Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Biserica ortodoxa > Despre Biserica Ortodoxa in general
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1071  
Vechi 02.08.2015, 23:32:14
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Biserica condamnă relațiile premaritale și în afara căsătoriei

Cinstind „nunta cinstită și patul neîntinat”, Biserica condamnă relațiile premaritale și în afara căsătoriei, considerându-le păcate. „Desfrânarea nu poate fi socotită căsătorie, scrie Sfântul Vasile cel Mare, și nici chiar începutul ei.” Bărbatul care întreține relații sexuale cu o femeie, chiar dacă această persoană este logodnica lui, nu are dreptul să fie ridicat la treapta preoției (Regula 68 a Sfântului Vasile cel Mare). Drept consecințe ale relațiilor premaritale sunt sarcinile pierdute, nașterea pruncilor morți, copiii cu handicap, destrămarea căsniciei.
Ceea ce i se poate trece cu vederea unui necredincios nu i se poate ierta unei persoane credincioase: cui i se dă mult, i se cere mult. De obicei, cei care nu se păstrează curați până la căsătorie nu reușesc să păstreze căsnicia. Unui eretic convertit la ortodoxie i se permite să devină preot, dar nu și creștinului care a căzut în păcatul desfrânării sau care s-a căsătorit a doua oară (canonul 17 din Pravilele Apostolice, regula 12 a Sfântului Vasile cel Mare).
Tinerii ortodocși trebuie să evite relațiile premaritale. Această regulă se referă și la persoanele care au hotărât să se căsătorească a doua oară. Vom mai spune o dată: relațiile sexuale întreținute înainte de căsătorie, chiar și cu viitorul soț, pot fi comparate cu săvârșirea Liturghiei în lipsa harului preoției. Pe prima o numim desfrânare, pe a doua – blasfemie. Această comparație este legitimă, întrucât relațiile dintre soți se aseamănă cu cele dintre Hristos și Biserică.
Pr. Prof. Gleb Kaleda
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1072  
Vechi 04.08.2015, 23:07:38
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Valoarea rugăciunii lui Iisus

Orbii au rostit cuvintele „Fiul lui David, ai milă de noi” (Matei 20, 30), ceea ce înseamnă „Iisuse, ai milă de noi” și le-a fost redată vederea; leproșii au spus-o și s-au vindecat de lepra lor (Luca 4, 27) etc. Rugăciunea „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul” are două puncte de sprijin: cel dogmatic – recunoașterea Dumnezeirii lui Hristos – și cel de cerere – rugăciunea pentru mântuirea noastră. Cu alte cuvinte, mărturisirea credinței în Hristos este legată de mărturisirea neputinței noastre de a fi mântuiți doar prin puterea noastră. Aceasta spune totul, și întreaga luptă a creștinului își are temelia pe aceste două lucruri: credința în Hristos și cunoștința păcătoșeniei noastre. Astfel, rugăciunea lui Iisus arată în câteva cuvinte toată strădania credinciosului și sintetizează întreaga învățătură dogmatică a Bisericii noastre Ortodoxe.
Ajungem la această îndoită cunoaștere prin rugăciunea lui Iisus. Sfântul Maxim arată că patima mândriei stă în a nu lua în seamă două lucruri: a nu lua în seamă puterea dumnezeiască și slăbiciunea omenească. Și această dublă nesocotință dă naștere unei „minți dezordonate”. Prin urmare, cel mândru este omul nesocotinței, în timp ce dimpotrivă, cel smerit este omul îndoitei cunoașteri. Ultimul își cunoaște propria slăbiciune și puterea lui Hristos. Așadar, prin rugăciunea lui Iisus, noi cunoaștem și mărturisim puterea lui Hristos (Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu) ca și propria noastră slăbiciune (miluiește-mă pe mine, păcătosul). Atingem în acest fel starea binecuvântată a smereniei. Unde este smerenia este și harul lui Hristos, și acest har este Împărăția Cerurilor. Vezi atunci valoarea rugăciunii lui Iisus? Vezi că putem câștiga Împărăția Cerurilor prin puterea ei?
Mitropolitul Ierothei Vlahos
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1073  
Vechi 05.08.2015, 17:39:17
redemptor redemptor is offline
Banned
 
Data înregistrării: 06.03.2013
Mesaje: 165
Implicit Părintele Gherontie Ghenoiu (1910-1984)

œMărturisirea ș™™i împărtăș™™ania deasă îl fac pe creș™™tin să sporească cel mai mult în viaț››a duhovnicească. Credinciosului pregătit după putere, potrivit învățăturii Bisericii noastre Ortodoxe, nu i se poate refuza niciodată Sfînta Împărtăș™™anie. Rostul Sfintei Liturghii tocmai acesta este: ca să ofere cele sfinte nu numai preotului slujitor, ci și credincioș™ilor bine pregătiți.œ


Sursa: Convorbiri Duhovniceș™™ti I Arhim. Ioanichie Bălan - Editura Episcopiei Romanului ș™™i Huș™ilor 1993

Last edited by redemptor; 06.08.2015 at 02:52:21. Motiv: ș and ț
Reply With Quote
  #1074  
Vechi 06.08.2015, 22:34:57
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Pregătirea înainte de împărtășire

Pregătirea ce avem a face în vederea acestei Sfinte Taine se împarte în trei: înainte, în timpul și după împărtășire. Înainte de împărtășire se cuvine a ne curați cu taina pocăinței și a mărturisirei de întinăciunea păcatului de moarte cât și a celorlalte păcate ce am săvârșit. Trebuie păzit canonul dat de duhovnic.
Apoi, cu toată inima și cu tot sufletul, trebuie să ne dăm lui Iisus Hristos și la tot ce îi place Lui, căci și El în această Taină ne dă Trupul și Sângele său, cu sufletul și cu Dumnezeirea. Mai mult, având în vedere că darul nostru comparat cu al Lui nu e nimic, ori este foarte mic, se cade să dorim a avea un dar atât de mare cât i-ar aduce toate făpturile omenești și cerești și să-l dăm dumnezeestii Lui măriri.
De aceea, când vrei să primești această Taină, pentru a fi biruit vrăjmașul tău și al Lui, înainte de împărtășire, de cu seară sau și mai înainte, cugetă la pofta Fiului lui Dumnezeu a-i da loc să intre în inima ta prin această Taină, a se uni cu Tine și a-ți ajuta să învingi orice pasiune.
Această poftă a Domnului e atât de mare și nemărginită, încât nu poate fi cuprinsă deplin de mintea creată.
Pentru a te face cumva încăpător ei, du-te cu mintea la două lucruri: unul e plăcerea inexprimabilă a prea bunului Dumnezeu a se afla cu noi, căci această unire cu oamenii a numit-o desfătarea și răsfățarea Lui: „Desfătarea mea cu fiii oamenilor” (aceasta o spune și Fericitul Augustin în Rugăciunile lui, dar în ce parte a Scripturii este deși am căutat, nu știu unde anume se găsește), iar cealălaltă este a socoti că Dumnezeu urăște foarte mult păcatul, căci e potrivnic unirii Lui cu noi cea atât dorită, și potrivnic dumnezeeștilor Lui săvârșiri. Din fire desăvârșită, bunătate, lumină curată și nemărginită frumusețe, Domnul nu poate decât să urască din fire păcatul. Acesta nu este decât răutate desăvârșită, întuneric, lipsă și grozavă nesuferire a sufletelor noastre.
Această urâciune a lui Dumnezeu este atât de arzătoare și mare contra păcatului, încât pentru stricăciunea lui s-au rânduit și s-au făcut de la început până la sfârșit toate lucrurile așezământului vechi și nou. Mai ales ale Patimilor Lui.
De aceea, unii teologi și dascăli zic că Iisus Hristos pentru a șterge de la noi toată greșeala, până la cea mai mică, dacă ar fi fost nevoie, era gata ca iar să primească nenumărate morți.
Oricât de puțin ai înțelege din aceste cugetări marea dorință a lui Dumnezeu de a intra în inima ta, pentru a zdrobi pe ai tăi și ai Lui vrăjmași, se va aprinde în tine o mare dorință de a-L primi ca să lucreze în tine această desăvârșire. Îmbărbătat și cu îndrăzneală din nădejde, că la tine va veni cerescul tău voievod, cheamă de multe ori la luptă acea patimă ce voiești a o birui, să o surpi cu mai multă putere, cu îndoită și întreită tărie, urându-o și ridicând virtuți contra acelei patimi. Aceasta să o faci seara.
Dimineața, puțin înainte de Cuminecătură, aruncă o mică privire a gândului la cele făcute, de la ultima Cuminecătură până atunci, toate săvârșite cu atâta nepăsare ca și când n-ar fi fost Dumnezeu să te vadă și să te judece, ori n-ar fi suferit pentru tine atâtea patimi pe cruce.
Căci și tu ai ales și ai cinstit mai ales poftele urâte, iar nu voința lui Dumnezeu. Cugetând astfel spre marea ta rușine și sfânta frică, vei fi rușinat de nerecunoștința și nevrednicia ta.
Apoi, meditează că adâncul neajuns al bunătății Dumnezeului tău cheamă la ale Lui taine adâncul ingratitudinei tale și al micii tale credințe, apropie-te cu îndrăzneală, oferă-i loc desfătat în inimă ca să devină de-a binelea Stăpân și Domn. Cum? Ce fel?
Când vei smulge din inima ta orice așezare și dragoste de creaturi, închide-o pentru a nu intra nimeni altul decât Dumnezeul tău.
Nicodim Aghioritul
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1075  
Vechi 07.08.2015, 00:47:46
redemptor redemptor is offline
Banned
 
Data înregistrării: 06.03.2013
Mesaje: 165
Implicit Arhimandritul Sofian Boghiu (1912-2002)

œPentru oprirea prozelitismului sectar, atît preoții, cît și călugării trebuie mai întîi să trăiască ei înșiși o viață duhovnicească, evanghelică fără de prihană, ceea ce știu că este foarte greu. Apoi să studieze temeinic abaterile sectelor, să facă vizite acasă credincioșilor loviți de secte; să le vorbească blînd din Sfînta Scriptură, arătîndu-le adevărul, și să le spună de cîte daruri se lipsesc nevenerînd pe Maica Domnului, lipsindu-se de Sfintele Taine, necinstind Sfînta Cruce, icoanele, Biserica și sfinții, toate fiind absolut necesare pentru mîntuire.œ


Sursa: Convorbiri Duhovnicești I Arhim. Ioanichie Bălan 1993

Last edited by redemptor; 07.08.2015 at 01:05:26.
Reply With Quote
  #1076  
Vechi 07.08.2015, 23:14:34
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

In niciun caz nu trebuie ca soții să-și îngăduie grosolănii, violențe și jigniri. Adeseori, un mare rău în relațiile conjugale este reprezentat de limba neînfrânată, atunci când soții, aprinși de mânie, își aruncă unul altuia jigniri de tot felul. Rănile lăsate în suflet de aceste săgeți verbale sângerează apoi multă vreme. Cartea Sfântă pune pe seama cuvântului următoarea însemnătate: „Cei nechibzuiți la vorbă sunt ca împunsăturile de sabie, pe când limba celor înțelepți aduce tămăduire” (Pilde 12, 18). Când se aprinde răutatea, mai bine să taci puțin și să te liniștești (să iei apă în gură), iar pe urmă, rugându-te, să spui pe un ton binevoitor ceea ce poate să aducă folos.
Este mai bine ca tiradele de reproșuri și de „predici” să fie înlăturate printr-un singur cuvânt magic: „Iartă-mă!”, care, de altfel, este foarte greu de rostit. În general, trebuie spus că mediul familial reprezintă condițiile în care omul învață să trăiască virtuos. Soții trebuie să vadă în căsătoria lor tocmai asta: o școală de viață creștină. Iar școala nu este întotdeauna ușoară... (Episcopul Alexandru Mileant)
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1077  
Vechi 07.08.2015, 23:16:08
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Să primim greutățile cu nădejde!

Să zicem: „Bine ați venit, greutăților! Mult câștig duhovnicesc îmi aduceți! Ați venit să mă umpleți de harul lui Dumnezeu, de puterea Domnului... Ce sunteți voi, greutăților, în fața Crucii lui Hristos?”. Așadar, vă rog, greul să-l vedem ca pe ceva ușor și ispita ca pe un prilej de câștig duhovnicesc! Dacă vreunul dintre voi întâlnește o ispită, spre exemplu, cineva se poartă urât față de voi sau nu vă vorbește frumos, să zică: „Uite, ce bine! Îți mulțumesc, Dumnezeul meu! Ai îngăduit aceasta, ca eu să mă pot cunoaște mai bine pe mine însumi”.
Greu este să absolvim o universitate, o academie sau să învățăm două-trei limbi străine, dar ca să coborâm Cerul în inimile noastre e foarte ușor. Este de ajuns numai să vrem.
Părintele Eusebiu Giannakakis
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1078  
Vechi 08.08.2015, 23:57:28
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit Egoismul dărâmă toate virtuțile, ca un buldozer

Părintele Eusebiu era îngăduitor, dar și aspru, acolo unde trebuia. Spre exemplu, atunci când, în Ioc de pocăință, de părere de rău, vedea egoism și duh pretențios, răspundea: – Acestea pe care le spui tu acum, îți deschid cumva porțile Raiului? Nemulțumirea ascunde în spatele ei egoism. Dumnezeu nu te va întreba dacă te-au iubit ceilalți. Tu îi iubești?... Și dacă îți va spune Dumnezeu într-o zi că nu ai dreptate? Pune-ți jos sinea egoistă și lovește-o cu putere... Să ne luptăm cu sinea noastră. „Netrebnico!”, să-i zicem. Să ne fie silă de sinea noastră. Să vezi atunci, se revarsă iubirea peste toți oamenii!
Egoismul dărâmă toate virtuțile, ca un buldozer. Nemaipomenit de bine este să avem simțământul că suntem un nimic. Altfel, dacă noi credem că avem virtuți, fie și numai puțin, ne umflăm de egoism... De egoism nu numai să ne fie silă, ci să-I și urâm... Domnul este întotdeauna alături de sufletul smerit.
Părintele Eusebiu Giannakakis
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1079  
Vechi 09.08.2015, 23:15:08
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Rugăciunea dă cunoștință sufletului despre el însuși, prin faptul că se face oglindă în care el însuși se privește. Dar rugăciunea se face oglindă sufletului prin faptul că i-o ține în față Dumnezeu, sau harul Duhului. Sufletul singur nu și-o poate ține. Rugăciunea, ca și oglinda, are un suport obiectiv. De aceea sufletul, văzându-se pe sine în rugăciune, are totodată conștiința că e ținut în legătură cu Dumnezeu. Sufletul se cunoaște însă în rugăciune cu toate stările și pornirile lui bune și rele. Dar vede în același timp și simplitatea lui fără chip, dacă s-a ridicat la curăția de toate legăturile cu lucrurile. Absorbirea în vederea acestei taine negrăite a sale produce în el o tăcere despre toate, o tăcere despre el însuși și o copleșitoare uimire.”
Părintele Dumitru Stăniloae
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #1080  
Vechi 11.08.2015, 20:25:51
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.376
Implicit

Ați auzit de unii care se numesc vegetarieni. Ei nu sunt postitori, ei își îngrijesc în felul acesta sănătatea. Ar fi bine să mâncăm toți numai verdețuri, dar Dumnezeu nu a spus asta. Dumnezeu a spus să ne abținem într-un anumit scop, căci măsura tuturor lucrurilor este Iisus Hristos. Pentru că El a venit și a probat tot ce poate să facă firea omenească. A suferit, a luat asupra sa, a văzut, a verificat. De aceea, nu putem spune că El a putut posti 40 de zile pentru că era Dumnezeu și nu ne-a depășit pe noi, pentru că n-a depășit cu firea ceea ce era firesc. Moise a postit 40 de zile, Hristos tot 40 de zile. Dumnezeu Iisus Hristos a postit cu firea omenească, nu cu firea dumnezeiască, firea dumnezeiască neavând nevoie de post, nici neputând posti sau suferi.
Preot Nicolae Tănase
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Daca pot primi niste raspunsuri andrei23 Generalitati 28 19.06.2011 19:13:32
Caut niste raspunsuri NeInocentiu Secte si culte 108 18.04.2011 14:43:12