CrestinOrtodox.ro - Articole https://www.crestinortodox.ro/ ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Cel mai bun pentru cei mai rai... https://www.crestinortodox.ro/religie/cel-bun-pentru-mai-161802.html https://www.crestinortodox.ro/religie/cel-bun-pentru-mai-161802.html 2023-06-07 14:43:31+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1619/161802_spovedanie_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Sunt mulÈ›i preoÈ›i buni, cu har, duhovnici iscuÈ›iti, ÃInÈ›elepÈ›i cu ajutorul cƒrora poÈ›i sƒ sporeÈ™ti duhovniceÈ™te... Ceea ce nu ÃInÈ›eleg sau mƒ fac cƒ nu ÃInÈ›eleg, cƒ de fapt pricep cum stau lucrurile, cum de unii creÈ™tini nu sunt capabili sƒ respecte pe toÈ›i preoÈ›ii sau cel puÈ›in pe majoritatea care-È™i fac datoria? </p> Religie Dojana https://www.crestinortodox.ro/credinta/dojana-161801.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/dojana-161801.html 2023-06-07 14:16:23+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1619/161801_dojana_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>MulÈ›i nu ÃInÈ›eleg asta cu dojana... Se reped cu pripƒ istericƒ sƒ o eticheteze... Știu ei, au ÃInÈ›eles, au vƒzut ei... Este agresivitate... Nu mai spun cƒ de multe ori e ruptƒ din context, le scapƒ precedentul din desfƒÈ™urƒtorul comportamental... </p> Credinta Ce trebuie scris pe nisip si ce anume pe piatra https://www.crestinortodox.ro/pilde/ce-trebuie-scris-nisip-ce-anume-piatra-161800.html https://www.crestinortodox.ro/pilde/ce-trebuie-scris-nisip-ce-anume-piatra-161800.html 2023-06-07 10:12:07+03 <p>Doi prieteni, aflaÅ£i ÃIn pustie, s-au sfƒdit, ÅŸi unul dintre ei i-a dat celuilalt o palmƒ. Pe acela l-a durut, dar n-a rƒspuns nimic, ci doar a scris tƒcut ÃIn nisip: Astƒzi, prietenul meu cel mai bun mi-a dat o palmƒ. Au mers mai departe prin pustie ÅŸi </p> Pilda zilei Ingerul https://www.crestinortodox.ro/credinta/ingerul-161799.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/ingerul-161799.html 2023-06-07 09:35:15+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1618/161799_ingerul_pazitor_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>GândiÅ£i-vƒ la un ÃInger de sus care cunoaÅŸte liniÅŸtea, luminarea divinƒ cea grozavƒ, care ÅŸtie armonia, mireasma ÅŸi fericirea din ceruri, gândiÅ£i-vƒ cƒ acest ÃInger ar vrea sƒ se ÃIntrupeze ca noi, sƒ sufere ca noi, sƒ simtƒ neputinÅ£a firii noastre omeneÅŸti ÅŸi sƒ facƒ toate, toate dupƒ Sfânta Scripturƒ ÅŸi ale cinului nostru cƒlugƒresc numai cu singura dorinÅ£ƒ sƒ merite toate câte i-ar oferi ÃImpƒrƒÅ£ia cerurilor </p> Credinta Deseori rar... https://www.crestinortodox.ro/credinta/deseori-161796.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/deseori-161796.html 2023-06-07 08:31:37+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1618/161796_icoana_deisis_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Dacƒ doar prin ÃImpƒrtƒÈ™irea deasƒ credem cƒ suntem cu Hristos sau rƒmânem ÃIn Hristos, ne amƒgim amarnic... PƒrtƒÈ™ia cu Hristos nu stƒ doar ÃIn cuminecarea cu Trupul È™i Sângele Lui, ci È™i prin toate celelalte fapte de credinÈ›ƒ : dragostea cea cƒtre El, rugƒciunea datoratƒ </p> Credinta Mai buna e o pace stramba, decat un razboi drept https://www.crestinortodox.ro/editoriale/mai-buna-o-pace-stramba-decat-razboi-drept-161795.html https://www.crestinortodox.ro/editoriale/mai-buna-o-pace-stramba-decat-razboi-drept-161795.html 2023-06-07 08:14:16+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1618/161795_tacere_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>ToÈ›i greÈ™im, asta e clar, iar greÈ™elile ne tulburƒ pe fiecare... TendinÈ›a este sƒ-È›i ieÈ™i din fire, sƒ reacÈ›ionezi... Fiecare considerƒ cƒ are dreptate È™i purcede sƒ demonstreze adevƒrul sƒu, contrar opiniei celuilalt, rƒzboindu-se cu acela </p> Editoriale Impartasania https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/impartasania-161794.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/impartasania-161794.html 2023-06-06 16:17:19+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1618/161794_parintele_arsenie_papacioc_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Se pune o problemƒ cu aspect tehnic. Când ne ÃImpƒrtƒÅŸim? Nu timpul decide. Asta-i o greÅŸealƒ. Decide intensitatea credinÅ£ei tale, inima ta. Cum spune Sfântul Ioan Gurƒ de Aur: Ani vrei sƒ-i dai? Vindecƒ-i rana! Acesta-i scopul duhovnicului. Åži dacƒ ÃIi vindeci rana, ÃIl faci capabil de ÃIntâlnirea cu Hristos prin ÃImpƒrtƒÅŸire. </p> Sfaturi duhovnicesti Atentie la imaginatie https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/atentie-imaginatie-161793.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/atentie-imaginatie-161793.html 2023-06-06 14:56:53+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1618/161793_paisie-aghioritul_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Pƒrinte, aÅ£i spus cƒ ÃIn vremea rugƒciunii trebuie sƒ evitƒm sƒ aducem ÃIn mintea noastrƒ diferite imagini din viaÅ£a lui Hristos etc. De ce? Pentru ca sƒ nu ne ÃInÅŸele diavolul cu ÃInchipuirile. ImaginaÅ£ia este bunƒ, este o putere mare, dacƒ se pune ÃIn valoare. Unii oameni pot vedea, de pildƒ, un peisaj, iar dupƒ un an sƒ-ÅŸi aducƒ aminte de el exact aÅŸa cum este ÅŸi sƒ-l zugrƒveascƒ. Aceasta este o </p> Sfaturi duhovnicesti Nu pe Teodor n-ati vrut sa-l ascultati, ci cuvantul lui Dumnezeu https://www.crestinortodox.ro/pilde/nu-teodor-ati-vrut-l-ascultati-cuvantul-dumnezeu-161792.html https://www.crestinortodox.ro/pilde/nu-teodor-ati-vrut-l-ascultati-cuvantul-dumnezeu-161792.html 2023-06-06 14:46:08+03 <p>Teodor, ucenicul Sfântului Pahomie, cunoÅŸtea ÃIn adâncime Sfânta Scripturƒ. Când nu avea decât douƒzeci de ani, cuviosul i-a cerut sƒ spunƒ fraÅ£ilor cuvânt de ÃInvƒÅ£ƒturƒ. Teodor, ascultƒtor, a ÃImplinit cererea, grƒind multe lucruri de folos. TotuÅŸi, unii dintre fraÅ£ii cu mai multƒ vechime ÃIn mƒnƒstire </p> Pilda zilei Soldatul lui Hristos sa se fereasca de tulburari ÅŸi suparari https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/soldatul-hristos-se-fereasca-tulburari-suparari-161791.html https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/soldatul-hristos-se-fereasca-tulburari-suparari-161791.html 2023-06-06 14:40:02+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1618/161791_nicodim_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Dupƒ cum orice creÅŸtin are datoria de a face tot ce-i stƒ ÃIn putinÅ£ƒ spre a-ÅŸi redobândi pacea inimii atunci când ÅŸi-o va pierde, tot aÅŸa sƒ ÅŸtie cƒ nu este nici drept, nici ÃInÅ£elept ca orice ÃIntâmplare de pe lumea aceasta, de care va avea parte, sƒ-l lipseascƒ de aceastƒ pace sau sƒ i-o tulbure. Intr-adevƒr, sƒ ne ÃIntristƒm din pricina pƒcatelor noastre, dar cu o durere ÃImpƒcatƒ, ÃIn chipul despre care am vorbit de multe ori pânƒ acum. </p> Sfaturi duhovnicesti