Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Din Noul Testament
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #31  
Vechi 12.03.2023, 22:42:34
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 2100-2195 epsilon

2101 2298 εὐάρεστος euarestos plăcut, acceptabil
2102 2299 εὐαρέστως euarestos într-un mod acceptabil sau plăcut
2103 2300 Εὔβουλος euboulos Eubulus
2104 2302 εὐγενής eugenes nobil, ales, cu caracter nobil
2105 2304 εὐδία eudia vreme bună, senin
2106 2305 εὐδοκέω eudokeo a fi mulțumit, încântat, a aproba
2107 2306 εὐδοκία eudokia bunăvoință, intenție bună, favoare
2108 2307 εὐεργεσία euergesia act de bunătate, faptă bună
2109 2308 εὐεργετέω euergeteo a face un bine
2110 2309 εὐεργέτης euergetes binefăcător
2111 2310 εὔθετος euthetos potrivit, folositor, util
2112 2311 εὐθέως eutheos imediat, deodată
2113 2312 εὐθυδρομέω euthudromeo a merge drept, a naviga drept
2114 2313 εὐθυμέω euthumeo a-și păstra curajul, a fi vesel
2115 2314 εὔθυμος euthumos vesel, bine dispus, curajos
2116 2316 εὐθύνω euthuno a îndrepta
2117 2317 εὐθύς euthus imediat, de îndată ce, drept
2118 2319 εὐθύτης euthutes dreptate
2119 2320 εὐκαιρέω eukaireo a avea o șansă
2120 2321 εὐκαιρία eukairia oportunitatea, momentul potrivit
2121 2322 εὔκαιρος eukairos oportun, potrivit
2122 2323 εὐκαίρως eukairos la timpul potrivit, oportun
2123 2324 εὔκοπος eukopos ușor, mai ușor
2124 2325 εὐλάβεια eulabeia reverență, supunere evlavioasă
2125 2326 εὐλαβέομαι eulabeomai a se teme, a avea evlavie
2126 2327 εὐλαβής eulabes credincios
2127 2328 εὐλογέω eulogeo lăuda, a mulțumi
2128 2329 εὐλογητός eulogetos vrednic de lăudat, binecuvântat
2129 2330 εὐλογία eulogia binecuvântare, laudă, mulțumire
2130 2331 εὐμετάδοτος eumetadotos generos
2131 2332 Εὐνίκη eunike Eunice
2132 2333 εὐνοέω eunoeo să rezolve problemele ajungând la un acord
2133 2334 εὔνοια eunoia bunăvoință, intenție bună
2134 2335 εὐνουχίζω eunouchizo a (se) castra
2135 2336 εὐνοῦχος eunouchos eunuc
2136 2337 Εὐοδία euodia Euodia
2137 2338 εὐοδόω euodoo a reuși
2138 2340 εὐπειθής eupeithes supus, ascultător
2139 2342 εὐπερίστατος euperistatos care se încurcă ușor
2140 2343 εὐποιΐα eupoiia faptă bună, binefacere,
2141 2344 εὐπορέω euporeo a prospera, a avea abilitate (financiară)
2142 2345 εὐπορία euporia prosperitate
2143 2346 εὐπρέπεια euprepeia frumusețe
2144 2347 εὐπρόσδεκτος euprosdektos acceptabil, favorabil
2145 2348 εὐπρόσεδρος euprosedros constant
2146 2349 εὐπροσωπέω euprosopeo face o impresie bună
2147 2351 εὑρίσκω heurisko a găsi, a descoperi
2148 2352 εὐρακύλων eurakylon vânt care produce valuri mari (Euroclydon, Euraquilo)
2149 2353 εὐρύχωρος eurychoros larg, spațios
2150 2354 εὐσέβεια eusebeia evlavie
2151 2355 εὐσεβέω eusebeo a se închina
2152 2356 εὐσεβής eusebes evlavios, credincios
2153 2357 εὐσεβῶς eusebos în mod evlavios
2154 2358 εὔσημος eusemos inteligibil, clar, distinct
2155 2359 εὔσπλαγχνος eusplanchnos bun, milos, blând
2156 2361 εὐσχημόνως euschemonos decent
2157 2362 εὐσχημοσύνη euschemosyne modestie
2158 2363 εὐσχήμων euschemon prezentabil, drept
2159 2364 εὐτόνως eutonos vehement, energic, puternic
2160 2365 εὐτραπελία eutrapelia glumă vulgară, gest indecent
2161 2366 Εὔτυχος eutychos Eutychus
2162 2367 εὐφημία euphemia veste bună, reputație bună
2163 2368 εὔφημος euphemos admirabil, demn de laudă
2164 2369 εὐφορέω euphoreo a produce o recoltă bună, a fi rodnic
2165 2370 εὐφραίνω euphraino a celebra, a se bucura
2166 2371 Εὐφράτης euphrates Euphrates
2167 2372 εὐφροσύνη euphrosyne bucurie, veselie
2168 2373 εὐχαριστέω eucharisteo a mulțumi, a fi recunoscător
2169 2374 εὐχαριστία eucharistia mulțumire, gratitudine, Cina Domnului
2170 2375 εὐχάριστος eucharistos mulțumitor, recunoscător (în cuvânt și atitudine)
2171 2376 εὐχή euche jurământ; rugăciune
2172 2377 εὔχομαι euchomai a se ruga, a dori
2173 2378 εὔχρηστος euchrestos folositor, util
2174 2379 εὐψυχέω eupsycheo a fi vesel, bucuros, a fi curajos
2175 2380 εὐωδία euodia aromă, parfum, mireasmă
2176 2381 εὐώνυμος euonymos ceea ce se află la stânga (mâna stângă, partea stângă), de nume bun
2177 2383 ἐφάλλομαι ephallomai a sări pe
2178 2384 ἐφάπαξ ephapax dată pentru totdeauna; în același timp
2179 2385 Ἐφεσῖνος Ephesinos Ephesian
2180 2386 Ἐφέσιος Ephesios Ephesiandin Efes
2181 2387 Ἔφεσος Ephesos Ephes
2182 2388 ἐφευρετής epheuretes inventator, descoperitor
2183 2389 ἐφημερία ephemeria diviziune, grup, clasă (preoți la iudei), slujba zilnică a preoților la templu
2184 2390 ἐφήμερος ephemeros de fiecare zi, pentru o zi, zilnic
2185 2391 ἐφικνέομαι ephikneomai a veni (la), ajunge (la)
2186 2392 ἐφίστημι ephistemi a se apropia, a sta, a opri, a surveni dintr-odată, a fi prezent, a fi iminent
2187 2394 Ἐφραίμ Ephraim Ephraim
2188 2395 ἐφφαθά ephphatha deschide-te!
2189 2397 ἔχθρα echthra dușmănie, ostilitate, ură
2190 2398 ἐχθρός echthros dușman
2191 2399 ἔχιδνα echidna șarpe veninos, viperă
2192 2400 ἔχω echo a avea, a ține, a păstra
2193 2401 ἕως heos până la, până, până când, cât timp
Reply With Quote
  #32  
Vechi 12.03.2023, 22:50:22
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 2195-2230 zeta

2194 2404 Ζαβουλών Zaboulon Zebulon
2195 2405 Ζακχαῖος Zakchaios Zacheu
2196 2406 Ζάρα Zara Zara
2197 2408 Ζαχαρίας Zacharias Zaharia
2198 2409 ζάω zao a fi viu, a trăi o viață
2199 2411 Ζεβεδαῖος Zebedaios Zebedeu ( Zevedei)
2200 2412 ζεστός zestos fierbinte
2201 2414 ζεῦγος zeugos jug; o pereche
2202 2415 ζευκτηρία zeukteria frânghie
2203 2416 Ζεύς Zeus Zeus
2204 2417 ζέω zeo a fi fierbinte, a avea entuziasm
2205 2419 ζῆλος zelos râvnă, zel, invidie, gelozie
2206 2420 ζηλόω zeloo a dori, a invidia
2207 2421 ζηλωτής zelotes zelot, entuziast, cel care este silitor
2208 ζηλωτής zelotes Zelotes
2209 2422 ζημία zemia pierdere, pagubă
2210 2423 ζημιόω zemioo a pierde, a suferi pierderi
2211 2424 Ζηνᾶς Zenas Zenas
2212 2426 ζητέω zeteo a căuta, a încerca să obțină
2213 2427 ζήτημα zetema discuție, dispută
2214 2428 ζήτησις zetesis argument, dezbatere, controversă
2215 2429 ζιζάνιον zizanion buruiană
2216 2431 Ζοροβαβέλ Zorobabel Zerubbabel
2217 2432 ζόφος zophos întuneric (întunericul infernului)
2218 2433 ζυγός zygos jug, braț de cântar
2219 2434 ζύμη zyme aluat dospit
2220 2435 ζυμόω zymoo a dospi, a fermenta
2221 2436 ζωγρέω zogreo a captura (în viață)
2222 2437 ζωή zoe viață (fizică sau spirituală)
2223 2438 ζώνη zone curea, brâu, centură, cingătoare, cordon
2224 2439 ζώννυμι zonnymi a lega cureaua,
2225 2441 ζῳογονέω zoogoneo a da viață, a aduce la viață
2226 2442 ζῷον zoon creatură, animal
2227 2443 ζῳοποιέω zoopoieo a da viață
Reply With Quote
  #33  
Vechi 12.03.2023, 23:25:44
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 2230-2280 eta

2228 2445 ἤ e sau; (într-o serie) sau ... sau, ori ... ori
2229 2446 ἦ e cu adevărat, într-adevăr
2230 2448 ἡγεμονεύω hegemoneuo a guverna, a conduce, a stăpâni
2231 2449 ἡγεμονία hegemonia domnie, conducere
2232 2450 ἡγεμών hegemon conducător, prinț, guvernator, procurator, prefect
2233 2451 ἡγέομαι hegeomai a conduce, a stăpâni, călăuzi; a considera
2234 2452 ἡδέως hedeos cu bucurie
2235 2453 ἤδη ede deja, până acum, chiar și acum
2236 ἥδιστα hedista bucuros
2237 2454 ἡδονή hedone plăcere, dorință
2238 2455 ἡδύοσμον hedyosmon mentă
2239 2456 ἦθος ethos caracter, obicei
2240 2457 ἥκω heko a veni, a fi prezent
2241 2458 ἠλί eli Eli
2242 2459 Ἠλί eli Heli
2243 2460 Ἠλίας elias Ilie (Elijah)
2244 2461 ἡλικία helikia viață, timp în viață, vârstă,statură
2245 2462 ἡλίκος helikos cât de mare
2246 2463 ἥλιος helios soare
2247 2464 ἧλος helos cui (folosit la crucificare)
2248 ἡμάς hemas noi
2249 ἡμεῖς hemeis noi
2250 2465 ἡμέρα hemera zi, perioadă de timp, o zi specială
2251 2466 ἡμέτερος hemeteros al nostru, a noastră
2152 ἤμην emen a fi
2253 2467 ἡμιθανής hemithanes pe jumătate mort, aproape mort
2154 ἡμίν hemin noi
2255 2468 ἥμισυς hemisys jumătate (temporal și spațial)
2256 2469 ἡμιώριον hemiorion jumătate de oră
2257 ἡμῶν hemon noi
2258 ἦν en a fi
2259 2471 ἡνίκα henika când, oricând, la momentul când
2260 2472 ἤπερ eper decât
2261 2473 ἤπιος epios blând, bun
2262 2474 Ἤρ er Er
2263 2475 ἤρεμος eremos liniștit
2264 2476 Ἡρῴδης herodes Irod
2265 2477 Ἡρῳδιανοί herodianoi Herodians
2266 2478 Ἡρῳδιάς herodias Irodiada
2267 2479 Ἡρῳδίων herodion Herodion
2268 2480 Ἠσαίας esaias Isaia
2269 2481 Ἠσαῦ esau Esau
2270 2483 ἡσυχάζω hesychazo a tăcea, aa nu avea nicio obiecție
2271 2484 ἡσυχία hesychia liniște, tăcere
2272 2485 ἡσύχιος hesychios liniștit
2273 2486 ἤτοι etoi (într-o serie) dacă... sau
2274 2487 ἡττάομαι hettaomai a fi stăpânit, a fi depășit, a fi inferor
2275 2488 ἥττημα hettema pierdere, înfrângere
2276 2489 ἥττων hetton inferior
2278 2490 ἠχέω echeo a răsuna, a suna
2279 2491 ἦχος echos sunet (de trâmbiță); zgomot, veste, zvon
Reply With Quote
  #34  
Vechi 19.03.2023, 20:33:31
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 2280-2380 theta

2280 2497 Θαδδαῖος Thaddaios Thaddaeus
2281 2498 θάλασσα thalassa mare, lac
2282 2499 θάλπω thalpo a mângâia, a încălzi
2283 2500 Θαμάρ Thamar Tamar
2284 2501 θαμβέω thambeo a se minuna, a se mira, a fi uluit, a se înspăimânta
2285 2502 θάμβος thambos mirare, uimire
2286 2503 θανάσιμος thanasimos mortal, de moarte
2287 2504 θανατηφόρος thanatephoros de moarte, mortal
2288 2505 θάνατος thanatos moarte
2289 2506 θανατόω thanatoo a omorî, a ucide, a da la moarte
2290 2507 θάπτω thapto a înmormânta, a îngropa
2291 2508 Θάρα Thara Terah
2292 2509 θαρρέω tharreo a avea încredere, a avea curaj
2293 2510 θαρσέω tharseo fi curajos! nu-ti fie teamă!
2294 2511 θάρσος tharsos curaj, îndrăzneală
2295 2512 θαῦμα thauma minune, uimire
2296 2513 θαυμάζω thaumazo a se minuna, a fi uimit, a fi surprins
2297 2514 θαυμάσιος thaumasios minunat, remarcabil
2298 2515 θαυμαστός thaumastos minunat, remarcabil
2299 2516 θεά thea zeiță
2300 2517 θεάομαι theaomai a vedea, a privi, a se uita la, a vizita
2301 2518 θεατρίζω theatrizo a expune public (într-un mod batjocoritor, a expune la dispreț),a face un spectacol, a pune în scenă
2302 2519 θέατρον theatron teatru, spectacol, piesa de teatru
2303 2520 θεῖον theion sulf, pucioasă
2304 2521 θεῖος theios divin, dumnezeiesc
2305 2522 θειότης theiotes dumnezeire, divinitate, natura divină
2306 2523 θειώδης theiodes sulfuros, din pucioasă
2307 2525 θέλημα thelema voință, hotărâre, dorință
2308 2526 θέλησις thelesis testament, hotărâre
2309 2527 θέλω thelo a vrea, a dori, a decide, a se hotărî, a-i plăcea
2310 2528 θεμέλιον themelion foundation
2310 2529 θεμέλιος themelios bază, fundament, temelie (piatră de temelie)
2311 2530 θεμελιόω themelioo a pune temelia, a întări
2312 2531 θεοδίδακτος theodidaktos cel care este învățat de Dumnezeu
2313 2533 θεομαχέω theomacheo a se lupta împotriva lui Dumnezeu
2314 2534 θεομάχος theomachos cel care luptă împotriva lui Dumnezeu
2315 2535 θεόπνευστος theopneustos inspirat de Dumnezeu
2316 2536 θεός theos Dumnezeu, zeu, o zeitate
2317 2537 θεοσέβεια theosebeia închinare adusă lui Dumnezeu, evlavie/ temere de Dumnezeu
2318 2538 θεοσεβής theosebes evlavios, cu frică de Dumnezeu
2319 2539 θεοστυγής theostyges care urăsc pe Dumnezeu
2320 2540 θεότης theotes dumnezeire, divinitate
2321 2541 Θεόφιλος Theophilos Theophilus
2322 2542 θεραπεία therapeia îngrijire (medicală), vindecare, tratament, servitori (casnici)
2323 2543 θεραπεύω therapeuo a servi, a da ajutor, a avea grijă, a trata, a vindeca
2324 2544 θεράπων therapon servitor
2325 2545 θερίζω therizo a secera
2326 2546 θερισμός therismos recoltă, seceriș
2327 2547 θεριστής theristes secerător, cosaș
2328 2548 θερμαίνω thermaino a (se) încălzi, a face să fie cald
2329 2549 θέρμη therme căldură mare, arșiță
2330 2550 θέρος theros vara
2331 2552 Θεσσαλονικεύς Thessalonikeus thessalonian, din Tesalonic
2332 2553 Θεσσαλονίκη Thessalonike Thessalonic
2333 2554 Θευδᾶς Theudas Theudas
2334 2555 θεωρέω theoreo a vedea, a privi atent, a percepe, a înțelege
2335 2556 θεωρία theoria vedere, privire, spectacol
2336 2557 θήκη theke teacă
2337 2558 θηλάζω thelazo a alăpta un copil, a suge
2338 2559 θῆλυς thelys feminin, referitor la femei
2339 2560 θήρα thera cursă, capcană, plasă, vânătoare
2340 2561 θηρεύω thereuo a vâna, a prinde, a captura
2341 2562 θηριομαχέω theriomacheo a lupta împotriva animalelor sălbatice
2342 2563 θηρίον therion animal (sălbatic), fiară (diabolică)
2343 2564 θησαυρίζω thesaurizo a depozita, a aduna
2344 2565 θησαυρός thesauros comoară, o vistierie, tezaur
2345 2566 θιγγάνω thingano a atinge
2346 2567 θλίβω thlibo a apăsa, a strâmtora, a asupri
2347 2568 θλῖψις thlipsis necaz, suferință, asuprire
2348 2569 θνῄσκω thnesko a muri, a-și da duhul
2349 2570 θνητός thnetos muritor, trecător
2350 2572 θορυβέω thorybeo a se agita, a face zgomot, a începe o revoltă
2351 2573 θόρυβος thorybos zarvă, gălăgie, revoltă, tulburare
2352 2574 θραυματρίζω thraumatrizo a rupe, a sparge, a sfărâma
2353 2576 θρέμμα thremma animal domestic, turmă
2354 2577 θρηνέω threneo a cânta un cântec funerar, a plânge, a boci
2355 2578 θρῆνος threnos cântec funerar, plângere, bocet
2356 2579 θρησκεία threskeia religie, cult
2357 2580 θρησκός threskos temător de Dumnezeu, religios
2358 2581 θριαμβεύω thriambeuo a purta pe cineva în marș triumfal, a duce la biruință, a triumfa asupra
2359 2582 θρίξ thrix păr, fir de păr
2360 2583 θροέω throeo a fi alarmat, a fi tulburat, a striga
2361 2584 θρόμβος thrombos picătură (de sânge), cheag
2362 2585 θρόνος thronos tron
2363 2587 Θυάτειρα Thuateira Thyatira
2364 2588 θυγάτηρ thugater fiică
2365 2589 θυγάτριον thugatrion fiica mică, fetiță
2366 2590 θύελλα thuella furtună, vânt puternic, vijelie
2367 2591 θύι&νος thuinos lemn de lămâi, lemn prețios
2368 2592 θυμίαμα thumiama tămâie; a arde tămâie
2369 2593 θυμιατήριον thumiaterion altarul tămâierii (cădelnița)
2370 2594 θυμιάω thumiao a arde tămâie, a oferi tămâie
2371 2595 θυμομαχέω thumomacheo a se certa, a lupta cu disperare
2372 2596 θυμός thumos mânie, furie, pasiune
2373 2597 θυμόω thumoo a deveni furios, a se supăra, a se mânia
2374 2598 θύρα thura poartă, ușă, intrare
2375 2599 θυρεός thureos scut mare
2376 2600 θυρίς thuris fereastră
2377 2601 θυρωρός thuroros portar, supraveghetor
2378 2602 θυσία thusia jertfă, sacrificiu
2379 2603 θυσιαστήριον thusiasterion altar
2380 2604 θύω thuo a oferi sacrificii, a ucide, a tăia, a înjunghia (animalele pentru sacrificiu)
2381 2605 Θωμᾶς Thomas Toma
2382 2606 θώραξ thorax platoșă
Reply With Quote
  #35  
Vechi 19.03.2023, 20:43:49
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 2380-2500 iota

2383 2608 Ἰάι&ρος Iairos Iair
2384 2609 Ἰακώβ Iakob Iacob
2385 2610 Ἰάκωβος Iacov
2386 2611 ἴαμα iama vindecare
2387 2612 Ἰαμβρῆς Iambres
2388 2613 Ἰανναί Iannai Iannai
2389 2614 Ἰάννης Iannes Iannes
2390 2615 ἰάομαι iaomai a vindeca
2391 2616 Ἰάρετ Iaret Iared
2392 2617 ἴασις iasis vindecare
2393 2618 ἴασπις iaspis jasper, piatră prețioasă
2394 2619 Ἰάσων Iason Iason
2395 2620 ἰατρός iatros medic
2396 2623 ἴδε ide iată!, vezi!, uite!; aici, acolo
2397 2624 ἰδέα idea idee, aspect
2398 2625 ἴδιος idios propriu, privat, deosebit, în mod individual
2399 2626 ἰδιώτης idiotes cineva care nu se pricepe la nimic, needucat, neînvățat
2400 2627 ἰδού idou uite!, iată!, acum; aici, acolo
2401 2628 Ἰδουμαία Idoumaia Idumea, regiune în vechea Palestina locuită de Edomiți
2402 2629 ἱδρώς hidros transpirație
2403 2630 Ἰεζάβελ Iezabel Izabela
2404 2631 Ἱεράπολις Hierapolis Hierapolis
2405 2632 ἱερατεία hierateia preoție
2406 2633 ἱεράτευμα hierateuma preoție
2407 2634 ἱερατεύω hierateuo a sluji ca preot
2408 2635 Ἰερεμίας Ieremias Ieremia
2409 2636 ἱερεύς hiereus preot
2410 2637 Ἰεριχώ Iericho Ierihon
2411 2639 ἱερόν hieron templu, sanctuar
2412 2640 ἱεροπρεπής hieroprepes vrednic de lucruri sfinte, potrivit sfințeniei; sfânt
2413 2641 ἱερός hieros sacru, sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu
2414 2642 Ἱεροσόλυμα Hierosolyma Ierusalim
2415 2643 Ἱεροσολυμίτης Hierosolymites locuitor al Ierusalimului, din Ierusalim
2416 2644 ἱεροσυλέω hierosyleo a jefui templul
2417 2645 ἱερόσυλος hierosylos jefuitor de templu
2418 2646 ἱερουργέω hierourgeo a sluji ca preot, a îndeplini datoria preoțească
2419 2647 Ἰερουσαλήμ Ierousalem Ierusalim
2420 2648 ἱερωσύνη hierosyne preoție
2421 2649 Ἰεσσαί Iessai Iesse
2422 2650 Ἰεφθάε Iephthae Iefta
2423 2651 Ἰεχονίας Iechonias Iechonia
2424 2652 Ἰησοῦς Iesous Iisus, Iesous, Iosua (Domnul mântuiește)
2425 2653 ἱκανός hikanos suficient, considerabil, mult
2426 2654 ἱκανότης hikanotes competență, capacitate, abilitate
2427 2655 ἱκανόω hikanoo a face competent/ priceput
2428 2656 ἱκετηρία hiketeria cerere, implorare, rugăciune, ramură de măslin
2429 2657 ἰκμάς ikmas umezeală
2430 2658 Ἰκόνιον Ikonion Iconia, Iconium
2431 2659 ἱλαρός hilaros bucuros, vesel
2432 2660 ἱλαρότης hilarotes bucurie, veselie
2433 2661 ἱλάσκομαι hilaskomai a reconcilia, a face ispășire pentru, a împăca, a răscumpăra, a avea milă
2434 2662 ἱλασμός hilasmos jertfa de ispășire (reconciliere, împăcare, iertare)
2435 2663 ἱλαστήριον hilasterion jertfa de ispășire, capacul chivotului Legii, locul ispășirii (locul unde Dumnezeu iartă păcatele)
2436 2664 ἵλεως hileos iertător, milostiv
2437 2665 Ἰλλυρικόν Illyrikon Illyricum
2438 2666 ἱμάς himas curea
2439 2667 ἱματίζω himatizo a îmbrăca
2440 2668 ἱμάτιον himation haină, îmbrăcăminte, mantie
2441 2669 ἱματισμός himatismos îmbrăcăminte, haină
2442 2670 ἱμείρομαι himeiromai a dori, a tânji după
2443 2671 ἵνα hina ca să, pentru că, astfel încât
2444 2672 ἱνατί hinati de ce?, pentru care motiv?, din ce cauză?
2445 2673 Ἰόππη Ioppe Iope (Iaffa)
2446 2674 Ἰορδάνης Iordanes (râul) Iordan
2447 2675 ἰός ios otravă, venin; rugină, coroziune, (săgeată)
2448 Ἰουδά Iouda Iuda
2449 2677 Ἰουδαία Ioudaia Iudeea
2450 2678 Ἰουδαι&vζω Ioudaizo a trăi după modelul iudaic, a respecta obiceiurile iudaice
2451 2679 Ἰουδαι&κός Ioudaikos evreu, iudeu
2452 2680 Ἰουδαι&κῶς Ioudaikos după obiceiurile iudeilor, ca un iudeu
2453 2681 Ἰουδαῖος Ioudaios evreu, iudeu
2454 2682 Ἰουδαι&σμός Ioudaismos iudaism (respectarea ritului iudaic)
2455 2683 Ἰούδας Ioudas Iuda
2456 2684 Ἰουλία Ioulia Iulia
2457 2685 Ἰούλιος Ioulios Julius
2458 2687 Ἰουνιᾶς Iounias Iunias
2459 2688 Ἰοῦστος Ioustos Iust
2460 2689 ἱππεύς hippeus călăreț, cavaler
2461 2690 ἱππικός hippikos călare (cavalerie)
2462 2691 ἵππος hippos cal
2463 2692 ἶρις iris curcubeu, strălucire, aureolă
2464 2693 Ἰσαάκ Isaak Isaac
2465 2694 ἰσάγγελος isangelos ca un înger, asemănător cu îngerii
2466 2695 Ἰσαχάρ Isachar Issachar
2467 ἴσημι isemi a cunoaște
2468 ἴσθι isthi a fi, a exista
2469 2697 Ἰσκαριώτης Iskariotes Iscariot
2470 2698 ἴσος isos egal, același; agreabil
2471 2699 ἰσότης isotes egalitate, corectitudine
2472 2700 ἰσότιμος isotimos la fel de prețios ca, de valoare egală
2473 2701 ἰσόψυχος isopsychos suflet asemănător, inimă sau gândire asemănătoare
2474 2702 Ἰσραήλ Israel Israel
2475 2703 Ἰσραηλίτης Israelites israelit, din Israel
2476 2705 ἵστημι histemi a sta neclintit, a sta în picioare, a stabili, a confirma, a se împotrivi, a fi pezent, a exista
2477 2707 ἱστορέω historeo a investiga, a vizita, a face cunoștință
2478 2708 ἰσχυρός ischuros tare, puternic
2479 2709 ἰσχύς ischus putere, abilitate
2480 2710 ἰσχύω ischuo a fi puternic, a fi capabil
2481 2711 ἴσως isos poate, probabil
2482 2712 Ἰταλία Italia Italia
2483 2713 Ἰταλικός Italikos italian
2484 2714 Ἰτουραῖος Itouraios Iturea
2485 2715 ἰχθύδιον ichthudion pește mic
2486 2716 ἰχθύς ichthus pește
2487 2717 ἴχνος ichnos pas, urmă (de picior), (figurat) mod de viață
2488 2718 Ἰωαθάμ Ioatham Ioatham
2489 2721 Ἰωάννα Ioanna Ioanna
2490 Ἰωάννᾶς Ioannas Ioannas
2491 2722 Ἰωάννης Ioannes Ioan
2492 2724 Ἰώβ Iob Iov
2493 2727 Ἰωήλ Ioel Ioel
2494 2729 Ἰωνάμ Ionam Ionam
2495 2731 Ἰωνᾶς Ionas Iona
2496 2732 Ἰωράμ Ioram Ioram
2497 2733 Ἰωρίμ Iorim Iorim
2498 2734 Ἰωσαφάτ Iosaphat Iosafat
2499 Ἰωσή Iose Iose
2500 2736 Ἰωσῆς Ioses Iose
2501 2737 Ἰωσήφ Ioseph Iosif
2502 2739 Ἰωσίας Iosias Iosia
2503 2740 ἰῶτα iota iota, cea mai mică literă din alfabetul grecesc
Reply With Quote
  #36  
Vechi 19.03.2023, 20:46:09
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 2500-2600 kappa

2504 2743 κἀγώ kago și eu; dar eu, iar eu; de asemenea eu
2505 2745 καθά katha ca si, tocmai ca, după cum
2506 2746 καθαίρεσις kathairesis dărâmare, distrugere
2507 2747 καθαιρέω kathaireo a doborî, a dărâma, a răsturna
2508 2748 καθαίρω kathairo a tăia, a curăța
2509 2749 καθάπερ kathaper ca, la fel ca
2510 2750 καθάπτω kathapto a prinde, a atașa
2511 2751 καθαρίζω katharizo a curăța, a purifica
2512 2752 καθαρισμός katharismos curățare, purificare, spălare
2513 2754 καθαρός katharos curat, pur
2514 2755 καθαρότης katharotes curățenie, puritate
2515 2756 καθέδρα kathedra scaun, bancă
2516 2757 καθέζομαι kathezomai a se așeza, a sta pe scaun
2517 2759 καθεξῆς kathexes pe rând, în ordine
2518 2761 καθεύδω katheudo a dormi, a adormi
2519 2762 καθηγητής kathegetes magistru, învățător
2520 2763 καθήκω katheko a fi potrivit
2521 2764 κάθημαι kathemai a așeza
2522 2766 καθημερινός kathemerinos zilnic, cel de toate zilele
2523 2767 καθίζω kathizo a așeza
2524 2768 καθίημι kathiemi a coborî, a lăsa în jos
2525 2770 καθίστημι kathistemi a pune la conducere, a numi
2526 2771 καθό katho conform, în măsura în care
2527 2773 καθόλου katholou total, în întregime, complet
2528 2774 καθοπλίζω kathoplizo a se înarma, a fi înarmat
2529 2775 καθοράω kathorao a vedea, a percepe
2530 2776 καθότι kathoti deoarece, pentru că
2531 2777 καθώς kathos la fel de, chiar ca
2509 2778 καθώσπερ kathosper just as
2532 2779 καί kai și, dar, de asemenea, și la fel, chiar, și anume, încă, și totuși, și așa, și apoi
2533 2780 Και&άφας Kaiaphas Caiaphas
2534 2781 καίγε kaige chiar, chiar dacă
2535 2782 Κάι&ν Kain Cain
2536 2783 Και&νάμ Kainam Cainan, Kenan
2536 2784 Και&νάν Kainan Cainan
2537 2785 καινός kainos nou, nefolosit, proaspăt
2538 2786 καινότης kainotes noutate, ceva ce este nou
2539 2788 καίπερ kaiper deși
2540 2789 καιρός kairos o perioadă de timp, vreme, momentul potrivit, timp (corespunzător, potrivit)
2541 2790 Καῖσαρ Kaisar Caesar
2542 2791 Καισάρεια Kaisareia Caesarea
2543 2792 καίτοι kaitoi și totuși, cu toate că
2544 2793 καίτοιγε kaitoige deși, și totuși
2545 2794 καίω kaio a aprinde, a (se) arde
2546 2795 κἀκεῖ kakei și acolo, acolo de asemenea
2547 2796 κἀκεῖθεν kakeithen și de acolo
2548 2797 κἀκεῖνος kakeinos și el, și acela
2549 2798 κακία kakia răul, răutate, depravare, necaz
2550 2799 κακοήθεια kakoetheia răutate, deprinderi rele
2551 2800 κακολογέω kakologeo a vorbi de rău, a insulta
2552 2801 κακοπάθεια kakopatheia suferință
2553 2802 κακοπαθέω kakopatheo a suferi necazuri, a îndura greutăți
2554 2803 κακοποιέω kakopoieo a face ce este rău
2555 2804 κακοποιός kakopoios răufăcător
2556 2805 κακός kakos rău, dăunător, greșit, nelegiuire
2557 2806 κακοῦργος kakourgos criminal, răufăcător
2558 2807 κακουχέω kakoucheo a chinui, a maltrata
2559 2808 κακόω kakoo a face rău, a maltrata, a asupri, a întrista (pe cineva)
2560 2809 κακῶς kakos rău, greșit, îngrozitor
2561 2810 κάκωσις asuprire, maltratare
2562 2811 καλάμη kalame paie, o tulpină (de grâu), miriște
2563 2812 κάλαμος kalamos stuf, trestie; condei, pană de scris
2564 2813 καλέω kaleo a chema, a invita, a chema pe nume, a numi
2565 2814 καλλιέλαιος kallielaios măslin
2566 2819 καλός kalos bun, drept; frumos, bine
2567 2815 καλοδιδάσκαλος kalodidaskalos învățând ce este bine
2568 2816 Καλοὶ Λιμένες Kaloi Limenes paradisuri
2569 2818 καλοποιέω kalopoieo a face ceea ce este bine
2570 καλός kalos bun, drept; frumos, bine
2571 2820 κάλυμμα kalymma văl, voal, acoperitoare
2572 2821 καλύπτω kalypto a acoperi, a ascunde
2573 2822 καλῶς kalos bine, frumos, corect
2574 2823 κάμηλος kamelos cămilă
2575 2825 κάμινος kaminos cuptor
2576 2826 καμμύω kammyo a închide (ochii)
2577 2827 κάμνω kamno a obosi; fi bolnav
2578 2828 κάμπτω kampto a îngenunchea; a se pleca
2579 2829 κἄν kan și dacă, chiar dacă, măcar
2580 2830 Κανά Kana Cana
2581 2831 Καναναῖος Kananaios Zelot, Cananean
2581 2832 Κανανίτης Kananites Canaanite, din Cana
2582 2833 Κανδάκη Kandake Candace
2583 2834 κανών kanon regulă, măsură, limită, sfera de activitate, stuf, trestie (în ebraică)
2584 2835 Καπερναούμ Kapernaoum Capernaum
2585 2836 καπηλεύω kapeleuo a face comerț
2586 2837 καπνός kapnos fum
2587 2838 Καππαδοκία Kappadokia Cappadocia
2588 2840 καρδία kardia inimă, minte, suflet
2589 2841 καρδιογνώστης kardiognostes cunoscător al inimii
2590 2843 καρπός karpos fruct, recoltă
2591 2842 Κάρπος Karpos Carpus
2592 2844 καρποφορέω karpophoreo a da roade, a produce o recoltă
2593 2845 καρποφόρος karpophoros roditor
2594 2846 καρτερέω a persevera, a îndura
2595 2847 κάρφος karphos uscătură, pai, așchie
2596 2848 κατά kata împotriva, contrar, opus; jos, peste tot; în, prin, cu, în conformitate cu, pentru, în timpul
2597 2849 καταβαίνω katabaino a coborî, a se da jos, a cădea
2598 2850 καταβάλλω kataballo a arunca jos, a pune jos, a fi doborât
2599 2851 καταβαρέω katabareo a împovăra, a fi o povară
2600 2853 κατάβασις katabasis pantă, coborâre
Reply With Quote
  #37  
Vechi 19.03.2023, 20:47:15
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 2600-2700 kappa

2600 2853 κατάβασις katabasis pantă, coborâre
2601 2854 καταβιβάζω katabibazo a da jos, a coborî, a doborî
2602 2856 καταβολή katabole creație (a lumii), început
2603 2857 καταβραβεύω katabrabeuo a retrage premiul întrecerii, a descalifica
2604 2858 καταγγελεύς katangeleus vestitor, mesager
2605 2859 καταγγέλλω katangello a predica, a proclama
2606 2860 καταγελάω katagelao a râde de cineva, a-și bate joc de cineva
2607 2861 καταγινώσκω kataginosko a condamna
2608 2862 κατάγνυμι katagnymi a rupe
2609 2864 κατάγω katago a aduce (pe mal), a doborî
2610 2865 καταγωνίζομαι katagonizomai a cuceri, a învinge, a birui
2611 2866 καταδέω katadeo a lega
2612 2867 κατάδηλος katadelos clar, destul de simplu
2613 2868 καταδικάζω katadikazo a condamna, a judeca (pe cineva)
2614 2870 καταδιώκω katadioko a căuta, a urmări
2615 2871 καταδουλόω katadouloo a subjuga, a înrobi
2616 2872 καταδυναστεύω katadynasteuo a exploata, a asupri
2617 2875 καταισχύνω kataischuno a dezonora, a umili, a rușina
2618 2876 κατακαίω katakaio a arde, a consuma
2619 2877 κατακαλύπτω katakalypto a acoperi (capul)
2620 2878 κατακαυχάομαι katakauchaomai to a se lăuda cu; a triumfa asupra
2621 2879 κατάκειμαι katakeimai a sta culcat (în pat), a sta la masă
2622 2880 κατακλάω kataklao a rupe în bucăți
2623 2881 κατακλείω katakleio a încuia, a închide
2624 2882 κατακληροδοτέω kataklerodoteo a împărți prin tragere la sorți
2625 2884 κατακλίνω kataklino a așeza (pe cineva), a se întinde
2626 2885 κατακλύζω kataklyzo a inunda, a se cufunda
2627 2886 κατακλυσμός kataklysmos inundație, potop
2628 2887 κατακολουθέω katakoloutheo a urma, a însoți
2629 2888 κατακόπτω katakopto a tăia
2630 2889 κατακρημνίζω katakremnizo a arunca jos
2631 2890 κατάκριμα katakrima condamnare
2632 2891 κατακρίνω katakrino a condamna, a osândi
2633 2892 κατάκρισις katakrisis condamnare, osândă
2634 2894 κατακυριεύω katakyrieuo a stăpâni asupra cuiva, a exercita stăpânire (asupra)
2635 2895 καταλαλέω katalaleo a vorbi împotriva, a calomnia, a acuza, a vorbi de rău
2636 2896 καταλαλιά katalalia calomnie, defăimare, vorbire de rău
2637 2897 κατάλαλος katalalos defăimător
2638 2898 καταλαμβάνω katalambano a obține, a dobândi, a apuca, a pune mâna pe, a surprinde, a descoperi, a prinde, a înțelege
2639 2899 καταλέγω katalego a alege, a fi ales și trecut pe o listă
2640 2900 κατάλειμμα kataleimma partea rămasă, rămășiță
2641 2901 καταλείπω kataleipo a părăsi, a lăsa (singur), a neglija
2642 2902 καταλιθάζω katalithazo a ucide cu pietre; a lapida
2643 2903 καταλλαγή katallage împăcare, reconciliere
2644 2904 καταλλάσσω katallasso a se împăca
2645 2905 κατάλοιπος kataloipos rămas; rămășiță
2646 2906 κατάλυμα katalyma cameră de oaspeți; han
2647 2907 καταλύω katalyo a dărâma, a desființa, a distruge, abroga
2648 2908 καταμανθάνω katamanthano a examina, a se uita (la ceva cu atenție)
2649 2909 καταμαρτυρέω katamartyreo a mărturisi, a depune mărturie, a aduce mărturie împotriva
2650 2910 καταμένω katameno a sta, trăi, a rămâne
2651 2911 καταμόνας katamonas singur, în privat
2652 2912 κατανάθεμα katanathema blestem
2653 2913 καταναθεματίζω katanathematizo a blestema
2654 2914 καταναλίσκω katanalisko a consuma, a folosi
2655 2915 καταναρκάω katanarkao a împovăra, a fi o povară
2656 2916 κατανεύω kataneuo a face un semn, a da din cap
2657 2917 κατανοέω katanoeo a fi atent, a observa, a contempla, a gândi, a înțelege
2658 2918 καταντάω katantao a veni la, ajunge la;
2659 2919 κατάνυξις katanyxis stupoare, nedumerire, incapabil de a gândi
2660 2920 κατανύσσομαι katanyssomai a fi străpuns, înjunghiat, a înțepa
2661 2921 καταξιόω kataxioo a fi socotit vrednic
2662 2922 καταπατέω katapateo a călca, a călca sub picioare, a disprețui, a desconsidera
2663 2923 κατάπαυσις katapausis odihnă, liniște
2664 2924 καταπαύω katapauo a ține de, a reține, a face să înceteze, a se odihni
2665 2925 καταπέτασμα katapetasma perdea, văl, voal
2666 2927 καταπίνω katapino a bea, a înghite, a (se) îneca, a devora
2667 2928 καταπίπτω katapipto a cădea
2668 2929 καταπλέω katapleo a naviga
2669 2930 καταπονέω kataponeo a chinui, a fi asuprit, a fi necăjit
2670 2931 καταποντίζω katapontizo a (se) cufunda, a se îneca
2671 2932 κατάρα katara blestem
2672 2933 καταράομαι kataraomai a blestema
2673 2934 καταργέω katargeo a anula, a desființa, a distruge, a fi dezlegat, a (se) elibera
2674 2935 καταριθμέω katarithmeo a fi numărat printre
2675 2936 καταρτίζω katartizo a restabili, a pune în ordine, a repara, a completa, a pregăti
2676 2937 κατάρτισις katartisis desăvârșire
2677 2938 καταρτισμός katartismos desăvârșire, pregătire, echipare
2678 2939 κατασείω kataseio a face semn (cu mâna), a scutura
2679 2940 κατασκάπτω kataskapto a dărâma, a distruge, a fi ruinat, a săpa
2680 2941 κατασκευάζω kataskeuazo a pregăti; a construi, a amenaja
2681 2942 κατασκηνόω kataskenoo a locui, a-și face cuib
2682 2943 κατασκήνωσις kataskenosis locuință, cuib
2683 2944 κατασκιάζω kataskiazo a umbri
2684 2945 κατασκοπέω kataskopeo a spiona, a sta la pândă
2685 2946 κατάσκοπος kataskopos spion, iscoadă
2686 2947 κατασοφίζομαι katasophizomai a trata cu viclenie
2687 2948 καταστέλλω katastello a liniști, a reține
2688 2949 κατάστημα katastema felul în care cineva trăiește, comportament, mod de viață
2689 2950 καταστολή katastole aspect, comportament, îmbrăcăminte
2690 2951 καταστρέφω katastrepho a răsturna, a devasta
2691 2952 καταστρηνιάω katastreniao a fi plin de dorințe care intră în conflict cu dăruirea față de cineva
2692 2953 καταστροφή katastrophe ruină, distrugere
2693 2954 καταστρώννυμι katastronnymi a pune jos, a fi împrăștiat, a întinde pe jos pe cineva (cu sensul de a fi biruit), a ucide
2694 2955 κατασύρω katasyro a târî (cu forța)
2695 2956 κατασφάζω katasphazo a ucide, a măcelări
2696 2958 κατασφραγίζω katasphragizo a pecetlui, a sigila
2697 2959 κατάσχεσις kataschesis proprietate
2698 2960 κατατίθημι katatithemi a depune, a face o favoare
2699 2961 κατατομή katatome tăiere, mutilare, circumcizie
2700 2962 κατατοξεύω katatoxeuo a străpunge cu săgeata, a doborî
Reply With Quote
  #38  
Vechi 19.03.2023, 20:48:47
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 2700-2800 kappa

2700 2962 κατατοξεύω katatoxeuo a străpunge cu săgeata, a doborî
2701 2963 κατατρέχω katatrecho a alerga
2702 2965 καταφέρω kataphero a exprima (un vot) împotrivă; a aduce; a fi copleșit (de somn)
2703 2966 καταφεύγω katapheugo a fugi, a se refugia
2704 2967 καταφθείρω kataphtheiro a distruge, a fi depravat, a fi corupt
2705 2968 καταφιλέω kataphileo a săruta, a pupa
2706 2969 καταφρονέω kataphroneo a disprețui, a desconsidera
2707 2970 καταφρονητής kataphronetes batjocoritor, disprețuitor, cel care disprețuiește
2708 2972 καταχέω katacheo a turna, a vărsa
2709 2973 καταχθόνιος katachthonios sub pământ, subteran (se poate referi la morți, care în general sunt considerați ca locuind în lumea subterană)
2710 2974 καταχράομαι katachraomai a consuma, a folosi
2711 2976 καταψύχω katapsycho a răcori, a împrospăta
2712 2977 κατείδωλος kateidolos plin de idoli / imagini
2713 2978 κατέναντι katenanti înainte, față-n față
2714 2979 κατενώπιον katenopion în fața (cuiva), în prezența
2715 2980 κατεξουσιάζω katexousiazo a exercita autoritatea asupra
2716 2981 κατεργάζομαι katergazomai a produce, a realiza, a lucra, a face
2718 2982 κατέρχομαι katerchomai a coborî
2719 2983 κατεσθίω katesthio a mânca, a consuma
2720 2985 κατευθύνω kateuthuno a îndruma, a conduce
2721 2987 κατεφίσταμαι katephistamai a se ridica împotriva, a ataca
2722 2988 κατέχω katecho a reține, a păstra (în memorie), a păstra în stăpânire
2723 2989 κατηγορέω kategoreo a acuza, aduce acuzații împotriva
2724 2990 κατηγορία kategoria acuzație
2725 2991 κατήγορος kategoros acuzator
2726 2993 κατήφεια katepheia deprimare, întristare
2727 2994 κατηχέω katecheo a instrui, a învăța, a fi informat
2728 2995 κατιόω katioo a rugini
2729 2996 κατισχύω katischuo a învinge, a birui; a fi capabil
2730 2997 κατοικέω katoikeo a locui în, a se stabili
2731 2998 κατοίκησις katoikesis locuință
2732 2999 κατοικητήριον katoiketerion locuință, casă
2733 3000 κατοικία katoikia locuință
2734 3002 κατοπτρίζω katoptrizo a (se) privi în oglindă, a reflecta ca o oglindă
2735 3003 κατόρθωμα katorthoma succes, prosperitate, ordine bună
2736 3004 κάτω kato jos, în jos, mai jos, sub
2737 3005 κατώτερος katoteros inferior, lumea subterană
2738 3008 καῦμα kauma căldură puternică
2739 3009 καυματίζω kaumatizo a pârjoli, a arde
2740 3011 καῦσις kausis ardere, mistuire
2741 3012 καυσόω kausoo a fi mistuit de foc
2742 3014 καύσων kauson căldură puternică, arșiță
2743 3015 καυτηριάζω kauteriazo a însemna cu fierul roșu
2744 3016 καυχάομαι kauchaomai a se lăuda; a se bucura
2745 3017 καύχημα kauchema laudă (de sine); mândrie
2746 3018 καύχησις kauchesis motiv de laudă
2747 3020 Κεγχρεαί Kenchreai Cenchrea
2748 3022 Κεδρών Kedron Kidron
2749 3023 κεῖμαι keimai a sta culcat, întins, a fi pus, a fi destinat
2750 3024 κειρία keiria bandaj, fâșie de pânză (pentru înmormântare)
2751 3025 κείρω keiro a (se) tunde
2752 3026 κέλευσμα keleusma strigăt de comandă
2753 3027 κελεύω keleuo a ordona, a direcționa, a comanda
2754 3029 κενοδοξία kenodoxia slavă deșartă, îngâmfare zadarnică
2755 3030 κενόδοξος kenodoxos îngâmfat, râvnitor de glorie
2756 3031 κενός kenos gol, cu mâinile goale
2757 3032 κενοφωνία kenophonia discuții fără sens
2758 3033 κενόω kenoo a goli, a lipsi
2759 3034 κέντρον kentron înțepătură
2760 3035 κεντυρίων kentyrion centurion, sutaș
2761 3036 κενῶς kenos fără motiv, în zadar
2762 3037 κεραία keraia semn diacritic, accent, virgulă
2763 3038 κεραμεύς kerameus olar
2764 3039 κεραμικός keramikos (obiect) din lut, ceramică
2765 3040 κεράμιον keramion vas din lut, din ceramică
2766 3041 κέραμος keramos țigla de lut, cărămidă
2767 3042 κεράννυμι kerannymi a amesteca, a turna
2768 3043 κέρας keras cornul animalelor, simbol al puterii
2769 3044 κεράτιον keration păstăile roșcovelor
2770 3045 κερδαίνω kerdaino a câștiga; a face bani
2771 3046 κέρδος kerdos câștig, profit
2772 3047 κέρμα kerma monedă, bănuț
2773 3048 κερματιστής kermatistes schimbător de bani
2774 3049 κεφάλαιον kephalaion punctul (principal), preț, sumă de bani
2775 3050 κεφαλαιόω kephalaioo a lovi în cap
2776 3051 κεφαλή kephale cap (a unui corp); vârf
2777 3053 κεφαλίς kephalis sul (-ul cărții)
2778 3056 κῆνσος kensos impozit
2779 3057 κῆπος kepos grădină, crâng
2780 3058 κηπουρός kepouros grădinar, păzitorul grădinii
2781 3059 κηρίον kerion fagure, miere
2782 3060 κήρυγμα kerygma predicare, proclamare, mesaj
2783 3061 κῆρυξ keryx predicator,
2784 3062 κηρύσσω kerysso a propovădui, a proclama, a spune
2785 3063 κῆτος ketos pește uriaș
2786 3064 Κηφᾶς Kephas Cephas piatră, stâncă, (aramaică) Petru
2787 3066 κιβωτός kibotos cutie, cufăr, chivot, arcă
2788 3067 κιθάρα kithara harpă, liră
2789 3068 κιθαρίζω kitharizo a cânta la harpă sau la liră
2790 3069 κιθαρῳδός kitharodos cel care cântă la harpă sau la liră
2791 3070 Κιλικία Kilikia Cilicia
2791 3071 Κίλιξ Kilix Cilician
2792 3077 κιννάμωμον kinnamomon scorțișoară
2793 3073 κινδυνεύω kindyneuo a fi în pericol
2794 3074 κίνδυνος kindynos primejdie, pericol, risc
2795 3075 κινέω kineo a muta, a îndepărta; a se scutura, a agita
2796 3076 κίνησις kinesis mișcare, deplasare
2797 3078 Κίς Kis Kish
2798 3080 κλάδος klados ramură, creangă, mlădiță
2799 3081 κλαίω klaio a plânge, a jeli, a (se) tângui
2800 3082 κλάσις klasis rupere, frângere
Reply With Quote
  #39  
Vechi 27.03.2023, 19:52:42
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 2800-2900 kappa

2801 3083 κλάσμα klasma piesă spartă, fragment
2802 3084 Κλαύδη Klaude Clauda
2803 3086 Κλαυδία Klaudia Claudia
2804 3087 Κλαύδιος Klaudios Claudius
2805 3088 κλαυθμός klauthmos plângere, plânset
2806 3089 κλάω klao a rupe
2807 3090 κλείς kleis cheie
2808 3091 κλείω kleio a închide, a încuia
2809 3092 κλέμμα klemma furt
2810 3093 Κλεοπᾶς Kleopas Cleopa
2811 3094 κλέος kleos slavă, onoare
2812 3095 κλέπτης kleptes hoț
2813 3096 κλέπτω klepto a fura
2814 3097 κλῆμα klema ramură (în context, ramuri de viță de vie)
2815 3098 Κλήμης Klemes Clement
2816 3099 κληρονομέω kleronomeo a moșteni, a dobândi
2817 3100 κληρονομία kleronomia moștenire, transfer de proprietate
2818 3101 κληρονόμος kleronomos moștenitor, cel care moștenește
2819 3102 κλῆρος kleros
2820 3103 κληρόω kleroo a fi ales, a fi numit
2821 3104 κλῆσις klesis chemare
2822 3105 κλητός kletos chemat, invitat
2823 3106 κλίβανος klibanos (focul unui) cuptor
2824 3107 κλίμα klima regiune
2825 3109 κλίνη kline pat, saltea, targă
2826 3110 κλινίδιον klinidion pat, targă
2827 3111 κλίνω klino a se închina, a înclina, a pleca (capul)
2828 3112 κλισία klisia grup de oameni care mănâcă împrenă
2829 3113 κλοπή klope furt
2830 3114 κλύδων klydon ape agitate, valuri
2831 3115 κλυδωνίζομαι klydonizomai a fi aruncat înainte și înapoi de valuri
2832 3116 Κλωπᾶς Klopas Clopa
2833 3117 κνήθω knetho a simți o mâncărime, a auzi ceea ce dorește
2834 3118 Κνίδος Knidos Cnidus
2835 3119 κοδράντης kodrantes kodrant, monedă romană mică, bănuț
2836 3120 κοιλία koilia oricare și toate organele interne (stomac, piept, inimă etc.)
2837 3121 κοιμάω koimao a dormi; a muri
2838 3122 κοίμησις koimesis somn
2839 3123 κοινός koinos comun; (ceremonial) necurat
2840 3124 κοινόω koinoo a face necurat, a profana
2841 3125 κοινωνέω koinoneo a (se) împărtăși, a participa la
2842 3126 κοινωνία koinonia asociere, participare
2843 3127 κοινωνικός koinonikos dispus să împartă, generos
2844 3128 κοινωνός koinonos partener, participant
2845 3130 κοίτη koite pat; concepție; a avea legături sexuale, a se culca cu
2846 3131 κοιτών koiton dormitor, servitor personal de încredere
2847 3132 κόκκινος kokkinos stacojiu, roșu (aprins)
2848 3133 κόκκος kokkos sămânță, sâmbure, bob de cereale
2849 3134 κολάζω kolazo a pedepsi
2850 3135 κολακεία kolakeia lingușire, vorbe măgulitoare
2851 3136 κόλασις kolasis pedeapsă
2852 3139 κολαφίζω kolaphizo a lovi cu pumnii, a bate
2853 3140 κολλάω kollao a se alătura, a se asocia cu
2854 3141 κολλούριον kollourion unguent pentru ochi
2855 3142 κολλυβιστής kollybistes schimbător de bani
2856 3143 κολοβόω koloboo a scurta, a reduce
2857 3145 Κολοσσαί Kolossai Colosse
2858 3144 Κολοσσαεύς Kolossaeus din Colose
2859 3146 κόλπος kolpos piept; poală, sân, golf
2860 3147 κολυμβάω kolymbao a înota
2861 3148 κολυμβήθρα kolymbethra bazin
2862 3149 κολωνία kolonia colonie (romană)
2863 3150 κομάω komao a avea părul lung
2864 3151 κόμη kome păr lung
2865 3152 κομίζω komizo a aduce; a primi, a lua înapoi, a reprimi, a fi răsplătit
2866 3153 κομψότερον kompsoteron mai bine, mai ușor
2867 3154 κονιάω koniao a fi văruit, a zugrăvi
2868 3155 κονιορτός koniortos praf
2869 3156 κοπάζω kopazo a înceta, a se opri
2870 3157 κοπετός kopetos doliu, întristare, tânguire
2871 3158 κοπή kope înfrângere, tăiere
2872 3159 κοπιάω kopiao a munci, a obosi
2873 3160 κόπος kopos muncă; probleme
2874 3161 κοπρία kopria (grămadă) de gunoi
2875 3164 κόπτω kopto a tăia; a jeli, a bate (cu pumnii în piept)
2876 3165 κόραξ korax corb
2877 3166 κοράσιον korasion fată (mică)
2878 3167 κορβᾶν korban Corban, un dar dedicat lui Dumnezeu
2879 3169 Κόρε Kore Korah
2880 3170 κορέννυμι korennymi a (se) sătura, a avea destul, a satisface (a fi satisfăcut)
2881 3171 Κορίνθιος Korinthios din Corint, corintean
2882 3172 Κόρινθος Korinthos Corinth
2883 3173 Κορνήλιος Kornelios Cornelius
2884 3174 κόρος koros cor (măsură pentru cereale)
2885 3175 κοσμέω kosmeo a face frumos, a împodobi, a decora, a îmbrăca
2886 3176 κοσμικός kosmikos pământesc, lumesc
2887 3177 κόσμιος kosmios respectabil, onorabil, modest, cinstit
2888 3179 κοσμοκράτωρ kosmokrator stăpânitor al lumii
2889 3180 κόσμος kosmos universul, mai ales lumea
2890 3181 Κούαρτος Kouartos Quartus
2891 3183 κοῦμι koumi koumi scoală-te!, ridică-te!
2892 3184 κουστωδία koustodia gardian, pază
2893 3185 κουφίζω kouphizo a ușura, a face mai ușor
2894 3186 κόφινος kophinos coș (de diferite dimensiuni )
2895 3188 κράββατος krabbatos pat, saltea (de dormit)
2896 3189 κράζω krazo a striga, a urla, a chema
2897 3190 κραιπάλη kraipale depravare, amețeală (de la băutură)
2898 3191 κρανίον kranion craniu
2899 3192 κράσπεδον kraspedon margine, tiv; ciucure (poala hainei)
2900 3193 κραταιός puternic, tare
Reply With Quote
  #40  
Vechi 27.03.2023, 19:53:28
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Locație: Timisoara - Deva
Religia: Ortodox
Mesaje: 221
Implicit 2900-2975 kappa

2900 3193 κραταιός puternic, tare
2901 3194 κραταιόω krataioo a fi puternic, a deveni puternic
2902 3195 κρατέω krateo a aresta, a sechestra, a reține
2903 3196 κράτιστος kratistos prea ales, prea înalt, cel mai puternic
2904 3197 κράτος kratos putere
2905 3198 κραυγάζω kraugazo a striga, a urla
2906 3199 κραυγή krauge urlet, strigăt
2907 3200 κρέας kreas carne
2908 3201 κρείσσων kreisson mai bine, superior, mai mare
2909 3202 κρείττων kreitton mai mare; mai bun
2910 3203 κρεμάννυμι kremannymi a ține, a atârna (a răstigni)
2911 3204 κρημνός kremnos mal abrupt, pantă, prăpastie
2912 3205 Κρής Kres cretan, din Creta
2913 3206 Κρήσκης Kreskes Crescens
2914 3207 Κρήτη Krete Creta
2915 3208 κριθή krithe orz (făina de orz)
2916 3209 κρίθινος krithinos din orz (făină)
2917 3210 κρίμα krima judecată, condamnare; sentință
2918 3211 κρίνον krinon crin
2919 3212 κρίνω krino a decide, a considera, a judeca, a condamna
2920 3213 κρίσις krisis judecată, condamnare, pedeapsă
2921 3214 Κρίσπος Krispos Crispus
2922 3215 κριτήριον kriterion tribunal; proces
2923 3216 κριτής krites judecător
2924 3217 κριτικός kritikos a fi capabil să discearnă sau să judece
2925 3218 κρούω krouo a bate (la o poartă sau la o ușă)
2926 3219 κρύπτη krypte loc ascuns
2927 3220 κρυπτός kryptos ascuns, nevăzut, secret
2928 3221 κρύπτω krypto a ascunde
2929 3222 κρυσταλλίζω krystallizo a străluci (ca cristalul), a fi ca cristalul
2930 3223 κρύσταλλος krystallos gheață, cristal
2927 3224 κρυφαῖος kryphaios hidden, unseen, secret
2931 3225 κρυφῇ kryphe în secret, în ascuns
2927 3226 κρύφιος kryphios ascuns, secret
2932 3227 κτάομαι ktaomai a obține, a câștiga, a cumpăra; lua cu sine
2933 3228 κτῆμα ktema avere, posesiuni
2934 3229 κτῆνος ktenos animal: măgar, cal
2935 3230 κτήτωρ ktetor proprietar (de pământ)
2936 3231 κτίζω ktizo a crea
2937 3232 κτίσις ktisis creație, lucru creat, făptură
2938 3233 κτίσμα ktisma creatură, lucru creat
2939 3234 κτίστης ktistes Creator
2940 3235 κυβεία kybeia viclenie, înșelăciune, joc de noroc cu aruncare de zaruri
2941 3236 κυβέρνησις kybernesis administrare, guvernare, conducere
2942 3237 κυβερνήτης kybernetes timonier, cârmaci
2943 3239 κυκλόθεν kyklothen în jur; din toate părțile, de jur împrejur
2944 3240 κυκλόω kykloo a încercui, a înconjura
2945 3241 κύκλῳ kyklo de jur împrejur, în cerc
2946 3242 κύλισμα kylisma tăvălire, rostogolire
2947 3244 κυλίω kylio a (se) tăvăli, a (se) zvârcoli
2948 3245 κυλλός kyllos schilod, șchiop
2949 3246 κῦμα kyma valul mării
2950 3247 κύμβαλον kymbalon chimval
2951 3248 κύμινον kyminon chimen
2952 3249 κυνάριον kynarion căine mic
2953 3250 Κύπριος Kyprios din Cipru,cipriot
2954 3251 Κύπρος Kypros Cipru
2955 3252 κύπτω kypto a se apleca, a-și apleca (capul)
2956 3254 Κυρηναῖος Kyrenaios from Cyrene
2957 3255 Κυρήνη Kyrene Cyrene, wall
2958 3256 Κυρήνιος Kyrenios Quirinius
2959 3257 κυρία kyria doamnă
2960 3258 κυριακός kyriakos referitor la Domnul, al Domnului (ceva ce este caracterizat prin a fi al Domnului)
2961 3259 κυριεύω kyrieuo a stăpâni, a fi stăpân pe, a avea putere, a avea autoritate
2962 3261 κύριος kyrios stăpân, domn, proprietar (stăpân de sclavi)
2963 3262 κυριότης kyriotes autoritate, stăpânire, putere, domnie
2964 3263 κυρόω kyroo a reafirma; a stabili (un legământ), a ratifica, a valida
2965 3264 κύων kyon câine
2966 3265 κῶλον kolon cadavru, corp (mort), o componentă a corpului
2967 3266 κωλύω kolyo a împiedica, a opri, a interzice, a împiedica
2968 3267 κώμη kome localitate, sat
2969 3268 κωμόπολις komopolis oraș, târg
2970 3269 κῶμος komos orgie, desfrânare, desfătare
2971 3270 κώνωψ konops țânțar, musculiță de oțet
2972 3271 Κώς Kos Cos, summit
2973 3272 Κωσάμ Kosam Cosam, diviner
2974 3273 κωφός kophos mut; surd (incapabil să vorbească)
Reply With Quote
Răspunde

Tags
dictionar greacă-română, dictionar noul testament, dictionar septuaginta, noul testament greaca

Thread Tools
Moduri de afișare