Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Din Noul Testament
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 26.03.2022, 23:38:42
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit Dictionar Noul Testament si SEPTUAGINTA Greaca-Româna online

NU trebuie să stiți greaca.
Fiecare cuvânt din Noul Testament și Septuaginta are un NUMAR atașat, căutăm în acest dicționar numărul respectiv.

-de EXEMPLU primul verset din Noul Testament (Evanghelia MATEI Capitolul 1, verset 1)
1.1 Βίβλος <976> γενέσεως <1078> Ἰησοῦ <2424> Χριστοῦ <5547> υἱοῦ <5207> Δαυεὶδ <1138> υἱοῦ <5207> Ἀβραάμ. <11>
1.1 biblos 976 geneseos 1078 iesou 2424 christou 5547 uiou 5207 dauid 1138 uiou 5207 abraam 11

-căutăm în acest dictionar numerele 976, 1078, 2424, 5547, 5207, 1138, 11, astfel:

976 1047 βίβλος biblos carte, sul
1078 1161 γένεσις genesis origine, existență, genealogie (naștere)

CONTACT: Cristian Maris
muzeul.bibliei.ro@gmail.com
http://muzeulbibliei.blogspot.com/

Noul Testament în greacă pentru TRADUCEREA cu acest dicițonar din greacă în romană (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)

1) Evanghelia MATEI - Evanghelia MARCU (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)
CLICK pe fiecare link
https://ia601606.us.archive.org/22/i...RCU-greaca.pdf

2) Evanghelia LUCA - Evanghelia IOAN (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)
https://ia904706.us.archive.org/29/i...N%20greaca.pdf

3) FAPTELE APOSTOLILOR - APOCALIPSA (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)
https://ia904701.us.archive.org/0/it...A%20greaca.pdf

4) EPISTOLELE lui Pavel - Epistola ROMANI, Epistola 1 CORINTHENI , Epistola 2 CORINTHENI (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)
https://ia904702.us.archive.org/12/i...HENIgreaca.pdf

5) EPISTOLELE lui Pavel - Epistola GALATENI, EFESENI, FILIPENI, COLOSENI , 1-2 TESALONICENI , 1-2 TIMOTEI, TITUS, FILIMON
https://ia601600.us.archive.org/16/i...IMONgreaca.pdf

6) Epistola IUDEI, Epistola 1-2 PETRU, Epistola 1-2-3 IOAN, Epistola IACOV, Epistola IUDA (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)
https://ia601600.us.archive.org/19/i...IUDAgreaca.pdf

Last edited by CrestinismAntic; 01.03.2023 at 12:54:36.
Reply With Quote
  #2  
Vechi 26.03.2022, 23:40:40
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit Dictionar Noul Testament si SEPTUAGINTA INDEX

Dictionar Noul Testament si SEPTUAGINTA INDEX 2
Reply With Quote
  #3  
Vechi 26.03.2022, 23:42:01
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit alpha 1-49

sursa (click pe link)
https://dictionarnoultestament.blogspot.com/

Last edited by CrestinismAntic; 25.07.2022 at 12:17:55. Motiv: update
Reply With Quote
  #4  
Vechi 25.07.2022, 12:18:48
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit alpha 1-100

16 17 ἀγαθοποιΐα agathopoiia facere de bine
17 18 ἀγαθοποιός agathopoios bine făcut, drept
18 19 ἀγαθός agathos bun, drept
19 20 ἀγαθωσύνη agathosyne bunătate
20 21 ἀγαλλίασις agalliasis bucurie mare
21 22 ἀγαλλιάω agalliao a se bucura
22 23 ἄγαμος agamos necăsătorit, necăsătorită
23 24 ἀγανακτέω aganakteo a fi mânioa, a fi indignat
24 25 ἀγανάκτησις aganaktesis indignare, mânie
25 26 ἀγαπάω agapao a iubi, a ține mult la cineva
26 27 ἀγάπη agape dragoste, iubire, (plural) mese de sărbătoare
27 28 ἀγαπητός agapetos (prea) iubit, drag
28 29 Ἁγάρ Hagar Hagar (sclava/ servitoarea lui Avraam și mama lui Ismael)
29 30 ἀγγαρεύω angareuo a forța, a sili, a constrnge
30 31 ἀγγεῖον angeion vas, recipient
31 32 ἀγγελία angelia mesaj, veste
32 34 ἄγγελος angelos mesager, trimis, reprezentant, înger
30 35 ἄγγος angos coș
33 ἄγε age vino!
34 36 ἀγέλη agele turmă
35 37 ἀγενεαλόγητος agenealogetos fără genealogie, cineva a cărui origine nu este cunoscută
36 38 ἀγενής agenes cineva care nu are familie, (figurat) de origine modestă
37 39 ἁγιάζω hagiazo a sfinți, a curăți, a purifica
38 40 ἁγιασμός hagiasmos sfințire, consacrare
39 41 ἅγιοv hagion sfânt, sanctuar
40 ἅγιος hagios sfânt (lucruri sau persoane)
41 42 ἁγιότης hagiotes sfințenie
42 43 ἁγιωσύνη hagiosyne sfințenie
43 44 ἀγκάλη ankale braț
44 45 ἄγκιστρον ankistron cârlig de prins peștele
45 46 ἄγκυρα ankyra ancoră
46 47 ἄγναφος agnaphos nou, neuzat
47 48 ἁγνεία hagneia puritate, castitate
48 49 ἁγνίζω hagnizo a curăți, a purifica
49 50 ἁγνισμός hagnismos curățire, purificare
50 51 ἀγνοέω agnoeo a fi ignorant, a nu cunoaște, a nu ști, a nu înțelege
51 52 ἀγνόημα agnoema păcat (greșeală) făcut din neștiință, din ignoranță
52 53 ἄγνοια agnoia ignoranță, neștiință
53 54 ἁγνός hagnos curat, pur
54 55 ἁγνότης hagnotes puritate
55 56 ἁγνῶς hagnos pur, sincer
56 57 ἀγνωσία agnosia ignoranță, neștiință
57 58 ἄγνωστος agnostos necunoscut
58 59 ἀγορά agora piață piblică (un loc unde se adună oameni)
59 60 ἀγοράζω agorazo a cumpăra (din piețe)
60 61 ἀγοραῖος agoraios oameni fără ocupație, adunări de judecată
61 62 ἄγρα agra pescuit (pește)
62 63 ἀγράμματος agrammatos analfabet, incult
63 64 ἀγραυλέω agrauleo a trăi sub cerul liber
64 65 ἀγρεύω agreuo a prinde (în Noul Testament folosit în sens figurat: a prinde cu vorba)
65 66 ἀγριέλαιος agrielaios măslin sălbatic
66 67 ἄγριος agrios sălbatic
67 68 Ἀγρίππας Agrippas Agrippa
68 69 ἀγρός agros câmp, (plural) ferme
69 70 ἀγρυπνέω agrypneo a veghea, a sta treaz
70 71 ἀγρυπνία agrypnia veghe, nesomn
71 72 ἄγω ago a duce, a conduce, a escorta, (figurat) a pleca
72 73 ἀγωγή agoge mod de a trăi
73 74 ἀγών agon concurs sportiv, luptă, îngrijorare
74 75 ἀγωνία agonia anguish, neliniște, îngrijorare, suferință
75 76 ἀγωνίζομαι agonizomai a intra în luptă, a se strădui
76 77 Ἀδάμ Adam Adam (primul om)
77 78 ἀδάπανος adapanos fără plată, gratuit
78 79 Ἀδδί Addi Addi (unul din strămoșii lui Iisus)
79 80 ἀδελφή adelphe soră
80 81 ἀδελφός adelphos frate, concetățean
81 82 ἀδελφότης adelphotes frăție, comunitate
82 83 ἄδηλος adelos nesigur, neclar, care nu se vede
83 84 ἀδηλότης adelotes nesiguranță, neclaritate
84 85 ἀδήλως adelos nesigur
85 86 ἀδημονέω ademoneo a-și face griji, a suferi
86 87 ᾅδης hades Hades, Locuința morților, lumea subpământeană (la iudei, reprezenta locuința sufletelor după moarte)
87 88 ἀδιάκριτος adiakritos imparțial
88 89 ἀδιάλειπτος adialeiptos fără încetare, continuu
89 90 ἀδιαλείπτως adialeiptos neîntrerupt, neîncetat
90 91 ἀδιαφθορία adiaphthoria cinste, sinceritate
91 92 ἀδικέω adikeo a păcătui, a face rău cuiva
92 93 ἀδίκημα adikema fărădelege, faptă rea
93 94 ἀδικία adikia răutate, nedreptate
94 95 ἀδικοκρίτης adikokrites judecată nedreaptă
94 96 ἄδικος adikos nedrept, rău
95 97 ἀδίκως adikos pe nedrept, nemeritat
96 99 ἀδόκιμος adokimos incapabil, respins, nevrednic (care nu trece un test)
97 100 ἄδολος adolos curat, fără vicleșug
98 101 Ἀδραμυττηνός Adramyttenos (Adramit) port la Marea Egee, în Mysia
99 102 Ἀδρίας Adrias Marea Adriatică
100 103 ἁδρότης hadrotes belșug, abundență, strângere de daruri
Reply With Quote
  #5  
Vechi 25.07.2022, 14:28:46
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 100-200 alpha

101 104 ἀδυνατέω adynateo a fi imposibil
102 105 ἀδύνατος adynatos neputincios, incapabil, cu neputință, imposibil
103 106 ᾄδω ado a cânta
104 107 ἀεί aei întotdeauna, mereu
105 108 ἀετός aetos acvilă, vultur
106 109 ἄζυμος azymos nedospit, fără drojdie
107 110 Ἀζώρ Azor Azor, unul din genealogia lui Iisus
108 111 Ἄζωτος Azotos Azotos, unul dintre orașele filistenilor, așezat între Ascalon și Iamnia, lângă Marea Mediterană
109 113 ἀήρ aer aer, văzduh
110 114 ἀθανασία athanasia nemurire, imortalitate
111 116 ἀθέμιτος athemitos interzis prin lege, ilegal
112 117 ἄθεος atheos fără Dumnezeu
113 118 ἄθεσμος athesmos nelegiuit, fără de lege
114 119 ἀθετέω atheteo a anula, a desființa, a respinge
115 120 ἀθέτησις athetesis anulare, abrogare, desființare
116 121 Ἀθηνᾶ Athena
117 122 Ἀθηναῖος Athenaios atenian, locuitor din Atena
118 123 ἀθλέω athleo a se lupta, a concura (o competiție sportivă)
119 124 ἄθλησις athlesis luptă, competiție
120 126 ἀθυμέω athumeo a fi descurajat, a-și pierde nădejdea
121 127 ἀθῷος athoos nevinovat, a fi curat
122 128 αἴγειος aigeios de capră
123 129 αἰγιαλός aigialos plajă, țărmul mării
124 130 Αἰγύπτιος Aigyptios egiptean
125 131 Αἴγυπτος Aigyptos Egipt
126 132 ἀΐδιος aidios etern, veșnic
127 133 αἰδώς aidos modestie,
128 134 Αἰθίοψ Aithiops Etiopian
129 135 αἷμα haima sânge
130 136 αἱματεκχυσία vărsare de sânge
131 137 αἱμορροέω hemoragie (cuvântul a fost folosit atât pentru menstruația lunară (Lev. 15:19), pentru sângerarea în urma unei nașteri (Lev. 12:7),
precum și pentru sângerarea excepională, de lungă durată a femeilor (Lev. 15:25; Mar. 5:25)
132 138 Αἰνέας Aineas Aeneas, ologul vindecat prin Petru în cetatea Lida
133 139 αἴνεσις ainesis slavă, laudă
134 140 αἰνέω aineo a slăvi, a preamări, a lăuda
135 141 αἴνιγμα ainigma enigmă, mister, lucru ascuns
136 142 αἶνος ainos laudă, slavă
137 143 Αἰνών Ainon Aenon, un loc aproape de Salim
138 145 αἱρέω haireo a alege, a prefera
139 146 αἵρεσις hairesis opinie diferită, sectă
140 147 αἱρετίζω hairetizo a alege
141 148 αἱρετικός hairetikos sectar, cel care cauzează schisme
142 149 αἴρω airo a ridica, a lua
143 150 αἰσθάνομαι aisthanomai a înțelege, a pricepe
144 151 αἴσθησις aisthesis înțelegere, discernământ
145 152 αἰσθητήριον aistheterion capacitatea minții de a discerne, de a înțelege
146 153 αἰσχροκερδής aischrokerdes dorință de câștig mârșav
147 154 αἰσχροκερδῶς aischrokerdos pentru câștig urât (bani)
148 155 αἰσχρολογία aischrologia cuvânt obscen
149 156 αἰσχρός aischros josnic, dezonorant
150 αἰσχρόν aischron josnic, dezonorant
151 157 αἰσχρότης aischrotes obscenitate, josnicie, dezonoare
152 158 αἰσχύνη aischune rușine, faptă rușinoasă
153 159 αἰσχύνομαι aischunomai a fi rușinat, a fi făcut de rușine
154 160 αἰτέω aiteo a cere, a solicita
155 161 αἴτημα aitema cerere, solicitare
156 162 αἰτία aitia cauză, motiv, acuzare
157 163 αἰτίαμα aitiama învinuire, acuzare
158 165 αἴτιος aitios cauză, vină
159 αἴτιος aitios cauzator
160 167 αἰφνίδιος aiphnidios neașteptat
161 168 αἰχμαλωσία aichmalosia captivitate, robie
162 169 αἰχμαλωτεύω aichmaloteuo a lua în captivitate, a robi
163 170 αἰχμαλωτίζω aichmalotizo a lua pe cineva în robie, captivitate
164 171 αἰχμάλωτος aichmalotos prizonier, rob
165 172 αἰών aion eternitate, eră, veac, segment de timp
166 173 αἰώνιος aionios fără început și fără sfârșit, veșnic, etern
167 174 ἀκαθαρσία akatharsia necurățenie
168 175 ἀκαθάρτης akathartes necurățenie, impuritate
169 176 ἀκάθαρτος akathartos murdar, impur, necurat
170 177 ἀκαιρέομαι akaireomai a nu exista posibilitatea/ ocazia, a nu avea timp
171 178 ἀκαίρως akairos în mod inoportun, cu timp și fără de timp
172 179 ἄκακος akakos nevinovat
173 180 ἄκανθα akantha spin, mărăcine
174 181 ἀκάνθινος akanthinos spinos, de spini
175 182 ἄκαρπος akarpos neroditor, fără fruct
176 183 ἀκατάγνωστος akatagnostos de necondamnat
177 184 ἀκατακάλυπτος akatakalyptos descoperit
178 185 ἀκατάκριτος akatakritos necondamnat
179 186 ἀκατάλυτος akatalytos care nu poate fi distrus
180 187 ἀκατάπαστος akatapastos neîncetat
180 188 ἀκατάπαυστος akatapaustos fără oprire
181 189 ἀκαταστασία akatastasia dezordine, răscoală, tulburare
182 190 ἀκατάστατος akatastatos instabil
183 191 ἀκατάσχετος akataschetos incontrolabil
184 192 Ἀκελδαμάχ Akeldamach Akeldama (ogorul sângelui)
185 193 ἀκέραιος akeraios nevinovat, fără viclenie
186 195 ἀκλινής aklines ferm, neclintit
187 196 ἀκμάζω akmazo a se coace
188 197 ἀκμήν akmen chiar acum, încă
189 198 ἀκοή akoe capacitatea de a auzi, ureche, zvon
190 199 ἀκολουθέω akoloutheo a urma, a merge după
191 200 ἀκουστός akoustos perceptibil
191 201 ἀκούω akouo a auzi, a înțelege, a asculta de cineva
192 202 ἀκρασία akrasia lipsă de stăpânire de sine, exces
193 203 ἀκρατής akrates fără auto-control
194 204 ἄκρατος akratos neamestecat, pur
195 205 ἀκρίβεια akribeia exactitate
196 206 ἀκριβέστερον akribesteron exact, strict
197 ἀκριβέστερον akribesteron mai exact
198 208 ἀκριβόω akriboo a investiga atent
199 209 ἀκριβῶς akribos cu exactitate, cu grijă
200 210 ἀκρίς akris lăcustă
Reply With Quote
  #6  
Vechi 25.07.2022, 20:47:03
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 200-300 alpha

201 211 ἀκροατήριον akroaterion un loc special amenajat pentru audiență
202 212 ἀκροατής akroates ascultător, auditoriu
203 213 ἀκροβυστία akrobystia a fi necircumcis, prepuț, netăiere împrejur
204 214 ἀκρογωνιαῖος akrogoniaios (piatra din) capul unghiului, locul de intersecție a două ziduri
205 215 ἀκροθίνιον akrothinion pradă, captură
206 216 ἄκρον akron cel mai înalt punct, cel mai îndepărtat punct, sfârșit, vârf
207 217 Ἀκύλας Akylas Aquila
208 218 ἀκυρόω akyroo a anula, a nu mai recunoaște, a nega
209 219 ἀκωλύτως akolytos fără obstacole
210 220 ἄκων akon care nu este de acord
211 222 ἀλάβαστρον alabastron alabastru, recipient în care se păstrau parfumuri
212 224 ἀλαζονεία alazoneia vorbire arogantă
213 225 ἀλαζών alazon lăudăros
214 226 ἀλαλάζω alalazo a plânge, a jeli
215 227 ἀλάλητος alaletos inexprimabil, de negrăit
216 228 ἄλαλος alalos mut, necuvântător
217 229 ἅλας halas sare
218 230 ἀλείφω aleipho a unge, a mirui
219 231 ἀλεκτοροφωνία alektorophonia cântecul cocoșului (ultima strajă de la ora 3-6 se numea „cântatul cocoșului“)
220 232 ἀλέκτωρ alektor cocoș
221 233 Ἀλεξανδρεύς Alexandreus alexandrin, din Alexandria
222 234 Ἀλεξανδρῖνος Alexandrinos din Alexandria
223 235 Ἀλέξανδρος Alexandros Alexandru
224 236 ἄλευρον aleuron făină
225 237 ἀλήθεια aletheia sinceritate, adevăr
226 238 ἀληθεύω aletheuo a spune adevărul
227 239 ἀληθής alethes adevărat, autentic
228 240 ἀληθινός alethinos adevărat, autentic
229 241 ἀλήθω aletho a măcina
230 242 ἀληθῶς alethos cu adevărat, cu siguranță
231 243 ἁλιεύς halieus pescar
232 244 ἁλιεύω halieuo a pescui
233 245 ἁλίζω halizo a săra
234 246 ἀλίσγημα alisgema pângărire, profanare
235 247 ἀλλά alla dar, chiar, însă
236 248 ἀλλάσσω allasso a schimba, a transforma
237 249 ἀλλαχόθεν allachothen pe altă cale, din alt loc
238 251 ἀλληγορέω allegoreo a vorbi în mod alegoric
239 252 ἁλληλουι&ά hallelouia Aleluia, „lăudați-L pe Yah“ (prescurtarea de la Yahve)
240 253 ἀλλήλων allelon unul altuia, unul pe altul
241 254 ἀλλογενής allogenes străin, din alt popor
242 256 ἅλλομαι hallomai a sări, a țâșni
243 257 ἄλλος allos altul, celălalt
244 258 ἀλλοτριεπίσκοπος allotriepiskopos care se amestecă în problemele altora, iscoditor
245 259 ἀλλότριος allotrios un lucru ce aparține altuia, străin
246 260 ἀλλόφυλος allophylos străin, ne-iudeu
247 261 ἄλλως allos în mod diferit, altfel
248 262 ἀλοάω aloao a treiera
249 263 ἄλογος alogos fără minte, irațional
250 264 ἀλόη aloe aloe (plantă aromatică din India, folosită la îmbălsămare)
251 265 ἅλς hals sare
252 266 ἁλυκός halykos sărat
253 267 ἄλυπος alypos mai puțin întristat
254 268 ἅλυσις halysis lanț, legătură
255 269 ἀλυσιτελής alysiteles nefolositor
256 271 Ἁλφαῖος Halphaios Alphaeus, tatăl lui Levi, tatăl lui Iacov
257 272 ἅλων halon arie de treierat
258 273 ἀλώπηξ alopex vulpe
259 274 ἅλωσις halosis captură, pradă
260 275 ἅμα hama în același timp, împreună cu
261 276 ἀμαθής amathes neînvățat, ignorant
262 277 ἀμαράντινος amarantinos nevestejit, nepieritor
263 278 ἀμάραντος amarantos neofilit, nepieritor
264 279 ἁμαρτάνω hamartano a păcătui, a greși, a se abate de la legea lui Dumnezeu
265 280 ἁμάρτημα hamartema păcat, faptă rea
266 281 ἁμαρτία hamartia faptă rea, păcat
267 282 ἀμάρτυρος amartyros fără mărturie, fără dovadă
268 283 ἁμαρτωλός hamartolos păcătos
269 285 ἄμαχος amachos cel care nu intră în luptă
270 286 ἀμάω amao a recolta, a secera, a culege, a cosi
271 287 ἀμέθυστος amethustos amethyst, piatră semi-prețioasă de culoare violet
272 288 ἀμελέω ameleo a neglija, a nu avea grijă
273 289 ἄμεμπτος amemptos lipsit de vină
274 290 ἀμέμπτως amemptos fără păcat, lipsit de vină
275 291 ἀμέριμνος amerimnos lipsit de griji, fără griji
276 292 ἀμετάθετος ametathetos neschimbabil, constant
277 293 ἀμετακίνητος ametakinetos neclintit
278 294 ἀμεταμέλητος ametameletos fără regret
279 295 ἀμετανόητοςς ametanoetoss cel care nu acceptă schimbarea mentalității
280 296 ἄμετρος ametros fără măsură
281 297 ἀμήν amen cu adevărat, așa să fie, amin
282 298 ἀμήτωρ ametor fără mamă
283 299 ἀμίαντος amiantos curat, nepângărit
284 300 Ἀμιναδάβ Aminadab Amminadab
285 302 ἄμμος ammos nisip
286 303 ἀμνός amnos miel
287 304 ἀμοιβή amoibe răsplată, recompensă
288 306 ἄμπελος ampelos viță de vie
289 307 ἀμπελουργός ampelourgos podgorean
290 308 ἀμπελών ampelon vie, podgorie
291 309 Ἀμπλιᾶτος Ampliatos Ampliatus
292 310 ἀμύνομαι amynomai a apăra (pe cineva)
293 312 ἀμφίβληστρον amphiblestron mreaja care se aruncă
294 313 ἀμφιέζω amphiezo to clothe, dress
294 314 ἀμφιέννυμι amphiennymi a îmbrăca
295 315 Ἀμφίπολις Amphipolis Amphipolis, metropolă în sud-estul Macedoniei
296 316 ἄμφοδον amphodon stradă, intersecție
297 317 ἀμφότεροι amphoteroi amândoi, atât unul cât și celălalt
298 318 ἀμώμητος amometos nevinovat
299 320 ἄμωμοςς amomoss fără vină, fără pată
300 321 Ἀμών Amon Amon, rege în Iuda, fiul lui Manase și tatăl lui Iosia
Reply With Quote
  #7  
Vechi 21.02.2023, 21:12:37
Iorest Iorest is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 04.08.2016
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.288
Implicit

Citat:
În prealabil postat de CrestinismAntic Vezi mesajul
Dictionar Noul Testament si SEPTUAGINTA INDEX1
Dicționarul e în vetero greacă sau neo-greacă ?
Stiu că septuaginta a fost scrisă în greaca veche.
__________________
„Că s-a întărit mila Lui peste noi și adevărul Domnului rămâne în veac.” Ps.116, v.2.
Reply With Quote
  #8  
Vechi 21.02.2023, 23:27:50
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Iorest Vezi mesajul
Dicționarul e în vetero greacă sau neo-greacă ?
Stiu că septuaginta a fost scrisă în greaca veche.
Cum se foloseste acest dictionar ?
NU trebuie sa stiti greaca.
Fiecare cuvant din Noul Testament si Septuaginta are un NUMAR atasat, cautati in dictionar numarul respectiv.

-de exemplu primul verset din Noul Testament
βιβλοσ
976
γενεσεωσ
1078
...

Cele mai vechi manuscrise de la Noul Testament, incusiv cuvintele numerotate
-LINK (Variant Interliniar afiseaza numarul de la fiecare cuvant in greaca)

https://greekcntr.org/collation/index.htm
Center for New Testament Restoration
-din bara meniu de sus, alegeti Evangheliile sau Epistolele, capitolele si versetele care vreti sa le traduceti

Dicționarul este in greaca VECHE KOINE, Noul Testament ca si Septuaginta a fost scris in greaca KOINE. Acest dictionar va fi disponibil complet pe internet din mai 2023.
Pentru cuvintele care se gasesc numai in Septuaginta voi prezenta alt dictionar.

Voi prezenta pe internet si traducerea EXACTA Noul Testament GREACA-ROMANA, cu explicarea cuvintelor din greaca (din aprilie 2023)-LINK
https://noultestamenttraduceri.blogspot.com/
Reply With Quote
  #9  
Vechi 22.02.2023, 00:01:45
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit Noul Testament in GREACA cu cuvintele NUMEROTATE

Noul Testament in GREACA cu cuvintele NUMEROTATE
-fiecare cuvant are un numar atasat (de la 1 la 5624), cautati in dictionar numarul respectiv

-din bara meniu de sus, alegeti Evangheliile sau Epistolele, capitolele care vreti sa le traduceti
https://www.obohu.cz/bible/index.php...&styl=GNTV#v14

EXEMPLU
Evanghelia MATEI Capitolul 1, verset 1
βιβλοςG976 γενεσεωςG1078 ιησουG2424 χριστουG5547 ...

Ce inseamna βιβλοςG976 ?
-pentru traducerea din greaca in romana = cautati in dictionar numarul 976
976 1047 βίβλος biblos carte, sul

γενεσεωςG1078
-pentru traducerea din greaca in romana = cautati in dictionar numarul 1078
1078 1161 γένεσις genesis origine, existență, genealogie (naștere)
Reply With Quote
  #10  
Vechi 01.03.2023, 13:08:28
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 1100-1140 gamma

1100 1185 γλῶσσα glossa limbă, vorbire
1101 1186 γλωσσόκομον glossokomon cutie, pungă (pentru bani)
1102 1187 γναφεύς gnapheus înălbitor, cel care curăță hainele
1103 1188 γνήσιος gnesios sincer, adevărat
1104 1189 γνησίως gnesios cu adevărat, în mod sincer
1105 1190 γνόφος gnophos întuneric
1106 1191 γνώμη gnome opinie, hotărâre; consimțământ, capacitatea de a putea gândi
1107 1192 γνωρίζω gnorizo a face cunoscut, a dezvălui, a ști
1108 1194 γνῶσις gnosis cunoaștere, înțelegere
1109 1195 γνώστης gnostes cel care are cunoștință de, expert
1110 1196 γνωστός gnostos cunoscut
1111 1197 γογγύζω gongyzo a murmura
1112 1198 γογγυσμός gongysmos murmur (plângere)
1113 1199 γογγυστής gongystes cel care murmură
1114 1200 γόης goes impostor, înșelător, amăgitor
1115 1201 Γολγοθᾶ Golgotha Golgotha
1116 1202 Γόμορρα Gomorra Gomorrah
1117 1203 γόμος gomos încărcătura unei corăbii; marfă
1118 1204 γονεύς goneus (pl.) părinți
1119 1205 γόνυ gony genunchi
1120 1206 γονυπετέω gonypeteo a îngenunchea, a cădea în genunchi
1121 1207 γράμμα gramma literă (a alfabetului); document
1122 1208 γραμματεύς grammateus scrib, copist, cărturar, învățător al Legii
1123 1209 γραπτός graptos scris, redactat
1124 1210 γραφή graphe un pasaj al Scripturii
1125 1211 γράφω grapho a scrie
1126 1212 γραώδης graodes caracteristic unei femei în vârstă
1127 1213 γρηγορέω gregoreo a sta treaz, a veghea
1128 1214 γυμνάζω gymnazo a se antrena, a exersa
1129 1215 γυμνασία gymnasia antrenament, exercițiu
1130 1216 γυμνητεύω gymneteuo a fi îmbrăcat sărăcăcios
1131 1218 γυμνός gymnos neîmbrăcat, gol (neacoperit)
1132 1219 γυμνότης gymnotes goliciune, îmbrăcat insuficient
1133 1220 γυναικάριον gynaikarion femeie ușuratică
1134 1221 γυναικεῖος gynaikeios feminin, specific femeii
1135 1222 γυνή gyne femeie, soție
1136 1223 Γώγ Gog Gog
1137 1224 γωνία gonia colț, unghi (piatră de temelie)
Reply With Quote
Răspunde

Tags
dictionar greacă-română, dictionar noul testament, dictionar septuaginta, noul testament greaca

Thread Tools
Moduri de afișare