Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Alte discutii > Vrajitoria
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 02.01.2009, 21:20:31
patinina34's Avatar
patinina34 patinina34 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 29.11.2008
Locație: peste oceane si peste mari
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.185
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru patinina34
Implicit Despre Vraji

Sfântul Nicodim Aghioritul – Despre vrăjitorie
(Editura Sophia, București, 2003)
[COLOR=black]Și, într-adevăr, întreaga pricină pentru care [/COLOR][COLOR=black]creștinii au căzut astăzi în toate relele lucrări ale [/COLOR][COLOR=black]diavolului și mai ales în diferitele vrăjitorii se [/COLOR][COLOR=black]datorează faptului că nu cercetează cu grijă acele [/COLOR][COLOR=black]prime făgăduințe și învoieli pe care le-au dat lui [/COLOR][COLOR=black]Hristos când au fost botezați și că le-au uitat și [/COLOR][COLOR=black]cu desăvârșire le-au șters din amintirea și inima [/COLOR][COLOR=black]lor. Pentru ei au urmat acele înfricoșătoare cu­[/COLOR][COLOR=black]vinte pe care le-a spus Domnul: anume că, ori de [/COLOR][COLOR=black]câte ori necuratul demon iese din om, merge în [/COLOR][COLOR=black]locuri secetoase, căutând odihnă și nu găsește; [/COLOR][COLOR=black]apoi se întoarce iarăși la omul din care a ieșit și, [/COLOR][COLOR=black]deoarece găsește inima lui neocupată, curățită și [/COLOR][COLOR=black]pregătită, ia împreună cu el încă alți șapte de[/COLOR][COLOR=black]moni mai vicleni și intră acolo înăuntru și locu­[/COLOR][COLOR=black]iește și devin cele de după aceea ale omului ace­[/COLOR][COLOR=black]luia mai rele decât cele dintâi; „Și, când duhul [/COLOR][COLOR=black]necurat a ieșit din om, umblă prin locuri fără [/COLOR][COLOR=black]apă, căutând odihnă și nu găsește. Atunci zice: [/COLOR][COLOR=black]Mă voi întoarce la casa mea de unde am ieșit; și venind o găsește golită, măturată și împodobită. [/COLOR][COLOR=black]Atunci se duce și ia cu sine alte șapte duhuri mai [/COLOR][COLOR=black]rele decât el și, intrând sălășluiesc aici și se fac [/COLOR][COLOR=black]cele de pe urmă ale omului aceluia mai rele de­[/COLOR][COLOR=black]cât cele dintâi" (Matei 12, 43-45) […].[/COLOR]
[COLOR=black]Toți, toți aceștia, până la unul, și cei care lu­[/COLOR][COLOR=black]crează, și cei care suferă, și cei care oferă vrăjito­[/COLOR][COLOR=black]riile și talismanele, și cei care le primesc, toți de­vin locașuri ale lucrării necuratului duh; cei care [/COLOR][COLOR=black]se leapădă de Hristos și de credința lui Hristos s[/COLOR][COLOR=black]e alătură lui satana și slujirii lui și trufiei sale. [/COLOR][COLOR=black]De unde, prin urmare, toți sunt tăgăduitori ai fă[/COLOR][COLOR=black]găduințelor pe care le-au dat la Sfântul Botez, că [/COLOR][COLOR=black]se vor lepăda de satana și de orice slujire a lui, că [/COLOR][COLOR=black]se vor alătura lui Hristos și credinței și cuvin[/COLOR][COLOR=black]telor Lui. O, ce nenorocire vrednică de plâns! O, [/COLOR][COLOR=black]ce mare pierzare a creștinilor![…][/COLOR]
[COLOR=black]Așadar, să nu te înșeli, creștinule, ci află că nici [/COLOR][COLOR=black]lupul nu se face vreodată oaie, după proverb, [/COLOR][COLOR=black]nici diavolul nu se face vreodată doctor; și că mai [/COLOR][COLOR=black]ușor poate să înghețe focul și să se încălzească [/COLOR][COLOR=black]zăpada, decât să vindece într-adevăr diavolul; fi­[/COLOR][COLOR=black]indcă acesta, chiar dacă ar vrea să te vindece, nu [/COLOR][COLOR=black]poate, deoarece este cu totul neputincios, iar da­[/COLOR][COLOR=black]că presupunem că poate să te vindece, totuși nu [/COLOR][COLOR=black]vrea, deoarece sănătatea omului este un bun, iar [/COLOR][COLOR=black]diavolul urăște totdeauna cele bune și de aceea [/COLOR][COLOR=black]este numit dușmanul binelui (misokalos).[/COLOR][COLOR=black] […] Astfel încât fii convins și crede, frate, că nu­mai Dumnezeu este adevăratul doctor al sufle­[/COLOR][COLOR=black]telor si al trupurilor, iar vrăjitorii si demonii nu [/COLOR][COLOR=black]vindecă cu adevărat, ci în închipuire.[/COLOR]
[COLOR=black]Iar, dacă chiar presupunem că însănătoșesc [/COLOR][COLOR=black]trupul; cu îngăduința lui Dumnezeu, totuși află [/COLOR][COLOR=black]că îl însănătoșesc cu scopul de a omorî sufletul. [/COLOR][COLOR=black]Cum? Despărțindu-te de credința lui Hristos și [/COLOR][COLOR=black]târându-te spre faptul de a-i crede și de a-i adora [/COLOR][COLOR=black]pe ei. De aceea, ce folos ai să primești, frate, chiar presupunând că trupul îți este însănătoșit, trăind astăzi și murind mâine, dacă, în schimb, îți este omorât sufletul nemuritor? Ce câștig ai să dobândești dacă aici vei gusta puțină sănă­tate, iar dincolo vei fi pedepsit veșnic ? Ducă-se asemenea sănătate! Ducă-se o astfel de viață! Mai bună este moartea de mii de ori decât așa o viață și sănătate, precum spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „..[/COLOR]
__________________
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
http://sashaparagulla.blogspot.com/
Reply With Quote
  #2  
Vechi 02.01.2009, 21:22:10
patinina34's Avatar
patinina34 patinina34 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 29.11.2008
Locație: peste oceane si peste mari
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.185
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru patinina34
Implicit Despre Vraji (2)

[COLOR=black]căci nu vindecă cu adevărat, [/COLOR][COLOR=black]de n-ar mai fi! Iar eu chiar de ar fi să spun, um­[/COLOR][COLOR=black]flând lucrurile, că, și dacă tămăduiesc cu adevă­[/COLOR][COLOR=black]rat, este mai bine să mori decât să alergi la duș­[/COLOR][COLOR=black]manii lui Dumnezeu și să fii tămăduit în acest [/COLOR][COLOR=black]chip. Căci ce folos să fii vindecat la trup, dacă [/COLOR][COLOR=black]sufletul este pierdut ? Ce câștig are cineva să [/COLOR][COLOR=black]dobândească mângâieri aici, urmând să fie arun­[/COLOR][COLOR=black]cat în focul nepieritor dincolo?" (Ioan Gură de Aur, Cuvântul [/COLOR][COLOR=black]V, [/COLOR][COLOR=black]împotriva iudeilor).[/COLOR][COLOR=black] Și iarăși spu­ne: „chiar dacă un demon va vindeca, mai mult [/COLOR][COLOR=black]a vătămat decât a fost de folos; căci a fost de fo­[/COLOR][COLOR=black]los trupului, care, totuși, puțin mai târziu mort, [/COLOR][COLOR=black]urmează să putrezească, însă a vătămat sufletul [/COLOR][COLOR=black]nemuritor" (Ioan Gură de Aur, Cuvânt către iudai-[/COLOR][COLOR=black]zanți). [/COLOR][COLOR=black]Deoarece diavolul, fraților, este un pescar [/COLOR][COLOR=black]foarte viclean și pierde o mică momeală ca să [/COLOR][COLOR=black]prindă un pește mare, adică se mulțumește să vă [/COLOR][COLOR=black]dea putină sănătate, numai să vă lipsească de rai; să vă lungească puțin viața, ca să vă pedepsească [/COLOR][COLOR=black]veșnic. Nu vezi (îți spune Sfântul Ioan Gură de [/COLOR][COLOR=black]Aur) că slăbănogul era de treizeci și opt de ani în [/COLOR][COLOR=black]pat și, privit cu ură, își răbda cu vitejie boala, [/COLOR][COLOR=black]așteptând ajutorul lui Dumnezeu fără să ceară să-l farmece sau să-i dea talismane ? „Și nu a [/COLOR][COLOR=black]alergat astfel ia prezicători, nu a mers la des­cântători; nu și-a legat amulete, ci a așteptat aju­torul de la Dumnezeu" (Sf. Ioan Gură de Aur).[/COLOR]
[COLOR=black]Și tu, creștine, fiindcă ai zăcut bolnav puține zile, de aceea ești atât de nerăbdător și alergi la [/COLOR][COLOR=black]vrăjitori și vrăjitoare ? Nu vezi că Lazăr a zăcut [/COLOR][COLOR=black]înaintea porții bogatului, tot timpul vieții lui, atât de greu rănit, încât, din cauza unei atât de mari neputințe, nu putea să alunge nici câinii, care-i lingeau rănile, și cu toate acestea a prefe­rat să moară într-o asemenea suferință decât să ceară amulete și farmece ? „Dar nu a cerut des­cântător, nu și-a legat amulete... nu a chemat la el vrăjitori" (spune în același loc - Împotriva iu­deilor, Cuvântul [/COLOR][COLOR=black]V [/COLOR][COLOR=black]- Sfântul Ioan Gură de Aur); și [/COLOR][COLOR=black]tu, care, pentru puțină febră, alergi la urâtele bă­[/COLOR][COLOR=black]buțe amețite de băutură, ce iertare vei primi? Nu vezi pe acel viteaz Iov, care, după ce a pier­dut și copiii, și bunurile, a fost rănit atât de tare, încât peste tot mișunau viermii din toate mădu­larele lui și pâine nu putea să mănânce din cauza duhorii ? Și, deși putea să scape de toate aceste înfiorătoare lucruri prin hulă și să moară, așa cum îi spunea femeia lui: „spune orice cuvânt împotriva Domnului și mori" (Iov 2, 9), totuși a răbdat cu bărbăție și nici un cuvânt mărunt de hulă nu a scos din gura lui; iar tu de ce ai o atât de mare nerăbdare și pentru o foarte mică rană disprețuiești și pe Dumnezeu, și pe Hristos, și credința, și pe sfinți, și alergi la dușmanii lui Dumnezeu, la vrăjitori și demoni, ca să fii tămă­duit ? Și ce scuză poți să primești pentru aceasta, precum îți spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Așadar ce scuză vom avea noi, dacă cei care su­ferim și răbdăm asemenea lucruri, sau din cauza febrei, ori din cauza rănilor, alergăm la sinagogi și la vrăjitori și fermecători, îi chemăm și la case­le noastre" (Ioan Gură de Aur, Împotriva iudeilor, Cuvântul [/COLOR][COLOR=black]V).[/COLOR]
[COLOR=black]Dar spui că acea bătrână creștină și acel vraci [/COLOR][COLOR=black]creștin, ori de câte ori fac farmece și dau amu­[/COLOR][COLOR=black]lete, nu spun și nici nu scriu alte nume în afară [/COLOR][COLOR=black]de numele lui Dumnezeu, al lui
[COLOR=black]Hristos, al Năs­[/COLOR][COLOR=black]cătoarei de Dumnezeu și al sfinților și, deci, ce [/COLOR][COLOR=black]rău fac ei? La acestea îți răspunde Sfântul Ioan [/COLOR][COLOR=black]Gură de Aur și îți spune că din această cauză [/COLOR][COLOR=black]mai mult trebuie să o urăști pe acea urâcioasă [/COLOR][COLOR=black]babă sau pe acel urâcios vraci, deoarece folosesc [/COLOR][COLOR=black]spre jignire și necinstire numele lui Dumnezeu [/COLOR][COLOR=black]și, creștini fiind, fac precum elinii, fiindcă și de­[/COLOR][COLOR=black]monii, deși rostesc numele lui Dumnezeu, totuși [/COLOR][COLOR=black]tot demoni sunt: „unii, socotind că se îndreptă­[/COLOR][COLOR=black]țesc, spun că este creștină femeia care descântă [/COLOR][COLOR=black]acestea și că nu rostește nimic altceva decât nu­[/COLOR][COLOR=black]mele lui Dumnezeu. Așadar din această pricină [/COLOR][COLOR=black]eu mai mult o urăsc și mai mult mă dezgustă, fi­[/COLOR][COLOR=black]indcă s-a folosit de numele lui Dumnezeu spre [/COLOR][COLOR=black]ocară; fiindcă, spunând că este creștină, scoate la [/COLOR][COLOR=black]iveală cele ale elinilor: căci și demonii rosteau [/COLOR][COLOR=black]numele lui Dumnezeu, însă erau demoni; și ast­[/COLOR][COLOR=black]fel vorbeau împotriva lui Hristos: «te știm cine [/COLOR][COLOR=black]ești, Sfântul lui Dumnezeu» și totuși le-a astupat [/COLOR][COLOR=black]gura și i-a alungat" (Sfântul Ioan Gură de Aur, [/COLOR][COLOR=black]Despre statui, [/COLOR][COLOR=black]21). […][/COLOR]
[/COLOR]
__________________
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
http://sashaparagulla.blogspot.com/
Reply With Quote
  #3  
Vechi 02.01.2009, 21:28:37
patinina34's Avatar
patinina34 patinina34 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 29.11.2008
Locație: peste oceane si peste mari
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.185
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru patinina34
Implicit Despre Vraji (3)

[COLOR=black]Dreptate are Iisus să strige prin Isaia că El v-a r[/COLOR][COLOR=black]enăscut prin Sfântul Botez și v-a făcut copiii [/COLOR][COLOR=black]Lui, iar voi, pentru puțină boală, ați disprețuit pe [/COLOR][COLOR=black]Tatăl vostru și ați mers la vrăjitori și demoni, duș­[/COLOR][COLOR=black]manii Lui: „Ascultă, cerule, și ia aminte, pămân[/COLOR][COLOR=black]tule, că Domnul a zis: fii am născut și i-am înălțat, [/COLOR][COLOR=black]iar aceștia M-au disprețuit" (Isaia 1,2) și cum [/COLOR][COLOR=black]boul și măgarul cunosc pe binefăcătorul și stăpâ­[/COLOR][COLOR=black]nul lor, iar voi nu cunoașteți pe binefăcătorul vos­[/COLOR][COLOR=black]tru: „Boul a cunoscut pe stăpân și măgarul ieslea domnului său, însă Israel nu M-a cunoscut și po­[/COLOR][COLOR=black]porul Meu nu M-a priceput" (Isaia 1,3).[/COLOR]
[COLOR=black]De aceea, ca să nu Se mâhnească Iisus Hristos [/COLOR][COLOR=black]din cauza voastră și să spună asemenea lucruri [/COLOR][COLOR=black]și să nu vă arătați și voi nerecunoscători față de [/COLOR][COLOR=black]un asemenea desăvârșit binefăcător, lăsați, vă [/COLOR][COLOR=black]rog, frații mei, lăsați-vă de faptul de a merge la [/COLOR][COLOR=black]vrăjitori și vrăjitoare și țigănci, și, când se întâm[/COLOR][COLOR=black]plă să fiți bolnavi, alergați la Hristos cu căldura [/COLOR][COLOR=black]credinței și cereți însănătoșirea. Deoarece El este [/COLOR][COLOR=black]totdeauna Tatăl vostru Cel mai iubitor și, dacă [/COLOR][COLOR=black]v-a dat boala, v-a dat-o ea să încerce răbdarea voastră, ca să vă încununeze mai mult și să vadă dacă îl iubiți cu adevărat: „Căci care este fiul pe care tatăl său nu-1 pedepsește ?" (Evrei 12, 7). El, deși vă pedepsește și vă pălmuiește uneori pă­rintește pentru păcatele voastre, totuși vă tămă­duiește și vă mângâie ca pe copiii Lui, când v-ați întors la El prin pocăință și ați cerut din toată inima ajutorul Lui. „Fericit este omul pe care l-a mustrat Domnul; iar dojana Atotțiitorului să nu o disprețuiești: căci El face să te doară și iarăși te face bine; El te-a lovit și mâinile Lui te-au tămă­duit" (Iov 5,17-18). Alergați încă în bolile voas­tre, după vindecarea de la Dumnezeu și la Stă­pâna noastră, Născătoarea de Dumnezeu, mân­gâierea celor bolnavi și a celor întristați, și la toți sfinții alergați și, rugându-i cu credință, veți do­bândi dorita vindecare de boala voastră. Dacă totuși chiar nu primiți dorita însănătoșire, ci Dumnezeu v-a părăsit ca să vă pedepsească, de­oarece așa este de folos pentru sufletul vostru, trebuie să stați curajoși și tari îh credință și de o mie de ori preferați să muriți decât să chemați vrăjitori și vrăjitoare și în acest mod să tăgăduiți credința lui Hristos și să trădați evlavia.[/COLOR]
__________________
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
http://sashaparagulla.blogspot.com/
Reply With Quote
  #4  
Vechi 03.01.2009, 21:41:16
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.009
Implicit

Punctul de plecare al acestor practici demonice este pactul intre omul liber si diavol, prin care omul liber accepta constient despotismul demonic in schimbul unor satisfactii trecatoare. Din momentul efectuarii pactului , diavolul devine stapanul omului, dand impresia inselatoare ca ii este subordonat. Toate cartile de vrajitoare recunosc ca prin mijlocirea unor semne si cuvinte, omul are posibilitatea de a invoca duhul cel rau , pe diavol.
Sfantul Nicodim Aghioritul spune ca vrajitoria este de mai multe feluri : - Vrajitoria propriu-zisa , prin care se intelege chemarea diavolilor pentru a descoperi oamenilor comori ascunse, lucruri pierdute, etc. ; Ghicirea , prin care unii oameni spun cele viitoare : in semnele din palma sau prin unele obiecte ( bobi, carti,cafea etc) ;Spiritismul , adica chemarea ajutorului diavolilor in camere obscure sau morminte. Vrajitorii pretind a chema sufletele din iad, precum ghicitorii din timpul Proorocului Samuil , pentru a afla cele viitoare sau pentru a se razbuna pe cineva. Am discutat cu ceva timp in urma tot pe acest topic despre o alta categorie, si anume despre astrologi, la topicul intitulat horoscopul. Astrologia ocupandu-se de fapt cu ghicirea celor viitoare dupa miscarea stelelor si a planetelor. Cam tot in asta zona intra interpretarea fenomenelor naturii ( vanturi, nori , etc. ) . Sa nu uitam nici cand ca diavolii nu au nici o putere de a face minuni adevarate. Si as dori sa inchei cu doua citate pe care le-am mai reprodus si cu alta ocazie pe forum , avand mare invatatura pentru noi. Sfantul Ioan Gura de Aur : "Diavolii nu au reusit sa vindece nici pe vrajitorii si fermecatorii care le slujeau lor, de besicile si de bubele pe care le-a dat Dumnezeu prin Moise in Egipt" ( Iesirea 9 , 11 ). Si un ultim citat din ( Impartire de grau , pag. 324) :Deci nu te amagi crestîne , ca niciodata lupul nu se poate face oaie, nici diavolul nu se va face candva doctor. Ca mai lesne este ca focul sa inghete si zapada sa incalzeasca, decat diavolul sa te vindece pe tine. Sa tinem minte aceste citate si nici cand sa nu cadem in ratacire .
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #5  
Vechi 05.01.2009, 11:05:05
eduardd
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Tot parintele Arsenie spunea ca:
" Iata sunt in manastire de 50 de ani si nu prea am vazut farmece reusite. Insa vine lumea la manastire fermecata. Acestea pentru ca nu ne gaseste in randuiala si de aceea vraja se lipeste!"
Reply With Quote
  #6  
Vechi 15.01.2009, 16:29:34
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.009
Implicit Sfantul Nicodim Aghiotirul- Cuvinte de folos- cum sa ne pazim de farmece !

Pentru ca sa va paziti de farmece si de lucrarea demonilor, sa aveti toti, mici si mari, barbati si femei , atarnata la gat Sfanta Cruce. Demonii se cutremura de chipul ei, si pleaca departe cand o vad. De altfel , asa cum marturisesc ei insisi Sfantul Ioan Vostorino, care avea stapanire asupra duhurilor necurate, trei lucruri ii infricoseaza cel mai mult: Sfanta Cruce, Sfantul Botez si Dumnezeiasca Impartasanie. De asemenea sa aveti in casa voastra, dar si cu voi, Sfanta Evanghelie si , bineanteles , s-o studiati. In casa in care exista Evanghelie, nu intra diavolul ! ( f.f.f. important ) . Tinerii care urmeaza sa se casatoareasca pentru ca sa nu se teama de "legatura cununiilor", trebuie ca inainte sa se marturiseasca, sa posteasca trei zile, sa lege Taina nuntii de savarsirea Sf.Liturghi si , astfel, sa se impartaseasca cu Preacuratele Taine. Tinerii casatoriti sa aiba credinta statornica si neandoelnica in Domnul si Acesta va risipi lucrarile demonilor. Daca pentru putina credinta a unor crestini, demonii aduc diferite naluciri, fie la morminte, fie in case, fie in alt loc, sa fie chemat preotul sa faca aghiasma si sa stropeasca locul. Astfel , prin harul dumnezeiesc, se risipeste orice lucrare demonica.
In sfarsit , cand un crestin urmeaza sa construiasca o casa, sau o baraca, se cheme preotul sa-i faca sfestanie si sa-i citeasca rugaciunea potrivita Bisericii noastre pentru acest eveniment.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #7  
Vechi 16.01.2009, 18:43:27
nede_mar's Avatar
nede_mar nede_mar is offline
Member
 
Data înregistrării: 25.08.2008
Mesaje: 77
Implicit

Of! Doamne! in ce fel sa ne mai ferim? Cristi din toate care le spune Sfantul Nicodim, eu le-am facut aproape pe toate, singurul lucru care imi lipseste din casa este Sf. Evanghelie dar promit ca am s-a o procur. Am numeroase carti de rugaciuni din care citesc, nu spun ca nu mai fac si greseli(ca tot omul) dar cred eu ca nu majore si totusi ........... ? Parca nu se mai termina! .....???
Reply With Quote
  #8  
Vechi 16.01.2009, 20:18:13
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.009
Implicit

Citat:
În prealabil postat de nede_mar Vezi mesajul
Of! Doamne! in ce fel sa ne mai ferim? Cristi din toate care le spune Sfantul Nicodim, eu le-am facut aproape pe toate, singurul lucru care imi lipseste din casa este Sf. Evanghelie dar promit ca am s-a o procur. Am numeroase carti de rugaciuni din care citesc, nu spun ca nu mai fac si greseli(ca tot omul) dar cred eu ca nu majore si totusi ........... ? Parca nu se mai termina! .....???
Multa nadejde , te rog mult ! Gandeste tot timpul pozitiv si incearca sa intelegi din cele mai putin placute si din insasi suferinta data, partea buna a lucrurilor, sa tragi invatamintele ce se impun. Nimic in asta lume nu este intamplator, haotic, precum nimic nu este pornit impotriva noastra pentru a ne termina, a ne sfarsi sau a suferi aiurea. Multa rugaciune si tnt timpul sa pastrezi legatura cu Bunul Dumnezeu, chiar si atunci cand totul ti se pare inutil, cand totul ti se pare pierdut. Spovedanie cat mai des posibil, participarea cu trup si suflet la Sf. Liturghie la Sf.Maslu. Atunci cand nu te astepti, soarele va rasari si-ti va lumina viata. Multa, multa nadejde pentru ca El nu te va lasa, dar important sa lupti si tu si sa crezi cu toata dragostea si cu toata fiinta ta in El. Tamaiaza-ti casa, stropeste-o cu Aghiazma Mare, citeste din Psaltira lui David, Psaltira Maicii Domnului si repet, multa nadejde. Doamne ajuta ! +
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #9  
Vechi 17.01.2009, 22:50:25
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.009
Implicit O invatatura ce completeaza cele spuse , o invatatura a Sf.Nicodim Aghioritul !

Citat:
În prealabil postat de cristiboss56 Vezi mesajul
Multa nadejde , te rog mult ! Gandeste tot timpul pozitiv si incearca sa intelegi din cele mai putin placute si din insasi suferinta data, partea buna a lucrurilor, sa tragi invatamintele ce se impun. Nimic in asta lume nu este intamplator, haotic, precum nimic nu este pornit impotriva noastra pentru a ne termina, a ne sfarsi sau a suferi aiurea. Multa rugaciune si tnt timpul sa pastrezi legatura cu Bunul Dumnezeu, chiar si atunci cand totul ti se pare inutil, cand totul ti se pare pierdut. Spovedanie cat mai des posibil, participarea cu trup si suflet la Sf. Liturghie la Sf.Maslu. Atunci cand nu te astepti, soarele va rasari si-ti va lumina viata. Multa, multa nadejde pentru ca El nu te va lasa, dar important sa lupti si tu si sa crezi cu toata dragostea si cu toata fiinta ta in El. Tamaiaza-ti casa, stropeste-o cu Aghiazma Mare, citeste din Psaltira lui David, Psaltira Maicii Domnului si repet, multa nadejde. Doamne ajuta ! +
"Pentru ca Iisus sa nu se intristeze din pricina voastra, pentru ca sa nu pareti nemultumitori fata de marele vostru Binefacator, va rog, fratii mei, sa nu mergeti la vraci si vrajitoare si tiganci ! Si cand va imbolnaviti, sa alergati la Hristos cu credinta vie, si sa cereti de la Acesta vindecarea voastra. Pentru ca El este parintele vostru iubitor. Si daca v-a dat boala, a facut-o ca sa va incerce rabdarea, sa va incununati si mai mult, si sa vada daca Il iubiti cu adevarat. Sa alergati inca, si la Nascatoarea de Dumnezeu, care-i vindeca pe cei bolnavi, si ii mangaie pe cei intristati. In sfarsit, sa alergati la toti sfintii si sa-i rugati fierbinte, si, astfel, veti dobandi adevarata voastra vindecare. Si daca nu aflati multdorita sanatate, daca Dumnezeu va lasa sa va chinuiti, deoarece ea este de folos sufletului vostru, din nou trebuie sa stati cu barbatie si statnrnici in credinta. De mii de ori sa preferati moartea, decat sa alergati la vrajitori si astfel, sa va lepadati de Hristos."
Intr o postare viitoare va voi scrie o rugaciune foarte veche, dintr o carte de rugaciuni Ortodoxe, de la inceputul secolul trecut, de mare folos , pentru necazuri, naluciri si vise urate. Doamne ajuta ! +
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #10  
Vechi 18.01.2009, 13:54:17
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.009
Implicit Rugaciune de folos la necazuri, visuri urate si naluciri +

Doamne Dumnezeule, marele imparat si fara de inceput- trimite, Doamne pe ingerii Tai , in ajutorul meu, ca sa ma scape de vrajmasii cei vazuti si nevazuti. Fii mie ajutor intru toate- in strambatati, in scarbe , intru mahnire , in pustii , pe cale , si pe apa - si ma izbaveste de toata inselaciunea diavoleasca. Iar cand ma vei auzi pe mine , robul Tau , rugandu-ma Tie si chemand numele Tau, grabeste spre ajutorul meu si auzi rugaciunea mea. Degraba sfarma puterea si indraznirea diavolului, alunga frica , cutremurul , spaima din inima mea. Asa Doamne , biruieste pe toti cei ce se impotrivesc mie , ma acopera si ma apara de cel viclean, cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci si cu ale tuturor puterilor ceresti, totdeauna acum si pururea si in vecii vecilor. Amin ! +
*Aceasta rugaciune se poate spune dupa rugaciunile de dimineata si de seara, si de cate ori se simte nevoia de catre cel in suferinta, aflat in tulburare, necaz sau in alte rele.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Despre vraji si necazuri de la diavol. Povestea mea (2) Catisma Vrajitoria 54 06.11.2017 02:34:18
despre vraji, farmece sadiy Generalitati 7 11.10.2011 11:49:26
Despre vraji si necazuri de la diavol. Povestea mea Catisma Vrajitoria 153 30.09.2010 11:14:20
Despre vraji -parintele Argatu idealist Vrajitoria 1 14.05.2010 12:57:13