Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Din Noul Testament
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 26.03.2022, 23:38:42
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit Dictionar Noul Testament si SEPTUAGINTA Greaca-Româna online

NU trebuie să stiți greaca.
Fiecare cuvânt din Noul Testament și Septuaginta are un NUMAR atașat, căutăm în acest dicționar numărul respectiv.

-de EXEMPLU primul verset din Noul Testament (Evanghelia MATEI Capitolul 1, verset 1)
1.1 Βίβλος <976> γενέσεως <1078> Ἰησοῦ <2424> Χριστοῦ <5547> υἱοῦ <5207> Δαυεὶδ <1138> υἱοῦ <5207> Ἀβραάμ. <11>
1.1 biblos 976 geneseos 1078 iesou 2424 christou 5547 uiou 5207 dauid 1138 uiou 5207 abraam 11

-căutăm în acest dictionar numerele 976, 1078, 2424, 5547, 5207, 1138, 11, astfel:

976 1047 βίβλος biblos carte, sul
1078 1161 γένεσις genesis origine, existență, genealogie (naștere)

CONTACT: Cristian Maris
muzeul.bibliei.ro@gmail.com
http://muzeulbibliei.blogspot.com/

Noul Testament în greacă pentru TRADUCEREA cu acest dicițonar din greacă în romană (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)

1) Evanghelia MATEI - Evanghelia MARCU (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)
CLICK pe fiecare link
https://ia601606.us.archive.org/22/i...RCU-greaca.pdf

2) Evanghelia LUCA - Evanghelia IOAN (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)
https://ia904706.us.archive.org/29/i...N%20greaca.pdf

3) FAPTELE APOSTOLILOR - APOCALIPSA (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)
https://ia904701.us.archive.org/0/it...A%20greaca.pdf

4) EPISTOLELE lui Pavel - Epistola ROMANI, Epistola 1 CORINTHENI , Epistola 2 CORINTHENI (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)
https://ia904702.us.archive.org/12/i...HENIgreaca.pdf

5) EPISTOLELE lui Pavel - Epistola GALATENI, EFESENI, FILIPENI, COLOSENI , 1-2 TESALONICENI , 1-2 TIMOTEI, TITUS, FILIMON
https://ia601600.us.archive.org/16/i...IMONgreaca.pdf

6) Epistola IUDEI, Epistola 1-2 PETRU, Epistola 1-2-3 IOAN, Epistola IACOV, Epistola IUDA (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)
https://ia601600.us.archive.org/19/i...IUDAgreaca.pdf

Last edited by CrestinismAntic; 01.03.2023 at 12:54:36.
Reply With Quote
  #2  
Vechi 26.03.2022, 23:40:40
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit Dictionar Noul Testament si SEPTUAGINTA INDEX

Dictionar Noul Testament si SEPTUAGINTA INDEX 2
Reply With Quote
  #3  
Vechi 26.03.2022, 23:42:01
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit alpha 1-49

sursa (click pe link)
https://dictionarnoultestament.blogspot.com/

Last edited by CrestinismAntic; 25.07.2022 at 12:17:55. Motiv: update
Reply With Quote
  #4  
Vechi 25.07.2022, 12:18:48
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit alpha 1-100

16 17 ἀγαθοποιΐα agathopoiia facere de bine
17 18 ἀγαθοποιός agathopoios bine făcut, drept
18 19 ἀγαθός agathos bun, drept
19 20 ἀγαθωσύνη agathosyne bunătate
20 21 ἀγαλλίασις agalliasis bucurie mare
21 22 ἀγαλλιάω agalliao a se bucura
22 23 ἄγαμος agamos necăsătorit, necăsătorită
23 24 ἀγανακτέω aganakteo a fi mânioa, a fi indignat
24 25 ἀγανάκτησις aganaktesis indignare, mânie
25 26 ἀγαπάω agapao a iubi, a ține mult la cineva
26 27 ἀγάπη agape dragoste, iubire, (plural) mese de sărbătoare
27 28 ἀγαπητός agapetos (prea) iubit, drag
28 29 Ἁγάρ Hagar Hagar (sclava/ servitoarea lui Avraam și mama lui Ismael)
29 30 ἀγγαρεύω angareuo a forța, a sili, a constrnge
30 31 ἀγγεῖον angeion vas, recipient
31 32 ἀγγελία angelia mesaj, veste
32 34 ἄγγελος angelos mesager, trimis, reprezentant, înger
30 35 ἄγγος angos coș
33 ἄγε age vino!
34 36 ἀγέλη agele turmă
35 37 ἀγενεαλόγητος agenealogetos fără genealogie, cineva a cărui origine nu este cunoscută
36 38 ἀγενής agenes cineva care nu are familie, (figurat) de origine modestă
37 39 ἁγιάζω hagiazo a sfinți, a curăți, a purifica
38 40 ἁγιασμός hagiasmos sfințire, consacrare
39 41 ἅγιοv hagion sfânt, sanctuar
40 ἅγιος hagios sfânt (lucruri sau persoane)
41 42 ἁγιότης hagiotes sfințenie
42 43 ἁγιωσύνη hagiosyne sfințenie
43 44 ἀγκάλη ankale braț
44 45 ἄγκιστρον ankistron cârlig de prins peștele
45 46 ἄγκυρα ankyra ancoră
46 47 ἄγναφος agnaphos nou, neuzat
47 48 ἁγνεία hagneia puritate, castitate
48 49 ἁγνίζω hagnizo a curăți, a purifica
49 50 ἁγνισμός hagnismos curățire, purificare
50 51 ἀγνοέω agnoeo a fi ignorant, a nu cunoaște, a nu ști, a nu înțelege
51 52 ἀγνόημα agnoema păcat (greșeală) făcut din neștiință, din ignoranță
52 53 ἄγνοια agnoia ignoranță, neștiință
53 54 ἁγνός hagnos curat, pur
54 55 ἁγνότης hagnotes puritate
55 56 ἁγνῶς hagnos pur, sincer
56 57 ἀγνωσία agnosia ignoranță, neștiință
57 58 ἄγνωστος agnostos necunoscut
58 59 ἀγορά agora piață piblică (un loc unde se adună oameni)
59 60 ἀγοράζω agorazo a cumpăra (din piețe)
60 61 ἀγοραῖος agoraios oameni fără ocupație, adunări de judecată
61 62 ἄγρα agra pescuit (pește)
62 63 ἀγράμματος agrammatos analfabet, incult
63 64 ἀγραυλέω agrauleo a trăi sub cerul liber
64 65 ἀγρεύω agreuo a prinde (în Noul Testament folosit în sens figurat: a prinde cu vorba)
65 66 ἀγριέλαιος agrielaios măslin sălbatic
66 67 ἄγριος agrios sălbatic
67 68 Ἀγρίππας Agrippas Agrippa
68 69 ἀγρός agros câmp, (plural) ferme
69 70 ἀγρυπνέω agrypneo a veghea, a sta treaz
70 71 ἀγρυπνία agrypnia veghe, nesomn
71 72 ἄγω ago a duce, a conduce, a escorta, (figurat) a pleca
72 73 ἀγωγή agoge mod de a trăi
73 74 ἀγών agon concurs sportiv, luptă, îngrijorare
74 75 ἀγωνία agonia anguish, neliniște, îngrijorare, suferință
75 76 ἀγωνίζομαι agonizomai a intra în luptă, a se strădui
76 77 Ἀδάμ Adam Adam (primul om)
77 78 ἀδάπανος adapanos fără plată, gratuit
78 79 Ἀδδί Addi Addi (unul din strămoșii lui Iisus)
79 80 ἀδελφή adelphe soră
80 81 ἀδελφός adelphos frate, concetățean
81 82 ἀδελφότης adelphotes frăție, comunitate
82 83 ἄδηλος adelos nesigur, neclar, care nu se vede
83 84 ἀδηλότης adelotes nesiguranță, neclaritate
84 85 ἀδήλως adelos nesigur
85 86 ἀδημονέω ademoneo a-și face griji, a suferi
86 87 ᾅδης hades Hades, Locuința morților, lumea subpământeană (la iudei, reprezenta locuința sufletelor după moarte)
87 88 ἀδιάκριτος adiakritos imparțial
88 89 ἀδιάλειπτος adialeiptos fără încetare, continuu
89 90 ἀδιαλείπτως adialeiptos neîntrerupt, neîncetat
90 91 ἀδιαφθορία adiaphthoria cinste, sinceritate
91 92 ἀδικέω adikeo a păcătui, a face rău cuiva
92 93 ἀδίκημα adikema fărădelege, faptă rea
93 94 ἀδικία adikia răutate, nedreptate
94 95 ἀδικοκρίτης adikokrites judecată nedreaptă
94 96 ἄδικος adikos nedrept, rău
95 97 ἀδίκως adikos pe nedrept, nemeritat
96 99 ἀδόκιμος adokimos incapabil, respins, nevrednic (care nu trece un test)
97 100 ἄδολος adolos curat, fără vicleșug
98 101 Ἀδραμυττηνός Adramyttenos (Adramit) port la Marea Egee, în Mysia
99 102 Ἀδρίας Adrias Marea Adriatică
100 103 ἁδρότης hadrotes belșug, abundență, strângere de daruri
Reply With Quote
  #5  
Vechi 25.07.2022, 14:28:46
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 100-200 alpha

101 104 ἀδυνατέω adynateo a fi imposibil
102 105 ἀδύνατος adynatos neputincios, incapabil, cu neputință, imposibil
103 106 ᾄδω ado a cânta
104 107 ἀεί aei întotdeauna, mereu
105 108 ἀετός aetos acvilă, vultur
106 109 ἄζυμος azymos nedospit, fără drojdie
107 110 Ἀζώρ Azor Azor, unul din genealogia lui Iisus
108 111 Ἄζωτος Azotos Azotos, unul dintre orașele filistenilor, așezat între Ascalon și Iamnia, lângă Marea Mediterană
109 113 ἀήρ aer aer, văzduh
110 114 ἀθανασία athanasia nemurire, imortalitate
111 116 ἀθέμιτος athemitos interzis prin lege, ilegal
112 117 ἄθεος atheos fără Dumnezeu
113 118 ἄθεσμος athesmos nelegiuit, fără de lege
114 119 ἀθετέω atheteo a anula, a desființa, a respinge
115 120 ἀθέτησις athetesis anulare, abrogare, desființare
116 121 Ἀθηνᾶ Athena
117 122 Ἀθηναῖος Athenaios atenian, locuitor din Atena
118 123 ἀθλέω athleo a se lupta, a concura (o competiție sportivă)
119 124 ἄθλησις athlesis luptă, competiție
120 126 ἀθυμέω athumeo a fi descurajat, a-și pierde nădejdea
121 127 ἀθῷος athoos nevinovat, a fi curat
122 128 αἴγειος aigeios de capră
123 129 αἰγιαλός aigialos plajă, țărmul mării
124 130 Αἰγύπτιος Aigyptios egiptean
125 131 Αἴγυπτος Aigyptos Egipt
126 132 ἀΐδιος aidios etern, veșnic
127 133 αἰδώς aidos modestie,
128 134 Αἰθίοψ Aithiops Etiopian
129 135 αἷμα haima sânge
130 136 αἱματεκχυσία vărsare de sânge
131 137 αἱμορροέω hemoragie (cuvântul a fost folosit atât pentru menstruația lunară (Lev. 15:19), pentru sângerarea în urma unei nașteri (Lev. 12:7),
precum și pentru sângerarea excepională, de lungă durată a femeilor (Lev. 15:25; Mar. 5:25)
132 138 Αἰνέας Aineas Aeneas, ologul vindecat prin Petru în cetatea Lida
133 139 αἴνεσις ainesis slavă, laudă
134 140 αἰνέω aineo a slăvi, a preamări, a lăuda
135 141 αἴνιγμα ainigma enigmă, mister, lucru ascuns
136 142 αἶνος ainos laudă, slavă
137 143 Αἰνών Ainon Aenon, un loc aproape de Salim
138 145 αἱρέω haireo a alege, a prefera
139 146 αἵρεσις hairesis opinie diferită, sectă
140 147 αἱρετίζω hairetizo a alege
141 148 αἱρετικός hairetikos sectar, cel care cauzează schisme
142 149 αἴρω airo a ridica, a lua
143 150 αἰσθάνομαι aisthanomai a înțelege, a pricepe
144 151 αἴσθησις aisthesis înțelegere, discernământ
145 152 αἰσθητήριον aistheterion capacitatea minții de a discerne, de a înțelege
146 153 αἰσχροκερδής aischrokerdes dorință de câștig mârșav
147 154 αἰσχροκερδῶς aischrokerdos pentru câștig urât (bani)
148 155 αἰσχρολογία aischrologia cuvânt obscen
149 156 αἰσχρός aischros josnic, dezonorant
150 αἰσχρόν aischron josnic, dezonorant
151 157 αἰσχρότης aischrotes obscenitate, josnicie, dezonoare
152 158 αἰσχύνη aischune rușine, faptă rușinoasă
153 159 αἰσχύνομαι aischunomai a fi rușinat, a fi făcut de rușine
154 160 αἰτέω aiteo a cere, a solicita
155 161 αἴτημα aitema cerere, solicitare
156 162 αἰτία aitia cauză, motiv, acuzare
157 163 αἰτίαμα aitiama învinuire, acuzare
158 165 αἴτιος aitios cauză, vină
159 αἴτιος aitios cauzator
160 167 αἰφνίδιος aiphnidios neașteptat
161 168 αἰχμαλωσία aichmalosia captivitate, robie
162 169 αἰχμαλωτεύω aichmaloteuo a lua în captivitate, a robi
163 170 αἰχμαλωτίζω aichmalotizo a lua pe cineva în robie, captivitate
164 171 αἰχμάλωτος aichmalotos prizonier, rob
165 172 αἰών aion eternitate, eră, veac, segment de timp
166 173 αἰώνιος aionios fără început și fără sfârșit, veșnic, etern
167 174 ἀκαθαρσία akatharsia necurățenie
168 175 ἀκαθάρτης akathartes necurățenie, impuritate
169 176 ἀκάθαρτος akathartos murdar, impur, necurat
170 177 ἀκαιρέομαι akaireomai a nu exista posibilitatea/ ocazia, a nu avea timp
171 178 ἀκαίρως akairos în mod inoportun, cu timp și fără de timp
172 179 ἄκακος akakos nevinovat
173 180 ἄκανθα akantha spin, mărăcine
174 181 ἀκάνθινος akanthinos spinos, de spini
175 182 ἄκαρπος akarpos neroditor, fără fruct
176 183 ἀκατάγνωστος akatagnostos de necondamnat
177 184 ἀκατακάλυπτος akatakalyptos descoperit
178 185 ἀκατάκριτος akatakritos necondamnat
179 186 ἀκατάλυτος akatalytos care nu poate fi distrus
180 187 ἀκατάπαστος akatapastos neîncetat
180 188 ἀκατάπαυστος akatapaustos fără oprire
181 189 ἀκαταστασία akatastasia dezordine, răscoală, tulburare
182 190 ἀκατάστατος akatastatos instabil
183 191 ἀκατάσχετος akataschetos incontrolabil
184 192 Ἀκελδαμάχ Akeldamach Akeldama (ogorul sângelui)
185 193 ἀκέραιος akeraios nevinovat, fără viclenie
186 195 ἀκλινής aklines ferm, neclintit
187 196 ἀκμάζω akmazo a se coace
188 197 ἀκμήν akmen chiar acum, încă
189 198 ἀκοή akoe capacitatea de a auzi, ureche, zvon
190 199 ἀκολουθέω akoloutheo a urma, a merge după
191 200 ἀκουστός akoustos perceptibil
191 201 ἀκούω akouo a auzi, a înțelege, a asculta de cineva
192 202 ἀκρασία akrasia lipsă de stăpânire de sine, exces
193 203 ἀκρατής akrates fără auto-control
194 204 ἄκρατος akratos neamestecat, pur
195 205 ἀκρίβεια akribeia exactitate
196 206 ἀκριβέστερον akribesteron exact, strict
197 ἀκριβέστερον akribesteron mai exact
198 208 ἀκριβόω akriboo a investiga atent
199 209 ἀκριβῶς akribos cu exactitate, cu grijă
200 210 ἀκρίς akris lăcustă
Reply With Quote
  #6  
Vechi 25.07.2022, 20:47:03
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 200-300 alpha

201 211 ἀκροατήριον akroaterion un loc special amenajat pentru audiență
202 212 ἀκροατής akroates ascultător, auditoriu
203 213 ἀκροβυστία akrobystia a fi necircumcis, prepuț, netăiere împrejur
204 214 ἀκρογωνιαῖος akrogoniaios (piatra din) capul unghiului, locul de intersecție a două ziduri
205 215 ἀκροθίνιον akrothinion pradă, captură
206 216 ἄκρον akron cel mai înalt punct, cel mai îndepărtat punct, sfârșit, vârf
207 217 Ἀκύλας Akylas Aquila
208 218 ἀκυρόω akyroo a anula, a nu mai recunoaște, a nega
209 219 ἀκωλύτως akolytos fără obstacole
210 220 ἄκων akon care nu este de acord
211 222 ἀλάβαστρον alabastron alabastru, recipient în care se păstrau parfumuri
212 224 ἀλαζονεία alazoneia vorbire arogantă
213 225 ἀλαζών alazon lăudăros
214 226 ἀλαλάζω alalazo a plânge, a jeli
215 227 ἀλάλητος alaletos inexprimabil, de negrăit
216 228 ἄλαλος alalos mut, necuvântător
217 229 ἅλας halas sare
218 230 ἀλείφω aleipho a unge, a mirui
219 231 ἀλεκτοροφωνία alektorophonia cântecul cocoșului (ultima strajă de la ora 3-6 se numea „cântatul cocoșului“)
220 232 ἀλέκτωρ alektor cocoș
221 233 Ἀλεξανδρεύς Alexandreus alexandrin, din Alexandria
222 234 Ἀλεξανδρῖνος Alexandrinos din Alexandria
223 235 Ἀλέξανδρος Alexandros Alexandru
224 236 ἄλευρον aleuron făină
225 237 ἀλήθεια aletheia sinceritate, adevăr
226 238 ἀληθεύω aletheuo a spune adevărul
227 239 ἀληθής alethes adevărat, autentic
228 240 ἀληθινός alethinos adevărat, autentic
229 241 ἀλήθω aletho a măcina
230 242 ἀληθῶς alethos cu adevărat, cu siguranță
231 243 ἁλιεύς halieus pescar
232 244 ἁλιεύω halieuo a pescui
233 245 ἁλίζω halizo a săra
234 246 ἀλίσγημα alisgema pângărire, profanare
235 247 ἀλλά alla dar, chiar, însă
236 248 ἀλλάσσω allasso a schimba, a transforma
237 249 ἀλλαχόθεν allachothen pe altă cale, din alt loc
238 251 ἀλληγορέω allegoreo a vorbi în mod alegoric
239 252 ἁλληλουι&ά hallelouia Aleluia, „lăudați-L pe Yah“ (prescurtarea de la Yahve)
240 253 ἀλλήλων allelon unul altuia, unul pe altul
241 254 ἀλλογενής allogenes străin, din alt popor
242 256 ἅλλομαι hallomai a sări, a țâșni
243 257 ἄλλος allos altul, celălalt
244 258 ἀλλοτριεπίσκοπος allotriepiskopos care se amestecă în problemele altora, iscoditor
245 259 ἀλλότριος allotrios un lucru ce aparține altuia, străin
246 260 ἀλλόφυλος allophylos străin, ne-iudeu
247 261 ἄλλως allos în mod diferit, altfel
248 262 ἀλοάω aloao a treiera
249 263 ἄλογος alogos fără minte, irațional
250 264 ἀλόη aloe aloe (plantă aromatică din India, folosită la îmbălsămare)
251 265 ἅλς hals sare
252 266 ἁλυκός halykos sărat
253 267 ἄλυπος alypos mai puțin întristat
254 268 ἅλυσις halysis lanț, legătură
255 269 ἀλυσιτελής alysiteles nefolositor
256 271 Ἁλφαῖος Halphaios Alphaeus, tatăl lui Levi, tatăl lui Iacov
257 272 ἅλων halon arie de treierat
258 273 ἀλώπηξ alopex vulpe
259 274 ἅλωσις halosis captură, pradă
260 275 ἅμα hama în același timp, împreună cu
261 276 ἀμαθής amathes neînvățat, ignorant
262 277 ἀμαράντινος amarantinos nevestejit, nepieritor
263 278 ἀμάραντος amarantos neofilit, nepieritor
264 279 ἁμαρτάνω hamartano a păcătui, a greși, a se abate de la legea lui Dumnezeu
265 280 ἁμάρτημα hamartema păcat, faptă rea
266 281 ἁμαρτία hamartia faptă rea, păcat
267 282 ἀμάρτυρος amartyros fără mărturie, fără dovadă
268 283 ἁμαρτωλός hamartolos păcătos
269 285 ἄμαχος amachos cel care nu intră în luptă
270 286 ἀμάω amao a recolta, a secera, a culege, a cosi
271 287 ἀμέθυστος amethustos amethyst, piatră semi-prețioasă de culoare violet
272 288 ἀμελέω ameleo a neglija, a nu avea grijă
273 289 ἄμεμπτος amemptos lipsit de vină
274 290 ἀμέμπτως amemptos fără păcat, lipsit de vină
275 291 ἀμέριμνος amerimnos lipsit de griji, fără griji
276 292 ἀμετάθετος ametathetos neschimbabil, constant
277 293 ἀμετακίνητος ametakinetos neclintit
278 294 ἀμεταμέλητος ametameletos fără regret
279 295 ἀμετανόητοςς ametanoetoss cel care nu acceptă schimbarea mentalității
280 296 ἄμετρος ametros fără măsură
281 297 ἀμήν amen cu adevărat, așa să fie, amin
282 298 ἀμήτωρ ametor fără mamă
283 299 ἀμίαντος amiantos curat, nepângărit
284 300 Ἀμιναδάβ Aminadab Amminadab
285 302 ἄμμος ammos nisip
286 303 ἀμνός amnos miel
287 304 ἀμοιβή amoibe răsplată, recompensă
288 306 ἄμπελος ampelos viță de vie
289 307 ἀμπελουργός ampelourgos podgorean
290 308 ἀμπελών ampelon vie, podgorie
291 309 Ἀμπλιᾶτος Ampliatos Ampliatus
292 310 ἀμύνομαι amynomai a apăra (pe cineva)
293 312 ἀμφίβληστρον amphiblestron mreaja care se aruncă
294 313 ἀμφιέζω amphiezo to clothe, dress
294 314 ἀμφιέννυμι amphiennymi a îmbrăca
295 315 Ἀμφίπολις Amphipolis Amphipolis, metropolă în sud-estul Macedoniei
296 316 ἄμφοδον amphodon stradă, intersecție
297 317 ἀμφότεροι amphoteroi amândoi, atât unul cât și celălalt
298 318 ἀμώμητος amometos nevinovat
299 320 ἄμωμοςς amomoss fără vină, fără pată
300 321 Ἀμών Amon Amon, rege în Iuda, fiul lui Manase și tatăl lui Iosia
Reply With Quote
  #7  
Vechi 14.08.2022, 22:19:20
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 300-400 alpha

301 322 Ἀμώς Amos Amos, unul dintre strămoșii lui Isus
302 323 ἄν an dacă, în ipoteza că, în situația că
303 324 ἀνά ana prin, între, fiecare
304 325 ἀναβαθμός anabathmos treaptă, scară
305 326 ἀναβαίνω anabaino a urca, a (se) sui
306 327 ἀναβάλλω anaballo a amâna, a suspenda
307 328 ἀναβιβάζω anabibazo a trage, a scoate
308 329 ἀναβλέπω anablepo a redobândi vederea
309 330 ἀνάβλεψις anablepsis redobândirea vederii
310 331 ἀναβοάω anaboao a striga, a țipa
311 332 ἀναβολή anabole amânare, întârziere
312 334 ἀναγγέλλω anangello a anunța, a predica
313 335 ἀναγεννάω anagennao a fi născut din nou
314 336 ἀναγινώσκω anaginosko a citi
315 337 ἀναγκάζω anankazo a obliga, a constrânge, a forța
316 338 ἀναγκαῖος anankaios necesar, apropiat (referire la rude sau prieteni)
317 339 ἀναγκαστῶς anankastos prin forță, prin constrângere
318 340 ἀνάγκη ananke necesitate, nenorocire
319 341 ἀναγνωρίζω anagnorizo a face cunoscut din nou
320 342 ἀνάγνωσις anagnosis citire
321 343 ἀνάγω anago a conduce, a aduce în
322 344 ἀναδείκνυμι anadeiknymi a numi, a arăta ceva în mod clar
323 345 ἀνάδειξις anadeixis prezentare, apariție (publică)
324 346 ἀναδέχομαι anadechomai a primi
325 347 ἀναδίδωμι anadidomi a transmite
326 348 ἀναζάω anazao a reveni la viață, a învia
327 349 ἀναζητέω anazeteo a căuta
328 350 ἀναζώννυμι anazonnymi a (se) încinge, a-si ridica hainele (până la brâu)
329 351 ἀναζωπυρέω anazopyreo a reaprinde (focul)
330 352 ἀναθάλλω anathallo a reînnoi, a regenera
331 353 ἀνάθεμα anathema blestem
332 354 ἀναθεματίζω anathematizo a blestema
333 355 ἀναθεωρέω anatheoreo a examina, a urmări cu atenție
334 356 ἀνάθημα anathema dar, ofrandă
335 357 ἀναίδεια anaideia nerușinare, lipsă de rușine
336 358 ἀναίρεσις anairesis ucidere, crimă
337 359 ἀναιρέω anaireo a desființa, a distruge, a ucide, a omorî
338 360 ἀναίτιος anaitios nevinovat, inocent
339 361 ἀνακαθίζω anakathizo a se scula și a sta așezat
340 362 ἀνακαινίζω anakainizo a restaura, a renova, a reînnoi
341 363 ἀνακαινόω anakainoo a reînnoi
342 364 ἀνακαίνωσις anakainosis reînnoire, restaurare
343 365 ἀνακαλύπτω anakalypto a descoperi, a dezvălui, a ridica vălul
344 366 ἀνακάμπτω anakampto a se întoarce,
345 367 ἀνάκειμαι anakeimai a sta întins, culcat, a sta la masă
346 368 ἀνακεφαλαιόω anakephalaioo a rezuma
347 369 ἀνακλίνω anaklino a sta întins, a sta la masă
348 370 ἀνακόπτω anakopto a împiedica, a opri brusc
349 371 ἀνακράζω anakrazo a striga cu putere, a țipa
350 373 ἀνακρίνω anakrino a investiga, a examina, a interoga, a judeca
351 374 ἀνάκρισις anakrisis examinare, investigare
352 376 ἀνακύπτω anakypto a se îndrepta, a sta drept
353 377 ἀναλαμβάνω analambano a ridica
354 378 ἀνάλημψις analempsis înălțare, ridicare
355 379 ἀναλίσκω analisko a cheltui, a consuma, a distruge
356 381 ἀναλογία analogia proporție
357 382 ἀναλογίζομαι analogizomai a se gândi bine, a cugeta, a lua în considerare
358 383 ἄναλος analos nesărat, fără sare
359 385 ἀνάλυσις analysis plecare
360 386 ἀναλύω analyo a pleca (a muri), a se întoarce
361 387 ἀναμάρτητος anamartetos fără păcat
362 388 ἀναμένω anameno a aștepta (pe cineva sau ceva)
363 389 ἀναμιμνῄσκω anamimnesko a aminti
364 390 ἀνάμνησις anamnesis amintire
365 391 ἀνανεόω ananeoo a reînnoi
366 392 ἀνανήφω ananepho a-și veni în fire, a se trezi
367 393 Ἁνανίας Hananias Anania
368 394 ἀναντίρρητος anantirretos incontestabil, de netăgăduit
369 395 ἀναντιρρήτως anantirretos fără a ridica obiecții
370 396 ἀνάξιος anaxios nevrednic, nedemn
371 397 ἀναξίως anaxios în mod nedemn
372 398 ἀνάπαυσις anapausis odihnă
373 399 ἀναπαύω anapauo a se odihni
374 400 ἀναπείθω anapeitho a incita
375 402 ἀναπέμπω anapempo a trimite (înapoi, la un for superior)
376 401 ἀνάπειρος anapeiros infirm, schilod
377 404 ἀναπίπτω anapipto a sta așezat, a sta întins
378 405 ἀναπληρόω anapleroo a împlini, a suplini
379 406 ἀναπολόγητος anapologetos de neiertat, fără scuză
380 408 ἀναπτύσσω anaptysso a desfășura, a desface, (sulul cărții)
381 409 ἀνάπτω anapto a aprinde
382 410 ἀναρίθμητος anarithmetos fără număr, nenumărat
383 411 ἀνασείω anaseio a agita, a incita
384 412 ἀνασκευάζω anaskeuazo a tulbura
385 413 ἀνασπάω anaspao a trage afară, în sus
386 414 ἀνάστασις anastasis înviere, ridicare, înălțare
387 415 ἀναστατόω anastatoo a provoca probleme, a tulbura, a (se) răscula
388 416 ἀνασταυρόω anastauroo a răstigni din nou
389 417 ἀναστενάζω anastenazo a ofta, a suspina
390 418 ἀναστρέφω anastrepho a răsturna, a se întoarce, a avea un anumit comportament
391 419 ἀναστροφή anastrophe comportament, mod de viață
392 421 ἀνατάσσομαι anatassomai a pune în ordine, a aranja
393 422 ἀνατέλλω anatello a face să răsară, a răsări
394 423 ἀνατίθημι anatithemi a explica
395 424 ἀνατολή anatole răsărit, est, orient
396 426 ἀνατρέπω anatrepo a răsturna,a distruge
397 427 ἀνατρέφω anatrepho a crește, a îngriji (un copil)
398 428 ἀναφαίνω anaphaino a apărea, a se arăta
399 429 ἀναφέρω anaphero a aduce la altar un sacrificiu/ o jertfă, a ridica, a purta (păcatele)
400 430 ἀναφωνέω anaphoneo a striga tare
Reply With Quote
  #8  
Vechi 14.08.2022, 22:20:07
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 400-500 alpha

401 431 ἀνάχυσις anachusis abundență, revărsare
402 432 ἀναχωρέω anachoreo a se întoarce,
403 433 ἀνάψυξις anapsyxis răcire, ușurare
404 434 ἀναψύχω anapsycho a se răcori
405 435 ἀνδραποδιστής andrapodistes vânzător de sclavi, răpitor de oameni
406 436 Ἀνδρέας Andreas Andrei
407 437 ἀνδρίζομαι andrizomai a fi curajos
408 438 Ἀνδρόνικος Andronikos Andronic
409 439 ἀνδροφόνος androphonos criminal, ucigaș
410 441 ἀνέγκλητος anenkletos nevinovat, inocent
411 442 ἀνεκδιήγητος anekdiegetos (de) nespus, negrăit,
412 443 ἀνεκλάλητος aneklaletos (de) nespus, negrăit
413 444 ἀνέκλειπτος anekleiptos inepuizabil, nesfârșit, care nu se termină niciodată
414 445 ἀνεκτός anektos ușor de îndurat
415 446 ἀνελεήμων aneleemon nemilos, fără milă
416 448 ἀνεμίζω anemizo a se clătina, a fi instabil
417 449 ἄνεμος anemos vânt
418 450 ἀνένδεκτος anendektos imposibil, inadmisibil
419 451 ἀνεξεραύνητος anexeraunetos necercetat, imposibil de cercetat
420 452 ἀνεξίκακος anexikakos răbdător
421 453 ἀνεξιχνίαστος anexichniastos neînțeles, nepătruns, imposibil de căutat
422 454 ἀνεπαίσχυντος anepaischuntos care nu are de ce să se rușineze
423 455 ἀνεπίλημπτος anepilemptos ireproșabil, fără pată
424 456 ἀνέρχομαι anerchomai a urca, a se sui
425 457 ἄνεσις anesis odihnă, ușurare
426 458 ἀνετάζω anetazo a examina, a investiga
427 459 ἄνευ aneu fără, in afară de
428 460 ἀνεύθετος aneuthetos necorespunzător
429 461 ἀνευρίσκω aneurisko a găsi
430 462 ἀνέχομαι anechomai a suferi, a îndura
431 463 ἀνεψιός anepsios văr
432 464 ἄνηθον anethon mărar
433 465 ἀνήκω aneko a se cuveni, a fi potrivit
434 466 ἀνήμερος anemeros brutal, sălbatic
435 467 ἀνήρ aner bărbat, soț
436 468 ἀνθίστημι anthistemi a se opune, a rezista
437 469 ἀνθομολογέομαι anthomologeomai a lăuda, a slăvi
438 470 ἄνθος anthos floare
439 471 ἀνθρακιά anthrakia foc de cărbuni, jar
440 472 ἄνθραξ anthrax cărbuni
441 473 ἀνθρωπάρεσκος anthropareskos cel care caută să câștige aprecierea oamenilor
442 474 ἀνθρώπινος anthropinos omenesc, uman
443 475 ἀνθρωποκτόνος anthropoktonos criminal, ucigaș
444 476 ἄνθρωπος anthropos om, persoană
445 477 ἀνθυπατεύω anthupateuo a fi proconsul
446 478 ἀνθύπατος anthupatos proconsul (guvernator roman)
447 479 ἀνίημι aniemi a dezlega, a renunța, a părăsi
448 480 ἀνίλεως anileos nemilos, fără milă
449 481 ἄνιπτος aniptos nespălat
450 482 ἀνίστημι anistemi a ridica (a „ridica“ urmași), a reveni la viață
451 483 Ἅννα Hanna Anna
452 484 Ἅννας Hannas Annas
453 485 ἀνόητος anoetos prost, lipsit de sens
454 486 ἄνοια anoia nebunie
455 487 ἀνοίγω anoigo a deschide
456 488 ἀνοικοδομέω anoikodomeo a rezidi, a reconstrui
457 489 ἄνοιξις anoixis deschidere
458 490 ἀνομία anomia nelegiuire, fărădelege
459 491 ἄνομος anomos fără Lege (despre Neamuri)
460 492 ἀνόμως anomos fără lege, în mod nelegiuit
461 494 ἀνορθόω anorthoo a restaura, a reconstrui, a îndrepta
462 495 ἀνόσιος anosios nesfânt, rău
463 496 ἀνοχή anoche toleranță, îngăduință, răbdare
464 497 ἀνταγωνίζομαι antagonizomai a lupta împotriva
465 498 ἀντάλλαγμα antallagma ceva dat în schimb
466 499 ἀνταναπληρόω antanapleroo a umple, a completa
467 500 ἀνταποδίδωμι antapodidomi a răsplăti, a recompensa, a returna
468 501 ἀνταπόδομα antapodoma răsplătire, recompensă
469 502 ἀνταπόδοσις antapodosis răsplătire, recompensă
470 503 ἀνταποκρίνομαι antapokrinomai a replica, a răspunde
471 ἀντέπω antepo a vorbi împotriva, a contrazice
472 504 ἀντέχω antecho a fi devotat, a se ține de
473 505 ἀντί anti în loc (de), în schimbul
474 506 ἀντιβάλλω antiballo a discuta în contradictoriu
475 507 ἀντιδιατίθημι antidiatithemi a se opune
476 508 ἀντίδικος antidikos adversar, dușman
477 509 ἀντίθεσις antithesis opoziție, împotrivire
478 510 ἀντικαθίστημι antikathistemi a rezista, a se opune, a se împotrivi
479 511 ἀντικαλέω antikaleo a invita în reciprocitate
480 512 ἀντίκειμαι antikeimai a sta împotrivă, a se opune
481 513 ἄντικρυς antikrys în partea opusă
482 514 ἀντιλαμβάνω antilambano a ajuta, a veni în ajutor
483 ἀντιλέγω antilego a vorbi împotrivă, a contrazice
484 516 ἀντίλημψις antilempsis ajutor, sprijin
485 517 ἀντιλογία antilogia contrazicere, răzvrătire
486 518 ἀντιλοιδορέω antiloidoreo a riposta, a răspunde prin insulte
487 519 ἀντίλυτρον antilytron răscumpărare, preț de răscumpărare
488 520 ἀντιμετρέω antimetreo a măsura (la rndul său)
489 521 ἀντιμισθία antimisthia recompensă, răsplată
490 522 Ἀντιόχεια Antiocheia Antiohia - numele mai multor orașe din Asia dintre care două
sunt menționate în Noul Testament (Antiohia Siriei, Antiohia Pisidiei)
491 523 Ἀντιοχεύς Antiocheus antiohian, din Antiohia
492 524 ἀντιπαρέρχομαι antiparerchomai a trece în partea opusă
493 525 Ἀντιπᾶς Antipas Antipa, martir creștin din Pergam
494 526 Ἀντιπατρίς Antipatris (un oraș între Iope și Cezareea din Palestina)
495 527 ἀντιπέρα antipera pe partea opusă
496 528 ἀντιπίπτω antipipto a rezista, a se opune, a se împotrivi
497 529 ἀντιστρατεύομαι antistrateuomai a purta război împotriva
498 530 ἀντιτάσσω antitasso a se împotrivi, a se opune, a se răzvrăti, a rezista
499 531 ἀντίτυπος antitypos copie, reprezentare, imagine, model
500 532 ἀντίχριστος antichristos antichrist
Reply With Quote
  #9  
Vechi 14.08.2022, 22:20:47
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 500-600 alpha

501 533 ἀντλέω antleo a scoate (apă)
502 534 ἄντλημα antlema vas pentru scos apă (găleată)
503 535 ἀντοφθαλμέω antophthalmeo a privi către, a privi în față, a sta împotrivă
504 536 ἄνυδρος anydros arid, fără apă
505 537 ἀνυπόκριτος anypokritos neprefăcut, neipocrit, sincer, autentic
506 538 ἀνυπότακτος anypotaktos neascultător, nesupus legii, răzvrătit
507 539 ἄνω ano sus, deasupra, cer
508 ἀνώγεον anogeon camera de sus (cameră pe acoperișul plan al caselor)
509 540 ἄνωθεν anothen de sus, de la început, din nou
510 541 ἀνωτερικός anoterikos de sus, interior (regiuni)
511 542 ἀνώτερον anoteron mai bun în statut social, mai devreme, mai întâi, mai sus
512 543 ἀνωφελής anopheles nefolositor, inutil
513 544 ἀξίνη axine topor, secure
514 545 ἄξιος axios vrednic, demn, în conformitate cu, ceva care are greutate
515 546 ἀξιόω axioo a considera vrednic, demn, a gândi bine, a cere
516 547 ἀξίως axios în mod corespunzător, în mod vrednic
517 548 ἀόρατος aoratos nevăzut, invizibil
518 550 ἀπαγγέλλω apangello a anunța, a vesti, a raporta
519 551 ἀπάγχω apancho a se spânzura
520 552 ἀπάγω apago a duce departe, a aduce înainte
521 553 ἀπαίδευτος apaideutos needucat, neinstruit, prost
522 554 ἀπαίρω apairo a lua
523 555 ἀπαιτέω apaiteo a cere ceva înapoi
524 556 ἀπαλγέω apalgeo a fi insensibil
525 557 ἀπαλλάσσω apallasso a elibera
526 558 ἀπαλλοτριόω apallotrioo a fi exclus, a înstrăina
527 559 ἁπαλός hapalos fraged
528 560 ἀπαντάω apantao a întâlni, a întâmpina
529 561 ἀπάντησις apantesis întâlnire, întâmpinare
530 562 ἅπαξ hapax o (singură) dată, o dată pentru totdeauna
531 563 ἀπαράβατος aparabatos neschimbător, permanent
532 564 ἀπαρασκεύαστος aparaskeuastos nepregătit
533 565 ἀπαρνέομαι aparneomai a lepăda, a nega, a respinge
534 ἀπαρτί aparti de acum înainte, de acum încolo
535 568 ἀπαρτισμός apartismos terminare, încheiere
536 569 ἀπαρχή aparche primul fruct, primul act al unui sacrificiu
537 570 ἅπας hapas tot, întreg
538 572 ἀπατάω apatao a înșela, a amăgi
539 573 ἀπάτη apate amăgire, înșelăciune
540 574 ἀπάτωρ apator fără tată
541 575 ἀπαύγασμα apaugasma strălucire
542 ἀπείδω apeido a vedea departe
543 577 ἀπείθεια apeitheia neascultare
544 578 ἀπειθέω apeitheo a nu asculta, a fi neascultător
545 579 ἀπειθής apeithes neascultător, nesupus
546 580 ἀπειλέω apeileo a amenința
547 581 ἀπειλή apeile amenințare
548 582 ἄπειμι apeimi a fi absent, a fi departe
549 583 ἄπειμι apeimi a pleca departe
550 584 ἀπεῖπον apeipon a renunța
551 585 ἀπείραστος apeirastos care nu poate fi ispitit
552 586 ἄπειρος apeiros ipsit de experiență, nepriceput
553 587 ἀπεκδέχομαι apekdechomai a aștepta cu nerăbdare
554 588 ἀπεκδύομαι apekdyomai a se dezbrăca, a dezarma
555 589 ἀπέκδυσις apekdysis dezbrăcare
556 590 ἀπελαύνω apelauno a alunga, a izgoni
557 591 ἀπελεγμός apelegmos discreditare
558 592 ἀπελεύθερος apeleutheros sclav eliberat
559 593 Ἀπελλῆς Apelles Apelles, un creștin la Roma
560 594 ἀπελπίζω apelpizo a-și pierde speranța, a nu aștepta nimic în schimb
561 595 ἀπέναντι apenanti împotriva, contra, înaintea
562 596 ἀπέραντος aperantos interminabil, fără sfârșit
563 597 ἀπερισπάστως aperispastos fără piedici, fără distragere
564 598 ἀπερίτμητος aperitmetos necircumcis, netăiat împrejur
565 599 ἀπέρχομαι aperchomai a pleca, a merge după
566 ἀπέχει apechei este destul, este suficient
567 ἀπέχομαι apechomai a se abține
568 ἀπέχω apecho a primi, a fi departe, a se abține
569 601 ἀπιστέω apisteo a nu crede, a fi necredincios
570 602 ἀπιστία apistia necredință, lipsă de credință
571 603 ἄπιστος apistos necredincios, de necrezut
572 605 ἁπλότης haplotes sinceritate, simplitate
573 606 ἁπλοῦς haplous sincer, simplu
574 607 ἁπλῶς haplos în mod sincer, cu generozitate
575 608 ἀπό apo din, de la
576 609 ἀποβαίνω apobaino a ieși, a se întoarce
577 610 ἀποβάλλω apoballo a arunca
578 611 ἀποβλέπω apoblepo a-și aținti privirea, a-și concentra atenția
579 612 ἀπόβλητος apobletos respins (ca necurat)
580 613 ἀποβολή apobole respingere, aruncare, pierdere.
581 614 ἀπογίνομαι apoginomai a muri, a fi mutat
582 615 ἀπογραφή apographe înregistrare, recensământ
583 616 ἀπογράφω apographo a înregistra, a face un recensământ
584 617 ἀποδείκνυμι apodeiknymi a arăta, a expune, a proclama
585 618 ἀπόδειξις apodeixis demonstrație, dovadă
586 620 ἀποδεκατόω apodekatoo a da zeciuială, a da o zecime
587 621 ἀπόδεκτος apodektos acceptat, bine primit
588 622 ἀποδέχομαι apodechomai a primi, a accepta
589 623 ἀποδημέω apodemeo a pleca departe, a pleca într-o călătorie
590 624 ἀπόδημος apodemos cel care este plecat departe, într-o țară străină
591 625 ἀποδίδωμι apodidomi a da înapoia, a restitui, a răsplăti
592 626 ἀποδιορίζω apodiorizo a separa, a divide
593 627 ἀποδοκιμάζω apodokimazo a respinge, a dezaproba
594 628 ἀποδοχή apodoche acceptare, aprobare
595 629 ἀπόθεσις apothesis punere deoparte, îndepărtare
596 630 ἀποθήκη apotheke hambar, depozit
597 631 ἀποθησαυρίζω apothesaurizo a-și aduna averi
598 632 ἀποθλίβω apothlibo a presa din toate părțile
599 633 ἀποθνῄσκω apothnesko a muri
600 635 ἀποκαθίστημι apokathistemi a reface, a restaura (complet)
Reply With Quote
  #10  
Vechi 15.08.2022, 18:24:39
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 600-700 alpha

600 635 ἀποκαθίστημι apokathistemi a reface, a restaura (complet)
601 636 ἀποκαλύπτω apokalypto a descoperi, a dezvălui, a face cunoscut, a revela
602 637 ἀποκάλυψις apokalypsis descoperire, dezvăluire, revelație
603 638 ἀποκαραδοκία apokaradokia așteptare cu nerăbdare
604 639 ἀποκαταλλάσσω apokatallasso a împăca complet
605 640 ἀποκατάστασις apokatastasis restaurare, refacere
606 641 ἀπόκειμαι apokeimai a pune deoparte, a păstra, a fi destinat
607 642 ἀποκεφαλίζω apokephalizo a tăia capul, a decapita
608 643 ἀποκλείω apokleio a închide
609 644 ἀποκόπτω apokopto a tăia, a (se) castra
610 645 ἀπόκριμα apokrima sentință, verdict, răspuns
611 646 ἀποκρίνομαι apokrinomai a răspunde, a lua cuvântul
612 647 ἀπόκρισις apokrisis răspuns
613 648 ἀποκρύπτω apokrypto a ascunde, a ține secret
614 649 ἀπόκρυφος apokryphos ascuns, secret
615 650 ἀποκτείνω apokteino a omorî, a ucide
615 651 ἀποκτέννω apoktenno to kill
616 652 ἀποκυέω apokyeo a da naștere (a aduce în existență)
617 653 ἀποκυλίω apokylio a rostogoli
618 655 ἀπολαμβάνω apolambano a primi (în sensul răsplătirii)
619 656 ἀπόλαυσις apolausis bucurie, plăcere
620 657 ἀπολείπω apoleipo a părăsi, a lăsa în urmă (pe cineva)
621 658 ἀπολείχω apoleicho a linge
622 660 ἀπόλλυμι apollymi a distruge, a nimici
623 661 Ἀπολλύων Apollyon Apollyon (cel care distruge), varianta greacă a ebraicului
Abaddon, îngerul din abyss (apare numai în Apocalipsa 9:11)
624 662 Ἀπολλωνία Apollonia Apollonia, oraș din Macedonia
625 663 Ἀπολλῶς Apollos Apollos, evreu din Alexandria, creștin, colaborator al lui Pavel
626 664 ἀπολογέομαι apologeomai a se apăra, a ține un discurs de apărare
627 665 ἀπολογία apologia apărare, discurs de apărare (replică la o acuzare)
628 666 ἀπολούω apolouo a se spăla, a se curăți
629 667 ἀπολύτρωσις apolytrosis răscumpărare (eliberare prin plătirea unui preț)
630 668 ἀπολύω apolyo a elibera, a pune în libertate, a lăsa să plece (a divorța)
631 669 ἀπομάσσω apomasso a șterge,
632 671 ἀπονέμω aponemo a acorda
633 672 ἀπονίπτω aponipto a (se) spăla
634 674 ἀποπίπτω apopipto a cădea
635 675 ἀποπλανάω apoplanao a rătăci, a induce în eroare
636 676 ἀποπλέω apopleo a ridica ancora
637 677 ἀποπλύνω apoplyno a spăla
638 678 ἀποπνίγω apopnigo a sufoca, a (se) îneca
639 679 ἀπορέω aporeo a fi nedumerit, a fi dezorientat
640 680 ἀπορία aporia nedumerire
641 681 ἀπορίπτω aporipto a arunca, a sări (peste bord)
642 682 ἀπορφανίζω aporphanizo a lipsi pe cineva de părinți
643 683 ἀποσκευάζω aposkeuazo a se pregăti (de călătorie)
644 684 ἀποσκίασμα aposkiasma umbră, întunecare
645 685 ἀποσπάω apospao a atrage
646 686 ἀποστασία apostasia răzvrătire, lepdare de credință
647 687 ἀποστάσιον apostasion divorț (certificat de divorț)
648 689 ἀποστεγάζω apostegazo a descoperi (a face o deschidere într-un acoperiș)
649 690 ἀποστέλλω apostello a trimite
650 691 ἀποστερέω apostereo a înșela, a priva, a lipsi (pe cineva de ceva)
651 692 ἀποστολή apostole trimitere, apostolie
652 693 ἀπόστολος apostolos trimis, mesager, apostol
653 694 ἀποστοματίζω apostomatizo a provoca pe cineva cu întrebări
654 695 ἀποστρέφω apostrepho a se întoarce, a se îndepărta, a răzvrăti
655 696 ἀποστυγέω apostygeo a urî, a detesta
656 697 ἀποσυνάγωγος aposynagogos alungat (dat afară) din sinagogă
657 698 ἀποτάσσω apotasso a renunța, a-și lua rămas bun
658 699 ἀποτελέω apoteleo a duce la capăt, la bun sfârșit
659 700 ἀποτίθημι apotithemi a pune deoparte
660 701 ἀποτινάσσω apotinasso a scutura
661 702 ἀποτίνω apotino a plăti, a restitui
662 703 ἀποτολμάω apotolmao a face ceva cu îndrăzneală
663 704 ἀποτομία apotomia severitate, asprime
664 705 ἀποτόμως apotomos în mod sever, cu asprime
665 706 ἀποτρέπω apotrepo a evita, a nu avea nimic de-a face cu
(a întoarce spatele)
666 707 ἀπουσία apousia absență, lipsă
667 708 ἀποφέρω apophero a duce, a lua
668 709 ἀποφεύγω apopheugo a scăpa, a fugi
669 710 ἀποφθέγγομαι apophthengomai a vorbi (deschis), a declara
670 711 ἀποφορτίζομαι apophortizomai a descărca
671 712 ἀπόχρησις apochresis folosire, abuz
672 713 ἀποχωρέω apochoreo a pleca, a se despărți
673 714 ἀποχωρίζω apochorizo a despărți, a separa
674 715 ἀποψύχω apopsycho a opri respirația, a leșina, „a-și da sufletul“
675 716 Ἄππιος Appios Appius, oraș situat la o depărtare de 43 mile romane de Roma
676 717 ἀπρόσιτος aprositos inaccesibil, inabordabil
677 718 ἀπρόσκοπος aproskopos fără vină, cineva care nu este cauză de cădere pentru altcineva
678 719 ἀπροσωπολήμπτως aprosopolemptos imparțial
679 720 ἄπταιστος aptaistos fără să cadă, fără să se poticnească
680 ἅπτωμαι haptomai a atinge, a manevra
681 721 ἅπτω hapto a atinge
682 722 Ἀπφία Apphia Apphia, o creștină din Colose
683 723 ἀπωθέω apotheo a respinge
684 724 ἀπώλεια apoleia distrugere, ruină
685 725 ἀρά ara blestem
686 726 ἄρα ara deci, așadar, în consecință
687 727 ἆρα ara oare? (de obicei nu se traduce)
688 728 Ἀραβία Arabia Arabia (peninsulă în Asia)
689 730 Ἀράμ Aram Aram, unul dintre bărbații incluși în genealogia lui Iisus
690 732 Ἄραψ Araps arab
691 733 ἀργέω argeo a fi leneș
692 734 ἀργός argos leneș, nefolositor
693 735 ἀργύρεος argyreos din (de) argint
694 736 ἀργύριον argyrion argint (bani)
695 737 ἀργυροκόπος argyrokopos argintar
696 738 ἄργυρος argyros argint (metal)
697 740 ἄρειος areios Areopag, denumit după zeul războiului Ares (lat. Mars) situat în Atena
698 741 Ἀρεοπαγίτης Areopagites Areopagit, membru în Consiliul Areopagului
699 742 ἀρεσκεία areskeia dorința de a plăcea cuiva, de a mulțumi pe cineva
700 743 ἀρέσκω aresko a plăcea
Reply With Quote
Răspunde

Tags
dictionar greacă-română, dictionar noul testament, dictionar septuaginta, noul testament greaca

Thread Tools
Moduri de afișare