Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Despre Sfanta Scriptura
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #11  
Vechi 13.08.2007, 11:50:11
danyel danyel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 17.06.2006
Locație: Cluj Napoca, Ardeal ,Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.306
Implicit


1 Petru cap 1

16. Că scris este: "Fiti sfinti, pentru că Eu sunt Sfânt".
17. Si dacă chemati Tată pe Cel ce judecă cu nepărtinire, după lucrul fiecăruia, petreceti în frică zilele vremelniciei voastre,
18. Stiind că nu cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur, ati fost răscumpărati din viata voastră desartă, lăsată de la părinti,
19. Ci cu scumpul sânge al lui Hristos, ca al unui miel nevinovat si neprihănit,
20. Care a fost cunoscut mai dinainte de întemeierea lumii, dar Care S-a arătat, în anii cei mai de pe urmă, pentru voi,
21. Cei ce prin El ati crezut în Dumnezeu, Care L-a înviat pe El din morti, si I-a dat Lui slavă, ca să vă fie credinta si nădejdea voastră în Dumnezeu.
22. Curătindu-vă sufletele prin ascultarea de adevăr, spre nefătarnică iubire de frati, iubiti-vă unul pe altul, din toată inima, cu toată stăruinta,
23. Fiind născuti din nou nu din sământă stricăcioasă, ci din nestricăcioasă, prin cuvântul lui Dumnezeu cel viu si care rămâne în veac.
24. Pentru că tot trupul este ca iarba si toată slava lui ca floarea ierbii: uscatu-s-a iarba si floarea a căzut,
25. Iar cuvântul Domnului rămâne în veac. Si acesta este cuvântul, care vi s-a binevestit.
Reply With Quote
  #12  
Vechi 14.08.2007, 20:44:21
danyel danyel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 17.06.2006
Locație: Cluj Napoca, Ardeal ,Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.306
Implicit


Matei cap 6

1. Luati aminte ca faptele dreptătii voastre să nu le faceti înaintea oamenilor ca să fiti văzuti de ei; altfel nu veti avea plată de la Tatăl vostru Cel din ceruri.
2. Deci, când faci milostenie, nu trâmbita înaintea ta, cum fac fătarnicii în sinagogi si pe ulite, ca să fie slăviti de oameni; adevărat grăiesc vouă: si-au luat plata lor.
3. Tu însă, când faci milostenie, să nu stie stânga ta ce face dreapta ta,
4. Ca milostenia ta să fie într-ascuns si Tatăl tău, Care vede în ascuns, îti va răsplăti tie.
5. Iar când vă rugati, nu fiti ca fătarnicii cărora le place, prin sinagogi si prin colturile ulitelor, stând în picioare, să se roage, ca să se arate oamenilor; adevărat grăiesc vouă: si-au luat plata lor.
6. Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta si, închizând usa, roagă-te Tatălui tău, Care este în ascuns, si Tatăl tău, Care este în ascuns, îti va răsplăti tie.
7. Când vă rugati, nu spuneti multe ca neamurile, că ele cred că în multa lor vorbărie vor fi ascultate.
8. Deci nu vă asemănati lor, că stie Tatăl vostru de cele ce aveti trebuintă mai înainte ca să cereti voi de la El.
Reply With Quote
  #13  
Vechi 15.08.2007, 14:09:07
danyel danyel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 17.06.2006
Locație: Cluj Napoca, Ardeal ,Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.306
Implicit


Luca 11, 27-28

Si pe cand vorbea El, o femeie din multime ridicand glasul a zis: Fericit este pantecele care Te-a purtat si sanii la care ai supt
Iar El a zis: Asa este, dar fericiti sunt aceea care asculta cuvantul lui Dumnezeu si-l pazesc

Reply With Quote
  #14  
Vechi 22.08.2007, 11:55:09
ion52 ion52 is offline
Member
 
Data înregistrării: 22.08.2007
Mesaje: 70
Implicit

Va multumesc, pentru aceste minunate scrieri.
Reply With Quote
  #15  
Vechi 23.08.2007, 00:40:47
danyel danyel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 17.06.2006
Locație: Cluj Napoca, Ardeal ,Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.306
Implicit


1 Timotei cap 4

Dar Duhul grăieste lămurit că, în vremurile cele de apoi, unii se vor depărta de la credintă, luând aminte la duhurile cele înselătoare si la învătăturile demonilor,
2. Prin fătărnicia unor mincinosi, care sunt înfierati în cugetul lor.
3. Acestia opresc de la căsătorie si de la unele bucate, pe care Dumnezeu le-a făcut, spre gustare cu multumire, pentru cei credinciosi si pentru cei ce au cunoscut adevărul,
4. Pentru că orice făptură a lui Dumnezeu este bună si nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu multumire;
5. Căci se sfinteste prin cuvântul lui Dumnezeu si prin rugăciune.
6. Punându-le înaintea fratilor acestea, vei fi bun slujitor al lui Hristos Iisus, hrănindu-te cu cuvintele credintei si ale bunei învătături căreia ai urmat;
7. Iar de basmele cele lumesti si băbesti, fereste-te si deprinde-te cu dreapta credintă.
8. Căci deprinderea trupească la putin foloseste, dar dreapta credintă spre toate este de folos, având făgăduinta vietii de acum si a celei ce va să vină.
9. Vrednic de credintă este acest cuvânt si vrednic de toată primirea,
10. Fiindcă pentru aceasta ne si ostenim si suntem ocărâti si ne luptăm, căci ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, Care este Mântuitorul tuturor oamenilor, mai ales al credinciosilor.
11. Acestea să le poruncesti si să-i înveti.
12. Nimeni să nu dispretuiască tineretile tale, ci fă-te pildă credinciosilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinta, cu curătia.
13. Până voi veni eu, ia aminte la citit, la îndemnat, la învățătură.
14. Nu fi nepăsător fată de harul care este întru tine, care ti s-a dat prin proorocie, cu punerea mâinilor mai-marilor preotilor.
15. Cugetă la acestea, tine-te de acestea, ca propăsirea ta să fie vădită tuturor.
16. Ia aminte la tine însuti și la învătătură; stăruie în acestea, căci, făcând aceasta, si pe tine te vei mântui si pe cei care te ascultă.
Reply With Quote
  #16  
Vechi 23.08.2007, 00:47:29
danyel danyel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 17.06.2006
Locație: Cluj Napoca, Ardeal ,Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.306
Implicit


1 Timotei cap 3

1. Vrednic de crezare, este cuvântul: de pofteste cineva episcopie, bun lucru doreste.
2. Se cuvine, dar, ca episcopul să fie fără de prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor, întelept, cuviincios, iubitor de străini, destoinic să învete pe altii,
3. Nebetiv, nedeprins să bată, neagonisitor de câstig urât, ci blând, pasnic, neiubitor de argint,
4. Bine chivernisind casa lui, având copii ascultători, cu toată bună-cuviinta;
5. Căci dacă nu stie cineva să-si rânduiască propria lui casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu?
6. Episcopul să nu fie de curând botezat, ca nu cumva, trufindu-se, să cadă în osânda diavolului.
7. Dar el trebuie să aibă si mărturie bună de la cei din afară, ca să nu cadă în ocară si în cursa diavolului.
8. Diaconii, de asemenea, trebuie să fie cucernici, nu vorbind în două feluri, nu dedati la vin mult, neagonisitori de câstig urât,
9. Păstrând taina credintei în cuget curat.
10. Dar si acestia să fie mai întâi pusi la încercare, apoi, dacă se dovedesc fără prihană, să fie diaconiti.
11. Femeile (lor) de asemenea să fie cuviincioase, neclevetitoare, cumpătate, credincioase întru toate.
12. Diaconii să fie bărbati ai unei singure femei, să-si chivernisească bine casele si pe copiii lor.
13. Căci cei ce slujesc bine, rang bun dobândesc si mult curaj în credinta cea întru Hristos Iisus.
14. Îti scriu aceasta nădăjduind că voi veni la tine fără întârziere;
15. Ca să stii, dacă zăbovesc, cum trebuie să petreci în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp si temelie a adevărului.
16. Si cu adevărat, mare este taina dreptei credinte: Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înăltat întru slavă.
Reply With Quote
  #17  
Vechi 27.08.2007, 23:32:15
danyel danyel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 17.06.2006
Locație: Cluj Napoca, Ardeal ,Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.306
Implicit


1 Petru cap 3


1. Asemenea si voi, femeilor, supuneti-vă bărbatilor vostri, asa încât, chiar dacă sunt unii care nu se pleacă cuvântului, să fie câstigati, fără propovăduire, prin purtarea femeilor lor,
2. Văzând de aproape viata voastră curată si plină de sfială.
3. Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur si îmbrăcarea hainelor scumpe,
4. Ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând si linistit, care este de mare pret înaintea lui Dumnezeu.
5. Că asa se împodobeau, odinioară, si sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu, supunându-se bărbatilor lor,
6. Precum Sarra asculta de Avraam si-l numea pe el domn, ale cărei fiice sunteti, dacă faceti ce e bine si nu vă temeti de nimic.
7. Voi, bărbatilor, de asemenea, trăiti întelepteste cu femeile voastre, ca fiind făpturi mai slabe, si faceti-le parte de cinste, ca unora care, împreună cu voi, sunt mostenitoare ale harului vietii, asa încât rugăciunile voastre să nu fie împiedicate.
8. În sfârsit, fiti toti într-un gând, împreună-pătimitori, iubitori de frati, milostivi, smeriti.
9. Nu răsplătiti răul cu rău sau ocara cu ocară, ci, dimpotrivă, binecuvântati, căci spre aceasta ati fost chemati, ca să mosteniti binecuvântarea.
10. Cel ce voieste să iubească viata si să vadă zile bune să-si oprească limba de la rău si buzele sale să nu grăiască viclesug;
11. Să se ferească de rău si să facă bine; să caute pacea si s-o urmeze;
12. Căci ochii Domnului sunt peste cei drepti si urechile Lui spre rugăciunile lor, iar fata Domnului este împotriva celor ce fac rele.
13. Si cine vă va face vouă rău, dacă sunteti plini de râvnă pentru bine?
14. Dar de veti si pătimi pentru dreptate, fericiti veți fi. Iar de frica lor să nu vă temeti, nici să vă tulburati.
15. Ci pe Domnul, pe Hristos, să-L sfintiti în inimile voastre si să fiti gata totdeauna să răspundeti oricui vă cere socoteală despre nădejdea voastră,
16. Dar cu blândete si cu frică, având cuget curat, ca, tocmai în ceea ce sunteti clevetiti, să iasă de rusine cei ce grăiesc de rău purtarea voastră cea bună întru Hristos.
17. Căci e mai bine, dacă asa este voia lui Dumnezeu, să pătimiti făcând cele bune, decât făcând cele rele.
18. Pentru că si Hristos a suferit odată moartea pentru păcatele noastre, El cel drept pentru cei nedrepti, ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu, omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu duhul,
19. Cu care S-a coborât si a propovăduit si duhurilor tinute în închisoare,
20. Care fuseseră neascultătoare altădată, când îndelunga-răbdare a lui Dumnezeu astepta, în zilele lui Noe, si se pregătea corabia în care putine suflete, adică opt, s-au mântuit prin apă.
21. Iar această mântuire prin apă închipuia botezul, care vă mântuieste astăzi si pe voi, nu ca stergere a necurătiei trupului, ci ca deschiderea cugetului bun către Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos,
22. Care, după ce S-a suit la cer, este de-a dreapta lui Dumnezeu, si se supun Lui îngerii si stăpâniile si puterile.
Reply With Quote
  #18  
Vechi 28.08.2007, 13:58:24
danyel danyel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 17.06.2006
Locație: Cluj Napoca, Ardeal ,Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.306
Implicit


Romani cap 13

11. Si aceasta, fiindcă stiti în ce timp ne găsim, căci este chiar ceasul să vă treziti din somn; căci acum mântuirea este mai aproape de noi, decât atunci când am crezut.
12. Noaptea e pe sfârsite; ziua este aproape. Să lepădăm dar lucrurile întunericului si să ne îmbrăcăm cu armele luminii.
13. Să umblăm cuviincios, ca ziua: nu în ospete si în betii, nu în desfrânări si în fapte de rusine, nu în ceartă si în pizmă;
14. Ci îmbrăcati-vă în Domnul Iisus Hristos si grija de trup să nu o faceti spre pofte.


Efeseni cap 6

12. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului si a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutătii, care sunt în văzduh.
13. Pentru aceea, luati toate armele lui Dumnezeu, ca să puteti sta împotrivă în ziua cea rea, si, toate biruindu-le, să rămâneti în picioare.

Reply With Quote
  #19  
Vechi 29.08.2007, 17:39:40
danyel danyel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 17.06.2006
Locație: Cluj Napoca, Ardeal ,Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.306
Implicit


1 Petru cap 1

Binecuvântat fie Dumnezeu si Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care, după mare mila Sa, prin învierea lui Iisus Hristos din morti, ne-a născut din nou, spre nădejde vie,
4. Spre mostenire nestricăcioasă si neîntinată si nevestejită, păstrată în ceruri pentru voi,
5. Cei ce sunteti păziti cu puterea lui Dumnezeu, prin credintă, spre mântuire, gata să se dea pe fată în vremea de apoi.
6. Întru aceasta vă bucurati, măcar că acum ar trebui să fiti tristi, încercati fiind de multe feluri de ispite pentru putină vreme,
7. Pentru ca credinta voastră încercată, mult mai de pret decât aurul cel pieritor, dar lămurit prin foc, să fie găsită spre laudă si spre slavă si spre cinste, la arătarea lui Iisus Hristos.


Romani cap 10

9. Că de vei mărturisi cu gura ta că Iisus este Domnul si vei crede în inima ta că Dumnezeu L-a înviat pe El din morti, te vei mântui.
Reply With Quote
  #20  
Vechi 30.08.2007, 18:34:43
danyel danyel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 17.06.2006
Locație: Cluj Napoca, Ardeal ,Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.306
ImplicitI Cor. cap 6,

12. Toate imi sunt ingaduite, dar nu toate imi sunt de folos. Toate imi sunt ingaduite, dar nu ma voi lasa biruit de ceva.
13. Bucatele sunt pentru pantece si pantecele pentru bucate si Dumnezeu va nimici si pe unul si pe celelalte. Trupul insa nu e pentru desfranare, ci pentru Domnul, si Domnul este pentru trup.
14. Iar Dumnezeu, Care a inviat pe Domnul, ne va invia si pe noi prin puterea Sa.
15. Au nu stiti ca trupurile voastre sunt madularele lui Hristos? Luand deci madularele lui Hristos le voi face madularele unei desfranate? Nicidecum!
16. Sau nu stiti ca cel ce se alipeste de desfranate este un singur trup cu ea? "Caci vor fi - zice Scriptura - cei doi un singur trup".
17. Iar cel ce se alipeste de Domnul este un duh cu El.
18. Fugiti de desfranare! Orice pacat pe care-l va savarsi omul este in afara de trup. Cine se deda insa desfranarii pacatuieste in insusi trupul sau.
19. Sau nu stiti ca trupul vostru este templu al Duhului Sfant care este in voi, pe care-L aveti de la Dumnezeu si ca voi nu sunteti ai vostri?
20. Caci ati fost cumparati cu pret! Slaviti, dar, pe Dumnezeu in trupul vostru si in duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.

Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Luca 13 Versetul 21 Fratziorul Din Noul Testament 14 11.11.2009 22:28:37
Versetul care ne invata sa ne smerim cristiboss56 Despre Sfanta Scriptura 7 11.11.2009 22:23:38
Versetul zilei Daniela-Iulia Din Noul Testament 1 13.05.2009 09:22:30