Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Biserica Ortodoxa si alte religii > Biserica Romano-Catolica
 
 
Thread Tools Moduri de afişare
  #1  
Vechi 23.11.2017, 23:43:36
GMihai's Avatar
GMihai GMihai is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 27.02.2015
Religia: Catolic
Mesaje: 1.577
Implicit Despre catolicii români din România

Aţi auzit despre moldovenii romano-catolici ?

Dar despre programele preconizate de românizare a unor elemente percepute ca fiind neromâne in Moldova, aţi auzit ?

Citez dintr-un ziar romanesc dela 1880:

„În Moldova, în doue din cele mai mari Č™i mai frumoase judeČ›ie, mai cu semă Bacăulu Č™i Romanulu, locuitorii Č›ierani, cari suntu mai toČ›i răzăČ™i, moČ™neni Č™i proprietari mici, vorbesc numai unguresce. Cându intri în satele loru, e mai reu decâtu în mijloculu Ungariei; trebue să mergi cu tălmaci: femeile Č™i copii nu sciu se dea nici "bună demaneČ›ia" românesce. Culpa neiertată este a oameniloru noČ™tri de statu că n-au îngrigitu nici odată de romanisarea acestui elementu Č™i a lăsatu în inima Moldovei o populaČ›iune de peste doue sute de mii, streină Č™i de limbă Č™i de religiune. Domnule Nicolae CreČ›iulescu, Ministru culteloru Č™i instucČ›iunei publice, se vede că seculii Č›i-a păstratu d-tale resolvarea acestei cestiuni naČ›ionale. Fă ca poporulu ruralu, căruia i-au datu pământu la 2 maiu, se fie unulu Č™i acelaČ™i Č™i în limbă Č™i în animă, căci în elu stă vieČ›ia Č›ierei; româniseză pre aceČ™ti Ciangăi, scapă-i de urâtulu nume, ce nu voru nici ei să-lu poarte, Č™i vei ave eterna recunoscinČ›ia. Mesurile ce ar trebui să se ia suntu: mai întâiu îndesuirea scoleloru prin tote satele, cătunele Č™i fundăturile unguresci; copii luaČ›i cu vătăČ™ielulu Č™i duČ™i la scola erna si vera, mai cu seama fetele, care devenindu mame Č™i voru înveČ›ia copii românesce; Č™i alu doilea, pe la tote bisericile loru, aduČ™i preoČ›i dintre Românii din Transilvania, ca să le vorbească Č™i să le ceteasca românesce. Cându preotulu le va da binecuventarea în limba română, cându dascălu le va cânta românesce, Č™i cându mama va legăna copilulu si-i va dice: haidi, nani, puiulu mamei, resultatulu va fi dobânditu".”

Că tot vorbim despre politicile de maghiarizare a românilor din Transilvania, sau de slavizare a românilor din Banat..........
__________________
"If you take the Christian Bible and put it out in the wind and the rain, soon the paper on which the words are printed will disintegrate and the words will be gone. Our bible IS the wind and the rain." Herbalist Carol McGrath as told to her by a Native-American woman.

"Laudato si, mi Signore, per frate Uento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento"
- Sfântul Francisc de Assisi

Last edited by GMihai; 23.11.2017 at 23:56:41.
Reply With Quote
 

Thread Tools
Moduri de afişare