CrestinOrtodox.ro - Articole https://www.crestinortodox.ro/ ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Pilda despre cumpatare https://www.crestinortodox.ro/pilde/pilda-despre-cumpatare-157218.html https://www.crestinortodox.ro/pilde/pilda-despre-cumpatare-157218.html 2018-08-21 16:38:39+03 <p>Avva Agathon avea doi ucenici, care se nevoiau fiecare ÃIn chilia lui. ÃIntr-o zi, l-a ÃIntrebat pe unul: Ce faci ÃIn chilia ta?. El a rƒspuns: Postesc pânƒ seara ÅŸi apoi mƒnânc doi pesmeÅ£i. ÃIi zice lui:Bunƒ rânduialƒ ÅŸi fƒrƒ prea multƒ ostenealƒ. ÃIl ÃIntreabƒ ÅŸi pe celƒlalt </p> Pilda zilei Pilda lucratorilor rai https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-13-dupa-rusalii/pilda-lucratorilor-157217.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-13-dupa-rusalii/pilda-lucratorilor-157217.html 2018-08-21 15:43:26+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1573/157217_irineu_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Evanghelia de astƒzi ne istoriseÅŸte despre stƒpânul unei vii care ÅŸi-a trimis slujitorii sƒ cearƒ lucrƒtorilor sƒi partea de recoltƒ ce i se cuvenea. AceÅŸtia l-au prigonit ÅŸi l-au ucis pe trimiÅŸii stƒpânului ÅŸi chiar pe fiul lui. Stƒpânul s-a supƒrat ÅŸi a dat via sa altor lucrƒtori, care sƒ-i aducƒ roadele la vremea potrivitƒ </p> Duminica a 13-a dupa Rusalii Cununie si familie https://www.crestinortodox.ro/nunta/cununie-familie-157216.html https://www.crestinortodox.ro/nunta/cununie-familie-157216.html 2018-08-21 15:22:16+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1573/157216_casa_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Frumoasƒ Slujba Cununiei, dar ÅŸi mai frumoasƒ a fost masa festivƒ. In urmƒtoare zi ÃInsƒ vine socotirea cheltuielilor. Cum va plƒti noua pereche datoria fƒcutƒ pentru a-i impresiona pe invitaÅ£i? Tu ai vrut masƒ festivƒ! spune soÅ£ul. Å¢i-am spus cƒ nu este nevoie sƒ facem atâtea cheltuieli, dar tu ai insistat </p> Nunta Preotul nevrednic https://www.crestinortodox.ro/religie/preotul-nevrednic-157215.html https://www.crestinortodox.ro/religie/preotul-nevrednic-157215.html 2018-08-21 11:38:35+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1573/157215_preo_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>O relaÅ£ie intimƒ nepermisƒ ÃIntre un preot ÅŸi o credincioasƒ poate sƒ fie un incident regretabil sau o serie de incidente care alcƒtuiesc o legƒturƒ de duratƒ. Atunci când pƒcatul se repetƒ, conÅŸtiinÅ£a celor ce pƒcƒtuiesc se estompeazƒ; ÃIn loc sƒ se pocƒiascƒ sincer ÅŸi smerit, ÃIn loc sƒ-ÅŸi schimbe purtƒrile ÅŸi sƒ rupƒ zapisul nelegiuirii, pƒcƒtoÅŸii au inimile ÃInvârtoÅŸate </p> Religie De ce si cum trebuie sa lucram. Cum ne inmultim talantii? https://www.crestinortodox.ro/religie/de-si-trebuie-lucram-cum-inmultim-talantii-157214.html https://www.crestinortodox.ro/religie/de-si-trebuie-lucram-cum-inmultim-talantii-157214.html 2018-08-21 09:38:54+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1573/157214_daruri_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Am auzit multe voci care mi-au spus; bine, bine, am ÃInÅ£eles, aÅŸa e, aÅŸa ne-am gândit ÅŸi noi, sântem de acord, dar acum spuneÅ£i-ne care e soluÅ£ia. Åži am obiectat ÃIntotdeauna la acest tip de reorientare. Oamenii nu au nevoie de mai mult žMircea Platon," ci de Hristos. Eu nu scriu pentru ca sƒ devin un guru. </p> Religie O ascultare intemeiata pe iubire https://www.crestinortodox.ro/religie/o-ascultare-intemeiata-iubire-157213.html https://www.crestinortodox.ro/religie/o-ascultare-intemeiata-iubire-157213.html 2018-08-21 08:39:43+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1573/157213_asculta_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>In istoria mântuirii, ascultarea sau supunerea constituie o temƒ fundamentalƒ. Nu existƒ mântuire pentru cei ce nu se supun poruncilor Iui Dumnezeu, deoarece ochiul sufletului (nous, ÃIn limba greacƒ) trebuie vindecat ÃInainte de o deplinƒ restaurare pe plan duhovnicesc. </p> Religie Insomnia https://www.crestinortodox.ro/religie/insomnia-157211.html https://www.crestinortodox.ro/religie/insomnia-157211.html 2018-08-20 15:56:25+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1573/157211_som_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Insomnia este o suferinÅ£ƒ foarte rƒspânditƒ. De exemplu, s-a calculat cƒ 10% dintre toate reÅ£etele medicamentoase conÅ£in medicaÅ£ie somniferƒ. ÃIn neurastenie se observƒ foarte des perturbƒri ale somnului. </p> Religie Indreptarea: este un razboi https://www.crestinortodox.ro/religie/indreptarea-este-razboi-157210.html https://www.crestinortodox.ro/religie/indreptarea-este-razboi-157210.html 2018-08-20 15:35:10+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1573/157210_ajutor_ma_plictisesc_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>In Scripturi, ÃIncleÅŸtarea dintre Dumnezeu ÅŸi diavol este uneori descrisƒ ca fiind un rƒzboi; de exemplu, ÃIn Cartea lui Isaia (14, 12-15): Cum ai cƒzut tu din ceruri, stea strƒlucitoare, fecior al dimineÅ£ii! Cum ai fost aruncat la pƒmânt, tu, biruitor de neamuri! Tu care ziceai ÃIn cugetul tƒu </p> Religie Ajutor dat unor monahi https://www.crestinortodox.ro/credinta/ajutor-unor-monahi-157209.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/ajutor-unor-monahi-157209.html 2018-08-20 14:54:28+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1573/157209_cuviosul-paisie-aghioritul_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Pƒrintele Paisie simÅ£ea cƒ este neapƒratƒ nevoie ca monahii sƒ se dedice misiunii lor, care este rugƒciunea. Din aceastƒ cauzƒ se neliniÅŸtea ÅŸi se ÃIntrista vƒzând cum duhul lumesc umple monahismul de paraziÅ£i, netrebnicindu-i pe transmisioniÅŸti </p> Credinta Birth control, problema limitarii nasterilor https://www.crestinortodox.ro/religie/birth-control-problema-limitarii-nasterilor-157208.html https://www.crestinortodox.ro/religie/birth-control-problema-limitarii-nasterilor-157208.html 2018-08-20 14:27:47+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1573/157208_taina-iubirii_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Prima raÅ£iune a cƒsƒtoriei este rânduirea sexualitƒÅ£ii, mai ales acum, când omenirea a umplut tot pƒmântul. Acest cuvânt al Sfântului Ioan Gurƒ de Aur dateazƒ din secolul al IV-lea. Acum câteva mii de am, cele douƒsprezece triburi ale lui Israel trƒiau sub Legea veche </p> Religie