Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Din Noul Testament
 
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #10  
Vechi 01.03.2023, 13:13:18
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 1300-1435 delta

1300 1412 διατελέω diateleo a continua, a rămâne
1301 1413 διατηρέω diatereo a păstra, a ține
1302 1414 διατί diati de ce?
1303 1416 διατίθημι diatithemi a face un legământ sau un testament, a aranja, a desemna, a dispune
1304 1417 διατρίβω diatribo a rămâne, a petrece ceva timp
1305 1418 διατροφή diatrophe hrană, întreținere
1306 1419 διαυγάζω diaugazo a străluci; a se lumina (a se crăpa) de ziuă
1307 1421 διαφανής diaphanes transparent
1308 1422 διαφέρω diaphero a duce, a se deosebi de, a face o diferență, a fi mai valoros decât, a fi superior
1309 1423 διαφεύγω diapheugo a scăpa
1310 1424 διαφημίζω diaphemizo a face cunoscut ceva, a răspândi o veste
1311 1425 διαφθείρω diaphtheiro a distruge, a ruina, a corupe
1312 1426 διαφθορά diaphthora distrugere, corupere
1313 1427 διάφορος diaphoros diferit, deosebit, excelent, mai bun
1314 1428 διαφυλάσσω diaphylasso a păzi, a proteja
1315 1429 διαχειρίζω diacheirizo a ucide, a omorî, a ridica mâna asupra cuiva
1316 1431 διαχωρίζω diachorizo a despărți, a separa
1317 1434 διδακτικός didaktikos capabil de a învăța pe alții
1318 1435 διδακτός didaktos învățat, instruit
1319 1436 διδασκαλία didaskalia învățătură, instruire, doctrină
1320 1437 διδάσκαλος didaskalos învățător, instructor
1321 1438 διδάσκω didasko a învăța, a instrui
1322 1439 διδαχή didache învățătură, instruire, doctrină
1323 1440 δίδραχμον didrachmon două-drahme (taxa pentru templu)
1324 1441 Δίδυμος Didymos Didymus
1325 1443 δίδωμι didomi a da, a dărui, a încredința, a lăsa în grija (cuiva), a da înapoi, a da roadă, a pune
1326 1444 διεγείρω diegeiro a trezi, a ridica
1327 1447 διέξοδος diexodos intersecție, colț (stradă)
1328 1449 διερμηνευτής diermeneutes interpret, traducător
1329 1450 διερμηνεύω diermeneuo a interpreta, a traduce, a explica
1330 1451 διέρχομαι dierchomai a trece prin, a călători
1331 1452 διερωτάω dierotao a întreba, a se informa
1332 1453 διετής dietes de doi ani
1333 1454 διετία dietia perioadă de doi ani
1334 1455 διηγέομαι diegeomai a relata, a povesti, a descrie
1335 1456 διήγησις diegesis relatare, narațiune
1336 1457 διηνεκής dienekes pentru totdeauna, fără sfârșit, continuu, neîncetat
1337 1458 διθάλασσος dithalassos banc de nisip
1338 1459 διι&κνέομαι diikneomai a penetra, a străpunge
1339 1460 διΐστημι diistemi a trece, a pleca
1340 1462 διι&σχυρίζομαι diischurizomai a afirma, a insista, a susține
1341 1464 δικαιοκρισία dikaiokrisia judecată dreaptă
1342 1465 δίκαιος dikaios drept, onest, fără vină
1343 1466 δικαιοσύνη dikaiosyne dreptate, ceea ce este drept
1344 1467 δικαιόω dikaioo a justifica, a declara
1345 1468 δικαίωμα dikaioma reglementare, poruncă, act de dreptate
1346 1469 δικαίως dikaios în mod drept
1347 1470 δικαίωσις dikaiosis îndreptare
1348 1471 δικαστής dikastes judecător
1349 1472 δίκη dike pedeapsă
1350 1473 δίκτυον diktyon plasă de prins pește
1351 1474 δίλογος dilogos nesincer, cu două fețe
1352 1475 διό dio prin urmare, de aceea, pentru aceasta
1353 1476 διοδεύω diodeuo a trece prin, a călători
1354 1477 Διονύσιος Dionysios Dionysius
1355 1478 διόπερ dioper de aceea, din acest motiv
1356 1479 διοπετής diopetes căzut din cer (despre chipul zeiței Artemis/ Diana)
1357 1481 διόρθωσις diorthosis corectare
1358 1482 διορύσσω diorysso a sparge
1359 1483 Διόσκουροι Dioskouroi Castor și Pollux, copiii gemeni ai lui Zeus
1360 1484 διότι dioti deoarece, fiindcă
1361 1485 Διοτρέφης Diotrephes Diotrephes
1362 1487 διπλοῦς diplous dublu, de două ori mai mult
1363 1488 διπλόω diploo a dubla, a plăti înapoi dublu
1364 1489 δίς dis de două ori
1365 1491 διστάζω distazo a se îndoi
1366 1492 δίστομος distomos cu două tăișuri
1367 1493 δισχίλιοι dischilioi două mii
1368 1494 διυ&λίζω diylizo a strecura, a filtra
1369 1495 διχάζω dichazo a divide, a se întoarce (unul împotriva celuilalt
1370 1496 διχοστασία dichostasia disensiune
1371 1497 διχοτομέω dichotomeo a tăia în două, a pedepsi
1372 1498 διψάω dipsao a suferi de sete
1373 1499 δίψος dipsos sete
1374 1500 δίψυχος dipsychos având două suflete, care ezită
1375 1501 διωγμός diogmos persecuție, prigonire
1376 1502 διώκτης dioktes persecutor, prigonitor
1377 1503 διώκω dioko a urmări, a persecuta, a prigoni, a urma
1378 1504 δόγμα dogma decret, regulament, poruncă
1379 1505 δογματίζω dogmatizo a decreta, a se supune unor porunci
1380 1506 δοκέω dokeo a (i se) părea, a gândi, a lua în considerare, a presupune
1381 1507 δοκιμάζω dokimazo a testa, a încerca, a examina
1381 1508 δοκιμασία dokimasia testare, încercare, examinare
1382 1509 δοκιμή dokime caracter, test, dovadă
1383 1510 δοκίμιον dokimion test, încercare, dovadă
1384 1511 δόκιμος dokimos aprobat, dovedit, respectat
1385 1512 δοκός dokos scândură, bârnă de lemn
1386 1513 δόλιος dolios înșelător, necinstit
1387 1514 δολιόω dolioo a înșela
1388 1515 δόλος dolos înșelăciune, viclenie
1389 1516 δολόω doloo a denatura, a falsifica
1390 1517 δόμα doma dar, cadou
1391 1518 δόξα doxa onoare, glorie, cinste, slavă, laudă, strălucire, splendoare
1392 1519 δοξάζω doxazo a slăvi, a lauda, a cinsti
1393 1520 Δορκάς Dorkas Dorcas
1394 1521 δόσις dosis dar, cadou
1395 1522 δότης dotes cel care dă
1396 1524 δουλαγωγέω doulagogeo a înrobi, a subjuga
1397 1525 δουλεία douleia sclavie, robie
1398 1526 δουλεύω douleuo a sluji, a servi (ca si sclav)
1399 1527 δούλη doule sclavă, roabă, servitoare
1400 1528 δοῦλον doulon sclav, rob
1401 1529 δοῦλος doulos sclav, rob
1402 1530 δουλόω douloo a înrobi, a face pe cineva să devină sclav
1403 1531 δοχή doche banquet
1404 1532 δράκων drakon dragon, balaur
1405 1533 δράσσομαι drassomai a prinde, a apuca
1406 1534 δραχμή drachme drachma (monedă grecească din argint)
1407 1535 δρέπανον drepanon seceră
1408 1536 δρόμος dromos cursul (vieții), carieră
1409 1537 Δρούσιλλα Drousilla Drusilla
1410 1538 δύναμαι dynamai a putea, a avea capacitatea
1411 1539 δύναμις dynamis putere, abilitate, capacitate
1412 1540 δυναμόω dynamoo a fi întărit
1413 1541 δυνάστης dynastes domnitor, suveran
1414 1542 δυνατέω dynateo a fi capabil, a fi puternic
1415 1543 δυνατός dynatos puternic, tare, capabil, posibil
1416 1544 δύνω dyno a apune (soarele)
1417 1545 δύο dyo doi
1418 δυς dus cu dificultate
1419 1546 δυσβάστακτος dysbastaktos greu de purtat, dificil
1420 1548 δυσεντέριον dysenterion dizenterie
1421 1549 δυσερμήνευτος dysermeneutos dificil de explicat
1422 1551 δύσκολος dyskolos dificil, greu
1423 1552 δυσκόλως dyskolos în mod dificil, cu greutate
1424 1553 δυσμή dysme apus (al soarelui), regiunea de vest
1425 1554 δυσνόητος dysnoetos greu de înțeles
1426 1556 δυσφημία dysphemia calomnie, defăimare
1427 1557 δώδεκα dodeka doisprezece
1428 1558 δωδέκατος dodekatos al doisprezecelea
1429 1559 δωδεκάφυλον dodekaphylon cele douăsprezece triburi
1430 1560 δῶμα doma acoperiș
1431 1561 δωρεά dorea dar, cadou
1432 1562 δωρεάν dorean gratuit, fără plată, fără motiv
1433 1563 δωρέομαι doreomai a da, a conferi
1434 1564 δώρημα dorema dar, cadou
1435 1565 δῶρον doron dar, cadou
Reply With Quote
 

Tags
dictionar greacă-română, dictionar noul testament, dictionar septuaginta, noul testament greaca

Thread Tools
Moduri de afișare