bullshit. Ai postat cea mai mare parte din bullshitul in cauza si pe threadul alalalt. De parca nu eram, cei interesati de viata publica a Bisericii, la curent cu aiurelile astea.
__________________
Don't think of yourself as an ugly person. Think of yourself as a beautiful monkey.
Reply With Quote
  #8  
Vechi 10.04.2017, 12:14:16
iuliu46 iuliu46 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 24.12.2011
Religia: Ortodox
Mesaje: 5.321
Implicit

Eu o sa organizez o sinaxa care sa condamne sinaxa din Grecia. Dar inca nu m-am hotarat la ce otel sa organizez evenimentul, plus ca inca nu a inceput sezonul estival asa ca interesul e cam mic. :)
Reply With Quote
  #9  
Vechi 10.04.2017, 12:25:55
iuliu46 iuliu46 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 24.12.2011
Religia: Ortodox
Mesaje: 5.321
Implicit

Adrian daca vii la otel, te las pe tine sa rostesti anatemele. :)
Reply With Quote
  #10  
Vechi 10.04.2017, 13:04:19
Patrie si Credinta's Avatar
Patrie si Credinta Patrie si Credinta is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 24.05.2011
Locație: Ploiesti
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.536
Send a message via Skype™ to Patrie si Credinta
Implicit

Citat:
În prealabil postat de iuliu46 Vezi mesajul
Eu o sa organizez o sinaxa care sa condamne sinaxa din Grecia. Dar inca nu m-am hotarat la ce otel sa organizez evenimentul, plus ca inca nu a inceput sezonul estival asa ca interesul e cam mic. :)
Daca faceti aceasta erezie, fac si eu o sinaxa care sa condamne sinaxa dv.
Tradare a Sfintilor Parinti si Ortodoxiei faceti!
__________________
Every point of view is useful, even those that are wrong - if we can judge why a wrong view was accepted.
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare