Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Generalitati > Generalitati
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 22.06.2013, 00:37:22
Daniel_Ortodox Daniel_Ortodox is offline
Banned
 
Data înregistrării: 02.01.2013
Locație: pămîntul omenirii căzute
Religia: Ortodox
Mesaje: 428
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru Daniel_Ortodox
Implicit Diverse - Generalități - Lumea

Doamne ajută.

Diverse. Generalități. Lumea:

Vechiul:
"Să tremure înaintea Lui tot pământul, că El a întemeiat lumea și nu se va clătina." I Paralipomena 16, 30
"Și fusese cumpărat ca eu să mă sperii și să fac așa Și să greșesc, ca apoi să aibă lumea părere urâtă despre mine, și să fiu prigonit pentru această scădere." Neemia 6, 13
"Dacă oprește apele pe loc, ele scad și pier; dacă le dă drumul, ele răstoarnă lumea;"Iov 12, 15
"Pomenirea lui se șterge de pe pământ și în toată lumea numele i-a pierit." Iov 18, 17
"Erau goniți din mijlocul oamenilor și după ei lumea urla ca după niște hoți." Iov 30, 5
"Și El va judeca lumea; cu dreptate va judeca popoarele." Psalmi 9, 8
"Al Domnului este pământul și plinirea lui; lumea și toți cei ce locuiesc în ea." Psalmi 23, 1
"Glasul tunetului Tău în vârtej, luminat-au fulgerele Tale lumea, clătinatu-s-a și s-a cutremurat pământul." Psalmi 76, 17
"Mai înainte de ce s-au făcut munții și s-a zidit pământul și lumea, din veac și până în veac ești Tu." Psalmi 89, 2
"Pentru că a întărit lumea care nu se va clinti." Psalmi 92, 2
"Judeca-va lumea întru dreptate și popoarele întru adevărul Său." Psalmi 95, 13
"Judeca-va lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire." Psalmi 97, 11
"puțină nebunie strică prețul la multă înțelepciune." Ecclestiasticul 10, 1
"Atunci voi pedepsi lumea pentru fărădelegile ei și pe cei nelegiuiți pentru păcatele lor. Voi smeri mândria celor îngâmfați și obrăznicia celor cruzi o voi arunca la pământ." Isaia 13, 11
""Ia chitara, dă ocol cetății, tu, desfrânată! Cântă cât mai bine, reia cântările ca lumea să-și aducă aminte de tine!"" Isaia 23, 16
"Pământul este în chin și sleit, lumea tânjește și se istovește, cerul împreună cu pământul vor pieri. Pământul este pângărit sub locuitorii lui, căci ei au călcat legea, au înfrânt orânduiala și legământul stricatu-l-au pe veci!" Isaia 24, 4-5
"Dar într-o zi Iacov va prinde rădăcini, Israel (creștinismul) va înflori, va rodi și cu roadele sale lumea o va umple." Isaia 27, 6
""Eu sunt Domnul, Care a zidit lumea; singur am făcut cerurile, Eu am întărit pământul, și cine Mi-a fost într-ajutor?" Isaia 44, 24
""Păziți-vă! Un necurat! Striga lumea după ei. "Fugiți, la o parte, nu-i atingeți!" Și dacă mai voiesc să rătăcească undeva se zicea printre neamuri n-ar trebui să rămână aici!" Plîngerile lui Ieremia 4, 15
"Duhul lui Dumnezeu umple lumea, El cuprinde toate și știe orice șoaptă." Înțelepciunea lui Solomon 1, 7
"Că dacă au putut să adune atâta învățătură, ca să cerceteze lumea, cum n-au aflat ei mai degrabă pe Stăpânul lumii?" Înțelepciunea lui Solomon 13, 9

Noul:
"Pentru că ce-i va folosi omului, dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde? Sau ce va da omul în schimb pentru sufletul său?" Matei 16, 26
"În lume era și lumea prin El s-a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut." Ioan 1, 10
"Cel ce își iubește sufletul îl va pierde; iar cel ce își urăște sufletul în lumea aceasta îl va păstra pentru viața veșnică." Ioan 12, 25
"Și dacă aude cineva cuvintele Mele și nu le păzește, nu Eu îl judec; căci n-am venit ca să judec lumea ci ca să mântuiesc lumea." Ioan 12, 47
"Au nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea este judecată de voi, oare sunteți voi nevrednici să judecați lucruri atât de mici? Nu știți, oare, că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult cele lumești?" I Corinteni 6, 2-3
"Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaște; voi Îl cunoașteți, că rămâne la voi și în voi va fi! Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. Încă puțin timp și lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veți vedea, pentru că Eu sunt viu și voi veți fi vii." Ioan 14, 17-19
"Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său; dar pentru că nu sunteți din lume, ci Eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște." Ioan 15, 18-19
"Și El, venind, va vădi lumea de păcat și de dreptate și de judecată." Ioan 16, 8
"Adevărat, adevărat zic vouă că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura." Ioan 16, 20
"Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveți. În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea." Ioan 16, 33
"Eu le-am dat cuvântul Tău, și lumea i-a urât, pentru că nu sunt din lume, precum Eu nu sunt din lume. Nu Mă rog ca să-i iei din lume, ci ca să-i păzești pe ei de cel viclean. Ei nu sunt din lume, precum nici Eu nu sunt din lume." Ioan 17, 14-16
"Dar sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că lumea aceasta n-ar cuprinde cărțile ce s-ar fi scris. Amin." Ioan 21, 25
"Pentru că a hotărât o zi în care va să judece lumea întru dreptate, prin Bărbatul pe care L-a rânduit, dăruind tuturor încredințare, prin Învierea Lui din morți." F.A. 17, 31
"Pentru că Avraam și seminția lui nu prin lege au primit făgăduința că vor moșteni lumea, ci prin dreptatea cea din credință." romani 4, 13
"Căci de vreme ce întru înțelepciunea lui Dumnezeu lumea n-a cunoscut prin înțelepciune pe Dumnezeu, a binevoit Dumnezeu să mântuiască pe cei ce cred prin nebunia propovăduirii." I Corinteni 1, 21
"Și cei ce se folosesc de lumea aceasta, ca și cum nu s-ar folosi deplin de ea. Căci chipul acestei lumi trece. Dar eu vreau ca voi să fiți fără de grijă." I Corinteni 7, 31-32
"Dar, fiind judecați de Domnul, suntem pedepsiți, ca să nu fim osândiți împreună cu lumea." I Corinteni 11, 32
"Iar mie, să nu-mi fie a mă lăuda, decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, și eu pentru lume!" Galateni 6, 14
"Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit în pustii, și în munți, și în peșteri, și în crăpăturile pământului." Evrei 11, 38
"Preadesfrânaților! Nu știți, oare, că prietenia lumii este dușmănie față de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș lui Dumnezeu." Iacov 4, 4
"Nu iubiți lumea, nici cele ce sunt în lume. Dacă cineva iubește lumea, iubirea Tatălui nu este întru el; Pentru că tot ce este în lume, adică pofta trupului și pofta ochilor și trufia vieții, nu sunt de la Tatăl, ci sunt din lume. Și lumea trece și pofta ei, dar cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac." I Ioan 2, 15-17
"Vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să ne numim fii ai lui Dumnezeu, și suntem. Pentru aceea lumea nu ne cunoaște, fiindcă nu L-a cunoscut nici pe El." I Ioan 3,1
"Aceia sunt din lume, de aceea grăiesc ca din lume și lumea îi ascultă." I Ioan 4, 5
"Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea, și aceasta este biruința care a biruit lumea: credința noastră. Cine este cel ce biruiește lumea dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu?" I Ioan 5, 4-5
"Știm că suntem din Dumnezeu și lumea întreagă zace sub puterea celui rău." I Ioan 5, 19

Pe mine personal, văzînd lumea, cu ce este al ei, mă apropie mai mult de Dumnezeu. Îmi provoacă o mai respingere față de lume și de nebunia ei, mă face să doresc să urmez mai mult lui Dumnezeu.

Încercați, cu discernămînt, ca observatori, fiecare post al vostru să aibe o simbolistică creștină, dacă nu, măcar o explicație creștină.

Iertați și pomeniți. Bucurii. Hristos a înviat !
Reply With Quote
  #2  
Vechi 22.06.2013, 00:40:51
Daniel_Ortodox Daniel_Ortodox is offline
Banned
 
Data înregistrării: 02.01.2013
Locație: pămîntul omenirii căzute
Religia: Ortodox
Mesaje: 428
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru Daniel_Ortodox
Implicit

Doamne ajută.

Pentru că am fost o vreme în anglia, în babilonul și iadul care e londra, așa arată "Calendarul" la BBC.
Se observă chiar și calendarul păgîn, din nefericire.

http://www.bbc.co.uk/religion/tools/calendar/

Să ne fie spre înțelepțire și evitarea nebuniei ecumenismului rău, atît de iubit de globalizare.

Bucurii.
Reply With Quote
  #3  
Vechi 22.06.2013, 00:43:35
Daniel_Ortodox Daniel_Ortodox is offline
Banned
 
Data înregistrării: 02.01.2013
Locație: pămîntul omenirii căzute
Religia: Ortodox
Mesaje: 428
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru Daniel_Ortodox
Implicit

Doamne ajută.

Viața fabuloasă a celor mai bogați miliardari (nu milionari) ai pămîntului. E doar în engleză.

http://www.youtube.com/watch?v=UwxP_OZWWRg

Mie mi-e silă. Nu de ei. De neînțelegerea lor. De respingerea lui Dumnezeu. Mă face să-mi doresc mai mult simplitatea, curăția, trup și suflet, mă face să-i iubesc mai mult și să înmulțesc mai mult virtuțiile.

Bucurii.
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare