CrestinOrtodox.ro - Credinta https://www.crestinortodox.ro/ Credinta o virtute teologica. Credinta prezinta adevarurile revelate si predate spre pastrare si marturisire Bisericii ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Neafectat de stari sufletesti https://www.crestinortodox.ro/credinta/neafectat-stari-sufletesti-158301.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/neafectat-stari-sufletesti-158301.html 2019-04-17 09:41:27+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1584/158301_antonie_de_suroj_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Când avem o bunƒ aÅŸezare a minÅ£ii, când inima este plinƒ de evlavie faÅ£ƒ de cele dumnezeieÅŸti, de grija pentru ceilalÅ£i, când, aÅŸa cum spune Sfântul Apostol Luca, buzele noastre vorbesc din plinƒtatea inimii (Lc. 6, 45), atunci nu avem vreo greutate ÃIn a ne ruga; vorbim liber cu Dumnezeu folosind cuvintele ce ne sunt cele mai familiare. </p> Credinta Comunicarea lui Dumnezeu cu oamenii https://www.crestinortodox.ro/credinta/comunicarea-dumnezeu-oamenii-158298.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/comunicarea-dumnezeu-oamenii-158298.html 2019-04-16 14:25:34+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1583/158298_botezul_domnului_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>La botezul lui Hristos ÃIn râul Iordan ÅŸi la Schimbarea la FaÅ£ƒ s-a auzit glasul Tatƒlui Care ÃIl arƒta pe Hristos ca Fiu al Sƒu iubit: Acesta este Fiul Meu cel iubit ÃIntru Care am binevoit. Sfântul Grigorie al Nisei tâlcuieÅŸte cƒ de Sus s-a auzit glasul lui Dumnezeu žspre a ÃIi ÃInvƒÅ£a pe oameni sƒ nu creadƒ cƒ ceea ce vedeau era doar o formƒ, ci sƒ creadƒ cƒ iubitul Fiu al lui Dumnezeu este adevƒrat </p> Credinta Moduri de terapie https://www.crestinortodox.ro/credinta/moduri-terapie-158293.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/moduri-terapie-158293.html 2019-04-15 15:59:58+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1583/158293_ierotheos-vlahos_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Terapia omului este o intreaga stiinta si de aceea si modurile de terapie (vindecare) pe care le va folosi cineva sunt multe. Iar la acest punct voi mentiona invatatura Sfantului Grigorie Teologul, intrucat daca nu avem o experiere personala a lui Dumnezeu, sa urmam macar experienta Sfintilor Bisericii noastre. </p> Credinta Cugetari despre dragoste, casatorie si viata de familie https://www.crestinortodox.ro/credinta/cugetari-despre-dragoste-casatorie-viata-familie-158292.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/cugetari-despre-dragoste-casatorie-viata-familie-158292.html 2019-04-15 14:54:03+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1583/158292_sa_invatam_sa_iubim._cugetari_despre_dragoste_casatorie_si_viata_de_familie_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Rostul cƒsƒtoriei este acela de a aduce bucurie. InÅ£elegem de aici faptul cƒ viaÅ£a celor cununaÅ£i este menitƒ a fi una a fericirii depline, a curƒÅ£iei neÃIntinate, a unei negrƒite bogƒÅ£ii. Cƒsƒtoria nu este nimic altceva decât rânduiala cea dumnezeiascƒ dƒruitƒ omului spre a putea dobândi desƒvârÅŸirea. </p> Credinta Rugaciunea pe care mintea o pimeste in locul limpezimii https://www.crestinortodox.ro/credinta/rugaciunea-care-mintea-pimeste-locul-limpezimii-158280.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/rugaciunea-care-mintea-pimeste-locul-limpezimii-158280.html 2019-04-12 15:57:23+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1583/158280_scrieri_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Când mintea a atins starea de limpezime, nu mai existƒ niciun moment ÃIn care ea nu se roagƒ, dar metoda ÅŸi forma rugƒciunii este deosebitƒ de rugƒciunea fƒcutƒ ÃIn etapa curƒÅ£iei. Adevƒrata rugƒciune pe care mintea o spune ÃIn etapa limpezimii este alcƒtuitƒ din ÃInÅ£elesurile venite din Sfintele Scripturi ÅŸi din tainele ÅŸi descoperirile aflate ÃIn contemplaÅ£ia naturalƒ a celor create </p> Credinta Despre Parintii duhovnicesti si teologie https://www.crestinortodox.ro/credinta/despre-parintii-duhovnicesti-teologie-158278.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/despre-parintii-duhovnicesti-teologie-158278.html 2019-04-12 15:06:52+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1583/158278_sofronie_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Incƒ de la prima mea vizitƒ la mƒnƒstire mi-a fost limpede cƒ oricine doreÅŸte sƒ devinƒ monah trebuie sƒ aibƒ ca duhovnic un ieromonah. Faptul cƒ mi-am dat seama de acest lucru m-a fƒcut sƒ cuget asupra acestei probleme ÅŸi sƒ pun ÃIntrebƒri. Odatƒ i-am adresat Pƒrintelui Sofronie urmƒtoarea ÃIntrebare: Care este legƒtura dintre duhovnic ÅŸi fiul sau fiica sa duhovniceascƒ? </p> Credinta Talcuiri la Epistola catre Efeseni https://www.crestinortodox.ro/credinta/talcuiri-epistola-catre-efeseni-158275.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/talcuiri-epistola-catre-efeseni-158275.html 2019-04-11 15:11:20+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1583/158275_efeseni_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Aici, Pavel ÃIl numeÅŸte adormit ÅŸi mort pe CreÅŸtinul ce se aflƒ ÃIn pƒcate, pentru cƒ cel pƒcƒtos este cu adevƒrat ÃImpuÅ£it, precum ÅŸi mortul este ÃImpuÅ£it, nemiÅŸcat ÅŸi nelucrƒtor. La fel, ÅŸi cel ce doarme este nemiÅŸcat, ÅŸi de aceea vede visuri ÅŸi ÃIÅŸi nƒluceÅŸte unele ÃIn loc de altele, amƒgite, ÅŸi idoli furƒ ipostas. Iar cÃInd pƒcƒtosul se va scula din pƒcat, atunci ÅŸi Hristos lumineazƒ, adicƒ strƒluceÅŸte, asupra lui, precum ÅŸi soarele strƒluceÅŸte asupra acelora ce se scoalƒ din somn </p> Credinta Taina Pocaintei https://www.crestinortodox.ro/credinta/taina-pocaintei-158272.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/taina-pocaintei-158272.html 2019-04-11 10:12:35+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1583/158272_pocainta_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>PocƒinÈ›a ÃInseamnƒ ÃInainte de toate sƒ nu mai repetƒm pƒcatele pe care le-am fƒcut. Ea trebuie sƒ se facƒ pe durata ÃIntregii noastre vieÈ›i, ca o ÃIntoarcere de la cele rele la Dumnezeu. ÃIn pocƒinÈ›ƒ nu ÃIntristarea este esenÈ›ialƒ, ci pƒrƒsirea pƒcatului, care ne dƒ posibilitatea sƒ rƒscumpƒrƒm trecutul, trƒind prezentul potrivit Sf. Porunci. </p> Credinta Mormantul lui Hristos https://www.crestinortodox.ro/credinta/mormantul-hristos-158233.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/mormantul-hristos-158233.html 2019-04-03 14:45:20+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1583/158233_mormantul_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Cunoastem din Sfanta Scriptura ca trupul lui Hristos a fost pus in mormant dupa moartea Sa. Astazi, constructia ridicata deasupra Sfantului Mormant are doua incaperi: Capela Ingerului si Sfantul Mormant. Ea a fost ridicata in anul 1810, dupa planurile arhitectului grec N. Komnenos, in urma incendiului din 1808 care a avut loc in Biserica Invierii. </p> Credinta Mirungerea, o taina putin cunoscuta https://www.crestinortodox.ro/credinta/mirungerea-taina-putin-cunoscuta-158227.html https://www.crestinortodox.ro/credinta/mirungerea-taina-putin-cunoscuta-158227.html 2019-04-02 13:22:24+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1583/158227_mirungerea_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Mirungerea urmeaza Botezului. Si din acest motiv, ea este foarte putin cunoscuta. De regula, toata lumea se opreste asupra momentului afundarii pruncului in cristelnita. Cei prezenti la Botez nu mai sunt atenti si la ungerea cu Sfantul si Marele Mir a celui botezat. </p> Credinta