Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Cultura, Arta, Stiinta > Teologie si Stiinta
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #11  
Vechi 28.11.2012, 04:23:10
neica_nimeni_altul's Avatar
neica_nimeni_altul neica_nimeni_altul is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.07.2011
Locație: Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 506
Talking Un chestionar cosmologic original

15. Precizați timpul necesar pentru ca lumina emisă de Soare să ajungă la planeta Pământ?

R: De ce? Care ar fi implicațiile dogmatice?

16. Precizați durata zilei terestre. Care sunt factorii care determina această durată?

R: „Ziua terestră” este concept științific modern străin revelației tradiționale bisericești. Aici avem doar ziua solară și ziua siderală, nu există „zi terestră”.

«Și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric.»

Cu alte cuvinte, Dumnezeu a făcut să nu se amestece lumina cu întunericul, ci să stea separate una de alta. Le-a despărțit și le-a separat foarte mult una de alta…

Acum, după ce a fost făcut soarele, este zi când văzduhul este luminat de soare și când soarele strălucește în emisfera de deasupra pământului; este noapte când soarele ascunzându-se face umbră pământului. Atunci, la început, ziua și noaptea nu se datorau mișcării soarelui, ci se făcea zi și urma noapte când se revărsa lumina aceea care a fost făcută la început și când iarăși se retrăgea, potrivit măsurii rânduite ei de Dumnezeu.” (Sfântul Vasile, Hexaimeron)

La fel spune și Sfântul Ioan Damaschin

„«Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunerecul l-a numit noapte». Iar dela începutul zilei până la ziua cealaltă, este o zi și o noapte. Scriptura a spus: «Și s-a făcut seară și s-a făcut dimineață, ziua întâia».” (Sfântul Ioan Damaschin Dogmatica )

„«Și s-a făcut seară și s-a făcut dimineață», adică durata unei zile și a unei nopți…

«Și s-a făcut seară și s-a făcut dimineață, zi una»

A spus «una»,

- sau pentru că voia să determine măsura zilei și a nopții, unind timpul zilei și al nopții, ca să plinească durata celor douăzeci și patru de ore ale unei zile, care cuprinde negreșit și ziua și noaptea, încât chiar dacă din pricina schimbărilor mersului soarelui se întâmplă ca o zi să aibă mai multe ore ca cealaltă, totuși durata celor două, a zilei și a nopții, să se înscrie în timpul destinat lor, ca și cum Moise ar fi spus: «zi una» este durata unei zile, măsura celor douăzeci și patru de ore;

- sau pentru că învârtirea cerului de la un semn până la același semn se face într-o singură zi, încât ori de câte ori este seară și dimineață în lume, potrivit învârtirii soarelui, această învârtire nu se face în mai mult timp, ci atât cât se împlinește durata unei zile…” (Sfântul Vasile cel Mare Hexaimeron)

„Deși atât lumina cât și întunericul au fost zidite într-o clipită, totuși, atât ziua cât și noaptea zilei întâi au ținut câte douăsprezece ceasuri fiecare.” (Sfântul Efrem Sirul)

„«Și a despărțit Dumnezeu lumina de întuneric; și a numit Dumnezeu lumina zi și întunericul l-a numit noapte.» A împărțit fiecăruia locul său propriu fixându-le de la început unele hotare, pe care să le păzească mereu neîmpiedicat. Și orice om cu judecată poate vedea că de atunci și până acum nici lumina n-a depășit propriile ei hotare și nici întunericul n-a călcat rânduiala sa, făcând amestec și tulburare. E îndestulător numai acest lucru ca să-i facă pe cei ce vor să se îndărătnicească să asculte și să se supună cuvintelor dumnezeieștii Scripturi, să imite și ei rânduiala acestor stihii, a luminii și a întunericului, care păzesc neîmpiedicat drumul lor și nu depășesc măsurile proprii, ci își cunosc propria lor natură.

A numit o zi sfârșitul zilei și sfârșitul nopții, ca să fie o ordine și un șir în cele văzute, și ca să nu fie nici un amestec…

Dumnezeu a numit sfârșitul luminii seară, iar sfârșitul nopții, dimineață; și pe amândouă le-a numit zi, ca să nu ne înșelăm, nici să socotim că seara este sfârșitul zilei, ci să știm bine că lungimea amândurora face o zi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur Omilii)

Zilele au avut în mod de necombătut seară, dimineață, zi (lumină), noapte (întuneric). Iar ziua și noaptea au avut negreșit 12 ore (ceasuri) fiecare, de la bun început, chiar din prima zi a creației.

Vezi în acest sens și Sfântul Ioan Damaschin:

„Așadar, în cele trei zile, la porunca dumnezeiască, răspândindu-se și adunându-se lumina, s-a făcut ziua și noaptea.”

Ele își urmează fără încetare calea pe care le-a orânduit-o Ziditorul și așa cum le-a întemeiat, după cum spune dumnezeescul David: «Luna și stelele pe care tu le-ai întemeiat». Prin cuvintele «le-ai întemeiat» a arătat statornicia orânduielii și așezării date lor de Dumnezeu. Căci le-a orânduit «la timpuri, la semne, la zile și la ani».

„După cum se dă numirea anului de sideral și tropic, asemenea și ziua este de 2 feluri: Zi solară sau firească, și zi siderală adică politicească, sau astronomică.

Ziua firească este vremea cea dela răsăritul soarelui deasupra orizontului, până la apunerea lui sub orizont; a căruia împotrivnică vreme, adică cea dela apusul soarelui până la răsărirea lui deasupra orizontului, noapte se numește. Iar ziua politicească sau astronomică adică siderală este vremea de 24 ceasuri (ore), - timpul ce trece de când o stea pleacă de la un meridian adică dintr-un punct oarecare, și ajunge din nou în acel punct: - pentru aceea zilele siderale sunt de o potrivă una cu alta, pe când cele firești, dela schimbarea cea de iarnă până la cea de vară, zilele cresc, și iarăși dela aceasta până la cea de iarnă se micșorează.”... (Schimonahii Arsenie și Teofilact)

vezi continuarea ...
Reply With Quote
  #12  
Vechi 28.11.2012, 04:26:46
neica_nimeni_altul's Avatar
neica_nimeni_altul neica_nimeni_altul is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.07.2011
Locație: Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 506
Talking Un chestionar cosmologic original

17. Precizați durata anului terestru (în funcție de zile). Care sunt factorii care determina această durată?

R: Același ca și mai sus, nu există nici „an terestru”, ci doar „an solar” și „an sideral”.
Anul solar este durata rotației ciclice soarelui în cercul zodiacal de la un semn la același. Durata sa medie este de 365¼ — 1/300 de zile siderale.

Anul sideral este durata învârtirii ciclice a cerului înstelat de la un semn la același, timp de 365 de zile siderale.

18. Precizați care este argumentul Sfântului Ioan Damaschin pentru faptul că nu se poate măsura durata temporală a primelor trei zile ale creației.

R: Aici avem de face cu o gafă teologică de proporții a autorului (dacă nu cumva făcută intenționat…). Acesta a repetat-o în diverse împrejurări, ceea ce arată o anumită persistență în această eroare evidentă.

Pasajul cu pricina sună astfel: “înainte de întemeierea lumii, când nu era soare care să despartă ziua de noapte, nu era un veac care să se poată măsura.” (Sf. Ioan Damaschin - Dogmatica, Cartea a II-a, cap 1.)

„Înainte de întemeierea lumii” nu înseamnă câtuși de puțin primele trei zile ale creației, lumea (cosmosul, universul, Pământul) s-a întemeiat „la început”, adică în ziua 1!
Durata temporală a primelor trei zile se măsura exact și era aceeași cu celelalte 4 zile ale săptămânii facerii:

„Acum, [după ziua a 4-a a Facerii] după ce a fost făcut soarele, este zi când văzduhul este luminat de soare și când soarele strălucește în emisfera de deasupra pământului; este noapte când soarele ascunzându-se face umbră pământului. Atunci [în primele 3 zile ale Facerii], la început, ziua și noaptea nu se datorau mișcării soarelui, ci se făcea zi și urma noapte când se revărsa lumina aceea care a fost făcută la început și când iarăși se retrăgea, potrivit măsurii rânduite ei de Dumnezeu.” (Sfântul Vasile, Hexaimeron), etc.

vezi continuarea ...
Reply With Quote
  #13  
Vechi 28.11.2012, 04:29:17
neica_nimeni_altul's Avatar
neica_nimeni_altul neica_nimeni_altul is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.07.2011
Locație: Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 506
Talking Un chestionar cosmologic original

19. Pentru a putea vorbi de timp în general, precum și despre durata temporală a zilelor creației așa cum apar ele descrise in Sfânta Scriptura în Facere cap 1, ce trebuie să precizăm mai întâi?

R: Chiar, ce trebuie să precizăm mai mult decât am făcut-o până acum?

20. Precizați care sunt cele două postulate ale Teoriei Relativității Restrânse. Cum au fost revizuite conceptele fundamentale ale fizicii teoretice, cum sunt timpul, distanța, masa, energia, cantitatea de mișcare?

R: Suntem cumva la politehnică?

21. Ce spune echivalența masei și a energiei din Teoria relativității despre materie? Precizați exemple practice care se bazează pe acest principiu?

R: Se pare că da!

22. Care au fost primii atomi ai materiei (ordinare) și din ce sunt ei constituiți? Unde anume și in urma cărui proces s-au sintetizat atomii din sistemul periodic (Mendeleev)?

R: Sau la chimie?

23. Precizați care sunt cele 3 stadii finale corespunzătoare sfârșitului ciclului de viața al unei stele?

R: Ba nu, poate la astronomie!

vezi continuarea ...
Reply With Quote
  #14  
Vechi 28.11.2012, 04:38:23
neica_nimeni_altul's Avatar
neica_nimeni_altul neica_nimeni_altul is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.07.2011
Locație: Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 506
Implicit Un chestionar cosmologic original

24. Explicați teologia ortodoxa cu privire la natura omului, pornind de la următoarele citate ale Sfântului Pavel:
“duhul minții voastre” (Efeseni 4, 23);
“despărțitura sufletului si duhului” (Evrei 4, 12);
“întreg duhul vostru și sufletul vostru și trupul vostru să se păzească” (I Tesaloniceni 5, 23).
“Sunt și trupuri cerești și trupuri pământești; dar alta este slava celor cerești și alta a celor pământești. […] Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este și trup duhovnicesc. Precum și este scris: "Făcutu-s-a omul cel dintâi, Adam, cu suflet viu; iar Adam cel de pe urmă cu duh dătător de viață“ ” (I Corinteni 15,40-45.)

R: Se pare că am revenit la teologie. Ne îngăduim atunci să tragem cu ochiul pe furiș la răspunsul chestionarului:

„Omul nu are doar un suflet simplu (cu activitate psihică, emoții sufletești: bucurie, tristețe, iubire, ură etc.) precum au animalele, ci a primit un suflet spiritual (cugetător, gânditor, rațional, deci cu conștiința existenței ființiale și nemuritor, cu posibilitatea unei vieți duhovnicești) direct de la Dumnezeu, fiind astfel o creatura directă a Lui.
Astfel, doar mintea face diferența între om si animale căci “omul în cinste fiind n-a priceput; alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor”. (Psalmul 48,12, 21.)”

Stop. Afirmație pripită și superficială, argumentată scripturistic eronat. Nu doar mintea face această diferență, mai sunt multe: omul e făcut chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este cununa creației, are suflet nemuritor, este inelul de legătură între Dumnezeu și creație, e microcosmos, e microtheos, etc. Animalul nu este nimic din toate acestea!

Citatul este „tâlcuit” evoluționist, și induce ideea greșită că omul ar fi devenit și el animal, „dobitoc fără de minte”, asemenea lor. Păi atunci nici cu mintea nu se mai deosebește?

Trecem mai departe.

„Astfel, pentru om, duhul si sufletul nu sunt nicidecum două entități deosebite, ci una singură; în timp ce prin suflet se înțelege, în general, sediul emoțiilor, principiul vital (care îl au și animalele), duhul (spiritul) este partea superioară, fină, a sufletului omului, capabilă de a se pune în contact cu Sfântul Duh și de a-I deveni sălaș.

Antropologia paulină face distincții terminologice intre psyhè= suflet, pnēuma = duh (partea superioara a lui psyhè), si nóos (noūs) = minte, cugetare, inteligență, rațiune (partea superioara a lui pnēuma si cea mai fina a lui psyhè), toate în opoziție cu sárx = carne (ca materie) și sōma = trup (forma organizata a lui sárx).

Terminologia paulină trebuie citită și înțeleasă astfel: "trup carnal" (sárx) este carnea ce alcătuiește atât trupurile oamenilor cât și cele ale animalelor, care deși este din aceeași materie, este diferită ca aspect în funcție de specie, carnea fiecărei specii (om, pești, păsări, animale) având particularitățile ei, însă nu este diferita ca structură (atomică, moleculară)”;

Nou stop. De unde reiese în terminologia paulină că, „carnea” animalelor și a omului diferă ca aspect doar în funcție de specie, dar este identică ca structură (atomică și moleculară)? Ce Sfinți au afirmat acest lucru? Unde?

Până apar acele citate, să vedem ce ne spune pr. Stăniloae, (o cinste a Sibiului!):
„Omul, după învățătura creștină, e adus la existență de la început ca spirit întrupat, sau ca unitate constituită din suflet și trup, printr-un act creator special al lui Dumnezeu. Pentru aceasta trebuia să existe lumea ca natură, dar omul nu e opera naturii, deși e legat de ea… Actul de creare a omului se deosebește de actul de creare a naturii chiar și în componenta lui referitoare la trup. Dumnezeu a făcut trupul luând țărână din pământ, deci n-a poruncit simplu pământului să-l producă, dându-i putere în scopul acesta. Prin aceasta a deosebit trupul de restul naturii, mai mult decât se deosebesc trupurile diferitelor animale, de natură. A făcut trupul pentru un suflet înrudit în mod special cu Dumnezeu.

Deci, trupul omului se deosebește și structural de cel al animalelor, deși, după cădere s-a apropiat incontestabil de acesta. Omul are ceva în plus și se deosebește de acestea chiar și la acest nivel.

"trup" (sóma) este forma organizată, cu formă specifică, a materiei carnale; "trup firesc" (psyhikós) este trupul omului înzestrat cu suflet viu, dar care trăiește doar la nivelul afectelor și pasiunilor, prada labilității psihologice; iar "trup duhovnicesc" (pneumatikós) este trupul omului transfigurat prin înviere, asemănător cu trupul înviat al lui Iisus Hristos, liber nu numai de materia coruptibilă, ci și de labilitatea psihologică, dominat de propriul sau duh în comuniune cu Duhul Sfânt, devenit capabil să participe la slava lui Dumnezeu.

Singura caracteristică comună a celor două firi, cea dumnezeiască și cea umană, este rațiunea întrucât omul a fost făcut „după chipul” (Facerea 1, 26) lui Dumnezeu,“adică gânditor și liber” (Sf. Ioan Damaschin - Dogmatica, Cartea IV-a, cap 4), și “după asemănarea” (Facerea 1, 26),“adică desăvârșit în virtuți atât cat este cu putință firii omenești” (Sf. Ioan Damaschin - Dogmatica, Cartea IV-a, cap 4), căci formă au doar cele materiale din Univers, iar Dumnezeu fiind mai presus de Univers nu are cum să aibă formă.

Astfel Sfântul Ioan Damaschin, spune: “așadar, Cuvântul lui Dumnezeu s-a unit cu trupul prin intermediul minții, care stă la mijloc între curățenia lui Dumnezeu și grosolănia trupului. Căci mintea este puterea conducătoare a sufletului și a trupului. [...]Mintea s-a făcut lăcaș Dumnezeirii unite cu ea după ipostasă, după cum și trupul” (Sf. Ioan Damaschin - Dogmatica, Cartea VI-a, cap 6.)

Sf. Ioan Damaschin, în “Dogmatica”, în Cartea II-a la cap 12, mărturisește: “Lumea spirituală este înrudită cu El, căci înrudită cu Dumnezeu este firea rațională care se poate sesiza numai cu mintea.”Astfel în om “[…]Sufletul este o substanță vie, simplă, necorporală, prin natura sa invizibilă ochilor trupești, nemuritoare, rațională, spirituală, fără de formă; se servește de un corp organic și ii dă acestuia puterea de viață, de creștere, de simțire și de naștere. Nu are un spirit deosebit de el, ci spiritul său este partea cea mai curată a lui. Căci ceea ce este ochiul în trup, aceea este spiritul în suflet. [...] Trebuie să se știe că facultățile oricărei viețuitoare se împart în facultăți sufletești, facultăți vegetative și facultăți vitale.

Hristos Domnul spune clar că "Duhul este cel ce dă viață; trupul nu folosește la nimic” (Ioan 6, 63) subliniind că măreția omului, "chipul si asemănarea" (Facerea 1, 26-27) lui cu Dumnezeu este exclusiv în sufletul său. Trupul omului (ca și cel al animalelor), e făcut din pământ ca "să se întoarcă în pământ cum a fost, iar sufletul să se întoarcă la Dumnezeu, Care l-a dat” (Ecclesiaticul 12, 7). Învierea morților (Marcu 12, 25) va fi cu trup și suflet la a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Tot Domnul ne avertizează "Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă; temeți-vă mai curând de acela care poate și sufletul și trupul să le piardă în gheena." (Matei 10, 28.)”

Idei acceptabile, dar în spatele cărora mustește mesajul evoluționist potrivit căruia omul a fost inițial un fel de mamifer primat, un animal pur și simplu, care la un moment dat (ziua a 6-a, pentru aceștia o eră geologică) a fost făcut „om” cu suflarea dumnezeiască, idee exprimată clar de către medicul Kalomiros, reeditat cu asemenea blasfemii la editura Deisis.

vezi continuarea ...
Reply With Quote
  #15  
Vechi 28.11.2012, 04:45:26
neica_nimeni_altul's Avatar
neica_nimeni_altul neica_nimeni_altul is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.07.2011
Locație: Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 506
Talking Un chestionar cosmologic original

25. Precizați ce este ADN-ul și care este rolul lui?

R: Ajungem și la biologie!

26. Argumentați cu citate scripturistice de ce numărul speciilor și varietăților (vietățile biologice vegetale și animale) nu este constant și nici limitat la cel al “zilelor creației”, însă omul este cununa creației?

R: Dacă înțelegem noi corect această întrebare, se insinuează cumva că apar specii noi după ziua a 6-a? În acest caz respingem din plecare această „ipoteză de lucru” kakodoxă. Dumnezeu S-a odihnit de lucrările Sale în ziua a șaptea:

„Și se săvârșiră cerul și pământul și toată podoaba lor. Și săvârși Dumnezeu a șasea zi faptele Lui care le-au făcut; și odihni Dumnezeu a șaptea zi de toate faptele Lui care au făcut. Și blagoslovi Dumnezeu ziua a șap¬tea și o sfinți pre ea, pentru că într-însa încetă de toate faptele Lui care începu Dumnezeu a face.”

Învățătura de credință bisericească ne spune că în ziua a șaptea Dumnezeu a încetat de a aduce la existență ceva nou, deci specii noi. De atunci au apărut fele și fel de variații (rase) în cadrul speciei respective. Chiar și la om, „cununa creației” au apărut mai târziu „rasele” albă, galbenă, neagră, roșie, care evident nu existau în ziua a 6-a, dar aceasta nu înseamnă nicidecum specii noi. În schimb putem vorbi de specii pe cale de dispariție, sau chiar dispărute.

Ajunși la final confruntăm răspunsurile noastre cu cele sugerate de Eugen7 – puteți și dumneavoastră să faceți acest lucru parcurgând materialul - http://www.scribd.com/doc/58108638/C...Eugen-Gantolea - și ne temem că am picat cu succes acest „examen de teologie dogmatică” de nivelul anului III.

Sperăm să nu fim puși să repetăm testul propus de un (sau un colectiv?) creativ cu fantezie bogată, care însă nu ne inspiră câtuși de puțin vreun duh ortodox.
Reply With Quote
  #16  
Vechi 28.11.2012, 05:04:54
neica_nimeni_altul's Avatar
neica_nimeni_altul neica_nimeni_altul is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.07.2011
Locație: Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 506
Talking Un chestionar cosmologic original - recomandari finale

Autorii raspunsurilor la acest chestionar original sunt "Niște absolvenți de teologie ortodoxă"

Va recomand sa aveti rabdarea necesara parcurgerii cu atentie a textului de mai sus, concluziile le va trage fiecare in felul sau ...

Daca nu sunteti interesati de acest subiect, sa stiti ca nu intereseaza pe nimeni daca ati avut timp, chef sau ambele in momentul in care v-ati hotarat sa parasiti acest topic.

Nu folositi atacul la persoana ca tactica diversionista, nu deviati subiectul acestui topic spre discutii sterile despre geocentrism, masonerie, ateism, sau alte lucruri fara legatura cu subiectul.

Nu sunteti obligati sa postati comentarii din solidaritate..., nici macar autorul chestionarului original nu mai trebuie sa dea vreun raspuns, consider ca tacerea acestuia este suficienta.

Doamne ajuta !

Last edited by neica_nimeni_altul; 28.11.2012 at 05:18:21.
Reply With Quote
  #17  
Vechi 28.11.2012, 09:53:37
ioanna's Avatar
ioanna ioanna is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.07.2011
Locație: Cluj-Napoca
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.494
Implicit

Citat:
12. Ce este timpul? Precizați daca este posibil, definiții de dicționar ale timpului?
Raspunsul unor absolventi de teologie: Decât definițiile sterile de dicționar, cu mult mai ziditoare sunt cuvintele Sfinților (...)
Timpul este durata care corespunde desfasurarii unei actiuni, unui fenomen, unui eveniment (conf. DEX) , fiind mediul prin care Dumnezeu conduce creaturile spre odihna in eternitatea Sa (cf. Dumitru Staniloae, Dogatica vol1). Pentru Dumnezeu timpul este durata intre asteptarea Sa la poarta si fapta noastra de a o deschide:Iată, stau la ușă și bat; de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine (Apocalipsa: 3:20), pentru noi este o gratie data pentru cainta si pentru speranta.

Acei absolventi de teologie (cum i-a prezentat neica_nimeni_altul) n-au stiut nici macar o definitie data timpului de Sfintii Parinti, citatul lor din Fericitul Augustin spunand ce nu este timpul. Sfantul Maxim Marturisitorul, „Ambigua”:"Timpul cand se opreste din miscare este eon si eonul cand masoara , este timp purtat de miscare. (...)Timpul, ca desfasurare a eonului, e scara intinsa de eternitatea lui Dumnezeu , pusa la dispozitia mea , dupa masura mea, printr-o lucrare a lui Dumnezeu la nivelul meu”.

Citat:
Ce este timpul propriu?
Citat:
Raspunsul unor absolventi de teologie: Acesta nu pare a fi o întrebare din domeniul teologiei dogmatice, sărim peste.
Timpul propriu (cheros) e miscarea persoanei dincolo de ea insasi, e timpul real, progresiv care inainteaza spre plenitudinea adevaratei eternitati, timpul sinergiei divino-umane. Timpul impropriu (cronos) sau al non-sensului e cel cazut din raza eternitatii, timpul lipsit de succesiunea cu un sens, e inaintarea persoanei in desertul propriu.
Citat:
13. Care este definiția timpului în fizică? De ce doar această definiție este potrivită pentru cosmologie (și cosmogonie)?
Citat:
Raspunsul unor absolventi de teologie : Nu înțelegem sensul acestei întrebări. Pentru ce cosmologie (și cosmogonie) este potrivită „doar această definiție a fizicii”? Întrucât ni se pare evident că nu poate fi vorba de cosmologia (și cosmogonia) bisericească, trecem mai departe.
In fizica timpul e o dimensiune a naturii ce poate fi vazuta ca o masura a schimbarii. Definitia e potrivita pentru cosmologia (cosmogonia) pentru ca aceasta implica un proces dinamic de aparitie, dezvoltare si prefacere.

__________________________________________________ ___________________________________
Tinand cont ca unii absolventi de teologie au preferat la multe intrebari sa-si arate impertinenta, in locul unui raspuns, cred ca oricine cu o minima cultura teologica si cultura generala ar fi luat mai mult decat ei la examenul asta. Si de nu mai tii minte exact experimentele lui Einstein, ce spunea el despre timpul propriu sau dilatarea temporala, tot puteai divaga si aluneca spre ceea ce stii tu, spre comprimarea si dilatarea timpului in functie de experienta prezentei lui Dumnezeu, scotand astfel un punctaj Geocentrismul nu poate fi folosit ca scuza pentru necunoastere, pentru ignoranta, deci chiar si un absolvent de teologie cu viziuni geocentrice ar fi putut raspunde la intrebarea 15 (de exemplu), precizand sistemul de referinta (modelul).

Ii recomand lui neica_nimeni_altul sa nu posteze din solidarietate cu acei anonimi ale caror raspunsuri le-a postat , nici sa recurga la atac la persoana, asa cum face de obicei, ci sa se abtina de la comentarii, daca nu are ceva de spus strict pe subiect. Daca subscrie pozitiei acelor anonimi, atunci nu mai trebuie sa dea vreun raspuns sau completare, tacerea sa e suficienta.

Last edited by ioanna; 28.11.2012 at 10:12:56.
Reply With Quote
  #18  
Vechi 28.11.2012, 10:04:06
DragosP's Avatar
DragosP DragosP is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 23.03.2011
Religia: Ortodox
Mesaje: 6.591
Implicit

Don't feed the troll!
__________________
Îmi cer scuze celor pe care i-am supărat!
"Trebuie sa mori înainte de a muri
Pentru a nu muri atunci când mori"
Reply With Quote
  #19  
Vechi 28.11.2012, 11:18:50
neica_nimeni_altul's Avatar
neica_nimeni_altul neica_nimeni_altul is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.07.2011
Locație: Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 506
Implicit

Ioanna, iar dai copy-paste (cu mici modificari) fara sa mentionezi sursa, e frumos asa ?
Reply With Quote
  #20  
Vechi 28.11.2012, 12:15:17
ioanna's Avatar
ioanna ioanna is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.07.2011
Locație: Cluj-Napoca
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.494
Implicit

Citat:
În prealabil postat de neica_nimeni_altul Vezi mesajul
Ioanna, iar dai copy-paste (cu mici modificari) fara sa mentionezi sursa, e frumos asa ?
Am mentionat sursa atunci cand am facut referire la o idee exprimata de altii , cand am dat un citat (a se vedea postarea anterioara referitoare la Sf. Maxim Marturisitorul) sau am mentionat cartea ( a se vedea refrinta la pr. Staniloae), atunci cand n-am preluat un citat ad litteram, ci mai multe idei, spre deosebire de tine care ai dat copy-paste la niste raspunsuri, a unor asa zisi teologi, fara a mentiona de unde ai preluat raspunsurile. Daca ilustrii teologi anonimi si reprezentantul lor pe acest site nu se multumesc cu indicarea volumului de dogmatica a pr. Staniloae (desi cine l-a citit stie unde sa caute) si doresc o referinta si mai precisa, le-o pot da: partea 1, cap.II, subcapitolul B, punctul 3 (Eternitatea lui Dumnezeu si timpul ca interval intre El si creatura si ca mediu de crestere a creaturii spre participare la ea)

Citat:
În prealabil postat de DragosP Vezi mesajul
Don't feed the troll!
ok :)

Last edited by ioanna; 28.11.2012 at 12:35:27.
Reply With Quote
Răspunde

Tags
big-bang, cosmogie, evoluționism teist, facere, geocentrism

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Biblia in original Florin-Ionut Despre Sfanta Scriptura 49 17.06.2016 16:14:13
Chestionar licenta (am nevoie de raspunsurile voastre) sourire Generalitati 18 26.05.2011 11:00:48
Original Apocalipsa? JeanneArc Secte si culte 3 20.11.2010 15:21:37
Mic chestionar legat de credinta(inceputuri, rataciri etc.) sophia Despre Biserica Ortodoxa in general 16 04.01.2010 21:23:02
Chestionar eudeea Despre Biserica Ortodoxa in general 1 04.09.2009 16:33:06