Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Din Noul Testament
 
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #32  
Vechi 27.03.2023, 20:26:14
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 2975-3090 lambda

2975 3275 λαγχάνω lanchano a alege prin tragere la sorți, a hotărî prin sorți
2976 3276 Λάζαρος Lazaros Lazăr, Lazarus
2977 3277 λάθρᾳ lathra în ascuns, în secret, în liniște
2978 3278 λαῖλαψ lailaps furtună, uragan, vârtej
2979 3280 λακτίζω laktizo a da cu piciorul, (figurat) a rezista, a se împotrivi
2980 3281 λαλέω laleo a vorbi, a spune
2981 3282 λαλιά lalia vorbire, dialect, limba
2982 3283 λαμά lama lama, ebraică: de ce?
2983 3284 λαμβάνω lambano a lua, a lua în stăpânire, a pune mâna pe, a primi, a obține, a accepta, a alege, a fi selectat
2984 3285 Λάμεχ Lamech Lamech
2985 3286 λαμπάς lampas lampă, torță
2986 3287 λαμπρός lampros strălucitor, luminos, splendid, elegant
2987 3288 λαμπρότης lamprotes strălucire, lumină orbitoare
2988 3289 λαμπρῶς lampros în lux, somptuos
2989 3290 λάμπω lampo a lumina, a străluci
2990 3291 λανθάνω lanthano a fi ascuns, a ignora, a rămâne neobservat
2991 3292 λαξευτός laxeutos tăiat în piatră
2992 3295 λαός laos mulțime de oameni, națiune
2993 3293 Λαοδίκεια Laodikeia Laodicea
2994 3294 Λαοδικεύς Laodikeus Laodicean, din Laodicea
2995 3296 λάρυγξ larynx gât
2996 3297 Λασαία Lasaia Lasea
2997 3299 λάσκω lasko a se crăpa, a izbucni (zgomotos)
2998 3300 λατομέω latomeo to a tăia (piatră)
2999 3301 λατρεία latreia închinare, slujire
3000 3302 λατρεύω a sluji
3001 3303 λάχανον lachanon plantă, legume, verdeață
3002 3304 Λεββαῖος Lebbaios Lebbaeus
3003 3305 λεγιών legion legiune (armată formată din 3600 - 6000 de soldați)
3004 3306 λέγω lego a spune, a povesti, a declara, a explica, a ordona, a porunci, a numi
3005 3307 λεῖμμα leimma rest, rămășiță
3006 3308 λεῖος leios neted
3007 3309 λείπω leipo a lipsi, a duce lipsă (de ceva)
3008 3310 λειτουργέω leitourgeo a sluji, a oficia o slujbă (religioasă)
3009 3311 λειτουργία leitourgia slujbă religioasă, ceremonie
3010 3312 λειτουργικός leitourgikos slujitor
3011 3313 λειτουργός leitourgos slujitor
3012 3317 λέντιον lention prosop din pânză
3013 3318 λεπίς lepis coajă, solz
3014 3319 λέπρα lepra lepră
3015 3320 λεπρός lepros lepros
3016 3321 λεπτός leptos lepton; leptonul de bronz (era cea mai mică monedă iudaică)
3017 3322 Λευί Leui Levi
3018 3323 Λευίς Leuis Levi
3019 3324 Λευίτης Leuites Levit
3020 3325 Λευιτικός Leuitikos levit, levitic
3021 3326 λευκαίνω leukaino a înălbi, a albi
3022 3328 λευκός leukos alb; strălucitor, luminos
3023 3329 λέων leon leu
3024 3330 λήθη lethe uitare
3025 3332 ληνός lenos teasc
3026 3333 λῆρος leros vorbire prostească, vorbă goală
3027 3334 λῃστής lestes tâlhar, hoț, bandit; rebel
3028 3331 λῆμψις lempsis acceptare, primire
3029 3336 λίαν lian foarte tare, foarte mult, extrem de
3030 3337 λίβανος libanos tămâie
3031 3338 λιβανωτός libanotos cădelniță (tavă pentru a arde tămâie)
3032 3339 Λιβερτῖνος Libertinos sclav eliberat
3033 3340 Λιβύη Libye Libya
3034 3342 λιθάζω lithazo a lapida, a ucide cu pietre
3035 3343 λίθινος lithinos din piatră
3036 3344 λιθοβολέω lithoboleo a arunca cu pietre (a ucide cu pietre)
3037 3345 λίθος lithos piatră (pentru construcții, piatră prețioasă)
3038 3346 λιθόστρωτος lithostrotos pavaj de piatră
3039 3347 λικμάω likmao a zdrobi, a pedepsi, a vântura (a separa cerealele de pleavă)
3040 3348 λιμήν limen port
3041 3349 λίμνη limne un lac, iaz (de foc)
3042 3350 λιμός limos foame, foamete
3043 3351 λίνον linon de in (îmbrăcăminte); fitilul unei lămpi
3044 3352 Λίνος Linos Linus
3045 3353 λιπαρός liparos gras, bogat, uns cu ulei sau alifie, lucitor, lucruri elegante
3046 3354 λίτρα litra litra - o măsură romană de greutate echivalentă cu 327,45 g.
3047 3355 λίψ lips sud-vest, vânt sud-vestic
3048 3356 λογεία logeia colectă, strângere de ajutoare, strângere de bani
3049 3357 λογίζομαι logizomai a credita, a socoti, a considera, a se gândi, a crede, a estima
3050 3358 λογικός logikos spiritual, duhovnicesc, logic, rezonabil
3051 3359 λόγιον logion cuvinte, vorbe, oracole
3052 3360 λόγιος logios învățat (în arta vorbirii), educat
3053 3361 λογισμός logismos gând; argumentare, raționament
3054 3362 λογομαχέω logomacheo a se certa, a se înfrunta
3055 3363 λογομαχία logomachia ceartă
3056 3364 λόγος logos cuvânt, rațiune, concept, cauza, motiv, lucru, materie
(în Noul Testament LOGOS are multe sensuri - subiect, revelație, declarație, afirmație, discurs, întrebare, profeție, mesaj, învățătură, poruncă, proclamare, tragere la socoteală etc.)
3057 3365 λόγχη lonche suliță, lance
3058 3366 λοιδορέω loidoreo a insulta, a blestema
3059 3367 λοιδορία insultă, calomnie
3060 3368 λοίδορος loidoros calomniator
3061 3369 λοιμός loimos ciumă, boală
3062 3370 λοιπός loipos restul, rămas, de acum, în viitor
3063 λοιπόν loipon restul, în sfârșit, de acum înainte (timpul rămas)
3064 λοιποῦ loipou de acum înainte (timpul rămas)
3065 3371 Λουκᾶς Loukas Luca
3066 3372 Λούκιος Loukios Lucius
3067 3373 λουτρόν loutron spalare, baie
3068 3374 λούω louo a se spăla, a face baie
3069 3375 Λύδδα Lydda Lydda
3070 3376 Λυδία Lydia Lydia
3071 3377 Λυκαονία Lykaonia Lycaonia
3072 3378 Λυκαονιστί Lykaonisti limba liconiană, din Lycaonia
3073 3379 Λυκία Lykia Lycia
3074 3380 λύκος lykos lup
3075 3381 λυμαίνω lymaino a distruge, a deteriora, a ruina
3076 3382 λυπέω lypeo a provoca întristare, a provoca durere, a (se) supăra
3077 3383 λύπη lype întristare, durere
3078 3384 Λυσανίας Lysanias Lysanias
3079 3385 Λυσίας Lysias Lysias
3080 3386 λύσις lysis despărțire, divorț
3081 3387 λυσιτελέω lysiteleo a fi de folos, a fi avantajos
3082 3388 Λύστρα Lystra Lystra
3083 3389 λύτρον lytron răscumpărare, prețul eliberării
3084 3390 λυτρόω lytroo a răscumpăra, a elibera un sclav plătind un preț de răscumpărare
3085 3391 λύτρωσις lytrosis răscumpărare, eliberare
3086 3392 λυτρωτής lytrotes eliberator, mântuitor
3087 3393 λυχνία lychnia lampadar
3088 3394 λύχνος lychnos lampă (de obicei din lut sau metal)
3089 3395 λύω lyo a dezlega, a elibera, a distruge, a dispersa, a anula
3090 3396 Λωΐς Lois Lois
3091 3397 Λώτ Lot Lot
Reply With Quote
 

Tags
dictionar greacă-română, dictionar noul testament, dictionar septuaginta, noul testament greaca

Thread Tools
Moduri de afișare