Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Despre Sfanta Scriptura
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #21  
Vechi 04.11.2015, 09:04:46
tabitha's Avatar
tabitha tabitha is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 06.04.2011
Locație: usa
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.955
Implicit "Că trece viața noastră și ne vom duce."

Citat:
În prealabil postat de crinrin Vezi mesajul
1. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam și în neam.
Ce mai faci, crinrin? :) Welcome back!
Reply With Quote
  #22  
Vechi 04.11.2015, 09:18:23
tabitha's Avatar
tabitha tabitha is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 06.04.2011
Locație: usa
Religia: Ortodox
Mesaje: 3.955
Implicit "Doamne, auzi rugăciunea mea, și strigarea mea la Tine să ajungă!"

Citat:
În prealabil postat de crinrin Vezi mesajul
1. Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către Tine.
Foarte interesant - bănuiesc că ai postat asta ptr că, corespundea stării tale de spirit - la momentul acela.
[si eu fac adesea lucrul ăsta]

Dar ce ai pus de pe youtube?
just curious :)
I cannot play/run it, because it's 2:15 am here in nyc and I don't want to wake up my hubby. :) - or he's gonna kill me when the music bursts! I only assume it's some byzantine chant. correct? :)
Reply With Quote
  #23  
Vechi 04.11.2015, 11:21:31
crinrin
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Continua sa citesti si fa liniste! Daca te-ai plictisit, treci mai departe.
Reply With Quote
  #24  
Vechi 04.11.2015, 14:59:55
crinrin
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit "Cunoașteți că Domnul, El este Dumnezeul nostru; El ne-a făcut pe noi și nu noi."

1. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru.
2. Să întâmpinăm fața Lui întru laudă și în psalmi să-I strigăm Lui,
3. Că Dumnezeu mare este Domnul și Împărat mare peste tot pământul.
4. Că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt.
5. Că a Lui este marea și El a făcut-o pe ea, și uscatul mâinile Lui l-au zidit.
6. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi.
7. Că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui.
8. O, de I-ați auzi glasul care zice: "Să nu vă învârtoșați inimile voastre,
9. Ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustiu,
10. Unde M-au ispitit părinții voștri, M-au ispitit și au văzut lucrurile Mele.
11. Patruzeci de ani am urât neamul acesta și am zis: "Pururea rătăcesc cu inima".
12. Și ei n-au cunoscut căile Mele, că M-am jurat întru mânia Mea: "Nu vor intra întru odihna Mea". (Psalmul 94)
Reply With Quote
  #25  
Vechi 05.11.2015, 16:28:31
crinrin
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit "Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui."

1. Fericit cel care caută la sărac și la sărman; în ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul.
2. Domnul să-l păzească pe el și să-l vieze și să-l fericească pe pământ și să nu-l dea în mâinile vrăjmașilor lui.
3. Domnul să-l ajute pe el pe patul durerii lui; în așternutul bolii lui să-l întărească pe el.
4. Eu am zis: "Doamne, miluiește-mă; vindecă sufletul meu, că am greșit ție".
5. Vrăjmașii mei m-au grăit de rău zicând: "Când va muri și va pieri numele lui?"
6. Iar de venea cineva să mă vadă, minciuni grăia; inima lui aduna fărădelege sieși, ieșea afară și grăia.
7. Împreună împotriva mea șopteau toți vrăjmașii mei; împotriva mea gândeau de mine rele.
8. Cuvânt nelegiuit spuneau împotriva mea, zicând: "Nu zace, oare? Nu se va mai scula!"
9. Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul.
10. Iar Tu, Doamne, miluiește-mă și mă scoală și voi răsplăti lor.
11. Întru aceasta am cunoscut că m-ai voit, că nu se va bucura vrăjmașul meu de mine.
12. Iar pe mine pentru nerăutatea mea m-ai sprijinit și m-ai întărit înaintea Ta, în veac.
13. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel din veac și până în veac. Amin. Amin. (Psalmul 40)
Reply With Quote
  #26  
Vechi 05.11.2015, 17:08:45
crinrin
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit "Trăiți între voi în bună pace."

1. Iar despre ani și despre vremuri, fraților, nu aveți nevoie să vă scriem,
2. Căci voi înșivă știți bine că ziua Domnului vine așa, ca un fur noaptea.
3. Atunci când vor zice: pace și liniște, atunci, fără de veste, va veni peste ei pieirea, ca și durerile peste cea însărcinată, și scăpare nu vor avea.
4. Voi însă, fraților, nu sunteți în întuneric, ca să vă apuce ziua aceea ca un fur.
5. Căci voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei; nu suntem ai nopții, nici ai întunericului.
6. De aceea să nu dormim ca și ceilalți, ci să priveghem și să fim treji.
7. Fiindcă cei ce dorm, noaptea dorm; și cei ce se îmbată, noaptea se îmbată.
8. Dar noi, fiind ai zilei, să fim treji, îmbrăcându-ne în platoșa credinței și a dragostei și punând coiful nădejdii de mântuire;
9. Că Dumnezeu nu ne-a rânduit spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii, prin Domnul nostru Iisus Hristos,
10. Care a murit pentru noi, pentru ca noi, fie că veghem, fie că dormim, cu El împreună să viețuim.
11. De aceea, îndemnați-vă și zidiți-vă unul pe altul, așa precum și faceți.
12. Vă mai rugăm, fraților, să cinstiți pe cei ce se ostenesc între voi, care sunt mai-marii voștri în Domnul și vă povățuiesc;
13. Și pentru lucrarea lor, să-i socotiți pe ei vrednici de dragoste prisositoare. Trăiți între voi în bună pace.
14. Vă rugăm însă, fraților, dojeniți pe cei fără de rânduială, îmbărbătați pe cei slabi la suflet, sprijiniți pe cei neputincioși, fiți îndelung-răbdători față de toți.
15. Luați seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți.
16. Bucurați-vă pururea.
17. Rugați-vă neîncetat.
18. Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi.
19. Duhul să nu-l stingeți.
20. Proorociile să nu le disprețuiți.
21. Toate să le încercați; țineți ce este bine;
22. Feriți-vă de orice înfățișare a răului.
23. Însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească pe voi desăvârșit, și întreg duhul vostru, și sufletul, și trupul să se păzească, fără de prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos.
24. Credincios este Cel care vă cheamă. El va și îndeplini.
25. Fraților, rugați-vă pentru noi.
26. Îmbrățișați pe toți frații cu sărutare sfântă.
27. Vă îndemn stăruitor pe voi întru Domnul, ca să citiți scrisoarea aceasta tuturor sfinților frați.
28. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin! (Epistola întâia către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel, cap. 5)
Reply With Quote
  #27  
Vechi 20.11.2015, 16:13:44
crinrin
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit "Lipitu-s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta."

1. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis-de-dimineață.
2. Însetat-a de Tine sufletul meu, suspinat-a după Tine trupul meu,
3. În pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta.
4. Că mai bună este mila Ta decât viața; buzele mele Te vor lăuda.
5. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele.
6. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea.
7. De mi-am adus aminte de Tine în așternutul meu, în dimineți am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu
8. Și întru acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitu-s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta.
9. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra-vor în cele mai de jos ale pământului; da-se-vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi.
10. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu; lăuda-se-va tot cel ce se jură întru El, că s-a astupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. (Psalmul 62)
Reply With Quote
  #28  
Vechi 26.11.2015, 22:17:50
crinrin
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit Iar mie bine-mi este a mă lipi de Dumnezeu si a pune înDomnul nădejdea mântuirii mele

1. Cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă.
2. Iar mie, puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au poticnit pașii mei.
3. Că am pizmuit pe cei fără de lege, când vedeam pacea păcătoșilor.
4. Că n-au necazuri până la moartea lor și tari sunt când lovesc ei.
5. De osteneli omenești n-au parte și cu oamenii nu sunt biciuiți.
6. Pentru aceea îi stăpânește pe ei mândria și se îmbracă cu nedreptatea și silnicia.
7. Din răutatea lor iese nedreptatea și cugetele inimii lor ies la iveală.
8. Gândesc și vorbesc cu vicleșug, nedreptate grăiesc de sus.
9. Până la cer ridică gura lor și cu limba lor străbat pământul.
10. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune
11. Și zice: "Cum? știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință Cel Preaînalt?
12. Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați. Veșnic sunt bogați".
13. Iar eu am zis: "Deci, în deșert am fost drept la inimă și mi-am spălat întru cele nevinovate mâinile mele,
14. Că am fost lovit toată ziua și mustrat în fiecare dimineață".
15. Dacă aș fi grăit așa, iată aș fi călcat legământul neamului fiilor Tăi.
16. Și mă frământam să pricep aceasta, dar anevoios lucru este înaintea mea.
17. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi:
18. Într-adevăr pe drumuri viclene i-ai pus pe ei și i-ai doborât când se înălțau.
19. Cât de iute i-ai pustiit pe ei! S-au stins, au pierit din pricina nelegiuirii lor.
20. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea Ta chipul lor de nimic l-ai făcut.
21. De aceea s-a bucurat inima mea și rărunchii mei s-au potolit.
22. Că eram fără de minte și nu știam; ca un dobitoc eram înaintea Ta. Dar eu sunt pururea cu Tine.
23. Apucatu-m-ai de mâna mea cea dreaptă. Cu sfatul Tău m-ai povățuit și cu slavă m-ai primit.
24. Că pe cine am eu în cer afară de Tine? Și afară de Tine, ce am dorit pe pământ?
25. Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule, în veac.
26. Că iată cei ce se depărtează de Tine vor pieri; nimicit-ai pe tot cel ce se leapădă de Tine.
27. Iar mie a mă lipi de Dumnezeu bine este, a pune în Domnul nădejdea mea, ca să vestesc toate laudele Tale în porțile fiicei Sionului. (Psalmul 72)
Reply With Quote
  #29  
Vechi 04.12.2015, 12:56:46
crinrin
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit "Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor!"

1. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor!
2. Dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului; inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu.
3. Că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuib, unde-și va pune puii săi:
4. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu.
5. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta; în vecii vecilor Te vor lăuda.
6. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne; suișuri în inima sa a pus,
7. În valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da Cel ce pune lege,
8. Merge-vor din putere în putere, arăta-Se-va Dumnezeul dumnezeilor în Sion.
9. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea! Ascultă, Dumnezeul lui Iacob!
10. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău!
11. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii. Ales-am a fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai bine, decât a locui în locașurile păcătoșilor.
12. Că mila și adevărul iubește Domnul; Dumnezeu har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă întru nerăutate.
13. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine. (Psalmul 83)
Reply With Quote
  #30  
Vechi 04.12.2015, 14:31:05
crinrin
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit ce este dragostea?

1. De aș grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcutu-m-am aramă sunătoare și chimval răsunător.
2. Și de aș avea darul proorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de aș avea atâta credință încât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt.
3. Și de aș împărți toată avuția mea și de aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește.
4. Dragostea îndelung rabdă; dragostea este binevoitoare, dragostea nu pizmuiește, nu se laudă, nu se trufește.
5. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul.
6. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr.
7. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă.
8. Dragostea nu cade niciodată.
Cât despre proorocii - se vor desființa; darul limbilor va înceta; știința se va sfârși;
9. Pentru că în parte cunoaștem și în parte proorocim.
10. Dar când va veni ceea ce e desăvârșit, atunci ceea ce este în parte se va desființa.
11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simțeam ca un copil; judecam ca un copil; dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului.
12. Căci vedem acum ca prin oglindă, în ghicitură, iar atunci, față către față; acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște pe deplin, precum am fost cunoscut și eu.
13. Și acum rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea. Iar mai mare dintre acestea este dragostea. (Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, cap. 13)

.................................................. .................................................. .................................................. ..................

Dumnezeu nu isi ia inapoi darurile - Teodor Danalache - http://www.crestinortodox.ro/editori...le-142629.html

Darul nu este conditionat de credinta omului

Referitor la "imnul dragostei" (I Corinteni 13, 1-13), Sfantul Vasile cel Mare a fost intrebat: "Cum poate cineva, fara dragoste, sa dobandeasca atata credinta, incat sa mute muntii, sau sa dea toate averile saracilor, sau sa-si dea trupul ca sa se arda?"

La aceasta, Sfantul Vasile a raspuns: "Daca ne vom aduce aminte de Domnul, Care a zis: "Toate faptele lor le fac ca sa fie priviti de oameni" (Matei 23, 5) si de raspunsul Lui catre cei care I-au zis: "Doamne, Doamne, au nu in numele Tau am proorocit si nu in numele Tau am scos demoni si nu in numele Tau minuni multe am facut?" (Matei 7, 22), catre care a raspuns: "Niciodata nu v-am cunoscut pe voi. Departati-va de la Mine cei ce lucrati faradelegea" (Luca 13, 23), nu pentru ca au mintit, ci pentru ca au folosit rau darul lui Dumnezeu, spre placerile proprii, lucru ce este strain de dragostea cea catre Dumnezeu, atunci vom putea intelege fara dificultate cele zise."
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Un chestionar cosmologic original neica_nimeni_altul Teologie si Stiinta 151 04.12.2012 20:55:57
biblia AlexieOmulLuiDumnezeu Rugaciuni 0 19.09.2011 17:33:45
Original Apocalipsa? JeanneArc Secte si culte 3 20.11.2010 15:21:37
Biblia Ortodoxa Si Biblia Sectara pac_man_c Generalitati 5 28.12.2009 03:52:06
biblia The_Fallen Despre Biserica Ortodoxa in general 28 04.10.2009 12:47:18