Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Generalitati > Generalitati
 
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 12.10.2023, 22:45:25
Seraphim7 Seraphim7 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.12.2009
Mesaje: 1.078
Implicit Dumnezeul lui Israel (El /Elyon/Elohim/Yahvéh)...Al cui Fiu a fost Iisus?

****"El" este un alt cuvânt ebraic folosit în Biblie pentru a se referi la Dumnezeu. Este un termen generic pentru divinitate sau Dumnezeu și apare în diverse limbi semitice antice. În contextul Vechiului Testament, "El" este adesea folosit ca un nume sau titlu pentru unicul Dumnezeu, accentuând puterea și autoritatea Sa.

De exemplu, poți găsi "El" utilizat în nume compuse precum "El Shaddai" (Dumnezeu Atotputernic) și "El Elyon" (Dumnezeu Cel Preaînalt), fiecare evidențiind diferite aspecte ale naturii și atributelor lui Dumnezeu.

În unele texte ugaritice, "El" era și numele zeului suprem în pantheonul canaanit. Cu toate acestea, în Biblie, utilizarea lui "El" este adesea monoteistă, referindu-se la Dumnezeul lui Israel.

"Elohim" este un cuvânt ebraic folosit în Biblie pentru a se referi la Dumnezeu. Este unul dintre numele sau titlurile pentru Dumnezeu în Scripturile ebraice, termenul este în forma plurală.
"Yahweh" este numele personal al Dumnezeului lui Israel din Vechiul Testament. Este considerat cel mai sacru și semnificativ nume pentru Dumnezeu în iudaism. În alfabetul ebraic, este scris ca יהוה.

În tradiția evreiască, numele "Yahweh" este atât de sacru încât adesea nu este pronunțat. În schimb, la citirea Scripturii ebraice, mulți evrei folosesc înlocuitori precum "Adonai" (Domnul) din reverență pentru numele divin.
În creștinism, în special în traducerile Bibliei, "Yahweh" este adesea tradus ca "DOMNUL".
"Elyon" este un cuvânt ebraic care înseamnă "Cel Preaînalt" sau "Suprem". Într-un context religios sau teologic, este adesea folosit ca un epitet pentru Dumnezeu pentru a sublinia natura Sa supremă și înaltă.

Da,cam acestea ar fi unele din numele divine prin care Biblia în variantele traduse alege sa le atribuie lui Dumnezeu, într-un mod monoteist, accentuând ideea de atribute ale aceluiași Dumnezeu, când de fapt vom vedea clar că fiecare nume reprezintă o entitate individuală și uneori se află în raporturi directe unul cu celălalt,deci clar n-au cum să fie aceeași divinitate.

Uneori voi adăuga transcripția in alfabetul latin al textului ebraic/grec original pentru a înțelege distincția clară mai ales în cuvintele folosite pentru a distinge numele folosite de obicei in traducerea lui Dumnezeu.
Mai jos avem câteva pasaje unde există termenul El Shadai, tradus de regulă ca El(Dumnezeu) Shaddai(Atotputernic).
**Geneza‬ *17:1‬ *VDC‬‬
[1] Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci și nouă de ani, Domnul i S-a arătat și i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea și fii fără prihană.
- "Anokhi El Shaddai, hithalech lifanai veheyeh tamim
**Geneza‬ *28:3‬ *VDC‬‬
[3] Dumnezeul cel Atotputernic să te binecuvânteze, să te facă să crești și să te înmulțești, ca să ajungi o ceată de noroade!
"Ve-El Shaddai yevarech otkha veyafreka veyarbekka v'hayita liqhal amim."
**Iov‬ *29:5‬ *VDC‬‬
[5] când Cel Atotputernic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu;
"Bihiyot iti b'ruach El Shaddai bivani, savivoti yirchad li-or."
Aici avem pasajul cel mai relevant in distincția destul de clara intre El Elyon și Yahvéh că două entități separate, chiar subordonate unul celuilalt.El Elyon a împărțit lumea, implicit a fost si Creatorul ei,iar partea lui Yahvéh a fost doar Israel,așa cum tot repetă adesea în Vechiul Testament.

Deuteronomul‬ *32:8*-‬9‬ *VDC‬‬
[8] Când Cel Preaînalt(El Elyon)a dat o moștenire neamurilor, Când a despărțit pe copiii oamenilor, A pus hotare popoarelor După numărul copiilor lui Israel, [9] Căci partea Domnului(Yahvéh )este poporul Lui, Iacov este partea Lui de moștenire.
8 B'hafriydo elyon goyim,
B'hafriyo bnei adam;
Yatzev gevulot amim
L'mispar bnei Yisrael.
9 Ki chelek Yahweh amo,
Ya'akov chavlot nacha
lato.

Aici avem încă o separare clară între "dumnezei",și vedem în continuare supremația lui El Elyon atâta asupra lui Yahvéh cât și asupra Elohimilor.
Observăm că atât Yahvéh,cât și elohimii sunt fii lui El Elyon.Vom vedea mai încolo că și Isus este un Elohim,fiu a celui Preaînalt, adică El Elyon.
********Psalmi‬ *82:1‬ *VBRC2020‬‬
[1] Psalm. Al lui Asáf. Dumnezeu(Elohim)s-a ridicat în dumnezeiasca(elohimi) adunare, în mijlocul zeilor(elohimi)face judecată.
[6] Am zis: Sunteți dumnezei(elohimi)și toți sunteți fii ai Celui Preaînalt(El Elyon). [7] Dar veți muri ca omul și veți cădea ca unul din mai mari.

1 Le'asaf. Elohim nitzav ba'adat El;
be'kerev Elohim yishpot.
6 Ani amarti, "Elohim atem;
ve-kul-atem bnei Elion."
Chiar aici ne explica mai clar chiar pasajul anterior.
**Ioan‬ *10:34*-‬36‬ *VDC‬‬
[34] Isus le-a răspuns: „Nu este scris în Legea voastră: ‘Eu am zis: «Sunteți dumnezei»’? [35] Dacă Legea a numit dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit Cuvântul lui Dumnezeu, și Scriptura nu poate fi desființată, [36] cum ziceți voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a sfințit și M-a trimis în lume? Și aceasta, pentru că am zis: ‘Sunt Fiul lui Dumnezeu!’
Aici vedem al cui preot era și este Melchisedec,al Dumnezeului Preaînalt, adică El Elyon, având distincția de Fiu al lui Dumnezeu,și preot în veac asemenea lui Iisus,și arătând universalitatea lui El Elyon așa cum vom vedea imediat,spre deosebire de Yahvéh,care este doar Dumnezeu al Israelului.
**Evrei‬ *7:1*-‬3‬ *VDCL‬‬
[1] Căci acest Melhisedec, împărat al Salemului, preot al Dumnezeului Preaînalt, care a întâmpinat pe Avraam care se întorcea de la tăierea împăraților și l‐a binecuvântat, [2] căruia Avraam i‐a împărțit și zeciuială din toate (însemnează mai întâi Împărat al dreptății, iar apoi și Împărat al Salemului, adică Împărat al păcii, [3] fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început de zile, nici sfârșit al vieții, dar fiind făcut asemenea Fiului lui Dumnezeu), rămâne preot pururea.
Aici vedem clar cum Israel este fiul lui Yahvéh.
Exodul‬ *4:22‬ *VDC‬‬
[22] Tu vei zice lui Faraon: ‘Așa vorbește Domnul(Yahvéh): «Israel este fiul Meu, întâiul Meu născut.
"V'amarta el-Par'o, koh amar Yahweh: b'ni b'khori Yisrael."
Din nou asocierea clasica Yahvéh/Israel.
**Osea‬ *11:1‬ *VDC‬‬
[1] „Când era tânăr Israel, îl iubeam și am chemat pe fiul Meu din Egipt
Sa intrăm puțin în Noul Testament sa vedem exact pe cine striga Iisus.
**Matei‬ *27:46‬ *VDC‬‬
[46] Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, Lama Sabactani?” Adică: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”
"Perì de tḕn enátēn hṓran anebóēsen ho Iēsoûs phōnē̂i megálēi legōn: 'Ēlì Ēlì lema sabachthaní?' toût’ éstin: Theé mou Theé mou, hinatí me enkatélipes?"
Deci acest Eli este regasibil și în Vechiul Testament, însă Iisus prefera de cele mai multe ori termenul de Părinte,adica avva/abba
Psalmul‬ *89:26*-‬27‬ *VDC‬‬
[26] El Îmi va zice: ‘Tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu(Eli) și Stânca mântuirii mele!’ [27] Iar Eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului.
"Hu yikra'eni, avi atah; Eli, veTzur yeshuati."

Mai jos vedem că elohimii au avut fii,însă în pasajul de mai sus, acești elohimi sunt la rândul lor fii lui El Elyon.
Iov‬ *38:7‬ *VDC‬‬
[7] atunci când stelele dimineții izbucneau în cântări de bucurie și când toți fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie
"Be'ronenai kochavai boqer vayari'u kol-benei Elohim."
Totuși aici este interesant,fii elohimilor se prezintă înaintea lui Yahvéh, alaturi de Satan.
****Iov‬ *1:6‬ *VDC‬‬
[6] Fiii lui Dumnezeu au venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Și a venit și Satana în mijlocul lor.
"Vayehi hayom vayavo'u benei ha-Elohim lehit'yatzev al-Yahweh."
Mai putem observa că acești fi de elohimi se pot materializa în trup și avea soții, inclusiv copiii cu oameni.
**Geneza‬ *6:2‬ *VDC‬‬
[2] fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales.
"Benei ha-Elohim ra'u b'not ha-adam, ki tovot hen, vayikchu lahem nashim mikol asher bakhur."
Încă odată vedem că Iisus este Fiul lui El Elyon, adică Dumnezeul Suprem,deci putem deduce că este cel puțin la nivel de Elohim /Yahvéh.
Luca‬ *1:32‬ *VDCL‬‬
[32] El va fi mare și se va chema Fiul Celui Preaînalt(El Elyon): și Domnul(Adonai )Dumnezeu(Elohim)îi va da scaunul de domnie al lui David, tatăl său.
"Houtos estai megas kai huios hypsistou klethēsetai, kai dōsei autō kyrios ho theos ton thronon Dauid tou patros autou.
"Hu yihiyeh gadol ven elyon v'yitten lo Adonai Elohim et kissei David aviv.
**O încheiere cu gândul la Israel și greutățile sale de-a lungul existenței....
**Osea‬ *1:10‬ *VDCL‬‬
[10] Totuși numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării care nu se poate măsura, nici număra; și va fi așa: în locul unde li s‐a zis: Nu sunteți poporul meu! li se va zice: Sunteți fii ai Dumnezeului celui viu.
"Ach yihyeh mispar b'nei Yisrael kechol hayam asher lo yimad v'lo yisaper vehayah bamakom asher ye'amr lahem lo ammi atem ye'amr lahem b'nei El Chaiy."
**Nehemia‬ *1:8*-‬9‬ *VBRC2020‬‬
[8] Amintește-ți de cuvintele pe care i le-ai spus lui Moise, slujitorul tău: «Dacă veți fi infideli, vă voi împrăștia printre popoare. [9] Dar dacă vă veți întoarce la mine, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci, chiar dacă veți fi alungați până la marginea cerurilor, de acolo vă voi aduna și vă voi aduce la locul pe care l-am ales ca să-mi așez acolo numele».
__________________
Esenta fiintei tale sta in insasi picatura de iubire ce atarna de spiritul tau.
Reply With Quote
 

Thread Tools
Moduri de afișare