Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Biserica Ortodoxa si alte religii > Secte si culte
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 31.01.2013, 05:15:15
Daniel_Ortodox Daniel_Ortodox is offline
Banned
 
Data înregistrării: 02.01.2013
Locație: pămîntul omenirii căzute
Religia: Ortodox
Mesaje: 428
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru Daniel_Ortodox
Implicit Sfanta traditie - sfanta predanie

Doamne ajută! Începem cu rugăciune.

Vă iubesc în Domnul, vă îmbrățișez cu sărutare sfântă, iubiții Domnului.
Frați ai mei sunteți, cu toți oamenii pământului, pentru care Hristos Iisus a murit pe Cruce, sfințind-o cu sângele Său și a înviat. Pe toți vă iubește și vă așteaptă acasă, măcar în al 11-lea ceas, și veți avea plata cu cel din primul ceas (secol creștin). Vă iubește Domnul, iubiții mei!

Voi nu știți ce este Sfânta Tradiție. Vă explic simplu:

Știm că Sfânta Tradiție sau Sfânta Predanie este învățătura dată (lăsată și transmisă) de Dumnezeu prin viu grai Bisericii Sale, adică ceea ce s-a vorbit (Hristos-Apostoli, Apostoli-ucenicii lor, ucenicii-episcopii, preoții și diaconii în fiecare comunitate creștină nou înființată sau nu numai) înainte de orice scriere, din care o parte s-a fixat în scris, mai târziu.
Ca și Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiție cuprinde descoperirea dumnezeiască trebuitoare mântuirii noastre. Aflăm mai jos cum. Ea e viața Bisericii în Duhul Sfânt ("viața Duhului Sfânt în Biserică" - spune Vladimir Lossky). Fluviul viu al Bisericii: "Fraților, vă poruncim în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă feriți de orice frate care umblă fără rânduială și nu după predania pe care ați primit-o de la noi."II Tesaloniceni 3, 6.

Deci, iubiților, Sfânta Tradiție -învățătura dată de apostoli primilor episcopi, iar aceștia celor de după ei până astăzi. Ea e vorbirea din definițiile sinoadelor ecumenice, din scrierile Sfinților Părinți și din cărțile de slujbă ale Bisericii.
De ce? Nu se știa nimic despre creștinism, când Pavel de exemplu, înființa o nouă comunitate de creștini, ei nu știau nimic, și le era vorbită învățătura creștină, și ei o vorbeau între ei, și apoi la alții. Preoții și diaconii aveau primul cuvânt, conduși de episcopul lăsat de Pavel. La care i-a spus Pavel să ungă alții după el acolo și în comunitățile vecine. Sfânta Tradiție devine o extensie a Bibliei. E același lucru. E Biblia vorbită. Învățătura creștină vorbită.
Și mai mult decât atât. Mai târziu tâlcuirea Bibliei de către Sfinții Părinți, explicarea ei, se numește de asemenea Sfântă Tradiție. De ce?"Și alergând Filip l-a auzit citind pe proorocul Isaia, și i-a zis: Înțelegi, oare, ce citești? Iar el a zis: Cum aș putea să înțeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se urce și să șadă cu el. Fap. Ap. 8, 30-31.

Noi nu avem voie! cădem în erezie. De ce? Uite de ce: "Cum vorbește despre acestea, în toate epistolele sale, în care sunt unele lucruri cu anevoie de înțeles, pe care cei neștiutori și neîntăriți le răstălmăcesc, ca și pe celelalte Scripturi, spre a lor pierzare." II Petru 3, 16 Avem nevoie de cineva care să ne tâlcuiască Scripturile. De ce? "Oare toți sunt apostoli? Oare toți sunt prooroci? Oare toți învățători? Oare toți au putere să săvârșească minuni?" I Corinteni 12, 29 Nu toți au voie, doar unii.
Și dacă Apostolii nu mai sunt, unde căutăm? La Sfinții Părinți. Ei sunt învățătorii. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții prooroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Efeseni 4, 11 De ce ei sunt? Ei au Duhul Sfânt, spre a ne tâlcui. Pentru că așa a zis Domnul.

Învățătura creștină autentică (ortodoxă) face diferența între Sfânta Tradiție (Tradiția) și diferitele tradiții bisericești care ar putea exista în istoria creștinismului, care nu fac parte din Sfânta Tradiție, sau Sfânta Predanie (Predania). Zice minunat:"Deci, dar, fraților, stați neclintiți și țineți predaniile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră." II Tesaloniceni 2, 15.
Primul nivel al distincției dintre Tradiție și tradiții este dat de sfântul Vincențiu de Lerins, în mica sa scriere Commonitorium, unde afirmă: "Quod ubique, quod semper, quod ab omnibus traditur est" - "Trebuie să primim ceea ce este crezut pretutindeni, dintotdeauna și de către toți".

Această "definire" a Tradiției, iubiților, unanim apreciată de teologii Bisericii creștine, din primele veacuri creștine și până azi, NICI UN SECTAR, VREODATĂ nu o va zdruncina cu neștiința lor, căci aici e Adevărul.

Iată vă dau și vă arăt Adevărul. HRISTOS! În Ortodoxie!
Se vrea totuși să se dea ei defectul că prin prisma Sfintei Tradiții ar putea fi interpretată ca ceva static, ca un tezaur care s-a dat o dată pentru totdeauna. Ori, lucrarea Duhului Sfânt în istorie și în Biserică nu s-a oprit vreodată, după făgăduința Mântuitorului: "Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu" (Ioan 14, 26). Ne va învăța toate, iată. Prin cine? Prin Sfinții Părinți, peste care se pogoară: Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Fotie cel Mare, Sfântul Chiril al Alexandriei și toți sfinții.
"Fraților, vă laud că în toate vă aduceți aminte de mine și țineți predaniile cum vi le-am dat." I Corinteni 11, 2

Lucrarea Duhului Sfânt în Biserică, în cazul explicării, interpretării și dezvoltării învățăturii creștine a Sfintei Scripturi, s-a făcut în istoria Bisericii prin Sfinții Părinți și prin Sinoadele ecumenice. Această explicare, interpretare, tâlcuire și dezvoltare organică se face în spiritul predicii Mântuitorului, a Apostolilor și a urmașilor lor; iar pe de altă parte, aceste dezvoltări organice, trebuie să primească acceptul Bisericii universale, să fie receptate de conștiința Bisericii. Așa s-a organizat Biserica lui Hristos, Biserica Creștină mereu. "Deci, dar, fraților, stați neclintiți și țineți predaniile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră." II Tesaloniceni 2, 15.
Cât timp această validare a conștiinței Bisericii nu are loc, aceste învățături, explicări, interpretări sau dezvoltări organice rămân tradiții bisericești, nemântuitoare. Sfânta Tradiție la fel ca Sfânta Scriptură, sunt mântuitoare. Ele sunt adevăruri validate de Sfântul Sinod, unde episcopii s-au adunat "Că unde sunt doi sau trei, adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor." Matei 18, 20 la fel ca primul sinod ținut de Apostoli la Ierusalim, cum aflăm din Faptele Apostolilor.

De la moartea Mântuitorului Iisus Hristos și până la compunerea primelor scrieri inspirate de către Sfinții Apostoli, învățătura creștină s-a transmis prin viu grai. Din această transmisie orală s-au născut diferite scrieri, au constituit în timp ceea ce numim azi Noul Testament. Evanghelistul Luca zice în prologul evangheliei sale ca a studiat toate documentele despre Iisus pe care le-a putut găsi (Luca 1, 1-3).
Așadar, Noul Testament s-a născut din această Sfântă Tradiție, a ceea ce s-a transmis prin viu grai, din unii în alții, în mare parte, în cadrul Bisericii (alte compoziții care pretindeau a fi inspirate au circulat și înainte și după, în comunități creștine ne-ortodoxe). Noul Testament face deci parte din Sfânta Tradiție, din unul și același fluviu al vieții Duhului Sfânt în istorie.

De aceea, în Biserica Creștină (Ortodoxă desigur) nu există propriu-zis diferență de "autoritate" între Sfânta Tradiție și Sfânta Scriptură. S-au întemeiat una pe temelia celeilalte. Sunt surori gemene. E Duhul Sfânt în amândouă.

Diavol este hristosul iehoviștilor, diavolul hristos al penticostalismului, baptismului, adventismului sau diavolul hristos din romano-catolicism. Ce facem când vedem că un om stăruie în erezie?
UITE ASTA TREBUIE SA FACEM:

"Iar de întrebările nebunești și de înșirări de neamuri și de certuri și de sfădirile pentru lege, ferește-te, căci sunt nefolositoare și deșarte. De omul eretic, după întâia și a doua mustrare, depărtează-te, știind că unul ca acesta s-a abătut și a căzut în păcat, fiind singur de sine osândit." Tit 3, 9-11

Zice la I Timotei 6, 3-5: "Iar de învață cineva altă învățătură și nu se ține de cuvintele cele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura cea după dreapta credință, acela e un îngâmfat, care nu știe nimic, suferind de boala discuțiilor și a certurilor de cuvinte, din care pornesc: ceartă, pizmă, defăimări, bănuieli viclene. Gâlcevi necurmate ale oamenilor stricați la minte și lipsiți de adevăr, care socotesc că evlavia este un mijloc de câștig. Depărtează-te de unii ca aceștia."
În altă parte 2 Petru 2, 1-3: "Dar au fost în popor și prooroci mincinoși, după cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura eresuri pierzătoare și, tăgăduind chiar pe Stăpânul Care i-a răscumpărat, își vor aduce lor grabnică pieire. Și mulți se vor lua după învățăturile lor rătăcite și, din pricina lor, calea adevărului va fi hulită. Și din poftă de avere și cu cuvinte amăgitoare, ei vă vor momi pe voi. Dar osânda lor, de mult pregătită, nu zăbovește și pierzarea lor nu dormitează."
MINUNAT: "Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema! Precum v-am spus mai înainte, și acum vă spun iarăși: Dacă vă propovăduiește cineva altceva decât ați primit – să fie anatema!" Galateni 1, 8-9.

Minunat de simplu, așa-i? Nu mai stați în căderea dracilor. Iubiți Adevărul. Dar să fim atenți că e taină. Noi, creștinii, așa procedăm:

"De-ți va greși ție fratele tău, mergi, mustră-l pe el între tine și el singur. Și de te va asculta, ai câștigat pe fratele tău. Iar de nu te va asculta, ia cu tine încă unul sau doi, ca din gura a doi sau trei martori să se statornicească tot cuvântul. Și de nu-i va asculta pe ei, spune-l Bisericii; iar de nu va asculta nici de Biserică, să-ți fie ție ca un păgân și vameș" Matei 18, 15-17.

Bucurați-vă, Domnul a binevoit vouă.

Hristos a înviat !

Last edited by Daniel_Ortodox; 31.01.2013 at 05:18:45. Motiv: SFÂNTA TRADIȚIE - SFÂNTA PREDANIE
Reply With Quote
  #2  
Vechi 31.01.2013, 11:20:27
penticostalul penticostalul is offline
Banned
 
Data înregistrării: 02.06.2011
Locație: Intru ceruri, în Hristos Iisus
Religia: Protestant
Mesaje: 530
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Daniel_Ortodox Vezi mesajul

Doamne ajută. Începem cu rugăciune.
Din motive binecuvântate am lipsit o perioadă. Iertați-mi lipsa.
Bucurii.

Nu mai aveți vreo câteva?

P.S.
Încheiem cu „Tatăl Nostru”
Adunarea este liberă!

Last edited by penticostalul; 31.01.2013 at 11:28:33.
Reply With Quote
  #3  
Vechi 31.01.2013, 12:44:53
stefan florin's Avatar
stefan florin stefan florin is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 09.02.2011
Religia: Ortodox
Mesaje: 4.805
Implicit

Citat:
În prealabil postat de penticostalul Vezi mesajul
Nu mai aveți vreo câteva?
P.S.
Încheiem cu „Tatăl Nostru”
Adunarea este liberă!
nu fi ironic amice
Reply With Quote
  #4  
Vechi 31.01.2013, 14:46:29
penticostalul penticostalul is offline
Banned
 
Data înregistrării: 02.06.2011
Locație: Intru ceruri, în Hristos Iisus
Religia: Protestant
Mesaje: 530
Implicit

De ce, amice?
Dă-mi trei motive!
Reply With Quote
  #5  
Vechi 31.01.2013, 15:08:41
Daniel_Ortodox Daniel_Ortodox is offline
Banned
 
Data înregistrării: 02.01.2013
Locație: pămîntul omenirii căzute
Religia: Ortodox
Mesaje: 428
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru Daniel_Ortodox
Implicit

Citat:
În prealabil postat de penticostalul Vezi mesajul
Nu mai aveți vreo câteva?
P.S.
Încheiem cu „Tatăl Nostru”
Adunarea este liberă!
Doamne ajută.
De mine da, poți scăpa, dar de Adevăr, niciodată, niciunde. Fie că Îl accepți sau nu, El este Cel Ce este.
Și mai bine este ție să nu-ți întărești cerbicele ca diavolii împotriva Mielului, ci să slujești Lui, cum și El slujește nouă neîncetat și să ascultăm de El, că dulce e El și ascultarea de El.
Bucurii.
Reply With Quote
  #6  
Vechi 31.01.2013, 15:33:28
penticostalul penticostalul is offline
Banned
 
Data înregistrării: 02.06.2011
Locație: Intru ceruri, în Hristos Iisus
Religia: Protestant
Mesaje: 530
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Daniel_Ortodox Vezi mesajul
Doamne ajută.
De mine da, poți scăpa, dar de Adevăr, niciodată, niciunde. Fie că Îl accepți sau nu, El este Cel Ce este.
Și mai bine este ție să nu-ți întărești cerbicele ca diavolii împotriva Mielului, ci să slujești Lui, cum și El slujește nouă neîncetat și să ascultăm de El, că dulce e El și ascultarea de El.
Bucurii.
Slăvit să fie Hristos!

El este Mirele, Prietenul și Stăpânul meu de acum 25 de ani de când i-am deschis inima și El a intrat în ea conform promisiunii lui care întotdeauna este DA și AMIN: „Iată, stau la ușă și bat; de va auzi cineva glasul Meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu Mine.” Apocalipsa 3:20.


Dar recunosc că de multe ori, de mult prea multe ori de atunci mi-am întărit cerbicele împotriva Sa și nu l-am ascultat, L-am trădat și L-am întristat, păcătuind împotriva Lui și întorcându-mi fața spre cele lumești, colorate și îmbietoare ale celui încornorat.
Vai mie, păcătosul!
Dar Domnul s-a îndurat de fiecare dată când mi-am mărturisit greșul și mi-a dat iertarea lui cea dulce după mare îndurarea Lui.

Și nici de tine, scump frate în Domnul, nu vreu să scap ci, dimpotrivă, să ne îndemnăm unul pe celălalt la fapte bune și la ascultare de Sfântă Voia Sa pentru a ajunge cu bine în Împărăția cea Cerească.

Te iubesc mult, nu pentru că ai merita, ci pentru că demult, Hristos a turnat adânc în inima mea Duhul lui Cel Sfânt și împreună cu Duhul Său, așa cum pe glăsuiește dumnezeiescul Pavel în Romani 5:5 - iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre, prin Duhul Sfânt, Cel dăruit nouă.

Multe bucurii!
Reply With Quote
  #7  
Vechi 31.01.2013, 16:18:43
Daniel_Ortodox Daniel_Ortodox is offline
Banned
 
Data înregistrării: 02.01.2013
Locație: pămîntul omenirii căzute
Religia: Ortodox
Mesaje: 428
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru Daniel_Ortodox
Implicit

Slavă lui Dumnezeu! Și pe pământ pace, între oameni bună voire.

Știam eu că nu ești un om rău. Mulțumesc pentru gândul bun și curat.
Și eu te iubesc cu adevărat. Domnul Dumnezeu știe că spun adevărul. De s-ar ivi vreun necaz mare și viața mi-aș da-o pentru tine, iubitul meu. Așa de mult te iubesc.
"Aceasta este porunca Mea: să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit Eu." Ioan 15, 12.

Dar ce facem, scumpul meu, că uite ce zice Domnul:
"Căci se vor ridica hristoși mincinoși și prooroci mincinoși și vor da semne mari și chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putință, și pe cei aleși." Matei 24, 24.
E plină lumea astăzi de hristoși mincinoși! Așa-i? Pot fi toate confesiunile creștine adevărate? Oare toți hristoșii sunt adevărați și mântuiesc? Uite ce zice Domnul
"Un Domn, o credință, un botez." Efeseni 4, 4.
Atunci când învață altceva decât ce se învăța până atunci, e altă învățătură, fără rugăciuni ca să se roage Sfinții pentru noi, fără Sfintele Icoane, e un alt creștinism, altă Evanghelie. Și uite ce spune:
"Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema!" Galateni 1, 8.
"Iar de învață cineva altă învățătură și nu se ține de cuvintele cele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura cea după dreapta credință, acela e un îngâmfat, care nu știe nimic, suferind de boala discuțiilor". I Timotei 6, 3.

Nu vreau să cred că ești un îngâmfat, căci îmi dovedești că iubești pe Dumnezeu. Dar știi unde greșești. Tu vrei să iubești pe Dumnezeu, dar nu iubești pe Dumnezeu Adevărat, Savaot, Treime, Iubire. Ci pe dumnezeul penticostal, pe hristosul diavol al penticostalismului. Care, acel hristos diavol, a căutat să fure oamenii de pe calea cea dreaptă ca ei să nu mai țină predania dată nouă de Sfinții Apostoli.
Da, iubești pe Domnul, uite ce zice Domnul:
"Cel ce păzește poruncile Lui rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu în el; și prin aceasta cunoaștem că El rămâne în noi, din Duhul pe care ni L-a dat." I Ioan 3, 24.
Noi, creștinii (ortodocși, singurii) am păzit poruncile Lui, cu strictețe, iubire și devotament, până azi. Am păzit că uite ce zice:
"Deci, dar, fraților, stați neclintiți și țineți predaniile pe care le-ați învățat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră." II Tesaloniceni 2, 15.
Uite ce zice:
"Fraților, vă poruncim în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă feriți de orice frate care umblă fără rânduială și nu după predania pe care ați primit-o de la noi."
II Tesaloniceni 3, 6.

Ai citit, scumpul meu despre Sfânta Tradiție, sau Sfânta Predanie? Care e opinia ta? Ce părere ai cu ce este scris acolo? Ce părere ai despre hristoșii mincinoși? Ce consideri tu că este cu acei hristoși mincinoși?

Bucurii de la Maica Luminii și a tuturor scârbiților și necăziților.

Last edited by Daniel_Ortodox; 31.01.2013 at 16:37:44.
Reply With Quote
  #8  
Vechi 31.01.2013, 16:53:44
penticostalul penticostalul is offline
Banned
 
Data înregistrării: 02.06.2011
Locație: Intru ceruri, în Hristos Iisus
Religia: Protestant
Mesaje: 530
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Daniel_Ortodox Vezi mesajul
Slavă lui Dumnezeu! Și pe pământ pace, între oameni bună voire.

Știam eu că nu ești un om rău. Mulțumesc pentru gândul bun și curat.
Și eu te iubesc cu adevărat. Domnul Dumnezeu știe că spun adevărul. De s-ar ivi vreun necaz mare și viața mi-aș da-o pentru tine, iubitul meu. Așa de mult te iubesc.
Știam că pot conta pe tine la necaz, frate!
De aceea ți-am și scris în mijlocul furtunilor și necazurilor acestui veac

Citat:
În prealabil postat de Daniel_Ortodox Vezi mesajul
E plină lumea astăzi de hristoși mincinoși! Așa-i?
Încă nu-s așa mulți frate. Abia au ridicat câțiva capul. Dar mulți vor veni pentru că trăim ceasul cel de pe urmă.

Citat:
În prealabil postat de Daniel_Ortodox Vezi mesajul
Pot fi toate confesiunile creștine adevărate?
Nicidecum!

Citat:
În prealabil postat de Daniel_Ortodox Vezi mesajul
Oare toți hristoșii sunt adevărați și mântuiesc?
Frate, să nu crezi altceva, UNUL singur este Hristos: Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Nascut, Carele din Tatal S-a nascut mai inainte de toti vecii.
Lumina din Lumina,
Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat, nascut, iara nu facut;
Cel de o fiinta cu Tatal, prin Carele toate s-au facut;
Carele pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire
S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara,
Si S-a facut om;
Si S-a rastignit pentru noi in zilele lui Pontiu Pilat si a patimit si S-a ingropat;
Si a inviat a treia zi, dupa Scripturi;
Si S-a inaltat la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui;
Si iarasi va sa vina cu slava, sa judece viii si mortii,
A caruia imparatie nu va avea sfarsit.


Citat:
În prealabil postat de Daniel_Ortodox Vezi mesajul
Atunci când învață altceva decât ce se învăța până atunci... altă Evanghelie.
Și uite ce spune:
"Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema!" Galateni 1, 8.
O spune Cuvântul lui Dumnezeu, frate scump, eu nici nu am curajul să rostesc.

Citat:
În prealabil postat de Daniel_Ortodox Vezi mesajul
Nu vreau să cred că ești un îngâmfat, căci îmi dovedești că iubești pe Dumnezeu. Dar știi unde greșești. Tu vrei să iubești pe Dumnezeu, dar nu iubești pe Dumnezeu Adevărat, Savaot, Treime, Iubire.
Să ne ferească Dumnezeu, frate!
El să ne ajute să-L iubim doar pe Dumnezeul Adevărat, Savaot, Treime, Iubire!

Citat:
În prealabil postat de Daniel_Ortodox Vezi mesajul
Ci pe dumnezeul penticostal, pe hristosul diavol al penticostalismului. Care, acel hristos diavol, a căutat să fure oamenii de pe calea cea dreaptă ca ei să nu mai țină predania dată nouă de Sfinții Apostoli.
Aceasta ar fi cea mai mare cursă în care am putea cădea, frate!
Doar Dumnezeu, în mare mila Sa ne poate păzi și ajuta să nu adorăm pe vreun dumnezeu ortodox sau penticostal sau sectar pentru că cela, diavolul este.

Noi să rămânem strâns alipiți doar de Mântuitorul Hristos, Fiul Dumnezeului cel Adevărat!


Citat:
În prealabil postat de Daniel_Ortodox Vezi mesajul
Ai citit, scumpul meu despre Sfânta Tradiție, sau Sfânta Predanie? Care e opinia ta? Ce părere ai cu ce este scris acolo?
Am citit frate, dar mult prea puțin. Aș dori să citesc mult mai mult (ajută-mă Doamne) dar am căutat peste tot internetul să găsesc Sfânta Predanie a Sfinților Apostoli și n-am găsit-o.

N-am reușit să citesc decât scrieri ale câtorva Părinți Bisericești însă nu știu dacă aceea este Sfânta Predanie.

Am citit Biblia, am citit și din Părinții Bisericești dar nu știu care dintre ei pot fi considerați Sfanta Tradiție și carele nu.

Ai putea, te rog din suflet să-mi recomanzi o carte sau un site pe care să găsesc Sfânta Predanie Apostolică?

Citat:
În prealabil postat de Daniel_Ortodox Vezi mesajul
Ce părere ai despre hristoșii mincinoși?
Hristoșii mincinoși zic despre ei că sunt hristoși dar sunt mincinoși.
Citat:
În prealabil postat de Daniel_Ortodox Vezi mesajul
Ce consideri tu că este cu acei hristoși mincinoși?
A venit, acum câțiva ani, unul la noi în Constanța, la Casa de Cultură, și zicea că el este Hristos.
Eu eram să-i strig: „Huo, bă, tu nu ești decât un hristos mincinos!”
Reply With Quote
  #9  
Vechi 31.01.2013, 17:49:21
Daniel_Ortodox Daniel_Ortodox is offline
Banned
 
Data înregistrării: 02.01.2013
Locație: pămîntul omenirii căzute
Religia: Ortodox
Mesaje: 428
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru Daniel_Ortodox
Implicit

Doamne ajută.

DA, iubitul meu, cu toată dragostea ce ți-o port, în Hristos Iisus, Domnul. DA! Astăzi și acum, te vei bucura de Sfânta Predanie Apostolică.

Tu numai să ai răbdarea și înțelepciunea să citești cu trezvia minții și cu luare aminte, spre rușinarea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți.

Iată Sfânta Predanie Apostolică îți este dăruită ție astăzi, spre bucurie și spre dobândirea Împărăției Cerurilor. Să dai și altora iubitul meu, să nu ții numai pentru tine.

Un site: http://archive.org/details/Psb-Colec...oriBisericesti

Altul: http://arhiva-ortodoxa.info/ - acolo mergi la -4.document-, apoi la -Seria PSB- ți se vor deschide în format .pdf trebuie să ai adobe. Cel mai bine, le vei citi dacă le scoți la imprimantă.

Dacă vrei un cuprins cu ce conține fiecare, ai aici: http://www.voscreasna.com/parinti-si...i-bisericesti/ Astfel, vei alege ce dorești să citești.

Ai acolo și Actele Martirice, pe care eu le iubesc atât de mult. Sunt acte oficiale ale Imperiului roman din primele 3 secole creștine, care atestau cum erau uciși creștinii în arenele coloseumului din roma sau din alte puncte din imperiul roman, cum erau dați hrană leilor. Am plâns citind.

Ai acolo și Apologeți de limbă greacă și latină. Apologeții sunt apărători și mărturisitori al creștinismului, care au scris în limba greacă sau latină mărturia lor, limbile vorbite de creștini foarte mult timp.

Și îi mai ai acolo pe Sfinții Vasile cel Mare (a trăit între 329-379), episcopul Cezareei-Capadociei, o regiune mare creștină și Sfântul Ioan Gură de Aur (a trăit între 347-407), Patriarhul-episcopul Constantinopolului. Ei, scumpul au scris cel mai frumos și cel mai limpede. Ți recomand cu toată sinceritatea inimii, ca unii dintre cei mai dragi ce-mi sunt.

Pe arhiva-ortodoxa mai sunt și altele, precum Filocalia, o culegere, esență, din PSB, în 12 volume. Nu sunt toate acolo, dar găsești în librariile creștine Filocalia. Dar și alte cărți de suflet ziditoare.

Colecția PSB, sau Părinți și Scriitori Bisericești, face parte din CODUL MIGNE, "e" francez, cu accent pasiv. Codul Migne este tot ce s-a adunat în toate secolele creștine, scrieri în limba greacă, latină, și alte scrieri, cuprinzând peste 500.000 de pagini. Din acele pagini, preotul Dumitru Stăniloaie, a făcut un cuprins de vreo 50.000 de pagini, deci o zecime, în 90 de volume ale PSB pe care vroia să le traducă. Din cele 90 de volume nu a reușit să traducă decât 32 de volume, pe care le avem în limba română și azi. Ele sunt P.S.B., de care tu și alții ca tine care vor mai citi aceste rânduri se vor învrednici să le citească.

Bucurii. Hristos a înviat!

Last edited by Daniel_Ortodox; 31.01.2013 at 17:54:35.
Reply With Quote
  #10  
Vechi 31.01.2013, 18:01:20
penticostalul penticostalul is offline
Banned
 
Data înregistrării: 02.06.2011
Locație: Intru ceruri, în Hristos Iisus
Religia: Protestant
Mesaje: 530
Implicit

Ești o comoară frate. Mulțumesc mult. De mâine nu voi mai intra pe net pentru o vreme fiindcă am făcut o juruință însă în această seară îmi voi descărca în laptop și voi citi.

Tot ce mi-ai dat este vrednic de crezare?
Sau trebuie să filtrez cumva învățătura? Sunt și greșeili în acele scrieri sau sunt pe de-a-ntregul inspirate?

Te întreb acestea pentru că eu sunt obișnuit cu citirea Sfintei Scripturi. Când citesc Sfânta Scriptură știu că ea este infailibilă, că e Cuvântul lui Dumnezeu.

Tot la fel trebuie să citesc și ceea ce mi-ai dăruit tu?

P.S. Peste zece zile voi veni cu întrebări dacă-mi vei permite.
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare