CrestinOrtodox.ro - Articole https://www.crestinortodox.ro/ ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Comunicat de presa privind Centenarul Tratatului de la Trianon https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/comunicat-presa-privind-centenarul-tratatului-la-trianon-159618.html https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/comunicat-presa-privind-centenarul-tratatului-la-trianon-159618.html 2020-06-03 12:58:01+03 <p>La toate bisericile din Patriarhia Românƒ, ÃIn timpul Sfintei Liturghii ÅŸi la slujba Parastasului pentru eroi din data de joi, 4 iunie 2020, vor fi pomeniÅ£i eroii, soldaÅ£ii, luptƒtorii, diplomaÅ£ii români ÅŸi toÅ£i cei care au contribuit la realizarea României Mari la nivel naÅ£ional, ÃIntre anii 1916-1918 </p> CrestinOrtodox Despre harisme https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/despre-harisme-159617.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/despre-harisme-159617.html 2020-06-03 10:19:23+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1597/159617_filotei-zervakos_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Cel care a primit o harismƒ de la Dumnezeu este dator s-o cultive, s-o ÃInmulÅ£eascƒ, ca sƒ nu fie osândit ca cel care a ascuns talantul. Si cel care fuge ÃIn pustie are o harismƒ, un talant fiind ÅŸi e dator sƒ-l ÃInmulteascƒ. </p> Sfaturi duhovnicesti Cum sa participam la misteriosul si salvatorul proces al Golgotei https://www.crestinortodox.ro/religie/cum-participam-misteriosul-salvatorul-proces-golgotei-159616.html https://www.crestinortodox.ro/religie/cum-participam-misteriosul-salvatorul-proces-golgotei-159616.html 2020-06-03 10:03:24+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1597/159616_imparatia_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Aceastƒ ÃIntrebare ÃImi aminteÅŸte de cea pusƒ lui Hristos de un tânƒr: Ce sƒ fac ca sƒ am viaÅ£a veÅŸnicƒ? Hristos i-a spus:PƒzeÅŸte poruncile. Dar când s-a spus cƒ tânƒrul Å£inea cu adevƒrat toate poruncile, Hristos i-a spus: IÅ£i mai lipseÅŸte un lucru. Vinde tot ce ai, ÃImparte la cei sƒraci ÅŸi urmeazƒ-mi </p> Religie Cei vii https://www.crestinortodox.ro/credinta/cei-159615.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/cei-159615.html 2020-06-03 09:34:25+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1597/159615_impartasirea_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Cum putem defini un om viu? Vorbim despre trƒitorii cei buni cu referire la cei care fac cele bune. La nivel ontologic ÃIn schimb, complexul trup-suffet-duh ÃIÅŸi gƒseÅŸte principiul vital ÃIn Dumnezeu. Existƒ o hranƒ care da viaÅ£ƒ ÅŸi o hranƒ ce conduce inexorabil spre mormânt. </p> Credinta Cuviosul Dodo de la Manastirea Gareji din Georgia https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/cuviosul-dodo-la-manastirea-gareji-georgia-159614.html https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/cuviosul-dodo-la-manastirea-gareji-georgia-159614.html 2020-06-02 13:59:11+03 <p>Cuviosul Dodo este pomenit pe 2 iunie. Cuviosul Dodo de la Manastirea Gareji din Georgia s-a nascut in familia regala Andronikashvili. A intrat in monahism de tanar si fiind iubitor de insingurare, ajunge pustnic in Ninotsminda. </p> CrestinOrtodox Ziua Nationala pentru Adoptie - 2 iunie https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/ziua-nationala-pentru-adoptie-2-iunie-159613.html https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/ziua-nationala-pentru-adoptie-2-iunie-159613.html 2020-06-02 13:45:10+03 <p>Pe 2 iunie este celebrate Ziua NaÅ£ionalƒ pentru AdopÅ£ie. Aceasta zi a fost instituitƒ prin Legea nr. 21/2014, care prevede ca autoritƒÅ£ile ÅŸi instituÅ£iile publice, organismele neguvernamentale, reprezentanÅ£ele diplomatice ale României, precum ÅŸi alte instituÅ£ii româneÅŸti din strƒinƒtate sƒ organizeze programe ÅŸi manifestƒri de promovare </p> CrestinOrtodox Cuvinte din Cuvant https://www.crestinortodox.ro/credinta/cuvinte-cuvant-159612.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/cuvinte-cuvant-159612.html 2020-06-02 13:21:18+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1597/159612_cuvinte_din_cuvant_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Noi ÃIl simÈ›im pe Dumnezeu È™i dacƒ-L simÈ›im pe Dumnezeu ÃInseamnƒ cƒ intrƒm ÃIn legƒturƒ cu Dumnezeu È™i Dumnezeu ne ridicƒ orbirea sufleteascƒ a noastrƒ, ne vindecƒ bolile noastre, ale fiecƒruia. Scopul bolii nu este de cele mai multe ori, sƒ spunem aÈ™a, de-a pleca omul din aceastƒ viaÈ›ƒ. Dacƒ Dumnezeu dƒ boala, atunci Dumnezeu are un scop bine definit: sƒ-l vindece pe om </p> Credinta Biserica Ortodoxa Romana sustine permanent educatia copiilor si a tinerilor https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/biserica-ortodoxa-romana-sustine-permanent-educatia-copiilor-a-tinerilor-159611.html https://www.crestinortodox.ro/stiri/crestinortodox/biserica-ortodoxa-romana-sustine-permanent-educatia-copiilor-a-tinerilor-159611.html 2020-05-30 22:08:51+03 <p>ÃIn contextul pandemiei actuale, Patriarhia Românƒ oferƒ tablete sau alte dispozitive electronice elevilor (ÃIn special, celor de clasa a VIII-a ÅŸi a XII-a) ÅŸi cadrelor didactice din comunitƒÅ£ile dezavantajate, pentru a se putea conecta la lecÅ£iile on-line ÅŸi pentru a continua astfel procesul de predare-ÃInvƒÅ£are. </p> CrestinOrtodox Caznele lui Sisif https://www.crestinortodox.ro/poezie-ortodoxa/poezii-ortodoxe/caznele-sisif-159608.html https://www.crestinortodox.ro/poezie-ortodoxa/poezii-ortodoxe/caznele-sisif-159608.html 2020-05-28 00:01:28+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1597/159608_photo_marin_mihalache_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Cartea de poezie creÈ™tinƒ œLuminƒ Linƒ se ÃInscrie pe linia tradiÈ›ionalƒ a poeziei de inspiraÈ›ie religioasƒ, psalticƒ È™i liturgicƒ scrisƒ de Grigore Nazianz, Efrem Sirul, Romanos Melodul, Simion Noul Teolog, Teresa de Avila, Ioan al Crucii, Vasile Voiculescu, Nichifor Crainic,Tudor Arghezi, Zorica Latcu, Ioan Alexandru, Daniel Turcea... Poezia creÈ™tinƒ este aidoma artei picturii de icoane unde pictorul nu se poate ÃIndepƒrta prea mult cu imaginaÈ›ia sa de canonul biblic È™i al tradiÈ›iei religioase. Poetul creÈ™tin care presimte cƒ are È™i o chemare evanghelicƒ cautƒ sƒ propovƒduie adevƒrul revelat prin spectrul frumosului poetic. El nu creazƒ numai dupƒ voia sa, ci aÈ™teaptƒ darul, harul È™i inspiraÈ›ia divinƒ sƒ-i conducƒ impulsul creativitƒÈ›ii poetice È™i scrisul ÃIn slujba Cuvântului. </p> Poezii ortodoxe Vazul duhovnicesc https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/vazul-duhovnicesc-159606.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/vazul-duhovnicesc-159606.html 2020-05-25 10:27:46+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1597/159606_miron-mihailescu_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Am urmƒrit o emisiune religioasƒ T.V., la care s-a discutat despre noutatea clipei. Intr-adevƒr, fiecare clipƒ are ÃIn noi ceva specific, nou, ceva ce sclipeÅŸte a- tunci, proaspƒt ÅŸi unic. E de mare importanÅ£ƒ ce anume te inspirƒ clipa, cum te ilumineazƒ. M-am dus cu gândul la dimineÅ£ile ÃIn care conÅŸtientizƒm noutatea. </p> Sfaturi duhovnicesti