CrestinOrtodox.ro - Articole https://www.crestinortodox.ro/ ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ De ce vorbea Domnul in pilde? https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/de-vorbea-domnul-pilde-160515.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/de-vorbea-domnul-pilde-160515.html 2021-09-23 10:51:38+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1606/160515_luca-al-crimeii_w100_h79.jpeg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Dupƒ cum ÅŸtiÅ£i, Domnul nostru Iisus Hristos ÃIÅŸi ÃInfƒÅ£iÅŸa de multe ori ÃInvƒÅ£ƒtura prin pilde - ÅŸi iatƒ cƒ odatƒ, dupƒ marea pildƒ despre semƒnƒtor, ucenicii L-au ÃIntrebat: žDe ce vorbeÅŸti ÃIn pilde? El, rƒspunzând, le-a zis: Pentru cƒ vouƒ vi s-a dat sƒ cunoaÅŸteÅ£i tainele ÃImpƒrƒÅ£iei cerurilor, pe când acestora nu li s-a dat, cƒ celui ce are i se va da ÅŸi-i va prisosi, iar de la cel ce nu are, ÅŸi ce are i se va lua. </p> Sfaturi duhovnicesti Chipuri ale increderii in planul lui Dumnezeu dupa stareta Gavriilia https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/chipuri-increderii-planul-dumnezeu-dupa-stareta-gavriilia-160514.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/chipuri-increderii-planul-dumnezeu-dupa-stareta-gavriilia-160514.html 2021-09-22 16:15:43+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1606/160514_gavriilia_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Persoana stareÅ£ei Gavriilia câştigƒ pe drept, constant ÅŸi pilduitor din ce ÃIn ce mai multƒ atenÅ£ie ÃIn viaÅ£a, ÃIn inimile credincioÅŸilor. Åži aceasta, pentru cƒ oamenii gƒsesc ÃIn persoana stareÅ£ei Gavriilia ceva familiar, omenesc, nu inaccesibil - o sfinÅ£enie a vieÅ£ii cotidiene, apropiatƒ de viaÅ£a, de rutina ce loveÅŸte ÅŸi zdrobeÅŸte de multe ori dorinÅ£ele. </p> Sfaturi duhovnicesti Predica la Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfintii-mihail-gavriil/predica-soborul-sfintilor-arhangheli-mihail-gavriil-160513.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/sfintii-mihail-gavriil/predica-soborul-sfintilor-arhangheli-mihail-gavriil-160513.html 2021-09-22 13:12:52+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1606/160513_soborul-arhanghelilor-mihail-gavriil_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Existƒ un loc ÃIn cartea Apocalipsei ÃIn care vƒzƒtorul de taine Ioan ne relateazƒ cƒ, atunci când va veni timpul ÅŸi cu toÅ£ii vom fi ÃIn ÃImpƒrƒÅ£ia lui Dumnezeu, fiecare va primi un nume tainic pe care ÃIl va ÅŸti doar Dumnezeu ÅŸi cel care ÃIl va primi. Numele acesta va conÅ£ine oarecum toatƒ taina omului. </p> Sfintii Mihail si Gavriil Mancarea https://www.crestinortodox.ro/religie/mancarea-160512.html https://www.crestinortodox.ro/religie/mancarea-160512.html 2021-09-21 20:09:54+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1606/160512_sfantul_dimitrie_rostovului_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Sƒ mƒnânci atât cât ÃIÅ£i trebuie ca sƒ-Å£i ÃIntƒreÅŸti trupul pentru a avea putere ÃIn lucrarea lui Dumnezeu, iar ce este mai mult decât atât sƒ lepezi ca pe un lucru de prisos. Cel mai mult sƒ te strƒduieÅŸti pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru ÃIndreptarea sufletului, care rƒmâne cu tine ÃIn veci, fiindcƒ trupul se stricƒ ÅŸi poftele lui pier repede, pe când sufletul rƒmâne ÃIn veci. </p> Religie Lenevirea https://www.crestinortodox.ro/credinta/lenevirea-160511.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/lenevirea-160511.html 2021-09-21 17:18:59+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1606/160511_sfantul_dimitrie_rostovului_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Lenevirea orbeÅŸte ochii minÅ£ii, fiindcƒ ea ÃIi abate de la citirea DumnezeieÅŸtilor Scripturi ÅŸi de la ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, ce lumineazƒ mintea noastrƒ. Ea naÅŸte ura faÅ£ƒ de ostenealƒ, ne ÃInvaÅ£ƒ sƒ stƒm degeaba ÅŸi odrƒsleÅŸte rƒutƒÅ£i de tot felul. </p> Credinta Lauda https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/lauda-160510.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/lauda-160510.html 2021-09-21 17:12:10+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1606/160510_sfantul_dimitrie_rostovului_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Dacƒ cel pe care ÃIl lƒudaÅ£i nu e plƒcut lui Dumnezeu, dacƒ nu este drept ÅŸi nu este binecredincios, dacƒ nu este ÃIn el aÅŸteptarea mângâierii lui Israil ÅŸi dacƒ Duhul Sfânt nu vieÅ£uieÅŸte ÃIn el, deÅŸarte sunt toate laudele voastre; nu faceÅ£i decât sƒ umpleÅ£i vƒzduhul cu cuvintele voastre ÅŸi sƒ murdƒriÅ£i hârtiile cu scrierile voastre. </p> Sfaturi duhovnicesti Simteam ascultarea de Batranii mei ca pe un rai https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/simteam-ascultarea-batranii-ca-un-160509.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/simteam-ascultarea-batranii-ca-un-160509.html 2021-09-16 16:58:44+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1606/160509_porfirie_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Intr-o mƒnƒstire poate sƒ fie rânduialƒ, dar viaÅ£a cƒlugƒreascƒ sƒ fie inexistentƒ. Mƒnƒstirea trebuie sƒ punƒ deasupra tuturor ascultarea ÅŸi epitrahilul. Mie, de fiecare datƒ când mƒ spovedeam, ÃImi venea mare bucurie ÅŸi mƒ dƒruiam mult pe sine-mi rugƒciunii. Nu numai atunci, ci ÅŸi acum, când mƒ spovedesc, simt bucurie, mƒ uÅŸurez ÃIndatƒ. </p> Sfaturi duhovnicesti Fiinta Bisericii https://www.crestinortodox.ro/religie/fiinta-bisericii-160508.html https://www.crestinortodox.ro/religie/fiinta-bisericii-160508.html 2021-09-16 14:02:53+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1606/160508_liturghie_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>In timpul din urmƒ s-a scris mult despre fiinÅ£a Bisericii. Prin tot scrisul acesta s-a lƒmurit adevƒrul cƒ Biserica ÃIn esenÅ£a sa este trƒirea comunƒ a oamenilor cu Sf. Treime, participarea ÃIn comun a lor la viaÅ£a lui Dumnezeu, e o societate de persoane umane cu persoanele divine". In Bisericƒ Dumnezeu Se uneÅŸte cu oamenii pentru a-i lua ÃIn societatea Sa. </p> Religie Ingerii rai https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/ingerii-160507.html https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/ingerii-160507.html 2021-09-16 13:42:19+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1606/160507_caderea_ingerilor_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Nu toÅ£i ÃIngerii au rƒmas ÃIn starea de comuniune moralƒ cu Dumnezeu, cum au fost creaÅ£i, ci unii s'au abƒtut de la menirea lor, cƒzând din comuniunea cu Dumnezeu ÅŸi devenind ÃIngeri rƒi, duhuri necurate. Sfânta Scripturƒ vorbeÅŸte ÃIn multe locuri despre ÃIngerii rƒi, numindu-i duhuri rele </p> Dogmatica Noua nastere si viata duhovniceasca in Hristos https://www.crestinortodox.ro/credinta/noua-nastere-viata-duhovniceasca-hristos-160506.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/noua-nastere-viata-duhovniceasca-hristos-160506.html 2021-09-16 13:28:52+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1606/160506_hristos_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Pentru tradiÅ£ia creÅŸtinƒ viaÅ£a duhovniceascƒ nu este pur ÅŸi simplu viaÅ£a interioarƒ, fie ea cea mai curatƒ ÅŸi mai rafinatƒ, cea care poate inspira, de exemplu, unui poci, unui filozof idealul sƒu cel mai ÃInalt ÅŸi ÃInsuÅŸi Binele abso lut ca idee, ba chiar ca idee ÃIn sens platonic. Aceastƒ viaÅ£ƒ este nobilƒ ÅŸi demnƒ, cuprinde valori umane ÃInalte, dar ea este numai viaÅ£a omului, viaÅ£a cƒrnii sau viaÅ£a biologicƒ </p> Credinta