Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Din Noul Testament
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #41  
Vechi 27.03.2023, 20:26:14
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 2975-3090 lambda

2975 3275 λαγχάνω lanchano a alege prin tragere la sorți, a hotărî prin sorți
2976 3276 Λάζαρος Lazaros Lazăr, Lazarus
2977 3277 λάθρᾳ lathra în ascuns, în secret, în liniște
2978 3278 λαῖλαψ lailaps furtună, uragan, vârtej
2979 3280 λακτίζω laktizo a da cu piciorul, (figurat) a rezista, a se împotrivi
2980 3281 λαλέω laleo a vorbi, a spune
2981 3282 λαλιά lalia vorbire, dialect, limba
2982 3283 λαμά lama lama, ebraică: de ce?
2983 3284 λαμβάνω lambano a lua, a lua în stăpânire, a pune mâna pe, a primi, a obține, a accepta, a alege, a fi selectat
2984 3285 Λάμεχ Lamech Lamech
2985 3286 λαμπάς lampas lampă, torță
2986 3287 λαμπρός lampros strălucitor, luminos, splendid, elegant
2987 3288 λαμπρότης lamprotes strălucire, lumină orbitoare
2988 3289 λαμπρῶς lampros în lux, somptuos
2989 3290 λάμπω lampo a lumina, a străluci
2990 3291 λανθάνω lanthano a fi ascuns, a ignora, a rămâne neobservat
2991 3292 λαξευτός laxeutos tăiat în piatră
2992 3295 λαός laos mulțime de oameni, națiune
2993 3293 Λαοδίκεια Laodikeia Laodicea
2994 3294 Λαοδικεύς Laodikeus Laodicean, din Laodicea
2995 3296 λάρυγξ larynx gât
2996 3297 Λασαία Lasaia Lasea
2997 3299 λάσκω lasko a se crăpa, a izbucni (zgomotos)
2998 3300 λατομέω latomeo to a tăia (piatră)
2999 3301 λατρεία latreia închinare, slujire
3000 3302 λατρεύω a sluji
3001 3303 λάχανον lachanon plantă, legume, verdeață
3002 3304 Λεββαῖος Lebbaios Lebbaeus
3003 3305 λεγιών legion legiune (armată formată din 3600 - 6000 de soldați)
3004 3306 λέγω lego a spune, a povesti, a declara, a explica, a ordona, a porunci, a numi
3005 3307 λεῖμμα leimma rest, rămășiță
3006 3308 λεῖος leios neted
3007 3309 λείπω leipo a lipsi, a duce lipsă (de ceva)
3008 3310 λειτουργέω leitourgeo a sluji, a oficia o slujbă (religioasă)
3009 3311 λειτουργία leitourgia slujbă religioasă, ceremonie
3010 3312 λειτουργικός leitourgikos slujitor
3011 3313 λειτουργός leitourgos slujitor
3012 3317 λέντιον lention prosop din pânză
3013 3318 λεπίς lepis coajă, solz
3014 3319 λέπρα lepra lepră
3015 3320 λεπρός lepros lepros
3016 3321 λεπτός leptos lepton; leptonul de bronz (era cea mai mică monedă iudaică)
3017 3322 Λευί Leui Levi
3018 3323 Λευίς Leuis Levi
3019 3324 Λευίτης Leuites Levit
3020 3325 Λευιτικός Leuitikos levit, levitic
3021 3326 λευκαίνω leukaino a înălbi, a albi
3022 3328 λευκός leukos alb; strălucitor, luminos
3023 3329 λέων leon leu
3024 3330 λήθη lethe uitare
3025 3332 ληνός lenos teasc
3026 3333 λῆρος leros vorbire prostească, vorbă goală
3027 3334 λῃστής lestes tâlhar, hoț, bandit; rebel
3028 3331 λῆμψις lempsis acceptare, primire
3029 3336 λίαν lian foarte tare, foarte mult, extrem de
3030 3337 λίβανος libanos tămâie
3031 3338 λιβανωτός libanotos cădelniță (tavă pentru a arde tămâie)
3032 3339 Λιβερτῖνος Libertinos sclav eliberat
3033 3340 Λιβύη Libye Libya
3034 3342 λιθάζω lithazo a lapida, a ucide cu pietre
3035 3343 λίθινος lithinos din piatră
3036 3344 λιθοβολέω lithoboleo a arunca cu pietre (a ucide cu pietre)
3037 3345 λίθος lithos piatră (pentru construcții, piatră prețioasă)
3038 3346 λιθόστρωτος lithostrotos pavaj de piatră
3039 3347 λικμάω likmao a zdrobi, a pedepsi, a vântura (a separa cerealele de pleavă)
3040 3348 λιμήν limen port
3041 3349 λίμνη limne un lac, iaz (de foc)
3042 3350 λιμός limos foame, foamete
3043 3351 λίνον linon de in (îmbrăcăminte); fitilul unei lămpi
3044 3352 Λίνος Linos Linus
3045 3353 λιπαρός liparos gras, bogat, uns cu ulei sau alifie, lucitor, lucruri elegante
3046 3354 λίτρα litra litra - o măsură romană de greutate echivalentă cu 327,45 g.
3047 3355 λίψ lips sud-vest, vânt sud-vestic
3048 3356 λογεία logeia colectă, strângere de ajutoare, strângere de bani
3049 3357 λογίζομαι logizomai a credita, a socoti, a considera, a se gândi, a crede, a estima
3050 3358 λογικός logikos spiritual, duhovnicesc, logic, rezonabil
3051 3359 λόγιον logion cuvinte, vorbe, oracole
3052 3360 λόγιος logios învățat (în arta vorbirii), educat
3053 3361 λογισμός logismos gând; argumentare, raționament
3054 3362 λογομαχέω logomacheo a se certa, a se înfrunta
3055 3363 λογομαχία logomachia ceartă
3056 3364 λόγος logos cuvânt, rațiune, concept, cauza, motiv, lucru, materie
(în Noul Testament LOGOS are multe sensuri - subiect, revelație, declarație, afirmație, discurs, întrebare, profeție, mesaj, învățătură, poruncă, proclamare, tragere la socoteală etc.)
3057 3365 λόγχη lonche suliță, lance
3058 3366 λοιδορέω loidoreo a insulta, a blestema
3059 3367 λοιδορία insultă, calomnie
3060 3368 λοίδορος loidoros calomniator
3061 3369 λοιμός loimos ciumă, boală
3062 3370 λοιπός loipos restul, rămas, de acum, în viitor
3063 λοιπόν loipon restul, în sfârșit, de acum înainte (timpul rămas)
3064 λοιποῦ loipou de acum înainte (timpul rămas)
3065 3371 Λουκᾶς Loukas Luca
3066 3372 Λούκιος Loukios Lucius
3067 3373 λουτρόν loutron spalare, baie
3068 3374 λούω louo a se spăla, a face baie
3069 3375 Λύδδα Lydda Lydda
3070 3376 Λυδία Lydia Lydia
3071 3377 Λυκαονία Lykaonia Lycaonia
3072 3378 Λυκαονιστί Lykaonisti limba liconiană, din Lycaonia
3073 3379 Λυκία Lykia Lycia
3074 3380 λύκος lykos lup
3075 3381 λυμαίνω lymaino a distruge, a deteriora, a ruina
3076 3382 λυπέω lypeo a provoca întristare, a provoca durere, a (se) supăra
3077 3383 λύπη lype întristare, durere
3078 3384 Λυσανίας Lysanias Lysanias
3079 3385 Λυσίας Lysias Lysias
3080 3386 λύσις lysis despărțire, divorț
3081 3387 λυσιτελέω lysiteleo a fi de folos, a fi avantajos
3082 3388 Λύστρα Lystra Lystra
3083 3389 λύτρον lytron răscumpărare, prețul eliberării
3084 3390 λυτρόω lytroo a răscumpăra, a elibera un sclav plătind un preț de răscumpărare
3085 3391 λύτρωσις lytrosis răscumpărare, eliberare
3086 3392 λυτρωτής lytrotes eliberator, mântuitor
3087 3393 λυχνία lychnia lampadar
3088 3394 λύχνος lychnos lampă (de obicei din lut sau metal)
3089 3395 λύω lyo a dezlega, a elibera, a distruge, a dispersa, a anula
3090 3396 Λωΐς Lois Lois
3091 3397 Λώτ Lot Lot
Reply With Quote
  #42  
Vechi 27.03.2023, 20:41:31
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 3090-3300 mu

3092 3399 Μάαθ Maath Maath
3093 3401 Μαγδαλά Magdala Magdala
3094 3402 Μαγδαληνή Magdalene Magdalena, din Magdala
3095 3404 μαγεία mageia magie
3096 3405 μαγεύω mageuo a practica vrăjitoria/ magia
3097 3407 μάγος magos vrăjitor, astrolog, (plural) Magi
3098 3408 Μαγώγ Magog Magog
3099 3409 Μαδιάμ Madiam Midian
3100 3411 μαθητεύω matheteuo a face discipol, a fi discipol
3101 3412 μαθητής mathetes discipol, adept, a fi instruit
3102 3413 μαθήτρια mathetria discipolă, adeptă
3103 3417 Μαθουσάλα Mathousala Methuselah
3104 3418 Μαι&νάν Mainan Mainan
3105 3419 μαίνομαι mainomai a fi nebun, a se înfuria
3106 3420 μακαρίζω makarizo a numi binecuvântat; a considera binecuvântat, a socoti fericit (pe cineva)
3107 3421 μακάριος makarios binecuvântat (primind favoarea lui Dumnezeu), fericit
3108 3422 μακαρισμός makarismos binecuvântare, bucurie, fericire
3109 3423 Μακεδονία Makedonia Macedonia
3110 3424 Μακεδών Makedon macedonian, din Macedonia
3111 3425 μάκελλον makellon măcelărie (piață de alimente)
3112 3426 μακράν makran departe, îndepărtat
3113 3427 μακρόθεν makrothen de departe, de la distanță
3114 3428 μακροθυμέω makrothumeo a avea răbdare; a fi răbdător
3115 3429 μακροθυμία makrothumia răbdare, îngăduință
3116 3430 μακροθύμως makrothumos răbdător
3117 3431 μακρός makros lung, mare, (spațial) îndepărtat, departe
3118 3432 μακροχρόνιος makrochronios referitor la o viață lungă, timp îndelungat
3119 3433 μαλακία malakia boală, afecțiune
3120 3434 μαλακός malakos fin, moale, bărbați care se prostituează
3121 3435 Μαλελεήλ Maleleel Mahalalel
3122 3436 μάλιστα malista mai ales, în special
3123 3437 μᾶλλον mallon mai mult, mai degrabă, în schimb
3124 3438 Μάλχος Malchos Malchus
3125 3439 μάμμη mamme bunică
3126 3440 μαμωνᾶς mamonas Mamona, lăcomia de bani și de avere
3127 3441 Μαναήν Manaen Manaen
3128 3442 Μανασσῆς Manasses Manase
3129 3443 μανθάνω manthano a învăța, a studia, a fi instruit
3130 3444 μανία mania nebunie, delir
3131 3445 μάννα manna mană
3132 3446 μαντεύομαι manteuomai a ghici, a prezice viitorul, a profeți, a diviniza (oracol)
3133 3447 μαραίνω maraino a dispărea, a se ofili
3134 3448 μαράνα θά maranatha maranatha Domnul vine!, Vino, Domnul nostru!
3135 3449 μαργαρίτης margarites mărgăritar, perlă
3136 3450 Μάρθα Martha Martha
3137 3451 Μαρία Maria Maria
3137 3452 Μαριάμ Mariam Maria
3138 3453 Μᾶρκος Markos Marcu
3139 3454 μάρμαρος marmaros marmură
3140 3455 μαρτυρέω martyreo a mărturisi, a depune mărturie
3141 3456 μαρτυρία martyria mărturie, mărturisire, dovedire
3142 3457 μαρτύριον martyrion mărturie, dovadă
3143 3458 μαρτύρομαι martyromai a depune mărturie, a declara
3144 3459 μάρτυς martys martor, martir
3145 3460 μασάομαι masaomai a roade, a mușca
3146 3463 μαστιγόω mastigoo biciui; a pedepsi
3147 3464 μαστίζω mastizo a biciui
3148 3465 μάστιξ mastix biciuire, suferință
3149 3466 μαστός mastos piept; sân
3150 3467 ματαιολογία mataiologia vorbă fără sens, vorbă goală
3151 3468 ματαιολόγος mataiologos palavragiu
3152 3469 μάταιος mataios fără valoare, zadarnic, inutil, gol
3153 3470 ματαιότης mataiotes goliciune, inutilitate, frustrare
3154 3471 ματαιόω mataioo a deveni zadarnic
3155 3472 μάτην maten în zadar, degeaba, fără rezultat, fără sfârșit
3156 3473 Ματθαῖος Matthaios Matei
3157 3474 Ματθάν Matthan Matthan
3158 3475 Ματθάτ Matthat Mathat
3159 3476 Ματθίας Matthias Matthias
3160 3477 Ματταθά Mattatha Mattatha
3161 3478 Ματταθίας Mattathias Mattathias
3162 3479 μάχαιρα machaira sabie
3163 3480 μάχη mache ceartă, conflict, luptă
3164 3481 μάχομαι machomai a lupta, a se certa
3165 1609 μέ me eu
3166 3482 μεγαλαυχέω megalaucheo a deveni mândru, a se lăuda
3167 3483 μεγαλεῖος megaleios glorios, măreț, splendid
3168 3484 μεγαλειότης megaleiotes glorie, splendoare, măreție
3169 3485 μεγαλοπρεπής megaloprepes splendid, magnific, minunat
3170 3486 μεγαλύνω megalyno a slăvi, a preamări, a lăuda
3171 3487 μεγάλως megalos mult
3172 3488 μεγαλωσύνη megalosyne mărire, măreție
3173 3489 μέγας megas mare, puternic
3174 3490 μέγεθος megethos măreție
3175 3491 μεγιστάν megistan aristocrat, nobil, boier, prinț, înalt funcționar
3176 3492 μέγιστος megistos foarte mare
3177 3493 μεθερμηνεύω methermeneuo a traduce, a tălmăci, a explica.
3178 3494 μέθη methe beție
3179 3496 μεθίστημι methistemi a muta, a îndepărta, a induce în eroare
3180 3497 μεθοδεία methodeia capcană, cursă, înșelăciune, vicleșug
3181 3498 μεθόριον methorion margine, graniță, regiune
3182 3499 μεθύσκω methusko a (se) îmbăta
3183 3500 μέθυσος methusos beat, bețiv
3184 3501 μεθύω methuo a fi beat, a se îmbăta
3185 3505 μείζων meizon greater, larger; older; louder; morea (se) amesteca
3186 3504 μειζότερος meizoteros mai mare
3187 μείζων meizon mare (înalt, lat)
3188 3506 μέλαν melan negru (tuș, cerneală)
3189 μέλας melas negru
3190 3507 Μελεά Melea Melea
3191 3509 μελετάω meletao a (se) gândi, a medita
3192 3510 μέλι meli miere
3193 3513 μελίσσιος melissios albină; fagură de miere
3194 3514 Μελίτη Melite Malta
3195 3516 μέλλω mello a veni, a (se) descoperi, a fi destinat, ceea ce va avea loc cu siguranță, a fi pe punctul
3196 3517 μέλος melos mădular, membru
3197 3518 Μελχί Melchi Melki
3198 3519 Μελχισέδεκ Melchisedek Melchizedek
3199 3508 μέλει melei a avea grijă
3200 3521 μεμβράνα membrana pergament
3201 3522 μέμφομαι memphomai a reproșa
3202 3523 μεμψίμοιρος mempsimoiros nemulțumit (care își deplânge soarta)
Reply With Quote
  #43  
Vechi 27.03.2023, 22:14:51
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 3300-3400 mu

3303 3525 μέν men cu adevărat, într-adevăr, pe de o parte ... pe de altă parte, unul ... altul
3304 3529 μενοῦνγε menounge dimpotrivă, mai ales, mai degrabă, într-adevăr
3305 3530 μέντοι mentoi dar, totuși, cu toate acestea, într-adevăr
3306 3531 μένω meno a rămâne, a trăi, a locui
3307 3532 μερίζω merizo a da, a atribui, a (se) împărți, a distribui
3308 3533 μέριμνα merimna îngrijorare, anxietate
3309 3534 μεριμνάω merimnao a se îngrijora, a fi îngrijorat
3310 3535 μερίς meris parte, porție, regiune
3311 3536 μερισμός merismos împărțire, despărțire, separare, distribuție
3312 3537 μεριστής meristes cel care împarte, cel care separă
3313 3538 μέρος meros parte, cotă, porțiune
3314 3540 μεσημβρία mesembria (timp) amiază, sud
3315 3541 μεσιτεύω mesiteuo a confirma, a garanta
3316 3542 μεσίτης mesites mediator, intermediar
3317 3543 μεσονύκτιον mesonyktion miezul nopții
3318 3544 Μεσοποταμία Mesopotamia Mesopotamia
3319 3545 μέσος mesos mijloc, centru, printre; între
3320 3546 μεσότοιχον mesotoichon zid de despărțire
3321 3547 μεσουράνημα mesouranema mijlocul cerului, zenit
3322 3548 μεσόω mesoo a fi la jumătatea drumului, a fi la mijloc
3323 3549 Μεσσίας Messias Mesia, Unsul
3324 3550 μεστός mestos plin
3325 3551 μεστόω mestoo a (se) umple, a fi umplut.
3326 3552 μετά meta cu, printre, după
3327 3553 μεταβαίνω metabaino a merge mai departe, a pleca, a muta din
3328 3554 μεταβάλλω metaballo a se răzgândi, a se întoarce
3329 3555 μετάγω metago a se întoarce, a conduce
3330 3556 μεταδίδωμι metadidomi a împărtăși, a contribui la nevoi, a da (o parte din ceva)
3331 3557 μετάθεσις metathesis îndepărtare, mutare, schimbare
3332 3558 μεταίρω metairo a merge mai departe, a pleca
3333 3559 μετακαλέω metakaleo a trimite, a chema
3334 3560 μετακινέω metakineo a fi mutat, a fi îndepărtat
3335 3561 μεταλαμβάνω metalambano a primi partea sa, a obține
3336 3562 μετάλημψις metalempsis participare, a-și lua partea
3337 3563 μεταλλάσσω metallasso a schimba
3338 3564 μεταμέλομαι metamelomai a regreta, a-i părea rău
3339 3565 μεταμορφόω metamorphoo a fi transformat, a-și schimba forma, a se transfigura
3340 3566 μετανοέω metanoeo a regreta, a se converti, a schimba modul de gândire
3341 3567 μετάνοια metanoia schimbarea vieții (fapte, inima, gândire, păreri), părere de rău, convertire
3342 3568 μεταξύ metaxy (spațial) între, în mijlocul, (temporal) între timp, după aceea
3343 3569 μεταπέμπω metapempo a chema, a trimite după
3344 3570 μεταστρέφω metastrepho a perverti; a se transforma, a se schimba
3345 3571 μετασχηματίζω metaschematizo a transforma, a schimba
3346 3572 μετατίθημι metatithemi a (se) muta, a schimba
3347 3575 μετέπειτα metepeita pe urmă, după aceea
3348 3576 μετέχω metecho a lua parte, a împărtăși
3349 3577 μετεωρίζομαι meteorizomai a fi îngrijorat, a-și face griji, a se ridica
3350 3578 μετοικεσία metoikesia exil, deportare
3351 3579 μετοικίζω metoikizo a exila, a trimite în alt loc
3352 3580 μετοχή metoche ceva în comun, împărtășire
3353 3581 μέτοχος metochos partener
3354 3582 μετρέω metreo a măsura
3355 3583 μετρητής metretes unitate de măsură grecească pentru lichide
3356 3584 μετριοπαθέω metriopatheo a trata cu blândețe, a fi îngăduitor
3357 3585 μετρίως metrios moderat, temperat
3358 3586 μέτρον metron măsură, limită
3359 3587 μέτωπον metopon frunte
3360 3588 μέχρι mechri până la, până la punctul de
3361 3590 μή me nu, desigur nu
3362 ἐάν μή ean me nu (dacă nu)
3363 ἵνα μή hina me nu
3364 οὐ μή ou me nu
3365 3592 μηδαμῶς medamos cu siguranță nu, în niciun caz
3366 3593 μηδέ mede nici, sau nu, și nu, dar nu
3367 3594 μηδείς medeis nici unul, nimeni, nimic
3368 3595 μηδέποτε medepote niciodată
3369 3596 μηδέπω medepo încă nu
3370 3597 Μῆδος Medos locuitor din Media
3371 3600 μηκέτι meketi nu mai, niciodată
3372 3601 μῆκος mekos lungime
3373 3602 μηκύνω mekyno a (se) prelungi, a (se) întinde, a crește (lung)
3374 3603 μηλωτή melote piele de oaie
3375 3604 μήν men lună
3376 3605 μήν men desigur, cu siguranță
3377 3606 μηνύω menyo a informa, a raporta, a spune
3379 3607 μήποτε mepote niciodată, nicicum
3380 3609 μήπω mepo încă nu
3381 3610 μήπως mepos astfel încât, ca nu cumva
3382 3611 μηρός meros coapsă
3383 3612 μήτε mete și nu, nici
3384 3613 μήτηρ meter mamă
3385 3614 μήτι meti oare (nu)? dar totuși nu?
3386 3615 μήτιγε metige cât mai mult, ca să nu mai vorbim de
3387 μήτις metis orice (nimeni să nu, are cineva)
3388 3616 μήτρα metra uter, pântece
3389 3617 μητραλῴας metraloas ucigător de mamă
3390 3619 μητρόπολις metropolis capitală, metropolă
3391 μία mia unu
3392 3620 μιαίνω miaino a păta, a pângări, a (se) spurca
3393 3621 μίασμα miasma stricăciune, pângărire
3394 3622 μιασμός miasmos întinare, spurcare, necurățire
3395 3623 μίγμα migma amestec, amestecătură
3396 3624 μίγνυμι mignymi a (se) amesteca
3397 3625 μικρόν mikron mic, puțin
3398 μικρός mikros puțin, mic
3399 3626 Μίλητος Miletos Miletus
3400 3627 μίλιον milion milă, unitate de măsură pentru distanțe (o milă romană = 1478,5 metri)
Reply With Quote
  #44  
Vechi 27.03.2023, 22:17:31
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 3400-3475 mu

3401 3628 μιμέομαι mimeomai a imita, a urma un exemplu
3402 3629 μιμητής mimetes imitator, discipol
3403 3630 μιμνῄσκομαι mimneskomai a aminti, a-și aduce aminte
3404 3631 μισέω miseo a urî; a desconsidera
3405 3632 μισθαποδοσία misthapodosia recompensă; pedeapsă
3406 3633 μισθαποδότης misthapodotes cel care plătește prețul pentru răscumpărarea cuiva
3407 3634 μίσθιος misthios zilier, muncitor angajat
3408 3635 μισθός misthos salariu, răsplată, recompensă
3409 3636 μισθόω misthoo a tocmi zilier
3410 3637 μίσθωμα misthoma chirie
3411 3638 μισθωτός misthotos zilier; muncitor angajat
3412 3639 Μιτυλήνη Mitylene Mitylene
3413 3640 Μιχαήλ Michael Mihail, Mihai
3414 3641 μνᾶ mna mina, monedă grecească de aur sau de argint egală cu 100 drahme
3415 3642 μνάομαι mnaomai a fi logodit,
3416 3643 Μνάσων Mnason Mnason
3417 3644 μνεία mneia amintire, pomenire
3418 3645 μνῆμα mnema mormânt
3419 3646 μνημεῖον mnemeion mormânt, monument funerar
3420 3647 μνήμη mneme amintire, aducere aminte
3421 3648 μνημονεύω mnemoneuo a aminti; a se gândi la
3422 3649 μνημόσυνον mnemosynon comemorare, amintire
3423 3650 μνηστεύω mnesteuo a cere în căsătorie
3424 3652 μογιλάλος mogilalos a vorbi cu dificultate, bâlbâit
3425 3653 μόγις mogis de abia, cu greu
3426 3654 μόδιος modios vas mare servind ca măsură de capacitate
3428 3655 μοιχαλίς moichalis adulteră, adulter, curvă
3429 3656 μοιχάω moichao a comite adulter, , a preacurvi
3430 3657 μοιχεία moicheia adulter, preacurvie
3431 3658 μοιχεύω moicheuo a comite adulter, a preacurvi
3432 3659 μοιχός moichos adulter, preacurvar
3433 3660 μόλις molis cu greu; cu dificultate, foarte rar
3434 3661 Μολόχ Moloch Molech
3435 3662 μολύνω molyno a pângări, a murdări, a păta, a impurifica
3436 3663 μολυσμός molysmos pângărire, pătare
3437 3664 μομφή momphe nemulțumire, motiv de plângere
3438 3665 μονή mone locuiță
3439 3666 μονογενής monogenes singur, unic
3440 3667 μόνον monon numai, singur; doar, chiar, simplu
3441 3668 μόνος monos numai, singur, de unul singur
3442 3669 μονόφθαλμος monophthalmos chior, cu un (singur) ochi
3443 3670 μονόω monoo a fi lăsat în pace
3444 3671 μορφή morphe aspect exterior; formă
3445 3672 μορφόω morphoo a fi format, a lua o formă, a (se) modela
3446 3673 μόρφωσις morphosis formă, aspect exterior
3447 3674 μοσχοποιέω moschopoieo a face un idol în formă de vițel
3448 3675 μόσχος moschos vițel
3449 3677 μόχθος mochthos trudă, greutăți, efort
3450 μου mou eu, al meu
3451 3676 μουσικός mousikos muzician
3452 3678 μυελός myelos măduvă
3453 3679 μυέω myeo a afla un secret, a iniția in mistere, a instrui
3454 3680 μῦθος mythos mit, poveste, fabulă, basm
3455 3681 μυκάομαι mykaomai a răcni, a urla
3456 3682 μυκτηρίζω mykterizo a fi batjocorit, a lua în derâdere
3457 3683 μυλικός mylikos referitor la o moară de măcinat
3458 3685 μύλος mylos moara (de mână), piatră de moară pentru măcinare
3459 3686 μυλών mylon moară
3460 3688 Μύρα Myra Myra
3461 3689 μυριάς myrias zece mii
3462 3690 μυρίζω myrizo a unge, a turna parfum
3463 3691 μύριοι myrioi zece mii
3464 3693 μύρον myron mir, parfum, smirnă, unguent
3465 3695 Μυσία Mysia Mysia
3466 3696 μυστήριον mysterion mister, secret
3467 3697 μυωπάζω myopazo a fi miop, a avea vederea slabă
3468 3698 μώλωψ molops rană, bătătură, vânătăi
3469 3699 μωμάομαι momaomai a critica, a batjocori, a defăima
3470 3700 μῶμος momos rușine
3471 3701 μωραίνω moraino a-și pierde gustul, a deveni nebun
3472 3702 μωρία moria nebunie, prostie
3473 3703 μωρολογία morologia vorbire prostească
3474 3704 μωρός moros prost, nebun, fără minte
3475 3706 Μωσῆς Moses Moise
Reply With Quote
  #45  
Vechi 27.03.2023, 22:24:09
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 3475-3580 nu

3476 3709 Ναασσών Naasson Nahshon
3477 3710 Ναγγαί Nangai Naggai
3478 3711 Ναζαρά Nazara Nazareth
3478 3714 Ναζαρέθ Nazareth Nazareth
3478 3715 Ναζαρέτ Nazaret Nazareth
3479 3716 Ναζαρηνός Nazarenos nazarinean, locuitor din Nazaret
3480 3717 Ναζωραῖος Nazoraios nazarinean, locuitor din Nazaret
3481 3718 Ναθάμ Natham Nathan
3482 3720 Ναθαναήλ Nathanael Nathanael
3483 3721 ναί nai da, într-adevăr
3484 3723 Ναΐν Nain Nain
3485 3724 ναός naos templu, clădirea templului
3486 3725 Ναούμ Naoum Nahum
3487 3726 νάρδος nardos nard, mird de nard
3488 3727 Νάρκισσος Narkissos Narcissus
3489 3728 ναυαγέω nauageo a naufragia
3490 3729 ναύκληρος naukleros proprietarul navei, căpitan de vas
3491 3730 ναῦς naus navă, vas de navigație
3492 3731 ναύτης nautes marinar
3493 3732 Ναχώρ Nachor Nahor
3494 3733 νεανίας neanias tânăr
3495 3734 νεανίσκος neaniskos tânăr
3496 3735 Νέα πολις Neapolis Neapolis
3497 3737 Νεεμάν Neeman Naaman
3498 3738 νεκρός nekros mort, decedat, neînsuflețit
3499 3739 νεκρόω nekroo a ucide, a omorî
3500 3740 νέκρωσις nekrosis moarte, omorâre
3501 3742 νέος neos nou, proaspăt, tânăr, mai tânăr
3502 3743 νεοσσός neossos puiul (al unei păsări), nou născut
3503 3744 νεότης neotes tinerețe, copilărie
3504 3745 νεόφυτος neophytos nou convertit, începător (nou plantat)
3505 3746 Νέρων Neron Nero
3506 3748 νεύω neuo a face semn, (cu ochiul, capul, mâna)
3507 3749 νεφέλη nephele nor
3508 3750 Νεφθαλίμ Nephthalim Naphtali
3509 3751 νέφος nephos nor
3510 3752 νεφρός nephros suflet, minte, rinichi
3511 3753 νεωκόρος neokoros păzitorul (îngrijitorul) templului
3512 3754 νεωτερικός neoterikos referitor la tineret, tineresc
3513 3755 νή ne la fel de sigur ca, da, pe baza
3514 3756 νήθω netho a toarce
3515 3757 νηπιάζω nepiazo a fi (ca) un copil
3516 3758 νήπιος nepios copil, prunc; copilăresc
3517 3759 Νηρεύς Nereus Nereus
3518 3760 Νηρί Neri Neri
3519 3761 νησίον nesion insulă mică
3520 3762 νῆσος nesos insulă
3521 3763 νηστεία nesteia post, zi de post
3522 3764 νηστεύω nesteuo a posti, a nu mânca
3523 3765 νῆστις nestis flămând, fără mâncare
3524 3766 νηφαλέος nephaleos temperat (în utilizarea alcoolului)
3525 3768 νήφω nepho a fi moderat, cu judecată lucidă
3526 3769 Νίγερ Niger Niger
3527 3770 Νικάνωρ Nikanor Nicanor
3528 3771 νικάω nikao a birui; a cuceri
3529 3772 νίκη nike biruință, victorie
3530 3773 Νικόδημος Nikodemos Nicodim
3531 3774 Νικολαΐτης Nikolaites nicolait
3532 3775 Νικόλαος Nikolaos Nicolas
3533 3776 Νικόπολις Nikopolis Nicopolis
3534 3777 νῖκος nikos biruință, victorie
3535 3779 Νινευι&v Nineui Ninive
3536 3780 Νινευίτης Nineuites locuitor din Ninive
3537 3781 νιπτήρ nipter lighean pentru spălare
3538 3782 νίπτω nipto a spăla; a face baie
3539 3783 νοέω noeo a înțelege, a cunoaște, a remarca, a cugeta, a gândi
3540 3784 νόημα noema gând, minte; plan, complot
3541 3785 νόθος nothos nelegitim, născut în afara căsătoriei, bastard
3542 3786 νομή nome pășune
3543 3787 νομίζω nomizo a gândi, a presupune, a aștepta, a considera, a respecta tradiții
3544 3788 νομικός nomikos referitoare la lege; expert în lege
3545 3789 νομίμως nomimos conform legii, în mod corespunzător
3546 3790 νόμισμα nomisma monedă
3547 3791 νομοδιδάσκαλος nomodidaskalos învățător al legii
3548 3792 νομοθεσία nomothesia lege, legislație
3549 3793 νομοθετέω nomotheteo darea legii, legislație
3550 3794 νομοθέτης nomothetes legiuitor
3551 3795 νόμος nomos lege, regulament, principiu
3552 3796 νοσέω noseo a fi bolnav
3553 3797 νόσημα nosema boală
3554 3798 νόσος nosos boală
3555 3799 νοσσιά nossia pui (de pasăre)
3556 3800 νοσσίον nossion pui (de pasăre)
3557 3802 νοσφίζω nosphizo a reține pentru sine
3558 3803 νότος notos sud, vânt sudic
3559 3804 νουθεσία nouthesia avertizare; instrucție
3560 3805 νουθετέω noutheteo a avertiza; a instrui
3561 3806 νουμηνία noumenia Sărbătoarea Lunii Noi, lună nouă
3562 3807 νουνεχῶς nounechos cu înțelepciune
3563 3808 νοῦς nous minte, gândire; înțelegere, motiv, opinie
3564 3809 Νύμφα Nympha Nymphanoră
3565 3811 νύμφη nymphe mireasă, logodnică,
3566 3812 νυμφίος nymphios mire
3567 3813 νυμφών nymphon sala/ camera de nuntă
3568 3814 νῦν nyn acum, în prezent, de acum, până acum
3569 τανῦν tanyn acum, în prezent
3570 3815 νυνί nyni acum, în prezent, într-adevăr, de fapt
3571 3816 νύξ nyx noapte, seara
3572 3817 νύσσω nysso a străpunge, a înjunghia
3573 3818 νυστάζω nystazo a deveni somnoros; a dormi, a fi inactiv
3574 3819 νυχθήμερον nychthemeron o noapte și o zi (aproximativ 24 de ore)
3575 3820 Νῶε Noe Noah
3576 3821 νωθρός nothros leneș, indolent
3577 3822 νῶτος notos spate
Reply With Quote
  #46  
Vechi 27.03.2023, 22:25:17
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 3575-3590 xi

3575-3590 xi
Reply With Quote
  #47  
Vechi 27.03.2023, 22:26:04
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 3590-3700 omicron

3588 3836 ὁ ho acel, asta, cine (articol hotărât)
3589 3837 ὀγδοήκοντα ogdoekonta optzeci
3590 3838 ὄγδοος ogdoos al optulea
3591 3839 ὄγκος onkos greutate, piedică
3592 3840 ὅδε hode acest, aceasta
3593 3841 ὁδεύω hodeuo a călători
3594 3842 ὁδηγέω hodegeo a conduce, a îndruma; a explica, a instrui
3595 3843 ὁδηγός hodegos ghid, conducător
3596 3844 ὁδοιπορέω hodoiporeo a călători
3597 3845 ὁδοιπορία hodoiporia călătorie
3598 3847 ὁδός hodos drum, potecă, fel de viață
3599 3848 ὀδούς odous dinte
3600 3849 ὀδυνάω odynao a fi întristat, a fi îngrijorat
3601 3850 ὀδύνη odyne durere
3602 3851 ὀδυρμός odyrmos întristare profundă, jale, tânguire
3603 ὁ ἐστί ho esti care este
3604 3852 Ὀζίας Ozias Uzziah
3605 3853 ὄζω ozo a emana un miros urât
3606 3854 ὅθεν hothen de unde, de acolo; prin urmare, de aceea
3607 3855 ὀθόνη othone pânză, in
3608 3856 ὀθόνιον othonion bucată de pânză (de in)
3609 3858 οἰκεῖος oikeios aparținând gospodăriei, aparținând de familie
3610 3860 οἰκέτης oiketes servitor dintr-o casă, sclav
3611 3861 οἰκέω oikeo a trăi, a locui
3612 3862 οἴκημα oikema încăpere, celulă
3613 3863 οἰκητήριον oiketerion locuință
3614 3864 οἰκία oikia casă; familie
3615 3865 οἰκιακός oikiakos membru al unei gospodării
3616 3866 οἰκοδεσποτέω oikodespoteo a-și administra casa, a fi cap de familie
3617 3867 οἰκοδεσπότης oikodespotes stăpânul casei, cap de familie, proprietar de teren
3618 3868 οἰκοδομέω oikodomeo a construi, a zidi, a reconstrui
3619 3869 οἰκοδομή oikodome clădire, construcție
3620 3870 οἰκοδομία oikodomia construcție, (figurat) edificare
3621 3872 οἰκονομέω oikonomeo a administra
3622 3873 οἰκονομία oikonomia administrare
3623 3874 οἰκονόμος oikonomos administrator
3624 3875 οἶκος oikos casă, palat, templu, familie, descendență (oameni care locuiesc într-o anumită casă)
3625 3876 οἰκουμένη oikoumene lumea, pământul locuit
3626 3878 οἰκουρός oikouros casnic, domestic
3627 3879 οἰκτείρω oikteiro a avea compasiune pentru
3628 3880 οἰκτιρμός oiktirmos compasiune, milă
3629 3881 οἰκτίρμων oiktirmon milostiv, plin de compasiune
3630 3884 οἰνοπότης oinopotes bețiv, cel care bea vin
3631 3885 οἶνος oinos vin
3632 3886 οἰνοφλυγία oinophlygia beție
3633 3887 οἴομαι oiomai a presupune, a gândi
3634 3888 οἷος hoios ce fel de, asemenea
3635 3890 ὀκνέω okneo a întârzia, a ezita
3636 3891 ὀκνηρός okneros leneș, supărător
3637 3892 ὀκταήμερος oktaemeros de opt zile, a opta zi
3638 3893 ὀκτώ okto opt
3639 3897 ὄλεθρος olethros distrugere, ruină
3640 3899 ὀλιγόπιστος oligopistos puțin credincios, de mică credință
3641 3900 ὀλίγος oligos mic, scurt; puțin
3642 3901 ὀλιγόψυχος oligopsychos timid, slăbit, descurajat
3643 3902 ὀλιγωρέω oligoreo a desconsidera, a subestima, a disprețui
3644 3904 ὀλοθρευτής olothreutes distrugător
3645 3905 ὀλοθρεύω olothreuo to destroy
3646 3906 ὁλοκαύτωμα holokautoma jertfă de ardere de tot
3647 3907 ὁλοκληρία holokleria vindecare deplină
3648 3908 ὁλόκληρος holokleros întreg, complet
3649 3909 ὀλολύζω ololyzo a plânge, a striga
3650 3910 ὅλος holos tot, întreg, complet
3651 3911 ὁλοτελής holoteles complet
3652 3912 Ὀλυμπᾶς Olympas Olympas
3653 3913 ὄλυνθος olynthos smochină târzie
3654 3914 ὅλως holos complet, total
3655 3915 ὄμβρος ombros furtună
3656 3917 ὁμιλέω homileo a vorbi, a conversa
3657 3918 ὁμιλία homilia asociere, legătură
3658 3919 ὅμιλος homilos mulțime
3659 3921 ὄμμα omma ochi
3660 3923 ὀμνύω omnyo a jura, a depune un jurământ
3661 3924 ὁμοθυμαδόν homothumadon în unanimitate, împreună
3662 3925 ὁμοιάζω homoiazo a fi ca, a semăna
3663 3926 ὁμοιοπαθής homoiopathes aceleași sentimente (dorințe), care suferă la fel
3664 3927 ὅμοιος homoios asemănător, similar
3665 3928 ὁμοιότης homoiotes asemănare
3666 3929 ὁμοιόω homoioo a semăna, a fi ca, a deveni ca, a compara
3667 3930 ὁμοίωμα homoioma asemănare, imagine; formă, aspect
3668 3931 ὁμοίως homoios la fel, în același mod, în mod similar
3669 3932 ὁμοίωσις homoiosis asemănare, similar
3670 3933 ὁμολογέω homologeo a mărturisi, a recunoaște, a fi de acord, a admite, a declara
3671 3934 ὁμολογία homologia mărturisire, recunoaștere, a-și exprima angajamentul și loialitatea
3672 3935 ὁμολογουμένως homologoumenos în general acceptat
3673 3937 ὁμότεχνος homotechnos de aceeași meserie
3674 3938 ὁμοῦ homou împreună
3675 3939 ὁμόφρων homophron care trăiește în armonie cu, cu gânduri asemănătoare
3676 3940 ὅμως homos încă, în același fel
3677 3941 ὄναρ onar vis
3678 3942 ὀνάριον onarion măgar tânăr
3679 3943 ὀνειδίζω oneidizo a mustra, a insulta
3680 3944 ὀνειδισμός oneidismos insultă, ocară
3681 3945 ὄνειδος oneidos ocară, reproș
3682 3946 Ὀνήσιμος Onesimos Onesimus
3683 3947 Ὀνησίφορος Onesiphoros Onesiphorus
3684 3948 ὀνικός onikos mișcată de un măgar (piatră de moară)
3685 3949 ὀνίνημι oninemi a avea folos sau bucurie
3686 3950 ὄνομα onoma nume,titlu; reputație
3687 3951 ὀνομάζω onomazo a da un nume, a desemna un nume
3688 3952 ὄνος onos măgar, asin
3689 3953 ὄντως ontos cu adevărat, sigur
3690 3954 ὄξος oxos oțet (de vin)
3691 3955 ὀξύς oxys ascuțit; rapid, iute
3692 3956 ὀπή ope gaură, deschizătură
3693 3957 ὄπισθεν opisthen din spate; după
3694 3958 ὀπίσω opiso în urmă, după
3695 3959 ὁπλίζω hoplizo a se înarma
3696 3960 ὅπλον hoplon instrument, armă, armură
3697 3961 ὁποῖος hopoios ce fel de
3698 3962 ὁπότε hopote când
3699 3963 ὅπου hopou unde, oriunde; oricând
3700 3964 ὀπτάνομαι optanomai a apărea, a se arăta

Last edited by CrestinismAntic; 29.03.2023 at 18:35:34. Motiv: update
Reply With Quote
  #48  
Vechi 27.03.2023, 22:27:00
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 3700-3800 omicron

3700 3964 ὀπτάνομαι optanomai a apărea, a se arăta
3701 3965 ὀπτασία optasia vedenie, viziune, arătare
3702 3966 ὀπτός optos fript, prăjit
3703 3967 ὀπώρα opora fruct, anotimpul roadelor
3704 3968 ὅπως hopos cum, astfel încât, să
3705 3969 ὅραμα horama viziune; vedere, arătare, apariție
3706 3970 ὅρασις horasis aspect, viziune
3707 3971 ὁρατός horatos referitor la lucrurile vizibile, lucruri văzute
3708 3972 ὁράω horao a vedea, a observa; a percepe, a apărea, a fi văzut
3709 3973 ὀργή orge mânie, furie
3710 3974 ὀργίζω orgizo a fi supărat, a fi înfuriat
3711 3975 ὀργίλος orgilos mânios, înfuriat
3712 3976 ὀργυιά orguia unitate de măsură pentru lungime = 1,85 m
3713 3977 ὀρέγω orego a-și pune inima, a aspira, a dori
3714 3978 ὀρεινός oreinos muntos, de munte
3715 3979 ὄρεξις orexis dorință, poftă (sexuală)
3716 3980 ὀρθοποδέω orthopodeo a acționa în conformitate cu (adevărul), a acționa corect
3717 3981 ὀρθός orthos drept
3718 3982 ὀρθοτομέω orthotomeo a merge pe un drum drept, a interpreta corect
3719 3983 ὀρθρίζω orthrizo a se trezi devreme dimineața
3720 3984 ὀρθρινός orthrinos dimineața devreme
3721 3985 ὄρθριος orthrios dimineața devreme
3722 3986 ὄρθρος orthros răsărit de soare, zori, dimineața devreme
3723 3987 ὀρθῶς orthos corect, clar
3724 3988 ὁρίζω horizo a stabili, a numi, a decreta
3725 3990 ὅριον horion regiune, zonă, graniță, limită
3726 3991 ὁρκίζω horkizo a porunci; a implora, a pune să jure
3727 3992 ὅρκος horkos jurământ
3728 3993 ὁρκωμοσία horkomosia jurământ, depunerea unui jurământ
3729 3994 ὁρμάω hormao a se grăbi, a fugi
3730 3995 ὁρμή horme hotărâre; impuls, dorință, grăbire
3731 3996 ὅρμημα hormema violență
3732 3997 ὄρνεον orneon pasăre
3733 3998 ὄρνις ornis găină, pasăre
3734 3999 ὁροθεσία horothesia loc exact, graniță fixă
3735 4001 ὄρος oros deal, munte
3736 4002 ὀρύσσω orysso a săpa, a dezgropa
3737 4003 ὀρφανός orphanos orfan
3738 4004 ὀρχέομαι orcheomai a dansa
3739 4005 ὅς hos cine, care, ce, aceea; oricine
3740 4006 ὁσάκις hosakis ori de câte ori, oricând
3741 4008 ὅσιος hosios sfânt, evlavios (plăcut lui Dumnezeu)
3742 4009 ὁσιότης hosiotes sfințenie
3743 4010 ὁσίως hosios cu evlavie, în chip evlavios
3744 4011 ὀσμή osme miros; mireasmă
3745 4012 ὅσος hosos cât de mare, cât, cât de departe; la fel de
3746 4013 ὅσπερ hosper oricine
3747 4014 ὀστέον osteon os
3748 4015 ὅστις hostis cine, oricine, orice; cineva, de ce, până când, în timp ce
3749 4017 ὀστράκινος ostrakinos din lut
3750 4018 ὄσφρησις osphresis miros, simțul mirosului
3751 4019 ὀσφῦς osphys talie, coapsă, corp
3752 4020 ὅταν hotan când, oricând; o dată; de îndată ce
3753 4021 ὅτε hote când, în timp ce, după; de îndată ce
3754 4022 ὅτι hoti că; pentru că, deoarece, din moment ce
3755 ὅτου hotou unde, oriunde, întrucât
3756 4024 οὐ ou nu, deloc, în nici un fel
3757 4023 οὗ hou unde; la care, în care
3758 4025 οὐά oua iată!, aha!
3759 4026 οὐαί ouai vai!, ce înspăimântător!
3760 4027 οὐδαμῶς oudamos în niciun caz, nicidecum, deloc
3761 4028 οὐδέ oude și nu, nici, dar nu, nici chiar, nici măcar
3762 4029 οὐδείς oudeis nimeni, nimic
3763 4030 οὐδέποτε oudepote niciodată
3764 4031 οὐδέπω oudepo nu încă, niciodată
3765 4033 οὐκέτι ouketi nu mai, nu din nou, nu mai departe
3766 4034 οὐκοῦν oukoun deci (introduce o întrebare - așa-i?)
3767 4036 οὖν oun deci, atunci
3768 4037 οὔπω oupo încă nu; niciodată
3769 4038 οὐρά oura coadă
3770 4039 οὐράνιος ouranios ceresc, în cer, din cer (din rai)
3771 4040 οὐρανόθεν ouranothen din cer, din rai
3772 4041 οὐρανός ouranos cer, aer, firmament (orice zonă deasupra pământului)
3773 4042 Οὐρβανός ourbanos Urbanus
3774 4043 Οὐρίας ourias Uriah
3775 4044 οὖς ous ureche; auz, înțelegere; cunoaștere
3776 4045 οὐσία ousia avere; moșie, proprietate
3777 4046 οὔτε oute și nu, nici
3778 4047 οὗτος houtos acest, aceasta, acestea
3779 4048 οὕτως houtos în acest fel, astfel
3780 4049 οὐχί ouchi nu, nicidecum
3781 4050 ὀφειλέτης opheiletes debitor, datornic
3782 4051 ὀφειλή opheile obligație, datoria conjugală; (plural) impozite
3783 4052 ὀφείλημα opheilema datorie, obligație, ceea ce se datorează
3784 4053 ὀφείλω opheilo a datora, a fi dator, a fi legat prin jurământ; a fi obligat
3785 4054 ὄφελον ophelon doresc asta!, măcar de!
3786 4055 ὄφελος ophelos beneficiu, câștig, folos
3787 4056 ὀφθαλμοδουλία ophthalmodoulia slujire de ochii lumii
3788 4057 ὀφθαλμός ophthalmos ochi (privire)
3789 4058 ὄφις ophis șarpe
3790 4059 ὀφρῦς ophrys sprânceană (deal)
3791 4061 ὀχλέω ochleo a fi chinuit, a fi tulburat
3792 4062 ὀχλοποιέω ochlopoieo a faduna o mulțime, oameni
3793 4063 ὄχλος ochlos mulțime, oameni
3794 4065 ὀχύρωμα ochuroma fortificație, cetate
3795 4066 ὀψάριον opsarion pește mic
3796 4067 ὀψέ opse seara, mai târziu, după
3797 4069 ὄψιμος opsimos târziu
3798 4070 ὄψιος opsios târziu; seară
3799 4071 ὄψις opsis chip; aspect
3800 4072 ὀψώνιον opsonion plată, compensare

Last edited by CrestinismAntic; 29.03.2023 at 11:54:55. Motiv: update
Reply With Quote
  #49  
Vechi 27.03.2023, 22:27:41
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 3800-3900 pi

3802 4074 παγιδεύω pagideuo a prinde, a întinde o cursă, a întinde o capcană
3803 4075 παγίς pagis capcană, cursă
3804 4077 πάθημα pathema suferință, nenorocire; patimă
3805 4078 παθητός pathetos supus suferinței
3806 4079 πάθος pathos patimă, pasiune sexuală
3807 4080 παιδαγωγός paidagogos supraveghetor
3808 4081 παιδάριον paidarion băiețel, copil
3809 4082 παιδεία paideia educare, învățare, disciplinare
3810 4083 παιδευτής paideutes instructor, profesor, învățător
3811 4084 παιδεύω paideuo a instrui, a educa
3812 4085 παιδιόθεν paidiothen din copilărie
3813 4086 παιδίον paidion copil
3814 4087 παιδίσκη paidiske servitoare, sclavă
3815 4089 παίζω paizo a se juca, a se distra
3816 4090 παῖς pais băiat, copil, tânăr, sclav; slugă
3817 4091 παίω paio a lovi, a bate
3818 4092 Πακατιανός Pakatianos Pacatian
3819 4093 πάλαι palai demult, în trecut
3820 4094 παλαιός palaios vechi
3821 4095 παλαιότης palaiotes vechime
3822 4096 παλαιόω palaioo a se învechi
3823 4097 πάλη pale bătălie, luptă, conflict
3824 4098 παλιγγενεσία palingenesia reînnoire, renaștere, regenerare, naștere din nou
3825 4099 πάλιν palin din nou, încă o dată; în plus, înapoi, pe de altă parte
3826 4101 παμπληθεί pamplethei cu un glas, toți împreună
3827 4102 πάμπολυς pampolys foarte mare, foarte mult
3828 4103 Παμφυλία Pamphylia Pamphylia
3829 4106 πανδοχεῖον pandocheion han
3830 4107 πανδοχεύς pandocheus proprietar de han, hangiu
3831 4108 πανήγυρις panegyris adunare de sărbătoare
3832 4109 πανοικεί panoikei cu întreaga familie, cu toată casa
3833 4110 πανοπλία panoplia armură completă
3834 4111 πανουργία panourgia viclenie, înșelăciune
3835 4112 πανοῦργος panourgos viclean, isteț
3836 4115 πανταχόθεν pantachothen de peste tot, de pretutindeni
3837 4116 πανταχοῦ pantachou peste tot, oriunde, pretutindeni
3838 4117 παντελής panteles complet, perfect, absolut
3839 4118 πάντῃ pante în toate felurile
3840 4119 πάντοθεν pantothen din toate părțile, de peste tot
3841 4120 παντοκράτωρ pantokrator Atotputernic (titlu pentru Dumnezeu)
3842 4121 πάντοτε pantote întotdeauna, în orice moment, pentru totdeauna
3843 4122 πάντως pantos cu siguranță, cu certitudine, desigur
3844 4123 παρά para din; cu, lângă, printre, în prezența, înainte de, împotrivă, contra
3845 4124 παραβαίνω parabaino a rupe, a călca; a pleca
3846 4125 παραβάλλω paraballo a veni aproape (cu vapor); a compara
3847 4126 παράβασις parabasis rupere, încălcare
3848 4127 παραβάτης parabates călcător de lege, păcătos
3849 4128 παραβιάζομαι parabiazomai a îndemna cu putere, a convinge
3850 4130 παραβολή parabole parabolă, comparare, pildă, simbol
3851 4131 παραβουλεύομαι parabouleuomai a fi neglijent, a nu-ți face griji
3852 4132 παραγγελία parangelia poruncă, ordin
3853 4133 παραγγέλλω parangello a ordona, a porunci
3854 4134 παραγίνομαι paraginomai a veni, a ajunge, a fi prezent, a veni (în ajutor)
3855 4135 παράγω parago a trece pe lângă, a merge mai departe
3856 4136 παραδειγματίζω paradeigmatizo a supune dizgrației publice, a da un exemplu (negativ)
3857 4137 παράδεισος paradeisos paradis, rai
3858 4138 παραδέχομαι paradechomai a accepta, a primi
3859 4139 παραδιατριβή paradiatribe ocupație nefolositoare
3860 4140 παραδίδωμι paradidomi a preda, a trăda, a transmite, a permite
3861 4141 παράδοξος paradoxos remarcabil, minunat
3862 4142 παράδοσις paradosis tradiție; învățătură
3863 4143 παραζηλόω parazeloo a face invidios, a stârni gelozia
3864 4144 παραθαλάσσιος parathalassios lângă lac, lângă mare
3865 4145 παραθεωρέω paratheoreo a fi trecut cu vederea, a fi neglijat
3866 4146 παραθήκη paratheke depozit, lucru încredințat
3867 4147 παραινέω paraineo a avertiza, a îndemna
3868 4148 παραιτέομαι paraiteomai a cere; a se scuza, a refuza, a respinge
3869 4149 παρακαθέζομαι parakathezomai a se așeza, a sta jos
3869 4150 παρακαθίζω parakathizo a se așeza lângă, a sta jos
3870 4151 παρακαλέω parakaleo a cere, a implora
3871 4152 παρακαλύπτω parakalypto a fi ascuns
3872 4153 παρακαταθήκη parakatatheke deposit
3873 4154 παράκειμαι parakeimai a fi prezent, a fi gata
3874 4155 παράκλησις paraklesis încurajare, consolare, cerere
3875 4156 παράκλητος parakletos mijlocitor, ajutor, avocat, apărător
3876 4157 παρακοή parakoe neascultare
3877 4158 παρακολουθέω parakoloutheo a urma, a însoți, a investiga
3878 4159 παρακούω parakouo a refuza să asculte, a ignora
3879 4160 παρακύπτω parakypto a se apleca; a privi (intens)
3880 4161 παραλαμβάνω paralambano a lua cu; a primi
3881 4162 παραλέγομαι paralegomai a naviga pe lângă, a trece de-a lungul
3882 4163 παράλιος paralios (situat) lângă mare; litoral
3883 4164 παραλλαγή parallage modificare, schimbare
3884 4165 παραλογίζομαι paralogizomai a înșela
3885 4166 παραλυτικός paralytikos paralitic, șchiop
3886 4168 παραλύω paralyo a fi paralizat
3887 4169 παραμένω parameno a continua; a rămâne cu
3888 4170 παραμυθέομαι paramytheomai a mângâia, a încuraja, a consola
3889 4171 παραμυθία paramythia mângâiere, consolare
3890 4172 παραμύθιον paramythion mângâiere, încurajare
3891 4174 παρανομέω paranomeo a încălca legea
3892 4175 παρανομία paranomia nelegiuire, fărădelege
3893 4176 παραπικραίνω parapikraino a se răzvrăti, a nu se supune
3894 4177 παραπικρασμός parapikrasmos răzvrătire, revoltă
3895 4178 παραπίπτω parapipto a cădea, a săvârși apostazie
3896 4179 παραπλέω parapleo a naviga pe lângă
3897 4180 παραπλήσιος paraplesios aproape, similar
3898 4181 παραπλησίως paraplesios în același mod, similar
3899 4182 παραπορεύομαι paraporeuomai a trece
3900 4183 παράπτωμα paraptoma încălcare, nelegiuire, păcat
Reply With Quote
  #50  
Vechi 27.03.2023, 22:28:19
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 3900-4000 pi

3901 4184 παραρρέω pararreo a se îndepărta, a curge pe lângă, a aluneca
3902 4185 παράσημος parasemos distins, marcat
3903 4186 παρασκευάζω paraskeuazo a (se)pregăti; a fi gata
3904 4187 παρασκευή paraskeue Ziua Pregătirii
3905 4189 παρατείνω parateino a menține, a prelungi, a extinde
3906 4190 παρατηρέω paratereo a urmări atent, a observa
3907 4191 παρατήρησις parateresis observație atentă
3908 4192 παρατίθημι paratithemi a pune înainte, a prezenta, a expune
3909 4193 παρατυγχάνω paratynchano a fi acolo
3910 4194 παραυτίκα parautika momentan
3911 4195 παραφέρω paraphero a lua, a muta
3912 4196 παραφρονέω paraphroneo a fi ieșit din minți, nebun
3913 4197 παραφρονία paraphronia nebunie
3914 4199 παραχειμάζω paracheimazo a petrece iarna
3915 4200 παραχειμασία paracheimasia petrecând iarna
3916 4202 παραχρῆμα parachrema imediat, instantaneu, deodată
3917 4203 πάρδαλις pardalis leopard
3918 4205 πάρειμι pareimi a fi prezent, aici;
3919 4206 παρεισάγω pareisago a aduce în secret
3920 4207 παρείσακτος pareisaktos adus în secret, infiltrat
3921 4208 παρεισδύω pareisdyo a se strecura în secret
3922 4209 παρεισέρχομαι pareiserchomai a intra, a se strecura
3923 4210 παρεισφέρω pareisphero a face tot ce este mai bun
3924 4211 παρεκτός parektos pe lângă; cu excepția
3925 4213 παρεμβολή parembole tabără militară; armată,
3926 4214 παρενοχλέω parenochleo a face dificil, a provoca necaz
3927 4215 παρεπίδημος parepidemos străin
3928 4216 παρέρχομαι parerchomai a trece pe lângă, a merge mai departe, a se nimici, a dispărea, a neglija
3929 4217 πάρεσις paresis lăsând nepedepsită, trecând peste, iertare
3930 4218 παρέχω parecho a prezenta, a da; a arăta
3931 4219 παρηγορία paregoria consolare, mângâiere
3932 4220 παρθενία parthenia virginitate
3933 4221 παρθένος parthenos fecioară, fecior
3934 4222 Πάρθοι Parthoi locuitor din Parthia
3935 4223 παρίημι pariemi a lăsa nefăcut, a neglija, a (se) slăbi, a fi ostenit
3936 4224 παριστάνω paristano a fi prezent, a sta în fața (sau lângă)
3937 4226 Παρμενᾶς Parmenas Parmenas
3938 4227 πάροδος parodos trecere
3939 4228 παροικέω paroikeo a trăi ca străin
3940 4229 παροικία paroikia locuire temporară
3941 4230 πάροικος paroikos străin
3942 4231 παροιμία paroimia figură de stil, proverb, maximă
3943 4232 πάροινος paroinos beat; bețiv
3944 4233 παροίχομαι paroichomai a trece pe lângă
3945 4234 παρομοιάζω paromoiazo a se asemăna, a fi ca
3946 4235 παρόμοιος paromoios asemănător, similar
3947 4236 παροξύνω paroxyno a fi foarte tulburat
3948 4237 παροξυσμός paroxysmos dezacord, provocare
3949 4239 παροργίζω parorgizo a mânia, a exaspera
3950 4240 παροργισμός parorgismos mânie, exasperare
3951 4241 παροτρύνω parotryno a incita, a trezi
3952 4242 παρουσία parousia prezență; venire (a doua venire a lui Iisus)
3953 4243 παροψίς paropsis farfurie
3954 4244 παρρησία parresia îndrăzneală, încredere, sinceritate
3955 4245 παρρησιάζομαι parresiazomai a vorbi cu îndrăzneală, a predica fără teamă
3956 4246 πᾶς pas tot, fiecare, orice, oricine
3957 4247 πάσχα pascha Paștele, săptămâna Paștelui, miel pascal; cina pascală
3958 4248 πάσχω pascho a experimenta, a suferi, a îndura
3959 4249 Πάταρα Patara Patara
3960 4250 πατάσσω patasso a lovi, a ucide
3961 4251 πατέω pateo a călca
3962 4252 πατήρ pater tată, un părinte sau un strămoș
3963 4253 Πάτμος Patmos Patmos
3964 4254 πατραλῴας patraloas cel care-și ucide tatăl
3965 4255 πατριά patria familie, clan; oameni
3966 4256 πατριάρχης patriarches patriarh, tatăl unui popor
3967 4257 πατρικός patrikos patern, din strămoșii cuiva
3968 4258 πατρίς patris patrie, pământ al cuiva
3969 4259 Πατροβᾶς Patrobas Patrobas
3970 4261 πατροπαράδοτος patroparadotos transmise de la strămoși
3971 4262 πατρῷος patroos ancestral, din strămoși
3972 4263 Παῦλος Paulos Paul, Paulus, Pavel
3973 4264 παύω pauo a opri, a înceta
3974 4265 Πάφος Paphos Paphos
3975 4266 παχύνω pachuno a face să fie insensibil
3976 4267 πέδη pede cătușe
3977 4268 πεδινός pedinos plat
3978 4269 πεζεύω pezeuo a merge pe jos, a călători pe jos
3979 4271 πεζός pezos pe jos
3980 4272 πειθαρχέω peitharcheo a se supune; a lua sfaturi
3981 4273 πειθός peithos convingător
3982 4275 πείθω peitho a convinge, a avea încrede
3983 4277 πεινάω peinao a-i fi foame, a flămânzi
3984 4278 πεῖρα peira încercare, experiență
3985 4279 πειράζω peirazo a încerca, a ispiti
3986 4280 πειρασμός peirasmos test; încercare; ispită
3987 4281 πειράω peirao a încerca
3988 4282 πεισμονή peismone convingere
3989 4283 πέλαγος pelagos în largul mării, adâncimea mării
3990 4284 πελεκίζω pelekizo a decapita
3991 4286 πέμπτος pemptos al cincilea
3992 4287 πέμπω pempo a trimite
3993 4288 πένης penes sărac
3994 4289 πενθερά penthera soacră
3995 4290 πενθερός pentheros socru
3996 4291 πενθέω pentheo a jeli, a se întrista
3997 4292 πένθος penthos doliu, durere, tristețe
3998 4293 πενιχρός penichros sărac
3999 4294 πεντάκις pentakis de cinci ori
4000 4295 πεντακισχίλιοι pentakischilioi cinci mii
Reply With Quote
Răspunde

Tags
dictionar greacă-română, dictionar noul testament, dictionar septuaginta, noul testament greaca

Thread Tools
Moduri de afișare