Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Rugaciuni
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #531  
Vechi 26.02.2017, 19:38:13
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.009
Implicit Rugăciune la începutul Postului Sfintelor Pasti

Dumnezeule Cel Prea Înalt, Care ești slăvit de toată făptura cu cântări de laudă, Cel Ce Te odihnești pe scaunul slavei, dar nu Te depărtezi nici de scaunele inimilor smerite, Izvorul Cel pururea curgător al bunătății, Care adapi din destul brazdele inimilor umilite și trimiți la bună vreme lumina și căldura iubirii Tale de oameni, ca să culegi din lanul sufletelor spicele faptelor bune, Însuți Îndurate Stăpâne, Oceanul milostivirii întru Care cufundăm toate nădejdile noastre de mântuire, Cel nevăzut de heruvimi, dar arătat de oameni în oglinda Trupului Unuia Născut Fiului Tău, ia aminte la nevredncele noastre rugăciuni și revarsă din destul tuturor roua milei Tale dătătoare de pace.
De vei căuta la nevrednicia noastră, vom fi după dreptate aruncați în focul cel veșnic, căci ca niște desfrânați am viețuit, îmbrățișând patimile cele osânditoare ale sufletului și trupului nostru. N-am plinit poruncile Tale și totdeauna întru prostia noastră am căutat să aprindem focul patimilor, dar prin aceasta nu am reușit decât să aprindem focul dreptei Tale mânii și ne-am supus judecății. Însă nevoind încă să ne pierzi pe noi întru fărădelegile noastre ai îngăduit să așezi înaintea noastră acceastă rânduială binecuvântată a postului, ce este oglinda în care privim sufletele noastre urâțite de păcat și ne tânguim ca Adam, cerând veșmântul milostivirii Tale. Nu ne rușina pe noi nici pe această cărare a pocăinței pe care am pornit, ci arată-ne biruitori asupra vrăjmașilor nevăzuți, întrarmându-ne cu sabia rugăciunii Tale, cu care să tăiem toate gândurile osânditoare. Curățește inimile noastre, trimitând apa îndurărilor Tale întru care îneacă toată cugetarea cea pătimașă. În noroiul slavei deșarte pururea alunecăm și cădem în groapa tuturor răutăților, fiind cu totul osândiți. Tinde-ne mână de ajutor Stăpâne, și ne urcă pe noi pe muntele nevoințelor, dăruindu-ne totodată și lumina pocăinței.
Prin gustarea din otrava păcatului ne-am pricinuit moarte sufletului și ne-am despărțit de petrecerea întru lumina poruncilor Tale. Dar ca Un Milostiv vino întru întâmpinarea noastră și ne dăruiește îmbrățișarea iertării. Greu apasă asupra noastră povara trupului celui legat cu lanțurile patimilor. Însă Tu, Hristoase, ca Unul Ce până în adâncurile iadului Te-ai pogorât, ca să dezlegi blestemul lui Adam, pleacă-Te cu milă și spre noi. Pentru tămăduirea noastră de cumplitele neputințe ale sufletului și trupului ne-ai rânduit acest canon al postului; pentru aceasta, învrednicește-ne și pe noi a-l plini cu inimă curată și cu nădejde în purtarea Ta de grijă. Dăruiește lacrimi de gânduri umilite, ca să spălăm toată necurăția inimii și ochii noștri cei întinați cu priveliștile păcatelor luminează-i, ca totdeauna să contemple icoana frumuseții Tale luminate de virtuțile ce ne poartă pe calea asemănării cu Dumnezeu. Mâinile noastre grabnic lucrătoare spre fapte osânditoare îndreptează-le spre lucrarea poruncilor Tale.
Picioarele cele ce aleargă în căile deșertăciunii le abate spre cărarea faptelor bune. Mintea noastră cea spurcată de gânduri rele o curățește cu mulțimea îndurărilor Tale și o fă primitoare de cugetări dumnezeiești. Cu mirul înțelepciunii Tale bine înmiresmează mintea noastră pe care am stricat-o cu mirosul cel greu al gândurilor necurate. Inima pe care Însuți ai sfințit-o ca tron al înțelegerilor înalte ce desfătează mintea heruvimilor noi, nevrednicii am făcut-o groapă primitoare de gunoiul patimilor. Cinstea dumnezeiască Stăpâne, cu care ne-ai încununat pe noi am pierdut-o, făcându-ne slujitori patimilor. Zidirea mâinilor Tale suntem, toți pecetluiți cu gândul voinței Tale de mântuire, dar neascultând poruncile Tale, ne-am abătut pe căile nedreptății. Din pământ m-ai zidit și cu suflarea duhului iubirii Tale m-ai arătat ca o făptură minunată, încununată cu frumusețe dumnezeiască. Dar eu neluând seama la cinstea cu care m-ai învrednicit m-am coborât în adâncul fărădelegilor.
Însă, pentru că sunt făptura mâinilor Tale, ce ascund icoana darurilor Tale, măcar că e prăfuită de patimi, o, minune, cu dor privești spre mine, cel nevrednic. Dar eu nu pricep nici măreția ființei mele, fiind cufundat în somnul neștiinței, și nu înțeleg nici înălțimea chemării spre îndumnezeire. Cu totul sunt trup și toată viața mea nu își are curgerea decât pe orizontală printre furtuna grijilor lumești. Vai, mie ! Că am nesocotit înălțimea chemării Tale și m-am făcut rob patimilor stricătoare, deși în gândul Tău am fost zidit ca împărat peste toată zidirea. Darurile cele veșnice ale milostivirii Tale voiești să mi le dai, dar eu alerg după bunurile trecătoare ale acestei lumi. Mă îndulcesc de cuvintele dumnezeiești, dar la vremea lucrării faptelor sunt biruit de însăși trândăvia mea. În urechile inimii îmi răsună cuvintele înțelepciunii, dar când mi se cere lucrarea cea mărturisitoare a credinței ușor sunt biruit de patimi și îndemnurile luminoase mi se par o povară prea grea de purtat în faptă.
Cum mă voi înfățișa înaintea Ta Stăpâne, când vremea vieții pentrecându-o în păcate, nu am învățat nici până acum a mă ruga ? În lanțurile multor neputințe și patimi mă văd totdeauna pe mine legat, dar lenevirea și împietrirea inimii mele în necredință nu-mi dau voie să alerg spre limanul rugăciunii. Patimile mă covârșesc, dar tot rămân încleștat în lenevirea de a mă ruga. Cum voi câștiga mântuirea, când nesocotesc toate virtuțile și sunt străin de cercetarea păcatelor mele ? Cum mă voi înfățișa înaintea Ta când nu am început a învăța nici alfabetul rugăciunii. Mă îngrozesc de judecată, osânda mă înspăimântează, dar tot nu vin la pocăință. Însuși mă deznădădjuiesc de îndreptarea mea prin propriile puteri. Pentru aceasta, Te rog pe Tine, Izvorule al milostivirii, cu judecățile pe care le știi, adu-mă pe mine la limanul pocăinței, ca să câștig și eu izbăvire din muncile cele cumplite gătite pentru păcatele mele.
Iată vremea postului îmi stă înainte. Nu știu cum să pun început pocăinței mele, dar te rog pe Tine să ridici norul patimilor de pe cerul inimii mele și să-mi dai ploaie de lacrimi cu care să înmoi pământul inimii mele, cel uscat de arșița patimilor. Tinde-Ți mâna Ta dintru înălțime și ne binecuvintează pe noi, pe toți, dând din destul fiecăruia ca Un Milostiv, talanții darurilor Tale spre înmulțirea cu înțelepciune în vremea postului. Iar la sfârșitul perioadei de nevoință rânduite să-Ți aducem și noi ca văduva din Evanghelie cei doi bănuți ai micilor noastre osteneli, postul și rugăciunea, cu care să aflăm iertarea păcatelor, așezându-i în vistieria milei Tale. Dă-ne Stăpâne, a ne nevoi cu înțelepciune în aceste zile rânduite de Tine spre curățirea sufletelor și trupurilor noastre. Însuși păzește piciorul nostru de alunecarea în cursele înșelăciunii, pe care vrăjmașii noștri nevăzuți pururea ni le întind, voind a ne prăbuși pe noi în adâncul iadului. Dar Tu, ca Un Milostiv, nu ne lăsa Doamne, pradă dinților lor, ci întărește-ne cu puterea Ta dumnezeiască. Îmbracă-ne cu veșmântul milostivirii, ca să privim cu bunăvoință și dragoste pe aproapele nostru.
Dă-ne și coiful nădejdii în vremea tulburării gândurilor rele și întrarmează-ne cu săgețile rugăciunii de foc, ca să doborâm pe vrăjmașii cei ce ne necăjesc. Moise a postit 40 de zile și a primit din mâna Ta tablele legii, însă acum Însuți scrie cu degetul Tău dumnezeiesc gândurile înțelepciunii Tale, care să ne călăuzească la tot lucrul cel bun. Suntem firi slabe și lesne biruite de păcat, dar cu brațul puterii Tale ridică-ne deasupra valurilor patimilor noastre și dă-ne a privi spre adâncurile milostivirii Tale. Pune în inimile noastre dragostea de rugăciune și cu adierile dorului Tău învăluie sufletele noastre. Învață-ne a iubi mai mult curăția și mintea noastră o arată tablă a cugetărilor îngerești scrise cu slovele Duhului Tău înțelepțitor. Să se atingă de inima noastră împietrită scânteia iubirii Tale de oameni și să o prefacă în ceară în care cu degetul Tău dumnezeiesc să închipui cuvinte iubitoare față de aproapele. Greu suferim povara neputinețelor noastre și adesea ne tânguim fiind biruiți de vărjmașii noștri nevăzuți, dar adâncul milostivirii și îndurărilor Tale este mare, deci totdeauna sprijinește-ne cu brațul Tău puternic pe cărarea postului.
Reply With Quote
  #532  
Vechi 02.03.2017, 21:13:23
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.009
Implicit

La începutul Postului Mare, o rugăciune pentru începutul cel bun al pocăinței (a Sfântului Efrem Sirul)
Stăpâne Doamne, Dumnezeul cerului și al pământului, Împărate al veacurilor, binevoiește a-mi deschide mie ușa pocăinței, că întru chinuirea sufletului Te rog pe Tine. Caută spre mine cu multă milosârdia Ta și primește rugăciunea mea; și să nu-mi lepezi cererea mea, ci ma iartă pe mine, cela ce în multe greșale sunt încurcat. Pleacă urechea Ta spre rugăciunea mea și îmi iartă mie toate câte, ca un om biruindu-mă, cu voirea mea le-am lucrat rele. Căci caut odihnă și nu aflu, pentru că întinată este conștiința mea; încă nici pace nu este întru mine, pentru mulțimea fărădelegilor mele.

Auzi, Doamne, inima mea care întru chinuire strigă către Tine, și să nu iei aminte la lucrurile mele cele rele, ci caută spre chinuirea sufletului meu și grăbește a mă vindeca pe mine, cela ce cumplit sunt rănit, și dă-mi vreme de deșteptare după darul iubirii Tale de oameni, și mă izbăvește pe mine de lucrurile mele cele prea-rele, și să nu-mi răsplătești mie cu pedepse vrednice de cele pe care le-am lucrat, ca nu desăvârșit să pier. Și pustiu m-am făcut de toată sârguința și cugetarea spre a mă îndrepta pe sine-mi. Deci cad la îndurările tale ca să mă miluiești pe mine cel pe pământ aruncat întru osânda lucrurilor mele.

Cheamă-mă înapoi, Stăpâne, pe mine, cel robit și ținut de faptele mele ca și de un lanț strâns; că Tu singur știi să dezlegi pe cei în obezi ferecați și să vindeci rănile cele nearătate, pe care Tu singur le știi, ca un cunoscător al celor ascunse. Căci câte patimi de răutăți îmi sunt mie, întru toate Te aflu pe Tine numindu-te Doctor al celor bolnavi, Ușă a celor ce afară se tânguiesc, Izbăvitor al celor duși și robiți, oprindu-ți de-a pururea mâna Ta și neslobozindu-Ți mânia Ta cea gătită păcătoșilor, ci pentru multă iubirea Ta de oameni dându-ne nouă vreme de deșteptare; căci Tu ești grabnic întru milă și zăbavnic întru muncă. Deci binevoiește a-mi întinde mie mâna și a mă scula pe mine din noroiul fărădelegilor mele, Cela ce nu Te veselești de pierzarea omului și nu Te întorci dinspre fața celui ce cu lacrimi te caută pe Tine.

Ascultă, Doamne, glasul robului Tău ce strigă către Tine, și arată-ți fața Ta spre mine, întunecatul, și luminează-mă pe mine cu venirea Sfântului Tău Duh, și îmi dăruiește mie spurcatului osârdie, și întoarce Doamne, plângerea mea întru bucurie mie, și rupe sacul meu și mă încinge cu veselie, și să se deschidă mie ușa Împărăției Tale; ca întrând într-însa să slăvesc prea-sfânt Numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.
Reply With Quote
  #533  
Vechi 25.03.2017, 12:19:38
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.009
Implicit

Editat *****
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #534  
Vechi 25.03.2017, 12:22:02
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.009
Implicit

M ultumesc Tie, Doamne Dumnezeul meu, ca nu m-ai lepadat pe mine pacatosul, ci partas a fi Sfintelor Tale Taine m-ai învrednicit. Multumesc Tie ca pe mine, nevrednicul, a ma împartasi cu preacuratele Tale Daruri m-ai învrednicit. Ci, Stapâne, Iubitorule de oameni, Care pentru noi ai murit si ai înviat si ai daruit noua aceste înfricosatoare si de viata facatoare Taine, spre binefacerea si sfintirea sufletelor si a trupurilor noastre, da sa-mi fie si mie acestea spre tamaduirea sufletului si a trupului, spre izgonirea a tot potrivnicului, spre luminarea ochilor inimii mele, spre împacarea sufletestilor mele puteri, spre credinta neînfruntata, spre dragoste nefatarnica, spre desavârsirea întelepciunii, spre paza poruncilor Tale, spre adaugirea dumnezeiescului Tau har si spre dobândirea împaratiei Tale. Ca întru sfintenia Ta cu acestea fiind pazit, sa pomenesc harul Tau pururea si sa nu mai viez mie, ci Tie, Stapânului si Binefacatorului nostru. Si asa, iesind dintru aceasta viata întru nadejdea vietii celei vesnice, sa ajung la odihna cea de-a pururea, unde este glasul cel neîncetat al celor ce Te lauda si dulceata cea fara de sfârsit a celor ce vad frumusetea cea nespusa a fetei Tale. Ca Tu esti dorirea cea adevarata si veselia cea nespusa a celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru, si pe Tine Te lauda toata faptura în veci. Amin
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #535  
Vechi 31.03.2017, 11:04:22
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.009
Implicit

Doamne, ajută-mă să le pot spune celor puternici adevărul în față. Să nu mint doar pentru a câștiga aplauzele celor slabi. Dacă-mi dai binecuvântări, nu-mi lua fericirea. Dacă-mi dai putere, nu-mi lua rațiunea. Dacă-mi dai succes, nu mă lipsi de umilință. Iar dacă-mi dai umilință, nu-mi lua demnitatea. Ajută-mă ca întotdeauna să văd și reversul medaliei. Nu mă lăsa să-i învinovățesc pe ceilalți pentru că nu gândesc ca mine. Învață-mă să iubesc oamenii ca pe mine însumi. Învață-mă să mă judec ca pe restul. Nu mă lăsa să alunec în orgoliu și nici în disperare sau eșec. Mai bine amintește-mi că eșecul este experiența care precede triumful. Învață-mă ca în ciuda suferinței să merg înainte. Învață-mă ca în ciuda decepțiilor să nu-mi pierd încrederea. Învață-mă că A IERTA este cel mai important lucru pentru cel puternic și că răzbunarea este semnalul primitiv al celui slab. Dacă îmi iei binecuvântările, lasă-mi speranța. Dacă îmi iei succesul, lasă-mi puterea de a trece peste eșec. Dacă eu aș greși cuiva, dă-mi curaj să-mi cer iertare. Dacă cineva mi-ar greși mie, dă-mi curaj să-l iert. Doamne, dacă eu uit de Tine, Tu să nu uiți de mine!
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #536  
Vechi 01.04.2017, 11:40:36
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.009
Implicit

Tăcere, inimă!… se roagă Hristos…

Tăcere, inimă!… se roagă Hristos…Tăcere, inima mea… ascultă, se-aud șoapte… se roagă Hristos! Grădina Ghetsimani e plină de noapte. Nici frunzele nu freamătă, iar vântul șade neclintit printe crengi. Domnul Hristos stă cu chipul plecat rugându-se. Tăcere,…inimă… Pleacă-te, inima mea… că plânge Hristos! O lume întreagă plânge în lacrimile Lui. A adunat toată durerea lumii în inima Sa și tot păcatul l-a luat pe umerii Lui nevinovați. Și plânge orfanul și văduva plânge în ohii Săi, iar tâlharul și vameșul își plâng păcatul cu lacrimile Lui. Și pe toate le primește Tatăl cu inimă blândă și îngeri trimite să steargă chipul Fiului Său Iubit! Ascultă, sufletul meu… pleacă-te și ascultă… tremură inima lui Hristos! Atâta batjocură are să primească Domnul! Atâtea palme vor lovi obrazul Său duios, atâtea mâini vor lua biciul să rănească Preacuratul Trup! Atâtea guri vor striga împotriva Lui… și-atâția spini Îi vor înțepa fruntea! Iar mâinile duioase și preacuratele picioare vor fi țintuite pe lemnul crucii. Și pieptul Lui cu lance va fi împuns. Și-atâția Îl vor scuipa… Ascultă, suflete… tremură inima lui Hristos cu dragoste pentru răstignitorii Săi… Tăcere, inimă!… se roagă Hristos…
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #537  
Vechi 01.04.2017, 11:47:23
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.009
Implicit

Doamne, Tu ai venit să ne mântuiești prin credința cea întru Tine și cred Ție că ești Mântuitorul meu - mântuiește-mă! Tu ai veni să înnoiești firea mea cea stricată prin păcat - preînnoiește-mă pe mine cel ce m-am făcut pe mine însumi stricăcios prin patimi și pofte păcătoase, înnoiește-mă sufletește și trupește, ca să fiu curat la inimă și voinic la trup spre slava Numelui Tău. Tu ai venit să ne izbăvești de robia vrăjmașului - izbăvește-mă, dar, de robia vrăjmașului celui preamânios, necurat, spurcat și scârbos, care mă luptă întru mădularele mele și mă apleacă spre pământ, cu sila târându-mă către păcat. Tu ai venit să ne luminezi - luminează inima mea întunecată de patimi. Tu ai venit să le aduni pe cele risipite - adună gândurile mele, pe care mi le-a risipit vrăjmașul. Tu ai venit să ne întărești întru neputința noastră și Apostolul Tău a zis: „foarte bucuros mă voi lăuda mai degrabă întru slăbiciunile mele, pentru ca să locuiască întru mine puterea lui Hristos” (2 Corinteni 12,9). Eu sunt cel neputincios până în sfârșit și nu-mi este cu putință a face nimic bun fără Tine. Nu pot fără Tine nici să gândesc, nici să simt binele, nici să doresc binele, nici să-l grăiesc și nici să-l plinesc. Sunt cu desăvârșire neputincios de a face orice lucru bun fără Tine - dă-mi, dar, harul, dă-mi lumina și puterea de a gândi și a simți binele, și de a-l săvârși cu lesnire, precum și de a grăi și a face ceea ce-Ți este bineplăcut Ție. Așa, toată viața mea Ți-o dau Ție, lui Hristos Dumnezeu, Mântuitorului meu, Preînnoitorului meu. Curățește-mă, sfințește-mă și mă mântuiește. Ajută-mă, căci fără de Tine apropiată și grabnică este pieirea mea în fiece clipă. Amin.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #538  
Vechi 03.04.2017, 15:20:02
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.009
Implicit

Mă rog si pentru viii si pentru mortii mei.
Tot una-mi sunt acuma partasii si dusmanii,
Cu ei deopotriva mi-am sfaramat eu anii,
Si dragostea si vrajba le-am impartit cu ei.
Pe morti în rugaciunea de seara mi-i culeg.
Acestia sunt, Doamne, iar eu printre morminte.
Au fost în ei avanturi si-au fost si pogoraminte.
Putin în fiecare, în toti am fost intreg.
De viforele vietii ei sunt acum deserti,
Dar dragostea, dar vrajba, din toate ce ramane?
Zdrobita rugaciune la mila ta, Stapane,
Sunt si eu printre mortii rugandu-mă să-i ierti.
Si adunandu-mi viii, la mila ta recurg,
Când crugul alb al zilei pamantul incununa:
Tu da-le, Doamne, da-le cu toata mana buna
Tarzia-ntelepciune din tristul meu amurg.
Nichifor Crainic
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #539  
Vechi 05.04.2017, 03:29:40
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.009
Implicit

Doamne, nu știu ce să cer de la Tine. Tu Unul știi de ce am nevoie, Tu mă iubești pe mine mai mult decât pot să Te iubesc eu pe Tine.
Părinte, dă robului Tău cele ce singur nu știe a le cere. Nu îndrăznesc să cer nici cruce, nici mângâiere: numai stau înaintea Ta. Inima mea e deschisă Ție; Tu vezi trebuințele mele pe care nu le știu eu. Vezi și fă după mila Ta. Lovește-mă și mă tămăduiește, doboară-mă și mă ridică. Mă cutremur și tac cu evlavie înaintea voinței Tale sfinte și a căilor Tale celor nepătrunse pentru mine.
Mă aduc Ție jertfă, nu am altă dorință decât numai să fac voia Ta; învață-mă să mă rog, singur roagă-Te în mine!
Amin!
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #540  
Vechi 05.04.2017, 15:28:10
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.009
Implicit

Întru necazul meu a strălucit bucuria cuvântului Tău Mântuitorule care zice: „Cereți și vi se va da…” și îmi dă nădejde în iubirea Ta de oameni. Și fugind de întunericul disperării, alerg la Tine, așa rugându-mă : Doamne, Dumnezeul meu, bucuria mea, Dă-mi mângâiere în necazul meu, apără-mă de cei ce se scoală asupra mea, ajută-mi că îmi slăbesc puterile întru nevoia aceasta. Iisuse, sprijinitorul și întaritorul meu, Care ai fost părăsit de toți, întarește-mă pe mine, robul Tău; Cheamă-mă, Stăpâne, pe mine, cel robit și ținut ca în niște lanțuri de faptele mele cele rele, fiindcă Tu singur știi să dai dezlegare celor legați, să tămăduiești rănile de nimeni știute, pe care doar Tu le știi, Cela ce știi cele ascunse: și drept aceea, în toate durerile mele cele rele doar pe Tine Te chem: ajută-mă Stăpâne, Tu care ai zis: "Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi! Luați jugul Meu asupra voastră și vă învățați de la Mine că sunt blând și smerit cu inima, și veți afla odihnă sufletelor voastre".(Matei 11, 28) . Doamne Miluiește! Aliluia
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu ! + ( rugaciuni ce au miscat sufletul nostru ) cristiboss56 Rugaciuni 575 28.10.2019 16:34:14
O problema cu un prieten . Templier Knight Generalitati 3 12.03.2012 14:01:38
sa ma rog sa-i dea Doamne-Doamne cuiva credinta? giovaninnaa Rugaciuni 14 23.09.2011 16:18:24
Alta minune a bunului dumnezeu ionut12 Generalitati 3 25.10.2010 15:48:34
Dumnezeu cel ascuns in cate un vers... inorog Arta bisericeasca in general 4 31.01.2010 22:49:41