Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Din Noul Testament
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #11  
Vechi 19.01.2011, 10:00:14
Eugen7's Avatar
Eugen7 Eugen7 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 14.06.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.580
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Traditie1 Vezi mesajul
Eu cred că... Iosif a fost tatăl său biologic și că avut și alți frați trupești, între care și Iacov.
DOAMNE FERESTE!!! asemenea cugetare nu are nimic de a face cu ortodoxia crestina.

Sfanta Scriptura spune clar:
Maica Domnului Nascatoarea de Dumnezeu "s-a aflat având în pântece de la Duhul Sfânt. " Matei 1,18
"Și a zis Maria către înger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu știu de bărbat?
35. Și răspunzând, îngerul i-a zis: Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea și Sfântul care Se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. " Luca 1,34-35
Reply With Quote
  #12  
Vechi 19.01.2011, 10:00:46
Eugen7's Avatar
Eugen7 Eugen7 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 14.06.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.580
Implicit

A) Expresia „frații Domnului“ poate avea un sens mai larg, mai ales în mediul iudaic. În Vechiul Testament termenul „frate“ se folosește în mai multe rânduri în loc de „rudenie“ (nepot, văr etc.). Avraam era unchiul lui Lot (Fac 12, 5: Și a luat Avram pe Sarai, femeia sa, pe Lot, fiul fratelui său...; 14, 12: Când s-au dus, au luat de asemenea și pe Lot, nepotul lui Avram...); totuși, în mai multe rânduri, pentru înrudirea dintre ei se folosește termenul „frate“ (în ebraică ah, tradus în Septuaginta prin adelfos): Să nu fie sfadă între mine și tine, ...căci suntem frați (Fac 13, 8); Auzind Avram că fratele său (ebr. ahio) a fost luat în robie... (Fac 14, 14); Și au întors prada luată din Sodoma, au întors și pe Lot, fratele său (ebr. ahio)... (Fac 14, 16). La fel, din mai multe texte aflăm că Laban era unchiul lui Iacov. Așa: Fac 27, 43: Acum dar, fiul meu, ascultă povața mea și... fugi la Haran, în Mesopotamia, la fratele meu Laban; 28, 2: ...în casa lui Batuel, tatăl mamei tale, și-ți ia femeie de acolo, din fetele lui Laban, fratele mamei tale; 28, 5: ...Și așa Isaac i-a dat drumul lui Iacov, iar acesta s-a dus în Mesopotamia, la Laban, fiul lui Batuel Arameul și fratele Rebecăi, mama lui Iacov și a lui Isav; 29, 1: Iacov s-a dus…la Laban, fiul lui Batuel Arameul și fratele Rebecăi, mama lui Iacov și a lui Isav; 29, 10: Văzând Iacov pe Rahila, fiica lui Laban, fratele mamei sale...; 29, 13: Auzind Laban de sosirea lui Iacov, fiul surorii sale... Totuși, Laban i se adresează lui Iacov, nepotul său, numindu-l „frate“: Au doară îmi vei sluji în dar, pentru că îmi ești frate (ebr. ahi)? (Fac 29, 15). Menționăm că, în toate aceste texte, originalul ebraic are ah, „frate“, tradus corect în Septuaginta prin adelfos; ținând însă seama de context, ediția sinodală redă termenul prin „rudă“, subliniind astfel faptul că termenul „frate“ este folosit aici în sens larg. În Levitic 10, 4 sunt numiți „frați“ verii fiilor lui Aaron: Atunci a chemat Moise pe Misail și Elțafan, fiii lui Uziel, unchiul lui Aaron și le-a zis: Duceți-vă de scoateți pe frații voștri din locașul cel sfânt... Tot în loc de veri este folosit pluralul „frați“ în I Paral 23, 22: Eleazar însă a murit și n-a avut feciori, ci numai fete și le-au luat de soții fiii lui Chiș, frații (verii) lor. Folosirea termenului „frate“ cu înțelesul din urmă este perfect inteligibilă dacă ținem
seama de faptul că nici ebraica, nici aramaica (limbă vorbită în Țara Sfântă în vremea Mântuitorului) nu posedă un termen corespunzător pentru „văr“. Astfel încât, în loc de o locuțiune mai complicată, ca de pildă, „fiul unchiului său“ (cf. Fac 28, 2: fratele mamei tale; Fac 29, 10: Laban, fratele mamei sale; Fac 29, 13: Iacov, fiul surorii sale), a fost preferată exprimarea mai simplă, termenul „frate“ folosindu-se în mod curent cu sensul mai larg de „rudenie“ și în special de „văr“.
Reply With Quote
  #13  
Vechi 19.01.2011, 10:01:17
Eugen7's Avatar
Eugen7 Eugen7 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 14.06.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.580
Implicit

B) În expresia „frații Domnului“, termenul „frate“ are în mod sigur acest sens mai larg, deoarece:
1. La Buna-Vestire, Sfânta Fecioară își exprimă clar hotărârea fermă de a rămâne fecioară. Nu știu de bărbat (Luca 1, 34) nu poate însemna în acest context, așa cum am mai arătat, decât: „Nu vreau (nu am de gând) să știu de bărbat“; este evident că ea intenționa să rămână fecioară și după trecerea perioadei de logodnă (care la evrei dura, de regulă, un an) și luarea ei de către dreptul Iosif.
2. În Sfintele Evanghelii este vorba totdeauna de Iisus, de Maria, mama Lui, și de Iosif:
• Matei 2, 11: și intrând în casă, au văzut pe Prunc împreună cu Maria, mama Lui;
• Matei 2, 13: După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arată în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul și pe mama Lui și fugi în Egipt;
• Luca 2, 16: și, grăbindu-se, au venit și au aflat pe Maria și pe Iosif și pe Prunc, culcat în iesle;
• Luca 2, 34: Și i-a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama Lui...;
• Luca 2, 48: Și, văzându-L, rămaseră uimiți, iar mama Lui a zis către El: Fiule,de ce ne-ai făcut nouă așa? Iată, tatăl Tău și eu Te-am căutat îngrijorați;
• Luca 3, 23: Și Iisus Însuși era ca de treizeci de ani când a început (să propovăduiască), fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif... Maria este numită „mama lui Iisus“, iar Iisus este numit simplu „fiul Mariei“ (Marcu 6, 3), expresie care ar fi dat loc la confuzii dacă ea ar fi avut și alți copii. Episodul cu Iisus la templu la doisprezece ani relevă clar că Iisus este singurul copil pe care-L au în grijă Fecioara Maria și dreptul Iosif. Iată frumoasa relatare lucanică a acestui moment din viața Copilului Iisus: Și părinții Lui, în fiecare an, se duceau de sărbătoarea Paștilor, la Ierusalim. Iar când a fost El de doisprezece ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul sărbătorii. Și sfârșindu-se zilele, pe când se întorceau ei, Copilul Iisus a rămas în Ierusalim și părinții Lui nu știau. Și socotind că este în ceata călătorilor de drum, au venit cale de o zi, căutându-L printre rude și printre cunoscuți. Și, negăsindu-L, s-au întors la Ierusalim, căutându-L. Iar după trei zile L-au aflat în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și întrebându-i. Și toți care Îl auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile Lui. Și, văzându-L, rămaseră uimiți, iar mama Lui a zis către El: Fiule, de ce ne-ai făcut nouă așa? Iată, tatăl Tău și eu Te-am căutat îngrijorați. Și El a zis către ei: De ce era să Mă căutați? Oare nu știați că în cele ale Tatălui Meu trebuie să fiu? Dar ei n-au înțeles cuvântul pe care l-a spus lor. Și a coborât cu ei și a venit în Nazaret și le era supus. Iar mama Lui păstra în inima ei toate aceste cuvinte (Luca 2, 41-51).
3. Mai ales din Ioan 7, 3 și urm. rezultă că așa-numiții „frați“ ai lui Iisus sunt mai mari decât El, căci își permit să se pronunțe asupra misiunii Sale, se consideră în drept să-I dea sfaturi. Ei nu puteau fi, deci, fiii Maicii Domnului, căci Iisus este numit „întâiul născut“ al ei (Matei 1, 25: Și fără să fi cunoscut-o pe ea Iosif, Maria a născut pe Fiul său Cel Întâi-născut, Căruia I-a pus numele Iisus; Luca 2, 7: Și a născut pe Fiul său, Cel Întâi-născut...). Menționăm că, dacă Iisus este numit Cel „Întâi-născut“, aceasta nu presupune nicidecum că Sfânta Sa Maică ar mai fi avut și alți copii. Primul născut al unei familii moștenea, în conformitate cu tradiția biblică, binecuvântarea familiei respective. De aceea, calitatea de „întâi-născut“ era subliniată, ca un fel de titlu de onoare, chiar și atunci când nu mai urmau și alți copii.
4. Niciodată Sfânta Fecioară nu este numită mama altcuiva decât a lui Iisus. „Frații“ Domnului nu sunt niciodată numiți „fiii Mariei“ și nu aflăm nici cel mai mic indiciu că ar fi fost numiți sau socotiți astfel.
5. Profund grăitor este episodul de pe Golgota: pe Cruce fiind, Domnul o încredințează pe Maica Sa ucenicului iubit: Deci, Iisus, văzând pe mama Sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! (Ioan 19, 26). Ioan nu era rudă cu Maica Domnului și, deci, era de neconceput – avându-se în vedere mai ales solidaritatea familiei la vechii iudei – ca, dacă ea ar fi avut alți copii, să fie dată în grija cuiva care nu făcea parte din familie.
6. Așa precum dreptul Iosif este numit „tatăl“ lui Iisus (Luca 2, 48: Iată, tatăl Tău și eu Te-am căutat), deși nu era de fapt, tot astfel puteau fi numiți „frați“ ai Domnului unii care nu erau frați ai Săi în sens propriu. Fericitul Ieronim rezumă foarte bine situația în cuvintele: „Credem că Dumnezeu S-a născut dintr-o Fecioară, căci așa citim (în Evanghelie, n.n.); nu credem că Maria a cunoscut bărbat după naștere (a lui Iisus n.n.), deoarece nicăieri nu citim acest lucru“ (Împotriva lui Helvidius, P.L., XXIII, 213).
Reply With Quote
  #14  
Vechi 19.01.2011, 10:01:55
Eugen7's Avatar
Eugen7 Eugen7 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 14.06.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.580
Implicit Cine erau cei numiți în Noul Testament „frații“ Domnului?

Cine erau atunci cei numiți în Noul Testament „frații“ Domnului?
La această întrebare, epoca patristică a cunoscut două răspunsuri:
1. În două vechi scrieri apocrife, Evanghelia lui Petru (după informația dată de Origen, căci din această scriere ni s-a păstrat numai un fragment) și Protoevanghelia lui Iacov (9, 2; 17, 1, ediția germană a lui Hennecke-Schneemelcher, vol. I, Tübingen, 1968, p. 283 și 286), dreptul Iosif este prezentat ca fiind, în momentul logodnei sale cu Sfânta Fecioară, un văduv cu câțiva copii. Această idee a fost preluată de Origen (+ 254), care afirmă că „frații“ Domnului sunt fiii lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară, deci frați vitregi ai lui Iisus (vezi Origen, Scrieri alese, Partea a II-a, trad. de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. N. Neaga și Zorica Lațcu, în col. „Părinți și scriitori bisericești“, 7, București, 1982, p. 42, 49). Sfântul Ilarie (+ 366), Sfântul Epifanie (+ 403), Sf. Chiril al Alexandriei (+ 444) ș.a. vor urma această părere, preluată mai târziu de sinaxare și de cazanii. Această soluție a problemei este însă contrazisă de faptul că mama „fraților“ Domnului, Maria lui Cleopa trăia, fiind una dintre mironosițe:
• Matei 27, 56: Maria, mama lui Iacov și a lui Iosi;
• Marcu 15, 40: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel Mic și a lui Iosi, și Salomeea;
• Marcu 15, 47: Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus;
• Marcu 16, 1: Și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria,mama lui Iacov, și Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă;
• Luca 24, 10: Iar ele erau: Maria Magdalena și Ioana și Maria lui Iacov;
• Ioan 19, 25: Și stăteau lângă crucea lui Iisus, mama Lui și sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, și Maria Magdalena.

2. Al doilea răspuns are în favoarea sa, pe lângă datele din Sfintele Evanghelii, o importantă informație reținută de episcopul palestinian Hegesip (+ c. 180) care a scris o istorie a Bisericii primare în a doua parte a secolului al II-lea (fragmente din această scriere s-au păstrat în opera lui Eusebiu al Cezareii). El ne spune că „frații“ Domnului erau veri ai lui Iisus. Pe aceeași linie, unii dintre marii Părinți ai Bisericii ca Sfântul Ioan Hrisostom (+ 407), Fericitul Ieronim (+ 420) și Fericitul Augustin (+ 430) vor afirma că „frații“ Domnului sunt de fapt veri ai Săi pe linie maternă, fiind fii ai lui Cleopa și ai soției sale Maria.
Într-adevăr, pentru a o deosebi pe soția lui Cleopa de Maria Magdalena, Sfinții Evangheliști o identifică prin menționarea unora dintre fiii ei: Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif (Matei 27, 56); Maria, mama lui Iacov cel Mic și a lui Iosi (=Iosif) (Marcu 15, 40); Maria, mama lui Iosi (Marcu 15, 47); Maria, mama lui Iacov (Marcu 16, 1). Iacov și Iosif (Iosi) sunt primii doi dintre cei patru „frați“ ai Domnului. Pentru identificarea acestei mironosițe (Sfântul Matei îi zice simplu și „cealaltă Marie“, 28, 1), nu era nevoie să fie înșiruiți toți fiii ei; era destulă menționarea unuia sau a doi dintre ei, „frații“ Domnului fiind bine cunoscuți de întreaga creștinătate a epocii primare (Iacov a fost primul episcop al Ierusalimului, între anii 44-62).

Pe de altă parte, în Evanghelia de la Ioan (19, 25) Maria lui Cleopa este prezentată drept sora mamei Lui (a lui Iisus). Cum este cu neputință ca două surori să fi avut același nume, Maria, și deoarece tradiția veche a Bisericii o prezintă pe Sfânta Fecioară drept unica odraslă a Sfinților Părinți Ioachim și Ana, înseamnă că Maria lui Cleopa n-a fost soră a Maicii Domnului în sens propriu. Ea a putut fi sau verișoara Sfintei Fecioare (cum a susținut Fericitul Ieronim), sau cumnata ei (dreptul Iosif fiind fratele ei sau al lui Cleopa). În primul caz „frații“ Domnului erau veri secundari al lui Iisus pe linie maternă, iar în al doilea caz erau veri primari ai Săi pe linie paternă. A doua interpretare, favorizată de unii exegeți recenți, concordă cu informația lui Hegesip, după care „frații“ Domnului sunt veri ai lui Iisus pe linie paternă. De altfel, termenul „soră“ putea fi folosit foarte bine atât pentru „verișoară“, cât și pentru „cumnată“. În orice caz, ceea ce se poate afirma cu toată certitudinea este că „frații“ Domnului nu erau fiii Maicii Domnului, ci fii ai Mariei lui Cleopa, ea însăși rudă a Sfintei Fecioare. În concluzie, cercetarea istorică și exegetic-teologică, efectuată cu seriozitate și deplină onestitate, nu poate decât să confirme tradiția fermă și neîntreruptă a Sfintei Biserici despre pururea fecioria Maicii Domnului. În legătură cu cei care atacă această învățătură a Bisericii, Fericitul Ieronim citează cazul acelui efesean din vechime care, știind că nu este în stare să-și câștige notorietatea prin vreo realizare pozitivă, a dat foc vestitului templu al Dianei din Efes, ca prin această faptă reprobabilă să-și înscrie numele în istorie. Unii ca aceștia ar trebui mai degrabă să-și folosească timpul și talentele spre a împlini cât mai bine profeția Sfintei Fecioare Maria: Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile (Luca 1, 48).

Last edited by Eugen7; 19.01.2011 at 10:56:48.
Reply With Quote
  #15  
Vechi 24.02.2011, 12:42:33
stefan florin's Avatar
stefan florin stefan florin is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 09.02.2011
Religia: Ortodox
Mesaje: 4.838
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Eugen7 Vezi mesajul
Cine erau atunci cei numiți în Noul Testament „frații“ Domnului?
La această întrebare, epoca patristică a cunoscut două răspunsuri:
1. În două vechi scrieri apocrife, Evanghelia lui Petru (după informația dată de Origen, căci din această scriere ni s-a păstrat numai un fragment) și Protoevanghelia lui Iacov (9, 2; 17, 1, ediția germană a lui Hennecke-Schneemelcher, vol. I, Tübingen, 1968, p. 283 și 286), dreptul Iosif este prezentat ca fiind, în momentul logodnei sale cu Sfânta Fecioară, un văduv cu câțiva copii. Această idee a fost preluată de Origen (+ 254), care afirmă că „frații“ Domnului sunt fiii lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară, deci frați vitregi ai lui Iisus (vezi Origen, Scrieri alese, Partea a II-a, trad. de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. N. Neaga și Zorica Lațcu, în col. „Părinți și scriitori bisericești“, 7, București, 1982, p. 42, 49). Sfântul Ilarie (+ 366), Sfântul Epifanie (+ 403), Sf. Chiril al Alexandriei (+ 444) ș.a. vor urma această părere, preluată mai târziu de sinaxare și de cazanii. Această soluție a problemei este însă contrazisă de faptul că mama „fraților“ Domnului, Maria lui Cleopa trăia, fiind una dintre mironosițe:
• Matei 27, 56: Maria, mama lui Iacov și a lui Iosi;
• Marcu 15, 40: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel Mic și a lui Iosi, și Salomeea;
• Marcu 15, 47: Iar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus;
• Marcu 16, 1: Și după ce a trecut ziua sâmbetei, Maria Magdalena, Maria,mama lui Iacov, și Salomeea au cumpărat miresme, ca să vină să-L ungă;
• Luca 24, 10: Iar ele erau: Maria Magdalena și Ioana și Maria lui Iacov;
• Ioan 19, 25: Și stăteau lângă crucea lui Iisus, mama Lui și sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, și Maria Magdalena.

2. Al doilea răspuns are în favoarea sa, pe lângă datele din Sfintele Evanghelii, o importantă informație reținută de episcopul palestinian Hegesip (+ c. 180) care a scris o istorie a Bisericii primare în a doua parte a secolului al II-lea (fragmente din această scriere s-au păstrat în opera lui Eusebiu al Cezareii). El ne spune că „frații“ Domnului erau veri ai lui Iisus. Pe aceeași linie, unii dintre marii Părinți ai Bisericii ca Sfântul Ioan Hrisostom (+ 407), Fericitul Ieronim (+ 420) și Fericitul Augustin (+ 430) vor afirma că „frații“ Domnului sunt de fapt veri ai Săi pe linie maternă, fiind fii ai lui Cleopa și ai soției sale Maria.
Într-adevăr, pentru a o deosebi pe soția lui Cleopa de Maria Magdalena, Sfinții Evangheliști o identifică prin menționarea unora dintre fiii ei: Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif (Matei 27, 56); Maria, mama lui Iacov cel Mic și a lui Iosi (=Iosif) (Marcu 15, 40); Maria, mama lui Iosi (Marcu 15, 47); Maria, mama lui Iacov (Marcu 16, 1). Iacov și Iosif (Iosi) sunt primii doi dintre cei patru „frați“ ai Domnului. Pentru identificarea acestei mironosițe (Sfântul Matei îi zice simplu și „cealaltă Marie“, 28, 1), nu era nevoie să fie înșiruiți toți fiii ei; era destulă menționarea unuia sau a doi dintre ei, „frații“ Domnului fiind bine cunoscuți de întreaga creștinătate a epocii primare (Iacov a fost primul episcop al Ierusalimului, între anii 44-62).

Pe de altă parte, în Evanghelia de la Ioan (19, 25) Maria lui Cleopa este prezentată drept sora mamei Lui (a lui Iisus). Cum este cu neputință ca două surori să fi avut același nume, Maria, și deoarece tradiția veche a Bisericii o prezintă pe Sfânta Fecioară drept unica odraslă a Sfinților Părinți Ioachim și Ana, înseamnă că Maria lui Cleopa n-a fost soră a Maicii Domnului în sens propriu. Ea a putut fi sau verișoara Sfintei Fecioare (cum a susținut Fericitul Ieronim), sau cumnata ei (dreptul Iosif fiind fratele ei sau al lui Cleopa). În primul caz „frații“ Domnului erau veri secundari al lui Iisus pe linie maternă, iar în al doilea caz erau veri primari ai Săi pe linie paternă. A doua interpretare, favorizată de unii exegeți recenți, concordă cu informația lui Hegesip, după care „frații“ Domnului sunt veri ai lui Iisus pe linie paternă. De altfel, termenul „soră“ putea fi folosit foarte bine atât pentru „verișoară“, cât și pentru „cumnată“. În orice caz, ceea ce se poate afirma cu toată certitudinea este că „frații“ Domnului nu erau fiii Maicii Domnului, ci fii ai Mariei lui Cleopa, ea însăși rudă a Sfintei Fecioare. În concluzie, cercetarea istorică și exegetic-teologică, efectuată cu seriozitate și deplină onestitate, nu poate decât să confirme tradiția fermă și neîntreruptă a Sfintei Biserici despre pururea fecioria Maicii Domnului. În legătură cu cei care atacă această învățătură a Bisericii, Fericitul Ieronim citează cazul acelui efesean din vechime care, știind că nu este în stare să-și câștige notorietatea prin vreo realizare pozitivă, a dat foc vestitului templu al Dianei din Efes, ca prin această faptă reprobabilă să-și înscrie numele în istorie. Unii ca aceștia ar trebui mai degrabă să-și folosească timpul și talentele spre a împlini cât mai bine profeția Sfintei Fecioare Maria: Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile (Luca 1, 48).
FELICITARI pt aceste raspunsuri! FOARTE bine documentate
Reply With Quote
  #16  
Vechi 23.10.2012, 17:05:52
Marius22 Marius22 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 23.07.2007
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.346
Implicit

Pe 23 octombrie Biserica Ortodoxa face pomenirea Sfantului Apostol Iacob, consemnat in Traditia Bisericii ca "frate al Domnului". Din viata sa aflam ca era fiul Dreptului Iosif, dintr-o casatorie anterioara. Intrucat Mantuitorul nu este fiul lui Iosif dupa trup, si pentru a nu starni confuzie in acest sens, mai potrivit este a-l numi pe Sfantul Apostol Iacov "ruda Domnului".
Reply With Quote
  #17  
Vechi 23.10.2012, 17:14:58
Eugen7's Avatar
Eugen7 Eugen7 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 14.06.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.580
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Marius22 Vezi mesajul
consemnat in Traditia Bisericii ca "frate al Domnului". Din viata sa aflam ca era fiul Dreptului Iosif, dintr-o casatorie anterioara.
Nu neaparat.
Aceasta este o explicatie posibila insa nu este imbratisata de toti Sfintii Parinti.
Personal nu sunt de acord cu aceata explicatie.

A doaua explicatie patristica ortodoxa pentru fratii Domnului este aceea ca Sfantul Iosif, logodnicul Sfintei Fecioare Maria, Nascatoarea de Dumnezeu, avea un frate pe nume Cleopa care era casatorit cu o femeie pe nume Maria. Aceasta sotie a lui Celopa care avea tot numele Maria asa cum am precizat este numita cand "sora mamei Lui" (Ioan 19,25) cand Maria lui Celopa, cand mama fratilor (verilor) Domnului Iisus Hristos.
Personal sunt de acord cu aceasta explicatie pe care o consider pertinenta, fiind mai paluzibila decat prima.

Doamne ajuta.
__________________
Pr. Arsenie Boca: "In mintea stramba si lucrul drept se stramba"; "Sa-ti feresti capul de frig si de prostie!"; "Mustrarea invinge, dar nu convinge"; "Bobul lui de grau se preschimba in taciune, iar el se crede grau nedreptatit";
Reply With Quote
  #18  
Vechi 24.10.2012, 07:28:06
editheraven's Avatar
editheraven editheraven is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 07.01.2011
Religia: Alta confesiune
Mesaje: 111
Implicit

Cu toate astea, toate traducerile in engleza si cea catolica scriu

Versiunea catolica : " Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul
Domnului: a luat-o la sine pe sotia lui si nu a cunoscut-o înainte
ca ea să fi născut un fiu
. si i-a pus numele Isus."

KJV: "And knew her not till she had brought forth her firstborn son: and he called his name JESUS."

In Biblia Amplificata scrie asa "25 But he had no union with her as her husband until she had borne her firstborn Son; and he called His name Jesus."


In traducerea din ebaica scrie asa : "25 But he had no union with her as her husband until she had borne her firstborn Son; and he called His name Jesus."


In versiunea sinodala ruseasca scrie asa "и не знал Ее. Как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус."


(care tradus mot a mot si din topor inseamna : Also did not know It. As finally It has given birth to the Son of the first-born, and it has named to It a name: Jesus.)


Traducerea in latina inseamna acelasi lucru : "et non cognoscebat eam donec peperit filium suum primogenitum et vocavit nomen eius Iesum" ca celelalte de mai sus.

Last edited by editheraven; 24.10.2012 at 07:31:19.
Reply With Quote
  #19  
Vechi 24.10.2012, 10:07:23
Marius22 Marius22 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 23.07.2007
Locație: Bucuresti
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.346
Implicit

[quote=editheraven;478091]Cu toate astea, toate traducerile in engleza si cea catolica scriu

Versiunea catolica: "Trezindu-se din somn, Iosif a făcut după cum i-a poruncit îngerul Domnului: a luat-o la sine pe sotia lui si nu a cunoscut-o înainte ca ea să fi născut un fiu. si i-a pus numele Isus."

Redau mai jos traducerea acestor versete si comentariul aferent, apartinand IPS Bartolomeu Anania.

"Si trezindu-se Iosif din somn, a facut asa cum i-a poruncit ingerul Domnului si a luat-o la sine pe femeia sa. Si nu a cunoscut-o pana ce ea L-a nascut pe Fiul ei. Si I-au pus Acestuia numele Iisus." (Mt. 1, 24-25)

In limbajul biblic: a cunoaste (o femeie): a avea legaturi trupesti (cu ea). Evanghelistul e preocupat aici*numai*de faptul ca Iisus S'a nascut din Fecioara (prin zamislirea de la Duhul Sfant).

Textul de fata nu atesta in mod explicit pururea-fecioria Mariei, asa cum ea reiese din restul Evangheliilor si din traditia Bisericii, dar nici nu o infirma. Adverbul-prepozitie*héos*= pana, pana ce, pana cand, are si semnificatia de continuitate, perpetuitate (Bailly).

Verbul care o precede,*ouk egínosken*= nu a cunoscut-o (redat in limbile moderne prin perfectul compus), este in original imperfectul durabil (Osty), adica exprima o actiune care nu se termina, care nu are un capat. Compara pe*héos*de aici cu cel din*2 Rg 6, 23: [Micol] "n'a avut copii*pana in*ziua mortii ei";*Ps 109, 1: "Sezi de-a dreapta Mea*pana ce*voi pune pe vrajmasii Tai asternut picioarelor Tale";*Mt 28, 20: "Iata, Eu cu voi sunt in toate zilele,*pana la*sfarsitul veacului";*Lc 2, 37: [Proorocita Ana] "vaduva*pana la optzeci si patru de ani".

In toate cazurile,*héos*nu semnifica un capat al actiunii sau situatiei care-l angajeaza (ca adica Micol ar fi avut copii dupa moarte, ca Fiul n'ar mai fi sezut de-a dreapta Tatalui dupa infrangerea vrajmasilor, ca Iisus n'ar mai fi cu apostolii dupa sfarsitul veacului, ca proorocita Ana s'ar fi recasatorit dupa varsta de 84 de ani), de unde rezulta fara echivoc ca textul de fata nu implica o legatura maritala intre Iosif si Maria, nici inainte si nici dupa nasterea lui Iisus.
Reply With Quote
  #20  
Vechi 24.10.2012, 11:28:07
Eugen7's Avatar
Eugen7 Eugen7 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 14.06.2010
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.580
Implicit

Citat:
În prealabil postat de Marius22 Vezi mesajul
Redau mai jos traducerea acestor versete si comentariul aferent, apartinand IPS Bartolomeu Anania.

"Si trezindu-se Iosif din somn, a facut asa cum i-a poruncit ingerul Domnului si a luat-o la sine pe femeia sa. Si nu a cunoscut-o pana ce ea L-a nascut pe Fiul ei. Si I-au pus Acestuia numele Iisus." (Mt. 1, 24-25)

In limbajul biblic: a cunoaste (o femeie): a avea legaturi trupesti (cu ea). Evanghelistul e preocupat aici*numai*de faptul ca Iisus S'a nascut din Fecioara (prin zamislirea de la Duhul Sfant).

Textul de fata nu atesta in mod explicit pururea-fecioria Mariei, asa cum ea reiese din restul Evangheliilor si din traditia Bisericii, dar nici nu o infirma. Adverbul-prepozitie*héos*= pana, pana ce, pana cand, are si semnificatia de continuitate, perpetuitate (Bailly).

Verbul care o precede,*ouk egínosken*= nu a cunoscut-o (redat in limbile moderne prin perfectul compus), este in original imperfectul durabil (Osty), adica exprima o actiune care nu se termina, care nu are un capat. Compara pe*héos*de aici cu cel din*2 Rg 6, 23: [Micol] "n'a avut copii*pana in*ziua mortii ei";*Ps 109, 1: "Sezi de-a dreapta Mea*pana ce*voi pune pe vrajmasii Tai asternut picioarelor Tale";*Mt 28, 20: "Iata, Eu cu voi sunt in toate zilele,*pana la*sfarsitul veacului";*Lc 2, 37: [Proorocita Ana] "vaduva*pana la optzeci si patru de ani".

In toate cazurile,*héos*nu semnifica un capat al actiunii sau situatiei care-l angajeaza (ca adica Micol ar fi avut copii dupa moarte, ca Fiul n'ar mai fi sezut de-a dreapta Tatalui dupa infrangerea vrajmasilor, ca Iisus n'ar mai fi cu apostolii dupa sfarsitul veacului, ca proorocita Ana s'ar fi recasatorit dupa varsta de 84 de ani), de unde rezulta fara echivoc ca textul de fata nu implica o legatura maritala intre Iosif si Maria, nici inainte si nici dupa nasterea lui Iisus.
Asa este.

Maica Domnului este pururea fecioara, si inaite de nastere si dupa nastere, pentru ca fecioria ei duhovniceasca, dorinta de a trai numai si numai pentru Dumnezeu (Precum Sfantul Ilie Tesviteanul spre exemplu)... a cauzat si fecioria fizica atat inaite de nastere cat si dupa nastere.

Cultele protestante si neoprotestante "se pierd in semantica", in litera Sfintei Scripturi... si nu doresc sa faca o exegeza adecvata a textului, de aceea nu vor putea intelege niciodata "taina intruparii" caci este mai presus de mintea omeneasca si "aceste lucruri cu anevoie de inteles" doar cei duhovnicesti (precum Sfintii lui Hristos Iisus) le pot intelege intru Duhul Sfant.

Cultele protestante si neoprotestante nu vor sa priceapa ca Biserica generaza canonul Biblic precum si Sfanta Traditie... si nicidecum Biblia este cea care genereaza Biserica si Sfanta Traditie.

Asadar sa luam aminte. Maica Domului este ceea ce este numai si numai datorita Sfintei Treimi, toata puterea ei vine de la Hristos Iisus, iar ea ne ajuta cu harul lui Hristos Iisus si ne indeamna, asemnea lui Dumnezeu Tatal sa facem TOT ce ne spune Hristos Iisus... si nu doar ce si cat vrem noi.

Dragostea Maicii Domnului si harul Domnului nostru Iisus Hiristos sa fie cu noi cu toti.

Doamne ajuta.
__________________
Pr. Arsenie Boca: "In mintea stramba si lucrul drept se stramba"; "Sa-ti feresti capul de frig si de prostie!"; "Mustrarea invinge, dar nu convinge"; "Bobul lui de grau se preschimba in taciune, iar el se crede grau nedreptatit";
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
BOR intre FRATII TIMOCENI si SORA BOS(-diacritice) vioreldolha Generalitati 3 24.09.2013 18:49:26
Fratii mei, rugati-va si pentru mine, pacatosul! CelMandru Rugaciuni 175 11.06.2012 02:03:08
Apel la rugaciune pentru fratii nostri din Rusia mihailt Generalitati 1 23.08.2010 01:32:41
Despre fratii Domnului nostru Iisus Hristos mihailt Despre Biserica Ortodoxa in general 12 30.05.2009 15:53:11
Pentru fratii din EU de Vest cozia Biserica Ortodoxa in relatia cu alte confesiuni 0 14.03.2008 20:17:03