Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Biserica ortodoxa > Biserica Ortodoxa Romana
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 07.01.2009, 11:25:39
eduardd
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit Predici

Nu am stiut unde sa postez..mi-a placut mult predica acesta. Sper sa aveti rabdare sa o cititi, e.... lunga..
http://www.crestinortodox.ro/Predici...180-12008.html
(1 ianuarie)
Anul îți va merge bine nu când tu vei sta beat în ziua cea dintâi a lui, ci când, atât în ziua cea dintâi, cât și în cea de pe urmă, și în fiecare zi, tu vei face fapte plăcute lui Dumnezeu.
Nu beția înseninează, ci rugăciunea; nu vinul, ci cuvântul înfrânării. Vinul stârnește furtună, cuvântul lui Dumnezeu aduce liniște. Acela aduce neliniște în inimă, acesta alungă zgomotul; acela întunecă mintea, acesta luminează pe cea întunecată; acela aduce întristarea, care înainte era departe, acesta ridică grija, care este de față.
Căci nimic nu poate așa de tare a însenina ca învățătura înțelepciunii: a prețui puțin lucrurile de acum, a ținti la cele viitoare, a recunoaște cele pământești ca trecătoare și a nu le socoti statornice, nici bogăția, nici puterea, nici cinstea, nici măgulirile. Dacă tu ai o astfel de înțelepciune, atunci poți să privești pe un bogat fără ca să-l zavistuiești, poți să ajungi la nevoie și la sărăcie, și totuși să nu-ți pierzi curajul.
Creștinul nu trebuie să prăznuiască sărbătorile numai în anumite zile, ci tot anul trebuie să fie pentru el sărbătoare. Cum însă trebuie să fie sărbătoarea care se cuvine lui? Pavel zice: „Să prăznuim nu întru aluatul cel vechi, nici întru aluatul răutății și al vicleșugului, ci întru azimele curăției și ale adevărului” (I Corinteni 6, 8).

Dacă ai conștiința curată, tu serbezi în toate zilele, săturându-te cu nădejdile cele slăvite și îndestulându-te cu așteptarea bunurilor viitoare. Iar dacă nu ai conștiința liniștită și ești împovărat cu multe păcate, atunci poți sfl ții mii de sărbători, că nu te vei afla mai bine decât cel ce jelește.
Căci ce-mi folosește mie o zi senină, când conștiința mea este întunecată?
Așadar, dacă voiești să ai vreun folos de la Anul Nou, mulțumește acum când a trecut un an, mulțumește Domnului că El te-a adus până aici, frânge inima ta, numără zilele vieții tale și zi către tine însuți: „Zilele aleargă și trec, numărul anilor se împlinește, eu am si săvârșit o mare parte din cale, dar ce bine am făcut? Oare, nu mă voi duce de aici deșert și gol de toată dreptatea? Judecata este înaintea ușii, viața mea merge spre bătrânețe”.
Acestea le cumpănește în ziua Anului Nou, la acestea să gândești în curgerea anului. Să cugetăm la cele viitoare, ca să nu ne zică cineva ceea ce proorocul zicea iudeilor: „Zilele lor s-au stins întru deșertăciune și anii lor au trecut repede” (Psalmul 77, 37).
Această sărbătoare neîncetată despre care am vorbit, care nu cunoaște vreo curgere a anului și nu este legată cu vreo zi hotărâtă, pe aceasta poate să o prăznuiască deopotrivă săracul și bogatul. Pentru ea nu este de trebuință nici cheltuială și nici avere, ci numai singura fapta cea bună.
Tu nu ai avere, dar ai frica lui Dumnezeu, care este mai prețioasă decât toate comorile; o comoară netrecătoare, neschimbătoare, nesecată.
Privește cerul, cerul cerurilor, pământul, marea, aerul, speciile dobitoacelor, feluritele plante și tot neamul omenesc.
Privește îngerii, arhanghelii și stăpâniile cele de sus.
Toate acestea sunt proprietatea Domnului. Robul unui Domn atât de bogat nu poate să fie sărac, când acest Domn este cu milă spre el.
A te veseli în astfel de zile, a avea mare îndestulare într-însele, a lumina cu făclii locurile publice și a împleti cununi, și altele asemenea, este o nebunie copilărească.
Tu ești liber de aceste slăbiciuni, ai vârsta creștinească și ești cetățean al cerului.
De aceea, nu mai aprinde în această zi focuri în piețe, ci aprinde înăuntrul tău lumina cea duhovnicească, căci „Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre cele bune și să proslăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri” (Matei 5, 16). Această lumină îți va face mare câștig.
Nu împodobi ușile casei tale, ci poartă-te bine, ca să dobândești din mâna lui Hristos cununa dreptății.
Nu face nimic în zadar, nimic fără temei, ci toate întru cinstea lui Dumnezeu, precum Pavel zice: „Ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate întru slava lui Dumnezeu să le faceți” (I Corinteni 10, 31).
Tu întrebi: „Cum poate cineva să mănânce și să bea intru slava lui Dumnezeu”.
Cheamă un sărac, primește printr-însul pe Insuși Hristos la masa ta, și tu ai mâncat și ai băut întru slava lui Dumnezeu.
Dar El voiește ca noi, nu numai să mâncăm spre slava lui Dumnezeu, ci și toate celelalte să le facem tot așa.
De exemplu, ieșirea din casă și rămânerea noastră acasă. Și una și alta trebuie să se facă pentru Dumnezeu. Cum însă putem să le facem pe amândouă pentru Dumnezeu? Iată cum.
Când tu ieși spre a merge la biserică să iei parte la rugăciune și la învățătura cea duhovnicească, atunci ești întru slava lui Dumnezeu. Dar tu poți să rămâi și acasă întru slava lui Dumnezeu. Cum și în ce chip? Când auzi zgomote, vezi neorânduieli și prăznuiri păcătoase, sau vezi piața plină de oameni răi și obraznici, atunci nu ieși, nu lua parte la neorânduială, și astfel tu ai rămas acasă întru slava lui Dumnezeu.
Iar dacă cineva poate ieși din casă și a rămâne în casă întru slava lui Dumnezeu, apoi poate încă a lăuda și a dojeni întru slava Lui. „Dar - întrebi tu - cum se poate a lăuda sau a dojeni pe cineva întru slava lui Dumnezeu?”.
Voi, adeseori, ședeți la locurile voastre de lucru și vedeți trecând oameni răi și pierduți, care sunt cu sprâncenele încrețite și îngâmfați, înconjurați de slugarnici și de lingușitori, îmbrăcați în haine scumpe, plini de un lux deșert, oameni jefuitori și lacomi de avere. Deci, dacă tu vei auzi pe cineva zicând: „Iată un om fericit și vrednic de râvnit”, dojenește această vorbă, jelește și tânguiește. Aceasta vrea să zică a dojeni întru slava lui Dumnezeu, căci astfel de dojana este pentru cei de față o învățătură de înțelepciune și de faptă bună, ca ei să nu mai fie așa de poftitori de cele pământești.
Zi celui ce a rostit vorba de mai sus: „Pentru ce acest om este fericit? Poate pentru că are un cal frumos, împodobit cu frâu scump și multe slugi, o haină luxoasă și în toate zilele petrece în beție și în desfătare?”. Tocmai pentru aceea el este nenorocit și în treapta cea mai înaltă vrednic de jelit. Eu văd că voi nimic nu puteți lăuda la el decât numai lucrurile cele dinafară: calul, frâul, haina, care nu fac parte din el.
Spuneți, poate, oare, să fie ceva mai sărăcăcios, decât atunci când calul, frâul, frumusețea hainei și mulțimea slugilor se admiră, iar stăpânul trece fără nici o laudă? Cine poate să fie mai sărac decât cel care întru sine nu are nimic frumos, ci se împodobește numai cu cele străine?
Podoaba și bogăția noastră cea adevărată, cea proprie, constă nu în slugi, nu în haine și în cai, ci în fapta cea buna a inimii, in bogatia faptelor bune și în fericita incredere in Dumnezeu.
Iar dacă tu vezi trecând un sărac, un puțin-prețuit și nebăgat în seamă, care trăiește foarte greu, dar foarte îmbunătățit, laudă-l înaintea celor de față, iar lauda ta va fi o îndemnare pentru dânșii, o chemare la viața cea îmbunătățită și dreaptă.
Dacă ei zic: „Acesta este ticălos și nenorocit”, răspunde-le: „Dimpotrivă, el este cel mai fericit, căci el are prieten pe Dumnezeu, soață a vieții, fapta cea bună; el stăpânește o comoară netrecătoare, adică o conștiință curată. Cum poate să-l vatăme pe el lipsa bogăției pământești, când el are să moștenească cerul și bunătățile cerești?”. Când tu vei vorbi așa cu dânșii și îi vei învăța așa, vei primi mare plată pentru laudă și pentru dojana, căci pe amândouă le faci întru slava lui Dumnezeu.
Noi putem încă să și pedepsim întru slava lui Dumnezeu. Cum? Adeseori ne supărăm pe slugile și pe supușii noștri; dar cum putem să-i pedepsim pentru Dumnezeu? Când vezi că sluga ta sau un cunoscut, sau altcineva din cei legați cu tine s-a îmbătat, ori a răpit ceva, umblă la locuri rele, nu se îngrijește de sufletul său, jură, minte, ocărăște-l și-l pedepsește, readu-l pe calea cea dreaptă, pune-l în rânduială, și toate acestea vor fi făcute întru slava lui Dumnezeu. Iar dacă vezi că el a greșit împotriva ta, și în slujba ta a fost leneș, iartă-l și tu îl vei ierta întru slava lui Dumnezeu.
Dar, cu părere de rău, mulți fac cu totul din contra, atât cu cei cunoscuți, cât și cu slugile lor. Când aceștia păcătuiesc împotriva noastră, atunci ne facem judecători aspri și nemilostivi; dimpotrivă, dacă ei au jignit pe Dumnezeu și și-au aruncat sufletele lor în pieire, noi nu pierdem nici o vorbă pentru aceasta.
Mai departe. Poate tu trebuie să-ți faci prieteni. Fă-ți prieteni pentru Dumnezeu! De trebuie să-ți faci vrăjmași, fă-ți-i pentru Dumnezeu!
Insă cum putem noi să ne facem prieteni și vrăjmași pentru Dumnezeu?
Să nu căutăm prieteni de la care primim daruri, de care suntem invitați la masă și care ne părtinesc în lucrurile cele pământești, ci să ni-i câștigăm pe acei prieteni care totdeauna țin sufletul nostru în rânduială, ne îndeamnă la datoriile noastre, pedepsesc greșelile noastre, dojenesc încălcările de lege ale noastre; când cădem, iarăși ne ridică, și prin sfat și rugăciune ajută apropierea noastră de Dumnezeu.
Dar și vrăjmași trebuie să-și facă cineva pentru Dumnezeu. Când tu vezi pe un om destrămat, încălcător de lege, plin de păcate și de socotințe rele, care voiește să te ducă la cădere și să te amăgească, retrage-te și fugi, precum a poruncit Hristos să faci, când a zis: „De te smintește ochiul tău cel drept, scoate-l și-l aruncă de la tine” (Matei 5, 29). Prin aceasta, El îți poruncește ca și pe prietenii pe care tu îi iubești ca pe ochiul tău, și care îți sunt foarte folositori în viață, să-i smulgi și să-i arunci de la tine, când mântuirea ta cere aceasta.
Când te duci în societate și trebuie să vorbești multe, fă și aceasta pentru Dumnezeu.
[COLOR=red]Și când taci, să taci pentru Dumnezeu[/COLOR]
Reply With Quote
  #2  
Vechi 07.01.2009, 11:28:13
eduardd
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

[COLOR=#FF00FF]Cum poate însă cineva să facă acestea pentru Dumnezeu?[/COLOR]
Când tu, în societate, nu vorbești cu alții despre lucruri pământești, despre lucruri deșarte și nefolositoare, ci despre adevărata înțelepciune, despre cer și iad; când nu vorbești nimic de prisos și fără de minte, precum: cine a dobândit o dregătorie, cine a fost pedepsit și pentru ce, cum a câștigat cutare așa de mult și s-a făcut așa de bogat, ce a lăsat celălalt la moartea sa, pentru ce unul nu a moștenit, pe când el socotesti că are cea mai mare nădejde la aceasta, și altele asemenea.
Despre astfel de lucruri noi nici să nu începem vorba, nici cu alții să nu vorbim despre ele. Mai vârtos să avem in vedere ca să facem și să vorbim ceea ce place lui Dumnezeu.
Iarăși, tu poți să taci pentru Dumnezeu atunci când vei fi tratat cu îndrăzneală sau ocărât, sau vei suferi mii de necazuri, dar toate acestea le vei îngădui cu noblețe de suflet și nu vei răspunde cu nici o vorbă defăimătoare.
Dar noi putem, întru slava lui Dumnezeu, nu numai a lăuda și a dojeni, nu numai a rămâne acasă și a ieși, nu numai a vorbi și a tăcea, ci putem și a ne întrista și a ne bucura spre slava lui Dumnezeu.
Atunci când tu te vezi pe tine sau pe vreun frate căzând în păcat, jelește și te întristează, și prin această întristare tu vei câștiga mântuirea cea fără de căință, după cum zice Apostolul Pavel: „întristarea cea după Dumnezeu aduce pocăință spre mântuire, fără părere de rău” (II Corinteni 7, 10).
De asemenea, când vezi pe unul slăvit, nu-l pizmui, ci mulțumește lui Dumnezeu ca pentru binele tău propriu, căci El a făcut așa de slăvit pe fratele tău, și această bucurie îți va aduce mare plată.
Căci, spune mie: Poate să fie cineva mai vrednic de jelit decât cel care pizmuiește, care, în loc de a se bucura și a trage câștig din bucurie, se întristează când altuia îi merge bine, iar prin această întristare el totodată își atrage pedeapsa lui Dumnezeu?
Trebuie, oare, să mai adaug că noi putem și a cumpăra și a vinde întru slava lui Dumnezeu? Când? Atunci când, de exemplu, nu cerem preț mai mare decât cel obișnuit, nu abuzăm de timpurile în care toate sunt scumpe, și încă atunci dăm săracilor din proviziile noastre. „Cel ce ține grâul este blestemat…” (Pilde 11, 26), zice Domnul.
Insă ce trebuie să număr toate îndeosebi? Un exemplu poate sluji pentru toate. Precum zidarii, când voiesc a zidi o casă, măsoară din unghi în unghi cu sfoara și așa întocmesc zidirea, pentru ca partea ei cea din afară să nu fie nepotrivită, așa trebuie și noi, de-a pururea să întrebuințăm, ca o sfoară, cuvintele Apostolului: „Ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate să le faceți spre slava lui Dumnezeu” (I Corinteni 10, 31).
[SIZE=4][COLOR=Red]Așadar, de ne rugăm ori de postim, de pedepsim ori iertăm, de lăudăm sau dojenim, de intrăm ori ieșim, sau orice facem, toate să fie spre slava lui Dumnezeu.[/COLOR][/SIZE]
Ceea ce nu poate sluji spre slava lui Dumnezeu, nici să facem, nici să grăim.
Iar cuvântul Apostolului totdeauna să-l purtăm cu noi, ca pe un toiag puternic, ca pe o armă sigură și ca pe o comoară scumpă; să-l înscriem în inima noastră, ca noi toate să le facem, să le grăim, să le săvârșim spre slava lui Dumnezeu, ca să dobândim slavă de la Domnul, atât aici, cât și la sfârșitul acestei călătorii pământești.
Căci El zice: „Cine Mă cinstește pe Mine, și Eu îl voi cinsti pe acela” (I Regi 2, 30).[COLOR=Red] Insă nu numai cu cuvintele, ci și cu faptele să slăvim totdeauna pe Tatăl, împreună cu Hristos Dumnezeul nostru[/COLOR], căci Lui se cuvine cinstea și slava și închinăciunea, acum și în vecii vecilor. Amin.
Postat in Sf.Ioan Gură de Aur
Reply With Quote
  #3  
Vechi 16.03.2009, 12:35:38
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.004
Implicit O predică a Cuviosului Paisie Aghioritul ( 1 )

Nu ințelegeți că in deosebirea caracterelor se ascunde armonia lui Dumnezeu ? Micile deosebiri ale caracterelor soților ajută la crearea unei familii armomioase, pentru că unul il completează pe celălalt. Caracterele deosebite creează armonia. Vai vouă, dacă ați avea aceleași caracter ! Gâniți-vă ce s-ar fi intâmplat dacă, de pildă, amândoi v-ați mânia repede. Ați fi dărmat casa. Sau, dacă amândoi ați fi cu caractere blânde. Ați fi dormit in picioare. Dacă ați fi fost zgârciți , v-ați fi potrivit, dar ați fi mers amândoi in iad. Iar dacă ați fi fost amândoi cu dare de mână, ați fi putut ține casa ? Ați fi distrus - o și copiii voștri ar fi umblat pe drumuri .
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #4  
Vechi 16.03.2009, 17:23:00
cristiboss56's Avatar
cristiboss56 cristiboss56 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.12.2006
Locație: Oricare ar fi vicisitudinile zilelor și anilor,oricare ar fi durata lor,vine ora răsplatei:BRĂTIANU
Religia: Ortodox
Mesaje: 32.004
Implicit

Citat:
În prealabil postat de cristiboss56 Vezi mesajul
Nu ințelegeți că in deosebirea caracterelor se ascunde armonia lui Dumnezeu ? Micile deosebiri ale caracterelor soților ajută la crearea unei familii armomioase, pentru că unul il completează pe celălalt. Caracterele deosebite creează armonia. Vai vouă, dacă ați avea aceleași caracter ! Gâniți-vă ce s-ar fi intâmplat dacă, de pildă, amândoi v-ați mânia repede. Ați fi dărmat casa. Sau, dacă amândoi ați fi cu caractere blânde. Ați fi dormit in picioare. Dacă ați fi fost zgârciți , v-ați fi potrivit, dar ați fi mers amândoi in iad. Iar dacă ați fi fost amândoi cu dare de mână, ați fi putut ține casa ? Ați fi distrus - o și copiii voștri ar fi umblat pe drumuri .
Dacă un lemn strâmb ia un lemn strâmb, nu-i așa că nu se vor potrivi intre ele ? Ci se vor omorî intr-o zi. Dar ia ascultați ce se intâmplă. Dumnezeu rânduiește ca unul bun să ia un lemn strâmb, ca să-l ajute, pentru că se poate ca acela să aibă intenție bună, dar să nu fi fost ajutat de mic. Știți ce le-am spus unor soți ? "Fiindcă va potriviți, de aceea nu va potriviți". Amândoi sunt sensibili. Dacă se va intâmpla ceva in casă, amândoi se vor pierde cu firea și vor incepe : "Vai ce-am pățit ! " va spune unul, "Vai ce-am pățit ! ", va spune celălalt. Adică unul il ajută pe celălalt să deznădajduiască si mai mult. Nu-l poate intări cât de puțin pe celălalt, spunându-i : " Ia stai , nu este un lucru chiar așa de grav ceea ce se intâmplă!".
Vreau să spun că toate sunt de trebuință. Dar, firește, nu trebuie să intreacă măsura, ci fiecare să-l ajute pe celălalt in felul său. Dacă, de pildă, mănânci ceva foarte dulce, simți nevoia apoi să mănânci ceva care este puțin sărat. Puțin sărat insă ajută, precum și puțin acru. Dar dacă cel care este acru va spune: " Să vă faceți toți acri ca mine", cel care este amar : "Să vă faceți toți amari", atunci nu se va putea face sat.
__________________
Biserica este dragoste, așteptare și bucurie.
(Părintele Alexander Schmemann)
Reply With Quote
  #5  
Vechi 17.03.2009, 21:29:45
danyel danyel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 17.06.2006
Locație: Cluj Napoca, Ardeal ,Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.306
Implicit

"Hristos pentru cei necinstitori a murit"

Predica la Epistola catre Romani a Sf Ap Pavel(5:1-10)


Sa ne inchipuim urmatorul scenariu: un om anume , un bogat , este binefacatorul altuia care este nu doar sarac ci si grav bolnav, Binefacatorul are grija sa ii imbunatateasca starea materiala, face rost si de cel mai bun doctor ca sa-l vindece . Binefacatorul nu-i cere nimic in schimbul bunatatii , doar cinste si prietenie din partea sa, Sa zicem apoi ca binefacatorul are parte de o surpriza neplacuta .Cel ce a primit bunatatea sa i se intoarce inpotriva plin de ura si de nerecunostinta
Ciudat nu?
Sa vedem, o persoana pe care cineva a gazduit-o vreme indelungata a tratat-o cu blandete si a iubit-o ca nimeni altul. Cand aceasta persoana se imbolnaveste si este in primejdie sa moara , i se face o transfuzie chiar din sangele prietenului sau si astfel este salvata , iar cel ce a primit atatea in loc sa-i multumeasca binefacatorului sau, se intoarce si-l blestema , il vorbeste de rau si il scuipa la plecare in fata
O astfel de nerecunostinta este mai presus de intelegerea unui om civilizat si intrebarea "este cineva asemenea acestui om nerecunoscator si groaznic?" Din nefericire exista astfel de oameni- noi suntem
Stim ca Dumnezeu din dragostea ce ne-o poarta ne-a plasmuit dandu-ne suflare de viata si ca din dragoste pt fiecare dintre noi, S-a intrupat . Cel ce este Imparatul intregului cosmos, Cel ce ar fi putut alege sa Se nasca ca un crai bogat intru-una din marile cetati ale lumii, S-a nascut in schimb intr-o iesle umila, intr-un staul de animale, A dus o viata saraca, smerita, intr-un orasel prafuit dintr-o regiune putin stiuta a unei tari inrobite , A propovaduit mesajul mantuirii celei vesnice si pt asta a fost batjocorit, batut, umilit si rastignit.Sf Pavel scrie in Epistola catre Romani ca" Ne-am impacat cu Dumnezeu prin moartea Fiului Lui" si asa si este
Totusi in mare masura crestinismul din zilele noastre raspunde la toate acestea prin necredinta, Tindem in schimb sa aratam credinta fata de bani, lux, distractie, spectacole, lucruri materiale ,haine si cosmetice ca sa aratam bine, succes in afaceri, prestigiu personal si alte lucruri trecatoare, Raspandim barfe si rautati despre cei pe care-i dispretuim, Cautam sa ne razbunam pe potrivnicii nostri, Si totusi in cel mai bun caz, crestinul obisnuit slujeste lui Dumnezeu si celor ale Sale doar cu gura insa nu ia lucrurile indeajuns de serios incat sa-si schimbe vizibil felul de viata
E adevarat, purtam la gat cruci, poate avem in casa cateva icoane , insa stilul nostru de viata nu difera cu mult de cel al vecinilor nostri ne-ortodocsi
Urmarim la televizor scene care i-ar fi facut pe parintii si bunicii nostrii sa roseasca de rusine si radem la glume murdare si hulitoare , intr-un cuvant suntem necredinciosi, Atat de necredinciosi suntem incat daca am putea intelege cat de mare este viclenia noastra am cadea in prapastia deznadejdii
Totusi in pofida clatinarilor a indoielilor a sovaielilor si chiar a tradarii noastre, Dumnezeu ne iubeste cu o dragoste mai mare decat intregul univers, Dragostea Sa nu se schimba nu creste si nu scade ca un barometru asa cum face dragostea omeneasca , nu depinde in nici un fel de raspunsul nostru .E o dragoste netarmurita ca si cum tot noianul apelor lumii s-ar preface in dragoste dumnezeiasca si apoi s-ar atinti asupra fiecaruia dintre noi Si lucru si m-ai important, acea dragoste netarmuita este mantuirea noastra
Daca Dumnezeu nu ar fi dragoste,daca iubirea Sa ar fi asemenea unui barometru daca iubirea Sa ar depinde de raspunsul nostru hotarat, El ar fi parasit omenirea de multa vreme ca pe ceva nefolositor
Dumnezeu ii iubeste si pe credinciosi si pe necredinciosi , ii iubeste pe prietenii Sai ca si pe vrasmasii Sai
Sf Apostol Pavel scrie ca "Hristos pt cei necinstitori a murit (Romani 5;6)
Ce adevar uimitor este acesta , a muri nu pentru prieteni ci pentru dusmani o multime de barbati si femei au murit pentru familiile lor pentru alti oameni pe care-i iubeau pentru patria lor- a muri astfel este un lucru nobil si binecuvantat "mai mare dragoste nu este decat sa-si dea cineva viata pt prietenii sai" a spus Mantuitorul, prin aceasta Iisus a preamarit jertfa de sine a omului, culmea dragostei omenesti acea scanteie de dumnezeire din fiinta aceasta cazuta, Dragostea dumnezeiasca este totusi mult mai mare, oamenii nu isi dau viata pentru vrasmasii lor, insa Dumnezeu o face este un lucru neintalnit la oamenii dinainte de Hristos si in intreaga istorie a omenirii
Sa cugetam la acesta cuvinte ale Sf Ioan Gura de Aur "Caci nu ne va mantui pe noi nimeni altul ci doar Cel ce intr-atat ne-a iubit pe cand eram pacatosi incat pe Sine s-a dat pentru noi" N-a fost nevoie ca Hristos Dumnezeu sa se jertfeasca pt cativa drepti ci pt multimea pacatosilor, lucru pe care l-a facut de bunavoie din dragostea Sa cea nefatarnica jertfindu-se pe sine pentru vrasmasii Sai adica pentru noi cei pacatosi El a deschis calea pentru ca vrasmasii sa-i devina prieteni dupa cum zice Ap Pavel " Căci dacă, pe când eram vrăjmași, ne-am împăcat cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult, împăcați fiind, ne vom mântui prin viața Lui. (Romani 5;10) Moartea si stricaciunea erau semnele instrainarii de Dumnezeu a omenirii, iar Hristos prin moartea Sa a sters acest semn "cu moartea pe moarte calcand"
Hristos a deschis calea, insa trebuie sa alergam sa o urmam, caci prietenia cu Dumnezeu nu vine de la sine , e nevoie din partea noastra de un efort relativ mic de a ne indrepta catre El si a-I urma calea, Trebuie sa pazim poruncile lui Dumnezeu, cele 10 din Vechiul Legamant si cele doua ale Noului Legamant care ne poruncesc sa-L iubim pe Dumnezeu si pe aproapele nostru, Trebuie sa fim smeriti precum Hristos, sa fim darnici cu cei in nevoie, Trebuie sa intrebuintam toate darurile primite de la Dumnezeu la potentialul lor maxim, spre Slava Sa Acestea sunt in esenta cele ce ni se cer pentru a devni prieteni a lui Dumnezeu
Sf Ioan Gura de Aur ne sfatuieste : "Sa ne asemanam asadar puterilor celor de sus si sa dorim nu doar a sta langa Scaun ci a-L vedea pe Cel ce sade pe Scaun salajluindu-Se intru noi, El ne-a iubit atunci cand noi L-am urat si necontenit ne iubeste , asa cum ne-a iubit Dansul asa sa-l iubim si noi caci El este Prietenul nostru"

Predica preluata din cartea "De la Apostol citire, Predici la Apostol in duminicile de peste an" scrisa de parintele James Thornton
__________________
"Cine seamana in firea pamanteasca va secera din firea pamanteasca putrezirea dar cine seamana in Duhul va secera din Duhul Viata Vesnica"Galateni 6;8

Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, și fiți recunoscători.(Coloseni 3:15)
Reply With Quote
  #6  
Vechi 17.03.2009, 22:33:55
Thheo Thheo is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.10.2008
Religia: Ortodox
Mesaje: 183
Implicit Rugaminte

„Nu-mi spune nimic….Iti cunosc mizeria, necazurile, luptele si ispitele sufletului tau, asa cum esti tu !Da-mi inima ta!Daca o sa astepti sa devii un inger ca sa mi te daruiesti intru iubire, atunci n-ai sa ma iubesti niciodata.
Chiar cand esti las , fricos, neincrezator in implinirea dragostei si in savirsirea dragostei si a sfinteniei, chiar cand ai sa recazi in acele pacate pe care nu ai vrea sa le mai faci, Eu nu iti dau voie sa nu MA iubesti. Iubeste-Ma asa cum esti tu!
In orice moment si in orice situatie te-ai afla, in credinciosie sau tradare, in ravna sau in uscaciune, tu iubeste-Ma asa cum esti .Eu vreau sa Ma poti iubi din putina si saraca ta inima.
Daca voi astepta pana cand vei fii desavarsit , atunci n-ai sa M iubesti niciodata. N-as putea Eu , oare , sa fac din fiecare nisip un sarafim?!Un inger care sa straluceasca de curatie si dragoste?
Nu sunt Eu Domnul Dumnezeu care am creat toate si pot totul?Omule, ti-ai dat tu viata ptr lume din dragoste ptr oameni, sau ai murit di iubire ptr Mine?Atuncidin ce motiv nu Ma lasi sa te iubesc?Fiul Meu , lasa-Ma sa te iubesc, Eu iti vreau inima, care este locasul Meu .
Desigur , cu timpul am sa te schimb , insa chiar pana atunci, iubeste-Ma asa cum esti tu, fiindca Eu te te iubesc cu toate ca esti asa.Eu vreau dragostea ta ptr Mine sa se nasca din putina si saraca ta inima ; din adanculneputintei si al murdarieitale.Eu te iubesc si cand esti slab si necurat.
Nu vreau o dragoste izvorata si hranita din mandria „virtutilor” tale, ci dintr-o inima smerita pe care o poti curatii oricand. N-am nevoie de talentele tale, de intelepciunea ta . Eu vreau doar sa Ma iubesti si sa lucrezi cu dragoste ptr Mine.
Nu”virtutile „tale doresc; daca ti le-as da , tu esti asa de slab si mandru, incat as hranii amorul tau propriu si nu Mai cinstii pe Mine. Deci ele sa nu fie un motiv ptr care tu nu Ma cauti si stai linga Mine . Apropie-te cu dragoste!
Unui fier negru flacarile unui foc nu numai i-ar curata rugina, dar l-ar face incandescent. Iubeste-Ma deci, si pacatele se vor arde, si tu vei fi fericit.
Iubeste-Ma nu numai ca sa fii curat, asta ar fi din nou o mandrie ptr tine , ci ptr ca Eu vreau sa odihnesc in inima ta. Deci nu te mai ingrijora de asta.
__________________
"Și Iisus i-a zis:Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău:iată întâia fi cea mai mare poruncă.Iar cea de a doua asemenea cu aceasta:Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți".
Reply With Quote
  #7  
Vechi 17.03.2009, 22:35:49
Thheo Thheo is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 13.10.2008
Religia: Ortodox
Mesaje: 183
Implicit

As putea sa fac prin tine lucruri mari ptr mintea omeneasca, dar nu; tu ai sa fii sluga rea si nefolositoare si neputincioasa. Am sa-ti iau putinul pe care tu crezi ca-l ai . Eu te-am facut din iubire , si ptr ca sa-ti dau iubirea, fara ca tu sa-mi poti da ceva.
Nu incerca sa-Mi platesti iubirea prin nimic, asta Ma doare atat de multla tine.
Iubeste-Ma in dragostea Duhului Meu si fara motive. Nu mai sta departe de Mine; iti lipseste nu sfintenia – pe care numai Eu ti-o pot – ci o inima gata sa ma iubeasca oricand si pana la capat.
Asatazi Eu stau la usa inimii tale ca un cersetor, Eu singurul si adevaratul Imparat si Domn. Eu bat si astept.
Grabeste-te sa-mi deschiziprin smerenie; nu mai aduce intinaciunea si saracia ta. Daca ti-ai cunoaste-o pana-n adanc si deplin , ai murii de durere. Dar ceea ce M-ar durea pe Mine ar fi ca tu si acum sa te indoiesti de dragostea ce o am Eu ptr tine.
Crede ca Eu pot totul si tu nu poti nimic fara Mine; doar pacatul esti in stare sa-l faci fara ajutorul Meu.
Sa nu te increzi in tine fara Mine, caci altfel voi fi nevoit sa te las in cadere cu care tu te apreciezi.
Nu te framanta ca n-ai „virtuti” . Am sa-ti dau Eu Sfintenia Mea. Deschide-ti inima prin pocainta si Ma primeste in potirul sufletului tau prin Trupul si Sangele Meu , pe care in dar ti-L dau la Sfanta Liturghie.Atunci o sa te fac sa intelegi totul si sa ma iubesti mai mult decat iti poti inchipui.
Lasa sa curga Sangele Meu in singele tau si sa bata inima Mea in inima ta.
Eu ti-am dat-o pe Sfanta si Preacurata Mea Maica. Lasa sa treaca totul prin inima Ei curata, incat sa poata mijloci ptr tine.
Orice s-ar intampla , nu astepta nicidecum sa devii sfant , ca pe urma sa Ma iubesti……In acest fel tu nu m-ai iubi niciodata.
Si acum du-te!......
EU SUNT CU TINE!!!”
Ierom Rafail Noica
__________________
"Și Iisus i-a zis:Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău:iată întâia fi cea mai mare poruncă.Iar cea de a doua asemenea cu aceasta:Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți".
Reply With Quote
  #8  
Vechi 19.03.2009, 20:28:23
danyel danyel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 17.06.2006
Locație: Cluj Napoca, Ardeal ,Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.306
Implicit

" Ieromon. Ioan Șișmanian, de la Mănăstirea “Petru Vodă”, jud. Neamț.

"In genunchi Romanie si treci la post, tara care traiesti in pacat, tara care ai omorat 20 de milioane de prunci in pantecele mamelor,tara care ti-ai omorat viitorul si dainuirea si cinstea ta intre neamuri plange-ti pacatele, tara care te urasti si te omori, tara care de desfranezi si te uratesti inaintea Lui Dumnezeu, posteste si plange-ti pacatele , tara care-l scoti pe Dumnezeu din scoli, din casa din lume, plange-ti pacatele, tara care incalci poruncile Lui Dumnezeu fara pic de remuscare si fara pic de rusine, plange-ti pacatele, intoarece-te tara de la calea pe care ai pornit, pana nu e prea tarziu!, uita-te poporule ce cale ai apucat, uita-te la roadele uraciunii care ti le-a adus aceasta cale, uita-te poporule ca ai semanat neghina si seceri neghina, arunca samanta neghinei si seamana grau curat sa seceri grau curat, intoarce-te Romanie pana nu pieri! intoarece-te Romanie ca amar vei plnge si te vei tangui cand vei fi in fund de vale , intoarce-te Romanie, intoarce-te poporule la Dumnezeu"
__________________
"Cine seamana in firea pamanteasca va secera din firea pamanteasca putrezirea dar cine seamana in Duhul va secera din Duhul Viata Vesnica"Galateni 6;8

Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, și fiți recunoscători.(Coloseni 3:15)
Reply With Quote
  #9  
Vechi 20.03.2009, 06:38:38
patinina34's Avatar
patinina34 patinina34 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 29.11.2008
Locație: peste oceane si peste mari
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.185
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru patinina34
Implicit

Mi-a patruns la suflet ce ati scris aici, voi toti, mi-a placut si am citit cu lacrimi.
Imi dau seama cit sintem de pacatosi, noi toti...si ma face sa ma simt trista...toata speranta in Tine Doamne o avem, miluieste-ne pe noi pacatosii!
__________________
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
http://sashaparagulla.blogspot.com/
Reply With Quote
  #10  
Vechi 22.05.2009, 21:32:25
danyel danyel is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 17.06.2006
Locație: Cluj Napoca, Ardeal ,Romania
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.306
Implicit

Cele trei porunci carora trebuie sa se supuna toti oamenii

Dumnezeu are trei porunci majore carora trebuie sa se supuna toti oamenii, la doua dintre acestea se supun fie ca vor fie ca nu, absolut toti indiferent de rasa, religie sau pozitie sociala

Prima dintre porunci este aceea de a veni in lume,”luând Domnul Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat în fața lui suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. (Facerea 2:7)
Nimeni , absolut nimeni nu alege din propria initiativa a vina in lume, aceasta decizie ii revine in exclusivitate Lui Dumnezeu
A doua porunca a Lui Dumnezeu este pocainta “Dar Dumnezeu, trecând cu vederea veacurile neștiinței, vestește acum oamenilor ca toți de pretutindeni să se pocăiască,”(Fapte 17:30)
E drept aceasta porunca nu e respectata de toti oamenii dar este o porunca care aduce mari beneficii atat aici cat mai ales dincolo in vesnicia cu Hristos, intarit fiind acest crez de cuvintele Scripturii” Pacea va fi lucrul dreptății, roada dreptății va fi liniștea și nădejdea în veci de veci(Isaia 32:17) si “Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și Eu vă voi odihni pe voi. (Matei 11:28)
Oamenii nu se pocaiesc fie ca nu vor, fie ca nu cred in pocainta, fie ca sunt orgoliosi si nu vor sa se smereasca fie ca le este drag pacatul si destrabalarea si exemplele pot continua, tot timpul se gasesc scuze pt a amana pocainta, tot timpul se gasesc motive pt a evita o viata morala, o conduita dreapta, o iubire neconditionata si o drauire desavarsita pt semeni, o viata in Adevar in dreptate in cinste si respect
Apoi de multe ori oamenii se intreaba, de ce ne pedepseste Dumnezeu?, nu dragii mei, noi insine ne pedepsim, Dupa cum spunea Pr Arsenie Boca, bolile, neputinta, necazul vin ,fie din desfranarea noastra, fie din imbuibarea, necumpatarea, necinstea, lipsa de iubire, de adevar de dreptate, din acestea ne vin pedepsele, bolile, necazurile, tocmai pt ca nu ne pocaim si nu avem randuiala in viata noastra, in casa noastra in familia noastra, din aceste motive, nu ne intelegem cu sotul/sotia, din aceste motive copiii nu ne mai asculta si o iau pe carari gresite, periculoase, distrugandu-si viata si lasandu-ne in suflet un gust amar, tocmai pt ca noi l-am alungat pe Hristos cu tot cu Evanghelia Sa din casa noastra, din viata noastra si L-am inlocuit cu programe, reviste, imagini deocheate, am inlocuit rugaciunea cu vorbe de ocara, cu sudalme cu barfe cu invidie, am inlocuit mersul la biserica cu mersul in carciumi, discoteci, sau alte locuri de desfranare, am inlocuit tamaia cu tutunul, am inlocuit postul cu imbuibarea, am inlocuit cumpatarea cu betia si apoi ne miram, ne intrebam, de ce societatea e la pamant? de ce copii nostri sunt tot mai obraznci? tot mai distanti, oamenii sunt tot mai reci, lucrurile normale au devenit anormale, non valorile au devenit valori, si dupa toate acestea concluzionam ca Biserica e de vina si ca Dumnezeu e nepasator! dar dupa cum se zice “
Omul se roagă de Dumnezeu să-l scape de necazuri, iar Dumnezeu se roagă de om să-și schimbe purtările. Socotiți și voi, care de cine să asculte întâi?” si parintele A Boca spunea” “Cât asculți de Dumnezeu, atât ascultă și Dumnezeu de tine.”

A treia porunca careia trebuie sa se supuna toti oamenii indiferent de statut,este moartea, toti absolut toti indeplinesc aceasta porunca, oricat de puternica e lumea, oricat de evoluata e stiinta si medicina, vine o zi cand toti raspundem acestei porunci, dupa cuvantul Scripturii “Și precum este rânduit oamenilor o dată să moară, iar după aceea să fie judecata,(Evrei 9 :27) “lua-vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. (Psalmul 103 :30)

Poruncile Lui Dumnezeu raman si se implinesc ,” cuvântul Domnului rămâne în veac.”(1 Petru 1:25) Dumnezeu este un Dumnezeu al implinirilor dar si unul al libertatii, este acel Domn care ne cheama nu ne forteaza, ne asteapta nu ne fugareste, ne iubeste, nu ne domina
In virtutea acestor trei porunci putem trage concluzia ca suntem chemati de trei ori la viata, o data raspundem sigur atunci cand suntem chemati la viata pamanteasca, apoi suntem chemati la viata in Hristos, aici ramane la latitudinea noastra daca raspundem sau nu iar daca raspunsul nostru la chemarea Lui Hristos este pozitiv, atunci a treia porunca si anume moartea, se transforma in porunca la viata si inca la viata vesnica,
Sa ne invredniceasca Dumnezeu sa putem fi chemati si sa raspundem la adevarata Viata si la izvorul de apa Vie care nu seaca niciodata , la odihna , linistea, bucuria si ziua cea neinserata a Imparatiei Cerurilor acolo unde Dumnezeu ne-a pregatit loc de rasplatire
“ va șterge orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi; nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele dintâi au trecut. “ (Apocalipsa 21 :4)
__________________
"Cine seamana in firea pamanteasca va secera din firea pamanteasca putrezirea dar cine seamana in Duhul va secera din Duhul Viata Vesnica"Galateni 6;8

Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, și fiți recunoscători.(Coloseni 3:15)
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Predici ancah Resurse ortodoxe on-line 5 02.09.2012 20:09:42
Predici audio si video. alexdu Generalitati 12 04.01.2012 22:41:47
Predici minunate ... mihai anton Rugaciuni 0 17.04.2010 23:21:46
Predici, conferinte, filme ortodoxe etc. alynnna Resurse ortodoxe on-line 2 16.04.2008 15:58:35
PREDICI ORTODOXE MARIUS_DANIEL Generalitati 2 02.01.2007 01:37:12