Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Biserica Ortodoxa si alte religii > Secte si culte
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 28.11.2010, 00:47:48
doctor_faustus doctor_faustus is offline
Banned
 
Data înregistrării: 28.08.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 828
Exclamation Blasfemia unor adventiști la adresa Bisericii lui Hristos: un cult antropofagic

Blasfemia unor adventiști la adresa Bisericii lui Hristos: un cult antropofagic

Citat:
Și tot din fericire, credința creștină nu a fost asimilată dintru început cu un cult atropofagic.
sursa: http://www.crestinortodox.ro/forum/s...&postcount=309

Afirmația adventistului spune că credința creștină nu a fost asimilată dintru început cu un cult antropofagic, cu alte cuvinte ea a fost asimilată mai târziu cu un cult antropofagic (canibalic). Acel mai târziu se referă la Biserica Ortodoxă (și probabil că și la cea Latină), insinuându-se că Euharistia Bisericii lui Hristos, pe lângă caracterizările unice pe care i le face Ellen White, este o învățătură strict omenească concretizată ca doctrină și ca practică într-un cult antropofagic.

Last edited by doctor_faustus; 28.11.2010 at 00:50:09.
Reply With Quote
  #2  
Vechi 28.11.2010, 00:59:27
doctor_faustus doctor_faustus is offline
Banned
 
Data înregistrării: 28.08.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 828
Implicit Definiția antropofagiei

ANTROPOFAGÍE s. f. Folosire a cărnii omenești ca hrană; canibalism. – Din fr. anthropophagie.
Sursa: DEX '98 | Adăugată de ana_zecheru | Greșeală de tipar | Permalink

ANTROPOFAGÍE s. f. obicei al unor oameni de a-și mânca semenii; canibalism. (< fr. anthropophagie)
Sursa: MDN | Adăugată de raduborza | Greșeală de tipar | Permalink

ANTROPOFAGÍE s.f. Canibalism. [Gen. -iei. / < fr. anthropophagie].
Sursa: DN | Adăugată de LauraGellner | Greșeală de tipar | Permalink

ANTROPOFAGÍE s. f. Folosirea de către antropofagi a cărnii omenești ca hrană. – Fr. anthropophagie.
Sursa: DLRM | Adăugată de lgall | Greșeală de tipar | Permalink

ANTROPOFAGÍE s. v. canibalism.
Sursa: Sinonime | Adăugată de siveco | Greșeală de tipar | Permalink

antropofagíe s. f., art. antropofagía, g.-d. art. antropofagíei; pl. antropofagíi
Sursa: Ortografic | Adăugată de siveco | Greșeală de tipar | Permalink

sursa: http://dexonline.ro/definitie/antropofagie
Reply With Quote
  #3  
Vechi 28.11.2010, 13:50:21
doctor_faustus doctor_faustus is offline
Banned
 
Data înregistrării: 28.08.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 828
Implicit

„Cel ce mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru el” (In 6, 56)

"Prin acestea ne introduce în taină în multe feluri. Căci, deoarece învățătura e greu accesibilă celor neînvățați, cerând mai degrabă înțelegerea din credința în El, decât întoarcerea în sus și în jos a cercetării proprii, ușurează și luminează în chip variat și din toate părțile cunoașterea folositoare, fixând ca o temelie și bază a credinței cea mai bună dorire a Lui: „Cel ce mănâncă trupul Meu, zice, și bea sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru el.” Căci precum, dacă cineva unește o ceară cu altă ceară, va vedea desigur pe una în alta, la fel, socotesc, și cel ce primește trupul Mântuitorului nostru Hristos și bea cinstitul Lui sânge, cum zice El însuși, se face una cu El, amestecându-se și unindu-se cu El prin împărtășire, întrucât el se află în Hristos și Hristos, în el.751 Așa ne-a învățat Hristos și în Evanghelia după Matei, zicând: „Asemenea este Împărăția cerurilor cu un aluat, pe care, luându-1 o femeie, l-a ascuns în trei măsuri de făină, până ce s-a dospit toată” (Mt. 13, 33). Cine e deci femeia și care este înțelesul măsurilor numite, sau ce este în general măsura se va spune la locul potrivit. Acum vom spune numai ce este aluatul. Precum zice Pavel, că „puțin aluat dospește toată făina” (I Cor. 5, 6), așa cea mai mică binecuvântare amestecă tot trupul nostru cu ea și îl umple de lucrarea ei și așa Se face prezent în noi Hristos, și noi în El. Și va avea dreptate să spună cineva că aluatul este în toată făina, și făina se face prezentă în tot aluatul.752 Ai în acestea puține înțelesul celor spuse.

Dar dacă suntem iubitori ai vieții veșnice, dacă dorim să avem pe Dăruitorul nemuririi în noi înșine, să nu renunțăm, asemenea unora dintre cei nepăsători, să fim binecuvântați,753 nici să nu lăsăm să ne prefacă diavolul evlavia în viclenie, și în cursă, și în laț păgubitor. Căci s-a scris: „Cel ce mănâncă din pâine și bea din potir cu nevrednicie, judecată sieși mănâncă și bea” (I Cor. 11, 29). Când mă cercetez pe mine însumi, văd că nu sunt vrednic. Când deci vei socoti că ești vrednic spunând aceasta, vei auzi de la noi: Când vei socoti că ești vrednic să te prezinți lui Hristos? Căci, chiar de te vei îndurera pururea de lunecare, nu vei înceta niciodată să luneci. „Căci cine va pricepe greșalele?” după Sfântul psalmist (Ps. 18, 13). Astfel să te socotești cu desăvârșire lipsit în veci de sfințenia care mântuiește.754 Deci, gândește-te să duci o viață binecredincioasă și, așa crezând, te vei împărtăși de binecuvântarea care alungă nu numai moartea, ci și bolile din noi. Căci, venind Hristos în noi, slăbește legea care stăpânește sălbatic în mădularele trupului nostru, înviorează evlavia față de Dumnezeu și omoară patimile, neținând seama de păcatele în care ne aflăm, ci vindecându-ne mai degrabă ca pe niște bolnavi. Căci întărește pe cel zdrobit, ridică pe cel căzut, ca un Păstor bun, Care își pune sufletul pentru oile Sale."

sursa: idem, pag. 412-413

Comentariile Părintelui Stăniloae:

"751 Numai întrucât Hristos e o Persoană, și cel ce se împărtășește, altă persoană, ei se pot uni în firea comună pe care o au fără să se confunde. Persoanele își păstrează în cea mai intimă legătură dintre ele conștiința proprie. Căci are loc o unire prin fire și iubire. Cu cât e mai mare iubirea dintre două persoane, cu atât e mai puternică, pe de o parte, unirea dintre ele, pe de alta, conștiința fiecăreia de cealaltă.

752 Hristos e aluatul, și noi, faina; și nu invers. El are puterea să ne facă asemenea Lui pe toți, făcându-Se prezent în toți și făcându-ne pe noi toți prezenți în El. Căci dumnezeirea Lui are puterea de a ne cuprinde pe toți și de a fi în toți, dar are în ea și tot ce e propriu trupului, cu duhul Lui de jertfă și cu starea învierii Lui.

753 Binecuvântarea prin care se preface pâinea în Trupul Domnului se extinde și asupra celor care se împărtășesc de Trupul Lui. În Trupul Domnului e binecuvântarea Lui.

754 Se recomandă o smerenie continuă. Niciodată să nu ne socotim vrednici. Și când ne socotim nevrednici, atunci ne putem împărtăși; chiar dacă ne socotim vrednici, nu suntem vrednici."

Cuvintele sfântului Chiril sunt de natură să distrugă erezia adventistă inventată de ignoranță, de lipsa călăuzirii Duhului Sfânt și de legiune de satane, și anume aceea că Sfânta Euharistie ar fi și ar transforma în același timp Biserica Ortodoxă într-un cult antropofagic. Explicațiile pline de iluminarea Duhului Sfânt pe care le aduce sfântul Chiril sunt în măsură să arate care este mărturia Scripturii, cu care de altfel este în deplin acord, și credința Bisericii, și anume că împărtășirea de trupul și sângele lui Hristos Domnul este o împărtășire și o unire cu Însuși Hristos prezent în trupul și sângele Său euharistic. Iar împărtășirea de Hristos, a Îl primi în noi înșine pe Hristos, este împărtășire de "Dăruitorul nemuririi", Hristos fiind Dumnezeu adevărat și Om adevărat, iar prin urmare împărtășirea de Hristos este împărtășire de umanitatea sa îndumnezeită prin Cuvântul, iar prin aceasta este împărtășire de Însuși Hristos Dumnezeu. Sfântul Chiril și Sfânta Scriptură îndepărtează cu sabia adevărului erezia adventistă inspirată de legiune de satane, anatematizând această concepție blasfemiatoare ce șade în inimile nepocăite și lipsite de harul învierii lui Hristos ale sectanților înșelați de propria lor ignoranță, de propria lor neascultare, de propria lor necredință în Cuvântul lui Dumnezeu, precum și de legiunea de satane care îi asistă în toată această erezie blasfemică. Interpretarea prin Duhul Sfânt a sfântului Chiril este și mai mult întărită de Scriptură, care la Ioan 6:56 spune: Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu rămâne întru Mine și Eu întru el. adeverind că împărtășirea este de Hristos Dumnezeu, nu de un trup și un sânge omenesc așa cum insinuează ereticii blasfemiatori.
Reply With Quote
  #4  
Vechi 28.11.2010, 14:34:20
camy_d camy_d is offline
Banned
 
Data înregistrării: 14.11.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.666
Implicit

Știți cum a apărut catapeteazma? Oamenii care intrau în biserică și nu erau creștini vedeau un prunc pe care preotul în tăia și erau revoltați.
Reply With Quote
  #5  
Vechi 28.11.2010, 23:13:56
doctor_faustus doctor_faustus is offline
Banned
 
Data înregistrării: 28.08.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 828
Implicit

"Deci zice Fiul că, atunci când a fost trimis, S-a întrupat, și altceva nimic. Iar când zice că S-a întrupat, spune că S-a făcut om în întregime. Deci Tatăl M-a făcut, zice, om. Dar, deoarece M-am născut din Viața după fire, sunt viu, fiind Dumnezeu-Cuvântul; și, fiindcă M-am făcut om, am umplut templul firii Mele, adică trupul. De aceea, și „cel ce mănâncă trupul Meu va fi viu”. Căci am luat trupul muritor, dar, fiindcă M-am sălășluit în el, fiind Viață după fire, pentru faptul că sunt din Tatăl cel viu, am umplut de viața Mea tot trupul asumat. De aceea, n-am fost biruit de stricăciune, ci mai degrabă am biruit-o ca Dumnezeu. Deci, voi spune iarăși, fără greutate, în mod folositor, că așa cum, deși M-am făcut trup - căci aceasta înseamnă că am fost trimis -, viețuiesc totuși pentru Tatăl cel viu, adică păstrând în Mine firea Celui ce M-a născut, așa și cel ce Mă primește în sine prin împărtășirea de trupul Meu va fi viu întreg, conformându-se Mie, Care-l pot face viu, pentru faptul că sunt din rădăcina de viață făcătoare, adică din Dumnezeu și Tatăl.755

Comentariul Părintelui Profesor Stăniloae:

755 Fiul lui Dumnezeu, având Viața prin fire, ca Cel născut din Tatăl și de o ființă cu El, umplând de această viață și trupul Său, o comunică și oamenilor ce se deschid Lui prin credință, prin împărtășirea de trupul Său. Căci cel ce primește Trupul Lui, îl primește pe El Însuși și El Însuși dă viața Sa prin trupul Său. Trupul asumat e atât de total al Lui, încât este al Persoanei Sale, și cel ce primește Trupul Lui Îl primește în sine pe El Însuși ca Persoană, căci zice: „Cel ce Mă mănâncă pe Mine”. În general, relația mea prin trup cu Trupul lui Hristos este relația mea ca persoană cu El ca Persoană, adică cu Dumnezeu-Cuvântul, așa cum relația mea cu trupul unei persoane umane este relația mea ca persoană cu aceea ca persoană. Dar nu se poate spune că relația cuiva cu mine, care m-am împărtășit de Hristos, e relația directă cu Hristos ca Persoană în mod exclusiv, chiar dacă prin mine intră într-o anumită relație și cu Hristos. Căci eu am pe Hristos prin împărtășire, fiindcă umanitatea lui Hristos este plină de Persoana exclusivă a lui Dumnezeu-Cuvântul, sau este exclusiv a Lui, nu a altei persoane."

sursa: Sfântul Chiril al Alexandriei - Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan - Editura IBMBOR, 2000, pag. 414
Reply With Quote
  #6  
Vechi 28.11.2010, 23:47:42
doctor_faustus doctor_faustus is offline
Banned
 
Data înregistrării: 28.08.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 828
Implicit

De altfel, prin pozițiile lor eretice și blasfemiatoare, neoprotestanții în general și adventiștii în special, nu fac decât să reitereze mentalitatea și atitudinea acelora dintre evrei care au ascultat cuvintele Mântuitorului Hristos și, spre deosebire de sfinții apostoli, nu au crezut cuvintelor sfinte ale Mântuitorului.

Deci mulți din ucenicii Lui, auzind, au zis: Greu este cuvântul acesta! Cine poate să-l asculte ? Iar Iisus, știind în Sine că ucenicii Lui murmură împotriva Lui, le-a zis: Vă smintește aceasta ? (Ioan 6:60-61)

Sectanții neoprotestanți nu au făcut decât să reitereze această poziție a necredincioșilor israeliți, punând la îndoială cuvintele Mântuitorului, ba chiar contrazicându-le, încercând să aducă niște false argumente în sprijinul lipsei lor de credință în cuvintele Mântuitorului, și nu doar în cuvintele Sale ci și în puterea Sa, pentru că tăgăduiesc puterea Mântuitorului de a fi transformat pâinea și vinul în trupul și sângele Său euharistic, așa cum tăgăduiesc că Mântuitorul a dat apostolilor și succesorilor lor puterea de a ierta și de a ține păcatele.

Spre deosebire de sectanții neoprotestanți necredincioși Mântuitorului, care reiterează poziția necredincioșilor care s-au dus înapoi și nu mai umblau cu El (Ioan 6:66), Biserica lui Hristos, credincioasă acestuia mărturisește prin gura sfântului Petru credința hotărâtă în Hristos, nu habotnică ci luminată de harul dumnezeiesc, și în cuvintele lui Hristos: Simon Petru I-a răspuns: Doamne, la cine ne vom duce? Tu ai cuvintele vieții celei veșnice. Și noi am crezut și am cunoscut că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui viu. (Ioan 6:68-69) Prin urmare aceasta este poziția Bisericii lui Hristos, în credință față de cuvintele Mântuitorului, respingând atitudinea lipsită de credință a sectarilor, atunci evrei, astăzi neoprotestanți, care deși urlă în gura mare că "umblă cu Dumnezeu" (probabil asemenea celor de la Pucioasa) ei totuși s-au dus înapoi și nu mai umblau cu El. (Ioan 6:66)

Last edited by doctor_faustus; 28.11.2010 at 23:49:47.
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Blasfemia satanelor adventiste: Trupul lui Hristos este un simplu trup fizic !!! doctor_faustus Secte si culte 22 28.11.2010 12:40:00
Tarnosirea bisericii - 'botezul' noului lacas de cult Marius22 Generalitati 2 12.03.2009 11:48:30
Canoanele Bisericii Primare a lui Hristos razvan_m Despre Biserica Ortodoxa in general 19 24.10.2008 18:23:35
Atacurile din "interior" la adresa Bisericii Mirean Biserica Ortodoxa Romana 439 29.07.2007 21:55:18