Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Generalitati > Generalitati
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1  
Vechi 29.06.2012, 22:25:23
dumitrucelmare2000 dumitrucelmare2000 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 30.03.2007
Mesaje: 101
Implicit Epistolia Domnului Nostru Iisus Hristos

Pe cand eram copil nu prea se gaseau carti crestine si cele care se gaseau erau vechi sau scrise de mana. Aveam insa o carticica veche foarte uzata care se numea,, Epistolia Domnului Nostru Iisus Hristos" si pe care o primisem de la bunici care si ei la randul lor o primisera de la altii. Am aflat insa ca unii din parintii bisericii noastre o considera o scriere apocrifa. Mie peronal continutul ei nu mi s-a parut a fi deloc nefolositor ci dimpotriva mi s-a parut ziditoare de suflet si mult folositoare. Este adevarat ca aceasta carticica circuland multa vreme ca scriere de mana unii oameni au mai adaugat lucruri ca,, cel ce o va purta la el se va mantui" sau ,,cel ce o va avea va vedea imparatia cerurilor" etc. Fara aceste adaugiri nu mi se pare nimic rau in ea.
Bunicii nostri spuneau ca aceasta scriere ar fi fost adresata de insusi Domnul Nostru Iisus Hristos crestinilor din Constantinopol inainte de caderea Imperiului Bizantin sub turci, din cauza ca ajunsese credinta lor la fel cu a evreilor care l-au rastignit. Redau mai jos continultul acestei Epistole:
Reply With Quote
  #2  
Vechi 29.06.2012, 22:27:00
dumitrucelmare2000 dumitrucelmare2000 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 30.03.2007
Mesaje: 101
Implicit

Ascultați,creștini blagosloviți,cu frică și cu cutremur ;adevărat să știți că a căzut o piatră din cer; mică era la vedere,dar grea la ridicare,încât nu putea să o ridice nimenea Atunci Preasfințitul Patriarh al sfintei cetăți a Ierusalimului și a toată Palestina a adunat toți Mitropoliții și Vlădicii, și au făcut rugăciuni de denii cu cântări sfinte, trei zile și trei nopți. Atuncea a venit un glas din cer zicând "Luați piatra cu blagoslovitele voastre mâini și o desfaceți"; șl dacă o desfăcură aflară într-însa aceste dumnezeiești cuvinte scrise: lată că v-am dat epistolia Mea întâi și tot nu v-ați mai întors de la fărădelegile voastre, nici nu v-ați pocăit precum v-am poruncit, nici n-ați ascultat cuvintele Mele cele sfinte ; pentru aceea am trimis asupra voastră limbi păgânești de v-au robit fără milă și tot nu v-ați pocăit de faptele voastre cele rele și spurcate; și nu veniți la calea cea dreaptă,și cuvintele Sfintei Scripturi nu le ascultați; că v-am zis că cerul și pământul vor trece, iar cel ce va fi făcut bine, acela nu va pieri; așa și acum; că pentru păcatele voastre și pentru ziua Duminecii, ce nu o țineți și nu o cinstiți,trimis-am asupra voastră ierni grele, geruri iuți și geroase, și vânturi mari, trăsnete și ploaie groaznică și fără măsură, încât au ieșit apele din matca lor; afară și foametea și moartea in dobitoacele voastre și cutremur mare pe pământ; și multe semne v-am arătat ca să cunoașteți că este mânia Mea asupra voastră, pentru răutățile voastre și pentru a Mea sfântă Duminică, care voi nu o cinstiți cu curățenie și cu paza Bisericii; el vă îndeamnă, diavolul, de vă aflați în alte lucruri. O! răilor, o! împriloștiților și păgânilor ce sunteți ! voi nu recunoașteți că v-am dat pâine dospită și miere întru sațiul vostru, iar voi nu vă lăsați de faptele voastre cele rele și spurcate ; pentru aceea vrut-am să pierd pe toți oamenii de pe fața pământului; ci m-am întors pentru ruga Maicii Mele, care pururea stă și se roagă pentru lume și pentru săraci și pentru mișei ; pentru văduvele ce strigă în urma voastră să le miluiți, ca să vă miluiesc și Eu pe voi, și să vă iert de păcatele voastre;și,iată,că de nu vă veți pocăi, lua-voi roadele de pe pământ pentru păcatele voastre și pentru ziua Duminicii; că pământul nu va rodi și pomii voștrii se vor usca și viile nu vor da rod mult; apoi voi lua apele de pe fața pământului; după aceea să știți că în munca iadului vă veți munci în veci, că v-ați făcut răi, mincinoși, și nu vă iubiți unul pe altul și vecini pe vecini purtați pismă și ascultați pe la ferestrele altuia și de răul altuia vă pare bine; iară nu-l câștigați, nici nu-l miluiți, să faceți milostenie săracilor; și Biserica nu o păziți și nu ascultați poruncile Mele cele sfinte și nu cunoașteți, răilor și împrilostiților, că în sfânta Duminică a trimis Tatăl pe Arhanghelul Gavril, de a dat o veste bună Prea Curatei Maicii Mele, pentru Nașterea Mea; și Duminică M-am sculat din morți și l-am scăpat pe Adam din munca iadului; și Duminică voi să judec toată lumea, pe cei vii și pe cei morți, și voi da fiecăruia după faptele sale, iar cine va fi făcut bine și va fi păzit poruncile Mele, pe acel om îl voi pune la dreapta Mea întru împărăția Mea ; și îl voi trimite ,în rai de va moșteni acolo în veci.iar care va fi făcut rău, goni-I-voi de la Mine blestemaților, în focul cel de veci, cel nestins, în muncă și la viermii cei neadormiți, unde este gătit locul vostru cu diavolii, cu păgânii și cu făcătorii de rău.
Reply With Quote
  #3  
Vechi 29.06.2012, 22:28:18
dumitrucelmare2000 dumitrucelmare2000 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 30.03.2007
Mesaje: 101
Implicit

lată, vă zic, că de nu vă veți pocăi de păcatele voastre ce le faceți și nu veți păzi Biserica cu curățenie și cu smerenie, voi trimite mânia Mea spre voi când nici aminte nu vă veți aduce.
Și blestemat să fie acel om care va lucra de Sâmbătă seara până Luni la răsăritul soarelui, sau cine va face păcate în acea vreme: Și iarăși zic pentru Vineri și pentru Miercuri ca să se păs treze cu curățenie și cu post, iar nu cu lucru, că acestea vă vor scoate pe voi din iad; și v-am dat vouă toată dulceața pământului să mâncați și tot nu v-a ajuns, ci mâncați pește în zilele cele oprite.
Anatema să fie acel om, si să se verse mațele sale ca ale lui Arie.
Și să știți că de acum înainte nu voi mai trimite altă epistolă ca aceasta de acum și când nu vă veți aduce aminte de ea deschide-voi porțile cerului și voi da ploaie cu foc în luna lui Februarie, de vă voi arde de vii de pe fața pământului; voi trimite asupra voastră fiare sălbatice de vă vor mânca de vii, și voi lua lumina de pe fața pământului și va fi întuneric mare și vă voi trimite trăsnete de vă vor arde; atunci veți merge la mormintele morților și veți striga: "Ieșiți voi morților din mormânturi să intrăm noi de vii, că nu mai putem răbda muncile și pedepsele ce ne-a trimis Dumnezeu pentru păcatele noastre"; Iară Eu îmi voi întoarce fața de la voi ca să nu v-aud și vă voi părăsi în veci pentru că v-ați făcut răi, mozaviri, mincinoși, nici nu vă iubiți unul pe altul și sunteți curvari, sodomiteni, de dați bani cu camătă (cu dobândă) și opriți osteneala săracilor și nu-i iubiți. Legea ați călcat-o, Biserica nu o iubiți, cu rugăciuni și liturghii, carele vă sunt de spălarea păcatelor voastre; oh! dar cum de nu vă este frică că se va deschide pământul și vă va înghiți? Apoi ce răspuns vreți să dați în ziua judecății? Deci potoliți-vă și vă întoarceți de la fărădelegile voastre, nu fiți mândri, fățarnici, ci fiți smeriți I Oh I vai de acela ce suduie preoții și călugării și pe aceia ce slujesc Biserica; că nu-i suduie pe dânșii, ci tocmai pe Dumnezeu, pentru că zice, că aceia ce suduiesc pe sluga împăratului, pe împărat suduiesc atunci. Oh! Vai de nașul ce va face păcatul cu fină-sa și finul ce va face păcat cu nașă-sa; vai de cumnatul ce va face păcat cu cumnată-sa ! Vai de cel ce capătă din viile și moșiile altora, ca să se îmbogățească! Vai de aceia ce vorbesc în biserică și nu ascultă sfânta slujbă! Vai de preotul ce slujește beat sau învrăjbit cu altcineva, și se cuminecă cu Sfintele Taine; cum de nu i se aprinde gura, că nu este singur, ci cu sfinții îngeri împreună? Vai de călugărul ce face curvie pe fața pământului.
Și să știți că această epistolă nu este făcută din firea pământească, ci este din cer și am trimis-o pe la voi, creștinilor ca să vă părăsiți păcatele voastre și să faceți voia lui Dumnezeu, ca să fiți fiii luminii; iar vai de preotul sau de călugărul sau dascălul sau diaconul care nu o va citi înaintea oamenilor.și să o scrie și să o aibe tot omul în casa sa și să o trimeată și pe unde nu va fi, că de mare folos este în casa omului; iar vai de acela ce o va scrie și va lipsi vreun cuvânt dintr-însa, iar ferice de cei ce vor cumpăra această sfântă epistolă și o vor da de pomană: acelor oameni li se vor ierta păcatele și vor moșteni împărăția cerului de vor face poruncile lui Dumnezeu ca Avraam și ca Isaac și ca lacob; iară ferice de cei ce fac bine la săraci și călători și-i vor aduce la casele lor, aceia vor fi miluiți întru împărăția cerului; iar vai de părinții aceia care nu-și dau copiii să învețe carte și să păzească Biserica, că nu vor să dea seama pentru dânșii înaintea Judecătorului celui drept căci au murit ca dobitoacele; pentru aceasta alergați la duhovnicii voștri de vă măr-turisiți păcatele voastre, ca să vă învredniciți a vă cumineca cu preacuratele Taine ale lui lisus Hristos, care vă sunt de folosul sufletelor voastre și cu dragoste să luați sfânta anafora. Pentru aceasta eu, loanichie, patriarhul sfintei cetăți a Ierusalimului, cu ajutorul Tatăului și al Sfântului Duh, Troiței celei de o ființă și nedespărțită m-am învrednicit de v-am dezlegat aceste dumnezeiești cuvinte care au fost întru aceasta; mă rog Iui Dumnezeu, creștini blagosloviți, ca să vă deschidă ochii sufletelor voastre și să vă puteți cumpăra această epistolă, iar de nu vi se va întâmpla a o cumpăra, să vindeți ceva din casele voastre și să o cumpărați, că de puțină plată este, iară de mare folos va fi acelui om în casa sa; îi va dărui Dumnezeu împărăția Sa ; a Căruia este stăpânirea și puterea, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, in veci nesfârșit .Amin.
Reply With Quote
  #4  
Vechi 29.06.2012, 22:51:20
Yasmina's Avatar
Yasmina Yasmina is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 18.06.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 5.103
Implicit

Pare scrisa pe vremea lui Anton Pann si provaduieste interesul de a-L multumi pe Dumnezeu,ca pe un Imparat al terorii.
Oamenii nu mai au liberul arbitru sa-L urmeze pe Dumnezeu din dragoste pura,ci o fac fortat,cu masele,opresati,terorizati de efectele necredintei lor!

Nu stiu daca mai este de actualitate,in acest secol?!?!
__________________
Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai slavita fara de asemanare decat Serafimii, care fara stricaciune pe Dumnezeu-Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Mos Craciun vs Nasterea Domnului si Dumnezeului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos doctor_faustus Craciunul - Nasterea Domnului 99 23.11.2011 16:45:53
Genealogia Domnului nostru Iisus Hristos si vechimea lumii mihailt Generalitati 6 22.05.2011 18:58:03
Pastorale la Nastere Domnului nostru Iisus Hristos cristiboss56 Resurse ortodoxe on-line 0 22.12.2010 21:26:34
Minune la Castranova: chipul Domnului nostru Iisus Hristos pe un nuc larisa maria Generalitati 1 16.12.2010 18:53:52
Despre fratii Domnului nostru Iisus Hristos mihailt Despre Biserica Ortodoxa in general 12 30.05.2009 15:53:11