Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Rugaciuni
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #31  
Vechi 30.12.2015, 01:35:31
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Să cerem lui Dumnezeu - Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt - să ne ajute să sfințim timpul vieții noastre. Iar dacă în viața noastră, în anul trecut am trăit timp căzut, timp de lenevire, timp de nerodire, timp de uitare a lui Dumnezeu, timp de neglijare a semenilor noștri, în anul 2016 să corectăm capitolele, frazele, propozițiile și cuvintele din viața noastră, să le îmbunătățim, să le facem conforme cu voia lui Dumnezeu și cu voia sfinților.

Amin !
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #32  
Vechi 30.12.2015, 22:02:52
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

RUGĂCIUNE DE ANUL NOUDoamne Dumnezeul nostru, Preasfântă Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt !
Ție, Doamne, ne plecăm genunchii sufletului și ai trupului nostru, Ție singurului Bun și fără de păcat, Ție adevăratului Dumnezeu, care ai făcut cerul și pământul, marea și izvoarele, toate cele văzute și nevăzute.
Ție Dumnezeule în trei fețe proslăvit ne închinăm, Te lăudăm, îți mulțumim și Te rugăm; caută cu milostivire spre smerita noastră rugăciune și primește mulțumirile, laudele și cererile noastre.
Mai întâi Te lăudăm pentru că ne-ai păzit până acum ca să nu cădem în mâinile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți. Te lăudăm și-Ți mulțumim pentru toate darurile cele sufletești și trupești pe care ni le-ai dat nouă până în clipa de față.
Îți mulțumim pentru învățăturile care ni le-ai dat. Îți mulțumim pentru sănătate și pentru toate bunătățile sufletești și trupești pe care ni le-ai dat nouă.
Îți mulțumim și te slăvim pentru toate bucuriile și întristările pe care le-am avut în anul acesta și în toți anii vieții noastre până în clipa de față. Îți mulțumim pentru tot ajutorul pe care ni l-ai dat, pentru că ne-ai păzit cu sfinții Tăi Îngeri pe drumul acestei vieți atât de alunecoasă și primejdioasă, căci cine ne-ar fi păzit pe noi în acele clipe grele dacă nu erai Tu, Păstorul nostru cel Bun cu Sfinții Tăi Îngeri!
Te rugăm acum Dumnezeul nostru Cel Mare și Minunat, Cel închinat în Sfânta Treime, Tatăl-Creatorul, Fiul-Mântuitorul și Sfântul Duh-Sfințitorul să cauți cu milostivire și să faci ca să fie primite la Tine, toate cele lucrate de noi, nevrednicii în numele Tău, în anii trecuți până în clipa de față: rugăciunile, cântările, milosteniile la săraci și toate ostenelile noastre, căci știm că noi nu avem nimic al nostru, ci am luat totul dintru ale Tale, ca niște robi netrebnici, ca să ți le aducem Ție.
Învrednicește-ne Doamne de darul primirii la Tine, căci după dreptatea noastră, noi nu suntem decât o cârpă lepădată și murdară înaintea Feței Tale.
Iartă-ne Doamne toate păcatele pe care le-am făcut până acum și nu ne lăsa ca să mai cădem în ispite, să mai păcătuim înaintea Ta. Dă-ne har și putere ca să putem a ne lepăda de toate poftele cele rele și plăcerile pierzătoare de suflet.
Te rugăm Doamne în clipa aceasta să-Ți aduci aminte de frații noștri creștini, care sunt asupriți și prigoniți, de toți cei bolnavi și din spitale, de văduve și orfani, de cei săraci și lipsiți.
Adu-Ți aminte Doamne și de vrăjmașii noștri, care ne asupresc și ne prigonesc pe noi; îmblânzește-i pe dânșii, ca să cunoască ei că Tu ești Dumnezeul nostru, căci vrăjmașii noștri sunt mai întâi vrăjmașii Tăi Doamne și ei se laudă că Tu ne-ai părăsit; dar nădejdea noastră la Tine este, ca să primești rugăciunile împărătesei noastre, ale Preasfintei Fecioare Maria și să ne ierți păcatele, depărtând de la noi pedeapsa ce o merităm.
Sfarmă Doamne, toate lojile francmasonice, risipește toată vrăjitoria și magia din țara noastră, ceartă duhurile necurate care vin să se instaleze în locașul Tău ce Sfânt. Vino în ajutorul robilor Tăi care se luptă pentru împărăția Ta.
Adu-Ți aminte Doamne și de păstorii noștri cei duhovnicești (numele) care s-au ostenit și se ostenesc spre a ne învață cuvântul Tău. Dăruiește-le lor Harul Tău ca să ne întărească mereu în credință. Fii cu ei întotdeauna cum ai fost cu Apostolii Tăi. Dă-le putere ca lui Moise proorocul, ca să ne conducă prin pustiul lumii acesteia spre Canaanul Ceresc. Dă-le râvna lui Ilie și Enoh, înțelepciunea lui Ioan, vitejia lui David, ca să omorâm cu toții pe Goliat-diavolul, dimpreună cu toate uneltirile lui și ajută-i ca să trezească din somnul păcatelor cât mai multe suflete, spre a le aduce pe calea mântuirii. Păzește-i Doamne cum ai păzit pe Ilie și pe Elisei și trimite-le îngeri păzitori în călătorie și în tot locul.
Adu-Ți aminte Doamne de toți preoții cei binecredincioși; păzește-i pe dânșii și îi ajută.
Depărtează Doamne pe toți lupii îmbrăcați în piei de oaie, de la turma Ta și pe toți închinătorii la idoli, care vor să rupă turma cu lăcomiile, cu vicleșugurile și cu toate smintelile lor.
Adu-Ți aminte de toată Biserica cea ortodoxă și o scapă de la pierzare.
Pomenește Doamne întru Împărăția Ta pe păstorul nostru duhovnicesc (numele) , pe toți frații și surorile, pe toată comunitatea noastră creștină ortodoxă, pe toți care ne-am unit în credință și ascultare ca să facem voia Ta.
Te rugăm Dumnezeule să ne dai răbdare, înțelepciune, dragoste desăvârșită, nădejde nezdruncinată și toate virtuțile care ne trebuie ca să ne mântuim.
Apără-ne de oameni gâlcevitori, de oameni rătăciți, de patimi și păcate.
Ajută-ne Doamne ca să nu ne lepădăm de Tine în nici un fel. Păzește-ne de ceasul încercărilor de la Apocalipsă și scrie numele nostru în Cartea Vieții Tale.
Deschide Doamne urechile sufletelor noastre, ca să audă glasul trâmbiței Tale celei de mântuire și să înviem pentru viața veșnică.
Trimite tuturor creștinilor din toată lumea har și putere, ca să biruiască pe satana și vino în ajutor la tot creștinul cel necăjit și întristat, care are trebuință de ajutorul Tău.
Doamne, noi, oile pășunii Tale, nu avem nici o altă apărare, ci numai Tu ești apărătorul nostru cel puternic și numai în Tine ne încredem, de aceea te rugăm să ne ajuți și să nu ne lepezi de la fața Ta.
Adu-Ți aminte Doamne și de cei adormiți din neamurile noastre, de părinții noștri, de toți frații și surorile care au plecat dintre noi, de toți cei ce s-au pomenit la Sfintele Liturghii și sărindare și pomenește-i întru împărăția Ta.
Auzi-ne și pe noi, Doamne Dumnezeul nostru, cum ai auzit pe Ucenicii Tăi când Te rugau, cum ai auzit pe Prooroci, pe Mucenici, pe Ierarhi, cum ai auzit pe Sfinții Părinți și nu ne lepăda pe noi de la Fața Ta, că zidirea Ta suntem și pe alt Dumnezeu nu știm, ci numai Tu ești Dumnezeul nostru în care credem și căruia ne închinăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu ale Sfinților Îngeri, cu ale Sfinților Apostoli, cu ale Sfântului Vasile Cel Mare și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin!
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #33  
Vechi 31.12.2015, 23:04:17
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Slavit sa fie domnul in vecii vecilor amin !
La multi ani intru hristos !!!
Rog pe bunul dumnezeu sa va tina pe mai departe neclintiti ca stinca, in credinta cea dreapta ortodoxa !!!
Sa ne intareasa dumnezeu ca sa-l marturisim pe el in toata vremea, fara retineri !!!
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #34  
Vechi 31.12.2015, 23:10:27
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Slavă Ție, pentru puterea harului Tău cel necuprins și de viață făcător,
Slavă Ție, Celui ce ai înălțat Biserica Ta ca adăpost lumii ostenite,
Slavă Ție, Celui ce ne-ai născut a doua oară prin apele cele de viață făcătoare ale Botezului.
Slavă Ție, căci Tu întorci celor care se pocăiesc neprihănirea crinilor,
Slavă Ție, adânc nesecat al iertării,
Slavă Ție, pentru paharul vieții și pentru pâinea bucuriei veșnice,
Slavă Ție, Celui ce ne-ai ridicat spre cer,
Slavă Ție, Dumnezeule, în veci!

Slavă Ție, Celui ce ne-ai arătat lumina,
Slavă Ție, Celui ce ne-ai iubit cu dragoste adâncă, nemăsurată și dumnezeiască,
Slavă Ție, Celui ce ne umbrești cu lumina, cu cetele sfinților și îngerilor Tăi,
Slavă Ție, Prea-Sfântule Părinte, Care ne-ai chemat să dobândim împărăția Ta,
Slavă Ție, Duhule Sfinte, Soare de Viață Făcător al veacului ce va să vină,
Slavă Ție, Fiule al lui Dumnezeu, începătură a mântuirii noastre,
Slavă Ție, pentru toate, Treime Dumnezeiască și Preabună,
Slavă Ție, Dumnezeule, în veci!O, Preabună și de Viață-Făcătoare Treime, primește mulțumire pentru toate milele Tale și ne arată vrednici de binefacerile Tale ca, înmulțind talanții care ne-au fost încredințați, să intrăm în veșnica bucurie a Domnului nostru cântând cântare de biruință: Aliluia!
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #35  
Vechi 31.12.2015, 23:56:45
ahilpterodactil
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Domnul să ne țină în pace și bucurii bineplăcute Lui!
La mulți ani, fraților și surorilor!
Reply With Quote
  #36  
Vechi 31.12.2015, 23:57:49
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Slava intru cei de sus lui Dumnezeu , si pe pamant pace , intre oameni bunavoire . Laudamu-Te , bine Te cuvantam , inchinamu-ne Tie , slavimu-Te , multumim Tie , pentru slava Ta cea mare , Doamne Imparate Ceresc , Dumnezeule , Parinte atottiitorule , Doamne , Fiule Unule-Nacut , Iisuse Hristoase si Duhule Sfinte . Doamne Dumnezeule , Mieluselul lui Dumnezeu , Fiul Tatalui , Cel ce ridici pacatele lumii , miluieste-ne pe noi , Cel ce ridici pacatele lumii , primeste rugaciunea noastra , Cel ce sezi de-a dreapta Tatalui si ne miluieste pe noi . Ca Tu esti Unul Sfant , Tu esti unul Domn Iisus Hristos , intru Slava lui Dumnezeu Tatal . Amin!+
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #37  
Vechi 29.12.2016, 12:23:50
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Pe Tine, Dumnezeule Te lăudăm, pe Tine, Doamne, Te mărturisim,
Pe Tine, veșnicule Părinte, tot pământul Te cinstește.
Ție toți Îngerii, Ție cerurile și toate Puterile,
Ție Heruvimii și Serafimii cu neîncetat glas Îți strigă:
Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu Savaot!
Pline sunt cerurile și pământul de mărirea slavei Tale.
Pe Tine Te laudă ceata slăvită a Apostolilor,
Mulțimea vrednică de laudă a Prorocilor,
Oștirea îmbrăcată în alb a Mucenicilor,
Pe Tine Sfânta Biserică Te mărturisește pe întregul pământ:
Tată al nesfârșitei măriri,
Pe adevăratul Fiul Tău, Unul-Născut, Care trebuie cinstit
Și pe Sfântul Duh Mângâietorul.
Tu, Hristoase, Împărat al slavei,
Tu ești Fiul veșnic al Tatălui.
Tu, Care aveai să Te întrupezi în om pentru a-l mântui, nu Te-ai înfricoșat de pântecele Fecioarei.
Tu, După ce ai învins boldul morții, ai deschis credincioșilor Împărăția Cerurilor.
Tu stai de-a dreapta lui Dumnezeu în slava Tatălui.
Credem că vei veni ca Judecător.
Așadar, Te rugăm, vino în ajutorul robilor Tăi, pe care i-ai răscumpărat cu scump sângele Tău,
Dăruiește-le slavă cu Sfinții Tăi.
Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta
Și, ca Domn al lor, condu-i pe ei și-i înalță în veac.
În fiecare zi Te binecuvântăm
Și lăudăm numele Tău în veac și în veacul veacului.
Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi.
Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi.
Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine.
În Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu mă rușinez în veac!Doamne îți mulțumim că îți aduci aminte de noi, atunci când noi uităm de Tine! Îți mulțumim că ne împărtășești din iubirea Ta, atunci când noi nu mai avem iubire! Doamne îți mulțumim că ne-ai creat; astfel ne arăți cât de mult ne iubești și cât de importanți suntem pentru Tine! Ajută-ne să simțim pentru Tine, așa cum simți Tu pentru noi; să gândim la Tine, așa cum Te gândești Tu la noi; să facem pentru Tine, măcar puțin din ce faci TU pentru noi!
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)

Last edited by cristiboss56; 29.12.2016 at 12:27:33.
Reply With Quote
  #38  
Vechi 30.12.2016, 06:13:14
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Rugăciunea Sfântului Paisie Aghioritul pentru lume

Dumnezeul meu, să nu-i părăsești pe robii Tăi care trăiesc departe de Biserică; dragostea Ta să-i aducă pe toți lângă Tine.
Pomenește, Doamne, pe robii Tăi care suferă de cancer.
Pomenește, Doamne, pe robii Tăi care suferă de boli ușoare sau grave.
Pomenește, Doamne, pe robii Tăi care suferă de infirmități trupești.
Pomenește, Doamne, pe robii Tăi care suferă de infirmități sufletești.
Pomenește, Doamne, pe conducătorii țărilor și ajută-i să conducă creștinește.
Pomenește, Doamne, pe copiii care provin din familii cu probleme.
Pomenește, Doamne, pe familiile care au probleme și pe cei divorțați.
Pomenește, Doamne, pe orfanii din toată lumea, pe toți cei îndurerați și nedreptățiți în această viață, pe văduvi și pe văduve.
Pomenește, Doamne, pe toți cei întemnițați, pe anarhiști, pe narcomani, pe ucigași, pe făcătorii de rele, pe hoți, luminează-i și ajută-i să se îndrepte.
Pomenește, Doamne, pe toți cei înstrăinați.
Pomenește, Doamne, pe toți cei ce călătoresc pe mare, pe uscat și prin aer, și-i păzește.
Pomenește, Doamne, Biserica noastră, pe slujitorii sfințiți ai Bisericii și pe credincioși.
Pomenește, Doamne, toate frățiile monahale, pe stareți și pe stărețe, pe monahi și pe monahii.
Pomenește, Doamne, pe robii Tăi care sunt în vreme de război.
Pomenește, Doamne, pe robii Tăi care sunt prigoniți.
Pomenește, Doamne, pe robii Tăi care sunt precum păsările vânate.
Pomenește, Doamne, pe robii Tăi care și-au lăsat casele și serviciile lor și se chinuiesc.
Pomenește, Doamne, pe săraci, pe cei fără casă și pe refugiați.
Pomenește, Doamne, toate popoarele, să le ții în brațele Tale, să le acoperi cu Sfântul Tău Acoperământ, să le păzești de orice rău și de război. Și iubita noastră țară, zi și noapte să o ții la sânul Tău, să o acoperi cu Sfântul Tău Acoperământ, să o păzești de orice rău și de război.
Pomenește, Doamne, familiile chinuite, părăsite, nedreptățite, încercate și dăruiește-le lor milele Tale cele bogate.
Pomenește, Doamne, pe robii Tăi care suferă de tot felul de boli sufletești și trupești.
Pomenește, Doamne, pe robii Tăi care ne-au cerut nouă să ne rugăm pentru ei.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #39  
Vechi 30.12.2016, 22:38:19
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

RUGA LA SFARSIT DE AN !

Ma rog si-n ziua cea din urma,
Acestui AN ce s-a sfarsit...
Si-ti multumesc o bun Parinte,
Caci anu-ntreg ne-ai ocrotit.

Iti multumesc o sfinte Tata,
Caci in fiecare zi din an,
Ai fost a noastra calauza,
Dupa al Tau intelept plan.

Ai fost si-n zilele senine ,
Si chiar in zile cu mult nor,
Cu ingrijorari si cu suspine ,
TU ne-ai fost sigur ajutor.

Si acum cand anul nou in fata,
Ne este un necunoscut,
Noi Te rugam o sfinte Tata,
Sa ne fi pavaza si scut .

Ne fii lumina pe carare,
Si calauza...Te rugam ,
Sa ne pazesti cu mana tare,
Obstacole de-ntampinam .

Daca e vifor sau furtuna ,
Iar soarele-i ascuns in nor,
Sa nu descurajam ne ajuta,
Caci numai Tu esti ajutor.

Te mai rugam o bun Parinte,
De frica si ingrijorari ,
Si la temutele ispste
Sa ne dai sfinte incurajari.

Ne da o inima inteleapta
Sa fim mereu multumitori,
De tot ce Tu ne dai in viata
Sa fim deplin ascultatori .

Si-atunci cand la a Ta venire,
Vom auzii a Ta strigare,
Cu sfintii cei de pe pamant,
Sa-ti iesim in intampinare...amin.

( B. Solomica )
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #40  
Vechi 31.12.2016, 11:43:53
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
ImplicitȘtiu, Doamne, că păcatele mele sunt nenumărate, și nu pot să privesc către a Ta bunătate, dar știu că și milostivirea îndelung răbdătoare și noianul iubirii Tale de oameni sunt nemărginite: că, deși am întrecut cu răutatea pe toți oamenii, însă nu am întrecut îndurările Tale, nici am uscat izvoarele cele pururea curgătoare ale iubirii Tale de oameni! Căci, fărădelegile noastre de s-ar înmulți mai mult decât stelele cerului și nisipul mării, încă atât de biruite vor fi de către blândețile și milostivirile Tale, cât și faptele noastre pe care le socotim de bine, încă au trebuință de dreptatea Ta. Pentru aceasta, îndrăznind, alerg la milostivirea Ta cu frică și cu cutremur, rugându-mă ca fiul cel risipitor, oricât am greșit Ție cu voie sau fără voie, cu fapta și cu cuvântul, cu aducerea aminte și cu gândul, cu știință și cu neștiință, cele din noapte și din zi, cele din vârsta copilăriei mele și până acum, toate să mi le ierți și să le ștergi, și în haina nepăcătuirii și a curățirii să mă îmbraci. Am păcătuit, singur mărturisesc, am greșit, nu tăgăduiesc:
Poruncile Tale n-am păzit, judecățile și dreptățile Tale le-am călcat, am urmat rău amăgitorul vrăjmaș, m-am supus trupului și patimilor, m-am făcut rob dulceților vieții și casă a toată necurăția.
Asemănarea chipului Tău, pe care mi L-ai dat, nu-L am curat și neschimbat, și pecetea dumnezeiescului Botez am întinat-o. Am stricat pe cea dintâi zidire și pe cea de a doua, toate le-am tulburat, toate le-am întinat cu păcatele pe care le-am făcut în toată vremea și în tot ceasul. Mărturisesc că sunt vinovat focului de veci, viermilor neadormiți; recunosc că sunt vrednic de toată munca cea rea și înfricoșată, și nu aștept decât răspunsul Tău cel neînfricoșat care trimite pe cei păcătoși în focul gheenei. Eu însumi îmi hotărăsc osânda, însumi mă judec vinovat. Aducerile aminte de păcatele pe care le-am făcut și mustrările de cuget îmi stau pururea înainte, și parcă văd pe cumpliții pârâtori aducând și arătând în scris păcatele mele la judecată, și parcă mă răpesc dinaintea scaunului judecății și mă târăsc ca să mă arunce la chinuri, fără să pună cineva un cuvânt pentru mine să mă părtinească. Vai, dar, ce voi face! Când voi fi cercetat și osândit în ziua Judecății, cine mă va îndrepta? Că toate păcatele mele cele ascunse și făcute întru întuneric vor ieși și se vor da înaintea a milioane de îngeri. O, de trei ori ticălosul! Altă nădejde de mântuire nu am, fără numai iubirea și milostivirea Ta de oameni, Doamne, care nu voiești moartea păcătoșilor, nici ca să piară vreunul din cei mai mici, ci să se întoarcă la pocăință și să se mântuiască. Iartă-mă, dar, și pe mine, care însumi mă osândesc și propovăduiesc păcatele mele după cuvântul Tău, Care prin prorocul ai zis: “Mărturisește-ți tu însuți păcatele tale ca să te îndreptezi”. Fă ca și eu, prin aceasta, să dobândesc iertarea și mântuire; ajută-mi mie, necredinciosului, și mă fă nevinovat.
Primește mijlocirile Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și ale tuturor sfinților care neîncetat se roagă pentru noi; că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Rugaciunea de acasa si rugaciunea din Biserica georgeval Rugaciuni 3 30.07.2012 23:01:10
Cumpana crestinOrtodoxa Calugarul 20 09.09.2010 10:58:44
Rugaciunea 14carol06 Generalitati 10 10.02.2009 08:43:20
Cum si unde ar trebui sa-si petreaca un crestin cumpana dintre ani ? L.sorin Generalitati 78 25.01.2009 14:38:01
Rugaciunea Laurentiu Generalitati 8 24.10.2006 20:01:58