Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Generalitati > Generalitati
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 12.05.2023, 04:23:10
Seraphim7 Seraphim7 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.12.2009
Mesaje: 1.078
Implicit Cine este Dumnezeu?(răspunsuri biblice)

Majoritatea spunem că credem în Dumnezeu, însă habar nu avem de unde vine aceasta idee de Dumnezeu,cu excepția faptului că auzim mereu vorbindu-se despre Dumnezeu....

Este un aspect atât de prezent și totuși atât de absent in același timp încât suntem într-o situație similară cu respirația...O facem atâta timp cât trăim și nu în mod conștient, însă în lipsa ei murim.

Sa vorbim despre subiectul cu S care cuprinde totul însă în același timp este necuprins...

Absent prin prezența desăvârșită...

Cuvântul Creatorul TOTUL

Sa vedem ce spune Biblia despre Dumnezeu(YHVH, JHVH sau JHWH).In paranteza sunt numele lui Dumnezeu în ebraică, pronunțat Yahweh , Yahwe sau des întâlnitul Iehova.
Așadar acolo unde traducătorii au scris Dumnezeu, în original ar trebui sa fie unul din aceste nume,sau altele după cum vom vedea (Savaot,Adonai etc).

Avem aici binecunoscuta poruncă întâi.

"Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa sclaviei. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare cu cele care sunt în ceruri, sus, sau cu cele de jos, de pe pământ, sau cu cele care sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc vina părinților în fii până la a treia și a patra generație pentru cei ce mă urăsc și mă îndur până la a mia generație de cei care mă iubesc și păzesc poruncile mele! Să nu iei în zadar numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în zadar numele lui!"
Exodul 20:1*-‬2*, ‬4*-‬7 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/exo.20.1-7.VBRC2020

Continuăm cu celebrul "Eu sunt cel ce sunt"....

"Moise i-a zis lui Dumnezeu: „Iată, eu voi merge la fiii lui Israél și le voi spune: «Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi»; și dacă mă vor întreba: «Care este numele lui?», ce să le spun?”. Dumnezeu i-a zis lui Moise: „EU SUNT CEL CARE SUNT”. Și a adăugat: „Așa să le spui fiilor lui Israél: «EU SUNT m-a trimis la voi»”. Dumnezeu i-a mai zis lui Moise: „Așa să le spui fiilor lui Israél: «Domnul Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Abrahám, Dumnezeul lui Isáac și Dumnezeul lui Iacób, m-a trimis la voi. Acesta este numele meu pentru veșnicie, aceasta este amintirea mea din generație în generație».
Exodul 3:13*-‬15 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/exo.3.13-15.VBRC2020

Vedem că insistă asupra chipurilor cioplite,dar noi ne scoatem și zicem că indirect tot pe El îl slăvim.Moaste,icoane, statui....Sa fie acolo cu de toate.Plus că se referă și la glorie, laudă....Dar ce contează pentru noi,că lăudăm și glorificăm sfinți, oameni, părinți,prea sfințiți,prea fericiți, sanctități etc.... Multi nici nici n-au mai ajuns la Dumnezeu,au trecut direct pe preoți, moaște,icoane, sfinți și au rămas acolo,asimiland acestea cu Dumnezeu, crezând că de fapt Dumnezeu se manifestă indirect prin creație Asta ar însemna că ne putem închina și la pietre,lemne oameni,dat fiind faptul că în orice există Dumnezeu....

"Eu sunt Domnul,(YHVH) acesta este numele meu; nu voi da gloria mea altcuiva, nici lauda mea, chipurilor cioplite. Cele dintâi s-au împlinit și, iată, fac cunoscute altele noi. Înainte ca ele să se arate, vă voi face pe voi să le auziți».
Isaia 42:8*-‬9 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/isa.42.8-9.VBRC2020

Ne mai spune odată că poate am uitat,și iar am mers să dăm în acatist sau ceva.... Dumnezeu controlează totul binele/raul, lumina/întunericul.....Nimeni altcineva nu are puterea....Sa reținem asta...

"Eu sunt Domnul și nu mai este altul, în afară de mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, deși tu nu mă cunoșteai, ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apus că nu este nimic în afară de mine: eu sunt Domnul și nu este altul. Eu întocmesc lumina și creez întunericul, fac pacea și provoc răul, eu, Domnul, fac toate acestea."
Isaia 45:5*-‬7 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/isa.45.5-7.VBRC2020

Sunt de acord,și îmi asum și recunosc....La cat am umblat in neștiință, ignoranță....

"Să fie făcuți de rușine și înspăimântați totdeauna, să fie făcuți de ocară și să piară! Să știe că numele tău este „Domnul”, tu singur ești Cel Preaînalt peste tot pământul!"
Psalmi 83:18*-‬19 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/psa.83.18-19.VBRC2020

Și totuși se afirmă existența altor dumnezei...Însă supremația lui YHVH.

"Acum știu că Domnul este mai mare decât toți dumnezeii; asta s-a arătat când [egipténii] s-au purtat cu aroganță împotriva alor săi”.
Exodul 18:11 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/exo.18.11.VBRC2020

Mai apare un alt "elohim"(zeu fals).De observat că YHVH nu neagă neapărat realitatea sau existența acestor zei,doar își declară supremația asupra lor.

"Conducătorii filisténilor s-au adunat ca să aducă o jertfă deosebită lui Dagón, dumnezeul lor, și să facă sărbătoare. Și spuneau: „Dumnezeul nostru l-a dat în mâinile noastre pe Samsón, dușmanul nostru”.
Judecători 16:23 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/jdg.16.23.VBRC2020

Vedem în continuare că nu-i prea plac dumnezeii Egiptului (elohim-in original).

"Eu voi trece prin țara Egiptului în noaptea aceea și voi lovi pe tot întâiul născut din țara Egiptului, de la om până la animale; voi face judecată împotriva tuturor dumnezeilor Egiptului; eu sunt Domnul!
Exodul 12:12 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/exo.12.12.VBRC2020

Deci singurul....Nu as vrea sa abordez neapărat tema Trinității,că isc după iarăși discuții...Dar cumva aici Dumnezeu și Isus par doua entități distincte.

"Iar viața veșnică aceasta este: să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe cel pe care l-ai trimis, pe Isus Cristos."
Ioan 17:3 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/jhn.17.3.VBRC2020

Se continua locul primordial al lui Isus alături de Dumnezeu,însă în continuare ca entitate distinctă și separată de Dumnezeu în actul creator,deși parte a creației și destinatar/stăpân/păstrător al acesteia.Practic nu poți fi co-creator dacă ești primul născut....Da, subiect sensibil, complex și necesar alt topic pentru asta ...

"El este icoana Dumnezeului nevăzut, primul născut din toată creația, pentru că prin el au fost create toate în ceruri și pe pământ: cele văzute și cele nevăzute, fie tronuri, fie stăpâniri, fie principate, fie puteri: toate au fost create prin el și pentru el. Și el este capul trupului, al Bisericii; el este începutul, primul născut dintre cei morți, ca să fie el cel dintâi în toate, pentru că în el i-a plăcut lui [Dumnezeu să facă] să locuiască toată plinătatea și prin el să reconcilieze toate pentru sine, făcând pace prin sângele crucii sale, prin el, fie între cele de pe pământ, fie între cele din ceruri."
Coloseni 1:15*-‬16*, ‬18*-‬20 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/col.1.15-20.VBRC2020

Avem primul verset biblic și două entități, Dumnezeu și Duhul Său, însă în creație avem un singur participant direct (YHVH).

"La început, Dumnezeu a creat cerul și pământul. Pământul era neorânduit și pustiu, și întuneric era deasupra abisului, și duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor."
Geneza 1:1*-‬2 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/gen.1.1-2.VBRC2020

Un episod foarte sugestiv cu Ilie și profeții lui Baal, un alt "dumnezeu".

"Ilíe s-a apropiat de tot poporul și a zis: „Până când vă veți clătina în două părți? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după el, iar dacă este Báal, mergeți după el!”. Însă poporul nu i-a răspuns nimic. Ilíe a zis poporului: „Eu singur am rămas profet al Domnului, iar profeții lui Báal sunt patru sute cincizeci."
1 Regi 18:21*-‬22 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/1ki.18.21-22.VBRC2020

Continuare destul de amuzantă a întâmplării.Se pare că Ilie avea și simțul umorului.

"Ei au luat taurul care le-a fost dat și l-au pregătit. Au invocat numele lui Báal de dimineață până la amiază, zicând: „Báal, răspunde-ne!”. Dar nu a fost niciun sunet și nimeni să răspundă. Și săltau lângă altarul pe care îl făcuseră. La amiază, Ilíe își bătea joc de ei, zicând: „Strigați cu glas mai puternic, căci este dumnezeu! Poate că se gândește [la ceva] sau e plecat în călătorie sau e pe drum; poate doarme și se va trezi!”. Ei au strigat mai tare și-și făceau tăieturi cu săbii și cuțite până s-au umplut de sânge."
1 Regi 18:26*-‬28 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/1ki.18.26-28.VBRC2020

Iar sfârșitul demn de Oscar....

"Când se aducea ofranda, profetul Ilíe s-a apropiat și a zis: „Doamne Dumnezeul lui Abrahám, al lui Isáac și al lui Israél: fă să se știe astăzi că tu ești Dumnezeu în Israél și eu sunt slujitorul tău! Și că prin cuvântul tău am făcut toate aceste lucruri. Răspunde-mi, Doamne! Răspunde-mi ca să cunoască poporul acesta că tu, Doamne, ești Dumnezeu și că tu le întorci inima înapoi!”. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și praful și a supt apa care era în șanț. Tot poporul a văzut, a căzut cu fața [la pământ] și a zis: „Domnul, el este Dumnezeu! Domnul, el este Dumnezeu!”. Ilíe le-a zis: „Prindeți-i pe profeții lui Báal! Nimeni să nu scape dintre ei!”. Ei i-au prins, iar Ilíe i-a dus la pârâul Chișón și i-a înjunghiat acolo."
1 Regi 18:36*-‬40 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/1ki.18.36-40.VBRC2020

A se continua.....Subiect vast...va urma...
__________________
Esenta fiintei tale sta in insasi picatura de iubire ce atarna de spiritul tau.
Reply With Quote
  #2  
Vechi 12.05.2023, 06:26:13
Seraphim7 Seraphim7 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.12.2009
Mesaje: 1.078
Implicit

Să continuăm deci...

A pus deci "veșnicia" in inima omului, însă l-am limitat in a înțelegea Lucrarea...

"Toate le-a făcut frumoase la timpul lor, ba chiar a pus veșnicia în inima [omului], chiar dacă omul nu poate să afle lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu de la început și până la sfârșit."
Qohelet 3:11 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/ecc.3.11.VBRC2020

Se continuă aceasta idee în Apocalipsă

„Eu sunt alfa și omega – spune Domnul Dumnezeu – cel care este, care era și care vine, Atotputernicul”.
Apocalipsul 1:8 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/rev.1.8.VBRC2020

Însă aici îi este atribuită aceasta expresie și lui Iisus,deci egalăm la scor ideea de Trinitate,sau parte integrantă a dumnezeirii și a lui Hristos.Uneori textul biblic este ambiguu in exprimare și lasă loc interpretărilor aparent contradictorii sau cel puțin neclare.

„Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după ceea ce a făcut! Eu sunt alfa și omega, cel dintâi și cel din urmă, începutul și sfârșitul.
Apocalipsul 22:12*-‬13 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/rev.22.12-13.VBRC2020

Deci Scripturile sunt necesare pentru a înțelege Lucrarea lui Hristos, respectiv alaturi de credința în Hristos.Plus ni se oferă certitudine că TOATĂ scriptura este inspirată de Dumnezeu,asta daca se îndoia cineva,eu unul m-am îndoit și mă îndoiesc in general de orice...

"Tu, însă, rămâi statornic în cele pe care le-ai învățat și în care crezi, știind de la cine le-ai învățat! Din copilărie cunoști Sfintele Scripturi care îți pot da înțelepciunea spre mântuire prin credința care este în Cristos Isus. Toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și este de folos pentru a învăța, a dojeni, a îndrepta, a educa în dreptate, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit, pe deplin pregătit pentru orice lucrare bună."
2 Timotei 3:14*-‬17 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/2ti.3.14-17.VBRC2020

A rămas până acum de atâta timp,deci...

"Iarba se usucă, floarea se ofilește, dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne pentru totdeauna."
Isaia 40:8 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/isa.40.8.VBRC2020

Deci iată că aici avem o variantă mai diferită de cea care cerea sacrificii,se mânia,se răzbuna, pedepsea....Mi se pare din cele mai frumoase descrieri referitoare la Dumnezeu și modul în care ne raportăm și se raportează la noi .

"Dumnezeu, care a făcut lumea și toate câte sunt în ea, cel care este Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mână [de om], nici nu este slujit de mâini omenești ca și cum ar avea nevoie de ceva, el care dă tuturor viață, suflare și toate. El a făcut dintr-unul singur tot neamul omenesc care să locuiască pe toată suprafața pământului, i-a stabilit timpuri determinate și hotare între care să locuiască pentru a-l căuta pe Dumnezeu – fie și numai bâjbâind – și să-l găsească, deși nu este departe de fiecare dintre noi."
Faptele apostolilor 17:24*-‬27 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/act.17.24-27.VBRC2020

Va urma...
__________________
Esenta fiintei tale sta in insasi picatura de iubire ce atarna de spiritul tau.
Reply With Quote
  #3  
Vechi 12.05.2023, 06:26:52
Iorest Iorest is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 04.08.2016
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.368
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Seraphim7 Vezi mesajul
"Eu sunt Domnul,(YHVH) acesta este numele meu; nu voi da gloria mea altcuiva, nici lauda mea, chipurilor cioplite. Cele dintâi s-au împlinit și, iată, fac cunoscute altele noi. Înainte ca ele să se arate, vă voi face pe voi să le auziți».
Isaia 42:8*-‬9 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/isa.42.8-9.VBRC2020

Ne mai spune odată că poate am uitat,și iar am mers să dăm în acatist sau ceva.... Dumnezeu controlează totul binele/raul, lumina/întunericul.....Nimeni altcineva nu are puterea....Sa reținem asta...
Acatist.
Denumirea din limba aramaica (ακαθιστος în limba greacă) vine prin adăugarea unui a privativ la verbul καθιξω, a sta jos, a ședea, pentru a se arăta că în timpul acestei cântări nu se stă jos, pe scaun, ci în picioare.

Cred că odată pe săptămână maxim se citește un acatist în biserica de mir, și în unele nu se citește niciodată conform programelor afișate la sediul parohiei, se dau niște nume spre pomenire la Liturghie, Taina Sfântului Maslu sau Litie dacă e vecernie cu Litie.

Nu te împiedică nimeni să te rogi direct lui Dumnezeu, nu știu de ce acceptă catolicii statui, probabil pentru pasajul cu heruvimi.
Chipuri de heruvimi

Moise Cap. 26
1. "Cortul însă să-l faci din zece covoare de în răsucit și de mătase violetă, stacojie și vișinie; în țesătura lor să faci chipuri de heruvimi alese cu iscusință.
31. Să faci o perdea de în răsucit și de mătase violetă, stacojie și vișinie, răsucită, iar în țesătura ei să aibă chipuri de heruvimi alese cu iscusință;

Cap. 36
8. Atunci toți cei cu minte iscusită, care se îndeletniceau cu facerea locașului sfânt, au făcut pentru cort zece covoare de în răsucit și de mătase violetă, stacojie și vișinie; și în țesătura lor au făcut chipuri de heruvimi, alese cu iscusință.
35. După aceea au făcut o perdea de mătase violetă, stacojie și vișinie și de în răsucit și pe ea au făcut chipuri de heruvimi cu iscusință alese, ca să o pună între sfânta și sfânta sfintelor.

Posibil ca de aici să fie inspirație pt dveră (pânza care se trage peste ușile împărătești).

Cartea a treia a Regilor
Cap. 6
23. Și a făcut în Sfânta Sfintelor doi heruvimi de lemn de măslin, înalți de zece coți.
25. Tot de zece coți era și celălalt heruvim; amândoi heruvimii aveau aceeași măsură și aceeași înfățișare.
27. Și a așezat el heruvimii la mijloc în partea de la fund a templului. Aripile heruvimilor erau însă întinse; și atingea aripa unuia un perete și aripa celuilalt heruvim atingea pe celălalt perete. Iar celelalte aripi ale lor se atingeau în mijlocul templului aripă de aripă.
28. Și a îmbrăcat el heruvimii cu aur.
29. Pe toți pereții templului de jur împrejur, pe dinăuntru și pe dinafară, a făcut chipuri săpate de heruvimi, de copaci, de finici și de flori îmbobocite.
32. Pe cele două jumătăți ale ușilor de lemn de măslin, el a făcut heruvimi săpați, finici și flori îmbobocite; și le-a îmbrăcat în aur și heruvimii și finicii.
35. Și a săpat pe ele heruvimi, finici și flori îmbobocite, și le-a îmbrăcat cu aur peste săpătură.

Cap. 7
29. Și pe tăbliile acestea, care erau încheiate la unghiuri, erau săpați lei și boi și heruvimi; asemenea și pe încheieturi. Iar deasupra și dedesubtul leilor și boilor erau închipuite ghirlande de flori.
36. Și a săpat pe fețele consolelor postamentului și pe policioarele dintre ele heruvimi, lei și finici, pe unde a găsit loc; și împrejur a atârnat ghirlande de flori.
Cap. 8
6. Și au băgat preoții chivotul cu legea Domnului la locul lui, în Sfânta Sfintelor din templu, sub aripile heruvimilor;
7. Căci heruvimii își aveau aripile întinse peste locul chivotului și heruvimii acopereau de sus chivotul și pârghiile lui:

Cartea a patra a Regilor
Cap. 19
15. Și s-a rugat Iezechia înaintea feței Domnului și a zis: "Doamne Dumnezeul lui Israel, Cel ce șezi pe heruvimi, numai Tu singur ești Dumnezeul tuturor regatelor pământului, Tu ai făcut cerul și pământul!

Cartea a doua Paralipomena (a doua a Cronicilor)
Cap. 3
7. Pereții casei, tavanul, ușorii, ferestrele și ușile le-a acoperit cu aur și pe pereți a sculptat chipuri de heruvimi.
10. Apoi a făcut în Sfânta Sfintelor doi heruvimi săpați în lemn și i-a ferecat cu aur.
11. Aripile heruvimilor aveau în lungime douăzeci de coți: o aripă de cinci coți atingea peretele templului, iar cealaltă aripă de cinci coți atingea aripa celuilalt heruvim.
13. Aripile acestor heruvimi întinse erau de douăzeci de coți; heruvimii stăteau în picioare, cu fețele spre Sfânta.
14. După aceea au făcut o perdea de torturi purpurii, stacojii și albastre și de vison, iar pe ea a închipuit heruvimi.
__________________
„Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac.” Ps.116, v.2.
Reply With Quote
  #4  
Vechi 12.05.2023, 10:21:15
Moroco's Avatar
Moroco Moroco is online now
Senior Member
 
Data înregistrării: 09.04.2019
Locație: Crestin Ortodox cu Calea ✝ Apocalipsa
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.367
Implicit

Numele Domnului este o TETRAGRAMA adica o icoana a Cuvantului si a Harului formata din 4 litere: YHWH care se citeste si se pronunta corect Iiiuhhh.... adica Dumnezeu Iubirea adevarata si sfanta, nepacatoasa, aia intzeleapta-pashnica-odihnitoare-linistita-cuminte-smerita si nevinovata daruita copiiilor, micutzilor, fiiilor (Împaratiei Cerurilor). Hashul semnifica in citire o intarire (primul in sperantza si al doilea in Credinta credincioasa) si este o suflare adica un suierat al rugaciunii caci intre persoanele sfintei Treimi exista maxima cuviinta si nevinovatie in iubirea smerita dintre ele si in comunicatia plina de rugaciune si mila.

Y este o sfanta treime formata din 3 de i aflate in unitate virtuasa si demna caci stau in picioare neclintit fara sa fie asigfurata stabilitatea geometric sau inginereste. Reprezinta si sursa fericirii, origine din care pe toate directiile se raspandeste lumina si iubirea divina milostiva pentru toata faptura si creatia.

H este o relatie de unitate dreapta - Harica in Duhul - dintre doua iubiri mari I - I = H, un shuierat intaritor al vietii sfinte.
\ v /
,VV scris cam asa inseamna virtutile persoanelor singurului Dumnezeu observandu-se cele 3 Veuri, doua mari V care se intersecteaza formand un v mititel deasupra si in interior, v-virtutile Duhului Sfant sunt ca niste aripi de pasare ce zboar pe deasupra si se tin de mana-aripi in zbor, in relatia de Iiiubire.

Deci este intarita Iiiubirea virtoasa ce purcede din Dumnezeu Tatal prin Litere si Cuvant si sunt intarite virtutile iubirii prin Harul Duhului Sfant ca o relatia curata si dreapta de Speranta si Credinta prin care toate se fac, bune si frumoase, spre slava lui Dumnezeu.

Deci avem o Fatza iconica a Domnului, adica a lui Hristos-Cuvantul lui Dumnezeu cunoscuta ca un nume mare inca de la inceput pronuntat Iiiiuhhhh ca o respiratie a rugaciunii in relatia dintre cele 3 persoane Tatal, Fiul si Duhul, singurul Dumnezeu Sfant si drept, cinstit, adevarat milostiv si bun.

In acest nume mare l-a primit pe om si umanitatea devenind Domnul Dumnezeu... observandu-se ca egoismul eului este pus mai pe urma spre deosebire de numele de zeu grozav care lepadand iubirea de om si de oameni pune inainte un mare Z(ero) ca o inversare a dreptatii exacerbata si glorizata pentru egoismul eului pacatos si mandru plin de slava desharta... acestia elucubrandu-se se dau ca fiind niste dumnezei insa sunt straini de adevaratul Dumnezeu de care nu vor sa stie si sa auda ca sa poata ei face orice pofteste si vrea inima, sufletul si mintea lor corupta si dreptatea lor cazuta din Har de la locul de lucrare si cinste in care au fost pusi la inceput de Tatal nostru al tuturor.
__________________
MoroncEkU înVaț leppăd∈LUMEjuglu(fivrEhoț-îșcaUsLEUz∈u=sminț∈E-=nEbUParven=pripIS∈xpUngi+cârâmErit-logivina-stiEsin∈rEUtU-lăudobasculaș-trădățol-scobârfEU-distrugiTUtEu-trufhus=altvisgrij-strescapoSS-f∈ciUkUxklacUj-ghinorokkciospădosdă-ter∈sUșefhUț-fant∈zis-progr∈xit=victiviclUadicdol lent∈iASIAgrozînș∈lumi picUpic n facinatia gogoș∈rporksd∈caine sat∈ plâplaci sascapi d Tata-ch sal∈faci tlaba mudara poftarmorE-pliktisU c@luatu-droghipocrițU-fakE) sascult iubimca ucemici CuvânteuL si FataTa

Last edited by Moroco; 12.05.2023 at 10:53:37.
Reply With Quote
  #5  
Vechi 12.05.2023, 20:44:36
Seraphim7 Seraphim7 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.12.2009
Mesaje: 1.078
Implicit

Și mergem mai departe...

Începem din nou în forță,cu o certitudine.

"Într-adevăr, „oricine va invoca numele Domnului va fi mântuit”.
Romani 10:13 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/rom.10.13.VBRC2020

Ne mai reamintește încă o dată că totul este creat de "Marele Arhitect", vorba masonilor.

"Căci orice casă este construită de cineva, dar cel care construiește toate este Dumnezeu."
Evrei 3:4 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/heb.3.4.VBRC2020

Foarte frumos continuă Isaia,unul din profeții mei preferați.

"Ridicați-vă ochii spre înălțimi! Cine le-a creat? El face să iasă, după număr, oștirile lor și le cheamă pe toate pe nume. De mulțimea puterii și de mărimea tăriei, nimeni nu este lipsit."
Isaia 40:26 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/isa.40.26.VBRC2020

Aici Isaia definitivează monoteismul,plus observăm încă o denumire a lui Dumnezeu "Domnul Sav(b)ait"(Domnul oștirilor).Iar "Adonai(Domn, Stăpân)era folosit pentru a exprima numele YHWH,interzis a fi pronunțat .

"Așa vorbește Domnul, regele lui Israél și răscumpărătorul lui, Domnul Sabaót: „Eu sunt cel dintâi și eu sunt cel din urmă și în afară de mine nu este Dumnezeu."
Isaia 44:6 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/isa.44.6.VBRC2020

Deci părerile umane și voințele umane referitoare la conținutul scripturii sunt supuse erorii.DOAR DUHUL SFÂNT, trimis de Dumnezeu poate revela adevărul.

"Înainte de toate, să știți aceasta: nicio profeție a Scripturii nu se interpretează după propria părere a cuiva, deoarece profeția nu a fost dată niciodată din voința omului, ci oamenii, conduși de Duhul Sfânt, au vorbit de la Dumnezeu."
2 Petru 1:20*-‬21 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/2pe.1.20-21.VBRC2020

Continuând ideea de mai este deci mai bine să....

"Atunci Petru și apostolii, răspunzând, au zis: „Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni."
Faptele apostolilor 5:29 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/act.5.29.VBRC2020
__________________
Esenta fiintei tale sta in insasi picatura de iubire ce atarna de spiritul tau.
Reply With Quote
  #6  
Vechi 12.05.2023, 22:35:16
Iorest Iorest is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 04.08.2016
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.368
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Seraphim7 Vezi mesajul

Ne mai reamintește încă o dată că totul este creat de "Marele Arhitect", vorba masonilor.

"Căci orice casă este construită de cineva, dar cel care construiește toate este Dumnezeu."
Evrei 3:4 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/heb.3.4.VBRC2020
Hmm oare cine a fost înainte, zidarii sau Dumnezeu, unde e denumit expres Dumnezeu ca arhitect ?
Nu cumva egiptenii au cam zidit piramide și Dumnezeu i-a scos din sclavia lor că-i împliau cu o cotă obligatorie de cărămizi de fabricat, numai să nu mai aibă timp și zi de odihnă să aducă slavă lui Dumnezeu.

Citat:
În prealabil postat de Seraphim7 Vezi mesajul
"Așa vorbește Domnul, regele lui Israél și răscumpărătorul lui, Domnul Sabaót: „Eu sunt cel dintâi și eu sunt cel din urmă și în afară de mine nu este Dumnezeu."
Isaia 44:6 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/isa.44.6.VBRC2020

Deci părerile umane și voințele umane referitoare la conținutul scripturii sunt supuse erorii.DOAR DUHUL SFÂNT, trimis de Dumnezeu poate revela adevărul.
Și cum îți dai seama de fapt care are Duhul Sfânt și care nu, dacă sunt doi oameni care în numele profetismului spun lucruri contradictorii ?
__________________
„Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac.” Ps.116, v.2.
Reply With Quote
  #7  
Vechi 12.05.2023, 22:41:18
Seraphim7 Seraphim7 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.12.2009
Mesaje: 1.078
Implicit

Sa continuăm și cu .....
Aspectul feminin al divinului din Biblie .

Regina sau Împărăteasa Cerului,cel mai probabil se referă la Așerah/Astarte, considerată de unii consoarta lui YHWH,a lui Baal,cât și al zeului sumerian Anu, respectiv Ugaritic El, civilizații mai vechi decat iudaismul.
Probabil multi au transferat acest termen Feciorei Maria.

"Fiii adună lemne și părinții aprind focul; femeile frământă aluatul ca să facă turte pentru regina cerului și varsă libații altor zei ca să mă facă să mă mânii."
Ieremia 7:18 VBRC2020

Mai avem aici o mențiune a "reginei ". Iarăși poate fi asociata lui Așerah sau Maria....Sau ...

"Fiice de regi sunt în preajma ta, regina stă la dreapta ta împodobită cu aur de Ofír."
Psalmi 45:10 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/psa.45.10.VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/jer.7.18.VBRC2020

"Ci vrem să facem orice lucru care a ieșit din gura noastră: să ardem tămâie reginei cerului, să vărsăm pentru ea libații așa cum am făcut noi, părinții noștri, regii noștri și căpeteniile noastre în cetățile lui Iúda și pe străzile Ierusalímului; atunci ne săturam de pâine, ne era bine și rău nu am văzut. Dar de când am încetat să ardem tămâie reginei cerului și să vărsăm pentru ea libații, ne lipsesc toate și ne sfârșim de sabie și de foamete. Dacă noi ardem tămâie reginei cerului și vărsăm pentru ea libații, oare fără soții noștri am făcut pentru ea turte cu imaginea ei sau am vărsat pentru ea libații?”.
Ieremia 44:17*-‬19 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/jer.44.17-19.VBRC2020


Aici nu o mai numește "regina Cerului",dar se subînțelege că este vorba despre aceeiasi "entitate".

"L-au părăsit pe Domnul și i-au slujit pe Báal și Astártele."
Judecători 2:13 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/jdg.2.13.VBRC2020

"Solomón s-a dus după Astárte, zeița Sidòniénilor, și după Milcóm, zeul abominábil al celor din Amón."
1 Regi 11:5 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/1ki.11.5.VBRC2020
__________________
Esenta fiintei tale sta in insasi picatura de iubire ce atarna de spiritul tau.
Reply With Quote
  #8  
Vechi 12.05.2023, 23:08:33
Iorest Iorest is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 04.08.2016
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.368
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Seraphim7 Vezi mesajul
Sa continuăm și cu .....
Aspectul feminin al divinului din Biblie .

Regina sau Împărăteasa Cerului,cel mai probabil se referă la Așerah/Astarte, considerată de unii consoarta lui YHWH,a lui Baal,cât și al zeului sumerian Anu, respectiv Ugaritic El, civilizații mai vechi decat iudaismul.
Probabil multi au transferat acest termen Feciorei Maria.
De unde reiese că Astarte era fecioară, dacă în mitologie e iubita lui Baal ?


Citat:
În prealabil postat de Seraphim7 Vezi mesajul
Aici nu o mai numește "regina Cerului",dar se subînțelege că este vorba despre aceeiasi "entitate".

"L-au părăsit pe Domnul și i-au slujit pe Báal și Astártele."
Judecători 2:13 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/jdg.2.13.VBRC2020
Păi dacă l-au părăsit pe Domnul și i-au slujit lui Baal și Astartele înseamnă că sunt forțe concurente, nu ce ai zis în primul paragraf.

Citat:
În prealabil postat de Seraphim7 Vezi mesajul
"Solomón s-a dus după Astárte, zeița Sidòniénilor, și după Milcóm, zeul abominábil al celor din Amón."
1 Regi 11:5 VBRC2020
https://bible.com/ro/bible/1467/1ki.11.5.VBRC2020
Solomon a desfrânat adică.
În Apocalipsă/Revelație o falsă proorociță pe nume Isabela e lovită cu pedeapsă pt desfrânările parte dintr-un cult idolatru:

Apocalipsa. cap 2 v 20. Dar am împotriva ta că o'ngădui pe femeia Izabela, care-și spune proorociță și-i învață și-i amăgește pe robii Mei să se desfrâneze și să mănânce cărnuri jertfite idolilor.

Tîlcuirea Anania la o literă de subsol de lângă numele Izabela:
Proorociță falsă, idolatră și perversă, asemenea soției cu același nume a regelui Ahab (3 Rg 16, 31; 4 Rg 9, 22). În variantă manuscrisă: „femeia ta, Izabela“; în acest caz, nume simbolic (ca acela al lui Balaam).

https://www.dervent.ro/biblia.php
__________________
„Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac.” Ps.116, v.2.
Reply With Quote
  #9  
Vechi 15.05.2023, 11:53:43
Moroco's Avatar
Moroco Moroco is online now
Senior Member
 
Data înregistrării: 09.04.2019
Locație: Crestin Ortodox cu Calea ✝ Apocalipsa
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.367
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Seraphim7 Vezi mesajul
Aici Isaia definitivează monoteismul,plus observăm încă o denumire a lui Dumnezeu "Domnul Sav(b)ait"(Domnul oștirilor).Iar "Adonai(Domn, Stăpân)era folosit pentru a exprima numele YHWH,interzis a fi pronunțat .

"Așa vorbește Domnul, regele lui Israél și răscumpărătorul lui, Domnul Sabaót: „Eu sunt cel dintâi și eu sunt cel din urmă și în afară de mine nu este Dumnezeu."

Deci părerile umane și voințele umane referitoare la conținutul scripturii sunt supuse erorii.DOAR DUHUL SFÂNT, trimis de Dumnezeu poate revela adevărul.

"Înainte de toate, să știți aceasta: nicio profeție a Scripturii nu se interpretează după propria părere a cuiva, deoarece profeția nu a fost dată niciodată din voința omului, ci oamenii, conduși de Duhul Sfânt, au vorbit de la Dumnezeu."

Continuând ideea de mai este deci mai bine să....

"Atunci Petru și apostolii, răspunzând, au zis: „Trebuie să ascultăm mai degrabă de Dumnezeu decât de oameni."
Numele IHWH e interzis a fi pronuntat pentru ca se produc erori-stalciri prin pronuntia nestiutorilor si pentru ca nu este un nume-nume ci un nume-icoana literala al lui Dumnezeu-Logosul asa ca un nume dar ca nume se pronunta nu Iehova sau Iahve etc. ci se pronunta iconic IUuhh gandindu-ne la iubire dar nu la orice iubire pacatoasa ci la cea duhovniceasca sfanta-superioara, de sus si pentru deslushire prin ingeri se pronunta Iisus care este dupa cum se observa si un nume clarificator al virtutii blandei-smerenii W citit U cat si al Harului Duhului Sfant H (unitatea intru dreapta Credinta Credincioasa I - - - I) citit S si in acelasi timp o icoana umana ca un cort-templu al Domnului Dumnezeu.
__________________
MoroncEkU înVaț leppăd∈LUMEjuglu(fivrEhoț-îșcaUsLEUz∈u=sminț∈E-=nEbUParven=pripIS∈xpUngi+cârâmErit-logivina-stiEsin∈rEUtU-lăudobasculaș-trădățol-scobârfEU-distrugiTUtEu-trufhus=altvisgrij-strescapoSS-f∈ciUkUxklacUj-ghinorokkciospădosdă-ter∈sUșefhUț-fant∈zis-progr∈xit=victiviclUadicdol lent∈iASIAgrozînș∈lumi picUpic n facinatia gogoș∈rporksd∈caine sat∈ plâplaci sascapi d Tata-ch sal∈faci tlaba mudara poftarmorE-pliktisU c@luatu-droghipocrițU-fakE) sascult iubimca ucemici CuvânteuL si FataTa

Last edited by Moroco; 15.05.2023 at 14:12:26.
Reply With Quote
  #10  
Vechi 24.06.2024, 13:49:40
Seraphim7 Seraphim7 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.12.2009
Mesaje: 1.078
Implicit De ce vrea Dumnezeu să distrugă Lumea?

Continuăm seria întrebărilor fără răspuns și a căutărilor fără destinație…. Însă cel puțin suntem pe cel mai bun “pământ”,și anume acela “Sacru”,care este demn de luat in considerare pentru a incepe orice fel de căutări.

Mulți simțim furia divină deseori, însă până nu reușim să înțelegem că noi singuri am declanșat-o, rareori găsim și dragostea Tatălui.

Desigur,am primit foarte multe precizări și răspunsuri la provocările mele adresate,cam oricui este dispus,destul de similare cu unele primite chiar aici pe forum de unii colegi….Iar acestea se referă abordare mea ușor “rațională”, poate uneori ironică sau “ocultă”, îndrăzneață deseori și chiar la granița cu impertinența….Mă refer la abordările mele cu privire la creștinism, Biblie, Dumnezeu, Iisus,Satan etc….

Una peste alta,oricum ar fi , abordarea și căutarea mea este mereu sinceră, autentică și din pasiune….

Însă răspunsul multora, probabil cei din categoria celor care au găsit “Calea” și răspunsurile….Este cam mereu….

Personal…..La fel că atunci când îți găsești “jumătatea”,pot fi milioane de persoane,tu o vrei doar pe una….Nu mai sunt relevante judecățile obiective, “gândești “cu sufletul,iar mintea nu mai este logică,este ancorată la inimă….

Ei bine,așa este și cu Dumnezeu, l-au găsit, îl urmează,îl simt și restul este irelevant….

Unelte raționale devin inutile,iar zidirea se realizează pe interior , întrucât însuși divinitatea vorbește despre Suflet,iar eu sunt pe dinafară pentru că sunt vampir psihopat,care nu trăiește nici în Lume nici în spirit…..Undeva așa alienat in întuneric și damnat….In fine sa nu o dam in Anne Rice , Twilight etc….

Totuși înainte de a intra în temă, vreau sa ofer un pasaj oarecum amuzant,și chiar dacă subiectul este destul de serios și dur rog sa nu fie șters sau exclus,ca cel despre Iad, întrucât voi oferi și alternativa “fericită” a evenimentelor.

Mai jos avem un pasaj care poate fi considerat unul dintre primele trimiteri la ideea de zombie,așa cumva o scenă demnă de Hollywood.

*Isaia 66:22-24 VDC‬
[22] „Căci după cum cerurile cele noi și pământul cel nou pe care le voi face vor dăinui înaintea Mea”, zice Domnul, „așa vor dăinui și sămânța voastră și numele vostru. [23] În fiecare lună nouă și în fiecare Sabat, va veni orice făptură să se închine înaintea Mea”, zice Domnul. [24] „Și, când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva Mea, căci viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură.”

Înainte de a trece mai departe sa punem câteva întrebări esențiale…

1.De ce a creat Dumnezeu Lumea?
2.De ce vrea sa o distrugă?
3.Ce se va întâmpla după distrugerea Lumii?

Pornind, totuși,cu ideea de creaționism biblic in această căutare.

Avem Apocalipsa lui Ioan care se ocupă în detaliu de întreg spectrul nostru de interes, însă eu o voi exclude aici, pentru a creiona niște răspunsuri din celelalte texte biblice.

Ca sa mai glumim puțin,uite că focul arde in iad dintotdeauna și nu-i întreținut de aghiuță…

*Deuteronomul 32:22 VDC‬
[22] Căci focul mâniei Mele s-a aprins Și va arde până în fundul Locuinței morților, Va nimici pământul și roadele lui, Va arde temeliile munților.

Acum se îngroașă gluma,și vedem că suntem puși la păstrare doar cu un singur scop,sa fim anihilați (nu toți chiar)... Însă toată această imagine parcă arată un atac nuclear sau atomic….De parcă vom fi așa radiați și făcuți cenușă instant că în filmele alea cu marțieni….

De reținut că și mediul astral (cerurile)cât și corpurile astrale (trupuri cerești) au aceeași soartă…. Foarte interesant și merită aprofundată această precizare, însă nu acum și nu aici (sincer mă depășește deocamdată,poate vine cineva cu precizări)

*2 Petru 3:7, 10, 12 VDC‬
[7] Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate, prin același Cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți.
[10] Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde.
[12] așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului

Ei,acum e acum…. Yahve are boală pe noi de atunci,asta presupunând că se referă la neamuri,gen noi gentili, n-am mai căutat textul ebraic…

*Isaia 34:1-3 VDC‬
[1] Apropiați-vă, neamuri, să auziți! Popoare, luați aminte! S-asculte pământul, el și ce-l umple, lumea cu toate făpturile ei! [2] Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile și plin de urgie pe toată oștirea lor: El le nimicește cu desăvârșire, le măcelărește de tot. [3] Morții lor sunt aruncați, trupurile lor moarte miros greu și se topesc munții de sângele lor.

Vorba ăia “Eu te-am făcut eu te omor”....

*Țefania 1:2 VDC‬
[2] „Voi nimici totul de pe fața pământului”, zice Domnul

Na,ce sa faci ,asta e se mai întâmplă….

*Geneza 6:7 VDC‬
[7] Și Domnul a zis: „Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului, căci Îmi pare rău că i-am făcut

Deci vedem că Yahweh are porniri cam agresive, nu-i de mirare că evreii se închinau la alți zei,și își mai ridicau cate un bou sau șarpe sau știu Io…. Îi ținea Yahweh din scurt,și toată ziua ii amenința cu moartea prin profeți….Deci vă dați seama ce viața,de numa la știrile de la 5 vezi drame de ăstea….

Plus că de nervi și de gelos ce era, cădem și noi gentilii de vină și îl apucă megalomanii planetare de extincție….

Bine că nu-i Yahweh adevăratul creator al planetei și al gentililor…..Eram demult scrum….

Totuși să nu-l acuzăm de sadism pur, întrucât Sade,este mult mai tardiv cât și mai trupesc,vom vedea câteva exemple foarte rare unde selectivismul Yahwehian denotă și o altă cale de a sfârși pozitiv….

*2 Împăraților 2:11 VDC‬
[11] Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul, și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt.

*Geneza 5:24 VDC‬
[24] Enoh a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu.

Avem aceste 2 exemple,cam unice in Vechiul Testament,unde oamenii nu merg doar in Sheol (Locuința Morților),sau sunt amenințați cu exterminarea…

Însă mare atenție,in acestea nu este vorba neapărat de moartea celor doi,ci pur și simplu, într-o interpretare mai modernă, aceștia au fost “răpiți”,sau mai degrabă transportați în zona celestă,nu neapărat într-un mod spiritual.

La Ilie ni se oferă niște detalii mai tehnice despre mijlocul descris,iar despre Enoh,vom putea găsi detalii mai ample despre continuarea călătoriei sale în Cartea lui Enoh….

Va urma….
__________________
Esenta fiintei tale sta in insasi picatura de iubire ce atarna de spiritul tau.
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare