Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Biserica Ortodoxa si alte religii > Secte si culte
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 26.11.2007, 02:14:25
strajeru's Avatar
strajeru strajeru is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.11.2007
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 362
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru strajeru
Implicit


Orice creștin care este adevărat fiu al Bisericii celei dreptmăritoare a lui Hristos și care trăiește în viață cu evlavie și frică de Dumnezeu, când începe o sfântă rugăciune sau o termină, la începutul citirii unei cărți sfinte, la începutul și sfârșitul unui lucru, la plecarea în călătorie și la întoarcerea din ea, când este tulburat de vreo frică, de vreo veste rea sau de oarecare gânduri rele, când se scoală și se culcă, când stă la masă și când se ridică de la masă, îndată se însemnează pe sine cu semnul Sfintei Cruci, pe care îl face cu mâna pe fața sa, aducându-și aminte de puterea cea nemăsurată a Celui ce a sfințit Crucea cu Preacurat și Preascump Sângele Său și ne-a lăsat-o nouă ca pe o armă nebiruită împotriva diavolului și ca pe un semn dumnezeiesc, după cum scrie în Scriptură: Dat-ai celor ce se tem de Tine, Doamne, semn ca să fugă de la fața arcului (Ps. 59, 4) și iarăși: Însemnatu-s-a peste noi lumina feței Tale, Doamne (Ps. 4, 6).
Noi știm că la rugăciune trebuie să ia parte și trupul nostru, cu toate mădularele sale. Între acestea, mâinile au un rol important în exprimarea rugăciunii. Iată câteva mărturii din Sfânta Scriptură:
1. Iacov a binecuvântat cu mâinile sale (așezate în chipul crucii) pe fiii lui Iosif, după cum este scris: Și Iosif i-a luat pe amândoi feciorii săi, pe Efraim în dreapta sa, de-a stânga lui Israel, iar pe Manase în stânga sa, de-a dreapta lui Israel, și i-a apropiat de el. Dar Israel și-a întins mâna sa cea dreaptă și a pus-o pe capul lui Efraim, deși acesta era mai mic, iar stânga și-a pus-o pe capul lui Manase. Înadins și-a încrucișat mâinile, deși Manase era cel dintâi născut. Și i-a binecuvântat pe ei... (Fac. 48, 13–15).
2. Hristos a binecuvântat cu mâinile pe copii și pe apostoli. Despre binecuvântarea copiilor ne vorbește Sfânta Scriptură astfel: Și cuprinzându-i cu brațele, i-a binecuvântat, punându-Și mâinile peste ei (Marcu 10, 16). Iar despre binecuvântarea apostolilor ne spune: Apoi i-a dus afară, spre Betania, și, ridicându-Și mâinile, i-a binecuvântat (Luca 24, 50).
Apostolii au așezat diaconi, preoți și episcopi prin rugăciune și punerea mâinilor (Fapte 6, 6; 14, 23; I Tim. 4, 14), fapt pentru care taina preoției era numită «punerea mâinilor preoției». Tot prin rugăciuni și punerea mâinilor împărtășeau apostolii Sfânta Taină a Sfântului Mir (a împărtășirii Sfântului Duh celor botezați) (Fapte 19, 5–6; 8, 14–17 ș.a.). Împărtășirea Sfântului Duh în această Taină se numea, de asemenea, «punerea mâinilor», spre deosebire de cea de mai sus care se chema «punerea mâinilor preoției».
Prin urmare, la rostirea rugăciunii, trupul ia și el parte îndeosebi prin acest mădular al său care este mâna. Trebuința de a lua parte și trupul sau cel puțin un organ al trupului, la rostirea rugăciunii, rezultă din îndemnul Apostolului: Preamăriți-L, dar, pe Dumnezeu în trupul vostru și în duhul vostru, ca unele care sunt ale lui Dumnezeu (I Cor. 6, 20). Și în alt loc: Vreau așadar ca bărbații să se roage în tot locul, ridicând mâini curate, fără de mânie și fără șovăire (I Tim. 2, 8).
În Testamentul Vechi, de asemenea se practica rugăciunea prin participarea trupului, ca, de pildă, prin îngenunchere, plecarea capului, lovirea pieptului cu mâna, ridicarea mâinilor ș.a. Psalmistul zice: Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele, chemând numele Tău (Ps. 62, 5). Semnul Crucii în Vechiul Testament a fost prefigurat în binecuvântarea lui Iacov (Fac. 48, 14); în ținerea mâinilor lui Moise în chipul Crucii în timpul luptei cu Amalec (Ieș. 17, 11–12).
În Noul Testament, semnul Crucii se face astfel: se împreună trei degete de la mâna dreaptă (degetul mare, arătătorul și cel mijlociu, în timp ce celelalte două degete se țin strânse în palmă) și se duc la frunte, apoi la piept, la umărul drept și la urmă la umărul stâng, rostind cuvintele: În numele Tatălui (la frunte) și al Fiului (la piept) și al Sfântului Duh (la ambii umeri), după care apoi, lăsând mâna în jos, zicem «Amin!»
«În numele Tatălui» însemnează cinstirea lui Dumnezeu–Tatăl, Stăpânul tuturor. Coborârea mâinii la piept rostind cuvintele «și al Fiului» înseamnă coborârea Fiului lui Dumnezeu pe pământ pentru mântuirea noastră. Iar ducerea mâinii de la umărul drept la cel stâng rostind cuvintele «și al Sfântului Duh» înseamnă împăcarea noastră cu Dumnezeu și împreunarea cu El, prin harul Sfântului Duh adus nouă de Dumnezeu–Fiul.
Sectarul: Nu avem trebuință de semnul Crucii făcut cu mâna, pentru că Dumnezeu nu cere slujirea mâinilor omenești, căci cei ce se închină lui Dumnezeu trebuie să i se închine în duh și în adevăr și nu în trup, după cuvântul Apostolului: Dumnezeu... fiind Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini omenești și nici nu este slujit de mâini omenești, căci nu are nevoie de nimic, de vreme ce El ne dă tuturor viață și suflare și toate... (Fapte 17, 24–25). Iar Mântuitorul a vorbit femeii samarinence: Dar vine ceasul și acum este, când adevărații închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că și Tatăl astfel de închinători Își dorește. Duh este Dumnezeu și cei care I se închină, trebuie să I se închine în duh și în adevăr (Ioan 4, 23–24). Deci închinarea trebuie să fie în duh și nu în trup, cu duhul, iar nu cu mâna, în semnul crucii.
Preotul: În citatul prim nu este vorba de semnul Sfintei Cruci făcut cu mâna. Aici se spune numai că pe Dumnezeu nu trebuie să-L slujim cu ostenelile mâinilor noastre, cum am sluji pe oarecare om mai mare al nostru. Dumnezeu nu are nevoie de asemenea slujitori, omul fiind atât de mic față de El, încât în privința aceasta, ca și de altfel în orice privință, nu-L poate ajuta cu nimic.
În citatul al doilea, de asemenea, este vorba de cu totul altceva, și anume, că în curând se va începe o epocă nouă, în care închinarea lui Dumnezeu (cultul dumnezeiesc) va fi mai aproape de desăvârșire, mai adevărată (lăuntrică și spirituală), iar nu ca până atunci, aproape numai formală (exterioară și materială), legată de un anumit fel de lăcaș (templul), de o anumită localitate (Ierusalim, respectiv Garizim), de o anumită națiune (iudei, respectiv, samarineni). Căci Dumnezeu este Duh și ca atare nu poate fi cuprins între zidurile unui templu oarecare, fie în Ierusalim pe Muntele Sion, fie în Samaria, pe Muntele Garizim, și monopolizat acolo. El este pretutindeni și de aceea închinarea nu trebuie să fie legată de ceva material sau mărginit, ci trebuie să se facă «în duh», adică să fie internă (spirituală), cum nici la samarineni, nici la iudei nu fusese până atunci. Această închinare «în duh» este o închinare «în adevăr» sau adevărată – și aceasta va trebui să fie căutată și practicată. Dar prin aceasta nu înseamnă că se înlătură cultul exterior, ci numai că se pune mai multă bază pe cel interior, atât de nesocotit mai înainte; căci și cultul extern este necesar, dat fiind natura dublă a făpturii noastre, trupească și sufletească (Matei 6, 5-6; Rom. 12, 1; I Cor. 6, 15).
Dacă voi sectarii cereți de la noi numai închinare în duh, pentru ce voi, când vă rugați, plecați genunchii, vă plecați capetele, vă bateți piepturile, vă ridicați mâinile, vă împreunați mâinile amândouă și alte multe manifestări de acestea aveți în vremea rugăciunii? Pentru că și acestea sunt asemănătoare cu facerea semnului Crucii cu mâna, fiind participări ale trupului vostru la rugăciune. Oare credeți voi că vă puteți ruga vreodată fără ca trupul vostru să ia parte la osteneala rugăciunii? Dacă ați fi niște duhuri fără de trup, v-am crede, dar nefiind, niciodată nu vom crede aceste afirmații neîntemeiate pe adevăr. Ca și îngenuncherea, ca și plecarea capului, ca și metania sau ca și ridicarea mâinilor în sus la rugăciune, tot așa și semnul Sfintei Cruci făcut cu mâna, este un semn care arată o ținută religioasă sau o stare sufletească de evlavie în fața lui Dumnezeu, Căruia trebuie să-I slujim și cu sufletul și cu trupul nostru (I Cor. 6, 20; Filip. 1, 20).
Potrivnicii Crucii și ai semnului ei sunt vrăjmașii Crucii lui Hristos (Filip. 3, 18–19). Semnul Sfintei Cruci va vesti venirea a doua a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, după mărturia Sfintei Scripturi care zice: Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului și vor plânge toate neamurile pământului și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu slavă multă (Matei 24, 30–31). Acel semn este Crucea, deoarece ea este semnul puterii și al biruinței lui Hristos (I Cor. 1, 18; Col. 2, 15). Cu adevărat atunci se vor rușina cu rușine veșnică și căință toți vrăjmașii și hulitorii Sfintei Cruci; dar atunci căința lor nu le va mai folosi.
Satana urăște foarte mult semnul Sfintei Cruci, căci este arma cea nebiruită cu care Hristos a biruit și a prădat iadul, și de aceea îndeamnă pe toți cei rătăciți de la adevăr și care îi slujesc lui, să hulească și să vrăjmășească Crucea lui Hristos, căci, după cum câinele fuge de bățul cu care a fost lovit, tot așa și diavolul fuge de Crucea care îi amintește că prin ea a fost biruit .
Reply With Quote
  #2  
Vechi 26.06.2008, 01:07:57
ancah
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Fiecare miscare, care se face de crestini pentru a-si insemna fetele lor cu semnul Sfintei Cruci isi are insemnatatea ei tainica, plina de intelepciune Dumnezeiasca:

a) Mana dreapta, aleasa pentru facerea semnului Sfintei Cruci,simbolizeaza puterea Dumnezeirii: "Dreapta Ta, Doamne, s-a preamarit intru tarie, Mana Ta cea dreapta Doamne, a sfaramat pe vrajmasi, si cu multimea slavei Tale, ai zdrobit pe cei potrivnici" (Ies.15,6; Ps.117,26)
Mana dreapta mai simbolizeaza pe Domnul nostru Iisus Hristos, puterea Tatalui. "Iisus Nazarineanul...barbat Pooroc, puternic in lucru si in cuvant, inaintea lui Dumnezeu si a tot poporul" (Lc.24,19)

b)Prin cele trei degete ale mainii drepte, cu care facem semnul Sf. Cruci, noi marturisim credinta noastra in cele trei fete Dumnezeiesti: Tatal, Fiul si Duhul Sfant.

c) Cele doua degete adunate si lipite de podul palmei simbolizeaza cele doua firi ale Domnului nostru Iisus Hristos: firwea dumnezeiasca si firea omeneasca.Acestea ne mai inchipuiesc pe Adam si Eva, stramosii nostri; iar pdul palmei:Paradisul, in care ei au fost asezati de Dumnezeu spre afi fericiti, si pamantul blestemat, in care ei au fost asezati, dupa scoaterea din Rai, spre a-l munci.

d)Ridicarea mainii drepte la cap inseamna inaltimea cerului, capul cerului sau cerul cerurilor.

e)Punerea degetelor in frunte, cu rostirea cuvintelor: "In numele Tatalui", inseamna marturisirea dreptei noastre credinte in Dumnezeu Tatal, Parintele Luminilor, de la care ne vine tot darul desavarsit (Iac.1,17) Aici noi marturisim tainic primul articol al Simbolului Credintei: "Cred intr-Unul Dumnezeu Tatal,Atottiitorul, facatorul cerului si al pamantului, vazutelor tuturor si nevazutelor. Aceasta miscare sau o parte a semnuluisfintei Cruci, ne aminteste intotdeauna, ca precum de la capul sanatos cu o minte cultivata si luminata, izvorasc ganduri, cuvinte, scrieri, lucrari bune si sfinte; tot asa cu mult mai mult, pana la nemarginire, in ceruri si pe pamant toate lucrarile bune si darurile binefacatoare, izvorasc de la Tatal Ceresc, Parintele Luminilor. Prin miscarea si cuvintele acestea, noi ne rugam lui Dumnezeu, ca sa ne lumineze mintea si cugetele si lucrarile noastre, ca ori ce vo face sa fie bineplacut, spre Slava Lui, spre binele obstesc si spre mantuirea si fericirea noastra vremelnica. Aceasta miscare ne mai reaminteste datoria de a ne pastra mintea curata, ca lucrand dupa invataturile Dumnezeiesti, sa facem numai fapte bune, pe care vazandu-le oamenii,sa preamareasca pe Tatal nostru cel Ceresc. "Asa sa lumineze lumina voastra inaintea oamenilor, ca vazand ei faptele voastre cele bune, sa preamareasca pe Tatal vostru Care este in ceruri" (Mt.5,16; 1Petru2,12;

f) Pogorarea mainii drepte,de la frunte in jos si punerea celor trei degete la pantece cu cuvintele: "Si al Fiului" simbolizeaza MAntuitorului: Nasterea Lui din Tatal mai-nainte de toti vecii, intruparea cu corp omenesc i pantecele fecioresc al pururea Fecioarei Maria si nasterea sub vremi, activitatea Mesianica, patima de buna-voie, crucificarea, moartea, pradarea iadului, scoaterea dreptilor si Invierea Sa. Prin aceasta miscare a partii semnului sfintei Cruci, noi marturisim art.2, 3, 4 si 5 din simbolul credintei: "Cred... Si intru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-nascut, Care din Tatal S-a nascut mai-inainte de toti vecii.Lumina din Lumina, Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut nu facut; Cel de-o fiinta cu Tatal prin Care toate s-au facut. Care pentru noi oamenii si pentru anoastra mantuire, S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de laduhul Sfant, si din Fecioara Maria si S-a facut om. Si S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat, a patimit si S-a ingropat si a inviat a treia zi dupa Scripturi...". Pantecele inchipuie pamantul. Prin aceasta miscare aratam ca noi pamantenii suntem gata a iubi pe dumnezeu din toata inima, findca El ne-a adus din nefiinta, ne tine si ne poarta pururea grija de noi.

g) Ridicarea mainii drepte de la pantece, suirea ei si atingerea umarului drept cu cele trei degete ale ei, inchipuie slavita inaltare a Domnului nostru Iisus Hristos la ceruri si starea Lui de-a dreapta Tatalui (Mc.16,19; Lc 24,50; Ap 1,9; Lc 20, 42; 22,70; F.Ap 7, 55-56; Evr 12,2; Apoc 3,21;4,2; 5,13; 7,10) Aceasta o marturisim noi crestinii in art.6 al simbolului credintei: "Si S-a suit la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui". Cuvintele "Si al Sfantului Duh", ce le pronuntam indata ce atingem cu degetele in umarul drept, ne reaminteste fagaduinta data de Mantuitorul Apostolilor pentru trimiterea Sf. Duh asupralor, si implinirea ei a zecea zi dupa inaltarea Sa la ceruri. Acestea ne-o adeveresc Dumnezeiestile Scrispuri ale Noului Testament: "Eu voi ruga pe Tatal si alt Mangaietor va va da voua, ca sa ramana cu voi in veci. Duhul Adevarului.. Iar Mangaietorul Duhului Sfant pe care il va trimite Tatal intru numele Meu, acela pe voi va va invata toate si va va aduce aminte voua toate cele ce am grait voua... IAr cand va veni MAngaietorul, pe Care eu voi trimite voua de la Tatal, Duhul adevarului, Care de laTatal purcede. Acela va marturisi pentru Mine... Acela va va povatui la tot adevarul...Voi veti lua putere venind Duhul Sfant peste voi...In ziua cincizecimii - a cincizecea dupa Invierea Domnului - erau toti Apostolii adunati in acelasi loc. Atunci deodata a venit di cer un sunet ca vajaitul unui vant puternic si a umplut casa unde stateau ei. Niste limbi de foc au fost vazute impartindu-se deasupra lor si s-au asezat cate una pe fiecare din ei. si toti s-au umplut de Duhul Sfant si au inceput sa vorbeasca in alte limbi dupa cum le da lor Duhul a grai" (Ioan 14,16-26; 15,26; 16,13; F.Ap. 1,8; 2,1-4) Aceasta o marturisim si noi zilnic, prin cuvintele art,8 al simbolului de credinta, zicand: " Cred...Si intru Duhul Sfant Domnul de viata Facatorul, Care de la Tatal purcede, Cel ce impreuna cu Tatal si cu Fiul este inchinat si slavit, care a grait prin prooroci"...

h)Ducerea mainii de la umarul drept,la umarul stang, si cuvantul "Amin" arata: I. Incheierea semnului Sfintei Cruci si II. si incheierea tuturor socotelolor omenesti,adica a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, Judecata Universala, rasplata faptelor si asezarea definitiva a sufletelor in locurile pe care si le-au agonisit in viata asceasta vremelnica. (MC.10,40; Mt.20,23; 25,34)
Aceaasta o marturisesc Dumnezeiestile Scrispturi, Sf, Traditie, si o marturisim si noi zilnic princuvintele art.7: " SI iarasi va sa vina cu marire sa judece vii si mortii, a Carui Imparatie nu va avea sfarsit". Prin atingerea umarului drept si stang cu cuvintele: "Si alSfantului Duh, Amin", noi inchinaml li Dumnezeu toate puterile noastre trupesti si sufletesti, rugandu-L a ne da putere si dragoste aprinsa pentru a_l sluji spre buna placere a Lui.

i) Coborarea mainii de la umarul stang in jos catre pamant inchipuie umilinta mare pe care noi o aratam inaintea lui Dumnezeu, pentru iubirea Lui cea mare (Ioan3,16) Coborarea mainii dupa facerea Sf. Cruci mai inchipuie caderea sufletelor incarcate de pacate, neparasite si neispasite, de la infricosata Judecata in iadul intunecos, viermele neadormit...unde se vor munci in veci.

Semnul Sfintei Cruci ne reaminteste de Jertfa vie a Mantuitorului nostru Iisus Hristos, de pe Crucea infipta pe Golgota. Acest semn Dumnezeiesc ne aminteste despre ceea ce a facut Dumnezeu pentru mantuirea noastra si despre ceea ce trebuie sa facem noi pentru dragostea Lui.

Protosinghelul Nicodim Mandita "Sfaturi pentru pregatirea, mergerea so starea in SFANTA BISERICA ORTODOXA" Ed. Agapis 1997
Reply With Quote
  #3  
Vechi 28.09.2008, 03:42:30
ancah
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Sfânta Cruce purifică făptura
Miercuri 28 iunie 2006
«Am demonstrat că vechea traditie de a însemna cu Sf. Cruce mâncarea si băutura înainte de masă are o însemnătate mistică profundă. Această traditie are consecinte practice: mâncarea este purificată în mod real, imediat. Aceasta este o mare minune, care se întâmplă zi de zi», spune fiziciana Angelina Malakhovska, citată de ziarul Jizn. Malakhovska a studiat puterea semnului Sf. Cruci aproape zece ani, cu binecuvântarea Bisericii. Ea a efectuat un număr mare de experiente care au fost verificate repetat înainte de a fi prezentate publicului. Ea a descoperit în special proprietătile bactericide ale apei după ce a fost binecuvântată cu o rugăciune Ortodoxă si cu semnul Sf. Cruci. Ziarul informează că studiul a arătat, de asemenea, o nouă proprietate, necunoscută în trecut, a cuvântului lui Dumnezeu de a transforma structura apei, crescându-i considerabil densitatea optică în domeniul spectral al undelor scurte ultraviolete. Oamenii de stiintă au verificat efectul rugăciunii Tatăl Nostru si al semnului ortodox al Sf. Cruci asupra bacteriilor patogene. Mostre de apă din diverse medii – fântâni, râuri, lacuri – au fost prelevate pentru cercetare. Toate mostrele contineau staphylococul auriu, un bacil din colon. S-a dovedit că dacă rugăciunea Tatăl Nostru este rostită si se face semnul Sf. Cruci peste mostrele de apă, numărul bacteriilor periculoase scade de sapte, zece, sute si chiar mii de ori. Experientele au fost astfel concepute încât să excludă posibilitatea impactului unor sugestii mentale. Rugăciunea a fost spusă atât de credinciosi cât si de necredinciosi, dar numărul de bacterii patogene în medii diferite si cu diverse bacterii totusi a scăzut, comparând cu mostrele de referintă. Oamenii de stiintă au dovedit, de asemenea, efectul benefic al rugăciunii si al semnului Sf. Cruci asupra persoanelor. Toti participantii la teste au avut presiunea arterială stabilizată si indicii sângelui îmbunătătiți. Impresionant este faptul ca indicii sângelui s-au modificat în sensul către însănătosire: persoanele hipotensive au avut ridicări de presiune iar cele hipertensive scăderi de presiune. S-a observat, de asemenea, că dacă semnul Sf. Cruci este făcut neglijent, cu cele trei degete împreunate incorect sau duse în afara locurilor potrivite – mijlocul frunții, centrul plexului solar si cavitătile umerilor drept si stâng – rezultatul pozitiv a fost mult mai redus sau chiar absent total. (Text difuzat de Interfax, la Moscova, în 17 martie 2006, sub titlul : Savantii au dovedit experimental minunile înfăptuite de semnul crucii si de rugăciuni).
http://www.credinta-ortodoxa.ro/spip.php?breve3
Reply With Quote
  #4  
Vechi 29.09.2008, 02:11:06
ancah
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

M-as bucura daca colegii nostri neo-protestanti ar citi acest articol, pentru a vedea efectul Sfintei Cruci asupra hranei si implicit asupra sanatatii noastre.
Ei, ce parere aveti?
Reply With Quote
  #5  
Vechi 29.09.2008, 09:48:09
seminaristul seminaristul is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 28.06.2007
Locație: buricu' pamantului ARAD
Religia: Ortodox
Mesaje: 398
Implicit

Citat:
În prealabil postat de ancah
M-as bucura daca colegii nostri neo-protestanti ar citi acest articol, pentru a vedea efectul Sfintei Cruci asupra hranei si implicit asupra sanatatii noastre.
Ei, ce parere aveti?
ochi au si nu vor vedea...
Reply With Quote
  #6  
Vechi 29.09.2008, 09:48:40
seminaristul seminaristul is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 28.06.2007
Locație: buricu' pamantului ARAD
Religia: Ortodox
Mesaje: 398
Implicit

Citat:
În prealabil postat de seminaristul
Citat:
În prealabil postat de ancah
M-as bucura daca colegii nostri neo-protestanti ar citi acest articol, pentru a vedea efectul Sfintei Cruci asupra hranei si implicit asupra sanatatii noastre.
Ei, ce parere aveti?
ochi au si nu vor vedea...
referitor la "coledzi" nostrii
Reply With Quote
  #7  
Vechi 29.09.2008, 12:20:58
ancah
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Poate ca nu vor sa creada ce spune un ortodox, dar poate ca ciulesc urechea, atunci cand stiinta confirma efectul semnului crucii asupra mancarii, a apei si a microbilor. Eu, personal, nu as putea ramane indiferenta stiind ca exista ceva care imi poate steriliza mancarea si apa. Mai ales ca acel "ceva" nu costa, caci nu se cumpara, ci e un gest plin de semnificatie, semnificatie pe care unii o trec cu usurinta cu vederea.
Reply With Quote
  #8  
Vechi 29.09.2008, 13:15:15
mihai07
Guest
 
Mesaje: n/a
Implicit

Citat:
În prealabil postat de ancah
Poate ca nu vor sa creada ce spune un ortodox, dar poate ca ciulesc urechea, atunci cand stiinta confirma efectul semnului crucii asupra mancarii, a apei si a microbilor. Eu, personal, nu as putea ramane indiferenta stiind ca exista ceva care imi poate steriliza mancarea si apa. Mai ales ca acel "ceva" nu costa, caci nu se cumpara, ci e un gest plin de semnificatie, semnificatie pe care unii o trec cu usurinta cu vederea.
Vorba seminaristului: ochi au si nu vad, urechi au si nu vor sa auda. Stai linistita ca o sa vina tot cu argumentele lor slabe (ca sa il citez pe marele invatat vasinec, care se crede mai presus de sfinti).
Reply With Quote
  #9  
Vechi 29.09.2008, 15:06:47
Tia's Avatar
Tia Tia is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 20.08.2008
Religia: Ortodox
Mesaje: 245
Implicit

M-am bucurat foarte cand am citit lucrul acesta. Iata ca ar trebui sa le dispara toate retinerile si indoielile referitoare la Sfanta Cruce. ei spun ca este pacat ce facem noi,ca Domnul nostru Iisus Hristos a murit in chinuri pe cruce, nu vor sa inteleaga ce le zicem noi.
Reply With Quote
  #10  
Vechi 29.09.2008, 22:52:45
vasinec vasinec is offline
Banned
 
Data înregistrării: 13.08.2008
Locație: Brasov
Mesaje: 948
Implicit

Citat:
În prealabil postat de ancah
Poate ca nu vor sa creada ce spune un ortodox, dar poate ca ciulesc urechea, atunci cand stiinta confirma efectul semnului crucii asupra mancarii, a apei si a microbilor. Eu, personal, nu as putea ramane indiferenta stiind ca exista ceva care imi poate steriliza mancarea si apa. Mai ales ca acel "ceva" nu costa, caci nu se cumpara, ci e un gest plin de semnificatie, semnificatie pe care unii o trec cu usurinta cu vederea.
Referitor la Cruce, mi-a placut mai mult ce ne spune Sf. Apostol Pavel in 1 Corinteni cap.1, incepand cu vers. 17. Apropo, Sfintii Apostoli nu mentioneaza nici o data, ca si-ar fi facut semnul Sfintei Cruci. Au avut nesansa sa nu o cunoasca pe Angelina Malakhovskaya. Oare cat de curata era mancarea lor? "Nicidecum Doamne", a raspuns Petru. Caci niciodata nu am mancat ceva spurcat sau necurat"(Faptele Apostolilor 10:14). Apostolul Petru nu a mancat niciodata ceva spurcat sau necurat. Si totusi nu si-a facut semnul Crucii.

Poate ca o fi adevarat ce ne spune Angelina Malakhovskaya. De ce totusi, poporul roman, detine locuri fruntase in clasamentele referitoare la numarul de bolnavi? Probabil uita sa faca semnul Crucii peste sticlele de alcool, peste pachetele de tigari, peste carnea grasa de porc, etc.

Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Acatistul Sfintei Cruci denissa Despre Biserica Ortodoxa in general 32 07.11.2017 23:11:51
Reprezentarile sfintei cruci costel Generalitati 4 09.01.2012 18:04:03
Inaltarea Sfintei Cruci Tia Diverse Sarbatori 32 16.09.2011 23:52:02
Săptămâna Sfintei Cruci Carmen FUNIERU Impartasania (Taina Euharistiei) 1 04.09.2010 23:30:41
Despre cinstirea Sfintei Cruci strajeru Secte si culte 115 12.03.2008 03:11:17