Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Biserica Ortodoxa si alte religii > Alte Religii
Subiect închis
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #271  
Vechi 07.03.2010, 23:16:46
Geony's Avatar
Geony Geony is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 02.02.2009
Mesaje: 908
Implicit

Citat:
În prealabil postat de FLORINACIO84 Vezi mesajul
Si cautati in scriierile ebraice si grecesti sa vedeti acolo in primu rand voi sarbatoriti craciunu dar aceasta sarbatoare nici nu exisata si mai ales ca in biblie isus s-a nascut pe 25 decembrie daca la voi scrie asa sa imi aratati si mie unde .iar referitor la acel verset la inceput era
Nu mai bine am discuta despre Iehovisti, ca noi orice am zice este zadarnic mai ales ca faci parte dintr-o secta satanica, o secta care neaga Trinitatea.
  #272  
Vechi 08.03.2010, 15:22:22
danyel danyel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 17.06.2006
Locație: Cluj Napoca, Ardeal ,Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.306
Implicit

este Iehova numele lui Dumnezeu?

un articol interesant despre acest aspect gasiti la adresa http://ortodoxia.md/despre-martorii-...e-lui-dumnezeu, tot acolo veti gasi demontate mai multe din ereziile iehovistilor
__________________
"Cine seamana in firea pamanteasca va secera din firea pamanteasca putrezirea dar cine seamana in Duhul va secera din Duhul Viata Vesnica"Galateni 6;8

Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, și fiți recunoscători.(Coloseni 3:15)
  #273  
Vechi 12.03.2010, 20:09:30
FLORINACIO84 FLORINACIO84 is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 06.03.2010
Mesaje: 5
Implicit Salut oameni buni

--------------------------------------------------------------------------------
1 (Către mai marele cîntăreților. De cîntat pe Ghitit. Un psalm al lui David.) Doamne, Dumnezeul nostru, cît de minunat este Numele Tău pe tot pămîntul! Slava Ta se înalță mai pe sus de ceruri.
2 Din gura copiilor și a celor ce sug la țîță, Ți-ai scos o întăritură de apărare împotriva protivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și omului cu dor de răzbunare.

3 Cînd privesc cerurile-lucrarea mînilor Tale-luna și stelele pe cari le-ai făcut,

4 îmi zic: ,,Ce este omul, ca să Te gîndești la el? Și fiul omului, ca să -l bagi în seamă?

5 L-ai făcut cu puțin mai pe jos decît Dumnezeu, și l-ai încununat cu slavă și cu cinste.

6 I-ai dat stăpînire peste lucrurile mînilor Tale, toate le-ai pus supt picioarele lui:

7 oile și boii laolaltă, fiarele cîmpului,

8 păsările cerului și peștii mării, tot ce străbate cărările mărilor.

9 Doamne, Dumnezeul nostru, cît de minunat este Numele Tău pe tot pămîntul!--------------------------------------------------------------------------------

<< Psalm 8 >>
--------------------------------------------------------------------------------
Romanian: Cornilescu


<< Romani 12 >>
Romans 12 Romanian: Cornilescu

--------------------------------------------------------------------------------
1 Vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfîntă, plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. 2 Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, prin înoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvîrșită.
3 Prin harul, care mi -a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi, să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decît se cuvine; ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință, pe care a împărțit -o Dumnezeu fiecăruia. 4 Căci, dupăcum într'un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n'au toate aceeaș slujbă, 5 tot așa, și noi, cari sîntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, sîntem mădulare unii altora. 6 Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne -a fost dat: cine are darul proorociei, să -l întrebuințeze după măsura credinței lui. 7 Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. 8 Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cîrmuiește, să cîrmuiască cu rîvnă. Cine face milostenie, s'o facă cu bucurie.

9 Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază de rău, și lipiți-vă tare de bine. 10 Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întîietate altuia. 11 În sîrguință, fiți fără preget. Fiți plini de rîvnă cu duhul. Slujiți Domnului. 12 Bucurați-vă în nădejde. Fiți răbdători în necaz. Stăruiți în rugăciune. 13 Ajutați pe sfinți, cînd sînt în nevoie. Fiți primitori de oaspeți.

14 Binecuvîntați pe cei ce vă prigonesc: binecuvîntați și nu blestemați. 15 Bucurați-vă cu cei ce se bucură; plîngeți cu ceice plîng. 16 Aveți aceleași simțiminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămîneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. 17 Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. 18 Dacă este cu putință, întrucît atîrnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. 19 Prea iubiților, nu vă răsbunați singuri; ci lăsați să se răzbune mînia lui Dumnezeu; căci este scris: ,,Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti``, zice Domnul. 20 Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă -i să mănînce; dacă -i este sete, dă -i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui.`` 21 Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine.--------------------------------------------------------------------------------

<< Romans 12 >>
--------------------------------------------------------------------------------
Romanian: Cornilescu

Biblos.com Online Bible
IEHOVA SA VA BINECUVANTEZE SI SA PUTEM TRECE IMPREUNA DE ARMAGHEDON.
  #274  
Vechi 12.03.2010, 20:37:33
FLORINACIO84 FLORINACIO84 is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 06.03.2010
Mesaje: 5
Implicit Martori nu cred ca isus cristos a fost un simplu om

ASTA ESTE O ABERATIA CARE AU SCOS-O UNI SAU ALTI DAR MARTORI IL CONSIDERA PE ISUS CRISTOS REGELE CERESC AL REGATULUI LUI DUMNEZEU CARE INCURAND VA INTERVENI SA PUNA CAPAT ACESTUI SISTEM PLINE DE LUCRURI RELE SI CRUZIME 19 Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh. 20 Și învățați -i să păzească tot ce v'am poruncit. Și iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrșitul veacului. Amin--------------------------------------------------------------------------------

<< Matthew 28 >>
--------------------------------------------------------------------------------
Romanian: Cornilescu el este conducatorul nostru si de aceea ii respectam poruncile date DE EL.

<< Matei 24 >>
Matthew 24 Romanian: Cornilescu

--------------------------------------------------------------------------------
1 La ieșirea din Templu, pe cînd mergea Isus, ucenicii Lui s'au apropiat de El ca să -I arate clădirile Templului. 2 Dar Isus le -a zis: ,,Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărîmată.``
3 El a șezut jos pe muntele Măslinilor. Și ucenicii Lui au venit la El la o parte, și I-au zis: ,,Spune-ne, cînd se vor întîmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii Tale și al sfîrșitului veacului acestuia?``

4 Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. 5 Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu, și vor zice: ,Eu sînt Hristosul!` Și vor înșela pe mulți. 6 Veți auzi de războaie și vești de războaie: vedeți să nu vă spăimîntați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întîmple. Dar sfîrșitul tot nu va fi atunci. 7 Un neam se va scula împotriva altui neam, și o împărăție împotriva altei împărății; și, pe alocurea, vor fi cutremure de pămînt, foamete și ciumi. 8 Dar toate aceste lucruri nu vor fi decît începutul durerilor.

9 Atunci vă vor da să fiți chinuiți, și vă vor omorî; și veți fi urîți de toate neamurile pentru Numele Meu. 10 Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, și se vor urî unii pe alții. 11 Se vor scula mulți prooroci mincinoși, și vor înșela pe mulți. 12 Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci. 13 Dar cine va răbda pînă la sfîrșit, va fi mîntuit. 14 Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfîrșitul.

15 De aceea, cînd veți vedea ,urîciunea pustiirii`, despre care a vorbit proorocul Daniel, ,așezată în locul sfînt` -cine citește să înțeleagă! - 16 atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munți; 17 cine va fi pe acoperișul casei, să nu se pogoare să-și ia lucrurile din casă; 18 și cine va fi la cîmp, să nu se întoarcă să-și ia haina. 19 Vai de femeile, cari vor fi însărcinate și de cele ce vor da țîță în zilele acelea! 20 Rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într'o zi de Sabat. 21 Pentrucă atunci va fi un necaz așa de mare, cum n'a fost niciodată dela începutul lumii pînă acum, și nici nu va mai fi. 22 Și dacă zilele acelea n'ar fi fost scurtate, nimeni n'ar scăpa; dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate. 23 Atunci dacă vă va spune cineva: ,Iată, Hristosul este aici, sau acolo`, să nu -l credeți. 24 Căci se vor scula Hristoși mincinoși și prooroci mincinoși; vor face semne mari și minuni, pînă acolo încît să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. 25 Iată, că v'am spus mai dinainte. 26 Deci, dacă vă vor zice: ,Iată -L în pustie`, să nu vă duceți acolo! ,Iată -L în odăițe ascunse`, să nu credeți. 27 Căci, cum iese fulgerul dela răsărit și se vede pînă la apus, așa va fi și venirea Fiului omului. 28 Oriunde va fi stîrvul (Sau: hoit, mortăciune.), acolo se vor aduna vulturii.

29 Îndată după acele zile de necaz, ,soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, și puterile cerurilor vor fi clătinate.` 30 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate semințiile pămîntului se vor boci, și vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. 31 El va trimete pe îngerii Săi cu trîmbița răsunătoare, și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vînturi, dela o margine a cerurilor pînă la cealaltă.

32 Dela smochin învățați pilda lui: Cînd îi frăgezește și înfrunzește mlădiția, știți că vara este aproape. 33 Tot așa, și voi, cînd veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. 34 Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta pînă se vor întîmpla toate aceste lucruri. 35 Cerul și pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

36 Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. 37 Cum s'a întîmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întîmpla și la venirea Fiului omului. 38 În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, cînd mîncau și beau, se însurau și se măritau, pînă în ziua cînd a intrat Noe în corabie, 39 și n'au știut nimic, pînă cînd a venit potopul și i -a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului omului. 40 Atunci, din doi bărbați cari vor fi la cîmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. 41 Din două femei cari vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată.

42 Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. 43 Să știți că, dacă ar ști stăpînul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n'ar lăsa să -i spargă casa. 44 Deaceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gîndiți.

45 Care este deci robul credincios și înțelept, pe care l -a pus stăpînul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la vremea hotărîtă? 46 Ferice de robul acela, pe care stăpînul său, la venirea lui, îl va găsi făcînd așa! 47 Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. 48 Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui: ,Stăpînul meu zăbovește să vină!` 49 Dacă va începe să bată pe tovarășii lui de slujbă, și să mănînce și să bea cu bețivii, 50 stăpînul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă, și în ceasul pe care nu -l știe, 51 îl va tăia în două, și soarta lui va fi soarta fățarnicilor; acolo va fi plînsul și scrîșnirea dinților.--------------------------------------------------------------------------------

<< Matthew 24 >>
--------------------------------------------------------------------------------
Romanian: Cornilescu

Biblos.com Online Bible
  #275  
Vechi 14.03.2010, 17:19:53
alinnasser2010 alinnasser2010 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 14.03.2010
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 161
Implicit

Ce au de castigat?Iadul,asta au de castigat nimic mai mult
  #276  
Vechi 16.03.2010, 08:57:44
almaris
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Citat:
În prealabil postat de FLORINACIO84 Vezi mesajul
ASTA ESTE O ABERATIA CARE AU SCOS-O UNI SAU ALTI DAR MARTORI IL CONSIDERA PE ISUS CRISTOS REGELE CERESC AL REGATULUI LUI DUMNEZEU CARE INCURAND VA INTERVENI SA PUNA CAPAT ACESTUI SISTEM PLINE DE LUCRURI RELE SI CRUZIME 19 Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezîndu -i în Numele Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh. 20 Și învățați -i să păzească tot ce v'am poruncit. Și iată că Eu sînt cu voi în toate zilele, pînă la sfîrșitul veacului. Amin
Da, abunda de citate postarile tale, menite sa trezeasca probabil, numai ca toate acestea sunt bine cunoscute si sper eu ca sunt suficienti crestini pe lumea asta fara a fi nevoiti sa se "inroleze" in vreo grupare anume de "martori" pentru a avea in vedere si respecta Cuvantul lui Dumnezeu.

Daca scopul vostru, al martorilor(asa cum va numiti destul de pretentios si exclusivist, sa stii ca mai sunt si altii) este acela de a spori numarul de membrii din organizatie si atat, atunci totul este in zadar. Scopul oricarui crestin este sa arate pe Acela care l-a scos pe el insusi din intuneric la lumina. Punct

Va admir pentru punctele voastre bune, nu ma supar sa va intalnesc pe strada, va frunzaresc brosurelele, mai si citesc daca am timp si pastrez ceea ce este bun. In rest, fie ca Dumnezeu sa puna in inima fiecaruia dintre noi un duh de pocainta care sa ne insoteasca in fiecare zi a vietii noastre.
  #277  
Vechi 16.03.2010, 09:01:37
almaris
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Citat:
În prealabil postat de alinnasser2010 Vezi mesajul
Ce au de castigat?Iadul,asta au de castigat nimic mai mult
Iar tu si inca vreo cativa veti avea responsabilitatea acolo de a va ocupa de intretinerea focului care ii va pedepsi pe necredinciosi.
  #278  
Vechi 19.03.2010, 17:39:15
ory ory is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 29.09.2006
Locație: Galați
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.527
Implicit

Eu nu cred ca exista vre-o religie care detine purul si numai purul adevar, nici macar cea ortodoxa, cred ca toate au cusur in anumite priviinte, mai mult sau mai putin .
Asadar, mi se pare o tampenie sa te " muti " la alta religie, sa-ti ofere aceleasi iluzii, cu o altfel de imbracaminte , iar firea oamenilor sa ramana aceiasi.
Religia unei tari tine si de traditia, educatia, politica si istoria acesteia, chiar si de economie, tocmai in asta sta si farmecul diversitatii confesionale, nu avem cum sa fim toti la fel, fiindca religia nu va tine niciodata doar de spirit.
Cel putin, in ortodoxie, s-au invalmasit principiile crestinesti cu cele traditionale de nu le mai intelegi particularitatile.
Astfel, eu raman frumusel in religia mea ortodoxa, asa cum m-am nascut, mi-o adaptez propriei vieti, incerc sa fac ce pot si dupa cum ma duce capsorul si merg mai departe cu Domnul, ce sa fac ? Sa ma hazardez intr-un noian de teorii pro si contra pana ce le pierd cu totul sensul ? !
__________________
" Nu suntem prizonierii propriului destin, suntem prizonierii propriei minti "

Last edited by ory; 19.03.2010 at 17:41:20.
  #279  
Vechi 19.03.2010, 22:17:32
almaris
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Citat:
În prealabil postat de ory Vezi mesajul
Eu nu cred ca exista vreo religie care detine purul si numai purul adevar, nici macar cea ortodoxa, cred ca toate au cusur in anumite priviinte, mai mult sau mai putin.
Adevarat.
Citat:
În prealabil postat de ory Vezi mesajul
Asadar, mi se pare o tampenie sa te " muti " la alta religie, sa-ti ofere aceleasi iluzii, cu o altfel de imbracaminte, iar firea oamenilor sa ramana aceiasi.
Religia unei tari tine si de traditia, educatia, politica si istoria acesteia, chiar si de economie, tocmai in asta sta si farmecul diversitatii confesionale, nu avem cum sa fim toti la fel, fiindca religia nu va tine niciodata doar de spirit.
Si totusi multi se "muta" avand impresia ca schimbarea va veni prin intermediul unui factor exterior, fara sa-si dea seama ca schimbarea respectiva trebuie sa vina din interior. Nu diversitatea religioasa ar trebui sa fie o problema, ci mai degraba sa vedem cum sa facem sa avem o credinta practica in viata reala chiar daca acest lucru nu este mereu ceva spectaculos, ci poate doar un gest frumos la un moment dat fata de cineva care ne-a gresit cu ceva.
Citat:
În prealabil postat de ory Vezi mesajul
Cel putin, in ortodoxie, s-au invalmasit principiile crestinesti cu cele traditionale de nu le mai intelegi particularitatile.
Credinta si traditia sunt strans legate intre ele, dar nu trebuiesc confundate
Citat:
În prealabil postat de ory Vezi mesajul
Astfel, eu raman frumusel in religia mea ortodoxa, asa cum m-am nascut, mi-o adaptez propriei vieti, incerc sa fac ce pot si dupa cum ma duce capsorul si merg mai departe cu Domnul, ce sa fac ? Sa ma hazardez intr-un noian de teorii pro si contra pana ce le pierd cu totul sensul ? !
Foarte bine faci, numai ca nu ar trebui sa fie acesta motivul, ca asa te-ai nascut, ci pentru ca tu insuti te-ai regasit acolo si crezi ca este locul potrivit in care viata ta spirituala sa se dezvolte.
  #280  
Vechi 22.03.2010, 22:09:41
danyel danyel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 17.06.2006
Locație: Cluj Napoca, Ardeal ,Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.306
Implicit

Martorii lui Iehova au probleme in ceea ce priveste consegventa societatii Turnul de veghe care si-a schimbat invataturile pe parcurs
Stiti ca ei ataca cu inversunare craciunul desi la inceput l-au sarbatorit

Apoi au o problema cu Trinitatea
Negand Sfanta Treime se confrunta cu o problema, au deafacecu 2 creeatori deoarece Biblia ii atribuie crearea tuturor lucrurilor lui Dumnezeu, Iehova in Isaia 44:24 "
Așa grăiește Domnul, Izbăvitorul tău și Care te-a zidit din sânul maicii tale: "Eu sunt Domnul, Care a zidit lumea; singur am făcut cerurile, Eu am întărit pământul, și cine Mi-a fost într-ajutor?

Cu toate acestea in Ioan 1:3 ni se spune "Toate prin El s-au făcut; și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut" Si totodata in capitolu 1 din Coloseni vers 16 i se atribuie lui Hristos creatia

"Pentru că întru El au fost făcute toate, cele din ceruri și cele de pe pământ, cele văzute, și cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El și pentru El."

Asadar in conceptia iehovistilor exista doi "dumnezei" creatori ai lumii astfel Iisus a creat toate lucrurile cu toate acestea Iehova e singurul care a creeat toate lucrurile avem deaface cu un paradox
__________________
"Cine seamana in firea pamanteasca va secera din firea pamanteasca putrezirea dar cine seamana in Duhul va secera din Duhul Viata Vesnica"Galateni 6;8

Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, și fiți recunoscători.(Coloseni 3:15)
Subiect închis

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Iehova e numele din Biblie cocacoc Generalitati 22 26.04.2014 09:50:06
Un nor de martori Mihnea Dragomir Dogmatica 2 29.12.2011 17:19:04
Edward Maya,singurul roman care a castigat un premiu Billboard Daniel_7 Generalitati 17 20.06.2011 20:10:18
Martorii lui Iehova si religia lor assiris Generalitati 25 10.03.2011 21:09:21
Si-a castigat in instanta dreptul de a muri ! cristiboss56 Eutanasia 25 02.03.2011 14:12:43