Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Despre Forum > Craciunul - Nasterea Domnului
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 26.12.2009, 20:39:55
geo.nektarios's Avatar
geo.nektarios geo.nektarios is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 03.07.2008
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.361
Arrow Icoana Nasterii Domnului - explicare

In această icoană, întregul mesaj din Evanghelie despre întruparea Mântuitorului din Sfânta Fecioară Maria este surprins împreună cu alte detalii adăugate din Sfânta Tradiție a Bisericii. Detaliile din icoană se structurează în trei registre:
I. Partea superioară - aspectul teofanic și profetic
Stânga - îngeri slăvind pe Dumnezeu
Centru - raza (steaua)◦muntele (stâncile)
Dreapta - înger vestind Nașterea Domnului păstorilor aflați pe câmp
II. Partea centrală - aspectul tainicStânga - magii aducând daruri
Centru - Pruncul Hristos◦Maica Domnului◦peștera (ieslea)◦boul și asinul
Dreapta – păstorii
III. Partea inferioară – aspectul omenesc Stânga - Dreptul Iosif șezând îngândurat pe o piatră
Centru - diavolul deghizat într-un păstor (Thyrros)
Dreapta - moașele Salomeea și Zelemi îngrijind Pruncul
Persoane, sensuri și simboluri ziditoare în icoana Nașterii Domnului
I. 1. Raza – arătare a Sfintei TreimiRaza unică ce coboară din semicercul aflat în partea superioară a icoanei semnifică Firea cea Una a lui Dumnezeu, dar care ieșind din stea se împarte în trei pentru a desemna participarea Celor Trei Persoane la iconomia mântuirii. Reprezentarea iconografică a stelei sugerează faptul că aceasta este mai presus de un simplu fenomen cosmic, ea fiind trimisă de către Dumnezeu să vestească magilor Nașterea cea mai presus de fire a unui Împărat Ceresc și totodată să-i călăuzească spre locul unde s-a petrecut minunea.
I. 2. Muntele auster sugerează o lume neprimitoare, ostilă, lumea de după căderea în păcat a protopărinților Adam și Eva și a tuturor urmașilor lor.Stâncile ascuțite, ilustrate asemenea unor trepte, par a se uni cu cerul, indicând astfel, atât mișcarea de pogorâre a lui Dumnezeu la om, cât și urcarea omului la Dumnezeu, ambele, posibile odată cu momentul Întrupării Celei de-a Doua Persoane a Sfintei Treimi. Întreg pământul pare a tresălta de bucurie.„Întreg a fost între cei de jos, iar de cei de sus nicicum nu S-a depărtat Cuvântul cel necuprins; că pogorârea lui Dumnezeu n-a fost cu mutare din loc, precum nici nașterea din Fecioară primitoare de Dumnezeu…” (Acatistul Buneivestiri, Icos 8 )„Cerul și pământul astăzi s-au împreunat; născându-se Hristos, astăzi Dumnezeu pe pământ a venit și omul la cer s-a suit.” (Vecernia Praznicului, Litie, glas 1)„Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al Întrupării Tale; că pe Cel neapropiat, ca Dumnezeu, L-a văzut om apropiat tuturor…” (Acatistul Buneivestiri, Condac 9)
I. 3. Îngerii sunt reprezentați în dubla lor lucrare: doxologia și vestirea.Unii (în general grupul din partea stângă) se îndreaptă către Izvorul de Lumină aducând laudă neîncetată lui Dumnezeu.Îngerul din dreapta se apleacă spre păstori, vestindu-le acestora Nașterea Împăratului lui Israel. Prezența îngerilor mărturisește despre dumnezeirea Pruncului.
II. 1. Pruncul Hristos este reprezentat fie dormind, fie treaz, privind către Maica Sa. Scutecele în care este înfășat au forma unor fâșii înguste asemenea giulgiurilor de înmormântare, brațele Sale se încrucișează pe piept în chipul Crucii, iar ieslea în care este așezat Pruncul are aspectul unui altar – mormânt.Toate acestea prefigurează Moartea și Pogorârea lui Hristos la iad. Dar „Lumina strălucește în întuneric, iar întunericul n-a biruit-o.” (Ioan 1, 5) Pentru că Hristos va învia din morți ca un Dumnezeu atotputernic.
II. 2. Maica Domnului este înfățișată stând lângă Prunc, în fața ieslei, pe jumătate rezemată pe un pat de felul celor purtate de evrei în călătoriile lor. El are culoarea roșie, fiind ilustrat asemenea unui pat împărătesc, pentru a sugera astfel cinstea ce i se cuvine Maicii lui Dumnezeu.Prin această poziție a Maicii Domnului este afirmat iconografic adevărul Nașterii suprafirești (din Fecioară, fără dureri) a Mântuitorului Hristos, fapt care subliniază, de asemenea, dumnezeirea Pruncului. Cele trei stele așezate pe cap și umeri simbolizează fecioria Maicii Domnului dinaintea, din timpul și de după Nașterea lui Hristos (pururea-fecioria).
Expresia chipului ei este una meditativă având privirea îngândurată – atitudine gravă ce anticipează suferințele pe care le va îndura ca Maică a Celui ce avea să pătimească moarte pe Cruce pentru mântuirea lumii. „Iar Maria păstra toate aceste cuvinte punându-le în inima sa.” (Luca 2, 19). Maica Domnului a fost cel mai înălțător dar pe care omenirea a fost vreodată în stare să-l aducă lui Dumnezeu.„Ce vom aduce ție, Hristoase? Că te-ai arătat pe pământ ca un om, pentru noi. Fiecare din făpturile cele zidite de Tine, mulțumire aduce Ție: îngerii cântarea, cerurile steaua, magii darurile, păstorii minunea, pământul peștera, pustiul ieslea, iar noi pe Maica Fecioară, Dumnezeule, Cel ce ești mai înainte de veci, miluiește-ne pe noi.” (Mineiul pe luna decembrie)
II. 3. Peștera (Ieslea)Locul Nașterii Fiului lui Dumnezeu nu era un han, ci un loc cu iesle unde se țineau animalele.Evangheliile nu menționează peștera, însă reprezentarea iconografică își găsește temeiuri în Tradiție și în textele liturgice. Deschizătura întunecoasă a peșterii în mijlocul stâncilor ascuțite închipuie cosmosul căzut, lumea copleșită de păcat prin căderea omului, precum și iadul, străfundurile întunericului, pe care doar El, Soarele Dreptății, le risipește odată cu Nașterea Sa. Peștera și ieslea sunt dovezi ale profundei smerenii a Mântuitorului Hristos.
II. 4. Boul și asinul nu sunt, de asemenea, pomeniți în Evanghelie, prezența lor alături de Prunc (inspirată din evanghelia apocrifă a lui Matei, cap. XIV) sugerează, în același timp, împlinirea unei proorocii a profetului Isaia: „Boul își cunoaște stăpânul și măgarul ieslea Domnului său, dar Israel nu mă cunoaște, poporul meu nu mă pricepe.” (Isaia 1, 3)Prezența animalelor trimite, de asemenea, și către simbolismul vițelului de sacrificiu și al asinului Împăratului Care intră în Ierusalim. În unele icoane rusești apare un cal în locul obișnuitului măgar, necunoscut în Rusia.
II. 5. Păstorii sunt înfățișați ascultând mesajul îngerilor. Adesea, unul dintre ei cântă din fluier adăugând, astfel, arta omenească a cântării la corul îngerilor.Ei primesc cei dintâi vestea minunatei Nașteri în mijlocul activităților zilnice, fiind, paradoxal, prin simplitatea lor, mai apropiați de lumea cerească.Păstorii reprezintă primii fii ai lui Israel (poporul ales de Dumnezeu), care I se închină Pruncului, ei simbolizând începutul Bisericii evreilor, iar magii începutul Bisericii neamurilor.
II. 6. Magii sunt reprezentați fie pe cai, în drum spre locul Nașterii indicat de stea, fie aducând Pruncului întreitul dar – aur, tămâie și smirnă -, preînchipuindu-le pe femeile purtătoare de mir, venite la mormânt în dimineața de Paști:◦ aur – ca pentru Împăratul veacurilor;◦ tămâie – ca celui ce este Dumnezeu al Universului;◦ smirnă – ca unuia ce a murit.
„Prin darul mirului, ei închipuie starea Ta muritoare, prin aur măreția Ta împărătească, iar prin tămâie, dumnezeirea Ta întreagă.” (Utrenia Nașterii Domnului, cântarea a V-a, glas VI)Magii sunt înfățișați sub chipul a trei oameni având vârste diferite, acest fapt dovedind că Revelația este dată oamenilor indiferent de vârsta lor fizică, dar pe măsura nivelului lor duhovnicesc și a puterii lor de cuprindere a tainelor dumnezeiești. Magii reprezintă neamurile păgâne aflate înafara poporului ales. Deși sunt oameni învățați, ei au, totuși, de străbătut o cale mai lungă spre cunoașterea Dumnezeului celui Adevărat. Prezența lor dovedește faptul că
Biserica primește și sfințește știința omenească în măsura în care aceasta conduce către adevărul de credință, către cunoașterea lui Dumnezeu.
__________________
Reply With Quote
  #2  
Vechi 26.12.2009, 20:40:31
geo.nektarios's Avatar
geo.nektarios geo.nektarios is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 03.07.2008
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.361
Implicit ...continuare

III. 1. Dreptul Iosif apare într-un colț (stânga sau dreapta, în josul icoanei), așezat deoparte de Preasfânta Fecioară Maria, detaliu iconografic menit să evidențieze adevărul scripturistic și învățătura Bisericii potrivit căreia Hristos S-a născut din Fecioară, Iosif nefiind tatăl Pruncului.
Înfățișarea sa trebuie să sugereze un om înaintat în vârstă (Tradiția spune că avea 84 de ani). Este reprezentat cu aureolă, aflându-se între drepții lui Dumnezeu (Matei 1, 19).
Dreptul Iosif are o expresie meditativă, îngrijorată, o stare de tulburare pricinuită de Nașterea feciorelnică a lui Iisus. Iosif închipuie pe tot omul slab în credință, a cărui rațiune nu poate depăși hotarele realităților văzute, de aici și dificultatea de a accepta realitatea suprafirească a tainelor În persoana lui Iosif, icoana dezvăluie nu numai drama sa personală, cât drama întregii omeniri care a privit taina, nu prin ochii credinței, ci ai rațiunii limitate.„Vifor de gânduri necuviincioase având întru sine înțeleptul Iosif s-a tulburat […], dar cunoscând că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt a zis: Aliluia.” (Acatistul Buneivestiri, Condac 4)Este înfățișat ascultând de o figură care reprezintă vocea rațiunii neluminate.
III. 2. Bătrânul ciudat, înveșmântat într-o piele de animal, stând aplecat de spate dinaintea lui Iosif, îl reprezintă pe amăgitorul Satan, deghizat în chipul unui păstor, care îl hărțuiește pe Iosif, logodnicul Fecioarei, cu întrebări perfide.Scena este inspirată de Evanghelia apocrifă a lui Iacov unde se spune că cel viclean rostește prin intermediul ciobanului Thyrros: „Așa cum acest toiag [el este îndoit sau rupt, simbol al sceptrului zdrobit al fostei sale puteri] nu va mai putea să dea vlăstare, tot așa un bătrân ca tine nu mai poate zămisli prunc și o fecioară nu poate să nască” [dar toiagul a înflorit îndată].lui Dumnezeu.
III. 4. Scena îmbăierii Pruncului are la bază pasaje din evangheliile apocrife ale lui Iacov și Matei (acestea vorbesc despre prezența a două femei (Salomeea și Zelemi) chemate de Iosif pentru a o asista la naștere pe Sfânta Fecioară).Scena îmbăierii Pruncului a stârnit numeroase controverse și discuții iscate de justețea reprezentării ei din următoarele motive:- relatarea îmbăierii nu aparține evangheliilor canonice;- Pruncul era cu totul curat și nu avea nevoie de spălare;- Maica Domnului a născut în mod suprafiresc, fără dureri, prezența moașelor fiind de prisos.
Argumentele susținute în favoarea reprezentării scenei îmbăierii au fost următoarele:- faptul că scena nu este menționată în Evangheliile canonice nu e un motiv pentru a o exclude (nici Intrarea în Biserică a Maicii Domnului nu este menționată în Noul Testament, dar nu a stârnit respingerea ei în Biserică). Hristos, prin obiceiul îmbăierii, a acceptat de bunăvoie să se supună unui obicei omenesc, așa cum mai târziu a binevoit să se supună practicii circumciziunii (tăierea împrejur) și botezului (de care El nu avea nevoie);- niciunul din Sinoadele Ecumenice nu s-a opus cu privire la această scenă;- în perioada iconoclastă, când au fost puse în discuție atâtea scene iconografice, scena îmbăierii nu a reprezentat o problemă;- nici după iconoclasm, când pictura a devenit un mijloc de exprimare a dogmelor, nu au existat, de asemenea, obiecții cu privire la reprezentarea acestei scene.
Scena scăldatului sugerează faptul că Dumnezeu cel Preaînalt se supune obiceiurilor și deprinderilor omenești, aceasta fiind și o mărturie a Întrupării reale a Domnului, Care a devenit „întocmai cu oamenii de bună voie” (Utrenia praznicului, Canonul Sfântului Ioan Damaschin, cântarea a IV-a). Scena o prefigurează pe cea a Botezului în apele Iordanului.In icoană, toată creația se bucură la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos: cerul (o stea și îngerii), pământul (munții, plantele și animalele) și în special omenirea reprezentată cel mai desăvârșit în persoana noii Eve, Preacurata Fecioară Maria, Maica Domnului nostru.


(Părintele Dumitru Stăniloae, O teologie a icoanei, Editura Anastasia, București, 2005)
__________________
Reply With Quote
  #3  
Vechi 26.12.2009, 21:12:15
glykys's Avatar
glykys glykys is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.08.2009
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 5.708
Implicit

Multumiiim pentru explicatii. Eu am in casa de la strabunica mea,care reprezinta Nasterea Domnului, In dreapta sus sunt ingerii, iar in stanga sus magii pe cai. In stanga jos sta batranul Iosif pe piatra si un batran in piele de animal care ii vorbeste (habar nu aveam ca e diavolul deghizat!). Pruncul nu apare imbaiat si nici inconjurat de moase, ci de Maica Domnului,boi si pastori. E sublima reprezentarea!
__________________
Pe noi inșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Reply With Quote
  #4  
Vechi 27.11.2010, 02:53:48
mirelat
Guest
 
Mesaje: n/a
Thumbs up bine sa mai invatam cate ceva

M-am bucurat mult Geo sa citesc aceste explicatii la Icoana Nasteriii Domnului... de multe dintre ele nici nu auzisem vreodata, cum a zis si glykys. Extraordinar mesajul acestei icoane, ce bine ar fi ca ea sa fie luata de model pentru felicitarile pe care multi dintre noi se pregatesc fara indoiala sa le trimita celor dragi cu ocazia Craciunului. Doamne ajuta!

Reply With Quote
  #5  
Vechi 27.11.2010, 10:58:22
glykys's Avatar
glykys glykys is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.08.2009
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 5.708
Implicit

Si ar mai fi ceva. Observati cu atentie ca, in unele reprezentari, pruncul Iisus nu apare in iesle, ci ca intr-un mormant, iar scutecelele seamana cu un giulgiu alb. Pruncul se naste spre a muri:

__________________
Pe noi inșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Reply With Quote
  #6  
Vechi 30.11.2010, 15:56:23
eucred's Avatar
eucred eucred is offline
Member
 
Data înregistrării: 19.11.2009
Locație: ***
Religia: Ortodox
Mesaje: 83
Implicit

Citat:
În prealabil postat de geo.nektarios Vezi mesajul
III. 1. Dreptul Iosif apare într-un colț (stânga sau dreapta, în josul icoanei), așezat deoparte de Preasfânta Fecioară Maria, detaliu iconografic menit să evidențieze adevărul scripturistic și învățătura Bisericii potrivit căreia Hristos S-a născut din Fecioară, Iosif nefiind tatăl Pruncului.
Înfățișarea sa trebuie să sugereze un om înaintat în vârstă (Tradiția spune că avea 84 de ani). Este reprezentat cu aureolă, aflându-se între drepții lui Dumnezeu (Matei 1, 19).
Dreptul Iosif are o expresie meditativă, îngrijorată, o stare de tulburare pricinuită de Nașterea feciorelnică a lui Iisus. Iosif închipuie pe tot omul slab în credință, a cărui rațiune nu poate depăși hotarele realităților văzute, de aici și dificultatea de a accepta realitatea suprafirească a tainelor În persoana lui Iosif, icoana dezvăluie nu numai drama sa personală, cât drama întregii omeniri care a privit taina, nu prin ochii credinței, ci ai rațiunii limitate.„Vifor de gânduri necuviincioase având întru sine înțeleptul Iosif s-a tulburat […], dar cunoscând că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt a zis: Aliluia.” (Acatistul Buneivestiri, Condac 4)Este înfățișat ascultând de o figură care reprezintă vocea rațiunii neluminate.
III. 2. Bătrânul ciudat, înveșmântat într-o piele de animal, stând aplecat de spate dinaintea lui Iosif, îl reprezintă pe amăgitorul Satan, deghizat în chipul unui păstor, care îl hărțuiește pe Iosif, logodnicul Fecioarei, cu întrebări perfide.Scena este inspirată de Evanghelia apocrifă a lui Iacov unde se spune că cel viclean rostește prin intermediul ciobanului Thyrros: „Așa cum acest toiag [el este îndoit sau rupt, simbol al sceptrului zdrobit al fostei sale puteri] nu va mai putea să dea vlăstare, tot așa un bătrân ca tine nu mai poate zămisli prunc și o fecioară nu poate să nască” [dar toiagul a înflorit îndată].lui Dumnezeu.
III. 4. Scena îmbăierii Pruncului are la bază pasaje din evangheliile apocrife ale lui Iacov și Matei (acestea vorbesc despre prezența a două femei (Salomeea și Zelemi) chemate de Iosif pentru a o asista la naștere pe Sfânta Fecioară).Scena îmbăierii Pruncului a stârnit numeroase controverse și discuții iscate de justețea reprezentării ei din următoarele motive:- relatarea îmbăierii nu aparține evangheliilor canonice;- Pruncul era cu totul curat și nu avea nevoie de spălare;- Maica Domnului a născut în mod suprafiresc, fără dureri, prezența moașelor fiind de prisos.
Argumentele susținute în favoarea reprezentării scenei îmbăierii au fost următoarele:- faptul că scena nu este menționată în Evangheliile canonice nu e un motiv pentru a o exclude (nici Intrarea în Biserică a Maicii Domnului nu este menționată în Noul Testament, dar nu a stârnit respingerea ei în Biserică). Hristos, prin obiceiul îmbăierii, a acceptat de bunăvoie să se supună unui obicei omenesc, așa cum mai târziu a binevoit să se supună practicii circumciziunii (tăierea împrejur) și botezului (de care El nu avea nevoie);- niciunul din Sinoadele Ecumenice nu s-a opus cu privire la această scenă;- în perioada iconoclastă, când au fost puse în discuție atâtea scene iconografice, scena îmbăierii nu a reprezentat o problemă;- nici după iconoclasm, când pictura a devenit un mijloc de exprimare a dogmelor, nu au existat, de asemenea, obiecții cu privire la reprezentarea acestei scene.
Scena scăldatului sugerează faptul că Dumnezeu cel Preaînalt se supune obiceiurilor și deprinderilor omenești, aceasta fiind și o mărturie a Întrupării reale a Domnului, Care a devenit „întocmai cu oamenii de bună voie” (Utrenia praznicului, Canonul Sfântului Ioan Damaschin, cântarea a IV-a). Scena o prefigurează pe cea a Botezului în apele Iordanului.In icoană, toată creația se bucură la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos: cerul (o stea și îngerii), pământul (munții, plantele și animalele) și în special omenirea reprezentată cel mai desăvârșit în persoana noii Eve, Preacurata Fecioară Maria, Maica Domnului nostru.


(Părintele Dumitru Stăniloae, O teologie a icoanei, Editura Anastasia, București, 2005)

Multimim draga Geo
pentru scrierile folositoare
Doamne ajuta!
__________________
,,-Doamne, n-am timp!"
am spus supărat,
uitând vinovat
că Tu mi l-ai dat!
Reply With Quote
  #7  
Vechi 26.11.2012, 23:11:09
Ekaterina's Avatar
Ekaterina Ekaterina is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 24.03.2012
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.284
Implicit Care este semnificația icoanei Nașterii Domnului?În această icoană, întregul mesaj din Evanghelie despre întruparea Mântuitorului din Sfânta Fecioară Maria este surprins împreună cu alte detalii adăugate din Sfânta Tradiție a Bisericii. În multe icoane cu reprezentări ale Nașterii Domnului sunt o multitudine de detalii, în altele sunt mai puține. în diagrama arătată aici, luată dintr-un desen al icoanei, putem identifica cel puțin 8 elemente.
(1) Icoana se concentrează, desigur, pe nașterea Domnului nostru Iisus Hristos din Maica Sa, Preacurata Fecioară Maria; ea este reprezentată mai mare decât celelalte personaje, întinsă pe un covoraș și uitându-se nu la nou-născutul său Fiu, ci mai degrabă cu iubire și înduioșare către logodnicul ei, Bătrânul Iosif (7), văzându-i uluirea față de această deosebit de minunată și divină naștere. El este arătat în colțul din jos stânga, stând de vorbă cu un bătrân păstor care i-a văzut pe îngeri slavoslovind. Iosif privește calm și meditativ gândindu-se la minunile lui Dumnezeu pe care le vede și le aude acum. Domnul nostru este arătat în scutece și culcat în iesle, „căci nu mai era loc de găzduire pentru ei” (Luca 2, 7). În spatele ieslei se află o peșteră întunecoasă (3), care ne amintește imediat de peștera în care Domnul a fost înmormântat 33 de ani mai târziu înfășurat în giulgiu. În peșteră sunt un bou și un asin, detalii nemenționate în Evanghelie, dar trăsături invariabile în fiecare icoană a Nașterii; scena e inclusă pentru a arăta îndeplinirea cuvintelor profetului Isaia, „Boul își cunoaște stăpânul și asinul ieslea Domnului său, dar Israel nu Mă cunoaște; poporul Meu nu Mă pricepe” (Isaia 1, 3).

(2) Deasupra compoziției centrale, in chiar centrul icoanei este steaua minunată venită din rai, care i-a condus pe magi (6) către locul în care se află Mântuitorul nostru; ne amintește de semnul raiului pe care-l vedem în icoana Botezului sau Cincizecimii, oriunde e indicată intervenția divină.
Sfinții îngeri (4) sunt reprezentați mărindu-L pe Dumnezeu și aducând vestea cea bună a Nașterii Domnului păstorilor (5). Faptul că păstorii evrei și magii păgâni au fost printre primii să îl slăvească pe Domnul nostru ne arată universalitatea acestui mare eveniment, rânduit pentru mântuirea întregii omeniri.
Ultimul detaliu al acestei icoane, scena spălării Domnului (8) este un element care a provocat multe controverse de-a lungul timpului. În unele biserici din mănăstirile Muntelui Athos, scena a fost intenționat evitată în fresce și înlocuită cu tufișuri sau păstori; a existat o părere dominantă că acea scenă era degradantă pentru Hristos, care nu avea nevoie să fie spălat, fiind născut într-un mod miraculos dintr-o fecioara curată. Dar reținem această imagine în icoana noastră, ca un element din Sfânta Tradiție transmisă nouă; într-adevăr nu îl degradează pe Domnul, ci îl mărește pe El, așa cum este evident în rugăciunea desemnată a fi citită în timpul Botezului pentru moașa unui copil (Din Trebnicul de rit vechi, a doua rugăciune pentru moașă: „O Stăpâne, Domnul Dumnezeul nostru … Care a fost culcat în iesle și a binecuvântat pe moașa Salomeea care a ajuns să creadă în adevărul de netăgăduit al fecioriei…”. Cine, mai eficient decât o moașă, poate mărturisi despre o naștere divină și feciorelnică? De aceea noi înțelegem bine importanța acestei scene binecuvântate.

În sfârșit, dacă ne uităm la icoană ca la o compoziție unită, putem doar să fim umpluți de bucurie, nu doar datorită frumuseții culorilor și a atmosferei festive pe care o descrie, dar și datorită veștii fericite a mântuirii noastre atât de clar proclamată de ea. În icoană, toată creația se bucură la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos: cerul (o stea și îngerii), pământul (munții, plantele și animalele) și în special omenirea reprezentată cel mai desăvârșit în persoana noii Eve, Preacurata Fecioară Maria, Maica Domnului nostru.
http://laurentiudumitru.ro/blog/2007...erii-domnului/
Reply With Quote
  #8  
Vechi 20.12.2012, 18:23:01
Marius22 Marius22 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 23.07.2007
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.345
Implicit

Citat:
În prealabil postat de geo.nektarios Vezi mesajul
Păstorii sunt înfățișați ascultând mesajul îngerilor. Ei primesc cei dintâi vestea minunatei Nașteri în mijlocul activităților zilnice, fiind, paradoxal, prin simplitatea lor, mai apropiați de lumea cerească.Păstorii reprezintă primii fii ai lui Israel (poporul ales de Dumnezeu), care I se închină Pruncului, ei simbolizând începutul Bisericii evreilor, iar magii începutul Bisericii neamurilor.
Este minunat acest fapt intrucat Dumnezeu Cuvantul Insusi Se intrupeaza sub chipul Pastorului cel bun, venit in cautarea "oilor celor pierdute".

Acei cativa simpli pastori, prezenti in icoana, trimit in chip profetic la jertfa si activitatea rascumparatoare ale Mantuitorului. Ca Pastor, Hristos "isi pune sufletul pentru oile Sale", dand astfel pilda si putere tuturor celor care, prin harul Sfantului Duh, devin in Biserica "pescari si pastori de oameni".
Reply With Quote
  #9  
Vechi 24.12.2012, 20:41:03
Yasmina's Avatar
Yasmina Yasmina is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 18.06.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 5.079
Implicit

Exista cumva si o icoana care il reprezinta pe Iisus ca pe un baiat la vreo 8-10 ani ,stand alaturi de Sfanta Fecioara,iar cei doi se tin de mana si fac fac contact vizual fara a se afla in bratele Preacuratei(ca un prunc)...
Exista o asemenea icoana?Am cautat pe Internet dar nu gasit...
__________________
Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai slavita fara de asemanare decat Serafimii, care fara stricaciune pe Dumnezeu-Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.
Reply With Quote
  #10  
Vechi 24.12.2012, 22:18:23
Yasmina's Avatar
Yasmina Yasmina is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 18.06.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 5.079
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Yasmina Vezi mesajul
Exista cumva si o icoana care il reprezinta pe Iisus ca pe un baiat la vreo 8-10 ani ,stand alaturi de Sfanta Fecioara,iar cei doi se tin de mana si fac fac contact vizual fara a se afla in bratele Preacuratei(ca un prunc)...
Exista o asemenea icoana?Am cautat pe Internet dar nu gasit...

Astept raspuns la acesta intrebare,va rog frumos :)
__________________
Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai slavita fara de asemanare decat Serafimii, care fara stricaciune pe Dumnezeu-Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Umilitatea Nasterii Domnului Mihnea Dragomir Craciunul - Nasterea Domnului 127 22.05.2013 22:55:13
Data Nasterii Domnului celestial_pottery Craciunul - Nasterea Domnului 12 25.12.2012 09:56:13
Locul nasterii Maicii Domnului NECTARIE Biserica Ortodoxa Romana 2 20.01.2011 02:05:02
Icoana Nasterii Domnului + cristiboss56 Pictura si Sculptura Bisericeasca 11 29.12.2008 05:42:21
Ziua Nasterii Maicii Domnului silverstar Generalitati 0 08.09.2006 09:54:00