Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Despre Sfanta Scriptura
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1291  
Vechi 27.08.2013, 19:56:41
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.329
Implicit

Ev. Matei 21, 23-27
În vremea aceea, după ce a intrat Iisus în templu, s-au apropiat de El, când învăța, căpeteniile preoților și bătrânii poporului și I-au zis: cu ce putere faci acestea și cine Ți-a dat puterea aceasta? Iar Iisus, răspunzând, le-a zis: vă voi întreba și Eu pe voi un cuvânt, la care de-Mi veți răspunde, și Eu vă voi spune cu ce putere fac acestea: botezul lui Ioan de unde a fost: din cer, sau de la oameni? Iar ei cugetau întru sine, zicând: dacă vom zice: din cer, ne va spune: pentru ce dar n-ați crezut lui? Iar de vom zice: de la oameni, ne temem de popor, pentru că toți îl socotesc pe Ioan ca pe un prooroc. Atunci, răspunzând lui Iisus, au zis: nu știm. Zis-a lor și El: nici Eu nu vă spun vouă cu ce putere fac acestea.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1292  
Vechi 29.08.2013, 22:16:27
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.329
Implicit Ap. II Corinteni 1, 1-7

Pavel, Apostol al lui Hristos Iisus, prin voința lui Dumnezeu, și Timotei, fratele: Bisericii lui Dumnezeu celei din Corint, împreună cu toți sfinții care sunt în toată Ahaia: har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat este Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul a toată mângâierea, Cel ce ne mângâie pe noi în tot necazul nostru, ca să putem să mângâiem și noi pe cei care se află în tot necazul, prin mângâierea cu care înșine suntem mângâiați de Dumnezeu. Că, precum prisosesc pătimirile lui Hristos întru noi, așa prisosește prin Hristos și mângâierea noastră. Deci, ori de suntem strâmtorați, este pentru a voastră mângâiere și mântuire, ori de suntem mângâiați, este pentru a voastră mângâiere care vă dă putere să îndurați cu răbdare aceleași suferințe pe care le suferim și noi. Și nădejdea noastră este tare pentru voi, știind că precum sunteți părtași suferințelor așa și mângâierii.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1293  
Vechi 30.08.2013, 22:25:25
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.329
Implicit Ev. Matei 22, 23-33

În vremea aceea s-au apropiat de Iisus saducheii, care zic că nu este înviere, și L-au întrebat, zicând: Învățătorule, Moise a zis: dacă va muri cineva neavând copii, fratele lui să ia de soție pe cea văduvă și să ridice urmași fratelui său. Deci erau la noi șapte frați; și cel dintâi s-a însurat și a murit, și, neavând urmași, a lăsat pe femeia sa fratelui său. Tot așa și al doilea și al treilea, până la al șaptelea. Iar la urmă, după ei toți, a murit și femeia. Așadar, la înviere, a căruia dintre cei șapte va fi femeia, căci toți au avut-o de nevastă? Iar Iisus, răspunzând, le-a zis: vă rătăciți neștiind scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, pentru că la înviere nici nu se însoară, nici nu se mărită, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu în cer. Iar despre învierea morților, n-ați citit, oare, ce vi s-a spus de Dumnezeu, când zice: Eu sunt Dumnezeul lui Avraam și Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob? Dumnezeu nu este Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Iar mulțimile, care-L ascultau, erau uimite de învățătura Lui.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1294  
Vechi 01.09.2013, 13:39:54
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.329
Implicit

Ev. Matei 17, 14-23


În vremea aceea, iată s-a apropiat de Iisus un om, îngenunchind înaintea Lui și zicând: Doamne, miluiește pe fiul meu, că este lunatec și pătimește rău: de multe ori cade în foc și de multe ori în apă. Și l-am adus la ucenicii Tăi, dar n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: o, neam necredincios și îndărătnic! Până când voi fi cu voi? Până când vă voi răbda pe voi? Aduceți-l aici la Mine. Și l-a certat Iisus și diavolul a ieșit din el, și copilul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci, apropiindu-se de Iisus când era singur, ucenicii I-au zis: de ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: din pricina necredinței voastre; căci adevărat vă spun vouă că: de veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia, mută-te de aici dincolo, și se va muta; și nimic nu va fi cu neputință pentru voi. Dar acest neam de diavoli nu iese decât numai cu rugăciune și cu post. Pe când străbăteau ei Galileea, Iisus le-a spus: Fiul Omului are să fie dat în mâinile oamenilor și-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Iar ucenicii s-au întristat foarte.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1295  
Vechi 03.09.2013, 18:37:03
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.329
Implicit

Ap. II Corinteni 2, 14-17; 3, 1-3
Fraților mulțumire fie adusă deci lui Dumnezeu, Celui ce ne face pururea biruitori în Hristos și descoperă prin noi, în tot locul, mireasma cunoștinței Sale! Pentru că suntem lui Dumnezeu bună mireasmă a lui Hristos între cei ce se mântuiesc și între cei ce pier: Unora, adică, mireasmă a morții spre moarte, iar altora, mireasmă a vieții spre viață. Și pentru acestea, cine e destoinic? Căci nu suntem ca cei mulți, care strică cuvântul lui Dumnezeu, ci grăim ca din curăția inimii, ca de la Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu, în Hristos.
Oare începem iarăși să spunem cine suntem? Sau nu cumva avem nevoie - cum au unii - de scrisori de laudă către voi sau de la voi? Scrisoarea noastră sunteți voi, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii, arătându-vă că sunteți scrisoare a lui Hristos, slujită de noi, scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu, nu pe table de piatră, ci pe tablele de carne ale inimii.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1296  
Vechi 03.09.2013, 22:42:34
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.329
Implicit Ev. Matei 23, 23-28

Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen, dar ați lăsat părțile cele mai grele ale legii: judecata, mila și credința; pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. Povățuitori orbi, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Pentru că voi curățiți partea cea dinafară a paharului și a blidului, iar pe dinlăuntru sunt pline de răpire și de nedreptate. Fariseule orb, curățește întâi partea cea dinăuntru a paharului și a blidului, ca să fie curată și cea din afară. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor fățarnici! Pentru că semănați cu mormintele cele văruite, care pe din afară se arată frumoase, dar înăuntru sunt pline de oasele morților și de toată necurăția. Așa și voi, pe dinafară vă arătați drepți oamenilor, dar înăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fărădelege.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1297  
Vechi 04.09.2013, 17:29:42
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.329
Implicit

Ev. Matei 23, 29-39Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: vai vouă, cărturarilor și fariseilor! Pentru că voi zidiți mormintele proorocilor și împodobiți gropile drepților, și ziceți: dacă am fi fost noi în zilele părinților noștri, n-am fi fost părtași cu ei la vărsarea sângelui proorocilor. Drept aceea înșivă mărturisiți despre voi că sunteți fii ai celor ce au omorât pe prooroci. Dar voi umpleți cu vârf măsura părinților voștri. Șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de osânda Gheenei? De aceea, iată, Eu trimit la voi prooroci și înțelepți și cărturari; dintre ei veți ucide și veți răstigni, dintre ei veți bate în adunările voastre și îi veți goni din oraș în oraș, ca să cadă asupra voastră tot sângele drepților, care s-a vărsat pe pământ, de la sângele dreptului Abel, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Varahia, pe care l-ați omorât între templu și altar. Adevărat vă spun vouă că vor veni toate acestea peste neamul acesta. Ierusalime, Ierusalime, cel care ai omorât pe prooroci și ai ucis cu pietre pe cei trimiși la tine; de câte ori am vrut să adun pe fiii tăi, după cum își strânge găina puii săi sub aripi, dar n-ați vrut! Iată casa voastră vi se lasă pustie. Căci vă spun că de acum nu Mă veți mai vedea, până când nu veți zice: binecuvântat este Cel care vine în numele Domnului.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1298  
Vechi 05.09.2013, 21:40:32
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.329
Implicit

Ev. Matei 24, 13-28
Zis-a Domnul ucenicilor Săi: cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Când se va propovădui această Evanghelie a împărăției în toată lumea, spre mărturie la toate neamurile, atunci va veni sfârșitul. Deci când veți vedea urâciunea pustiirii, despre care s-a grăit prin proorocul Daniil, stând în locul cel sfânt - cine citește să înțeleagă -, atunci cei din Iudeea să fugă la munți; cel care va fi pe casă să nu se coboare, ca să-și ia ceva din casă; iar cel care va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi, ca să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor alăpta, în zilele acelea! Rugați-vă, ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta, căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și dacă nu s-ar scurta zilele acelea, nici un om n-ar mai scăpa; dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile. Atunci, de vă va spune cineva: iată Hristos este aici, sau acolo, să nu-l credeți. Căci se vor ridica hristoși mincinoși și prooroci mincinoși care vor da semne mari și minuni, încât să amăgească, de va fi cu putință, chiar pe cei aleși. Iată v-am spus mai dinainte. Deci, dacă vor zice: iată este în pustie, să nu ieșiți; iată este în cămări, să nu credeți. Căci precum pornește fulgerul de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Că oriunde va fi un stârv, acolo se vor aduna vulturii.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1299  
Vechi 06.09.2013, 14:14:28
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.329
Implicit Ap. II Corinteni 4, 13-18

Fraților, având același duh al credinței - după cum este scris: «Crezut-am, pentru aceea am și grăit» - și noi credem; pentru aceea și grăim, știind că Cel ce a înviat pe Domnul Iisus ne va învia și pe noi cu Iisus și ne va înfățișa împreună cu voi. Căci toate sunt pentru voi, pentru ca, înmulțindu-se harul să prisosească prin mai mulți mulțumirea, spre slava lui Dumnezeu. De aceea nu ne pierdem curajul și, chiar dacă omul nostru cel din afară se trece, cel dinăuntru însă se înnoiește din zi în zi. Căci necazul nostru de acum, ușor și trecător, ne aduce nouă, mai presus de orice măsură, slavă veșnică covârșitoare, neprivind noi la cele ce se văd, ci la cele ce nu se văd, fiindcă cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veșnice.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1300  
Vechi 06.09.2013, 23:04:44
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.329
Implicit

Ev. Matei 24, 27-33; 42-51
Zis-a Domnul ucenicilor Săi: precum pornește fulgerul de la răsărit și se arată până la apus, așa va fi și venirea Fiului Omului. Că oriunde va fi un stârv, acolo se vor aduna vulturii. Însă, îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca și luna nu-și va mai da lumina ei; iar stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor se vor clătina. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului; și atunci vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere și cu slavă multă. El va trimite pe îngerii Săi, în glas mare de trâmbiță, și vor aduna pe cei aleși ai Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor, până la celelalte margini. Luați pildă de la smochin: când mlădița lui este fragedă și înfrunzește, atunci știți că vara e aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că Fiul Omului este aproape, chiar lângă ușă.
Privegheați deci, căci nu știți în care zi va veni Domnul vostru. Să știți însă aceasta că, dacă ar ști în care ceas din noapte are să vină furul, stăpânul casei ar priveghea și n-ar lăsa să i se spargă casa. De aceea și voi fiți gata, că Fiul Omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Cine este, oare, slujitorul cel credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste slujitorii săi, ca să le dea hrană la timp? Fericit este slujitorul acela pe care, venind stăpânul său, îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun vouă că-l va pune peste toate averile sale. Dacă însă slujitorul acela, fiind rău, va zice în inima sa: stăpânul meu va întârzia, și va începe să bată pe tovarășii săi și să mănânce și să bea cu bețivii, va veni stăpânul slujitorului aceluia, în ziua în care nu se așteaptă și în ceasul în care nu se gândește, și-l va tăia din dregătorie și-l va face părtaș fățarnicii. Acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Luca 13 Versetul 21 Fratziorul Din Noul Testament 14 11.11.2009 22:28:37
Versetul care ne invata sa ne smerim cristiboss56 Despre Sfanta Scriptura 7 11.11.2009 22:23:38
Versetul zilei Daniela-Iulia Din Noul Testament 1 13.05.2009 09:22:30