Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Sfanta Scriptura > Rugaciuni
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #21  
Vechi 08.05.2009, 08:22:55
patinina34's Avatar
patinina34 patinina34 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 29.11.2008
Locație: peste oceane si peste mari
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.185
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru patinina34
Implicit Uite cine este aceasta sfanta

[COLOR=#333333]Pătimirea Sfintei, Slăvitei, Marii Mucenițe Fotinia și a celor împreună cu dînsa (26 februarie)[/COLOR]


Sfînta marea muceniță Fotinia este femeia samarineancă despre care povestește Evanghelistul Ioan, Cuvîntătorul de Dumnezeu, în Sfînta Evanghelie, că a vorbit cu Dumnezeul nostru Iisus Hristos la puțul lui Iacov și a crezut în El. Iar după înălțarea Domnului la cer și după pogorîrea Sfîntului Duh peste dumnezeieștii Apostoli, în ziua Cincizecimii (Rusalii) s-a botezat de către Sfinții Apostoli, împreună cu doi fii ai ei și cu cinci surori, urmînd lor și propovăduind credința întru Hristos din loc în loc și din țară în țară, întorcînd pe mulți slujitori de idoli de la păgînătate, făcîndu-i creștini.
În zilele lui Neron, păgînul împărat al Romei, s-a pornit mare prigoană asupra creștinilor și după mărturisirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, prigonitorii căutau pe ucenicii lor și pe toți cei ce credeau în Hristos sîrguindu-se în deșert a șterge din lume numele lui Hristos. Însă nu știau nebunii, căci cu cît prigoneau credința cea întru Hristos, cu atît mai mult se întărea și se lățea; căci precum a zis Domnul: “Porțile iadului nu o vor birui pe dînsa”.
În acel timp Sfînta Fotinia, împreună cu fiul ei cel mai mic, se aflau în Cartagina, cetatea Africii, și propovăduiau cu îndrăzneală Evanghelia lui Hristos. Iar Victor, fiul ei cel mai mare, era ostaș în armata romană și fiindcă a făcut mari vitejii și biruințe în războiul pe care l-au avut romanii împotriva arabilor, care supărau și prădau locurile lor, împăratul Neron l-a făcut stratilat și voievod a toată Italia; și, neștiind că este creștin, l-a trimis să muncească pe creștinii care se aflau acolo. Iar Sebastian, ducele Italiei, auzind aceasta din urmă a zis către Victor: “Eu știu prea bine, o, voievodule, că tu ești creștin precum și maica ta și Iosi, fratele tău, sînt creștini, următori și ucenici ai Apostolului Petru. Însă te sfătuiesc să faci ceea ce ți-a poruncit împăratul, adică să muncești pe creștini, ca să nu-ți primejduiești viața”. Iar voievodul Victor a zis: “Eu voiesc să fac voia lui Hristos, adevăratului Dumnezeu, Împăratul cel ceresc și fără de moarte. Iar de porunca pe care mi-a dat-o Neron împăratul, ca să muncesc pe creștini, nici nu voiesc să aud, dar să o mai împlinesc”. Ducele a zis: “Eu te sfătuiesc ca pe un prieten adevărat ceea ce îți este ție de folos; căci dacă vei ședea pe divan și vei cerca să afli pe creștini și îi vei munci, vei face plăcerea împăratului și vei dobîndi și banii creștinilor. Pe lîngă aceasta, te mai sfătuiesc să vestești și maicii tale și fratelui tău, să nu mai propovăduiască la arătare pe Hristos și să nu mai învețe pe păgîni a se lepăda de credința lor părintească, ca să nu te primejduiești din cauza lor”.
Sfîntul Victor a zis către dînsul: “Să nu-mi fie a face aceasta care zici, adică să chinuiesc vreun creștin, sau să iau ceva de la dînsul, sau să sfătuiesc pe maica mea sau pe fratele meu să nu mai propovăduiască că Hristos este Dumnezeul cel adevărat. Dar și eu sînt și voiesc să fiu propovăduitor al lui Hristos, precum sînt și aceia, și las să vedem răul care ni se va face”. Ducele a zis: “Eu frate te sfătuiesc cele ce-ți sînt de folos, iar tu socotește ce vrei să faci”. După ce a zis, îndată a orbit și, căzînd la pămînt, a rămas mut de durerile cele cumplite ale ochilor; apoi, ridicîndu-l cei ce stăteau de față, l-au pus pe pat și a rămas trei zile fără glas, neputînd grăi nicidecum. Iar în a patra zi a strigat cu glas mare: “Unul este cu adevărat Dumnezeu, Dumnezeul creștinilor!” Iar Victor, intrînd la dînsul, a zis: “Pentru ce ți-ai schimbat așa deodată părerea ta, o! Sebastiane?”. Ducele a zis către dînsul: “Căci mă cheamă Hristos la dînsul o! preadulcele meu Victor”. Deci îndată a învățat de la dînsul credința în Hristos și s-a botezat; apoi cum a ieșit din apa botezului, îndată și-a căpătat lumina ochilor și a preamărit pe Dumnezeu. Văzînd ceilalți slujitori de idoli această preaslăvită minune, s-au înfricoșat ca să nu pătimească și ei, necrezînd în Hristos, ceea ce a pătimit ducele, au alergat toți la Victor și, învățînd credința în Hristos, s-au botezat.
Trecînd puțină vreme, a ajuns cuvîntul acesta la Roma, pînă la urechile lui Neron, că Victor, stratilatul Italiei, și Sebastian, ducele, propovăduiesc ca Petru și Pavel și ca ceilalți apostoli și aduc pe mulți păgîni la credința în Hristos; apoi că Fotinia, mama stratilatului, împreună cu Iosi, un alt fiu al ei, au fost trimiși de dînsul în Cartagina să facă asemenea. Împăratul, auzind acestea, s-a aprins de mînie și îndată a trimis ostași în Italia ca să aducă la Roma toți creștinii care se aflau acolo, bărbați și femei, cărora li se arătase Domnul mai înainte și le zisese: “Veniți la Mine toți cei osteniți și însărcinați și vă voi odihni; deci nu vă temeți, căci Eu sînt cu voi și Neron va fi biruit împreună cu diavolii, prietenii săi”. “După aceea a zis către Victor: “De aici înainte numele tău va fi Fotinos, căci prin tine se vor lumina mulți și vor crede în Mine; iar tu întărește cu cuvintele tale pe Sebastian, spre mărturisire, căci fericit și bine-i va fi celui ce se va nevoi pînă la sfîrșit”.
Acestea zicînd Domnul către dînșii, S-a înălțat la ceruri. S-a descoperit încă și Sfintei Fotinia și i s-au arătat toate cele ce trebuia să urmeze. De aceea, Sfînta Fotinia îndată a și pornit din Cartagina împreună cu mulțime de creștini și s-a dus la Roma; toată cetatea Romei, auzind-o propovăduind cu mare îndrăzneală pe Hristos, s-au tulburat, zicînd: “Cine este aceasta care vine aici cu mulțime?”. Apoi a venit la Roma și Fotinos, fiul ei, împreună cu Sebastian ducele, fiind aduși de ostașii care fuseseră trimiși de împărat.
__________________
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
http://sashaparagulla.blogspot.com/
Reply With Quote
  #22  
Vechi 08.05.2009, 08:23:52
patinina34's Avatar
patinina34 patinina34 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 29.11.2008
Locație: peste oceane si peste mari
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.185
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru patinina34
Implicit Patimirile Sf Fotinia(2)

Dar Sfînta Fotinia a apucat și a venit mai înaintea lui Neron, împreună cu Iosi fiul ei, și cu cealaltă mulțime. Văzîndu-i Neron i-a întrebat: “Pentru care pricină ați venit la noi?”. Sfînta a răspuns: “Am venit să te învățăm să crezi în Hristos”. Slujitorii împăratului au zis: “Au venit din Italia Sebastian, ducele, și Victor, stratilatul”. Neron a zis: “Să vie înăuntru”. Și venind ei, a zis către dînșii: “Ce am auzit despre voi?”. Sfinții au răspuns: “Cîte ai auzit despre noi, o! împărate, toate sînt adevărate”. Neron, uitîndu-se la dînșii sălbatic, le-a zis: “Vă lepădați de Hristos, ori voiți să muriți de moarte rea?”. Sfinții, ridicîndu-și ochii la cer, au zis: “Să nu fie vreodată, o! Hristoase, Împărate, ca să ne lepădăm de Tine și să ne despărțim de credința cea întru Tine și de dragostea Ta!”. Neron a întrebat: “Cum vă numiți voi?”. Sfînta Fotinia a răspuns: “Eu m-am numit Fotinia de Iisus Hristos, Dumnezeul meu, iar surorile mele, cea dintîi care s-a născut după mine se numește Anatoli, a doua Fotos, a treia Fotis, a patra Paraschevi, a cincea Chiriachi; iar fiii mei, cel dintîi se numește Victor, care s-a numit de Domnul meu Fotinos, și cel de-al doilea, care este cu mine, se numește Iosi”. Neron a zis către dînșii: “Toți v-ați unit și v-ați învoit ca să fiți munciți pentru Nazarineanul și să muriți pentru El?” Sfînta Fotinia a răspuns: “Așa ne bucurăm noi toți, ne veselim și voim să murim pentru dragostea Lui”.
Atunci tiranul a poruncit să li se zdrobească încheieturile mîinilor cu ciocane de fier; iar slujitorii lui Neron, răpind pe sfinți, i-au dus la locul de tortură; și și-a întins fiecare mîinile, apoi au început să li le zdrobească cu ciocanele și, de la al treilea ceas din zi pînă la al șaselea, s-au schimbat de trei ori cei care îi băteau; iar mucenicii lui Hristos n-au simțit nicidecum muncirea lor, nici s-au zdrobit cît de puțin mîinile lor. Auzind aceasta, Neron s-a cutremurat de preaslăvită minune și a poruncit să li se taie mîinile. Dar, îndată slujitorii răpind pe Sfînta Fotinia, legîndu-i mîinile, au lovit de mai multe ori cu săbiile, deasupra pe nicovală, nereușind nimic; iar mai ales aceia care le loveau, au slăbit și au căzut ca niște morți. Dar sfînta a rămas nevătămată și mulțumea lui Dumnezeu, zicînd: “Domnul îmi este ajutor și nu mă voi teme, de ce-mi va face mie omul”.
Deci a început împăratul a se nedumeri și a gîndi ce să facă să biruiască pe mucenici și să-i aducă la voia sa. De aceea a poruncit ca pe bărbați să-i bage într-o temniță întunecoasă, iar pe Sfînta Fotinia, împreună cu cele cinci surori ale ei, să le pună într-o cameră de aur, cu masă de aur, scaune de aur, bani mulți înaintea lor, podoabe de aur, îmbrăcăminte și brîie de aur. Apoi a poruncit și Domninei, fiica sa, să se ducă și ea în camera aceea cu toate roabele ei și să se unească cu sfintele, socotind deșertul la minte căci cu amăgiri ca acestea va întoarce și va răsturna credința lor. Căci poruncea sfintelor că, dacă se vor lepăda de credința în Hristos, le va da mîngîiere, desfătare și o dragoste ca aceasta și le va dărui toate acelea ce se aflau în cameră și multe altele; apoi le va învrednici de mare dragoste și cinste. Dar s-a amăgit vicleanul, căci sfintele, ca niște cugetătoare de cele cerești, au defăimat toate acelea ca pe niște gunoaie și n-au voit nici măcar să se uite la ele.
Privind Sfînta Fotinia la fiica împăratului, Domnina, a zis către ea: “Bucură-te, mireasa Domnului meu!”. Iar Domnina a zis și ea către dînsa: “Bucură-te și tu, doamna mea, făclia lui Hristos!”. Auzind Sfînta Fotinia pe Domnina pomenind numele lui Hristos s-a bucurat foarte și a mulțumit lui Dumnezeu, a îmbrățișat-o și a sărutat-o. Apoi învățînd-o credința lui Hristos, cum și pe cele 100 de roabe ale ei, le-a botezat pe toate; iar pe Domnina a numit-o Antusa. Și îndată fericita Antusa a poruncit Ștefanidei, celei mai mari peste 100 de roabe ale ei, să dea săracilor toate podoabele cele de aur și banii care se aflau în cămara de aur.
Neron, înștiințîndu-se de aceasta, a suspinat din adîncul inimii și mîniindu-se foarte, îndată a poruncit să ardă un cuptor șapte zile și să arunce într-însul pe Sfînta Fotinia și pe toți cei uniți cu dînsa, bărbați și femei; și făcînd ostașii după porunca lui, au stat mucenicii trei zile în cuptor. După aceea, socotind tiranul că acum vor fi arși în cuptorul cel de foc, a poruncit să deschidă gura cuptorului și, dacă vor afla acolo oasele ucenicilor, să le arunce în rîu. Și deschizînd ostașii gura cuptorului, au aflat pe toți sfinții întregi și nevătămați, slăvind și binecuvîntînd pe Dumnezeu. Deci au rămas uimiți de preaslăvita minune că nu s-a apropiat focul de dînșii. Auzind aceasta, toți locuitorii cetății Roma s-au minunat, slăvind și ei pe Dumnezeu.
Dar tiranul, auzind de o minune ca aceasta, a poruncit să-i adape cu otrăvuri aducătoare de moarte. Deci a fost chemat Lambadie, vrăjitorul, care a pregătit otrăvurile, dînd mai întîi otravă Sfintei Fotinia, care, luînd-o, a zis către vrăjitor: “Nu se cădea nouă a lua această otravă a ta nicidecum, nici a o bea, fiindcă și tu ești necurat; dar pentru ca să cunoști tu, o! împărate, și tu, o! vrăjitorule, puterea Hristosului meu, iată, eu mai întîi o beau, în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, și pe urmă o vor bea toți cei ce sînt împreună cu mine”. Bînd toți mucenicii otrava, au rămas nevătămați, cu puterea lui Hristos, ca și cum n-ar fi băut nimic. Iar vrăjitorul, văzînd toate acestea, s-a spăimîntat și, căutînd la Sfînta Fotinia, a zis: “Am pregătit o otravă puternică și de o veți bea și pe aceasta și, nu veți păți nimic, voi crede și eu în Dumnezeul vostru”. Și aducînd-o, a dat-o lor și, bînd-o, toți mucenicii au rămas nevătămați. Văzînd vrăjitorul aceasta, a rămas uimit și îndată adunînd toate cărțile sale vrăjitorești, le-a aruncat în foc și le-a ars; apoi, crezînd în Hristos, s-a botezat, numindu-se din botez Teoclit. Iar împăratul, înștiințîndu-se de aceasta, a poruncit ostașilor și răpindu-l din mijlocul sfinților, l-au scos afară de zidurile cetății Roma și i-au tăiat capul cu sabia. Și așa, fericitul Teoclit, mai înainte decît ceilalți, a luat cununa muceniciei.
__________________
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
http://sashaparagulla.blogspot.com/
Reply With Quote
  #23  
Vechi 08.05.2009, 08:24:42
patinina34's Avatar
patinina34 patinina34 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 29.11.2008
Locație: peste oceane si peste mari
Religia: Ortodox
Mesaje: 2.185
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru patinina34
Implicit Patimirile Sf Fotinia(3)

Atunci Neron cel fără de lege a poruncit să le taie venele tuturor sfinților, împreună cu ale marei mucenițe Fotinia. Și cînd ostașii le tăiau venele mucenicilor, ei batjocoreau și rîdeau de împărat și de zeii lui, ca de niște neputincioși. Iar tiranul, văzînd pe mărturisitori, că întru nimic nu socotesc muncile acestea, a poruncit să topească plumb și să-l amestece cu pucioasă și, cînd va clocoti, să-l toarne în gura Sfintei Fotinia și pe spatele celorlalți sfinți. După ce slujitorii au îndeplinit porunca împăratului și au vărsat pe spatele mucenicilor plumbul clocotind, toți sfinții au strigat: “Mulțumim Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, căci cu plumb clocotit ai răcorit inimile noastre ca și cum ar fi fost însetate de o mare arșiță”. Iar Neron, auzind aceasta, s-a spăimîntat și a poruncit să-i spînzure și să strujească fără milă trupurile lor și să le ardă cu făclii aprinse; dar cu cît îi muncea mai mult, cu atît se împuterniceau în dumnezeiescul dar și proslăveau pe Dumnezeu.
Iar ticălosul și deșertul de minte Neron, socotind că va birui pe sfinți cu muncile, a poruncit să amestece cenușă cu oțet tare și să-l toarne în nasurile lor și, aceasta făcîndu-se, sfinții mucenici au zis că li se pare mai dulce decît mierea și fagurul. Iar tiranul s-a mîniat foarte și a poruncit de a oprit pe sfinți și i-a închis într-o temniță întunecoasă și necurată, plină de șerpi veninoși. Dar sfinții lăudau și slăveau pe Dumnezeu, iar fiarele cele otrăvitoare, din temniță, toate au murit și duhoarea cea rea s-a prefăcut în mireasmă neasemănată, iar întunericul s-a prefăcut în lumină prea strălucită. Apoi Domnul nostru Iisus Hristos a stat în mijlocul sfinților și a zis către dînșii: “Pace vouă!” Apoi, apucînd de mînă pe Sfînta Fotinia a ridicat-o sus și a zis: “Bucurați-vă totdeauna, căci Eu cu voi sînt în toate zilele vieții voastre”. Și îndată, cu cuvîntul Domnului, s-au deschis ochii mucenicilor și, văzînd pe Domnul, s-au închinat Lui; iar El, binecuvîntîndu-i, a zis: “Îmbărbătați-vă și vă întăriți”. Apoi s-a suit la cer. Iar din trupurile sfinților au ieșit ca niște solzi și s-au făcut sănătoși, așa cum erau mai înainte. Dar urgisitul de Dumnezeu Neron a poruncit ca sfinții să rămînă în temniță trei ani, ca să pătimească acolo înăuntru tot felul de chinuri și așa să moară cu moarte rea.
Iar după trei ani, avînd împăratul un slujitor al său închis în temnița aceea, a trimis oamenii săi ca să-l scoată. Deci, ducîndu-se trimișii în temniță, au văzut pe mucenici că erau vii și sănătoși și au spus împăratului că galileenii care au fost orbiți de el, acum văd și sînt sănătoși, iar temnița este plină de lumină și de bună mireasmă negrăită, încît s-a făcut ca o casă sfîntă, spre slava lui Dumnezeu; iar acolo aleargă mulțime de oameni și cred în Dumnezeul lor și sînt botezați de dînșii.
Auzind acestea, Neron și-a ieșit din minți și, trimițînd ostași, i-a adus înaintea sa și a zis: “Au nu v-am poruncit vouă să nu mai propovăduiți în numele lui Hristos? Deci cum îl propovăduiți în temniță? Pentru aceasta eu voiesc să pun asupra voastră multe și grele munci”. Iar sfinții au zis: “Orice voiești fă, dar noi nu vom înceta a vesti pe Domnul nostru Iisus Hristos, cum că este Dumnezeu adevărat și făcătorul tuturor”. Dar cu aceasta s-a aprins tiranul la mînie și a poruncit să răstignească pe sfinți cu capetele în jos și să strujască trupurile lor trei zile, pînă se vor dezlega încheieturile lor. Făcînd aceasta, sălbaticii și neomenoșii slujitori i-au spînzurat și i-au lăsat alte patru zile, punînd străjeri să-i păzească. După aceea, ducîndu-se să vadă dacă mai trăiesc încă, cum i-au văzut spînzurați au orbit. Iar îngerul Domnului, pogorîndu-se din ceruri, a dezlegat pe sfinți și, sărutîndu-i, i-a făcut sănătoși de toate rănile lor. Atunci Sfintei Fotinia, făcîndu-i-se milă de orbirea slujitorilor, a făcut rugăciune către Dumnezeu pentru ei și îndată și-au luat iarăși lumina ochilor lor și crezînd în Hristos, s-au botezat.
Înștiințîndu-se tiranul de acestea, a poruncit să jupuiască pielea de pe Sfînta Fotinia și în vremea ce o jupuiau, sfînta cînta: “Doamne, cercetatu-m-ai și M-ai cunoscut”. După ce au jupuit pielea ei, au aruncat-o în rîu, iar pe sfîntă au aruncat-o într-un puț sec. Dar la ceilalți mucenici: Sebastian, Fotinos și Iosi, le-au tăiat mădularele cele născătoare și le-au aruncat la cîini; i-au jupuit și pe ei de piele și-au aruncat-o în rîu, iar pe dînșii i-au aruncat într-o baie veche. Apoi pe cele cinci surori ale Sfintei Fotinia, punîndu-le înaintea lui, a poruncit să le taie mai întîi sînii, după aceea le-a jupuit și pe ele de piele. Însă, cînd s-au pus slujitorii să jupoaie și pe Sfînta Fotida, ea nu a primit să fie ținută de cineva; ci a stat singură cu mare vitejie și bărbăție, și au jupuit pielea de pe trupul ei, încît s-a minunat și tiranul de răbdarea ei. După acest chin, prea înrăutățitul a găsit și o altă tortură pentru ea, grea și pierzătoare, căci a poruncit și a plecat două vîrfuri de copaci, care erau în grădina lui, și au legat pe Sfînta Fotida de cele două vîrfuri. Apoi le-a slobozit îndată și sfînta s-a rupt în două părți și astfel și-a dat sfîntul ei suflet în mîinile lui Dumnezeu. Atunci a poruncit pierzătorul să taie și pe ceilalți mucenici cu sabia. Iar pe fericita Fotinia, scoțînd-o din puțul acela, a închis-o în temniță.
Dar ea, fiindcă a rămas singură și nu s-a încununat cu cununa mărturisirii împreună cu ceilalți mărturisitori, se mîhnea și ruga pentru aceasta pe Dumnezeu, care s-a arătat ei și, pecetluind-o cu semnul cinstitei și de viață făcătoarei cruci de trei ori, a făcut-o sănătoasă de toate rănile ei. Și după multe zile, lăudînd și binecuvîntînd pe Dumnezeu, și-a dat în mîinile lui cinstitul și sfîntul ei suflet. Și astfel s-au dus toți către Dumnezeu cel dorit de dînșii și au dobîndit împărăția cerului, căreia dea Dumnezeu ca și noi să ne învrednicim prin rugăciunile lor. Amin.
__________________
Doamne, fie voia Ta, nu voia noastră!
http://sashaparagulla.blogspot.com/
Reply With Quote
  #24  
Vechi 08.05.2009, 09:52:00
axios's Avatar
axios axios is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 18.02.2009
Locație: suceava
Religia: Ortodox
Mesaje: 299
Trimite un mesaj prin Yahoo pentru axios
Implicit ...

patinina,
trimite-mi si mie pe mail (alin2tzoi@yahoo.com) fisierul cu acatistul sf mc fotini poate reusesc eu sa-l deschid.
Doamne ajuta!
__________________
"ziua zilei spune cuvant, si noaptea noptii vesteste stiinta."
Reply With Quote
  #25  
Vechi 27.02.2012, 09:12:33
colibri63 colibri63 is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 27.02.2012
Mesaje: 1
Implicit

...buna ziua..doresc sa intreb daca pana la urma,a reusit cineva sa gaseasca intreg acatistul Sf.Mucenite FOTINI,pentru ca l-as dori si eu.VA MULTUMESC DIN SUFLET!
Reply With Quote
  #26  
Vechi 28.02.2014, 14:59:53
SteaEmy SteaEmy is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 08.03.2010
Mesaje: 6
Implicit

Acatistul Sfintei Mucenițe Fotini

Condac 1
Pe mucenița lui Hristos cea aleasă dintre samarineni, care cu râvnă dumnezeiască a străbătut cetăți și sate propovăduind la multe neamuri lumina Evangheliei și cu suflet vitejesc a îndurat chinuri nesuferite, pe Fotini cea întocmai cu apostolii, prea mărindu-o să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Icos 1
Trecând Iisus, Mântuitorul lumii din Iudeea către ținutul Galileii prin Atotștiința Sa a cunoscut sufletul tău cel ales ascuns între locuitorii Samariei celei defăimate și cu smerenia Păstorului în căutarea oii rătăcite, venind în căutarea ta și cerându-ți apă, ți-a deșteptat setea mântuirii și a iubirii ce nu piere, iar noi fericindu-te îți grăim:
Bucură-te, că cerându-ți Domnul apa ți-a arătat că întru El, vrăjmășia dintre iudei și samarineni încetează;
Bucură-te, că te-a făcut a vedea că însăși natura la iubire frățească și mulțumirea Creatorului ne îndeamnă;
Bucură-te, că Hristos ți-a vestit că El este apa cea vie din care bând cineva, în veac nu mai însetează;
Bucură-te, că văzându-te nedumerită, schimbându-ți cugetul spre cele cerești, ți-a poruncit a-l chema pe bărbatul tău;
Bucură-te, că răspunzând că nu ai bărbat, El ți-a vorbit de cei cinci pe care i-ai avut și de cel care nu îți era bărbat;
Bucură-te, că văzându-ți descoperită taina inimii, de prooroc L-ai cunoscut;
Bucură-te, că începând a gândi după duh, despre locul închinării Domnului L-ai întrebat;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 2
Peste veacuri răsună și astăzi cuvintele Domnului: “Dă-mi apă să beau!” îndemnându-ne la faptele bunătății. Noi însă Îl lăsăm singur și însetat pe cruce pe Cel ce pentru noi S-a jertfit, nu ne lăsa muceniță prea cinstită, ci ajută-ne să urâm păcatul și prin sfintele tale milojciri să aflăm milă și izbăvire în ziua judecății, cântând cu umilință: Aliluia!

Icos 2
Privirea cea plină de duioșie a Răscumpărătorului, pătruzându-te până la cele dinlăuntru ale sufletului, ți-a frânt legăturile robiei morții și încredințându-te a fi chiar El, Mesia cel așteptat, cu dor l-ai mărturisit Lumina lumii, pentru care auzi de la noi:
Bucură-te, muceniță Fotini, porumbița lui Hristos cea prea frumoasă;
Bucură-te, că aflându-te Domnul pe brațele iubirii Sale te-a purtat;
Bucură-te, că odraslă a luminii ni te-a dăruit;
Bucură-te, că de însuși glas al lui Hristos te-ai învrednicit a fi învățată;
Bucură-te, că blânzii ochi ai Mielului, cei asemenea cerului senini ai văzut;
Bucură-te, că de privirea dumnezeiescului Său chip te-ai învrednicit;
Bucură-te, că găsind pe Mesia, nici găleată, nici apă nu ai mai dorit;
Bucură-te, că apei vieții părtașă te-ai făcut;
Bucură-te, că tuturor ai vestit pe Mirele neprețuit;
Bucură-te, că pe urmele Sale n-ai pregetat a merge;
Bucură-te, că și viața pentru El ți-ai pus;
Bucură-te, învrednicindu-ne și pe noi a nu fi lipsiți de prea scumpa Lui față;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 3
Însetați suntem, fericită muceniță, însă apei vieții nu ne arătăm vrednici și nici râvnă dumnezeiască, asemenea ție n-am dobândit, măcar că netrebnici cu totul ne aflăm, dăruiește-ne nouă folosința ta cea tare, ca neîncetat să cântăm: Aliluia!

Icos 3
Mergând cu grăbire în cetate, spus-ai cele întâmplate ție la fântână și pe toți i-ai chemat a vedea pe Mesia. Ducându-se aceia și încredințându-se ei înșiși, împreună cu tine L-au urmat, iar noi te lăudăm cu graiuri ca acestea:
Bucură-te, că în ziua Cincizecimii de la apostoli ai primit sfântul botez;
Bucură-te, că iubirea păcatului ai lepădat;
Bucură-te că țărânii nu te-ai mai supus;
Bucură-te, că de poftele rușinoase te-ai dezgustat;
Bucură-te, că viață nouă în Hristos și pentru Hristos ai trăit;
Bucură-te, că șuvoaiele apei celei vii ți-au fost desfătare îndestulătoare;
Bucură-te, că focul ce-ți ardea în suflet, pretutindeni l-ai răspândit;
Bucură-te, că sfintele tale picioare n-au mai aflat răgaz;
Bucură-te, că nimic nu a putut opri a ta alergare;
Bucură-te, neînfricată propovăduitoare a Cuvântului;
Bucură-te, a păgânilor întoarcere la Adevăr;
Bucură-te și îndepărtează norul întunecării noastre sufletești;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 4
Nu înceta a te ruga, muceniță prea lăudată, pentru fiii tăi cei împresurați de ispite și de nevoi, ci tinzând asupră-ne pavăză ocrotirii tale ridică-ne a-ți aduce prinos de mulțumire cântarea: Aliluia!

Icos 4
Aducând cu smerenie închinarea cea plăcută Domnului, cea în duh și în adevăr, pildă ai fost tuturor și pe toți i-ai îndemnat a cunoaște pe Dumnezeu de Tată, părăsind orbirea ritualurilor formaliste și a jertfelor moarte și îmbrățișând mila și dragostea, pentru care te lăudăm, cântându-ți:
Bucură-te, că pe Unul, Singurul Dumnezeu în trei Fețe ai propovăduit;
Bucură-te, că pe Acela ca pe Dumnezeul iubirii L-ai vestit;
Bucură-te, că ai învățat că Aceluia, iubire de fiu se cuvine a-I aduce;
Bucură-te, că apropierea cu inima, iar nu frica de rob ai propovăduit;
Bucură-te, căci credință și faptă, intru cunoștință și dragoste ai prea mărit;
Bucură-te, că jertfa duhului umilit, mai presus de sângele țapilor și al berbecilor jertfiți a alege, ai învățat;
Bucură-te, că slujirii cu inimi de piatră și minți întunecate te-ai împotrivit;
Bucură-te, că idolii cei nesimțitori i-ai defăimat;
Bucură-te , că pe mulți i-ai întors de la închinarea acelora;
Bucură-te, încălzind și inimile nesimțitoare;
Bucură-te, întorcându-ne de la slujirea idolilor patimilor noastre;
Bucură-te, insuflându-ne nouă iubirea și apropierea de fiu către Tatăl;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 5
Botezându-se împreună cu tine cei doi fii ai tăi și cele cinci surori după trup, ați strălucit ca o salbă de diamante pe ogorul Împăratului și întorcând pe mulți din căile pierzării v-ați țesut porfira nepieritoare a slavei, prin sângele muceniciei vărsat din dragoste pentru Acela, Căruia îi cântați, în veșnică desfătare: Aliluia!

Icos 5
Plinind Hristos lucrarea încredințată de Părintele Ceresc și pecetluindu-o cu jertfa Sa pe cruce, sfinții săi ucenici au purces în toată lumea întru răspândirea învățăturii Sale. Printre aceia numărându-te și tu, fericită, cu mare înflăcărare ai propovăduit “nebunia crucii” înviind în dreapta credință mulțimi nenumărate, pentru care îți grăim:
Bucură-te, că de firea femeiască cea neputincioasă n-ai ținut seama;
Bucură-te, că pentru scumpul tău Mire, multe neajunsuri ai răbdat;
Bucură-te, că de multe ori desculță și flămândă te-ai trudit de dragul Evangheliei;
Bucură-te, că odihnă și mângâiere ai socotit rodirea în inimi a Cuvântului;
Bucură-te, că sfintele tale picioare au străbătut distanțe mari, ca să-i apropii de Domnul pe cei depărtați;
Bucură-te, că ai vestit comoara Evangheliei în Siria și Fenicia;
Bucură-te, că luminându-i pe aceia, în numele Treimii i-ai plecat a se boteza;
Bucură-te, că și în Palestina, pe mulți i-ai covertit la Adevăr;
Bucură-te, că Egiptul cel deșert l-ai înflorit cu învățătura cea de sus;
Bucură-te, că ajungând la Roma ai vorbit cu putere multă;
Bucură-te, că ascultându-ți mărturisirea, mulți au crezut;
Bucură-te, că prin tine nenumărate suflete s-au întors și prin baia pocăinței s-au curățit;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 6
După martiriul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, aflându-te împreună cu fiul cel mic Iosua, în cetatea Cartagina din nordul Africii, ați fost înștiințați prin descoperire despre cele ce urma să pătimiți pentru numele lui Hristos din partea prigonitorilor credinței și înconjurați de alai mare de credincioși, ați mers la Roma, la tiranul împărat Nero, cântând în inimile voastre: Aliluia!

Icos 6
Văzându-te împăratul Nero însoțită de mulțimea de creștini ce te-a urmat și întrebându-te pricina venirii către el, ai început fericită, cu fierbinte râvnă a-L mărturisi pe Hristos. Sosind din Italia și fiul tău cel mare, Victor, cel numit de Domnul, Fotinos împreună cu guvernatorul Sebastian pe care acesta îl aduse la credință, uniți în același gând, ca o familie de mucenici ați dorit a pătimi pentru Hristos, iar noi vă prea mărim cu laude ca acestea:
Bucură-te, maică a mucenicești vlăstare;
Bucură-te, că fiul tău Iosua ți-a urmat în propovăduire și în pătimire;
Bucua-te, că și Fotinos a lepădat cinstea de stratilat și voied a toată Italia;
Bucură-te, că nu s-a învoit a-i persecuta pe creștini, ci a dorit mai vârtos a fi chinuiți împreună cu ei;
Bucură-te, că prietenul său, guvernatorul Sebastian încercând a-l opri, a orbit;
Bucură-te, că după trei zile de bolire și amuțire, a cerut botezul;
Bucură-te, că botezându-se, îndată s-a tămăduit și pe Dumnezeu L-a slăvit;
Bucură-te, că surorile tale: Anatoli, Foto, Fotis, Paraschevi și Chiriachi vi s-au alăturat;
Bucură-te, că dragostea de fii și de rudenii, desăvârșită în Hristos a ajuns;
Bucură-te, căci chemării lui Hristos cu propria viață i-ați răspuns;
Bucură-te, mielușița Domnului și ceată binecuvântată;
Bucură-te, aleasă pilduire de petrecere sfințită și iubire înflăcărată;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!
Reply With Quote
  #27  
Vechi 28.02.2014, 15:02:43
SteaEmy SteaEmy is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 08.03.2010
Mesaje: 6
Implicit

Acatistul Sfintei Mucenițe Fotini - continuare

Condac 7
Mâniindu-se cumplit împăratul, a poruncit slujitorilor săi ca punându-ți mâinile pe nicovală, să fii bătută cu lanțuri grele de fier, obosind aceia, de trei ori s-au schimbat între ei, iar tu, fericită, nicidecum nu slăbeai. Auzind acestea, Nero a ordonat să-ți fie tăiate mâinile și neizbutind, călăii au paralizat căzând jos ca morți, iar noi minunându-ne cântăm: Aliluia!

Icos 7
Socotind împăratul că va birui prin momeala podoabelor scumpe și a palatelor aurite, neînduplecarea ta muceniță de a te închina idolilor necurați, cu lingușiri a poruncit să fii pusă sub un baldachin aurit, împrejmuită de tronuri de aur și masă îmbelșugată, în compania fiicei sale Domnina, însă nu idolilor ai dorit a aduce cinstire Sfântă Fotini, ci Soarelui Dreptății, ce te-a împodobit cu cunună de nematerialnic foc, pe care l-ai împărtășit și Domninei, iar noi, lăudându-te îți grăim:
Bucură-te, că îmbrățișând-o pe Domnina, ca pe o roabă a lui Hristos ai sărutat-o;
Bucură-te, că văzându-i aplecarea spre cele sfinte, i-ai vorbit îndelung despre credința creștină;
Bucură-te, că aceea crezând a primit botezul;
Bucură-te, că logodindu-o cu Iisus, Antuza ai numit-o;
Bucură-te, că și roabele sale, o sută la număr, primindu-ți învățătura, au fost botezate;
Bucură-te, că Antuza degrab a împărțit la săraci bijuteriile de mare preț și podoabele aurite date de tatăl său;
Bucură-te, stâlp luminos, căci cugetul tău numai la cele dumnezeiești era ațintit;
Bucură-te, că toată slava lumii acesteia cu măgulirile ei, ai disprețuit;
Bucură-te, că îndulcindu-te de iubirea Mântuitorului tău, nimic altceva n-ai mai socotit vrednic de cinstire;
Bucură-te, că fără de Hristos, nici viață nu ai dorit;
Bucură-te, că sfaturile amăgitorului, neputincioase le-ai arătat;
Bucură-te, că și nouă ne ești scut și povață în toată clipa cea grea;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 8
Aflând împăratul cele întâmplate, cu mare turbare s-a pornit, prea cinstită, a te chinui și poruncind a fi aprins un cuptor și timp de șapte zile făcându-se foc mare, să fii băgată înăuntru și închisă. Socotindu-te arsă, după trei zile au deschis cuptorul și văzându-te neatinsă de foc, soldații au încremenit de groază, iar locuitorii Romei văzând prea slăvita minune, împreună cu tine L-au slăvit pe Dumnezeu și I-au cântat: Aliluia!

Icos 8
Văzându-și încă un plan zădărnicit, Nero a scornit cu mintea sa întunecată, că prin otrăvire să șteargă pomenirea ta, sfântă muceniță și o dată cu aceasta și pomenirea lui Hristos. Bând otrăvurile gătite de marele vrăjitor Lambadio, cu puterea Celui propovăduit de tine, nevătămată te-ai arătat, de care lucru spăimântându-se vrăjitorul, a crezut în Dumnezeul creștinilor, iar noi cu uimire și cu evlavie îți rostim:
Bucură-te, răbdătoare pentru Hristos și unealtă a slăvirii Lui;
Bucură-te, că vrăjitorul ți-a pus înainte otrăvuri ce pe toți i-au răpus mai înainte;
Bucură-te, că pentru dulcele Iisus, băutură amară ai gustat;
Bucură-te, că pentru dulceața Mirelui tău, licoarea cea de moarte nectar ți s-a părut;
Bucură-te, că prin chemarea numelui lui Hristos, puterea otrăvii a dispărut;
Bucură-te, că văzându-și meșteșugul biruit, Lambadio s-a botezat și a ars toate cărțile vrăjitorești;
Bucură-te, că acesta s-a făcut mai întâi, mucenic al lui Hristos, cu numele Teoclit;
Bucură-te, că prin tine, Sfintei Treimi laudă s-a adus;
Bucură-te, că fii ai luminii, pătimind, ai făcut să răsară;
Bucură-te, că pătimirea trupului tău, vie propovăduire s-a arătat;
Bucură-te, că pe cât chinul sporea, pe atât credința se întărea;
Bucură-te, că pe slujitorii satanei, robi iubiți lui Dumnezeu, i-ai făcut;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 9
Fiindu-ți tăiate venele și sângele curgând șiroaie din mult pătimitorul tău trup, râdeai și batjocoreai, muceniță mărită, pe împăratul și pe zeii lui ca pe niște neputincioși, iar pe Dumnezeu Îl lăudai cu glas mare și-I cântai: Aliluia!

Icos 9
Multe feluri de chinuri gătindu-ți Nero cel împietrit de ură și răutate, pe toate le-ai primit, muceniță prea iubită, cu inimă veselă și cu glas mulțumitor, închinându-le Mirelui tău ca pe niște mărgăritare strălucite. Însuflețește-ne și pe noi, fericită să ridicăm cu bucurie de acum înainte, crucea nevoințelor rânduite nouă de Domnul, cu ochii ațintiți la Cel ce a răbdat pe nedrept pentru noi, Care ne îndeamnă a-ți cânta:
Bucură-te, că sălbaticii chinuitori au turnat plumb topit și pucioasă în sfânta ta gură;
Bucură-te, că cenușă amestecată cu oțet ți-au băgat în nări și ochi;
Bucură-te, că spânzurându-te pe lemn, au jupuit cu nemilostivire piele din trupul tău cel curat;
Bucură-te, că ai fost arsă cu făclii aprinse;
Bucură-te, că și carnea cinstitului tău trup a fost sfârtecată cu cruzime;
Bucură-te, că în temniță întunecoasă plină de șerpi veninoși ai fost aruncată;
Bucură-te, că intrând tu în temniță, fiarele cele veninoase au murit și bună mireasmă s-a răspândit în tot locul;
Bucură-te, că întunericul temniței s-a luminat de cerească slavă;
Bucură-te, că în lumina negrăită, Hristos a apărut zicându-ți: “ Pace ție!”;
Bucură-te, că făgăduindu-ți a fi cu tine, El te-a îmbărbătat a stărui în pătimire;
Bucură-te, că îndată ca niște solzi au căzut rănile de pe trupul tău;
Bucură-te, că stând închisă vreme de trei ani, mulțimi de oameni alergau să te vadă și se botezau;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!
Reply With Quote
  #28  
Vechi 28.02.2014, 15:03:20
SteaEmy SteaEmy is offline
Junior Member
 
Data înregistrării: 08.03.2010
Mesaje: 6
Implicit

Acatistul Sfintei Mucenițe Fotini - continuare

Condac 10
Mustrându-te cu furie că n-ai încetat nici în închisoare a întări credința creștină, prigonitorul a poruncit să fii răstignită pe cruce cu capul în jos și strujită trei zile, apoi lăsată atârnată alte patru zile. Acestea făcându-se, ostașii ce veneau către tine au orbit, iar un înger al Domnului pogorându-se din cer te-a dezlegat de pe cruce și vindecându-te de toate rănile, ți-a așternut pe buze cântarea îngerească: Aliluia!

Icos 10
Precum Domnul S-a rugat pentru cei ce-L batjocoreau, așa și tu, prea lăudată, făcându-ți-se milă de orbirea slugilor împăratului, cerând îndurarea Stăpânului asupra lor, și-au recăpătat vederea și crezând în Hristos au primit botezul. Înștiințându-se tiranul a poruncit ca iarăși să-ți fie jupuită pielea și să fii azvârlită într-o fântână seacă, iar noi minunându-ne de statornicia ta în chinuri, te mărim și-ți zicem;
Bucură-te, următoarea lui Hristos până la ultima suflare;
Bucură-te, că jupuirea trupului tău, îmbrăcăminte de nestricăciune ți s-a făcut;
Bucură-te, că mare binecuvântare socoteai a suferi pentru Domnul;
Bucură-te, că răbdând, fierbinți rugăciuni înălțai;
Bucură-te, că din fântână, te-au băgat iarăși în închisoare;
Bucură-te, că arătându-ți-se Domnul, te-a pecetluit cu semnul Sfintei Cruci;
Bucură-te, că în chip minunat te-ai făcut din nou sănătoasă;
Bucură-te, că sufletul ți l-ai dat în mâinile Celui pe care L-ai iubit cu ardoare;
Bucură-te, că cete de îngeri cântau înălțarea lui intru slavă;
Bucură-te, că pentru pătimirile ce ai suferit, cu dar de sfințenie a fost învăluit trupul tău;
Bucură-te, că noian de minuni și tămăduiri izvorăști până astăzi dintr-însul;
Bucură-te, că mângâiere și lumină te-a dăruit Dumnezeu neamului nostru;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 11
Nu trece cu vederea, muceniță Fotini, pe cei ce cu umilință și evlavie înalță către tine aceste puține cuvinte de laudă. Deschide-ne nouă ușile îndurării, că prin sfintele tale mijociri să ne învrednicim și noi, smeriții, veșnicei mântuiri și neîntreruptei cântări: Aliluia!

Icos 11
Făclie strălucitoare lumii fiind, prea cinstită, ai revărsat harul cel dumnezeiesc prin osârdia propovăduirii Evangheliei și prin mărturisirea acesteia în chinurile cele înfricoșătoare, căci văzând poporul răbdarea ta din munci și minunile ce se făceau, se boteza și binecuvânta pe Dumnezeu care cu o astfel de tărie îmbracă pe ai Săi, zicând împreună cu noi:
Bucură-te, solie de pace și neprihănire;
Bucură-te, rază a slavei neînserate;
Bucură-te, odihnă sufletelor învolburate;
Bucură-te, cercetarea celor apăsați de ispite și păcate;
Bucură-te, lumină dulce, alungătoarea duhurilor necurate;
Bucură-te, cântare de slavă a celor izbăviți de la moarte;
Bucură-te, sprijinul nostru în primejdii nenumărate;
Bucură-te, mireasmă ce ne îmbii a jindui virtuțile înălțătoare;
Bucură-te, porumbel ceresc ce ne îndemni spre gânduri curate;
Bucură-te, turn de nădejde al celor descurajați și mâhniți;
Bucură-te, mijlocitoare fierbinte pentru sufletele noastre întinate;
Bucură-te și venind ne ajută când vom da seamă, la Judecată;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 12
Dezleagă, muceniță prea iubită, din mrejele vrăjmașului urâtor al binelui și urzitor de urâciune, pe cei cuprinși de erezii și credințe pierzătoare. Așterne pacea și bunăvoirea între oameni, ca uniți în dragoste frățească, izbăvindu-ne prin tine, să cântăm veșnic: Aliluia!

Icos 12
Cântând cu bucurie laude proslăvirii tale, îți fericim râvna cea mare pentru răspândirea Evangheliei și cinstindu-te întocmai cu apostolii, ne închinăm ție ca uneia ce te-ai învrednicit apei celei vii, cu care rourează-ne și pe noi, cei ce grăim către tine:
Bucură-te, veselia și minunarea cereștilor cete;
Bucură-te și a noastră bucurie și nădejde;
Bucură-te, ceea ce ne învelești cu acoperământul ocrotirii tale;
Bucură-te, adiere plăcută ce ne revarsă har dumnezeiesc;
Bucură-te, dăruitoare și înțelepciune și luminare;
Bucură-te, că auzi îndată a noastră strigare;
Bucură-te, că în frământări și dureri ne aduci ușurare;
Bucură-te, vas ce reverși mirul milostivirii;
Bucură-te, punte ce ne scapi de înghițirea valurilor amăgitoare;
Bucură-te, folositoarea cea tare a creștinilor evlavioși;
Bucură-te, rugătoare nebiruită pentru fii tăi;
Bucură-te, limanul și îndrăznirea cea de la moartea noastră;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Fotini, luminătoarea multor popoare!

Condac 13 ( de trei ori)
O, mare muceniță Fotini, care după toate pătimirile pământești te odihnești în slava și desfătarea sfinților, cercetează cu har de sus pe robii tăi. Dăruiește-ne credință nezdruncinată, dragoste și răbdare și curățând tina de pe ochii sufletului nostru, arată-ne moștenitori ai veșnicelor bunătăți și neîncetatei cântări îngerești: Aliluia!

Rugăciune
O, mult pătimitoare porumbiță a lui Hristos, Fotini primește smerita noastră rugăciune de acum și nu trece cu vederea năzuința ce avem către al tău ajutor! Nu ne îndepărta de la izvorul darurilor tale pentru urâțenia noastră sufletească și pentru călcările de fiecare zi ale Evangheliei vestite de tine în îndelungate suferințe.

Tu, muceniță, prea mărită care rănindu-te de dragostea lui Hristos ai îndurat cu mare osârdie munci nesuferite, rănește și sufletele noastre cu străpungerea pocăinței și ne învață a primi cu bucurie toate scârbele și necazurile cele ce pentru mulțimea răutăților noastre, ne împresoară.

Aprinde în noi iubirea cea către semenii noștri și ne învrednicește să săvârșim cu pace viața aceasta, în faptele bunătății, cântând laudă ție și slavă Sfintei Treimi: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare


Subiecte asemănătoare
Subiect Subiect început de Forum Răspunsuri Ultimele Postari
Acatist de multumire Rodica50 Intrebari utilizatori 0 27.11.2010 19:11:44
Acatist thefaith Maslul 27 07.02.2010 19:01:55
Acatist pvasile22 Resurse ortodoxe on-line 10 13.12.2008 13:23:28
acatist terry Generalitati 2 17.11.2007 18:33:47
Acatist m11h43la Umanitare 1 22.09.2007 20:31:16