Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfintele Pasti - Invierea Domnului
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 15.04.2012, 16:06:31
Mihailc Mihailc is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 15.03.2008
Locație: La intersecția dintre moarte și viață
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.144
Implicit PENTICOSTARUL sau raiul anului

”Ziua Învierii popoare să ne luminăm! Paștile Domnului, Paștile! Că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos-Dumnezeu ne-a trecut pe noi cei ce cântăm cântare de biruință.
Să ne curățim simțirile și să vedem pe Hristos strălucind cu lumina neapropiată a Învierii. Și, cântându-I cântare de biruință, luminat să-L auzim zicând: Bucurați-vă!
Cerurile după cuviință să se veselească și pământul să se bucure. Și să prăznuim toată lumea văzută și nevăzută, că s-a sculat Hristos, Bucuria cea veșnică” (Catavasiile Învierii)http://www.youtube.com/watch?v=Due0P...eature=related

”Numim sărbătoarea de azi Paști, după cuvântul care în vechiul grai evreiesc însemnează trecere; fiindcă aceasta este ziua în care Dumnezeu a adus, la început, lumea dintru neființă întru ființă. În această zi smulgând Dumnezeu pe poporul israelitean din mâna Faraonului, l-a trecut prin Marea Roșie și tot în această zi, S-a pogorât din ceruri și S-a sălășluit în pântecele Fecioarei. Iar acum, smulgând tot neamul omenesc din legăturile iadului, l-a suit la cer și l-a adus iarăși la vechea vrednicie a nemuririi. Dar pogorându-Se la iad Domnul, nu a înviat pe toți câți erau acolo, ci numai pe cei care au voit să creadă în El; și sufletele sfinților din veac, ținute cu sila de iad, le-a slobozit și a dăruit tuturor putința să se urce la ceruri. Drept aceasta, bucurându-ne peste fire, prăznuim, cu strălucire, Învierea, închipuind bucuria cu care s-a îmbogățit firea noastră prin îndurarea milostivirilor lui Dumnezeu. De asemenea, dându-ne unul altuia obișnuita sărutare de Înviere, prăznuim și risipirea vrajbei, arătând prin aceasta unirea noastră cu Dumnezeu și cu îngerii Săi.” (Sinaxarul Utreniei Învierii part I)
__________________
Cu trupul adormind, ca un muritor, Împărate și Doamne, a treia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune ridicând și moartea pierzând: Paștile nestricãciunii, lumii de mântuire. (Luminânda Paștilor)
https://www.youtube.com/watch?v=H0Eu0_MfI54

Last edited by Mihailc; 15.04.2012 at 16:25:01.
Reply With Quote
  #2  
Vechi 15.04.2012, 16:56:23
Mihailc Mihailc is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 15.03.2008
Locație: La intersecția dintre moarte și viață
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.144
Implicit

”Femeile cele de Dumnezeu înțelepțite, cu miruri către tine au alergat; și, bucurându-se s-au închinat Ție, Dumnezeului celui viu, pe care, ca pe un mort, cu lacrimi te căutau. Și Paștile cele de taină, ucenicilor Tăi, Hristoase, le-au binevestit.
Prăznuim omorârea morții, sfărâmarea iadului și începătura altei vieți veșnice; și săltând lăudăm pe Pricinuitorul, Cel unul binecuvântat, Dumnezeul părinților noștri, și preaslăvit
Cât este de sfântă, cu adevărat, și întru totul prăznuită această noapte de mântuire și strălucită, mai înainte vestitoare fiind a zilei celei purtătoare de lumină, a Învierii în care lumina cea fără de ani din mormânt cu trupul tuturor a strălucit.
Cel ce a izbăvit pe tineri din cuptor, făcându-se om, pătimește ca un muritor, și prin patimă pe cel muritor îl îmbracă în podoaba nestricăciunii, Cel unul binecuvântat, Dumnezeul părinților noștri și preaslăvit” (Catavasiile Învierii)http://www.youtube.com/watch?v=tZqTe...eature=related

”Iar Învierea Domnului, așa s-a petrecut: La miezul nopții pe când străjerii păzeau mormântul, pământul s-a cutremurat și un înger s-a pogorât și a răsturnat piatra de pe mormânt. Ostașii văzând aceasta, s-au înspăimântat și au fugit; numai după aceea s-a petrecut venirea femeilor la mormânt, sâmbătă după miezul nopții, aproape de revărsatul zorilor. Învierea a cunoscut-o întâi Maica lui Dumnezeu, care, după cum grăiește Evanghelia de la Matei, ședea la mormânt împreună cu Maria Magdalena. Dar spre a nu se arunca îndoială asupra Învierii, din pricina dragostei de mamă pentru Fiul său, de aceea zic Evangheliștii că Domnul S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena. Ea a văzut și pe îngerul, ce sta pe piatră, și plecându-se, a văzut și pe cei dinăuntrul mormântului, care au vestit Învierea Domnului și au grăit: “A înviat, nu este aici, iată locul unde L-au pus pe Dânsul”. Deci, auzind ea acestea, a alergat degrab la ucenicii cei mai înflăcărați, la Petru și la Ioan, și le-a vestit lor Învierea. Iar întorcându-se ea cu cealaltă Marie la mormânt, le-au întâmpinat pe ele Hristos, zicându-le: „Bucurați-vă!”. Drept era, ca seminția femeiască să audă ea, mai întâi, bucuria, ca ceea ce a auzit mai întâi: „întru dureri să nască fii”. Ele fiind biruite de dragoste, s-au apropiat și s-au atins de preacuratele Lui picioare, voind să-L cunoască mai cu dinadinsul. Apostolii au venit la groapă și Petru numai plecându-se în mormânt, s-a întors înapoi, iar Ioan a intrat înăuntru, a privit mai cu de-amănuntul și a pipăit giulgiul și mahrama capului (Luca 24, 12; Ioan 20, 3-8). Magdalena, spre a se încredința mai cu dinadinsul despre cele ce văzuse, a venit iarăși împreună cu celelalte femei la mormânt, cam pe la revărsatul zorilor și au stat afară și plângeau. Dar uitându-se ea în mormânt văzu doi îngeri strălucind de lumină, care, certând-o oarecum, i-a grăit: „Femeie ce plângi? Pe cine cauți? Pe Iisus Nazarineanul cauți? Pe Cel răstignit? S-a sculat, nu este aici”. Și îndată s-au ridicat cuprinși de teamă, văzând pe Domnul. Iar aceea întorcându-se a văzut pe Hristos stând și părându-i-se că El este grădinarul (că mormântul era în grădină) I-a zis: „Doamne, dacă tu l-ai luat pe El, spune unde L-ai pus; și eu Îl voi lua pe Dânsul”, și căutând ea din nou către îngeri, Mântuitorul a grăit Magdalenei: „Marie!”; iar ea înțelegând dulcele și cunoscutul glas al lui Hristos, voia să se atingă de El. Dar El a zis: „Nu te atinge de Mine, că încă nu M-am suit la Tatăl Meu; precum socotești, ție ți se pare că Eu sunt încă om; ci mergi la frații Mei și spune-le, cele ce ai văzut și auzit”; și Magdalena a făcut așa. Luminându-se de ziuă, ea a venit iarăși la mormânt cu celelalte; iar cele ce erau cu Ioana și cu Salomeea au venit la răsăritul soarelui și, pe scurt grăind, femeile au venit la mormânt adesea și între ele era și Născătoarea de Dumnezeu. Că ea este aceea pe care Evanghelia o numește Maria lui Iosie; Iosie era fiul lui Iosif. Nu se știe însă ceasul când a înviat Hristos. Unii zic că la cântarea cea dintâi a cocoșilor; alții când s-a întâmplat cutremurul, iar alții într-altă dată. Deci așa petrecându-se faptele, iată că unii din cei ce păzeau mormântul au venit și au spus arhiereilor cele întâmplate; iar aceștia mituindu-i cu bani, i-a înduplecat să spună că ucenicii lui Hristos au venit în timpul nopții și L-au furat.” (Sinaxarul Utreniei Învierii partea II-a)
__________________
Cu trupul adormind, ca un muritor, Împărate și Doamne, a treia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune ridicând și moartea pierzând: Paștile nestricãciunii, lumii de mântuire. (Luminânda Paștilor)
https://www.youtube.com/watch?v=H0Eu0_MfI54
Reply With Quote
  #3  
Vechi 15.04.2012, 18:48:27
Mihailc Mihailc is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 15.03.2008
Locație: La intersecția dintre moarte și viață
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.144
Implicit

”Învierea lui Hristos vâzând, să ne închinăm Sfântului Domnului Iisus, unuia Celui fără de păcat. Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă Învierea Ta o lăudăm și o slăvim; că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm, numele Tău numim. Veniți, toți credincioșii, să ne închinăm sfintei Învierii lui Hristos! Că iată, a venit prin Cruce, bucurie la toată lumea. Totdeauna binecântând pe Domnul, lăudăm Învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi, cu moartea pe moarte a stricat” (Sedealnă la Utrenia Învierii)

Am găsit o minunată metopă sintetică a dimineții Învierii, vă invit să o contemplați în toată splendoarea ei:http://www.youtube.com/watch?v=-UJIUBcfpQM

”În seara acelei zile însă ucenicii fiind adunați laolaltă de frica iudeilor, și ușile fiind încuiate, a intrat Iisus la dânșii, că era cu trup nestricăcios, și ca de obicei le-a vestit lor: „Pace vouă!”. Ei, văzându-L, s-au bucurat peste măsură de mult și au primit prin suflare, mai desăvârșită lucrarea Preasfântului Duh. În ce privește însă, Învierea Domnului în a treia zi de la înmormântare, așa să știi: Joi seara și Vineri ziua, fac o zi (așa socoteau evreii întinderea unei zile); apoi Vineri noaptea și Sâmbăta întreagă, fac altă zi; - iată deci a doua zi. Altă zi o face noaptea de Sâmbătă și o parte din ziua de Duminică (fiindcă după o parte a începutului se înțelege întregul), deci altă întindere de zi. Iată dar și ziua a treia. Sau alt fel: Hristos S-a răstignit Vineri la ceasul al treilea; de la ceasul al șaselea și până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric, aceea înțelegeți-o o noapte; deci iată o întindere de o zi de la ceasul al treilea până la al nouălea. Apoi, după întuneric iată ziua și noaptea de Vineri; deci a doua întindere de zi. În sfârșit ziua Sâmbetei și noaptea ei fac, iată, a treia întindere de zi. Că deși Mântuitorul a făgăduit să ne facă bine în trei zile, totuși binefacerea a plinit-o El într-un răstimp mai scurt. A Cărui slavă și putere este în vecii vecilor. Amin” (Sinaxarul Utreniei Învierii partea a III)
__________________
Cu trupul adormind, ca un muritor, Împărate și Doamne, a treia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune ridicând și moartea pierzând: Paștile nestricãciunii, lumii de mântuire. (Luminânda Paștilor)
https://www.youtube.com/watch?v=H0Eu0_MfI54

Last edited by Mihailc; 16.04.2012 at 00:32:19.
Reply With Quote
  #4  
Vechi 18.04.2012, 11:18:10
Marius22 Marius22 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 23.07.2007
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.345
Implicit

Penticostarul, in calitate de carte de cult folosita in perioada liturgica omonima, mai este numit si "Triod al bucuriei" sau "Triod inflorit". Ca si Triodul acesta inca mai contine canoane formate din 3 sau 4 ode, insa specificul lor este bucuria duhovniceasca.

Mi-a placut mult inainte-cuvantarea Mitropolitului Veniamin Costachi la editia tiparita a Penticostarului in Manastirea Neamt (1834). Surprinde insasi esenta acestei perioade liturgice:

"Penticostar: o, carte veselitoare! Si decat toate cartile mai poftita. O, carte nepretuita! Si decat aurul cel lamurit mai stralucita. Cincizecelnic, carele in sineti cuprinzi numai pre cele cincizeci de zile mai veselitoare ale anului si tainuit arati pre incepatura vietii cei fara de moarte, pre veselia cea pururea fiitoare a slavei cei vesnice, pre veacul cel fara de sfarsit, pre cel dupa invierea cea de obste asteptat si deapururea cu Dumnezeu fiitor [...]

O, carte aurita! Tu ivindu-te risipesti toata intristarea sufletelor si Biserica lui Dumnezeu se umple de lumina si de stralucire. Tu aratandu-te gonesti toata posomorirea fetelor ce se pricinueste din intristarea inimilor celor obidite de lacrami si de amaraciune. Tu pre toti credinciosii ii chemi ca de obste sa se veseleasca. Tu de obste tuturor le dai bune nadejdi de mantuire. Tu chemi si pre drepti si pre pacatosi si pre cei ce s-au infranat si s'au postit si pre cei ce s'au lenevit si nu s'au postit, ca toti dimpreuna sa se bucure si sa se veseleasca. O, carte cu multe nume impodobita! Tu aratandu-te indata trambitezi pre*Invierea lui Hristos: Hristos a inviat!”.
Reply With Quote
  #5  
Vechi 19.04.2012, 21:51:33
Mihailc Mihailc is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 15.03.2008
Locație: La intersecția dintre moarte și viață
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.144
Implicit Praznicul Izvorul Tămăduirii

”Lucruri minunate și uimitoare a săvârșit Stăpânul cerurilor, dintru început, prin tine, cea cu totul fără prihană. Că și de sus a picurat lămurit ca o ploaie, în pântecele tău dumnezeiască Mireasă, arătându-te pe tine izvor din care curge toată bunătatea și mulțimea de tămăduiri, izvorând din belțug faceri de bine tuturor celor ce au nevoie de întărirea sufletelor și de sănătatea trupului, prin apa harului” (Stihire la Vecernia praznicului Izvorul Tămăduirii)Această sărbătoare datează din secolul al V-lea, amintind de o minune petrecută în apropierea Constantinopolului. Conform tradiției, Maica Domnului i-a descoperit împăratului Leon cel Mare un izvor cu apă vindecătoare. În Săptămâna Luminată ne aducem aminte Vineri de o minune care subliniază importanța pe care o are agheasma. Leon cel Mare nu devenise încă împărat când a întâlnit în preajma Constantinopolului un orb însetat și nu avea de unde să-i dea apă. Și a auzit un glas din pădure ‘Intră Leone în pădure și vei găsi’. Și a intrat Leon, a găsit un izvor miraculos, i-a dat orbului să bea și l-a udat și pe ochi și și-a recăpătat vederea. Leon când a ajuns împărat a construit acolo o biserică.
__________________
Cu trupul adormind, ca un muritor, Împărate și Doamne, a treia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune ridicând și moartea pierzând: Paștile nestricãciunii, lumii de mântuire. (Luminânda Paștilor)
https://www.youtube.com/watch?v=H0Eu0_MfI54

Last edited by Mihailc; 19.04.2012 at 22:06:52.
Reply With Quote
  #6  
Vechi 21.04.2012, 23:42:02
Mihailc Mihailc is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 15.03.2008
Locație: La intersecția dintre moarte și viață
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.144
Implicit Duminica Antipasha sau Sfântului Apostol Toma

”Ucenicii îndoindu-se, a opta zi a venit Mântuitorul înaintea lor, unde erau adunați, și, pace dându-le, către Toma a grăit: Vino, Apostole, pipăie mâinile în care au înfipt piroanele. O, nevinovată îndoială a lui Toma! Inimile credincioșilor la cunoștință le-a adus, și cu frică a grăit: Domnul meu și Dumnezeul meu, slavă Ție!” (imnografia praznicului)


Un minunat diptic iconic vertical ce circumscrie tema credinței în două pericope ce se oglindesc una pe alta.


“O, uimitoare minune! Ioan și-a plecat capul pe pieptul Cuvântului, iar Toma s-a învrednicit să pipăie Coasta Lui; acela a scos de acolo, cu înfricoșare, adânc de Teologie: Taina Întrupării lui Hristos; iar acesta s-a învrednicit a ne învăța pre noi cele de taină, ca a pus lămurit, înaintea noastră, dovezile Învierii Lui; grăind: Domnul meu și Dumnezeul meu, slavă Ție!” (imnografia praznicului Antipasha)


Observăm că Biserica merge în răspăr cu ponciful poporan ”Toma necredinciosul”, lăudânu-i discret îndoiala ușor insolentă care a prilejuit una dintre cele mai clare formulări a identității divino-umane a lui Hristos. Sfântul Toma a fost un mare apostol și teolog, despre care însă știm foarte puține lucruri, mai ales despre activitatea sa misionară în Orient.
__________________
Cu trupul adormind, ca un muritor, Împărate și Doamne, a treia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune ridicând și moartea pierzând: Paștile nestricãciunii, lumii de mântuire. (Luminânda Paștilor)
https://www.youtube.com/watch?v=H0Eu0_MfI54

Last edited by Mihailc; 21.04.2012 at 23:47:54.
Reply With Quote
  #7  
Vechi 22.04.2012, 14:04:52
glykys's Avatar
glykys glykys is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.08.2009
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 5.712
Implicit

Fericiti cei ce nu au vazut si au crezut...

Astazi, parintele ne-a atras atentia ca in fiecare duminica, de fapt, sarbatorim Pastile. La fiecare Utrenie se citeste una dintre cele unsprezece Evanghelii ale Invierii, dupa care Sfanta Evanghelie este adusa in mijlocul bisericii, spre inchinare, in timp ce se canta: "Invierea lui Hristos vazand..." Deci, in acelasi timp, vedem si nu vedem. Nu vedem Invierea istorica, asa cum au vazut-o apostolii, dar vedem Invierea de fiecare data cand intram in biserica, mergand si sarutand icoana de la iconostas, care reprezinta Invierea. Traim in fiecare duminica Invierea ascultand Evanghelia de la Utrenie si ne incredintam si noi, asemeni Apostolului Toma, atunci cand ne atingem si sarutam Sfanta Evanghelie asezata spre inchinare, care Il are si ea reprezentat in centru pe Hristos cel Inviat.

CANONUL INVIERII (Saptamana Luminata)

Hristos a inviat din morti!
Cu moartea pe moarte calcand
Si celor din mormanturi
Viata daruindu-le.

Cantarea I

Ziua Invierii, sa ne luminam, popoare,
Pastile Domnului, Pastile!
Ca din moarte la viata si de pe pamant la cer,
Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi,
Cei ce-I cantam cantare de biruinta.

Hristos a inviat din morti!

Sa ne curatim simtirile
Si sa vedem pe Hristos stralucind,
Cu neapropiata lumina a Invierii.
Si bucurati-va zicand: "luminati sa-L auzim",
Cantandu-I cantare de biruinta.

Hristos a inviat din morti!

Cerurile dupa cuviinta sa se vesealeasca,
Si pamantul sa se bucure.
Si sa praznuiasca toata lumea
Cea vazuta si cea nevazuta
Ca Hristos S-a sculat, veselia cea vesnica.

Cantarea III

Veniti sa bem bautura noua
Nu din piatra stearpa facuta cu minuni
Ci din Izvorul nestricaciunii
Care a izvorat din mormantul lui Hristos
Intru care ne intarim.

Hristos a inviat din morti!

Acum toate s-au umplut de lumina
Si cerul si pamantul si cele dedesubt.
Deci sa praznuiasca toata faptura
Invierea lui Hristos,
Intru care s-a intarit.

Hristos a inviat din morti!

Ieri m-am ingropat impreuna cu tine, Hristoase
Astazi ma scol impreuna cu Tine, inviind Tu.
Rastignitu-m-am ieri, impreuna cu Tine,
Insuti impreuna ma preaslaveste, Mantuitorule,
Intru Imparatia Ta.

Cantarea IV

La dumnezeiasca straja,
De Dumnezeu graitorul Avacum
Sa stea impreuna cu noi si sa arate
Pe ingerul cel purtator de lumina
Care a grait cu mare glas:
"Astazi este mantuirea lumii,
Ca a Inviat Hristos, ca cel Atotputernic!"

Hristos a inviat din morti!

Parte barbateasca, ca Cel ce a deschis
Pantecele cel fecioresc, fost-a Hristos.
Iar ca un om, mielusel S-a chemat si fara prihana
Ca Cel ce n-a gustat stricaciune,
Pastile noastre, si ca un Dumnezeu adevarat,
Desavarsit S-a numit.

Hristos a inviat din morti!

Ca un mielusel de un an,
Cea binecuvantata de noi, cununa Hristos,
De voie pentru toti S-a jertfit,
Pastile cele curatitoare.
Si iarasi frumos din mormant
Soarele Dreptatii, noua ne-a stralucit.

Hristos a inviat din morti!

Al lui Dumnezeu, parinte David
Inaintea chivotului umbrei a saltat jucand
Iar noi poporul cel sfant al lui Dumnezeu,
Plinirea inchipuirilor vazand
Sa ne veselim dumnezeieste
Ca a inviat Hristos ca cel Atotputernic!

Cantarea V

Sa manecam cu manecare adanca,
Si in loc de mir cantare sa aducem Stapanului.
Si sa vedem pe Hristos, Soarele Dreptatii,
Tuturor viata rasarind.

Hristos a inviat din morti!

Milostivirea Ta, cea nemasurata
Cei tinuti in legaturile iadului, vazandu-o
La Lumina au mers Hristoase, cu picioare vesele
Laudand Pastile cele vesnice

Hristos a inviat din morti!

Sa ne apropiem purtatori de Lumina
La Hristos, Cel ce a iesit
Din mormant ca un Mire
Si sa praznuim impreuna cu cetele
Cele iubitoare de Praznic
Pastile lui Dumnezeu, cele mantuitoare.

Cantarea VI

Coboratu-te-ai intru cele mai de jos ale pamantului
Si ai sfaramat incuietorile cele vesnice
Care tineau pe cei legati, Hristoase.
Si a treia zi, precum Iona din chit,
Ai inviat din mormant.

Hristos a inviat din morti!

Pazind pecetile intregi, Hristoase,
Ai inviat din mormant,
Cel ce n-ai stricat cheile Fecioarei
Prin nasterea Ta.
Si ne-ai deschis noua usile Raiului

Hristos a inviat din morti!

Mantuitorul meu,
Vie si nejertfita jertfa ca un Dumnezeu
Pe Tine insuti, de voie aducandu-te Tatalui,
Ai inviat pe Adam, impreuna cu tot neamul
Sculandu-te din mormant.


De Te-ai si pogorat in mormant,
Cela ce esti fara de moarte,
Dar puterea iadului ai robit
Si ai inviat ca un nemuritor,
Hristoase, Dumnezeule.
Zicand femeilor: "mironosite, bucurati-va!"
Si apostolilor Tai, pace daruindu-le.
Cela ce dai celor cazuti sculare.

Cantarea VII

Cel ce a izbavit pe tineri din cuptor, facandu-se om,
Patimeste ca un muritor.
Si prin patima pe cel muritor il imbraca
In podoaba nestricaciunii,
Cel ce Unul este binecuvantat,
Dumezeul parintilor si preaslavit.

Hristos a inviat din morti!

Femeile cele ganditoare de Dumnezeu
Cu miruri in urma Ta au alergat,
Si pe cale ca pe un mort cu lacrimi te cautau,
Bucurandu-se s-au inchinat,
Tie Dumnezeului celui viu.
Si Pastile cele de taina,
Ucenicilor Tai, Hristoase, bine le-au vesit.

Hristos a inviat din morti!

Praznuim omorarea mortii
Sfaramarea iadului si incepatura altei vietii vesnice.
Si saltand laudam pe pricinuitorul
Pe Unul Cel binecuvantat
Dumnezeul parintilor si preaslavit.

Hristos a inviat din morti!

Cat este de simtita cu adevarat si mult praznuita
Aceasta noapte de mantuire si stralucita.
A zilei celei purtatoare de Lumina a Invierii
Mai-nainte vestitoare fiind.
Intru care Lumina cea fara de ani,
Din mormant trupeste tuturor a stralucit.

Cantarea VIII

Aceasta numita si Sfanta Zi, Una a sambetelor,
Imparateasa si Doamna,
Al praznicilor Praznic, si sarbatoare este
A sarbatorilor.
Intru care binecuvantam pe Hristos in veci.

Hristos a inviat din morti!

Veniti cu rodul vitei cel nou
Al dumnezeiestii veselii
In ziua cea vestita a Invierii
Imparatiei lui Hristos sa ne impartasim
Laudandu-L pe Dansul ca pe un Dumnezeu in veci.

Hristos a inviat din morti!

Ridica imprejur ochii tai Sioane, si vezi
Ca iata a venit la tine
Ca niste faclii de Dumnezeu luminate.
De la Apus si de la Miaza-noapte,
Si de la mare, si de la Rasarit fii tai.
Intru tine binecuvantand pe Hristos in veci.
Preasfanta Treime, Dumnezeul nostru, Slava Tie!
Parinte Atottiitorule, si Cuvinte si Duhule,
Fire ceea ce esti Una in trei Ipostasuri,
Si dumnezeiasca.
Intru Tine ne-am botezat
Si pe Tine te binecuvantam, intru toti vecii.

Cantarea IX

Ingerul a strigat celei pline de dar:
"Curata Fecioara, bucura-te!
Si iarasi zic, bucura-te!
Ca Fiul tau a inviat a treia zi din groapa."
Lumineaza-te, lumineaza-te, noule Ierusalime
Ca Slava Domnului peste tine a rasarit!
Salta acum si te bucura Sioane,
Iara tu, curata Nascatoare de Dumneze
Veseleste-te intru Invierea Celui nascut al tau.

Hristos a inviat din morti!

O, dumnezeiescul, o iubitul, o preadulcele Tau glas
Caci cu noi Te-ai fagaduit sa fii cu adevarat,
Pana la sfarsitul veacului, Hristoase!
Pe care intarire de nadejde, credinciosii avandu-l,
Ne bucuram

Hristos a inviat din morti!

O, Pastile cele mari si preasfintite, Hristoase
O, intelepciunea lui Dumnezeu si Cuvantul lui Dumnezeu si Puterea
Da-ne noua mai adevarat sa ne impartasim cu Tine,
In Ziua ce neinserata a Imparatiei Tale.

Hristos a inviat din morti!

Luminanda Pastilor

Cu trupul adormind, ca un muritor, Imparate si Doamne,
A treia zi ai inviat, pe Adam din stricaciune ridicand
Si moartea pierzandu-o
Pastile nestricaciunii, lumii dand mantuirehttp://www.credo.ro/Canonul-Invierii.php.
__________________
Pe noi inșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.
Reply With Quote
  #8  
Vechi 23.04.2012, 21:07:38
Mihailc Mihailc is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 15.03.2008
Locație: La intersecția dintre moarte și viață
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.144
Implicit

Probabil sunt puțini cei care nu cunosc faptul că Sfintele Paști nu s-au încheiat, chiar dacă marele praznic al Învierii și săptămâna luminată s-au consumat ca durată terestră. De aceea vă propun să ne întoarcem cu o săptămână în urmă pentru a ne împrospăta provizia de bunătăți duhovnicești de la Hristos biruitorul morții și a stricăciunii.

”Înfricoșătoare și preaslăvită este Învierea Ta, Hristoase, că Te-ai sculat din morți și nu ai rupt pecețile mormântului, precum porțile Fecioarei nu le-ai deschis întru Nasterea Ta. Acum însă, cu Învierea Ta, ne-ai deschis porțile Raiului ca, împreună cu tâlharul, să intrăm cu Tine în Palat, cântându-Ti ca unui Dumnezeu: Aliluia.

Astăzi, nouă, tuturor credincioșilor, Hristoase, ne-au strălucit Paștile cele Sfinte si ni s-au deschis usile raiului, ca toți să mergem la lumina învierii Tale. De la apus și de la miazăaoapte, și de la răsărit, și de la miazăzi, fiii Tăi, binecuvântând Pastile cele veșnice cu astfel de cântări strigă:
Hristos a înviat, – din mormânt iertare tuturor ne-a strălucit.
Hristos a înviat, – tuturor credincioșilor ne-a venit izbăvire de întristare.
Hristos a înviat, – să se îndulcească toți de acest ospăț al credinței.
Hristos a înviat, – primiți toți bogăția harului.
Hristos a înviat, – nimeni să nu plângă pentru păcate.
Hristos a înviat, – nimeni să nu se mai teamă de moarte.
Hristos a înviat, – moartea a călcat, oameni, veseliti-vă.” (Condacul și icosul 8 al Acatistului Sfintelor Paști)


Săptămâna trecută am căutat fără rezultate o metopă iconică a primei arătări a Domnului în fața ucenicilor, dar abia ieri am găsit ceva care se apropie de obiectul cercetării mele. Este vorba de o miniatură din secolul XII, cu influențe gotice dar încă în limite canonice, splendidă în pofida austerității ei estetice, un exemplu de reducere la esențial a temei iconice.


Avem așa: sus, cina din Emaus și jos, prima arătare a Domnului în fața ucenicilor.


__________________
Cu trupul adormind, ca un muritor, Împărate și Doamne, a treia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune ridicând și moartea pierzând: Paștile nestricãciunii, lumii de mântuire. (Luminânda Paștilor)
https://www.youtube.com/watch?v=H0Eu0_MfI54
Reply With Quote
  #9  
Vechi 29.04.2012, 04:09:29
Mihailc Mihailc is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 15.03.2008
Locație: La intersecția dintre moarte și viață
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.144
Implicit

O bijuterie iconografică.... nici nu mai trebuie spus nimic despre ea, doar privită cu luare aminte!

Întrebare de 10 puncte! Care este principalul element relațional din toate metopele de mai sus?
__________________
Cu trupul adormind, ca un muritor, Împărate și Doamne, a treia zi ai înviat, pe Adam din stricăciune ridicând și moartea pierzând: Paștile nestricãciunii, lumii de mântuire. (Luminânda Paștilor)
https://www.youtube.com/watch?v=H0Eu0_MfI54

Last edited by Mihailc; 29.04.2012 at 17:23:07.
Reply With Quote
  #10  
Vechi 02.05.2012, 12:34:28
Marius22 Marius22 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 23.07.2007
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.345
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Mihailc Vezi mesajul
O bijuterie iconografică.... nici nu mai trebuie spus nimic despre ea, doar privită cu luare aminte!

Care este principalul element relațional din toate metopele de mai sus?
Un posibil raspuns: cred ca apa reprezinta acel element relational. Icoana ne infatiseaza "ipostaze sfintitoare si tamaduitoare" ale apei in istoria mantuirii omului in Hristos, "Apa cea Vie".
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Descoperirea bosonului Higgs - principala descoperire științifică a anului 2012 Eugen7 Teologie si Stiinta 13 02.02.2013 22:45:31
Biserica anului 2012= industrie mihaitzaneicu Morala Crestina 48 07.03.2012 19:03:50
Am intrat in ultima zi a anului 2010! Melissa Stiri, actualitati, anunturi 22 01.01.2011 20:27:40
Vasile și Ioan, primii sfinți ai anului NECTARIE Generalitati 3 30.12.2010 10:16:02
Raiul sau iadul silverstar Generalitati 69 19.01.2009 22:11:38