Forum Crestin Ortodox Crestin Ortodox
 
 


Du-te înapoi   Forum Crestin Ortodox > Biserica ortodoxa > Biserica Ortodoxa Romana
Răspunde
 
Thread Tools Moduri de afișare
  #1911  
Vechi 27.01.2019, 18:57:25
sofiaiuga's Avatar
sofiaiuga sofiaiuga is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.02.2007
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.995
Implicit Continuare

[COLOR=#111111]11. [/COLOR][COLOR=#111111]Prin ratificarea premisei III.2 din Declarația de la Toronto, sinodul cretan a admis că Biserica Ortodoxă participă într-o organizație al cărei scop esteun contact viu între biserici, să promoveze studiul și dezbaterea problemelor ce privesc unitatea Bisericii[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR][COLOR=#111111](art. 19 al Documentului 6).Oare despre ce Biserică este vorba în această premisă? Să fie vorba despre Biserica Ortodoxă? Să înțelegem că CMB lucrează pentru realizarea unității Bisericii Ortodoxe? Oare Biserica Ortodoxă nu este deja unitară și are nevoie de CMB ca să-i asigure unitatea? Sau este vorba de fapt despre “adevărata Biserică” (din premisa IV.5 a Declarației de la Toronto), “Biserica Universală”, descrisă de premisa IV.3 a Declarației de la Toronto ca “mai cuprinzătoare decât apartenența la propriul trunchi eclesial”, sau “Sfânta Biserică Catolică pe care o mărturisesc Crezurile”, despre care se vorbește în prima teză a premisei IV.2 a Declarației de la Toronto, cea pe care sinodul a ratificat-o, adică despre “Biserica” pe care ecumenismul dorește să o realizeze prin intermediul “contactului viu între biserici”?[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]12. [/COLOR][COLOR=#111111]Contrar părerii apărătorilor sinodului din Creta, art. 19 al Documentului 6ratifică toate premisele eclesiologice ale Declarației de la Toronto, care are o eclesiologie eretică. Dovada cea mai grăitoare a acestui fapt este forma presinodală a documentului, în care se spunea: “Ele (Bisericile Ortodoxe membre ale CMB n. tr.) au convingerea profundă căpremisele eclesiologice ale Declarației de la Toronto (1950)…”[/COLOR][COLOR=#0093C2]1[/COLOR][COLOR=#111111](s.n.), adică “premisele” la plural, în timp mai jos era citată doar premisa III.2. Premisa IV.2 a fost adăugată în timpul sinodului. De ce ar fi fost folosit pluralul, dacă sinodul ratifica doar premisa citată în text, așa cum afirmă apărătorii sinodului din Creta? Este evident că în text este vorba despre toate premisele eclesiologice ale Declarației de la Toronto.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]13. [/COLOR][COLOR=#111111]În aceste condiții, aprobând toate premisele acelui document ecumenist,Biserica Ortodoxă a fost de acord cu eclesiologia eretică a acestuia, despre care “are convingerea profundă că sunt de o importanță capitală pentru prezența Bisericii Ortodoxe în CMB”.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR][COLOR=#111111]Prin urmare, sinodul din Creta a fost de acord cu faptul că “apartenența la Biserica lui Hristos este mai cuprinzătoare decât apartenența la propriul trunchi eclesial” (premisa IV.3), că “toate Bisericile creștine, inclusiv Biserica Romei, afirmă că nu există identitate completă între apartenența la Biserica Universală și apartenența la propria Biserică” (ibidem) cu alte cuvinte sinodul este de acord că Biserica lui Hristos nu este Biserica Ortodoxă, ci o“Biserică” în care Biserica Ortodoxă este inclusă ca parte a aceleia, ceea ce este erezie. Mai mult, în[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR][COLOR=#111111]acceași premisă se afirmă că membrele CMB, deci și Biserica Ortodoxă, “recunosc că există membri ai Bisericii extra muros (în afara zidurilor Bisericii), că aceia aparțin aliquo modo (în mod egal) Bisericii, și chiar că există[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR][COLOR=#111111]ecclesia extra ecclesiam[/COLOR][COLOR=#111111](Biserică în afara Bisericii)”. Toate aceste afirmații sunt eretice, iar sinodul din Creta le ratifică și și le însușește și le impune în cugetarea ortodoxă.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR][COLOR=#111111]În aceste condiții, ne întrebăm cum se mai poate spune că “Sfântul și Marele Sinod a mărturisit că Biserica Ortodoxă este Biserica Una, Sfântă, Sobornicească și Sobornicească”, cum ia act în mod eronat comunicatul Sfântului Sinod al BOR, când de fapt acea “mărturisire” a fost făcută doar pentru liniștirea spiritelor ortodoxe, în timp ce prin acceptarea premiselor Declarației de la Toronto s-a acceptat tocmai contrariul?[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]14. [/COLOR][COLOR=#111111]Acceptând premiseleDeclarației, sinodul este de acord că în alte “biserici” există “elemente ale Bisericii adevărate”, care, evident, nu este Biserica Ortodoxă, ci “Biserica nevăzută” a eclesiologiei protestante. Această idee este eretică, deoarece în afara Bisericii lui Hristos, care este Biserica Ortodoxă, nu există decât grupări eretice și schismatice.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]15. [/COLOR][COLOR=#111111]Acceptarea “denumirii istorice de biserici și confesiuni eterodoxe” este în consens cu spiritul Declarației de la Toronto,în care membrele CMB se recunosc ca având diferite niveluri de bisericitate, idee cu totul străină cugetării ortodoxe. Afirmațiilor de genul “și părintele Stăniloaie le numește biserici în scrierile sale” sau “termenul este folosit caterminus technicus” sunt infirmate de Sfântul Chiril al Ierusalimului, în Cateheza XVIII, în care spune: “Cuvântul «biserică» are multe sensuri… Cineva ar putea afirma că, propriu vorbind și adevărat, și adunarea celor răi, a ereticilor… este tot biserică; împotriva acestei afirmații Simbolul credinței te-a întărit și ți-a predat acest articol de credință: Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică, ca să fugi de adunările lor spurcate și să rămâi pururea în sfânta, sobornicească Biserică în care ai fost renăscut. Când te duci într-un oraș, nu întreba numai: «Unde este casa Domnului?», pentru că și celelalte erezii ale necredincioșilor îndrăznesc să numească vizuinele lor case ale Domnului, nici nu întreba numai: «Unde este biserica?», ci: «Unde este biserica cea sobornicească?»”[/COLOR][COLOR=#0093C2]2[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR][COLOR=#111111](s.n.). Din acest text vedem că termenul “biserică” nu poate fi folosit pentru a numi ereziile, chiar și atunci când îl folosim “propriu vorbind și adevărat”, adică în sensul său literal (din limba greacă) de “adunare” sau, în limbajul unor membri ai Sinodului Bisericii Greciei, ca terminus technicus. Faptul că trebuie să întrebăm de “biserica sobornicească” (ortodoxă) înseamnă că termenul nu poate fi folosit nici măcar din eroare pentru erezii, pentru a nu induce în eroare pe cei nefamiliarizați cu doctrina creștină.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111][/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
__________________
Reply With Quote
  #1912  
Vechi 27.01.2019, 18:59:22
sofiaiuga's Avatar
sofiaiuga sofiaiuga is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.02.2007
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.995
Implicit Continuare

[COLOR=#111111]16 [/COLOR][COLOR=#111111]Ratificarea Constituției CMB statuează principiul minimalismului dogmatic în relațiile Bisericii Ortodoxe cu ereticii și schismaticii, ceea ce este inadmisibil[/COLOR][COLOR=#111111]. Spre deosebire de citarea pe care o oferă sinodul din documentul CMB, în Constituția CMBnu se spune că pot fi membri ai CMB cei ce mărturisesc Sfânta Treime “în conformitate cu Simbolul Niceo-Constantinopolitan”, ceea ce înseamnă că pot fi membri ai CMB și parteneri de dialog teologic ai Bisericii Ortodoxe toți cei ce au o concepție oarecare despre Sfânta Treime, asta în condițiile în care diferențele de viziune despre Sfânta Treime au provocat ruperea Răsăritului de Apus și căderea din ortodoxie a papistășismului și, în consecință, condamnarea sa la două sinoade ecumenice, cel organizat în 869-870 de către patriarhul Fotie și cel din 1341, organizat de Sfântul Grigore Palama. După acest principiu al minimalismului dogmatic, până și demonii din ținutul gherghesenilor (Mt. 8,29; Mc. 5,7; Lc. 8, 28) ar putea fi membri ai CMB. Minimalismul dogmatic este principiul care stă la baza întregii construcții ecumeniste, care vizează o unitate exterioară a lumii creștine, fără a pune accent pe adevărul de credință,viziune care este eretică.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]17. [/COLOR][COLOR=#111111]Art. 22 vorbește despre “condamnarea oricărei tentative de dezbinare a unității Bisericii din partea unor persoane individuale sau a unor grupuri, sub pretextul păstrării unei presupuse apărări a Ortodoxiei autentice”. Această prevedere pare a fi făcută special pentru a pedepsi pe cei ce se opun, din interiorul Bisericii, ecumenismului. În plus, ea exclude de la procesul receptării hotărârilor sinodului pliroma Bisericii, singura în măsură să spună dacă un sinod este sau nu este ortodox, prin faptul că cei ce s-ar opune deciziilor acestui sinod sunt catalogați apriori ca dușmani ai unității Bisericii și schismatici.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]18 [/COLOR][COLOR=#111111]În documentul referitor la relația Bisericii Ortodoxe cu restul lumii se face elogiul ecologiei, care este o armă ideologică a New-Age-ului. Documentul prezintă Sfânta Biserică Ortodoxă ca pe o instituție omenească oarecare, angajată în procesul de realizare a paradisului terestru globalist.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]19 [/COLOR][COLOR=#111111]Documentul legat de „Sfânta Taină a Căsătoriei și impedimentele la aceasta”, prevederea de la II.5.ii deschide calea acceptării prin iconomie a căsătoriei mixte, între ortodocși și heterodocși, și, prin urmare,legiferează ecumenismul la nivelul familiei. Patriarhia Georgiei a considerat această prevedere o încălcare directă a canonului 72 a Sinodului Quinisext, enumerându-o între motivele principale ale neparticipării sale la sinodul din Creta. Lăsarea la latitudinea Bisericilor locale a aplicării iconomiei referitoare la căsătoriile mixte afectează unitatea de practică canonică a Bisericilor Ortodoxe în această problemă, creând premisele unor grave dezordini cauzate de această decizie controversată. În plus, prevederea potrivit căreia pentru Biserică impedimentele la căsătorie ale legii civile sunt la fel de importante ca și cele ale Bisericii deschide calea (auto)obligării Bisericii de a oficia “căsătorii” homosexuale sau măcar de a le accepta existența unor astfel de “căsătorii” la nivel civil.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]20. [/COLOR][COLOR=#111111]Documentul referitor la importanța postului lasă la latitudinea Bisericilor locale aplicarea iconomiei referitoare la ținerea postului (art. 7-8), ceea ce afectează practica unitară a Bisericii în acest domeniu și relativizează importanța și severitatea sfintelor posturi.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Pentru toate aceste motive și pentru multe altele, pe care teologi de specialitate, le pot reliefa mai cu precizie, considerăm sinodul din Creta o adunare eretică, iar acceptarea sa părtășie la erezie. Din această cauză, am decis să ne îngrădim de erezie prin neparticipare la slujbele unde sunt pomeniți ierarhii care s-au făcut părtași deciziilor sinodului din Creta.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Tâlcuirea canonului 31 Apostolic de către cei mai mari canoniști ai lumii ortodoxe spune: “Iar câți se despart de episcopul lor mai înainte de Sinodiceasca cercetare, pentru că el propovăduiește în auzul tuturor vreo rea socoteală sau eres, unii ca aceia nu numai că cercetării celor de mai sus nu se supun, ci și cuviincioasei cinstei celor drept slăvitori se învrednicesc, după canonul 15 al celui 1 și 2 sobor”[/COLOR][COLOR=#0093C2]3[/COLOR][COLOR=#111111]. Iar ultimele două teze ale canonului 15 I-II prevăd: “Că nu au osândit episcopi, ci minciuno-episcopi și minciuno-învățători. Și nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme și împărțiri[/COLOR][COLOR=#0093C2]4[/COLOR][COLOR=#111111].[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Din acest motiv, considerăm că este o datorie de conștiință să ne îngrădim și noi de erezie alături de preoții nepomenitori, rămânând astfel în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă Română, nefăcând niciun pas în afara acesteia, nesusținând niciun fel de schismă în Biserică, nemanifestând niciun fel de atitudine necuviincioasă față de conducerea acesteia.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR][COLOR=#111111]Pentru manifestarea acestei atitudini, permise de canoanele Sfintei Biserici, considerăm că nu se cuvine să fim supuse niciunei cercetări disciplinare sau represiuni.[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]02. 12. 2016 [/COLOR][COLOR=#111111]Semnături[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Grigoria Nicolau[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Evpraxia Talabă[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Salomeea Lucanu[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Iuliana Butnaru[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Calinica Formagiu[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Xenia Velicu[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Teodula Filip[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Teodosia Curmei[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Fanuria Buliga[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Leontia Chirilă[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Ecaterina Popa[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Monahia Filoteia Filiță[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
[COLOR=#111111]Rasofoare Iunia Burlacu[/COLOR][COLOR=#111111][/COLOR]
__________________
Reply With Quote
  #1913  
Vechi 28.01.2019, 04:38:14
Demetrius Demetrius is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 02.04.2012
Mesaje: 2.291
Implicit

Citat:
În prealabil postat de sofiaiuga Vezi mesajul
...Din acest motiv, considerăm că este o datorie de conștiință să ne îngrădim și noi de erezie alături de preoții nepomenitori, rămânând astfel în Sfânta noastră Biserică Ortodoxă Română, nefăcând niciun pas în afara acesteia, nesusținând niciun fel de schismă în Biserică, nemanifestând niciun fel de atitudine necuviincioasă față de conducerea acesteia.Pentru manifestarea acestei atitudini, permise de canoanele Sfintei Biserici, considerăm că nu se cuvine să fim supuse niciunei cercetări disciplinare sau represiuni....
..."sau a vreunei rastigniri(Doamne, fereste!), precum a suferit Hristos din partea maimarilor Sinagogii!"

Nu vi se pare ca prin aceasta "manifestare" ei insisi se schismeaza inafara desi li se pare ca se ingradesc inauntru?
Caci e permis daca nu se manifesta niciun fel de atitudine necuviincioasa fata da conducerea Bisericii Ortodoxe (care, spun ortodocsii, e Insusi Iisus Hristos), ci doar o delimitare fata de orice alta suferinta, inafara ascezei.
__________________
Sublimă fărâmă a Sfintei Chemări,
Zvâcnită din Vrerea divină,
Mi-e sufletul vultur ce spintecă zări
Și sus, printre stele, se-nchină.(pr. Dumitru)
Reply With Quote
  #1914  
Vechi 28.01.2019, 19:43:09
catalin2 catalin2 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 26.12.2007
Locație: Brasov
Religia: Ortodox
Mesaje: 9.666
Implicit

Citat:
În prealabil postat de sofiaiuga Vezi mesajul
se poate ca aceasta carte sa fie scrisa inainte de caderea lui daca a fost asa cum spui.
Cartea impotriva catolicismului a fost scrisa inainte de a deveni stilist, e o carte buna, dar a cita din ea in acest context, ca un argument, stiind ca autorul a iesit in afara Bisericii apoi, e ciudat. Poate fi adus ca argument in sens invers, pentru a-i convinge pe nepomenitori ca extremele nu sunt bune.
Reply With Quote
  #1915  
Vechi 28.01.2019, 19:49:36
catalin2 catalin2 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 26.12.2007
Locație: Brasov
Religia: Ortodox
Mesaje: 9.666
Implicit

Citat:
În prealabil postat de sofiaiuga Vezi mesajul
crezi gresit...dreapta credintza nu se potrivest cu cuvintul PROBABIL
Ai dreptate, trebuia sa scriu ca sigur sunt dezinformari ale nepomenitorilor, nu probabil. Din cate stiu la Sinodul din Creta nu s-a adoptat asa ceva, nici despre posturi, nici despre recasatoria preotilor. Recasatorirea preotilor este o decizie adoptata de curand de Patriarhia Ecumenica, nu la Sinodul din Creta, deci nu s-a semnat asa ceva. Dar e stie ca Patriarhia Ecumenica a luat-o pe cai mai intortocheate de vreo 100 de ani, e o propunere mai veche, a patriarhului ecumenist care a inititat si schimbarea calendarului. Dimpotriva, BOR a adoptat in ultimii ani o hotarare de restrangere a activitatii preotilor divortati, iar cei recasatoriti au fost indepartati.
Reply With Quote
  #1916  
Vechi 28.01.2019, 19:54:22
catalin2 catalin2 is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 26.12.2007
Locație: Brasov
Religia: Ortodox
Mesaje: 9.666
Implicit

Citat:
În prealabil postat de sofiaiuga Vezi mesajul
TOT CE S-A PERECUT LA CRETA TOT CE S-A ISCALIT ACOLO CONTRAVINE PRIMULUI POSTULAT REFERITOR LA BISERICA ORTODOXA ,adica toate celelte hotariri contravin acest postulat.EREZIA ESTE ECLEZIOLOGICA.Sunt multe marturisiri prin care cei ce s-au ingradit le aduc ca motivatie iererhilor lor de care s-au ingradit.IATA un exemplu;
marturisirea maicilor de la VARATEC
Impotriva ecumenismului scriu impotriva multi sfinti si ortodocsi, de multi ani, nu nepomenitorii sunt primii care au semnalat aceasta erezie. Am citit marturisirea maicilor de la Varatec, se bazeaza pe o premisa gresita, ca Bisericile Ortodoxe, participand la intrunirile ecumeniste, au adoptat si declaratia de la Toronto. Complet gresit, iar aproape toate punctele din declaratie se bazeaza pe aceasta premisa.
Reply With Quote
  #1917  
Vechi 31.01.2019, 20:28:38
sofiaiuga's Avatar
sofiaiuga sofiaiuga is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.02.2007
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.995
Implicit IMPORTANT!: Documente oficiale ce vădesc mărturisirea de credință eretică a BOR

https://traditiaortodoxa.wordpress.c...eretica-a-bor/
__________________
Reply With Quote
  #1918  
Vechi 31.01.2019, 21:17:24
sofiaiuga's Avatar
sofiaiuga sofiaiuga is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.02.2007
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.995
Implicit Sunt eterodocșii, adică toți cei ce își zic creștini, dar nu sunt ortodocși, membri a

Sunt eterodocșii, adică toți cei ce își zic creștini, dar nu sunt ortodocși, membri ai Bisericii?

De Preot Matei Vulcănescu / 31 ianuarie 2019
de Dimitrie Țelenghidis2,
Profesor al Facultății de Teologie,
Universitatea Aristotelică din Tesalonic

https://www.marturisireaortodoxa.ro/...-ai-bisericii/
Domnul Profesor Dimitrie Țelenghidis este considerat unul din cei mai mari dogmatiști ai Greciei din perioada contemporană. În ultimii 20 de ani este implicat în problema dialogului dintre Ortodoxie si eterodoxie. Din anii tinereții a avut binecuvântarea să cunoască pe Părintele Paisie Athonitul, vestit pentru sfințenia lui, în preajma căruia s-a aflat timp de mulți ani și a primit sfaturile lui patristice și duhovnicești. Are o vastă operă, din care cităm câteva: Teologia Ortodoxă și viața, Soteriologia lui Luter, Har și libertate după tradiția patristică a secolului al XIV-lea”, Contribuție la soteriologia Bisericii Ortodoxe etc. (n. trad.). preluat de pe ortodoxiacatholica.wordpress.com
__________________
Reply With Quote
  #1919  
Vechi 31.01.2019, 23:34:26
Penticostalul Traditional Penticostalul Traditional is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 28.02.2015
Mesaje: 1.415
Implicit

Citat:
În prealabil postat de sofiaiuga Vezi mesajul
Documente oficiale ce vădesc mărturisirea de credință eretică a BOR
Citat:
În prealabil postat de sofiaiuga Vezi mesajul
Sunt eterodocșii, adică toți cei ce își zic creștini, dar nu sunt ortodocși, membri ai Bisericii?
Daca ortodocsii sunt crestini eretici iar cei din celelalte culte nu-s crestini, e un pic cam nasol cu Biserica!
Reply With Quote
  #1920  
Vechi 03.02.2019, 19:11:06
sofiaiuga's Avatar
sofiaiuga sofiaiuga is offline
Senior Member
 
Data înregistrării: 25.02.2007
Religia: Ortodox
Mesaje: 1.995
Implicit Mărturisirea tânărului rus Alexandru despre cele văzute și auzite in timpul morții cl

Citat:
În prealabil postat de Penticostalul Traditional Vezi mesajul
Daca ortodocsii sunt crestini eretici iar cei din celelalte culte nu-s crestini, e un pic cam nasol cu Biserica!
asculta acest tinar care a fost in moarte clinica.Eu nu vreau sa jigmesc pe nimeni si doresc din tot sufletul sa va mintuiti,dar aceasta se poate doar in adevar.
https://www.youtube.com/watch?v=XsJZ...&feature=share
__________________
Reply With Quote
Răspunde

Thread Tools
Moduri de afișare