Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Rugaciuni
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #521  
Vechi 14.01.2017, 14:07:36
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.911
Implicit

„Pentru ce tu omule, M-ai lăsat pe Mine ?

Pentru ce de la Cel ce te-a iubit te-ai întors?

Pentru ce iarăși te-ai lipit de vrăjmașul ?

Adu-ți aminte că pentru tine din cer M-am pogorât,

Adu-ți aminte că pentru tine, trup M-am făcut,

Adu-ți aminte că pentru tine din Fecioară M-am născut,

Adu-ți aminte că pentru tine am pruncit,

Adu-ți aminte că pentru tine, M-am smerit,

Adu-ți aminte că pentru tine, pe pământ am viețuit,

Adu-ți aminte că pentru tine, goniri am răbdat,

Adu-ți aminte că pentru tine, grăiri de rău, ocări, batjocuri, necinste, răni, scuipări, loviri cu pumnii, luări în râs și patimi de necinste am primit,

Adu-ți aminte că pentru tine, cu cei fără de lege M-am socotit,

Adu-ți aminte că pentru tine, cu moarte de ocară am murit,

Adu-ți aminte că pentru tine, am fost îngropat,

M-am pogorât din ceruri, ca pe tine să te sui la ceruri,

M-am smerit, ca pe tine să te înalț,

Am sărăcit, ca pe tine să te proslăvesc,

M-am rănit, ca pe tine să te vindec,

Am murit, ca pe tine să te înviez,

Tu ai păcătuit, iar Eu păcatul tău asupra Mea l-am luat,

Tu cel vinovat, iar Eu munca am primit,

Tu cel datornic, iar Eu datoria am plătit,

Tu spre moarte osândit, iar Eu pentru tine am murit,

Căci la aceasta M-au tras dragostea și milostivirea Mea,

Pentru că Eu n-am putut răbda ca să pătimești tu acest fel de nenorocire.

Deci tu pe această a Mea dragoste o treci cu vederea ?

Că în loc de dragoste, cu urâciune îmi răsplătești,

În locul Meu iubești păcatul,

În locul Meu, slujești patimilor. Dar ce ai aflat întru Mine vrednic de întoarcere, de nu voiești a veni către Mine ?

De voiești binele tău - tot binele este la Mine.

De voiești fericire - toată fericirea este la Mine.

De voiești frumusețe, cine este mai frumos decât Mine?

Au bun neam voiești ? Dar cine este mai din bun neam decât Fiul lui Dumnezeu și al Fecioarei?

Au voiești înălțime ? Dar cine este mai înalt decât Împăratul Cerului ?

Au voiești slavă ? Dar cine este mai slăvit decât Mine ?

Au voiești bogăție ? Dar la Mine este toată bogăția !

Au voiești înțelepciune ? Dar Eu sunt înțelepciunea lui Dumnezeu.

Au voiești prietenie ? Da cine este mai iubit și mai iubitor decât Mine, Care Mi-am pus sufletul pentru toți ?

Au ajutor cauți ? Dar cine îți va ajuta afară de Mine ?

Au doctor cauți ? Dar cine te va vindeca afară de Mine?

Au veselie cauți ? Dar cine te va veseli afară de Mine ?

Au mângâiere cauți ? Dar cine te va mângâia afară de Mine ?

Au cauți odihna ? Întru Mine vei afla odihna sufletului tău.

De cauți pace, Eu sunt pacea sufletului tău

De cauți viața, întru Mine este izvorul vieții

De cauți lumina, Eu sunt lumina lumii.

De cauți adevărul, Eu sunt adevărul.

De cauți calea, Eu sunt calea.

De cauți povățuitor spre cer, Eu sunt povățuitor credincios.

Atunci pentru ce nu voiești a veni către Mine?

Au doară nu îndrăznești a te apropia ? Dar către cine mai cu înlesnire este apropierea ?

Au a cere te sfiești ? Dar cine a cerut de la Mine cu credință și nu i-am dat ?

De nu te lasă pe tine păcatul, Eu pentru păcătoși am murit.

De te tulbură pe tine mulțimea păcatelor, la Mine este mai multă milostivire, căci am zis: Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați (cu păcate) și Eu vă voi odihni pe voi.“(Mt. 11,28)

(Prea Sfințitul Episcop Tihon al Voronejului)
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #522  
Vechi 15.01.2017, 21:45:15
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.911
Implicit

RUGĂCIUNE CĂTRE DOMNUL NOSTRU IISUS HRISTOS
CU MULTA UMILINȚĂ ȘI CERERE A SFÂNTULUI IOAN DAMASCHIN
Indurate și mult milostive Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Cel ce ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu, miluiește-mă înainte de sfârșitul meu, căci știu că înfricoșată și strașnică judecată mă așteaptă în fața Întregii zidiri, când toate faptele mele cele necurate și spurcate vor fi descoperite, pentru că sunt de neiertat și nevrednice de iertare, covârșind cu mulțimea lor nisipul mării, de aceea nici nu îndrăznesc, Stăpâne, să cer iertarea lor.
Mai mult decât toți oamenii Ți-am greșit Ție. Mai mult decât curvarul am viețuit . Mai mult decât cel dator cu zece mii de talanți m-am făcut dator Ție.Mai mult decât vameșul râu am vamuit Mai mult decât tâlharul pe sine-mi m-am omorât Mai mult decât curva eu, iubitorul de curvie, am curvit.
Mai mult decât ninivitenii fără de pocăință am greșit. Mai mult decât Mânase „fărădelegile mele au covârșit capul meu și ca o sarcină grea s-au îngreuiat peste mine" * și m-am chinuit și m-am gârbovit până în sfârșit. Pe Duhul Tău cel Sfânt L-am mâniat Poruncile Tale nu le-am ascultat Avuția Ta am risipit-o. Harul Tău l-am întinat. Arvuna pe care mi-ai dat-o mie întru fărădelegi am cheltuit-o. Sufletul meu, cel făcut cu cinste după chipul Tău, l-am spurcat Vremea pe care mi-ai dat-o mie spre pocăință cu vrăjmașii Tăi am vicțuit-o. Nici o poruncă a Ta nu am păzit Haina cu care m-ai îmbrăcat cu totul am întinat-o. Făclia cugetării drepte am stins-o. Fața mea pe care ai strălucit-o. eu am netrebnicit-o întru păcate. Ochii mei pe care i-ai luminat de bunăvoie i-am orbit Buzele pe care de multe ori le-ai sfințit cu dumne- zeieștile Tale Taine, cu cuvinte de rușine le-am spurcat.
Știu că voi sta înaintea înfricoșatului Tău scaun ca un osândit eu, preaspurcatul. Știu că atunci toate cele făptuite de mine vor fi vădite și nimic nu se va ascunde înaintea Ta. De aceea mă rog Ție, preaîndurate și multmilostive, iubitorule de oameni, Doamne, „nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine. Nu zic și „să nu mă cerți, căci cu neputință este față de faptele mele, ci doar „nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine". Voi dobândi aceasta de la Tine dacă nu mă vei certa cu mânia Ta, nici cu iuțimea Ta și nu vei arăta mânie și iuțime înaintea îngerilor și a oamenilor, spre rușinarea și ocara mea. Doamne, „nu cu mâina Ta să mă mustri pe mine". Dacă mânia unui împărat trecător nu o poate nimeni suferi, cu cât mai mult nu voi suferi eu, ticălosul, mânia Ta, a Domnului meu. Doamne, „nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți". Știu că tâlharul a
cerut și îndată a dobândit iertarea. Știu că desfrânata din tot sufletul s-a apropiat de Tine și a fost iertată. Știu că vameșul din adânc a suspinat și s-a îndreptat. Iar eu, preaticălosul, pe toți covâr- șindu-i cu păcatele, nu voiesc să le urmez lor cu pocăință. Pentru că nu am lacrimi neîncetate, nici mărturisire curată și adevărată. Nu am suspin din adâncul inimii. Nu am suflet curat. Nu am dragoste după Dumnezeu. Nu am sărăcie duhovniceasca.
Nu am rugăciune neîncetată. Nu am înfrânare de patimi în trup . Nu am curățenie a gândurilor. Nu am voința plecată lui Dumnezeu. Deci cu ce chip sau cu ce îndrăzneală voi cere iertare?
Doamne, „nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine". De multe ori, în biserică umilindu-mă, cad la Tine, dar ieșind afară, îndată mă poticnesc în păcate. De câte ori m-ai miluit, iar eu Te-am mâniat. De câte ori îndelung ai răbdat, iar eu nu m-am intors de la păcat. De câte ori m-ai ridicat, iar eu, poticnindu-mă, iar am căzut. De câte ori m-ai ascultat, dar eu nu Te-am ascultat. De câte ori m-ai chemat, iar eu nu Ți-am slujit Ție. De câte ori m - a i cinstit, iar eu nu Ți-am mulțumit. De câte ori, când păcătuiam, m-ai rugat ca un bun Părinte și ca pe un fiu m-ai sărutat și brațele deschizându-mi-le, mi-ai strigat: "Scoală-te, nu te teme, stai, vino înapoi, nu te cert, nu mă scârbesc de tine, nu te lepăd, nici nu mă împietresc față de zidirea Mea, fiul Meu, chipul Meu, omul pe care l-am zidit cu mâinile Mele și intru care M-am îmbrăcat" ", pentru care Mi-am vărsat sângele. Nu Mă întorc dinspre oaia Mea cea cuvântătoare care s-a pierdut, dacă vine la Mine. Nu pot să nu-i dau vrednicia dintâi. Nu pot să nu o număr cu cele nouăzeci și nouă de oi, căci numai pentru ea M-am pogorât pe pământ și am aprins făclia, adică trupul Meu, și am măturat casa, și am chemat puterile cerești prietene să ne veselim pentru găsirea ei".
Deci toate acestea, ca un bun și iubitor de oameni, mi le-ai dăruit mie, Stăpâne, dar eu, ticălosul, pe toate defăimându-le, în țara străină și depărtată a pierzării m-am dus. Ci Tu, Preabunule, intoarce-mă iar și nu Te iuți asupra mea, ticălosul, Doamne, nici cu mânia Ta să nu mă mustri. Milostive, ci mai rabdâ-mâ. Nu Te grăbi să mă tai ca pe smochinul cel neroditor, nici cu porunci să fiu secerat mai înainte de vreme din viața aceasta, ci dă-mi viața rânduită mai dinainte și călăuzește-mă către pocăință, Doamne.
Deci „nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine. Stăpâne, nici cu iuțimea ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, căci neputincios sunt" " cu sufletul, neputincios cu gândul, neputincios cu mintea, neputincios cu voința. Căci iată mi s-a dus puterea, mi s-a dus vremea. „întru deșertăciune s-au isprăvit zilele mele toate și sfârșitul a sosit"* Ci deschide, deschide, deschide mie, Doamne, cel ce cu nevrednicie bat, și nu-mi închide ușa milostivirii Tale. Căci dacă vei închide Tu, cine îmi va deschide? Dacă nu mă vei milui Tu, cine îmi va ajuta? Nimeni altul, nimeni, ci numai Tu, Cel din fire milostiv și îndurător. „Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt"*3, pentru că m-a slăbănogit vrăjmașul și neputincios și zdrobit m-a făcut, iar cel neputincios și zdrobit nu poate să se vindece singur. Cel zdrobit nu poate să se vindece singur. Cel zdrobit nu poate să-și ajute lui însuși. Deci „mi- luiește-mă, Doamne, că neputincios sunt".
„Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele, s-a tulburat și s-a zdrobit sufletul meu."" Dar cel cu oasele zdrobite nu poate să se scoale și să caute doctor, nu poate să alerge și să scape de vrăjmaș. Tu, deci, mă caută, Stăpâne, Cel ce ai venit să cauți oaia cea pierdută. Tu cercetează-mă pe mine, cel ce am căzut între tâlhari. Căci nu numai mort ci cu totul mort m-au lăsat. Deci, „vindecă-mă, Doamne, că neputincios sunt" și putred m-a făcut vrăjmașul. Iar cel neputincios și putred este cu totul doborât, este aruncat cu totul, ca un stârv ticălos. El doar cheamă pe doctor, strigă după ajutor, caută împrejur cu ochii, când va veni și-1 va cerceta „Cel ce vindecă pe cei zdrobiți cu inima și „îndreptează pe cei surpați și „mântuiește pe cei deznădăjduiți".
„Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte." Tulburare trupească și sufletească m-a cuprins, Stăpâne, căci în patimi trupești am căzut, trupul și sufletul batjocută dracilor le-am făcut. „Vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele", cele ce susțin pe omul cel dinlăuntru, adică: credința, înțelepciunea, nădejdea, dreptatea, înfrânarea, evlavia, blândețea, smerita cugetare și milostivirea. Aceste oase s-au zdrobit, Stăpâne. Deci „vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte". Căci, iată, văd că a sosit ceasul vieții mele „și sufletul meu s-a tulburat foarte". Văd calea cea lungă și grea către cele de dincolo și că nu sunt pregătit pentru dânsele, „și sufletul meu s-a tulburat foarte". Văd pe cămătar că îmi cere datoria și nu-i pot plăti „și sufletul meu s-a tulburat foarte". Văd pe diac arătându-mi za- pisul*" și pe gealați că scrâșnesc asupra mea „și sufletul meu s-a tulburat foarte". Văd mulți pârâși, iar părtinitori nici unul „și sufletul meu s-a tulburat foarte".
Că m-am umplut cu totul de tulburare și de întunecare, mă înfiorez și mă cutremur, mă înfricoșez și mi se rup cele dinlăuntru și nu știu ce să fac sau cu ce chip să mă arăt Judecătorului meu. Mă întunec, mă tulbur, mă necăjesc-, nu mă pricep și de aceea „sufletul meu s-a tulburat foarte".
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #523  
Vechi 15.01.2017, 21:46:15
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.911
Implicit Continuare

„Miluiește-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele și sufletul meu s-a tulburat foarte." Vicleanul nu încetează să mă supere, vrăjmașii nu se opresc luptându-mâ, războiul din trup mă îmboldește necontenit, gândurile viclene nicidecum nu se astâmpără.
„Și Tu. Doamne, până când?
lata, vezi, Doamne , că toate cele ale mele sunt încurcate și ticăloase. Iată. vezi împotrivirea asupra mea, războiul trupului, cuptorul patimilor și slăbiciunea puterii sufletului meu. De aceea, Doamne, până când nu Te milostivești. până când nu aperi, până când nu
Te grăbești, până când nu vezi, până când treci cu vederea? Doamne, întru mila Ta mântuiește-mă. Nu mă trece cu vederea pe mine, nevrednicul, pentru mila Ta. Căci nebăgarea Ta de seamă se face cădere a mea, Stăpâne.
Pentru aceasta „întoarce-Te, Doamne, izbăvește sufletul meu și mă mântuiește pentru mila Ta". Ca un îndurător miluiește-mă. Ca un milostiv îndură-Te. Ca un iubitor de oameni „mântuiește-mă pentru mila Ta", iar nu pentru faptele mele, căci sunt rele, nu pentru ostenelile mele, căci sunt ne putincios. nu pentru gândurile sau cuvintele mele, căci sunt spurcate și necurate, ci numai pentru mila Ta, mult milostive Doamne, mântuiește-mă. Iar dacă voiești să mă judeci, Stăpâne, iată, eu rostesc cel dintâi osânda mea, eu mărturisesc că sunt vrednic de moarte. Deci „mântuiește-mă pentru mila Ta". La iubirea Ta de oameni scap, Preabunule. Nu am ceva vrednic să-Ți arăt. Milostenie cer, dar să nu-mi ceri prețul ei. Adu-Ți aminte de cuvintele Tale, Doamne, cum „că se pleacă gândul omului cu dinadinsul spre cele rele din tinerețea lui""". Și „omul deșertăciunii s-a asemănat și zilele lui ca umbra trec " . Și „nimeni nu este curat de intinâciune . Și „iată că întru fărădelegi m-am zămislit și in păcate m-a născut maica mea". Căci
„de vei lua aminte la fărădelegile noastre, nimeni nu va putea suferi, Doamne . Pentru aceea, mân- tuiește-mă pe mine. nevrednicul robului Tău, pentru mila Ta, iar nu pentru lucrările mele.
Căci de vei milui pe cel vrednic, nimic nu este de mirare. De vei mântui pe cel drept, nu este ceva deosebit „Mântuiește-mă pe mine pentru mila Ta". Fă asupra mea minunată mila Ta, Doamne. Arată întru mine milostivirea Ta, Stăpâne. Mărește spre mine iubirea Ta de oameni, Sfinte. Arată peste mine milele Tale cele dintru început, Doamne. „Și să nu intri la judecată cu robul Tău. Căci de vei voi să te judeci cu mine, se va astupa gura mea, neavând eu ce să grăiesc sau ce să răspund. De aceea, „să nu intri la judecată cu.robui Tău", și să nu cântărești păcatele mele cu măsura Ta cumplită „ci întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le și „mântu- iește-mă pentru mila Ta, Doamne". Și „mila Ta să-mi urmeze in toate zilele vieții mele". Să-mi urmeze mila Ta, Doamne, mie, celui ce rău m-am abătut de la Tine, celui ce de-a pururea fug de Tine și către păcat de-a pururea rău alerg.
Aceasta numai cer, mă rog și mă cerșesc: „Mântuiește-mă pentru mila Ta".Mântuiește-mă mai înainte de a merge la judecățile cele de dincolo sau, mai adevărat zicând, la chinurile cele de dincolo, unde nu este pocăință, nici mărturisire. „Căci zice: în iad cine se va mărturisi Ție? Pentru aceea, „mântuiește-mă pentru mila Ta, că nu este întru moarte cel ce Te pomenește pe Tine, nici în iad cel ce se mărturisește Ție. Că acolo nu este pocăință, nu este iertare celor ce nu se pocăiesc și nu se mărturisesc aici. De aceea, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul robul Tău, care rnă pocăiesc Ție și mă mărturisesc pentru mila Ta, Doamne, și nu pentru faptele mele. Căci Tu ai zis, Doamne:
„Căutați și veți afla, bateți și se va deschide vouă și oricâte veți cere, crezând, veți lua"'". De aceea, „miluiește-mă pentru mila Ta", lubitorule de oameni, Stăpâne, ca și întru mine să se slăvească numele Tău cel preasfânt și preaproslăvit. Doamne Dumnezeul meu, Cel ce pentru mine Te-ai făcut ca mine. Ca și eu împreună cu toți sfinții numărându-mă, să Te slăvesc pe Tine, Iisuse Hristoase, preabunule și iubitorule de oameni Dumnezeul meu, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh , acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #524  
Vechi 15.01.2017, 21:57:01
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.911
Implicit

Rugaciunile Sfantului Ioan Gura de Aur


Doamne, Dumnezeul meu, stiu ca nu sunt vrednic, nici mi se cade, ca sa intri sub acoperamântul casei sufletului meu, pentru ca este desarta toata si surpata, si nu ai la mine loc cuviincios, ca sa-Ti pleci capul; ci pe cum, dintru înaltime pentru noi Te-ai umilit, pleaca-Te si acum la umilinta mea. Si pe cum bine ai voit a Te culca în pestera si în ieslea necuvântatoarelor, asa binevoieste a intra si în ieslea necuvântatorului meu suflet si în spurcatul meu trup.
Si pe cum nu ai socotit a fi lucru nevrednic a intra si a cina împreuna cu pacatosii, în casa lui Simon leprosul, asa binevoieste a intra si în casa sufletului meu celui umilit, al leprosului si pacatosului. Si precum nu ai respins pe pacatoasa, cea asemenea mie, care s-a apropiat si s-a atins de Tine, asa Te îndura si spre mine pacatosul, care ma apropiu si ma ating de Tine. Si precum nu Te-ai scârbit de spurcata si blestemata ei gura, ceea ce Te saruta, asa nu Te scârbi nici de gura mea, si mai spurcata, si mai blestemata, nici de urâte si necurate buzele mele, si de limba mea cea cu totul necurata. Ci sa fie mie carbunele preasfântului Tau Trup si al scumpului Tau Sânge, spre sfintire si luminare si spre întarirea umilitului meu suflet si a trupului, spre usurarea greselilor mele celor multe, spre paza de toata lucrarea diavoleasca, spre schimbarea si împiedicarea diavoleasca, spre schimbarea si împiedicarea vicleniei si relei mele deprinderi, spre omorârea patimilor, spre împlinirea poruncilor Tale, spre adaugarea dumnezeiescului Tau har, si spre dobândirea împaratiei Tale. Ca nu ca un nepasator ma apropriu de Tine, Cristoase Dumnezeule, ci nadajduind întru bunatatea Ta cea nespusa, si pentru ca, stând departe multa vreme de împartasirea Ta, sa nu fiu sfâsiat de lupul cel întelegator. Pentru aceea ma rog Tie: Precum singur esti sfânt, Stapâne, sfinteste-mi trupul si sufletul, mintea si inima, maruntaiele si pântecele, si întreg ma înnoieste, si înradacineaza frica Ta întru madularele mele, si sfintirea Ta fa-o nestearsa din mine. Si fii mie ajutor si sprijinitor, îndreptând în pace viata mea, învrednicindu-ma si de a sta de-a dreapta Ta, împreuna cu Sfintii Tai. Pentru rugaciunile si mijlocirile preacuratei Maicii Tale, si ale preacuratelor Puteri fara de trup care slujesc Tie, si ale tuturor Sfintilor, care din veac bine Ti-au placut. Amin.


A doua rugaciune
Nu sunt vrednic, Stapâne Doamne, ca sa intri sub acoperamântul sufletului meu: ci deoarece Tu, ca un iubitor de oameni, vrei sa locuiesti întru mine, îndraznind ma apropriu. Porunceste si voi deschide portile care Tu singur le-ai facut, si intra cu iubirea de oameni, asa cum esti; intra si vei lumina cugetul meu cel întunecat. Cred ca vei face-o aceasta, pentru ca nu Te-ai ferit de pacatoasa care a venit la Tine cu lacrimi, nici ai lepadat pe vamesul care s-a pocait, nici pe tâlharul care a cunoscut împaratia Ta nu l-a alungat, nici pe prigonitorul cel ce s-a pocait nu l-a lasat precum era, ci pe toti care au alergat cu pocainta la Tine i-ai însirat în ceata prietenilor Tai: cel ce singur esti binecuvântat, totdeauna, acum si pururea, si în nemarginitii veci. Amin.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #525  
Vechi 16.01.2017, 14:12:41
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.911
Implicit

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ingradeste-ma cu sfintii Tai ingeri, cu rugaciunile Atotpreacuratei Stapanei noastre de Dumnezeu Nascatoarea si Pururea Fecioara Maria, cu puterea Cinstitei si de viata Facatoarei Cruci, a sfantului mai mare voievod al lui Dumnezeu,
Mihail, si a tuturor celorlalte Ceresti si netrupesti puteri, ale sfantului proroc, Inainte-Mergator si Botezator al Domnului, Ioan, ale sfantului apostol si evanghelist Ioan Cuvantatorul de Dumnezeu, a sfintitului mucenic Ciprian si ale sfintei mucenite Iustina, a sfintilor ierarhi Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, facatorul de minuni, Leon, episcopul Cataniei, Nichita al Novgorodului, Ioasaf al Belgorodului, Mitrofan al Voronejului, a cuviosilor Zosima si Savatie de la Solovat, Serafim din Sarov, facatorul de minuni, a sfintelor mucenice Elpis, Pistis si Agapi si maicii lor Sofia, a sfantului mucenic Trifon, a sfintilor si dreptilor dumnezeiesti parinti Ioachim si Ana si a tuturor sfintilor Tai: ajuta-mi mie, nevrednicului robului Tau (numele), izbaveste-ma de toate bantuirile vrajmasului, de tot raul, vrajitoria, farmecul si de oamenii cei vicleni, ca sa nu-mi poata pricinui vreun rau. Doamne, cu lumina stralucirii Tale pazeste-ma dimineata, si la amiazazi, si seara, si cand merg spre somn, si cu puterea harului Tau abate si departeaza toata reaua paganatate, care din insuflarea diavolului se lucreaza. Intoarce iarasi intru cele mai dedesubt tot raul care se unelteste si se lucreaza, ca a Ta este imparatia, si puterea, si slava, a Tatalui si a Fiului si a Sfantului Duh.
Amin.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #526  
Vechi 21.01.2017, 17:33:38
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.911
Implicit

I N V A T A - M A, Iisuse !

Invata-ma, Iisuse, sa merg pe drumul drept, Sa nu m-abat din cale, sa tin la toate piept. Invata-ma, Iisuse, sa fiu curat si bun, Sa am mai multa mila, de cel ramas in drum. Invata-ma, Iisuse, sa pot iubi mereu, Si om, si pom, si floare, si pe dusmanul meu!
Preot Ioan
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #527  
Vechi 03.02.2017, 08:48:48
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.911
Implicit

Ce suntem noi, Doamne?

Ce suntem noi, Doamne? Umbră și părere,
un suspin de-o clipă, iar apoi tăcere;
ce curând ne crește și ne ia pământul,
izvorâm ca apa și plecăm ca vântul.

Ce lăsăm noi, Doamne, la plecarea noastră
din taina cea neagră spre taina albastră?
Vrednică-i de voia și zările Tale
doar urma luminii pe-a dragostei cale.

Ce luăm noi, Doamne, din visul opririi?
Doar sfânta cenușă jertfită iubirii,
cereasca mireasmă ce-am ars rugăciunii
și roua de aur din ochii minunii.

Ce ținem noi, Doamne, al nostru-n vecie?
Doar ce dăm acuma la alții și Ție,
doar dulcea tăcere sfințită-n suspine,
doar ceasul de taină trăit lângă Tine.
( Traian Dorz )
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #528  
Vechi 19.02.2017, 00:03:48
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.911
Implicit

"Cât de nerecunoscător sunt eu față de Tine, Dragostea mea"

În zori, când mă trezesc, gândurile mele cuviincioase zboară direct la Tine; cele dintâi avânturi ale sufletului meu se îndreaptă către zâmbetul Tău; prima șoaptă din urechea mea este numele Tău, cea dintâi surpriză cu care mă întâlnesc ești Tu, lângă mine.
Ca un băiețaș după ce a avut un coșmar și care-și îmbrățișează mama, bucurându-se că visul nu l-a despărțit de mama sa, la fel și eu, când mă trezesc, Te îmbrățișez și mă bucur deoarece călătoria mea în somn nu m-a îndepărtat de mâna Ta.
Cât de nerecunoscător sunt eu față de Tine, Dragostea mea! Rușinea mă cuprinde fiindcă am fost nerecunoscător față de Tine. În timp ce Tu nu Te desparți de mine nici o clipă, eu mă despart de Tine în somn ori în vis. De aceea nu sufăr somnul și moțăiala și mă minunez de cetele cerești care nu-și iau ochii de la Tine zi și noapte.
Somnul mă face să fiu plictisit, dar Tu mă odihnești. Nu există odihnă pentru cel plictisit dacă acesta nu se uită la Tine, și nici dulceață pentru cel amărât dacă acesta nu discută cu Tine, nici sănătate pentru cel bolnav dacă acesta nu-Ți atinge mâna, nici curăție pentru cel necurat dacă unul ca acesta nu se îmbăiază în lumina Ta.
Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici
Reply With Quote
  #529  
Vechi 23.02.2017, 10:37:40
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.911
Implicit

Cine a adus păcatul în lume, o, Doamne, și a îmbolnăvit întreaga lume, devenind hrană pentru moarte?
Mintea este poarta prin care a intrat păcatul. Prin minte, picătura de otravă a picurat în inimă și în suflet. Despărțită de feciorie și lumină, nemaifiind întreită, ci unidimensională, mintea s-a despărțit de Sfânta Triadă și stă ca cea de-a „patra” – nonexistența. Cugetă la cele lumești, și nu la cele dumnezeiești.
Despărțită de fecioria sufletului și de lumina inimii, mintea este umbra Fiului lui Dumnezeu și reversul înțelepciunii. Această umbră întunecată își răspândește întunecarea în suflet și în inimă. Și de îndată ce toate trei s-au învăluit în întuneric și s-au acoperit cu mucegai, ea se transformă apoi într-un soi de triadă lipsită de sfințenie, o umbră a Sfintei Triade, întocmai precum nonexistența este o umbră șovăielnică a existenței.
Care este cel dintâi păcat al minții, o, Doamne, prin care ea a adus durerea și suferința în întreg neamul omenesc?
Cel dintâi păcat al minții a fost amăgirea de sine, iar cel de-al doilea mândria. Pironită de simțuri destinate non-existenței, mintea a acceptat non-existența drept existență. Amăgirea de sine se uită la reflectarea lunii în lac de parcă ar fi luna adevărată și dă buzna s-o apuce în apă. Amăgirea de sine vede o sfoară și o ia drept șarpe, fugind de el. Amăgirea de sine a unui câine vede un câine în apă și îl face pe câinele respectiv să latre la propria sa umbră. Amăgirea de sine cu privire la cenușa iluzorie a acestei lumi îndeamnă mintea să-și alipească esența de această lume și o izbește cu uitarea adevăratei lumi existente.
Sfântul Ierarh Nicolae Velimirovici
Reply With Quote
  #530  
Vechi 23.02.2017, 10:44:35
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 31.911
Implicit

„Doamne și Stăpânul vieții mele,
duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie.

Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, robului Tău.

Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin”.

Această rugăciune este citită de două ori la sfârșitul fiecărei slujbe din timpul Postului Mare, de Luni până Vineri (nu și Sâmbetele și Duminicile), căci, după cum vom vedea mai târziu, slujbele acestor zile nu urmează celor săvârșite de obicei.

Post binecuvântat :)
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu ! + ( rugaciuni ce au miscat sufletul nostru ) cristiboss56 Rugaciuni 575 28.10.2019 17:34:14
O problema cu un prieten . Templier Knight Generalitati 3 12.03.2012 15:01:38
sa ma rog sa-i dea Doamne-Doamne cuiva credinta? giovaninnaa Rugaciuni 14 23.09.2011 17:18:24
Alta minune a bunului dumnezeu ionut12 Generalitati 3 25.10.2010 16:48:34
Dumnezeu cel ascuns in cate un vers... inorog Arta bisericeasca in general 4 31.01.2010 23:49:41