Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Din Vechiul Testament
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #11  
Vechi 26.03.2022, 21:08:10
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Mesaje: 175
Implicit Isaias Capitolul 5

1 ασω δη τω ηγαπημενω ασμα του αγαπητου τω αμπελωνι μου αμπελων εγενηθη τω ηγαπημενω εν κερατι εν τοπω πιονι

2 και φραγμον περιεθηκα και εχαρακωσα και εφυτευσα αμπελον σωρηχ και ωκοδομησα πυργον εν μεσω αυτου και προληνιον ωρυξα εν αυτω και εμεινα του ποιησαι σταφυλην εποιησεν δε ακανθας

3 και νυν ανθρωπος του ιουδα και οι ενοικουντες εν ιερουσαλημ κρινατε εν εμοι και ανα μεσον του αμπελωνος μου

4 τι ποιησω ετι τω αμπελωνι μου και ουκ εποιησα αυτω διοτι εμεινα του ποιησαι σταφυλην εποιησεν δε ακανθας

5 νυν δε αναγγελω υμιν τι ποιησω τω αμπελωνι μου αφελω τον φραγμον αυτου και εσται εις διαρπαγην και καθελω τον τοιχον αυτου και εσται εις καταπατημα

6 και ανησω τον αμπελωνα μου και ου μη τμηθη ουδε μη σκαφη και αναβησεται εις αυτον ως εις χερσον ακανθα και ταις νεφελαις εντελουμαι του μη βρεξαι εις αυτον υετον

7 ο γαρ αμπελων κυριου σαβαωθ οικος του ισραηλ εστιν και ανθρωπος του ιουδα νεοφυτον ηγαπημενον εμεινα του ποιησαι κρισιν εποιησεν δε ανομιαν και ου δικαιοσυνην αλλα κραυγην

8 ουαι οι συναπτοντες οικιαν προς οικιαν και αγρον προς αγρον εγγιζοντες ινα του πλησιον αφελωνται τι μη οικησετε μονοι επι της γης

9 ηκουσθη γαρ εις τα ωτα κυριου σαβαωθ ταυτα εαν γαρ γενωνται οικιαι πολλαι εις ερημον εσονται μεγαλαι και καλαι και ουκ εσονται οι ενοικουντες εν αυταις

10 ου γαρ εργωνται δεκα ζευγη βοων ποιησει κεραμιον εν και ο σπειρων αρταβας εξ ποιησει μετρα τρια

11 ουαι οι εγειρομενοι το πρωι και το σικερα διωκοντες οι μενοντες το οψε ο γαρ οινος αυτους συγκαυσει

12 μετα γαρ κιθαρας και ψαλτηριου και τυμπανων και αυλων τον οινον πινουσιν τα δε εργα κυριου ουκ εμβλεπουσιν και τα εργα των χειρων αυτου ου κατανοουσιν

13 τοινυν αιχμαλωτος ο λαος μου εγενηθη δια το μη ειδεναι αυτους τον κυριον και πληθος εγενηθη νεκρων δια λιμον και διψαν υδατος

14 και επλατυνεν ο αδης την ψυχην αυτου και διηνοιξεν το στομα αυτου του μη διαλιπειν και καταβησονται οι ενδοξοι και οι μεγαλοι και οι πλουσιοι και οι λοιμοι αυτης

15 και ταπεινωθησεται ανθρωπος και ατιμασθησεται ανηρ και οι οφθαλμοι οι μετεωροι ταπεινωθησονται

16 και υψωθησεται κυριος σαβαωθ εν κριματι και ο θεος ο αγιος δοξασθησεται εν δικαιοσυνη

17 και βοσκηθησονται οι διηρπασμενοι ως ταυροι και τας ερημους των απειλημμενων αρνες φαγονται

18 ουαι οι επισπωμενοι τας αμαρτιας ως σχοινιω μακρω και ως ζυγου ιμαντι δαμαλεως τας ανομιας

19 οι λεγοντες το ταχος εγγισατω α ποιησει ινα ιδωμεν και ελθατω η βουλη του αγιου ισραηλ ινα γνωμεν

20 ουαι οι λεγοντες το πονηρον καλον και το καλον πονηρον οι τιθεντες το σκοτος φως και το φως σκοτος οι τιθεντες το πικρον γλυκυ και το γλυκυ πικρον

21 ουαι οι συνετοι εν εαυτοις και ενωπιον εαυτων επιστημονες

22 ουαι οι ισχυοντες υμων οι τον οινον πινοντες και οι δυνασται οι κεραννυντες το σικερα

23 οι δικαιουντες τον ασεβη ενεκεν δωρων και το δικαιον του δικαιου αιροντες

24 δια τουτο ον τροπον καυθησεται καλαμη υπο ανθρακος πυρος και συγκαυθησεται υπο φλογος ανειμενης η ριζα αυτων ως χνους εσται και το ανθος αυτων ως κονιορτος αναβησεται ου γαρ ηθελησαν τον νομον κυριου σαβαωθ αλλα το λογιον του αγιου ισραηλ παρωξυναν

25 και εθυμωθη οργη κυριος σαβαωθ επι τον λαον αυτου και επεβαλεν την χειρα αυτου επ' αυτους και επαταξεν αυτους και παρωξυνθη τα ορη και εγενηθη τα θνησιμαια αυτων ως κοπρια εν μεσω οδου και εν πασι τουτοις ουκ απεστραφη ο θυμος αλλ' ετι η χειρ υψηλη

26 τοιγαρουν αρει συσσημον εν τοις εθνεσιν τοις μακραν και συριει αυτοις απ' ακρου της γης και ιδου ταχυ κουφως ερχονται

27 ου πεινασουσιν ουδε κοπιασουσιν ουδε νυσταξουσιν ουδε κοιμηθησονται ουδε λυσουσιν τας ζωνας αυτων απο της οσφυος αυτων ουδε μη ραγωσιν οι ιμαντες των υποδηματων αυτων

28 ων τα βελη οξεια εστιν και τα τοξα αυτων εντεταμενα οι ποδες των ιππων αυτων ως στερεα πετρα ελογισθησαν οι τροχοι των αρματων αυτων ως καταιγις

29 ορμωσιν ως λεοντες και παρεστηκαν ως σκυμνος λεοντος και επιλημψεται και βοησει ως θηριου και εκβαλει και ουκ εσται ο ρυομενος αυτους

30 και βοησει δι' αυτους εν τη ημερα εκεινη ως φωνη θαλασσης κυμαινουσης και εμβλεψονται εις την γην και ιδου σκοτος σκληρον εν τη απορια αυτων
Reply With Quote
  #12  
Vechi 26.03.2022, 21:08:41
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Mesaje: 175
Implicit Isaias Capitolul 5

1 asō dē tō ēgapēmenō asma tou agapētou tō ampelōni mou ampelōn egenēthē tō ēgapēmenō en kerati en topō pioni

2 kai phragmon periethēka kai echarakōsa kai ephyteusa ampelon sōrēch kai ōkodomēsa pyrgon en mesō autou kai prolēnion ōryxa en autō kai emeina tou poiēsai staphylēn epoiēsen de akanthas

3 kai nyn anthrōpos tou iouda kai oi enoikountes en ierousalēm krinate en emoi kai ana meson tou ampelōnos mou

4 ti poiēsō eti tō ampelōni mou kai ouk epoiēsa autō dioti emeina tou poiēsai staphylēn epoiēsen de akanthas

5 nyn de anangelō ymin ti poiēsō tō ampelōni mou aphelō ton phragmon autou kai estai eis diarpagēn kai kathelō ton toichon autou kai estai eis katapatēma

6 kai anēsō ton ampelōna mou kai ou mē tmēthē oude mē skaphē kai anabēsetai eis auton ōs eis cherson akantha kai tais nephelais enteloumai tou mē brexai eis auton yeton

7 o gar ampelōn kyriou sabaōth oikos tou israēl estin kai anthrōpos tou iouda neophyton ēgapēmenon emeina tou poiēsai krisin epoiēsen de anomian kai ou dikaiosynēn alla kraugēn

8 ouai oi synaptontes oikian pros oikian kai agron pros agron engizontes ina tou plēsion aphelōntai ti mē oikēsete monoi epi tēs gēs

9 ēkousthē gar eis ta ōta kyriou sabaōth tauta ean gar genōntai oikiai pollai eis erēmon esontai megalai kai kalai kai ouk esontai oi enoikountes en autais

10 ou gar ergōntai deka zeugē boōn poiēsei keramion en kai o speirōn artabas ex poiēsei metra tria

11 ouai oi egeiromenoi to prōi kai to sikera diōkontes oi menontes to opse o gar oinos autous synkausei

12 meta gar kitharas kai psaltēriou kai tympanōn kai aulōn ton oinon pinousin ta de erga kyriou ouk emblepousin kai ta erga tōn cheirōn autou ou katanoousin

13 toinyn aichmalōtos o laos mou egenēthē dia to mē eidenai autous ton kyrion kai plēthos egenēthē nekrōn dia limon kai dipsan ydatos

14 kai eplatynen o adēs tēn psychēn autou kai diēnoixen to stoma autou tou mē dialipein kai katabēsontai oi endoxoi kai oi megaloi kai oi plousioi kai oi loimoi autēs

15 kai tapeinōthēsetai anthrōpos kai atimasthēsetai anēr kai oi ophthalmoi oi meteōroi tapeinōthēsontai

16 kai ypsōthēsetai kyrios sabaōth en krimati kai o theos o agios doxasthēsetai en dikaiosynē

17 kai boskēthēsontai oi diērpasmenoi ōs tauroi kai tas erēmous tōn apeilēmmenōn arnes phagontai

18 ouai oi epispōmenoi tas amartias ōs schoiniō makrō kai ōs zygou imanti damaleōs tas anomias

19 oi legontes to tachos engisatō a poiēsei ina idōmen kai elthatō ē boulē tou agiou israēl ina gnōmen

20 ouai oi legontes to ponēron kalon kai to kalon ponēron oi tithentes to skotos phōs kai to phōs skotos oi tithentes to pikron glyky kai to glyky pikron

21 ouai oi synetoi en eautois kai enōpion eautōn epistēmones

22 ouai oi ischyontes ymōn oi ton oinon pinontes kai oi dynastai oi kerannyntes to sikera

23 oi dikaiountes ton asebē eneken dōrōn kai to dikaion tou dikaiou airontes

24 dia touto on tropon kauthēsetai kalamē ypo anthrakos pyros kai synkauthēsetai ypo phlogos aneimenēs ē riza autōn ōs chnous estai kai to anthos autōn ōs koniortos anabēsetai ou gar ēthelēsan ton nomon kyriou sabaōth alla to logion tou agiou israēl parōxynan

25 kai ethymōthē orgē kyrios sabaōth epi ton laon autou kai epebalen tēn cheira autou ep' autous kai epataxen autous kai parōxynthē ta orē kai egenēthē ta thnēsimaia autōn ōs kopria en mesō odou kai en pasi toutois ouk apestraphē o thymos all' eti ē cheir ypsēlē

26 toigaroun arei syssēmon en tois ethnesin tois makran kai syriei autois ap' akrou tēs gēs kai idou tachy kouphōs erchontai

27 ou peinasousin oude kopiasousin oude nystaxousin oude koimēthēsontai oude lysousin tas zōnas autōn apo tēs osphyos autōn oude mē ragōsin oi imantes tōn ypodēmatōn autōn

28 ōn ta belē oxeia estin kai ta toxa autōn entetamena oi podes tōn ippōn autōn ōs sterea petra elogisthēsan oi trochoi tōn armatōn autōn ōs kataigis

29 ormōsin ōs leontes kai parestēkan ōs skymnos leontos kai epilēmpsetai kai boēsei ōs thēriou kai ekbalei kai ouk estai o ryomenos autous

30 kai boēsei di' autous en tē ēmera ekeinē ōs phōnē thalassēs kymainousēs kai emblepsontai eis tēn gēn kai idou skotos sklēron en tē aporia autōn
Reply With Quote
  #13  
Vechi 26.03.2022, 21:11:32
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Mesaje: 175
Implicit Isaias Capitolul 6

1 και εγενετο του ενιαυτου ου απεθανεν οζιας ο βασιλευς ειδον τον κυριον καθημενον επι θρονου υψηλου και επηρμενου και πληρης ο οικος της δοξης αυτου

2 και σεραφιν ειστηκεισαν κυκλω αυτου εξ πτερυγες τω ενι και εξ πτερυγες τω ενι και ταις μεν δυσιν κατεκαλυπτον το προσωπον και ταις δυσιν κατεκαλυπτον τους ποδας και ταις δυσιν επεταντο

3 και εκεκραγον ετερος προς τον ετερον και ελεγον αγιος αγιος αγιος κυριος σαβαωθ πληρης πασα η γη της δοξης αυτου

4 και επηρθη το υπερθυρον απο της φωνης ης εκεκραγον και ο οικος επλησθη καπνου

5 και ειπα ω ταλας εγω οτι κατανενυγμαι οτι ανθρωπος ων και ακαθαρτα χειλη εχων εν μεσω λαου ακαθαρτα χειλη εχοντος εγω οικω και τον βασιλεα κυριον σαβαωθ ειδον τοις οφθαλμοις μου

6 και απεσταλη προς με εν των σεραφιν και εν τη χειρι ειχεν ανθρακα ον τη λαβιδι ελαβεν απο του θυσιαστηριου

7 και ηψατο του στοματος μου και ειπεν ιδου ηψατο τουτο των χειλεων σου και αφελει τας ανομιας σου και τας αμαρτιας σου περικαθαριει

8 και ηκουσα της φωνης κυριου λεγοντος τινα αποστειλω και τις πορευσεται προς τον λαον τουτον και ειπα ιδου ειμι εγω αποστειλον με

9 και ειπεν πορευθητι και ειπον τω λαω τουτω ακοη ακουσετε και ου μη συνητε και βλεποντες βλεψετε και ου μη ιδητε

10 επαχυνθη γαρ η καρδια του λαου τουτου και τοις ωσιν αυτων βαρεως ηκουσαν και τους οφθαλμους αυτων εκαμμυσαν μηποτε ιδωσιν τοις οφθαλμοις και τοις ωσιν ακουσωσιν και τη καρδια συνωσιν και επιστρεψωσιν και ιασομαι αυτους

11 και ειπα εως ποτε κυριε και ειπεν εως αν ερημωθωσιν πολεις παρα το μη κατοικεισθαι και οικοι παρα το μη ειναι ανθρωπους και η γη καταλειφθησεται ερημος

12 και μετα ταυτα μακρυνει ο θεος τους ανθρωπους και οι καταλειφθεντες πληθυνθησονται επι της γης

13 και ετι επ' αυτης εστιν το επιδεκατον και παλιν εσται εις προνομην ως τερεβινθος και ως βαλανος οταν εκπεση απο της θηκης αυτης
Reply With Quote
  #14  
Vechi 26.03.2022, 21:15:52
CrestinismAntic CrestinismAntic is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 16.02.2019
Mesaje: 175
Implicit Isaias Capitolul 6

1 kai egeneto tou eniautou ou apethanen ozias o basileus eidon ton kyrion kathēmenon epi thronou ypsēlou kai epērmenou kai plērēs o oikos tēs doxēs autou

2 kai seraphin eistēkeisan kyklō autou ex pteryges tō eni kai ex pteryges tō eni kai tais men dysin katekalypton to prosōpon kai tais dysin katekalypton tous podas kai tais dysin epetanto

3 kai ekekragon eteros pros ton eteron kai elegon agios agios agios kyrios sabaōth plērēs pasa ē gē tēs doxēs autou

4 kai epērthē to yperthyron apo tēs phōnēs ēs ekekragon kai o oikos eplēsthē kapnou

5 kai eipa ō talas egō oti katanenygmai oti anthrōpos ōn kai akatharta cheilē echōn en mesō laou akatharta cheilē echontos egō oikō kai ton basilea kyrion sabaōth eidon tois ophthalmois mou

6 kai apestalē pros me en tōn seraphin kai en tē cheiri eichen anthraka on tē labidi elaben apo tou thysiastēriou

7 kai ēpsato tou stomatos mou kai eipen idou ēpsato touto tōn cheileōn sou kai aphelei tas anomias sou kai tas amartias sou perikathariei

8 kai ēkousa tēs phōnēs kyriou legontos tina aposteilō kai tis poreusetai pros ton laon touton kai eipa idou eimi egō aposteilon me

9 kai eipen poreuthēti kai eipon tō laō toutō akoē akousete kai ou mē synēte kai blepontes blepsete kai ou mē idēte

10 epachynthē gar ē kardia tou laou toutou kai tois ōsin autōn bareōs ēkousan kai tous ophthalmous autōn ekammysan mēpote idōsin tois ophthalmois kai tois ōsin akousōsin kai tē kardia synōsin kai epistrepsōsin kai iasomai autous

11 kai eipa eōs pote kyrie kai eipen eōs an erēmōthōsin poleis para to mē katoikeisthai kai oikoi para to mē einai anthrōpous kai ē gē kataleiphthēsetai erēmos

12 kai meta tauta makrynei o theos tous anthrōpous kai oi kataleiphthentes plēthynthēsontai epi tēs gēs

13 kai eti ep' autēs estin to epidekaton kai palin estai eis pronomēn ōs terebinthos kai ōs balanos otan ekpesē apo tēs thēkēs autēs
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare