Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Minuni ale Ortodoxiei > Intamplari adevarate
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 03.12.2019, 19:16:22
ro livia's Avatar
ro livia ro livia is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 31.10.2016
Mesaje: 8
Implicit La anul 1990 luminile se vor stinge și va fi o turmă

Proorocirea unui Sfânt
care s-a găsit în Mănăstirea Decapoliei, cu hramul Sfântului Benedict, la anul 1775

A FOST găsită într-un mormânt, în mâna unui Sfânt, scrisă pe tablă de plumb, însă când a fost proorocită nu se știe.

Era scrisă așa:

„Cutremur mare va fi în toată lumea la anul 1740. La anul 1760 Africa va arde cu foc și Roma sânge va vedea (cine va voi ca să știe despre Roma să caute în Istoria cea mică bisericească și va găsi pentru aceasta, la anul amintit, lupta papilor de la apus cu calvinii, când mult sânge s-a vărsat). La anul 1790 mânia lui Dumnezeu în tot pământul și nu va fi dragoste. La anul 1800 puțini vor cunoaște pe Dumnezeu. La anul 1845 va fi numai un păzitor. La anul 1860 sfărâmarea leului, a părții răsăritului și a Austriei. La anul 1880 se va scula un bărbat mare și va smeri pe ursul crivățului și va smulge penele vulturului Austriei. La anul 1990 luminile se vor stinge și va fi o turmă.

Făcându-se socoteală din anii cei vechi de la facerea lumii, avem anul 7498, iar de la Învierea lui Hristos anul 1990*** (anul 2023 de la Întrupare). Și avem acum, de la Hristos anul 1900. La greci am găsit scris, că crivățul este Germania, iar nu Rusia, căci Rusia este la miazănoapte.

***7498 – 5508 = 1990, adica anului 7498 de la facerea lumii îi corespunde anul 1990 de la Învierea lui Hristos (anul 2023 de la Întrupare). Acum după ce multe evenimente s-au consumat și anul 1990 a trecut, ne este ușor să înțelegem că la anul 1990 s-a pus început unei noi ere anticreștine. De aceea se zice că luminile (credinței) se vor stinge .

Tâlcuire

După cum se zice mai sus, la anul 1880 se va scula un bărbat mare și va smeri pe ursul crivățului, mi se pare că are să fie Japonia, fiindcă cu adevărat Japonia a smerit Rusia. Japonia, acesta are să fie bărbatul cel mare, fiindcă toți câți au venit au robit tot creștinismul. Tătarii și alte nații, tot dintr-acolo au venit, și au să mai vină, după cum zic Scripturile despre Gog și Magog, care este China; aceștia au să vină în zilele cele mai de pe urmă, după cum zice Proorocul Iezechil la cap. 34 și 39.


"Sfârșitul Omului - Cules din Sfintele Scripturi /
Zosima Pascal-Prodromit: Editura Credința Strămoșească și Editura Adenium, 2008 și 2013"
"Fuga cea din ziua sâmbetei și de iarnă [1], spuind-o Învățătorul, cu pildă grăește de turburarea veacului de acum celui de al șaptelea ( mileniul al șaptelea de la Facerea lumii n.n.), întru carele va veni ca iarna sfârșitul".


[1] "Rugați-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta". (Matei 24, 20)

"Și aceasta una să nu vă rămână ascunsă, iubiților, că o singură zi, înaintea Domnului, este ca o mie de ani și o mie de ani ca o zi." (2 Petru 3, 8)

"Că o mie de ani înaintea ochilor Tăi sunt ca ziua de ieri, care a trecut și ca straja nopții". (Psalmul 89, 4)


( - fragment - )

„In același chip a răsfoit și cele șapte cărți ale veacurilor, în sfârșit, a luat a șaptea carte și a citit: „începutul veacului (mileniului n.n.) al Vll‐lea înseamnă sfârșitul veacurilor începe să se împrăștie întru toate răul, desfrânarea, nemilostivirea Oamenii veacului al Vll‐lea sunt răi, invidioși, mincinoși, cu dragoste fățarnică, iubitori de stăpânire și de argint, robiți de păcatele sodomicești și de celelalte păcateʺ. A trecut puțin mai departe, a citit ceva și, îndată Și‐a ridicat în sus privirea mâhnită; a sprijinit o mână pe genunchi și cu cealaltă Și‐a acoperit fața și ochii și a stat așa, cugetând în Sine multă vreme, apoi a șoptit: „într‐adevăr, acest veac a întrecut cu nedreptatea și cu răutatea pe toate celelalteʺ. Apoi a citit mai jos: „Grecii, cu idolii lor, au fost spânzurați cu lemnul, cu sulița și cu cuiele care au pironit trupul Meu de viață purtătorʺ. A tăcut câteva clipe și iarăși S‐a aplecat asupra cărții: „Douăsprezece căpetenii ale Marelui împărat, albe ca lumina, au tulburat marea, au închis gurile fiarelor, au înecat balaurii cei gânditori, au luminat pe orbi, au săturat pe cei flămânzi și au sărăcit pe cei bogați. Au pescuit multe suflete din moarte, dându‐le din nou viață. Mare este plata lor…ʺ Și apoi, după puțin, a adăugat: „Eu, Iubitorul de oameni, am ales mărturisitori care s‐au arătat biruitori cu ajutorul Meu. Prietenia lor a ajuns până la Cer și iubirea lor până la tronul Meu! Dorul lor până la inima Mea, și jertfa lor Mă arde cu putere. Slava și puterea Mea este cu ei!ʺ După ce a întors multe foi, a șoptit cu un zâmbet de mulțumire: „Omul care a ținut cu cinste cârma celor șapte coline (Constantinopolul) și a devenit împăratul lor, a fost slujitorul dragostei Mele. I se cuvine împărăția Cerurilor, pentru că a fostrâvnitor și următor al Domnului Săuʺ. Apoi, trecând peste multe foi, a zis: „O, Preafrumoasă și Preacinstită Mireasă! Câți vrăjmași s‐au străduit să te pângărească. Dar tu nu M‐ai înșelat pe Mine, Mirele Tău! Nenumărate erezii te‐au amenințat, dar piatra pe care ai fost zidită nu s‐a mișcat, pentru că «porțile iadului nu au biruit‐o»ʺ. Mai jos erau scrise toate păcatele oamenilor, pe care moartea le‐a găsit neșterse prin pocăință. Și erau așa de multe, ca nisipul mării… Domnul Dumnezeu le‐a citit nemulțumit și a dat din cap, suspinând. Nenumărata mulțime a îngerilor stătea tremurând de frica dreptei mânii a Judecătorului. Când Domnul a ajuns la jumătatea acestui veac, a zis: „Sfârșitul lui este plin de putoarea păcatului, de lucrurile omenești, care sunt toate mincinoase și întinate: zavistie, ură, minciună, hulă, dușmănie, chefuri, beții, desfrânări, ucideri, avorturi, lăcomie, iubire de argint, ținere de minte a răului. Dar ajunge! îl voi curma la jumătate! Să înceteze stăpânirea păcatului!ʺ Și zicând aceste cuvinte pline de mânie. Domnul a dat Arhanghelului Mihail semnul pentru Judecată. ”

Last edited by ro livia; 30.12.2019 at 06:19:19.
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare