Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Rugaciuni
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #291  
Vechi 05.01.2015, 21:17:26
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Sfinte Proorocule Ioane, cel ce în Iordan ai botezat pe Adâncul milostivirii și văzând repejunile râului, valuri de înfricoșare au început să se înalțe în inima ta, alungă viforul patimilor din sufletul meu și dăruiește inimii mele corabia gândului rugăciunii, ca să plutesc deasupra ispitelor acestei vieți.
Mintea mea cea înnourată de gânduri rele o trage cu legătura cugetării smerite spre lumina rugăciunii Soarelui Hristos. Pustia o ai împodobit cu cântări de laude și cu pașii minții ai călătorit în grădina Raiului, prin ascultarea ta ridicându-te deasupra lui Adam, cel ce a căzut din frumusețea cerească prin sfatul cel viclean al șarpelui. Pe mine, cel ce alerg pe cărările neascultării de poruncile dumnezeiești mă învață calea smereniei prin pilda viețuirii tale în afara deșertăciunilor lumii.
Capul ți-ai plecat sub sabie, ca să vestești celor din iad pe Cel Ce avea să fie Capul Bisericii și Răscumpărătorul tuturor din stricăciune cu preascumpul Său Sânge. Pe mine, cel ce m-am făcut cap a toată răutatea, mă îndreptează pe căile pocăinței. Trimite norii rugăciunii tale înaintea Soarelui dreptății, ca sufletul meu cel istovit de arșița ispitelor să-l răcorească ca Un Bun cu ploaia milostivirii Sale.
Pe îngeri ai minunat cu viețuirea ta nematerialnică și cetele demonilor le-ai doborât cu săgețile cugetării tale smerite. Mintea mea cea pururea rănită de gândurile cele rele o tămăduiește vărsând peste ea roua rugăciunii tale. Inima mea cea întunecată de patimi o luminează cu raza credinței și o împodobește cu florile laudelor tale, ca să aducă Stăpânului Care l-a sădit pe Adam din nou în grădina Raiului mireasma rugăciunii curate.
Astupatu-s-au urechile inimii mele, ca să nu mai aud chemarea dumnezeiască și în adâncul noroiului patimilor m-am coborât. Eu, cel cinstit cu darul libertății de Cel Ce m-a zidit spre asemănarea Sa, m-am făcut rob patimilor, cărora dobitocește am slujit, neavând în inima mea gândul fricii de Dumnezeu. Nerăbdarea mi se pare un mărgăritar aproape de negăsit pentru mine și cu frunzele cuvintelor mincinoase am acoperit păcatele mele. Deci, tu, Sfinte Ioane, cel ce ai arătat lumii pe Pomul vieții Care S-a dat spre Hrană lumii și a vindecat pe Adam cel ce s-a otrăvit gustând din pom, arată și pustia inimii mele roditoare de pomii gândurilor înțelepciunii.
Ca o privighetoare a rugăciunii ai îndulcit auzul pustiei cu neîncetata slăvire a frumuseții Celui Nevăzut și pe scara smereniei te-ai înălțat la Cel Neajuns de minte. Pe mine, cel ce pururea mă cufund în marea deșertăciunilor lumești și mă lenevesc a mă ruga, întinde-mi mână de ajutor și cu ploaia gândurilor umilinței curățește inima mea, zugrăvind apoi întru ea tainele cele dumnezeiești ascunse în vistieria minților îngerești.

Cu securea pocăinței taie din țarina inimii mele pomi cei înalți ai patimilor și sădește în locul lor virtuțile cele dumnezeiești. Focul ispitelor îl stinge cu puterea rugăciunii tale și la judecată nu întârzia a mijloci iertare celor ce te cinstesc cu dreaptă credință.
Fiind prieten al Mirelui Celui Tainic al inimilor, cu șoapte prietenești pleacă spre milă pe Izvorul milostivirii, ca să treacă cu vederea păcatele noastre și să rânduiască și nevrednicia noastră în cămările cele cerești, străbătute pururea de pașii îngerești și de tămâia rugăciunii neîncetate.
Întărește pe noi, ca fără de cârtire să purtăm povara necazurilor vieții și glasul pocăinței fă să răsune și în inimile noastre ofilite de păcat, ca tăind toți spinii patimilor să începem a viețui dumnezeiește.
Cu legătura cea tare a rugăciunii tale întărește lumea și sub acoperământul rugăciunii tale roagă-L pe Mântuitorul nostru să ne rânduiască vreme de pocăință, ca intrând întru cămara milostivirii Sale să-i aducem împreună cu cetele tuturor Sfinților slavă și mulțumire, iar către tine să strigăm așa: Bucură-te, rai înfrumusețat al darurilor Mântuitorului, pecetea nestricată a pocăinței, de întărire lumii, izvorul gândurilor umilinței, făclia pustiei inimilor noastre. Întru lumina rugăciunii tale, învrednicește-ne a aduce slavă Treimii Celei mai presus de minte, Tatălui Celui iubitor de oameni, Fiului Său, Ce ne-a mântuit pe noi din păcat și Duhului Celui călăuzitor la limanul pocăinței, adică Minții Celei mai înainte de minte, Care izvorăște gândurile înțelepciunii cu care luminează mințile îngerești și întunericul minții noastre.
Amin.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #292  
Vechi 16.01.2015, 21:53:14
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Rugăciune către Preacuviosul Antonie cel Mare

O, Cuvioase Părinte Antonie, înălțimea viețuirii duhovnicești neajunse de gând omenesc, a monahilor icoană prealuminată și acoperământul milostivirii celor din nevoi, auzi suspinurile inimii mele și cu grabnica ta mijlocire izgonește din pustia sufletului meu fiarele gândurilor celor rele, care tulbură mintea mea cea neputincioasă. Pe demoni ai biruit desăvârșit ca un ostaș neînfricat al lui Hristos, purtând coiful smeritei cugetări și fiind încins cu legătura înțelepciunii. Pe mine, cel pururea biruit în războiul cel duhovnicesc din cauza nepurtării mele de grijă, mă întărește Cuvioase, și mă înțelepțește cu lumina sfaturilor tale duhovnicești, pe care ni le-ai lăsat nouă ca pe o comoară ascunsă în vistieria Bisericii.
Ca un soare al monahilor te-ai arătat în amiaza creștinismului, iar noi apropiindu-ne tot mai mult de apusul veacurilor, de noaptea păcatelor suntem cuprinși și cu totul neputincioși spre nevoințele celor din vechime. Cum dar ne vom mântui, noi, fii cei rătăcitori, când cursele vrăjmașului s-au înmulțit peste măsură ? Nădăjduind în rugăciunile tale Părinte, alerg și eu smerit către tine și într-un suspin de gând cad înaintea ta strigând: trimite ploaia rugăciunilor tale și stinge focul patimilor în care mă primejduiesc până la a fi aruncat în focul cel veșnic. Făcliile stinse ale gândurilor mele le aprinde cu focul dorului dumnezeiesc și în brazdele inimii mele aruncă semințele gândurilor dumnezeiești, ca să aduc și eu rod bogat de fapte bune spre slava Pricinuitorului a tot binele.
Cu adevărat, nu știu a mă ruga și valurile patimilor mele mă împing tot mai mult spre limanul morții. Trupul mi s-a făcut mormânt al sufletului sfâșiat de fiarele patimilor cumplite. Tu, fericite Părinte Antonie, cel ce prin culcarea în mormânt ai rușinat pe diavolul a cărui putere Hristos a zdrobit-o prin punerea Sa în mormânt și Învierea cea de-a treia zi, din mormântul multor căderi duhovnicești mă ridică, punând în mine dorul rugăciunii spre aflarea Vieții. Dă-mi și mie a vedea în această viață învierea sufletului meu din moartea păcatului și a mă veseli precum Sfânta Elena la aflarea cinstitei Cruci și precum cetele îngerești la aflarea drahmei celei pierdute a Mântuitorului Hristos. Căci cu adevărat pentru noi, păcătoșii, cei încărcați cu multe păcate, trezirea din somnul păcatului este pricină prea adevărată de bucurie și mântuire.
Cu neadormită rugăciunea ta întărește pe monahii ce bine se nevoiesc în mănăstiri, ca toată lucrarea duhovnicească să și-o așeze pe temelia smeritei cugetări. Pe cei din pustie îi păzește cu lumina rugăciunii tale de toate nălucirile diavolești și inimile noastre rănite de păcat le leagă ca un samarinean milostiv cu legătura iubirii tale părintești, turnând untdelemnul rugăciunii și vinul cel tainic al iubirii lui Hristos.
Stâlp de foc al monahilor în pustiul lumii, dar și înaintea tronului Preasfintei Treimi ești, iar eu, ca cel mai greșit între păcătoși, cum voi încerca să mă apropi de tine, Părinte, măcar cu rugăciunea ? De mai este pentru mine nădejde de mântuire, de mai este voința Soarelui dreptății să trimită razele darului Său în întunericul sufletului meu, de biruiește marea iubirii de oameni a Mântuitorului meu zidurile cele multe ale păcatelor mele, atunci și tu, Cuvioase Antonie, trimite înaintea Domnului ca pe un înaintemergător însăși rugăciunea ta fierbinte, ca să scap eu de viforul patimilor ce m-a cuprins. Risipește asprimea multor necazuri și în cărările voii dumnezeiești poartă gândul meu, ca să te cinstesc pe tine totdeauna cu mulțumire, iar Stăpânului tuturor să aduc pururea mulțumire, slavă și închinăciune, Tatălui Celui fără de început, împreună și Fiului Său Celui iubit întru Care a binevoit și Duhului Celui Mângâietor. Amin.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #293  
Vechi 29.01.2015, 22:24:11
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Pe marii luceferi cei purtători de lumină, turnurile Bisericii cele neclintite, într-un glas să-i lăudăm noi, cei ce ne îndulcim laolaltă de bunătățile, de cuvintele și de darul lor. Pe înțeleptul Gură de Aur și pe marele Vasile, împreună cu Grigorie, strălucitul teolog; către care să și glăsuim, strigând din inimă: preamarilor trei ierarhi, rugați-vă lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greșeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea voastră.
Astăzi sufletele pământenilor se înalță de la cele pământești; astăzi cele cerești se fac toate întru pomenirea sfinților; că porțile cerești se deschid și cele ce sunt ale Stăpânului ni se fac cunoscute. Cuvintele fapte se propovăduiesc și limbile minunile le cântă; iar noi către Mântuitorul strigăm: slavă Ție, Hristoase Dumnezeule, că, prin aceștia credincioșilor pace s-a făcut.Trâmbița cea mare a Bisericii, făclia care luminează toată lumea, propovăduitorul a cărui vestire cuprinde toate marginile, Vasile cel cu nume mare, adună pe credincioși la prăznuirea aceasta.
Stâlp de foc povățuitor poporului credincios și arzând pe vrăjmașii credinței, mântuind neamurile cele ce-l urmau cu tărie, marele Vasile așa s-a arătat; deci să îndrăznească și să biruiască Biserica lui Hristos, îmbogățită fiind cu un apărător ca acesta.Cel strălucitor prin viață și prin fapte, cel strălucit prin cuvânt și prin dogme, care, ca un alt soare, strălucește mai mult decât toate stelele, mult lăudatul teolog, astăzi este fericit de toți.
Desfătarea limbii și dulceață la tot auzul a ajuns cuvântul tău, Grigorie; mana vieții, roua dulceții, mierea din piatră, îngerilor cerească pâine; care îndeamnă a se sătura de nesățioasa ei dulceață și care umple de desfătare pe cei ce se împărtășesc cu ea.Iată lumina lumii luminează lumea; iată sarea pământului îndulcește pământul; iată pomul vieții aduce roade de nemurire, sfântul Ioan Gură de Aur; cei ce nu voiți să muriți, veniți să vă desfătați.
Râul darurilor Duhului s-a umplut până la revărsare, și fața cea frumoasă a pământului se udă ca dintr-un izvor de desfătare, din gura cea de aur; veselind și îngrășând toată cetatea lui Hristos, cu săltările dumnezeieștilor valuri.Să trâmbițăm cu trâmbiță de cântări; să ne bucurăm de praznic și să salutăm bucurându-ne, cu toată obștea, la prăznuirea dascălilor noștri. Conducătorii pământești să alerge împreună și pe ierarhi să-i laude cu cântări, ca pe cei ce au izvorât trei râuri preamari de dogme ale Duhului, de unde frumoase și pururea vii. Pe păstorii și învățătorii, pe cei trei îndrumători întru cele sfinte ai Sfintei Treimi, adunându-ne să-i lăudăm: filosofii, pe cei înțelepți; preoții, pe păstorii; păcătoșii, pe ocârmuitorii; săracii, pe îmbogățitorii; cei din necazuri, pe mângâietorii; călătorii, pe însoțitorii în călătorie; cei ce sunt pe mare, pe ocârmuitorii. Și toți cei pretutindenea întâmpinăm cu căldură pe dumnezeieștii ierarhi, lăudându-i, așa să grăim: preasfințiți învățători, sârguiți de scoateți pe credincioși din smintelile lumii și ne scăpați pe noi din chinurile cele de veci.

Nu este un al doilea între aceștia trei; că fiecare își poartă veșnicia lui, nimeni întâiul părând, și pe cei deopotrivă cu cinstirea înfrângând; ci mai vârtos își împart unul altuia biruința, cu mare bucurie. Că nu încape între dânșii îndrăzneala pizmuirii, care strică buna înțelegere.Ne rugăm și cerem de la voi, sfinților, să vă aduceți aminte de noi, netrebnicii robii voștri, ca bine primite să fie rugăciunile noastre, să păziți Biserica în pace, precum ați lăsat-o, să ne învredniciți a dobîndi și noi acea negrăită veselie și prea dorita bucurie a întru tot lăudatei și mai presus de ființă Treimi; ca împreună cu voi să slăvim pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul cel Sfînt, pe unul Dumnezeu, Căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, totdeauna, acum și pururea și în vecii cei nesfîrșiți. Amin.


SFINȚII TREI IERARHI: VASILE CEL MARE, GRIGORIE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR
Sfinților Trei Ierarhi, cei ce dănțuiți ca niște făclii nestinse în jurul tronului Treimi și aduceți jertfe de rugăciuni pentru toată lumea, cereți pace lumii, întărire credinței dreptmăritoare și picurați în sufletele noastre lumina înțelepciunii, ca să lăudăm praznicul vostru cel preaminunat.
Astăzi Biserica se gătește în veșmânt de sărbătoare, ca să întâmpine cu laude îngerești pe cei stâlpi ai săi, pe luminătorii lumii, cei numărați în ceata Apostolilor pentru vrednicia propovăduirii. Aceștia sunt roțile cele de foc, care au ars toate paiele cugetării pământești, purtând sufletele lor ca niște caruri ale faptelor bune spre înălțimile nevăzute ale Treimii. Aceștia sunt trâmbițele Bisericii care au vestit tuturor apropierea zilei nesfârșite ale Împăratului slavei. Să lăudăm și noi pe cările cele de aur ale dogmelor dumnezeiești, păstrate ca o moștenire scumpă în vistieria Bisericii, vasele cele lucrate spre cinstea Ziditorului, râurile pururea curgătoare ale înțelepciunii celei de sus, întărirea Bisericii cu cinstitele dogme, turnurile cuvintelor înțelepciunii, întru care ne adăpostim noi de mânia ereziilor, icoanele cele sfințite ale frumuseții Chipului dumnezeiesc, veselia cea neîngrădită a îngerilor, corturile slavei dumnezeiești, cărările cele drepte ale înțelepciunii. Către aceștia să strigăm cu nădejde, cerând printrânșii mila cea dumnezeiască: Sfinte Vasile cel Mare, cununa de laudă a Bisericii, cel ce te-ai arătat nebiruit apărător de toată erezia cea stricătoare a cetății sufletelor, cu îndrăzneala ta către Mântuitorul Hristos, fă să fie păzită și cetatea sufletului meu de greaua prigonire a gândurilor rele. Sfinte Grigorie, cuvântătorule de Dumnezeu, cel ce te-ai făcut vas al teologiei celei înalte, îndulcind inimile și mințile tuturor cu nectarul înțelepciunii dumnezeiești, varsă măcar o picătură și peste inima mea ce pururea se adapă cu băutura amărăciunii păcatelor. Sfinte Ioane Gură de Aur, cel ce ai fost următor glasului Cuvântului, din gura ta cea dumnezeiască izvorând cuvânt de îndreptare pentru cei greșiți, stând acum înaintea tronului lui Hristos, apleacă-L spre milă, ca să ne dea nouă cuvânt de iertare și să potolească prin al Său dumnezeiesc cuvânt valurile ispitelor care ne împresoară, îndemnându-ne a striga și noi cu glas smerit ca Petru Apostolul. Ca unul ce ai străbătut calea prigonirilor cu gând tare și ai luat de la Hristos cununa răbdării, pe mine, mie, celui pururea prigonit de fiarele patimilor deschide-mi ușile milostivirii, ca să aflu scăpare de toată vătămarea ispitelor. Ca unii ce străluciți în vistieria Bisericii ca niște podoabe minunate, împodobiți și inima noastră cea săracă de gânduri bune cu dumnezeieștile voastre cugetări, ca acoperindu-ne cu veșmântul cuvintelor voastre să strigăm cu mulțumire: Bucură-te, treime de arhierei, propovăduitoare a Treimii Celei neajunse de gând, ridică și mintea noastră la înălțimea înțelegerilor dumnezeiești ! Cei trei luminători ai Bisericii, care purtându-și mintea în corabia inimii au călătorit pe marea înțelepciunii Duhului Sfânt și au potolit valurile ispitelor, despărțindu-le cu toiagul rugăciunii spre a face poporului trecere binecuvântată printre veacuri,să ne povățuiască și pe noi la limanul Cuvântului, îndulcind marea cea amară a ispitelor acestei vieți.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #294  
Vechi 22.04.2015, 22:06:12
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Multnevoitorului al lui Hristos Marelui Mucenic Gheorghe, acum toți din suflet să-i cântăm, lăudându-l pe el în sfințitele locașuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mucenicilor; și ca unui apărător al credincioșilor și ajutător, cu credință să-i cântăm: Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe! Troparul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință

Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitor, celor bolnavi doctor, conducătorilor ajutător, purtătorule de biruință, Mare Mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.Sfinte Mare Mucenice, cel care ai viețuit după vrednicia numelui tău – că luând pe umeri Crucea lui Hristos, bine ai lucrat pământul cel înțelenit de înșelarea diavolească – stând în slavă înaintea Scaunului Celui Ce le stăpânește pe toate, fă-te acum mijlocitor osârdnic nouă, nevrednicilor – și îngrădește-ne cu rugăciunile tale. Fii izbăvitor al celor robiți de păcate, ocrotitor al săracilor, doctor al bolnavilor, îndrumător al celor rătăciți în întunericul acestei lumi. Izbăvește-ne, ca un milostiv, din toată nevoia, alungând tulburarea păcatelor și a primejdiilor de multe feluri și ne învrednicește, pentru rugăciunile tale, să fim și noi buni cultivatori ai pământului ființei noastre. Amin!

O, luptatorule si biruitorule, mare Gheorghe, in nevoie si in nenorociri grabnic ajutator si cald sprijinitor, iar celor intristati bucurie nespusa, primeste de la noi aceasta rugaminte a smeritului tau rob, a Domnului Io Stefan Voievod, din mila lui Dumnezeu Domnul Tarii Moldovei. Pazeste-l pe el in lumea aceasta si in cea de apoi, pentru rugaciunile celor ce Te cinstesc pre Tine, ca sa Te preamarim in veci. Amin.
LA MULTI ANI LA SARBATOAREA SFANTULUI GHEORGHE.
DOAMNE AJUTA!
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #295  
Vechi 08.05.2015, 22:43:57
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan

Cu credință, cu dragoste și cu evlavie, din inimă venim către tine, Sfinte Apostole și Evangheliste Ioane, de Dumnezeu cuvântătorule și prietenul cel preaiubit al lui Hristos, și cu toată umilința te rugăm să ne ajuți nouă, nevrednicilor, cu sfintele și preaputernicele tale rugăciuni, spre a trece cu liniște și cu alinare peste toate valurile cele tulburi ale veacului celui de acum și spre a nu cădea noi în laturile și cursele cele prea meșteșugite ale răilor oameni și ale viclenilor diavoli. Pe tine, vulturule cel preaînalt zburător al teologiei, te rugăm să mijlocești pentru noi către Preamilostivul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ca să lumineze cu al Său har mințile noastre cele întunecate de patimi, spre a primi și noi înțelepciunea cea de la Duhul lui Dumnezeu și a cunoaște dogmele dreptei credințe și minunile cele din Legea Sa, și spre a lucra și noi, după putere, pe cele ce le vom înțelege. Pe tine, ucenicul cel preaiubit al lui Hristos, care ai propovăduit lumii dragostea lui Dumnezeu și dragostea de aproapele, te rugăm să ne ajuți cu a ta mijlocire către Domnul, pentru ca și noi prin darul lui Dumnezeu să ajungem a iubi pe Dumnezeu din toată inima, din tot cugetul și din toată vârtutea noastră, iar pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Pe tine, vasul cel preacurat al fecioriei, te punem mijlocitor către Preabunul Dumnezeu, ca prin ajutorul și mila Sa să ne izbăvească de războaiele cele iuți ale mâniei și ale poftelor trupești, precum și de potopul gândurilor celor necurate, care pururea din inimă izvorăsc și care, ca niște nori ai întunericului, din adânc risipindu-se, mintea noastră o întunecă spre pierzarea sufletelor noastre. Către tine, preafericite ucenic și apostol, care de către Domnul fiu al Preasfintei și Preacuratei Sale Maici ai fost numit și căreia până la ducerea ei din lumea aceasta i-ai slujit, cădem cu toată umilința și zdrobirea inimii noastre, ca, împreună cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria, care este și Maica Domnului, Maica ta și Maica noastră a tuturor celor ce au crezut în Hristos, să mijlocești pentru noi către Preadulcele nostru Mântuitor ca, prin a Sa milă și îndurare, să nu ne lase pe noi în toate zilele vieții noastre, nici în ceasul sfârșitului nostru, atunci când vom sta înaintea Lui și ne va judeca. Amin.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #296  
Vechi 20.05.2015, 22:11:39
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
ImplicitSlava voua Sfintilor Imparati Constantin si Elena, care cu pronia cereasca si puterea data de Dumnezu,
ati aflat lemnul Sfintei Cruci si l-ati descoperit noua!
Slava Tie, Doamne, ca prin Imparatul Crestin Constantin au fost oprite eresurile si inchinaciunea la zei, iar poporul a trecut la crestinatate!
Bucura-te Imparateasa si maica buna, Elena, care trimisa de fiul tau la Ierusalim, crucile de pe Muntele Golgotei ai aflat si printr-o minune, cea Adevarata ti S-a aratat!
Bucurati-va Sfintilor Imparati, intocmai cu apostolii, Constantin si Elena!Sfintilor Imparati Constantin si Elena, cei ce sunteti mai cinstiti decit toti imparatii, alesii lui Dumnezeu, cazind inaintea voastra cu lacrimi va rugam: Dati-ne mangaiere si noua celor ce suntem in necazuri; voi sunteti mijlocitori Sfintei Treimi si puteti sa ne ajutati noua. Auziti-ne si pe noi acum, alungati de la noi necazurile si nevoile ce vin asupra noastra in aceasta vremelnica viata si vindecati neputintele noastre, tamaduiti bolile noastre, potoliti rautatea noastra, izgoniti pe vrajmasii nostri vazuti si nevazuti. Dati-ne noua ca in pace si in liniste sa traim;
ajutati-ne noua cu sfintele voastre rugaciuni.
Pentru mantuirea sufletelor noastre faceti mila cu noi acum,
cand cu frica si cu umilinta zicem catre voi asa:
Bucurati-va, parintii crestinilor.

Amin.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #297  
Vechi 20.05.2015, 22:13:42
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
ImplicitSfinților Împărați Constantin și Elena, după Dumnezeu și Maica Domnului, voi sunteți nădejdea noastră și folositorii noștri; voi ne sunteți nouă bucurie în vremea necazului, voi ne ocrotiți în nevoi și ne ajutați. Voi sfintelor mănăstiri și biserici le sunteți păzitori; pentru aceasta cădem înaintea voastră cu lacrimi, rugându-vă să nu încetați a ne ajuta nouă neputincioșilor, ci mijlociți la Dumnezeu și Preacurata Lui Maica și pururea Fecioara Maria, ca și pe noi să ne păzească fără prihană și pe toți să ne întărească în credință, până la sfârșitul vieții noastre, spre mântuirea sufletelor noastre. Amin!
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #298  
Vechi 23.06.2015, 21:44:30
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Pomenirea Nașterii Cinstitului Slăvitului Prooroc înaintemergătorul și Botezătorul Ioan.
„Acesta este mărturisit de Hristos mai mare decât toți cei născuți din femei, și mai mult de prooroc, care a săltat în pântecele maicii sale, și a propovăduit oamenilor venirea Mântuitorului nostru, și a mers mai înainte la iad, ca să binevestească învierea. Acesta a fost fecior al lui Zaharia, arhiereul, și al Elisabetei, cea stearpă, fiind născut din făgăduință. Acesta a dezlegat tăcerea tatălui sau, când s-a născut, și a umplut toată lumea de bucurie. Drept aceea și îngerii astăzi se bucură cu oamenii, și toată lumea este plină de bucurie și de veselie. Și se face soborul lui în sfânta sa casă de rugăciune, ce este în Forachia.” Rugaciune catre Sfantul Ioan Botezatorul O, Mergatorule inainte al Domnului si Botezatorule al lui Hristos, mari si multe sunt vredniciile date tie de la Dumnezeu, fiindca tu de proorocii cei vechi ai fost proorocit. Tu, dupa fagaduinta si proorocie ingereasca, te-ai si nascut. Numele tau prin cuvantul Arhanghelului Gavriil mai inainte s-a vestit; a ta numire cu minunea dezlegarii limbii tatalui tau s-a pecetluit. Tu, din copilarie, in pustie ai vietuit si, ca o pasare a cerului, desavarsit neagoniseala ai iubit, cu agurida si cu miere salbatica te-ai hranit. Tu ai fost crinul cel cuvantator al vailor si al pustiilor, care in loc de podoaba hainelor, cu darul cel de sus imbracand trupul tau, cu peri de camila l-ai acoperit. Tu ai fost glasul care a strigat in pustie si calea Domnului o ai pregatit. Tu, cu duhul si cu puterea lui Ilie, in lume te-ai aratat si nelegiuirea lui Irod si a tuturor celor asemenea lui ai mustrat. Tu esti martorul cel preavestit al Preasfintei si de viata facatoarei Treimi. Tu pe Mantuitorul catre multimea popoarelor L-ai marturisit si cu degetul tau L-ai aratat pe Mielul lui Dumnezeu, Care ridica pacatele lumii. Tu, de catre insusi Domnul, mai mult decat prooroc ai fost marturisit si dupa Nascatoarea de Dumnezeu, pe tine te credem a fi cel mai mare om nascut din femeie.Deci, pentru toate aceste vrednicii si daruri, multimea popoarelor crestine te socoteste pe tine ca pe un mare prieten al lui Dumnezeu, care ai mare indrazneala catre El. De aceea si eu, smeritul si mult pacatosul, cu multa evlavie, cu durere de inima si cu lacrimi, te rog pe tine, dumnezeiescule Ioane Proorocule, sa-mi fii mie, pacatosului celui nemernic si cu totul neputincios, mare aparator si grabnic izbavitor de toate ispitele si incercarile acestea ale vietii de acum. Roaga pe Preamilostivul Dumnezeu ca, cu a Sa nebiruita putere, sa ma pazeasca in toata vremea de primejdiile vazutilor si nevazutilor vrajmasi, sa ma sprijineasca cu a Sa mila la vreme de ispita si sa ma intareasca cu darul Sau, pentru rugaciunile Preasfintei si Preacuratei Stapanei noastre de Dumnezeu Nascatoarea si Pururea Fecioara Maria, ca sa pot rabda pana la sfarsit toate necazurile, ispitele, durerile si suferintele, ca si intristarile veacului acestuia de acum. Si asa, prin mijlocirea sfintelor si preaputernicelor tale rugaciuni, sa dobandesc mila lui Dumnezeu si a Mantuitorului nostru Iisus Hristos in ceasul cel de pe urma al sfarsitului meu.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #299  
Vechi 25.06.2015, 13:14:13
forever... forever... is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 10.09.2014
Religia: Ortodox
Mesaje: 274
Implicit

Din Acatistul Sfinților Apostoli Petru și Pavel:

Cu dor pipaind ascunsurile cele nemasurate ale adancului celui preainalt, o, Pavele, ai aflat in acestea margaritare, tacere intelegatoare, spaima si uimire, odihna si bucurie, impreuna a canta lui Dumnezeu: Aliluia!
Reply With Quote
  #300  
Vechi 28.06.2015, 20:28:16
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
ImplicitVoi, Petru si Pavel, ati rapit randurile ingerilor. Si pentru ce graiesc multe ? Insusi Domnul va lauda pe voi, zicand: Voi sunteti lumina lumii, cei mai indestulati decat imparatii, cei decat bogatii, mai puternici, cei decat ostasii mai tari, cei decat inteleplii, mai intelepti, cei decat filozofii, mai filozofi, cei decat ritorii, mai frumos cuvantatori, cei ce nimic nu aveti si pe toate le tineti. Voi sunteti rabdarea mucenicilor, voi, dreapta credinta a patriarhilor, nevointa monahilor, cununa fecioarelor, pacea celor casatoriti, fraul bogatilor celor rapitori, infranarea celor inversunati, acoperamantul imparatilor, zidurile crestinilor, luptatorii impotriva barbarilor, zabala in gura ereticilor, cei ce omorati patimile cele necuvantatoare ale trupurilor, cei ce izgoniti legiunile dracilor, cei ce ati surpat capistele idolilor pagani, cei ce, pe cele de sus si pe cele de jos le-ati mostenit; ca cheile celor de sus le-ati luat, iar pacatele celor de jos a lega si dezlega aveti putere. O, minunea celui simplu, o intelepciunea celui necarturar. Petru, cela ce prin umbra lui pe cei slabanogi ii intarea si poarta o dezlega. Pavel, cel ce, prin hainele lui, bolile le gonea si pe draci ii alunga. Cei ce, in mijiocul lor, pe Hristos Domnul, il aveau si salas al Sfantului Duh erau, Pavel, randuneaua Bisericii, cea neostenita, Petru cel ce, ca o privighetoare, neincetat canta lumii, de-a pururea. Stalpii Bisericii, luminatorii cei mari ai lumii, unul mai inalt decat altul, si, impreuna, mai buni decat toata zidirea.
Bucura-te Petru, piatra credintei; Bucura-te, Pavel, lauda Bisericii; Bucura-te Pavel, grija Bisericilor; Bucura-te Petru, podoaba lumii; Bucura-te Pavel intrarea Raiului; Bucura-te Petru, dascalul imparatiei cerurilor; Bucura-te Pavel, limanul cel linistit al celor inviforati; Bucura-te Petru, cela ce, de multe laude, te-ai invrednicit, de la Domnul; Bucura-te Pavel, cela ce al multor daruri esti impartitor; Bucura-te, Petru, cel fierbinte, care aprinzi cu Duhul cel Sfant; Bucura-te, Pavel, drumetul cel cu buna alergare. Cei ce toata lumea cea de sub soare cu sfanta propovaduire ati luminat-o, cei ce nenumarate rele ati patimit pentru Biserica, in temnita inchisi, de iudei urati, de barbari tarati, de imparati chinuiti, cei ce a rasufla nu erati slobozi si a inceta invatatura nu sufereati. Cei ce nu puteati misca madularele trupului, din pricina legaturilor si pe toata lumea, cea legata prin pacat, ati dezlegat-o. Voi, care taberele dracilor, cu totul, le-ati biruit, iar darul Preasfantului Duh in lume s-a intors. Voi ati risipit negura ratacirii, voi semintiile dracilor le-ati surpat, voi capistele paganilor le-ati stricat, voi toata slujirea de Dumnezeu, cea cu nume mincinos, cenusa ati facut-o. Voi, vanturand, neghina din grau ati lepadat-o si invatatura voastra, cea din toate zilele, in Biserica, roada curata ati aratat-o.
Deci, ce multumiri va vom aduce, voua, celor ce atata v-ati ostenit pentru noi ? Imi aduc aminte de tine, Petru si ma inspaimant. Imi aduc aminte de tine Pavel si, inspaimantandu-ma, ma podidesc lacrimile. Ce sa zic, nu stiu, si nu stiu ce sa graiesc, privind necazurile voastre. Cate temnite ati sfintit, cate legaturi ati luminat, cate inchisori, cu invataturile voastre, ati umplut, cate lanturi ati stralucit, cate munci ati rabdat, cate locuri, cu talpile voastre, ati sfintit, cate ocari ati patimit, cum pe Hristos l-ati purtat, cum Bisericile le-ati veselit, cu propovaduirea voastra. Binecuvantata este sangerarea madularelor voastre, pentru Biserica. Voi cu totul, intru toate, L-ati urmat pe Hristos. Ca, in tot pamantul, a iesit vestirea voastra si la marginile lumii graiurile voastre. Ca Biserica, cea logodita de voi Domnului, nerupta o va pazi Hristos. Ca cine, tinand vrednicia de invatator, a indraznit sa zica, vreodata, ceva, in afara de predania voastra ? Voi, pe toti dascalii, i-ati intrecut, voi, pe toti cuvantatorii de Dumnezeu, i-ati invatat pe toti intunecatii, i-ati luminat, rabdarea voastra a biruit orbirile noastre, cei ce v-ati rugat sa fiti, voi, anatema, pentru ca lumea sa o dobanditi.
Deci, cu ce va vom rasplati voua, pentru toate bunatatile, pe care ni le-ati dat noua ? Astazi, este pomenirea patimilor voastre. Astazi, este praznuirea marturisirii voastre pentru Hristos. Astazi, toti, veselindu-ne, cinstim sfinlele voastre moaste. Bucura-te, Petru, cel ce te-ai impartasit de lemnul crucii si asemanarea Dascalului n-ai voit a te rastigni in rastignire dreapta, precum Stapanul nostru, ci mai mult cu capul in jos, ca cel ce faceai calatoria ta de pe pamant la cer. O, binecuvantate piroane, care ati patruns sfintele sale madulare. Bucura-te, cel ce, cu indrazneala, in mainile Stapanului, sufletul l-ai dat, iubitorule de Stapan si bineslujitorule al Domnului, cel ce ai slujit Domnului fara de imprastiere, Biserica logodindu-i-o cu toata sarguinta, cel ce fierbeai cu duhul, Apostol credincios al Stapanului tuturor. Iar tie, Pavel, de trei ori fericite, omul cel nepovestit, capul ti s-a taiat. Ce fel de sabie a trecut prin gatlejul tau, gura a Stapanului, cel ce esti minunarea cerului insusi si pamantului infiorare ? Sabia aceea faca-se mie, in loc de cununa, ca am primit sangele tau ? Treizeci si cinci de ani ai slujit Domnnului, cu toata sarguinta, savarsindu-ti drumul, pentru dreapta credinta, te-ai odihnit in Domnul, la saizeci si opt de ani.
Pentru aceasta si noi, in ciuda pacatelor noastre, fericitele voastre glasuri le slavim. Bucurati-va intru Domnul, totdeauna, neincetat, pentru noi rugati-va. Fagaduintele voastre impliniti-le. Ca strigi, fericite Petru, asa zicand: "Ma voi sargui, dupa ducerea mea, sa fac pomenire despre voi". Iar, fericitul Pavel, catre Dascalul si Domnul tuturor, s-a dus dupa multe osteneli. Si au adormit, amandoi, intru marea cetate Roma, in 29 de zile ale lui iunie, in zilele lui Nero cel fara de lege. Deci, toata sarguinta datori suntem a o arata, iubitilor, rugandu-ne Imparatului a toate, lui Hristos, Dumnezeului nostru, ca sa ne invredniceasca pe noi, din iubirea Sa de oameni, a ramane neclatinati in predaniile si invataturile lor. Ca sa dobandim mila inaintea Divanului Lui. Ca lui Dumnezeu Tatal I se cuvine slava, impreuna si Preasfantul si bunului si de viata facatorul Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
De Nașterea Domnului - poezii , rugăciuni , colinde + cristiboss56 Rugaciuni 284 24.12.2018 12:01:09
Rugaciuni catre Maica Domnului georgeval Rugaciuni 19 10.12.2013 23:15:21
Rugaciuni catre Sf. Arhanghel Mihail? colaps Rugaciuni 9 04.11.2011 08:39:46
Paraclisul salvarii sufletelor din iad de catre cei sapte sfinti arhangheli: Mihail, patinina34 Rugaciuni 3 04.07.2009 02:30:50
Rugaciuni catre Maica Domnului phradmon Rugaciuni 7 12.10.2006 15:01:06