Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Tainele Ortodoxiei > Mirungerea(Ungerea cu Mir)
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 16.12.2006, 20:17:15
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.004
Implicit

Va rog spuneti-mi referitor la mir,de ce unele sticlute pe care le achizitionez din diferite biseserici au miresme mai tari iar unele mai slabe? Sa fie vorba ?i de mir contrafacut? Cum recunoastem mirul adevarat? DUMNEZEU SA VA AJUTE.
Reply With Quote
  #2  
Vechi 16.12.2006, 22:51:02
Negroponte's Avatar
Negroponte Negroponte is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 14.06.2006
Locație: Barlad
Mesaje: 748
Implicit

:)Mirul care se gaseste de cumparat este undelemn(ulei)sfintit cu diferite arome ca si tamaia.Sfantul si marele Mir il au doar episcopii si preotii si se foloseste la taina mirungerii.Doamne ajuta!
Reply With Quote
  #3  
Vechi 26.11.2007, 01:55:47
strajeru's Avatar
strajeru strajeru is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.11.2007
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 362
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru strajeru
Implicit


Taina Sfântului Mir este lucrarea sfântă instituită de Iisus Hristos, prin care, ungându-se cu mir sfințit membrele celui botezat și rostindu-se cuvintele rânduite: «Pecetea darului Sfântului Duh, Amin», se împărtășește primitorului harul perfecționării vieții duhovnicești începute prin Botez.
Această Sfântă Taină a «peceții Duhului Sfânt», sau «ungerea cu Sfântul Mir», se administrează îndată după Sfântul Botez, de către episcop, preot sau diacon, noului botezat. Această «ungere» cu untdelemn sfințit a noului botezat a fost profețită prin Iacov, patriarhul. Pe când acesta dormea cu capul pe o piatră, noaptea i s-a arătat Dumnezeu în vis deasupra unei scări ce ajungea până la cer, pe care se suiau și se pogorau îngerii lui Dumnezeu. Și deșteptându-se Iacov din somn, a zis: Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor! ...și a luat piatra pe care o pusese căpătâi și a pus-o stâlp de aducere aminte și a turnat untdelemn pe vârful ei (Fac. 28, 11–18). Ungerea pietrei cu untdelemn închipuie ungerea creștinului cu untdelemn sfințit sub pecetea Sfântului Duh, căci zice Sfânta Scriptură: Și voi (creștinii) ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți casă duhovnicească (I Petru 2, 5; Evrei 3, 6). «Pietre vii» sunt numiți creștinii, și ungerea pietrei cu untdelemn, de către Iacov, a însemnat ungerea pietrelor celor vii (a creștinilor), prin Duhul Sfânt, cu untdelemn sfințit.
În Legea Veche a lui Moise, numai pe împărați aveau poruncă preoții cei mari – arhiereii – să-i ungă cu untdelemn sfințit (I Regi 10, 1; 16, 1–13), iar aceasta era o profeție despre ungerea creștinilor cu untdelemn sfințit. În Legea Darului, a Noului Testament, această Sfântă Taină a Mirului, a «ungerii», era administrată numai de către apostoli, prin punerea mâinilor , și numai celor ce primiseră botezul creștin. Aceasta o adeverește Sfânta Scriptură când zice: Iar apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan, care, coborând, s-au rugat pentru ei, ca să primească Duh Sfânt, căci nu Se pogorâse încă peste nici unul dintre ei, ci erau numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci își puneau mâinile peste ei și luau Duh Sfânt (Fapte 8, 14–19). Din acest text se vede că este vorba de împărtășirea Duhului Sfânt celor ce primiseră botezul și că această împărtășire o făceau numai apostolii, prin punerea mâinilor (vezi și Fapte 19, 1–6). Și marele Apostol Pavel adeverește că această Sfântă Taină se dădea și pe atunci, îndată după botez, când zice: Nu întristați pe Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru Care ați fost pecetluiți în ziua răscumpărării (Ef. 4, 30); «ziua răscumpărării» nu este ziua învierii Domnului, cum s-ar crede, în care s-a adus răscumpărarea obiectivă a lumii, ci ziua în care au fost ei răscumpărați subiectiv, primind Botezul creștin. Deci «pecetluirea» cu Sfântul Duh s-a făcut deodată cu Botezul.
Iată, dar, de ce se dă această mirungere sau «pecetea Duhului Sfânt», după botez:
– întâi, pentru că așa s-a moștenit de la Sfinții Apostoli, prin Tradiție;
– al doilea, pentru că așa ne arată și Sfânta Evanghelie când zice: Întru care voi (creștinii), auzind cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, crezând în El (Iisus), ați fost pecetluiți cu Sfântul Duh al făgăduinței, Care este arvuna moștenirii noastre, spre răscumpărarea celor dobândiți de El și spre lauda slavei Sale (Ef. 1, 13–14). Vedeți dar că întâi se arată credința în Evanghelie și în Iisus Hristos și apoi se pune pecetea Duhului Sfânt.
Sectarul: Sfânta Scriptură nu pomenește nimic despre o taină a Mirului împărtășită prin ungere cu mir. Ea pomenește, cel mult, despre punerea mâinilor, dar ortodocșii nu au nimic din «punerea mâinilor», în această așa-zisă Taină. Ea este o inovație care nu poate fi socotită nici ca provenind de la Hristos, nici ca fiind o Taină Sfântă.
Preotul: Nu este nici o inovație, deoarece lucrarea de transmitere a Sfântului Duh în om prin această Taină se numește în Sfânta Scriptură «ungere» (II Cor. 1, 21–22; I Ioan 2, 20–27). În aceste locuri, deși se vorbește în special despre întărirea lăuntrică prin Duhul Sfânt, totuși cuvântul «ungere» presupune și ungere externă, prin care se împărtășește harul. Că punerea mâinilor peste cei botezați și ungerea cu Mir este una și aceeași Taină, se adeverește prin aceea că Sfinții Părinți și scriitorii bisericești din vechime arată, ca temeiuri scripturistice ale Tainei Mirului, locurile din Faptele Apostolilor care vorbesc de punerea mâinilor. Prin urmare, atât punerea mâinilor, cât și ungerea cu mir, sunt apostolice. Apostolii au săvârșit aceasta sub ambele forme, mai ales atunci când, răspândindu-se creștinismul, ei n-au mai putut merge personal la toate comunitățile și au administrat această Taină prin ungerea cu Sfântul Mir. În nici un caz nu se poate presupune că practicarea ungerii cu Sfântul Mir s-ar fi introdus într-un timp postapostolic, deoarece Biserica n-a introdus și n-a permis nici o schimbare în cele orânduite de apostoli. Și chiar dacă s-ar fi încercat vreo schimbare, s-ar fi născut opoziții despre care ar fi cu neputință să n-avem vreo mărturie, dacă ele ar fi existat .
Esențialul în această Taină este revărsarea Sfântului Duh, ungerea, în acest caz, reprezentând ceva secundar și fiind identică sau sinonimă cu «punerea mâinilor». «Ungerea» și «punerea mâinilor» sunt cuvinte reprezentând două acțiuni care în cazul de față sunt deosebite numai ca formă, dar în fond sunt identice, având același efect.
Sectarul: Dacă prin Taina Mirului se împărtășește Sfântul Duh și dacă ea se aplică numai celor botezați, în ce măsură mai este ea necesară, de vreme ce cei botezați au primit la Sfântul Botez pe Sfântul Duh? În acest sens ne lămuresc cuvintele Scripturii: Ce este născut din Duh, duh este (Ioan 3,6) Despre cei botezați zice și Sfântul Apostol Pavel, că sunt sfinți: ...v-ați spălat, v-ați sfințit, v-ați îndreptat întru numele Domnului Iisus Hristos și întru Duhul Dumnezeului nostru (I Cor. 6, 11). Deci nu mai este nevoie de o altă Taină prin care să se împărtășească Duhul Sfânt, mai ales imediat după Botez.
Preotul: Foarte mă mir de viclenia voastră, a sectarilor, cum știți a întoarce lucrurile pe dos, numai ca să vă susțineți rătăcirea voastră. Când am vorbit despre Sfântul Botez, dumneata ai zis că Botezul nu este o Taină, ci un simbol; este o lucrare simbolică, care închipuiește curățirea de păcate, iar acum îmi înșiri citate din Sfânta Scriptură, prin care te silești să-mi arăți că Botezul are caracter de „Taină” și că prin el se dă Darul Duhului Sfânt spre curățirea păcatelor și spre sfințire. Și nu sunt acestea neadevărate, dar de mirare este cum știți voi a suci tâlcuirea înțelesurilor Sfintei Scripturi după placul vostru, numai ca să vă susțineți rătăcirea voastră împotriva adevărului.
La cele ce ai obiectat acum, că Botezul este o Taină prin care se primește Duhul Sfânt și că nu mai este nevoie de o altă Taină – mai ales imediat după Botez – prin care să se împărtășească Duhul Sfânt, trebuie să știi că, într-adevăr, Botezul și Mirungerea sunt două Taine ale Bisericii lui Hristos deosebite una de alta, dar și darurile Sfântului Duh sunt deosebite și felurite (Rom. 12, 6; I Cor. 12, 4–6). Așa încât, în Taina Sfântului Botez se dă darul Sfântului Duh spre iertarea păcatului strămoșesc și a celorlalte păcate, pe când în Taina Sfântului Mir se dă darul Sfântului Duh de a stărui în curăția primită la Botez. Încă prin aceasta Sfântă Taină se dă și darul cunoștinței, care este unul din cele șapte daruri ale Sfântului Duh (Isaia 11,2) . Iar Sfânta Scriptură, arătând acest adevăr, zice: Dar voi ați primit ungerea din partea Celui Sfânt și știți toate (I Ioan 2, 20), și iarăși: Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne întru voi și nu aveți trebuință ca să vă învețe cineva, ci precum ungerea Lui vă învață despre toate, și adevărat este și nu este minciună, rămâneți întru El, așa cum v-a învățat (I Ioan 2, 27). Din aceste cuvinte dumnezeiești de mai sus putem destul de clar a înțelege că ungerea cu Sfântul Mir are o mare importanță pentru mântuirea noastră.
Mai întâi de toate, prin pecetluire ni se dă Duhul Sfânt, Care ne fusese făgăduit și Care este arvuna moștenirii noastre, spre răscumpărarea celor dobândiți de El și spre lauda slavei Sale (Ef. 1, 14; 4, 30). În al doilea rând, ni se dă darul cunoștinței prin care știm toate lucrurile (I Ioan 2, 20, 27). Deci «ungerea» ne învață toate lucrurile ce trebuie a fi cunoscute pentru a ne putea mântui, adică:
1. să credem statornic în Iisus Hristos;
2. să credem în cuvintele Evangheliei Lui;
3. să fim ascultători față de apostolii Lui (Evrei 13, 17; Luca 10, 16; Ioan 13, 20; 20, 19–21);
4. să răbdăm până la moarte, când vom fi prigoniți pentru adevărul lui Hristos și pentru Evanghelia Lui;
5. să dăm dovadă de aceste virtuți creștinești, pentru ca să rămână cu noi «ungerea», «pecetea Duhului Sfânt», arvuna luată pentru ziua răscumpărării, căci altfel ni se va lua «arvuna» înapoi și nu mai avem răscumpărare. Eu vin curând! Ține ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa (Apoc. 3, 11).
Prin urmare, iată pe scurt în ce constă puterea Tainei Sfântului Mir.
Formula prin care se împărtășește Taina Sfântului Mir este: Pecetea darului Sfântului Duh . Această formulă este alcătuită pe baza textelor biblice, care sunt în legătură cu Sfânta Taină a Mirului, ținându-se seama de fondul și de esența sa, de partea internă a acestei Sfinte Taine. În Sfânta Scriptură sunt texte în care Taina aceasta este numită «pecetluire» (II Cor. 1, 21–22; Ef. 4, 30) și în care se spune că prin ea se împărtășește darul Sfântului Duh, după cum este scris: Petru le-a răspuns: Pocăiți-vă și să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, și veți primi darul Duhului Sfânt (Fapte 2, 38).
Reply With Quote
  #4  
Vechi 28.06.2010, 23:33:43
Iubirea's Avatar
Iubirea Iubirea is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 27.06.2010
Locație: Bucuresti in C.I
Religia: Ortodox
Mesaje: 689
Implicit

Citat:
În prealabil postat de cristiboss56 Vezi mesajul
Va rog spuneti-mi referitor la mir,de ce unele sticlute pe care le achizitionez din diferite biseserici au miresme mai tari iar unele mai slabe? Sa fie vorba ?i de mir contrafacut? Cum recunoastem mirul adevarat? DUMNEZEU SA VA AJUTE.
Mirul care se gaseste de cumparat este de fapt ulei din comert amestecat cu ulei de la candela din biserica si amestecat cu diferite esente cu diverse mirosuri (se considera ca uleiul de la candela se autosfinteste, motiv pt care nu se mai oboseste nimeni sa sfinteasca acest preparat care se numeste mir)....cine prepara ceea ce am spus eu pune cata esenta vrea si astfel asa zisul mir pe care noi il cumparam este mai tare sau mai moale ca esenta.
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Cand si cum pot sterge mirul de pe frunte? MariusAndrei Mirungerea(Ungerea cu Mir) 6 30.01.2013 22:19:58
mirul gabriela_iagar Reguli in Biserica 1 28.05.2010 16:20:18