Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Spiritualitatea ortodoxa
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #81  
Vechi 08.12.2014, 09:09:33
Ioan_Cezar Ioan_Cezar is offline
Banned
 
Data înregistrării: 17.06.2014
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.618
Implicit

Spune părintele:
"Și să nu ne îngrijorăm, adică să nu fie ca o obsesie, ca un chin neîncetat: ce vom mânca, ce vom bea, cu ce ne vom îmbrăca. Căci chinul acesta, ca posesie demonică, oprește sufletul din înălțarea lui la adevăr, la Dumnezeu. Chiar de ar fi ca trupul să se treacă, sufletul să nu înceteze o clipă a purta lumina! “Aruncă grija ta la Domnul, zice Psalmistul, și El te va hrăni”. Deci grija arunc-o, dar nu fapta. Căci Mântuitorul, care a zis “nu vă îngrijorați”, zice, de asemeni, prin dumnezeiescul Pavel, care scrie către Timotei: “Dacă însă cineva nu poartă grijă de ai săi și mai ales de casnicii săi, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios” (I Timotei 5, 8). Ca să fie precizare aici: e vorba de îngrijorare, nu de purtare de grijă, pentru care Sf. Pavel folosește cuvântul pronie – să poarte grijă."
Mai cred și că între îngrijorare și purtarea de grijă e o legătură:
a) îngrijorarea scade adeseori purtarea de grijă; din pricina îngrijorării (stearpă risipire/consumare a resurselor personale, devierea lor de la rostul cel bun) omul nu mai e capabil să poarte de grijă, lui sau celor pe care îi are în grijă (nu, însă, în îngrijorare); îngrijorarea te face neputincios;
b) purtarea de grijă lovește în îngrijorare, dizolvînd-o, legînd-o; fapta îngrijirii combate simțământul îngrijorării - atât în privința propriei persoane cât și în relațiile cu semenul.
Am făcut aceste precizări cu gândul mai ales la cei afectați de depresie și anxietate, unde îngrijorarea subminează purtarea de grijă.
Tratamentul depresiei și îngrijorării pune accent pe faptele grijii (acea gândire pozitivă, dinamică iar nu retroactiv-ruminativă, adică o cugetare orientată spre fapta constructivă) pentru deplasarea atenției și energiei de la hăul autoîntreținut al îngrijorării.
P.S. Poate fi vorba aici de o analogie cu modelul vaselor comunicante.

Last edited by Ioan_Cezar; 08.12.2014 at 09:34:36.
Reply With Quote
  #82  
Vechi 08.12.2014, 09:10:04
forever... forever... is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 10.09.2014
Religia: Ortodox
Mesaje: 274
Implicit

Acum este un alt atașament...cred.
Reply With Quote
  #83  
Vechi 08.12.2014, 09:21:23
CristianR's Avatar
CristianR CristianR is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 26.03.2014
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.206
Implicit

Vai de capul meu! Mulțumesc :)
Sunt sigur că o să reușesc până la urmă.
Attached Files
File Type: doc 01 Femeia garbova.doc (65,5 KB, 3 views)
Reply With Quote
  #84  
Vechi 14.12.2014, 09:44:07
CristianR's Avatar
CristianR CristianR is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 26.03.2014
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.206
Implicit Refuzul ospățului dumnezeiesc

Citat:
”. Omul care a făcut cina este Dumnezeu. Mântuitorul așa se numea mereu: Fiul Omului. De la Sfinții Părinți am înțeles că se numea așa fiind între oameni, făcându-Se Om: iată, Eu Om m-am făcut pentru voi; și Eu ca Om, ca Dumnezeu și Om, fac cină și vă chem la această cină, la această împărtășire cu Mine; cina – darurile Lui, bunătățile acestui pământ al Lui, viața Lui însăși. Chemații cei mulți suntem noi. Toți suntem chemați la acest ospăț. Nu însă toți și aleși. Domnul va spune altcândva: “Mulți chemați, puțini aleși”. De ce? “Ales devine cel ce răspunde la chemare” (Sf. Chiril al Alexandriei).
Hristos ne cheamă la cină. Hristos este Cina.

Citat:
Și nu numai primind din mâna Lui, nu numai cu ceea ce aduce El la Cină, ci cu Trupul Lui: “Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce Te aduci, Cel ce primești și Cel ce Te împarți, Hristoase Dumnezeule”, se roagă preotul la aducerea Sfintelor Daruri.
Am putea crede că grijile invocate de cei care refuză invitația - ogorul, boii, familia - ne despart de Dumnezeu. Nu așa stau lucrurile, însă, căci de Dumnezeu sunt făcute:
Citat:
Or, toate cele trei categorii evocate în Sfânta Evanghelie – cel cu ogorul, cel cu viețuitoarele, cel cu căsătoria – absentează de la Cină. Refuză, sub pretexte lumești, să se unească cu Hristos, cu Fiul lui Dumnezeu Celui viu, Care toate le-a făcut: și ogorul, și viețuitoarele, și lumea oamenilor. Dar, în marea Lui bunătate, acestei lumi, zidită din nimic, El îi întinde inelul Lui de logodnă, harul Lui. Îl cheamă pe om la această Cină, adică dumnezeiască Împărtășanie; îl cheamă pentru a-l scoate din lumea morții și a-l uni cu El; El Care unește cerul cu pământul, dumnezeirea cu omenitatea.
Citat:
La porunca biblică “Din tot pomul din rai să mănânci...” (Facerea 2,16), Sfântul Ioan Damaschin tâlcuiește: “Prin aceste cuvinte socotesc că a vrut Dumnezeu să spună: Suie-te prin toate făpturile la Mine, Viața cea adevărată”. Dintru început, Dumnezeu toate le-a pregătit pentru Euharistie, pentru Cina Lui.
Lumea aceasta, creată de Dumnezeu din nimic, este nimic fără Dumnezeu. A te bucura de toate câte îți oferă lumea (în zilele noastre oferta fiind tot mai bogată), lăsându-L pe Dumnezeu într-un plan secundar, înseamnă, în cele din urmă, a te hrăni cu nimic și a deveni tu însuți nimic, a te aneantiza, „unindu-te” cu acest nimic ce nu te va sătura niciodată. Pentru că sufletul nu ți-l poate hrăni decât harul Celui care pe toate le-a făcut spre a ni se împărtăși prin ele Însuși El.
Citat:
Nu le auzim noi cum strigă: “noi, omule, suntem pentru tine Împărtășanie, Euharistie. Nu mă întina cu depărtarea ta de Dumnezeu, apropie-te, atinge-mă, primește-mă ca pe un sfânt dar! Pentru că din mine se aduc Sfintele Daruri. Din holda mea – strigă ogorul – se aduce pâinea care e trupul lui Hristos, din boabele mele de struguri – strigă via – se alege vinul care devine sânge divin, al Împărtășaniei!”
Un fragment predicii acestei duminici, dar din alt an, poate fi ascultat aici.
Attached Files
File Type: doc 98 - Pilda celor poftiti la cina.doc (81,0 KB, 1 views)
Reply With Quote
  #85  
Vechi 21.12.2014, 09:02:16
CristianR's Avatar
CristianR CristianR is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 26.03.2014
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.206
Implicit Genealogia Mântuitorului

În duminica ce precede sărbătoarea Nașterii Domnului, ne este amintită genealogia Sa cea după trup. Totodată, însă, este vorba și despre genealogia noastră, a tuturor celor ce, din Adam provenind, Îl avem ca Tată pe Dumnezeu:

Citat:
Prin urmare, în rădăcina, în obârșia întregii umanități, este Dumnezeu. Să nu uităm aceasta: Dumnezeu - Sursa, Izvorul, Rădăcina creației întregi, de dincolo de creație.
Părintele nu se oprește doar la genealogia Sfântului evanghelist Matei, pentru că:
Citat:
Mai este o obârșie a Mântuitorului; care credeți? Cea firească (după fire), cea divină. Ei bine, ceilalți doi evangheliști, Marcu și Ioan (vedeți, doi câte doi: primul și al treilea; al doilea și al patrulea) ne înfățișează această obârșie. Primul și al treilea ne dezvăluie legătura trupească, a omenității, a lui Hristos cu noi. Cealaltă - legătura duhovnicească, dumnezeiască. Căci, iată, Evanghelia după Sfântul Marcu începe deodată, strălucind, ca izbucnind din marea taină a lui Dumnezeu: “Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu (deodată, ca un fulger dumnezeiesc), precum este scris în proorocie (la Maleahi) și Isaia: Iată, Eu trimit îngerul Meu înaintea feței Tale, care va pregăti calea Ta. Glasul celui ce strigă în pustie: Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui”. Deci aici avem - observați - tot genealogia, dar de cealaltă natură, dumnezeiască.

Iar Sfântul Evanghelist Ioan spune ceva mai pe larg, începând tot cu obârșia dumnezeiască, când zice: “La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul. Acesta era întru început la Dumnezeu. Toate prin El s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut. Și întru El era viață și viața era lumina oamenilor”. Deci și această evanghelie ne dezvăluie această taină a tainelor, și anume că Fiul lui Dumnezeu este Dumnezeu-Cuvântul, Cel Care S-a întrupat și Care e din veci Fiu al lui Dumnezeu. Și toate printr-Însul s-au făcut. El e rădăcina umanității, rădăcina creației întregi; El, Fiul lui Dumnezeu.
Attached Files
File Type: doc 97 Duminica dinaintea Nasterii Domnului.doc (89,0 KB, 1 views)
Reply With Quote
  #86  
Vechi 26.12.2014, 15:59:44
CristianR's Avatar
CristianR CristianR is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 26.03.2014
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.206
Implicit Nașterea Domnului

La această zi sfântă, un articol din România liberă publicat în decembrie 2001: Nașterea Fiului lui Dumnezeu, întruparea în lume a iubirii divine, părintești.

Citat:
Lumea însăși a fost creată din veșnica iubire a Tatălui prin Fiul în Duhul Sfânt. Iubirea divină e creatoare: “Toate prin Dumnezeu-Cuvântul s-au făcut” (Ioan 1, 3). Iar Iubirea în care Tatăl din veci naște pe Fiul e aceeași în care creează și lumea Iubirii Lui, în care creează pe tot omul “nou născut ce vine în lume”; orice copil, prunc, e o noutate, un unic, inedit, irepetabil, după icoana Unicului Său Fiu divin. E o taină a creației dumnezeiești ca un “astăzi” fără de sfârșit, cunoscând, simțind cum cântă poporul nostru: “Pe Fiul Cel din vecie (Miheia 5,2) Mi L-a trimis Dumnezeu Mie, să Se nască și să crească, să ne mântuiască”. Să ne mântuiască pe noi pururea cu fiece copil și om în lume. Mântuitorul, Fiul iubirii părintești, zice: Tatăl Meu până acum lucrează și Eu lucrez (Ioan 5, 17).
Attached Files
File Type: doc 01 Nasterea Domnului.doc (43,5 KB, 0 views)
Reply With Quote
  #87  
Vechi 26.12.2014, 16:09:42
CristianR's Avatar
CristianR CristianR is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 26.03.2014
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.206
Implicit

Pornind de la Sara și Agar (mamele lui Iacov și Ismael, copii ai lui Avraam), părintele constată că în Hristos este posibilă împăcarea oricărei dușmănii:
Citat:
În Tine, Dumnezeu și Om, în omenescul din Tine, desăvârșit fiind văd Dumnezeirea; în dumnezeiescul din Tine văd pe omul adevărat: omul-iubire. Nu doar un om, oricare ar fi, născut asemenea nouă, în păcat – “întru fărădelegi m-am zămislit și întru păcate m-a născut maica mea” (Ps. 50, 6) – și deci supus trecerii, schimbării, spaimei, și sfârșind în moarte, ne poate salva și mântui. Numai Pruncul divin, cum îl contemplăm în ieslea Betleemului, și sfârșind nu în moarte, ci în înviere și Viață, poate salva și mântui lumea. Numai prin Iisus Hristos vedem în toți oamenii Chipul lui Dumnezeu. El este izbăvirea noastră. De aceea un convertit ca Newman putea spune: “Crăciunul înseamnă moartea deznădejdilor noastre”, moartea morții prin iubire divină.
Referitor la atentatele de la 11 decembrie, atât de proaspete în momentul în care se scria acest articol:
Citat:
O, dacă la urcarea în avioanele-cataclism controlul aplicat pasagerilor ar fi pătruns în adânc și să vadă: aveau toți conștiința vie a adevărului suprem: “Dumnezeu este Iubire”? O, dacă lumea noastră zisă “multiculturală” ar conștientiza acest unic adevăr salvator, al Iubirii originare din care am fost creați, asemenea catastrofe s-ar mai produce? Astăzi, când nu doar o armată, ci orice “semen” de lîngă mine poate provoca un dezastru, ne este atât de limpede că numai chemarea Părintelui Iubirii pentru toți copiii Lui din lume, “fii în Fiul Lui” născut în peștera Betleemului, ne salvează din “umbra morții”, spre viață.
Reply With Quote
  #88  
Vechi 28.12.2014, 13:34:30
CristianR's Avatar
CristianR CristianR is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 26.03.2014
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.206
Implicit Harul - inel de logodnă între veșnicia lui Dumnezeu și vremelnicia noastră

Trecerea timpului, trecerea de la un an vechi la unul nou:
Citat:
[...] pentru că timpul e o neîncetată trecere, o schimbare, însuși faptul creației, al zidirii lumii a fost o schimbare; pentru că Dumnezeu a adus lumea – cum noi rostim în rugile noastre – de la neființă la ființă. Și această schimbare se repetă potrivit unui ritm, unei cadențe: cruce și înviere, jertfă și înviere. Totdeauna jertfim ceva vechi, aducându-l ca ofrandă lui Dumnezeu; și ceea ce se aduce ca ofrandă se sfințește. Iar sfințirea înseamnă înviere. Atunci, trecerea de la un an vechi la un an nou înseamnă îngroparea unei lumi vechi și învierea într-o lume nouă. Acest gând îndeosebi să ne stăpânească.
Attached Files
File Type: doc 99 Duminica dupa Nasterea Domnului.doc (88,5 KB, 1 views)
Reply With Quote
  #89  
Vechi 06.01.2015, 09:51:58
CristianR's Avatar
CristianR CristianR is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 26.03.2014
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.206
Implicit Arătarea Sfintei Treimi

Momentul de la Iordan, când Dumnezeu Tatăl Îl arată pe Fiul Său, în Duhul Sfânt, fusese precedat de revelația Psalmistului:

Citat:
Celui care acum a venit la Iordan, Căruia Îi rostește Tatăl: “Tu ești Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit”, Îi rostise din veșnicie. “Tu ești Fiul Meu. Eu astăzi Te-am născut”. Deci nașterea din veci
Citat:
Cuvântul astãzi e numele timpului veșniciei, spre deosebire de timpul nostru care e ieri, azi, mâine. Numele timpului lui Dumnezeu este astãzi, adicã un etern acum, un astãzi al veșniciei. Oamenii de științã spun (și au spus-o și Pãrinții, înaintea lor) cã timpul e legat de fãpturã, și fãrã creație n-ar fi timp, ci un etern acum, la veșniciei.
A doua zi după Botez, venind din nou Domnul la Iordan, Ioan Îl întâmpină spunând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”. Mielul, simbol al jertfei, puterea care înfrânge păcatul.

Citat:
Și, mai adânc, jertfa nu e legată numai de păcat; e legată de taina creației. Orice creație poartă în ea taina jertfei. Și o spun cu gând curat – de la Dumnezeu, nu de la mine – că așa trebuie să trăiască omul, în orice act al lui, ca o stare de jertfă. Și dacă ar trăi această conștiință de jertfă în actul cel mai intim, din care se odrăslește un copil în lume, dacă ai trăi conștiința jertfei, că dăruiești ce ai curat în tine și sfânt, în conștiința unui act creator, dumnezeiesc, nu s-ar mai naște handicapați și bolnavi mintal, violenți și criminali, ci s-ar naște – cum avem atâtea cazuri – oameni drepți, curați, cuminți, savanți, înțelepți și sfinți.
Din rugăciunea cea mare, adresată astăzi Sfintei Treimi:
Citat:
Azi păcatele oamenilor se curățesc în apele Iordanului. Astăzi raiul s-a deschis oamenilor, Soarele dreptății ne luminează, azi ne-am ușurat de plânsul celui vechi, al lui Adam. Ne-am izbăvit de întuneric și adunarea cea sfântă și mult vestită a ortodocșilor se bucură. Stăpânul la botez merge să ridice firea omenească la înălțime. Cel neplecat Se pleacă robului ca să ne slobozească pe noi din robie. Împărăția cerurilor am dobândit, împărăția Domnului nu va avea sfârșit, pământul și marea și-au împărțit bucuria lumii și lumea de veselie s-a umplut”.
Un răspuns și pentru cei necăjiți:
Citat:
Iubiților, să trăim spiritual această taină, această bucurie, peste toate necazurile. De atâtea ori ne aflăm în fața unui om îndurerat de un chin greu – în familie, în persoana lui – dar un singur cuvânt și o singură scânteiere de har deodată îi schimbă durerea și trăiește în clipa aceea o deschidere a cerului în inima lui. Și poți să uiți atunci durerea și poți să arunci, să îneci toată durerea de până atunci și măcar pentru o clipă să trăiești arvuna aceasta a bucuriei cerești; cu care poți să birui pe urmă necazurile și durerile; din acea clipă în care te-ai împărtășit de un strop de apă sfințită, de un cuvânt dumnezeiesc al Evangheliei, de Trupul și Sângele dumnezeiesc. Și simți că ai primit o arvună a învierii; a învierii pentru viața de aici și pentru viața cealaltă. Dar biruind și începând de aici, cu această credință și nădejde și putere harică pui noi și mereu noi începuturi vieții și noi biruiri.
Attached Files
File Type: doc 99 Botezul Domnului.doc (51,0 KB, 1 views)
Reply With Quote
  #90  
Vechi 18.01.2015, 09:36:45
CristianR's Avatar
CristianR CristianR is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 26.03.2014
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.206
Implicit Vindecarea celor 10 leproși

Din cei zece, doar unul s-a întors să mulțumească. Acesta s-a mântuit, având recunoștință față de Vindecătorul său.

Predica în format audio, aici.
Attached Files
File Type: doc 00 Vindecarea celor zece leprosi.doc (63,5 KB, 2 views)
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare