Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Din Noul Testament
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #21  
Vechi 01.03.2023, 13:13:18
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 1300-1435 delta

1300 1412 διατελέω diateleo a continua, a rămâne
1301 1413 διατηρέω diatereo a păstra, a ține
1302 1414 διατί diati de ce?
1303 1416 διατίθημι diatithemi a face un legământ sau un testament, a aranja, a desemna, a dispune
1304 1417 διατρίβω diatribo a rămâne, a petrece ceva timp
1305 1418 διατροφή diatrophe hrană, întreținere
1306 1419 διαυγάζω diaugazo a străluci; a se lumina (a se crăpa) de ziuă
1307 1421 διαφανής diaphanes transparent
1308 1422 διαφέρω diaphero a duce, a se deosebi de, a face o diferență, a fi mai valoros decât, a fi superior
1309 1423 διαφεύγω diapheugo a scăpa
1310 1424 διαφημίζω diaphemizo a face cunoscut ceva, a răspândi o veste
1311 1425 διαφθείρω diaphtheiro a distruge, a ruina, a corupe
1312 1426 διαφθορά diaphthora distrugere, corupere
1313 1427 διάφορος diaphoros diferit, deosebit, excelent, mai bun
1314 1428 διαφυλάσσω diaphylasso a păzi, a proteja
1315 1429 διαχειρίζω diacheirizo a ucide, a omorî, a ridica mâna asupra cuiva
1316 1431 διαχωρίζω diachorizo a despărți, a separa
1317 1434 διδακτικός didaktikos capabil de a învăța pe alții
1318 1435 διδακτός didaktos învățat, instruit
1319 1436 διδασκαλία didaskalia învățătură, instruire, doctrină
1320 1437 διδάσκαλος didaskalos învățător, instructor
1321 1438 διδάσκω didasko a învăța, a instrui
1322 1439 διδαχή didache învățătură, instruire, doctrină
1323 1440 δίδραχμον didrachmon două-drahme (taxa pentru templu)
1324 1441 Δίδυμος Didymos Didymus
1325 1443 δίδωμι didomi a da, a dărui, a încredința, a lăsa în grija (cuiva), a da înapoi, a da roadă, a pune
1326 1444 διεγείρω diegeiro a trezi, a ridica
1327 1447 διέξοδος diexodos intersecție, colț (stradă)
1328 1449 διερμηνευτής diermeneutes interpret, traducător
1329 1450 διερμηνεύω diermeneuo a interpreta, a traduce, a explica
1330 1451 διέρχομαι dierchomai a trece prin, a călători
1331 1452 διερωτάω dierotao a întreba, a se informa
1332 1453 διετής dietes de doi ani
1333 1454 διετία dietia perioadă de doi ani
1334 1455 διηγέομαι diegeomai a relata, a povesti, a descrie
1335 1456 διήγησις diegesis relatare, narațiune
1336 1457 διηνεκής dienekes pentru totdeauna, fără sfârșit, continuu, neîncetat
1337 1458 διθάλασσος dithalassos banc de nisip
1338 1459 διι&κνέομαι diikneomai a penetra, a străpunge
1339 1460 διΐστημι diistemi a trece, a pleca
1340 1462 διι&σχυρίζομαι diischurizomai a afirma, a insista, a susține
1341 1464 δικαιοκρισία dikaiokrisia judecată dreaptă
1342 1465 δίκαιος dikaios drept, onest, fără vină
1343 1466 δικαιοσύνη dikaiosyne dreptate, ceea ce este drept
1344 1467 δικαιόω dikaioo a justifica, a declara
1345 1468 δικαίωμα dikaioma reglementare, poruncă, act de dreptate
1346 1469 δικαίως dikaios în mod drept
1347 1470 δικαίωσις dikaiosis îndreptare
1348 1471 δικαστής dikastes judecător
1349 1472 δίκη dike pedeapsă
1350 1473 δίκτυον diktyon plasă de prins pește
1351 1474 δίλογος dilogos nesincer, cu două fețe
1352 1475 διό dio prin urmare, de aceea, pentru aceasta
1353 1476 διοδεύω diodeuo a trece prin, a călători
1354 1477 Διονύσιος Dionysios Dionysius
1355 1478 διόπερ dioper de aceea, din acest motiv
1356 1479 διοπετής diopetes căzut din cer (despre chipul zeiței Artemis/ Diana)
1357 1481 διόρθωσις diorthosis corectare
1358 1482 διορύσσω diorysso a sparge
1359 1483 Διόσκουροι Dioskouroi Castor și Pollux, copiii gemeni ai lui Zeus
1360 1484 διότι dioti deoarece, fiindcă
1361 1485 Διοτρέφης Diotrephes Diotrephes
1362 1487 διπλοῦς diplous dublu, de două ori mai mult
1363 1488 διπλόω diploo a dubla, a plăti înapoi dublu
1364 1489 δίς dis de două ori
1365 1491 διστάζω distazo a se îndoi
1366 1492 δίστομος distomos cu două tăișuri
1367 1493 δισχίλιοι dischilioi două mii
1368 1494 διυ&λίζω diylizo a strecura, a filtra
1369 1495 διχάζω dichazo a divide, a se întoarce (unul împotriva celuilalt
1370 1496 διχοστασία dichostasia disensiune
1371 1497 διχοτομέω dichotomeo a tăia în două, a pedepsi
1372 1498 διψάω dipsao a suferi de sete
1373 1499 δίψος dipsos sete
1374 1500 δίψυχος dipsychos având două suflete, care ezită
1375 1501 διωγμός diogmos persecuție, prigonire
1376 1502 διώκτης dioktes persecutor, prigonitor
1377 1503 διώκω dioko a urmări, a persecuta, a prigoni, a urma
1378 1504 δόγμα dogma decret, regulament, poruncă
1379 1505 δογματίζω dogmatizo a decreta, a se supune unor porunci
1380 1506 δοκέω dokeo a (i se) părea, a gândi, a lua în considerare, a presupune
1381 1507 δοκιμάζω dokimazo a testa, a încerca, a examina
1381 1508 δοκιμασία dokimasia testare, încercare, examinare
1382 1509 δοκιμή dokime caracter, test, dovadă
1383 1510 δοκίμιον dokimion test, încercare, dovadă
1384 1511 δόκιμος dokimos aprobat, dovedit, respectat
1385 1512 δοκός dokos scândură, bârnă de lemn
1386 1513 δόλιος dolios înșelător, necinstit
1387 1514 δολιόω dolioo a înșela
1388 1515 δόλος dolos înșelăciune, viclenie
1389 1516 δολόω doloo a denatura, a falsifica
1390 1517 δόμα doma dar, cadou
1391 1518 δόξα doxa onoare, glorie, cinste, slavă, laudă, strălucire, splendoare
1392 1519 δοξάζω doxazo a slăvi, a lauda, a cinsti
1393 1520 Δορκάς Dorkas Dorcas
1394 1521 δόσις dosis dar, cadou
1395 1522 δότης dotes cel care dă
1396 1524 δουλαγωγέω doulagogeo a înrobi, a subjuga
1397 1525 δουλεία douleia sclavie, robie
1398 1526 δουλεύω douleuo a sluji, a servi (ca si sclav)
1399 1527 δούλη doule sclavă, roabă, servitoare
1400 1528 δοῦλον doulon sclav, rob
1401 1529 δοῦλος doulos sclav, rob
1402 1530 δουλόω douloo a înrobi, a face pe cineva să devină sclav
1403 1531 δοχή doche banquet
1404 1532 δράκων drakon dragon, balaur
1405 1533 δράσσομαι drassomai a prinde, a apuca
1406 1534 δραχμή drachme drachma (monedă grecească din argint)
1407 1535 δρέπανον drepanon seceră
1408 1536 δρόμος dromos cursul (vieții), carieră
1409 1537 Δρούσιλλα Drousilla Drusilla
1410 1538 δύναμαι dynamai a putea, a avea capacitatea
1411 1539 δύναμις dynamis putere, abilitate, capacitate
1412 1540 δυναμόω dynamoo a fi întărit
1413 1541 δυνάστης dynastes domnitor, suveran
1414 1542 δυνατέω dynateo a fi capabil, a fi puternic
1415 1543 δυνατός dynatos puternic, tare, capabil, posibil
1416 1544 δύνω dyno a apune (soarele)
1417 1545 δύο dyo doi
1418 δυς dus cu dificultate
1419 1546 δυσβάστακτος dysbastaktos greu de purtat, dificil
1420 1548 δυσεντέριον dysenterion dizenterie
1421 1549 δυσερμήνευτος dysermeneutos dificil de explicat
1422 1551 δύσκολος dyskolos dificil, greu
1423 1552 δυσκόλως dyskolos în mod dificil, cu greutate
1424 1553 δυσμή dysme apus (al soarelui), regiunea de vest
1425 1554 δυσνόητος dysnoetos greu de înțeles
1426 1556 δυσφημία dysphemia calomnie, defăimare
1427 1557 δώδεκα dodeka doisprezece
1428 1558 δωδέκατος dodekatos al doisprezecelea
1429 1559 δωδεκάφυλον dodekaphylon cele douăsprezece triburi
1430 1560 δῶμα doma acoperiș
1431 1561 δωρεά dorea dar, cadou
1432 1562 δωρεάν dorean gratuit, fără plată, fără motiv
1433 1563 δωρέομαι doreomai a da, a conferi
1434 1564 δώρημα dorema dar, cadou
1435 1565 δῶρον doron dar, cadou
Reply With Quote
  #22  
Vechi 01.03.2023, 13:15:05
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 1435-1500 epsilon

1436 1568 ἔα ea ah!
1437 1569 ἐάν ean dacă
1438 1571 ἑαυτοῦ heautou el însuși, ea însăși
1439 1572 ἐάω eao a îngădui, a permite
1440 1573 ἑβδομήκοντα hebdomekonta șaptezeci
1441 1574 ἑβδομηκοντάκις hebdomekontakis șaptezeci de ori
1442 1575 ἕβδομος hebdomos al șaptelea
1443 1576 Ἔβερ Eber Eber
1444 1577 Ἑβραι&κός Hebraikos iudaic
1445 1578 Ἑβραῖος Hebraios iudeu
1446 1579 Ἑβραΐς Hebrais dialect ebraic
1447 1580 Ἑβραι&στί Hebraisti în aramaică (în dialectul ebraic)
1448 1581 ἐγγίζω engizo a se apropia, a veni aproape
1449 1582 ἐγγράφω engrapho a scrie, a înregistra
1450 1583 ἔγγυος engyos garant, garanție
1451 1584 ἐγγύς engys aproape
1452 1585 ἐγγύτερον engyteron mai aproape
1453 1586 ἐγείρω egeiro a (se ridica), a se trezi, a învia, (figurat) a da naștere, a ridica, a apare
1454 1587 ἔγερσις egersis trezire, înviere
1455 1588 ἐφκάθετος ephkathetos spion
1456 1589 ἐγκαίνια enkainia Sărbătoare anuală Hanukkah
1457 1590 ἐγκαινίζω enkainizo a înnoi, a inaugura, sfinți
1458 1592 ἐγκαλέω enkaleo a aduce acuzații
1459 1593 ἐγκαταλείπω enkataleipo a părăsi, a abandona, a lăsa (în urmă)
1460 1594 ἐγκατοικέω enkatoikeo a trăi printre, a locui printre
1461 1596 ἐγκεντρίζω enkentrizo a altoi în
1462 1598 ἔγκλημα enklema acuzare
1463 1599 ἐγκομβόομαι enkomboomai a se îmbrăca
1464 1600 ἐγκοπή enkope piedică, obstacol
1465 1601 ἐγκόπτω enkopto a împiedica
1466 1602 ἐγκράτεια enkrateia autocontrol
1467 1603 ἐγκρατεύομαι enkrateuomai a se înfrâna
1468 1604 ἐγκρατής enkrates stăpân pe sine, înfrânat
1469 1605 ἐγκρίνω enkrino a se socoti printre
1470 1606 ἐγκρύπτω enkrypto a amesteca, pune în
1471 1607 ἔγυος egyos însărcinată, gravidă
1472 1608 ἐγχρίω enchrio a unge
1473 1609 ἐγώ ego eu
1474 1610 ἐδαφίζω edaphizo a trânti la pământ
1475 1611 ἔδαφος edaphos pământ
1476 1612 ἑδραῖος hedraios ferm, de neclintit
1477 1613 ἑδραίωμα hedraioma fundație
1478 1614 Ἑζεκίας Hezekias Ezekia
1479 1615 ἐθελοθρησκία ethelothreskia închinare autoimpusă
1480 1616 ἐθίζω ethizo a se obișnui
1481 1617 ἐθνάρχης ethnarches guvernator
1482 1618 ἐθνικός ethnikos păgâni, popoare, Gentile
1483 1619 ἐθνικῶς ethnikos ca păgânii
1484 1620 ἔθνος ethnos națiune, popor, Gentile
1485 1621 ἔθος ethos tradiție, obicei, datină
1486 1665 εἴωθα eiotha a avea un obicei
1487 1623 εἰ ei dacă
1488 1639 εἰμί eimi a fi, a exista, a fi prezent
1489 εἴγε eige dacă
1490 εἰ δέ μή ei de me altfel, dar dacă nu
1491 1626 εἶδος eidos formă, aspect
1492 εἴδω eido a privi, a vedea
1493 1627 εἰδωλεῖον eidoleion templu închinat idolilor
1494 1628 εἰδωλόθυτος eidolothutos sacrificiu adus idolilor
1495 1630 εἰδωλολατρία eidololatria închinarea adusă unor idoli
1496 1629 εἰδωλολάτρης eidololatres cel care se închină idolilor
1497 1631 εἴδωλον eidolon idol, chip cioplit
1498 εἴην eien ar trebui să fie, ar putea fi
1499 εἰ καί ei kai dacă
1500 1632 εἰκῇ eike degeaba, fără rost, în zadar
Reply With Quote
  #23  
Vechi 01.03.2023, 13:15:47
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 1500-1600 epsilon

1500 1632 εἰκῇ eike degeaba, fără rost, în zadar
1501 1633 εἴκοσι eikosi douăzeci
1502 1634 εἴκω eiko a ceda
1503 εἴκω eiko a fi ca
1504 1635 εἰκών eikon imagine, chip
1505 1636 εἰλικρίνεια eilikrineia sinceritate, puritate
1506 1637 εἰλικρινής eilikrines sincer, puri
1507 εἱλίσσω heilisso a rula, a răsuci
1508 εἰ μή ei me dacă
1509 εἰ μή τι ei me ti dacă
1510 εἰμί eimi a fi, a exista
1511 εἶναι einai a fi, a exista
1512 1642 εἴπερ eiper dacă într-adevăr
1513 1643 εἴπως eipos dacă
1514 1644 εἰρηνεύω eireneuo a trăi în pace
1515 1645 εἰρήνη eirene pace, armonie, liniște
1516 1646 εἰρηνικός eirenikos iubitor de pace, pașnic
1517 1647 εἰρηνοποιέω eirenopoieo a face pace
1518 1648 εἰρηνοποιός eirenopoios făcător de pace, cel care restabilește pacea
1519 1650 εἰς eis spre, către, în
1520 1651 εἷς heis unu, singur
1521 1652 εἰσάγω eisago a aduce în
1522 1653 εἰσακούω eisakouo a asculta
1523 1654 εἰσδέχομαι eisdechomai a primi
1524 1655 εἴσειμι eiseimi a intra, a merge în
1525 1656 εἰσέρχομαι eiserchomai a intra
1526 εἰσί eisi a fi, a exista
1527 εἷς καθ εἷς heis kath heis unu câte unul
1528 1657 εἰσκαλέομαι eiskaleomai a invita în
1529 1658 εἴσοδος eisodos intrare
1530 1659 εἰσπηδάω eispedao a se repezi în
1531 1660 εἰσπορεύομαι eisporeuomai a intra
1532 1661 εἰστρέχω eistrecho a fugi în
1533 1662 εἰσφέρω eisphero a aduce, a introduce
1534 1663 εἶτα eita atunci, după aceea
1535 1664 εἴτε eite dacă
1536 εἴ τις ei tis dacă vreunul
1537 1666 ἐκ ek din, de la
1538 1667 ἕκαστος hekastos fiecare, orice, oricine
1539 1668 ἑκάστοτε hekastote întotdeauna, în orice moment
1540 1669 ἑκατόν hekaton o sută
1541 1670 ἑκατονταετής hekatontaetes de o sută ani
1542 1671 ἑκατονταπλασίων hekatontaplasion de o sută de ori
1543 1672 ἑκατοντάρχης hekatontarches centurion, sutaș
1544 1675 ἐκβάλλω ekballo a da (arunca) afară, a scoate
1545 1676 ἔκβασις ekbasis ieșire, sfârșit (al vieții)
1546 1678 ἐκβολή ekbole a arunca (peste bord)
1547 1679 ἐκγαμίζω ekgamizo a se căsători, a da în căsătorie
1548 ἐκγαμίσκω ekgamisko a se căsători, a da în căsătorie
1549 1681 ἔκγονος ekgonos nepot
1550 1682 ἐκδαπανάω ekdapanao a cheltui totul
1551 1683 ἐκδέχομαι ekdechomai a aștepta
1552 1684 ἔκδηλος ekdelos clar, evident
1553 1685 ἐκδημέω ekdemeo a fi plecat, a fi absent
1554 1686 ἐκδίδωμι ekdidomi a închiria
1555 1687 ἐκδιηγέομαι ekdiegeomai a spune
1556 1688 ἐκδικέω ekdikeo a (se) răzbuna, a face dreptate
1557 1689 ἐκδίκησις ekdikesis răzbunare; pedeapsă
1558 1690 ἔκδικος ekdikos răzbunător, cel care pedepsește
1559 1691 ἐκδιώκω ekdioko a alunga, a persecuta
1560 1692 ἔκδοτος ekdotos predat
1561 1693 ἐκδοχή ekdoche așteptare
1562 1694 ἐκδύω ekdyo a se dezbrăca
1563 1695 ἐκεῖ ekei acolo, într-un loc unde
1564 1696 ἐκεῖθεν ekeithen de acolo, din acel loc
1565 1697 ἐκεῖνος ekeinos acela, aceea
1566 1698 ἐκεῖσε ekeise acolo, un loc unde
1567 1699 ἐκζητέω ekzeteo a căuta, a cerceta
1568 1701 ἐκθαμβέω ekthambeo a se mira
1569 1702 ἔκθαμβος ekthambos uimit
1570 1704 ἔκθετος ekthetos expus, abandonat
1571 1705 ἐκκαθαίρω ekkathairo a curăța
1572 1706 ἐκκαίω ekkaio a fi inflamat, a se aprinde
1573 1707 ἐκκακέω ekkakeo a-și pierde inima, a dispera
1574 1708 ἐκκεντέω ekkenteo a străpunge
1575 1709 ἐκκλάω ekklao a tăia, a rupe
1576 1710 ἐκκλείω ekkleio a exclude, a elimina
1577 1711 ἐκκλησία ekklesia un grup de oameni, biserică
1578 1712 ἐκκλίνω ekklino a se întoarce
1579 1713 ἐκκολυμβάω ekkolymbao a înota
1580 1714 ἐκκομίζω ekkomizo a duce
1581 1716 ἐκκόπτω ekkopto a tăia
1582 1717 ἐκκρεμάννυμι ekkremannymi a sorbi cuvintele cuiva
1583 1718 ἐκλαλέω eklaleo a spune
1584 1719 ἐκλάμπω eklampo a străluci
1585 1720 ἐκλανθάνομαι eklanthanomai a uita
1586 1721 ἐκλέγομαι eklegomai a alege, a selecta
1587 1722 ἐκλείπω ekleipo a se termina, a se sfârși, a înceta
1588 1723 ἐκλεκτός eklektos ales, selectat
1589 1724 ἐκλογή ekloge alegere, selecție
1590 1725 ἐκλύω eklyo a fi obosit, a fi epuizat, a-și pierde curajul
1591 1726 ἐκμάσσω ekmasso a șterge
1592 1727 ἐκμυκτηρίζω ekmykterizo a batjocori
1593 1728 ἐκνεύω ekneuo a se retrage
1594 1729 ἐκνήφω eknepho a se trezi
1595 1730 ἑκούσιος hekousios nesilit, de bunăvoie
1596 1731 ἑκουσίως hekousios de bună voie
1597 1732 ἔκπαλαι ekpalai de mult timp, cu mult timp în urmă
1598 1733 ἐκπειράζω ekpeirazo a testa, a pune la încercare, a ispiti
1599 1734 ἐκπέμπω ekpempo a trimite
1600 1736 ἐκπετάννυμι ekpetannymi a întinde
Reply With Quote
  #24  
Vechi 01.03.2023, 13:16:52
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 1600-1700 epsilon

1600 1736 ἐκπετάννυμι ekpetannymi a întinde
1601 1738 ἐκπίπτω ekpipto a cădea, a eșua, a se pierde
1602 1739 ἐκπλέω ekpleo a naviga
1603 1740 ἐκπληρόω ekpleroo a împlini
1604 1741 ἐκπλήρωσις ekplerosis realizare
1605 1742 ἐκπλήσσω ekplesso a fi uimit
1606 1743 ἐκπνέω ekpneo a muri
1607 1744 ἐκπορεύομαι ekporeuomai a ieși, a pleca
1608 1745 ἐκπορνεύω ekporneuo a încuraja imoralitate sexuală
1609 1746 ἐκπτύω ekptyo a disprețui, scuipa
1610 1748 ἐκριζόω ekrizoo a dezrădăcina
1611 1749 ἔκστασις ekstasis uimire, extaz
1612 1750 ἐκστρέφω ekstrepho a perverti, a strica
1613 1752 ἐκταράσσω ektarasso a tulbura, a crea confuzie
1614 1753 ἐκτείνω ekteino a întinde (mâna)
1615 1754 ἐκτελέω ekteleo a termina
1616 1755 ἐκτένεια ekteneia perseverență, seriozitate
1617 1757 ἐκτενῶς ektenos constant
1618 1756 ἐκτενής ektenes constant, serios
1619 ἐκτενῶς ektenos în mod constant, cu seriozitate
1620 1758 ἐκτίθημι ektithemi a explica
1621 1759 ἐκτινάσσω ektinasso a se scutura
1622 1760 ἐκτός ektos afară, cu excepția
1623 1761 ἕκτος hektos al șaselea
1624 1762 ἐκτρέπω ektrepo a se întoarce, a rătăci
1625 1763 ἐκτρέφω ektrepho a hrăni
1626 1765 ἔκτρωμα ektroma naștere anormală sau prematură, a suferi un avort
1627 1766 ἐκφέρω ekphero a scoate, a produce
1628 1767 ἐκφεύγω ekpheugo a scăpa
1629 1768 ἐκφοβέω ekphobeo a înspăimânta, a îngrozi
1630 1769 ἔκφοβος ekphobos speriat, îngrozit
1631 1770 ἐκφύω ekphyo a germina, a înmuguri, cauza să crească
1632 1772 ἐκχέω ekcheo a vărsa, a turna
1633 1774 ἐκχωρέω ekchoreo a pleca
1634 1775 ἐκψύχω ekpsycho a respira pentru ultima dată, a muri
1635 1776 ἑκών hekon voluntar, de bună voie
1636 1777 ἐλαία elaia măslin, măslină
1637 1778 ἔλαιον elaion ulei de măsline
1638 1779 ἐλαιών elaion Muntele Măslinilor, livadă de măslini
1639 1780 Ἐλαμίτης Elamites Elamite
1640 1781 ἐλάσσων elasson mai mic, (în vârstă, rang, etc.)
1641 1782 ἐλαττονέω elattoneo a avea prea puțin
1642 1783 ἐλαττόω elattoo a se micșora, a diminua
1643 1785 ἐλαύνω elauno a vâsli
1644 1786 ἐλαφρία elaphria lejeritate, nestatornic
1645 1787 ἐλαφρός elaphros ușor în greutate
1646 1788 ἐλάχιστος elachistos cel mai mic
1647 ἐλαχιστότερος elachistoteros mai mic decât cel mai mic
1648 1789 Ἐλεάζαρ Eleazar Eleazar
1649 1792 ἔλεγξις elenxis mustrare
1650 1793 ἔλεγχος elenchos certitudine, dovadă
1651 1794 ἐλέγχω elencho a expune; a mustra, a arăta vina; a convinge
1652 1795 ἐλεεινός eleeinos jalnic
1653 1796 ἐλεέω eleeo a avea milă
1654 1797 ἐλεημοσύνη eleemosyne donație, milostenie, un ajutor dăruit săracilor
1655 1798 ἐλεήμων eleemon milostiv
1656 1799 ἔλεος eleos milă, îndurare
1657 1800 ἐλευθερία eleutheria libertate
1658 1801 ἐλεύθερος eleutheros liber (a nu fi sclav)
1659 1802 ἐλευθερόω eleutheroo a elibera pe cineva
1660 1803 ἔλευσις eleusis sosire, venire
1661 1804 ἐλεφάντινος elephantinos din fildeș
1662 1806 Ἐλιακίμ Eliakim Eliakim
1663 1808 Ἐλιέζερ Eliezer Eliezer
1664 1809 Ἐλιούδ Elioud Eliud
1665 1810 Ἐλισάβετ Elisabet Elisabeta
1666 1811 Ἐλισαῖος Elisaios Elisha
1667 ἑλίσσω helisso a rula (a face sul)
1668 1814 ἕλκος helkos rană
1669 1815 ἑλκόω helkoo a cauza producerea unei răni, a fi plin de răni
1670 1816 ἑλκύω helkyo a trage, a duce (ca prizonier), a forța
1671 1817 Ἑλλάς Hellas Grecia
1672 1818 Ἕλλην Hellen grec, Gentile
1673 1819 Ἑλληνικός Hellenikos grecesc, limba greacă
1674 1820 Ἑλληνίς Hellenis femeie de naționalitate greacă, Gentile
1675 1821 Ἑλληνιστής Hellenistes elenist, cel care vorbește limba greacă (dar nu este grec)
1676 1822 Ἑλληνιστί Hellenisti în limba greacă
1677 1824 ἐλλογέω ellogeo a imputa
1678 1825 Ἐλμαδάμ Elmadam Elmadam
1679 1827 ἐλπίζω elpizo a spera, a nădăjdui
1680 1828 ἐλπίς elpis speranță, nădejde
1681 1829 Ἐλύμας Elymas Elymas
1682 1830 ἐλωΐ eloi Eloi (ramaică: Dumnezeul Meu)
1683 1831 ἐμαυτοῦ emautou eu însumi
1684 1832 ἐμβαίνω embaino a intra, a păși în, a se urca (într-o corabie)
1685 1833 ἐμβάλλω emballo a arunca în
1686 1835 ἐμβάπτω embapto a cufunda în
1687 1836 ἐμβατεύω embateuo a investiga, a cerceta în detaliu
1688 1837 ἐμβιβάζω embibazo a pune în, a așeza (în corabie)
1689 1838 ἐμβλέπω emblepo a-și îndrepta ochii, privirea spre
1690 1839 ἐμβριμάομαι embrimaomai a avertiza, a mustra aspru, a fi indignat (a fi profund mișcat)
1691 ἐμέ eme eu
1692 1840 ἐμέω emeo a vomita
1693 1841 ἐμμαίνομαι emmainomai a fi înfuriat
1694 1842 Ἐμμανουήλ Emmanouel Emmanuel (Dumnezeu cu noI)
1695 1843 Ἐμμαοῦς Emmaous Emmaus
1696 1844 ἐμμένω emmeno a rămâne în; a persevera
1697 1846 Ἑμμώρ Hemmor Hamor
1698 ἐμοί emoi eu
1699 1847 ἐμός emos al meu, a mea
1700 ἐμού emou eu
Reply With Quote
  #25  
Vechi 01.03.2023, 13:57:38
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 1700-1730 epsilon

1701 1849 ἐμπαιγμός empaigmos batjocură
1702 1850 ἐμπαίζω empaizo a batjocori, a ridiculiza
1703 1851 ἐμπαίκτης empaiktes cel care batjocorește
1704 1853 ἐμπεριπατέω emperipateo a merge în
1705 1858 ἐμπίπλημι empiplemi a umple de; a satisface
1706 1860 ἐμπίπτω empipto a cădea în
1707 1861 ἐμπλέκω empleko a se implica în
1708 1862 ἐμπλοκή emploke împletitură
1709 1863 ἐμπνέω empneo a respira
1710 1864 ἐμπορεύομαι emporeuomai a se ocupa cu comerțul (afaceri), a exploata
1711 1865 ἐμπορία emporia afaceri, comerț
1712 1866 ἐμπόριον emporion un loc destinat comerțului, piață
1713 1867 ἔμπορος emporos negustor, comerciant
1714 1868 ἐμπρήθω empretho a incendia, a arde
1715 1869 ἔμπροσθεν emprosthen înainte, în fața, în prezența
1716 1870 ἐμπτύω emptyo a scuipa
1717 1871 ἐμφανής emphanes vizibil, clar, dezvăluit
1718 1872 ἐμφανίζω emphanizo a arăta, a se revela, a face cunoscut
1719 1873 ἔμφοβος emphobos speriat, îngrozit
1720 1874 ἐμφυσάω emphysao a sufla
1721 1875 ἔμφυτος emphytos plantat
1722 1877 ἐν en (sens spațial) în, înăuntru, la, printre, cu, (timp) în timpul, în timp ce, (alte sensuri) prin intermediul, cu, din cauza
1723 1878 ἐναγκαλίζομαι enankalizomai a lua în brațe
1724 1879 ἐνάλιος enalios creaturi aparținând mării
1725 1882 ἔναντι enanti în fața, în ochii, în prezența
1726 1883 ἐναντίον enantion înainte, în fața, în prezența
1727 1885 ἐναντίος enantios opus, contrar
1728 1887 ἐνάρχομαι enarchomai a începe
1729 1890 ἐνδεής endees sărac
1730 1891 ἔνδειγμα endeigma dovadă, indicație
Reply With Quote
  #26  
Vechi 01.03.2023, 14:00:35
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit Noul Testament în greacă pentru TRADUCEREA cu acest dicițonar

NU trebuie să stiți greaca.
Fiecare cuvânt din Noul Testament și Septuaginta are un NUMAR atașat, căutăm în acest dicționar numărul respectiv.

-de EXEMPLU primul verset din Evanghelia IOAN Capitolul 1, verset 1
1.1 Ἐν <1722> ἀρχῇ <746> ἦν <1510> ὁ <3588> λόγος, <3056> καὶ <2532> ὁ <3588> λόγος <3056> ἦν <1510> πρὸς <4314> τὸν <3588> θεόν, <2316> καὶ <2532> θεὸς <2316> ἦν <1510> ὁ <3588> λόγος. <3056>
1.1 en 1722 arche 746 en 1510 o 3588 logos 3056 kai 2532 o 3588 logos 3056 en 1510 pros 4314 ton 3588 theon 2316 kai 2532 theos 2316 en 1510 o 3588 logos 3056

-căutăm în acest dictionar numerele 1722, 746, 1510, 3588, 3056, 2532, 4314, 2316, astfel:
1722 1877 ἐν en (sens spațial) în, înăuntru, la, printre, cu, (timp) în timpul, în timp ce, (alte sensuri) prin intermediul, cu, din cauza
746 794 ἀρχῇ arche început, origine, cauză, principiu, autoritate, conducător


CONTACT: Cristian Maris
muzeul.bibliei.ro@gmail.com
http://muzeulbibliei.blogspot.com/

Noul Testament în greacă pentru TRADUCEREA cu acest dicițonar din greacă în romană (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)

1) Evanghelia MATEI - Evanghelia MARCU (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)
CLICK pe fiecare link
https://ia601606.us.archive.org/22/i...RCU-greaca.pdf

2) Evanghelia LUCA - Evanghelia IOAN (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)
https://ia904706.us.archive.org/29/i...N%20greaca.pdf

3) FAPTELE APOSTOLILOR - APOCALIPSA (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)
https://ia904701.us.archive.org/0/it...A%20greaca.pdf

4) EPISTOLELE lui Pavel - Epistola ROMANI, Epistola 1 CORINTHENI , Epistola 2 CORINTHENI (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)
https://ia904702.us.archive.org/12/i...HENIgreaca.pdf

5) EPISTOLELE lui Pavel - Epistola GALATENI, EFESENI, FILIPENI, COLOSENI , 1-2 TESALONICENI , 1-2 TIMOTEI, TITUS, FILIMON
https://ia601600.us.archive.org/16/i...IMONgreaca.pdf

6) Epistola IUDEI, Epistola 1-2 PETRU, Epistola 1-2-3 IOAN, Epistola IACOV, Epistola IUDA (cu cuvintele în greacă NUMEROTATE)
https://ia601600.us.archive.org/19/i...IUDAgreaca.pdf
Reply With Quote
  #27  
Vechi 12.03.2023, 22:29:27
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 1730-1800 epsilon

1730 1891 ἔνδειγμα endeigma dovadă, indicație
1731 1892 ἐνδείκνυμι endeiknymi a arăta, a demonstra
1732 1893 ἔνδειξις endeixis dovadă, semn, demonstrație
1733 1894 ἕνδεκα hendeka unsprezece
1734 1895 ἑνδέκατος hendekatos al unsprezecelea
1735 1896 ἐνδέχομαι endechomai este posibil
1736 1897 ἐνδημέω endemeo a fi acasă
1737 1898 ἐνδιδύσκω endidysko a (se) îmbrăca
1738 1899 ἔνδικος endikos drept, meritat
1739 1900 ἐνδόμησις endomesis construcție, material
1740 1901 ἐνδοξάζομαι endoxazomai a glorifica, a slăvi, a preamări
1741 1902 ἔνδοξος endoxos glorie, slavă, strălucire, renume
1742 1903 ἔνδυμα endyma haină, manta, îmbrăcăminte,veștmânt
1743 1904 ἐνδυναμόω endynamoo a întări, a da putere
1744 1905 ἐνδύνω endyno a se strecura, a aluneca
1745 1906 ἔνδυσις endysis îmbrăcare
1746 1907 ἐνδύω endyo a îmbrăca
1747 1909 ἐνέδρα enedra capcană, cursă, complot
1748 1910 ἐνεδρεύω enedreuo a sta la pândă, a ataca prin surprindere
1749 1911 ἔνεδρον enedron capcană, cursă, complot
1750 1912 ἐνειλέω eneileo a înfășura
1751 1913 ἔνειμι eneimi a fi în (interiorul), ceea ce este în
1752 1915 ἕνεκεν heneken din cauza, din acest motiv
1753 1918 ἐνέργεια energeia putere, energie
1754 1919 ἐνεργέω energeo a fi lucra; a produce
1755 1920 ἐνέργημα energema lucrare
1756 1921 ἐνεργής energes activ, eficient
1757 1922 ἐνευλογέω eneulogeo a binecuvânta
1758 1923 ἐνέχω enecho a fi ostil, a fi supărat pe cineva, a fi împovărat
1759 1924 ἐνθάδε enthade aici, pe aici, în acest loc
1760 1926 ἐνθυμέομαι enthumeomai a se gândi, a reflecta
1761 1927 ἐνθύμησις enthumesis gândire, reflectare
1762 1928 ἔνι eni a fi
1763 1929 ἐνιαυτός eniautos an
1764 1931 ἐνίστημι enistemi a fi prezent
1765 1932 ἐνισχύω enischuo a întări, a da putere
1766 1888 ἔνατος enatos al nouălea
1767 1933 ἐννέα ennea nouă
1768 1916 ἐνενήκοντα enenekonta nouăzeci
1769 1934 ἐννεός enneos tăcut, mut
1770 1935 ἐννεύω enneuo a face un semn, a da din cap
1771 1936 ἔννοια ennoia atitudine, gând
1772 1937 ἔννομος ennomos scris în lege, legal
1773 1939 ἔννυχος ennychos când este încă întuneric, noaptea
1774 1940 ἐνοικέω enoikeo a locui în, a locui printre
1775 1942 ἑνότης henotes unitate
1776 1943 ἐνοχλέω enochleo a provoca necazuri; a fi tulburat
1777 1944 ἔνοχος enochos vinovat, răspunzător pentru
1778 1945 ἔνταλμα entalma poruncă, ordin
1779 1946 ἐνταφιάζω entaphiazo a înmormânta, a pune în mormânt, a îmbălsăma
1780 1947 ἐνταφιασμός entaphiasmos pregătire pentru înmormântare, îmbălsămare
1781 1948 ἐντέλλω entello a porunci, a ordona
1782 1949 ἐντεῦθεν enteuthen de aici, din acest loc
1783 1950 ἔντευξις enteuxis mijlocire, rugăciune
1784 1952 ἔντιμος entimos prețios, de mare valoare, onorat, cinstit
1785 1953 ἐντολή entole ordin, poruncă, lege
1786 1954 ἐντόπιος entopios local, din localitate
1787 1955 ἐντός entos înăuntru, în interior
1788 1956 ἐντρέπω entrepo a provoca rușine, a (se) rușina, a respecta
1789 1957 ἐντρέφω entrepho a fi crescut, a educa, a hrăni
1790 1958 ἔντρομος entromos îngrozit, tremurând
1791 1959 ἐντροπή entrope rușine, umilire
1792 1960 ἐντρυφάω entryphao a se desfăta
1793 1961 ἐντυγχάνω entynchano a mijloci, a apela, a cere, a întâlni
1794 1962 ἐντυλίσσω entylisso a înveli, a înfășura
1795 1963 ἐντυπόω entypoo a grava, a sculpta
1796 1964 ἐνυβρίζω enybrizo a insulta
1797 1965 ἐνυπνιάζομαι enypniazomai a visa
1798 1966 ἐνύπνιον enypnion vis (vedenie, viziune)
1799 1967 ἐνώπιον enopion înainte, în fața, în prezența; în numele, prin autoritate
1800 1968 Ἐνώς Enos Enosh
Reply With Quote
  #28  
Vechi 12.03.2023, 22:30:09
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 1800-1900 epsilon

1800 1968 Ἐνώς Enos Enosh, [mortal] man
1801 1969 ἐνωτίζομαι enotizomai a asculta cu atenție, a acorda atenție
1802 1970 Ἑνώχ Henoch Enoch
1803 1971 ἕξ hex șase
1804 1972 ἐξαγγέλλω exangello a vesti în public (peste tot), a declara, a proclama
1805 1973 ἐξαγοράζω exagorazo a răscumpăra, a cumpăra, a profita la maximum (de timp)
1806 1974 ἐξάγω exago a scoate, a escorta
1807 1975 ἐξαιρέω exaireo a scoate, a elibera
1808 1976 ἐξαίρω exairo a expulza, a îndepărta, a alunga, a scoate
1809 1977 ἐξαιτέω exaiteo a cere
1810 1978 ἐξαίφνης exaiphnes deodată, pe neașteptate
1811 1979 ἐξακολουθέω exakoloutheo a urma, a urmări
1812 1980 ἑξακόσιοι hexakosioi șase sute
1813 1981 ἐξαλείφω exaleipho a șterge, a anula
1814 1982 ἐξάλλομαι exallomai a sări în sus
1815 1983 ἐξανάστασις exanastasis ridicare, sculare, înviere
1816 1984 ἐξανατέλλω exanatello a răsări
1817 1985 ἐξανίστημι exanistemi a ridica (sămânță, a avea copii), a se ridica
1818 1987 ἐξαπατάω exapatao a înșela
1819 1988 ἐξάπινα exapina deodată, pe neașteptate
1820 1989 ἐξαπορέω exaporeo a dispera
1821 1990 ἐξαποστέλλω exapostello a trimite (departe)
1822 1992 ἐξαρτίζω exartizo a termina, a sfârși, a se echipa
1823 1993 ἐξαστράπτω exastrapto a străluci puternic
1824 1994 ἐξαυτῆς exautes mediat, instantaneu, chiar acum
1825 1995 ἐξεγείρω exegeiro a învia, a trezi (din morți)
1826 1996 ἔξειμι exeimi a ieși, a pleca
1827 1998 ἐξελέγχω exelencho a convinge
1828 1999 ἐξέλκω exelko a fi târât, a atrage
1829 2000 ἐξέραμα exerama vomă, scuipat
1830 2001 ἐξεραυνάω exeraunao a căuta cu atenție
1831 2002 ἐξέρχομαι exerchomai a ieși, a pleca
1832 2003 ἔξεστιν exestin este legal, este permis
1833 2004 ἐξετάζω exetazo a căuta; a întreba
1834 2007 ἐξηγέομαι exegeomai a povesti, a face cunoscut, a descrie
1835 2008 ἑξήκοντα hexekonta șaizeci
1836 2009 ἑξῆς hexes următor, după aceea, succesiv
1837 2010 ἐξηχέω execheo a răsuna, a suna
1838 2011 ἕξις hexis utilizare constantă, exersare
1839 2014 ἐξίστημι existemi a uimi, a fi uimit, a fi confuz, a-și ieși din fire, a înnebuni, a fermeca
1840 2015 ἐξισχύω exischuo a avea putere, fi suficient de puternic
1841 2016 ἔξοδος exodos exod, ieșire
1842 2017 ἐξολεθρεύω exolethreuo a distruge, a nimici,
1843 2018 ἐξομολογέομαι exomologeomai a consimți; a mărturisi, a recunoaște, a lăuda
1844 2019 ἐξορκίζω exorkizo a pune să jure
1845 2020 ἐξορκιστής exorkistes care alunga spiritele rele, vrăjitor
1846 2021 ἐξορύσσω exorysso a săpa, a scoate
1847 2023 ἐξουδενόω exoudenoo a disprețui, a fi a fi respins, tratat cu dispreț
1848 2025 ἐξουθενόω exouthenoo a disprețui
1849 2026 ἐξουσία exousia autoritate, putere, aria sau sfera de jurisdicție
1850 2027 ἐξουσιάζω exousiazo a avea putere asupra
1851 2029 ἐξοχή exoche superioritate
1852 2030 ἐξυπνίζω exypnizo a (se) trezi
1853 2031 ἔξυπνος exypnos cel care s-a trezit (din somn), trezit, treaz
1854 2032 ἔξω exo în exterior, afară
1855 2033 ἔξωθεν exothen din afară, din exterior
1856 2034 ἐξωθέω exotheo a alunga, a scoate afară
1857 2035 ἐξώτερος exoteros afară, cel mai îndepărtat
1858 2037 ἑορτάζω heortazo a sărbători
1859 2038 ἑορτή heorte sărbătoare, festival
1860 2039 ἐπαγγελία epangelia promisiune
1861 2040 ἐπαγγέλλομαι epangellomai a promite
1862 2041 ἐπάγγελμα epangelma promisiune
1863 2042 ἐπάγω epago a aduce asupra; a face vinovat
1864 2043 ἐπαγωνίζομαι epagonizomai a (se) lupta
1865 2044 ἐπαθροίζω epathroizo a aduna
1866 2045 Ἐπαίνετος Epainetos Epenetus
1867 2046 ἐπαινέω epaineo a lăuda, a slăvi, a glorifica
1868 2047 ἔπαινος epainos laudă, slăvire
1869 2048 ἐπαίρω epairo a ridica
1870 2049 ἐπαισχύνομαι epaischunomai a-i fi rușine
1871 2050 ἐπαιτέω epaiteo a implora, a cerși
1872 2051 ἐπακολουθέω epakoloutheo a merge după cineva, a însoți
1873 2052 ἐπακούω epakouo a auzi, a asculta
1874 2053 ἐπακροάομαι epakroaomai a da ascultare, a asculta
1875 2054 ἐπάν epan când, de îndată ce
1876 2055 ἐπάναγκες epanankes în mod necesar
1877 2056 ἐπανάγω epanago a ieși (cu corabia pe mare) a se întoarce
1878 2057 ἐπαναμιμνῄσκω epanamimnesko a-i reaminti; a-i readuce aminte
1879 2058 ἐπαναπαύομαι epanapauomai a se odihni; a se baza pe
1880 2059 ἐπανέρχομαι epanerchomai a se întoarce (acasă)
1881 2060 ἐπανίστημι epanistemi a ridica; a se răzvrăti
1882 2061 ἐπανόρθωσις epanorthosis corectare, refacere,
1883 2062 ἐπάνω epano deasupra, pe, mai mult decât
1884 2064 ἐπαρκέω eparkeo a ajuta
1885 2065 ἐπαρχεία eparcheia provincie, regiune
1886 2068 ἔπαυλις epaulis locuință
1887 2069 ἐπαύριον epaurion a doua zi, mâine, (în) ziua următoare
1888 2070 ἐπαυτόφώρως epautophoros a fi prins în flagrant
1889 2071 Ἐπαφρᾶς Epaphras Epaphras
1890 2072 ἐπαφρίζω epaphrizo a spumega
1891 2073 Ἐπαφρόδιτος Epaphroditos Epaphroditus
1892 2074 ἐπεγείρω epegeiro a stârni, a întărâta
1893 2075 ἐπεί epei deoarece, pentru că
1894 2076 ἐπειδή epeide deoarece, pentru că, de vreme ce
1895 2077 ἐπειδήπερ epeideper fiindcă, deoarece
1896 2078 ἐπεῖδον epeidon a se uita la ceva, a-și concentra atenția
1897 2080 ἐπείπερ epeiper de când, într-adevăr
1898 2081 ἐπεισαγωγή epeisagoge introducere
1899 2083 ἔπειτα epeita apoi, mai târziu, după aceea
1900 2084 ἐπέκεινα epekeina dincolo, mai departe
Reply With Quote
  #29  
Vechi 12.03.2023, 22:31:14
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 1900-2000 epsilon

1901 2085 ἐπεκτείνομαι epekteinomai a se încorda spre, a întinde
1902 2086 ἐπενδύομαι ependyomai a se îmbrăca
1903 2087 ἐπενδύτης ependytes îmbrăcăminte exterioară, haină
1904 2088 ἐπέρχομαι eperchomai a veni
1905 2089 ἐπερωτάω eperotao a întreba
1906 2090 ἐπερώτημα eperotema întrebare; cerere
1907 2091 ἐπέχω epecho a ține, a fi atent, a sta, a se opri
1908 2092 ἐπηρεάζω epereazo a maltrata; a huli (pe cineva)
1909 2093 ἐπί epi pe, peste, când; la, în, în timp ce; pentru
1910 2094 ἐπιβαίνω epibaino a se urca (pe), a se îmbarca
1911 2095 ἐπιβάλλω epiballo a arunca (pe, în), a se pune pe
1912 2096 ἐπιβαρέω epibareo a împovăra, îngreuna excesiv
1913 2097 ἐπιβιβάζω epibibazo a pune (pe cineva) pe
1914 2098 ἐπιβλέπω epiblepo a se uita la, a lua în considerare, a arăta o atenție deosebită
1915 2099 ἐπίβλημα epiblema petic
1916 2100 ἐπιβοάω epiboao a striga tare
1917 2101 ἐπιβουλή epiboule plan, complot
1918 2102 ἐπιγαμβρεύω epigambreuo a se căsători (cu rudă apropiată)
1919 2103 ἐπίγειος epigeios pământesc, fiind pe pământ
1920 2104 ἐπιγίνομαι epiginomai a se întâmpla
1921 2105 ἐπιγινώσκω epiginosko a cunoaște (pe deplin), a recunoaște, a înțelege
1922 2106 ἐπίγνωσις epignosis cunoaștere, înțelegere
1923 2107 ἐπιγραφή epigraphe inscripție
1924 2108 ἐπιγράφω epigrapho a scrie, a fi înscris
1925 2109 ἐπιδείκνυμι epideiknymi a arăta, a atrage atenția asupra
1926 2110 ἐπιδέχομαι epidechomai a primi, a găzdui
1927 2111 ἐπιδημέω epidemeo a sta în pământ (țară) străin(ă)
1928 2112 ἐπιδιατάσσομαι epidiatassomai a adăuga la (un legământ)
1929 2113 ἐπιδίδωμι epididomi a da, a preda, a înmâna
1930 2114 ἐπιδιορθόω epidiorthoo a îndrepta, a corecta
1931 2115 ἐπιδύω epidyo a coborî, a apune (soarele)
1932 2116 ἐπιείκεια epieikeia blândețe, îngăduință
1933 2117 ἐπιεικής epieikes îngăduitor, blând
1934 2118 ἐπιζητέω epizeteo a căuta, a alerga după, a dori
1935 2119 ἐπιθανάτιος epithanatios condamnat la moarte
1936 2120 ἐπίθεσις epithesis punere (a mâinilor)
1937 2121 ἐπιθυμέω epithumeo a dori, a pofti, a tânji
1938 2122 ἐπιθυμητής epithumetes cel care dorește
1939 2123 ἐπιθυμία epithumia dorință, dor
1940 2125 ἐπικαθίζω epikathizo a se așeza (pe), a sta
1941 2126 ἐπικαλέω epikaleo a chema, a numi
1942 2127 ἐπικάλυμμα epikalymma acoperire, văl, voal
1943 2128 ἐπικαλύπτω epikalypto a acoperi
1944 2129 ἐπικατάρατος epikataratos blestemat
1945 2130 ἐπίκειμαι epikeimai a se întinde pe; a apăsa, a fi urgent, a înghesui, a fi impus, a fi insistent
1946 2134 Ἐπικούρειος Epikoureios Epicurean, of Epicurus
1947 2135 ἐπικουρία epikouria ajutor
1948 2137 ἐπικρίνω epikrino a hotărî, a decide, a determina
1949 2138 ἐπιλαμβάνομαι epilambanomai a prinde, a apuca
1950 2140 ἐπιλανθάνομαι epilanthanomai a uita, a neglija
1951 2141 ἐπιλέγω epilego a numi; a alege prin numire
1952 2142 ἐπιλείπω epileipo a nu avea (timp); a nu reuși să aibă
1953 2144 ἐπιλησμονή epilesmone uitare
1954 2145 ἐπίλοιπος epiloipos rămas (timpul rămas)
1955 2146 ἐπίλυσις epilysis interpretare, explicație
1956 2147 ἐπιλύω epilyo a explica, a hotărî, a stabili
1957 2148 ἐπιμαρτυρέω epimartyreo a depune mărturie, a mărturisi
1958 2149 ἐπιμέλεια epimeleia îngrijire, grijă
1959 2150 ἐπιμελέομαι epimeleomai a îngriji, a avea grijă
1960 2151 ἐπιμελῶς epimelos cu grijă
1961 2152 ἐπιμένω epimeno a rămâne, a continua, a persevera
1962 2153 ἐπινεύω epineuo a accepta, a da consimțământul
1963 2154 ἐπίνοια epinoia gând, intenție
1964 2155 ἐπιορκέω epiorkeo a încălca un jurământ, a jura fals
1965 2156 ἐπίορκος epiorkos mincinos, sperjur, care jură fals
1966 2079 ἐπιοῦσα epiousa ziua următoare
1967 2157 ἐπιούσιος epiousios ceea ce este necesar în fiecare zi, ceea ce este nevoie pentru viață
1968 2158 ἐπιπίπτω epipipto a cădea peste, a îmbrățișa
1969 2159 ἐπιπλήσσω epiplesso a mustra, a lovi
1970 ἐπιπνίγω epipnigo a se întinde
1971 2160 ἐπιποθέω epipotheo a tânji, a dori
1972 2161 ἐπιπόθησις epipothesis dor, dorință
1973 2162 ἐπιπόθητος epipothetos cel dorit
1974 2163 ἐπιποθία epipothia dor, dorință
1975 2164 ἐπιπορεύομαι epiporeuomai a veni la, a merge la
1976 2165 ἐπιράπτω epirapto a coase
1977 2166 ἐπιρίπτω epiripto a arunca pe
1978 2168 ἐπίσημος episemos notoriu, proeminent, remarcabil
1979 2169 ἐπισιτισμός episitismos hrană, alimente
1980 2170 ἐπισκέπτομαι episkeptomai a vizita, a îngriji, a veni în ajutor
1981 2172 ἐπισκηνόω episkenoo a locui, a se instala
1982 2173 ἐπισκιάζω episkiazo a umbri; a învălui cu un nor
1983 2174 ἐπισκοπέω episkopeo a îngriji; a supraveghea
1984 2175 ἐπισκοπή episkope vizită; supraveghere, slujba de conducere (slujba episcopului)
1985 2176 ἐπίσκοπος episkopos supraveghetor, conducătorul unei biserici
1986 2177 ἐπισπάομαι epispaomai (a încerca de) a ascunde circumcizia
1987 2179 ἐπίσταμαι epistamai a înțelege, a cunoaște
1988 2181 ἐπιστάτης epistates conducător, meșter
1989 2182 ἐπιστέλλω epistello a scrie (o scrisoare)
1990 2184 ἐπιστήμων epistemon cunoscător, expert, învățat
1991 2185 ἐπιστηρίζω episterizo a întări
1992 2186 ἐπιστολή epistole scrisoare, epistolă
1993 2187 ἐπιστομίζω epistomizo a nu lăsa pe cineva să vorbească,
1994 2188 ἐπιστρέφω epistrepho a întoarce (în jur, înapoi, din), a se întoarce
1995 2189 ἐπιστροφή epistrophe întoarcere, convertire
1996 2190 ἐπισυνάγω episynago a aduna (la un loc)
1997 2191 ἐπισυναγωγή episynagoge adunare, întâlnire, reuniune
1998 2192 ἐπισυντρέχω episyntrecho a alerga împreună la
1999 2194 ἐπισύστασις episystasis revoltă, tulburare, insurecție
2000 2195 ἐπισφαλής episphales nesigur, periculos
Reply With Quote
  #30  
Vechi 12.03.2023, 22:38:00
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 2000-2100 epsilon

2001 2196 ἐπισχύω epischuo a insista, a se întări
2002 2197 ἐπισωρεύω episoreuo a aduna un număr mare, a acumula
2003 2198 ἐπιταγή epitage poruncă, ordin; autoritate
2004 2199 ἐπιτάσσω epitasso a porunci, a ordona
2005 2200 ἐπιτελέω epiteleo a termina, a încheia
2006 2201 ἐπιτήδειος epitedeios necesar, potrivit
2007 2202 ἐπιτίθημι epitithemi a pune pe, a așeza
2008 2203 ἐπιτιμάω epitimao a mustra, a avertiza
2009 2204 ἐπιτιμία epitimia pedeapsă
2010 2205 ἐπιτρέπω epitrepo a lăsa, a permite, a îngădui
2011 2207 ἐπιτροπή epitrope permisiune, autoritate
2012 2208 ἐπίτροπος epitropos supraveghetor; tutore
2013 2209 ἐπιτυγχάνω epitynchano a obține, a primi, a câștiga
2014 2210 ἐπιφαίνω epiphaino a apărea, a se arăta
2015 2211 ἐπιφάνεια epiphaneia arătare, apariție
2016 2212 ἐπιφανής epiphanes glorios, splendid
2017 2213 ἐπιφαύσκω epiphausko a străluci
2018 2214 ἐπιφέρω epiphero a aduce (asupra), a provoca
2019 2215 ἐπιφωνέω epiphoneo a striga tare
2020 2216 ἐπιφώσκω epiphosko a străluci
2021 2217 ἐπιχειρέω epicheireo a încerca
2022 2219 ἐπιχέω epicheo a turna (peste)
2023 2220 ἐπιχορηγέω epichoregeo a sprijini, a aproviziona
2024 2221 ἐπιχορηγία epichoregia ajutor, sprijin
2025 2222 ἐπιχρίω epichrio a unge
2026 2224 ἐποικοδομέω epoikodomeo a construi
2027 2225 ἐποκέλλω epokello a naufragia
2028 2226 ἐπονομάζω eponomazo a numi, a da nume
2029 2227 ἐποπτεύω epopteuo a vedea, a observa
2030 2228 ἐπόπτης epoptes martor ocular
2031 2229 ἔπος epos cuvânt, vorbă
2032 2230 ἐπουράνιος epouranios ceresc; tărâmurile cerești
2033 2231 ἑπτά hepta șapte
2034 2232 ἑπτάκις heptakis de șapte ori
2035 2233 ἑπτακισχίλιοι heptakischilioi șapte mii
2036 ἔπω epo a spune, a vorbi
2037 2235 Ἔραστος Erastos Erastus, beloved
2038 2237 ἐργάζομαι ergazomai a lucra, a realiza
2039 2238 ἐργασία ergasia comerț, afaceri, a face bani
2040 2239 ἐργάτης ergates muncitor, lucrător
2041 2240 ἔργον ergon faptă, activitate, sarcină, lucru
2042 2241 ἐρεθίζω erethizo a stârni, a provoca, a stârni, a amărî, a irita
2043 2242 ἐρείδω ereido a face imobil, a bloca
2044 2243 ἐρεύγομαι ereugomai a rosti, a proclama
2045 2236 ἐραυνάω eraunao a cerceta, a căuta, a încerca să afle
2046 ἐρέω ereo a spune, a vorbi
2047 2244 ἐρημία eremia deșert, loc nelocuit
2048 2245 ἔρημος eremos deșert, pustiu
2049 2246 ἐρημόω eremoo a devasta, a fi nimicit
2050 2247 ἐρήμωσις eremosis devastare, pustiire, distrugere
2051 2248 ἐρίζω erizo a se certa
2052 2249 ἐριθεία eritheia ambiție egoistă, ceartă
2053 2250 ἔριον erion lână
2054 2251 ἔρις eris ceartă, disensiune, discordie
2055 2252 ἐρίφιον eriphion capră, țap, ied
2056 2253 ἔριφος eriphos ied
2057 2254 Ἑρμᾶς Hermas Hermas
2058 2255 ἑρμηνεία hermeneia interpretare, traducere, explicație
2059 2257 ἑρμηνεύω hermeneuo a interpreta; a traduce, a explica
2060 2258 Ἑρμῆς Hermes Hermes,
2061 2259 Ἑρμογένης Hermogenes Hermogenes
2062 2260 ἑρπετόν herpeton reptilă
2063 2261 ἐρυθρός erythros roșu
2064 2262 ἔρχομαι erchomai a veni; a sosi, a ajunge la, a pleca
2065 2263 ἐρωτάω erotao a cere; a implora, a ruga
2066 2264 ἐσθής esthes îmbrăcăminte, haină, veșmânt
2067 2265 ἔσθησις esthesis îmbrăcăminte, haină
2068 2266 ἐσθίω esthio a mânca, a se hrăni
2069 2268 Ἑσλί Hesli Esli
2070 ἐσμέν esmen a fi, a exista, a trăi
2071 ἐσομαι esomai a fi, a exista, a trăi
2072 2269 ἔσοπτρον esoptron oglindă
2073 2270 ἑσπέρα hespera seară
2074 2272 Ἑσρώμ Hesrom Hezron
2075 ἐστέ este a fi, a exista, a trăi
2076 ἐστί esti a fi, a exista, a trăi
2077 ἔστω esto a fi, a exista, a trăi
2078 2274 ἔσχατος eschatos ultimul, cel din urmă, cel mai mic
2079 2275 ἐσχάτως eschatos în ultima fază, pe moarte
2080 2276 ἔσω eso în, înăuntru, în interior
2081 2277 ἔσωθεν esothen din interior, în interior
2082 2278 ἐσώτερος esoteros interior
2083 2279 ἑταῖρος hetairos prieten, partener
2084 2280 ἑτερόγλωσσος heteroglossos a vorbi într-o limbă străină
2085 2281 ἑτεροδιδασκαλέω heterodidaskaleo a învăța sau a răspândi învățături false
2086 2282 ἑτεροζυγέω heterozygeo a trăi într-un jug nepotrivit
2087 2283 ἕτερος heteros altul, diferit
2088 2284 ἑτέρως heteros altfel, în mod diferit
2089 2285 ἔτι eti încă, din nou
2090 2286 ἑτοιμάζω hetoimazo a pregăti
2091 2288 ἑτοιμασία hetoimasia pregătire
2092 2289 ἕτοιμος hetoimos gata, pregătit
2093 2290 ἑτοίμως hetoimos pregătit, gata
2094 2291 ἔτος etos an
2095 2292 εὖ eu bine; bine făcut!
2096 2293 Εὕα heua Eve
2097 2294 εὐαγγελίζω euangelizo a aduce vestea bună, a vesti Evanghelia
2098 2295 εὐαγγέλιον euangelion veste bună, evanghelie
2099 2296 εὐαγγελιστής euangelistes evanghelist, propovăduitor al Evangheliei
2100 2297 εὐαρεστέω euaresteo a plăcea, a fi pe placul cuiva
Reply With Quote
Răspunde

Tags
dictionar greacă-română, dictionar noul testament, dictionar septuaginta, noul testament greaca

Thread Tools
Moduri de afișare