CrestinOrtodox.ro - Dogmatica https://www.crestinortodox.ro/ Dogmatica prezinta din punct de vedere ortodox, catolic, protestant teme legate de creatie, mantuire, sfintele taine, biserica, viata de apoi ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Taina Sfintei Mirungeri https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/taina-sfintei-mirungeri-157516.html https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/taina-sfintei-mirungeri-157516.html 2018-10-11 14:11:10+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1576/157516_mirungere_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Taina Sfintei Mirungeri este Taina prin care noul botezat ce se unge cu Sf. Mir se ÃImpƒrtƒÅŸeÅŸte cu cele ÅŸapte daruri ale Sf. Duh, pentru creÅŸterea duhovniceascƒ. DeÅŸi creÅŸtinul primeÅŸte deja Sf.Duh prin botez, totuÅŸi Taina Sf.Mir este deosebitƒ, pentru cƒ dacƒ Botezul ÃIl naÅŸte pe om la o viaÅ£ƒ ÃIn ÃImpƒrƒÅ£ia Duhului, Mirungerea ÃIl creÅŸte de la mƒsura copilului, "la mƒsura bƒrbatului desƒvârÅŸit care este Hristos. </p> Dogmatica Despre harul dumnezeiesc https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/despre-harul-dumnezeiesc-156483.html https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/despre-harul-dumnezeiesc-156483.html 2018-03-15 17:34:10+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1565/156483_larchet_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>O mare putere ni s-a dat ca sƒ strƒbatem calea plinƒ de ostenealƒ fƒrƒ poticnire, neprimejduiÅ£i de deznƒdejde ori de moleÅŸealƒ. Åži, cƒlcând peste curse, sƒ biruim duhurile nevƒzute care ne rƒzboiesc. Åži sƒ ajungem teferi la capƒtul doririi, adicƒ la unirea cu Dumnezeu. E darul harului primit ÃIn Sfintele Taine - ÃIntre care mari sunt Botezul ÅŸi Cuminecarea. </p> Dogmatica Invatatura ortodoxa despre Biserica lui Hristos https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/invatatura-ortodoxa-despre-biserica-hristos-156240.html https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/invatatura-ortodoxa-despre-biserica-hristos-156240.html 2018-02-01 16:56:44+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1563/156240_par_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Prezentul articol redƒ pe scurt ÃInvƒÈ›ƒtura ortodoxƒ despre Sfanta Bisericƒ È™i prezintƒ cele patru ÃInsuÈ™iri ale ei, ÃInsuÈ™iri care ÃImpreunƒ ÃIi conferƒ calitatea de adevƒratƒ Bisericƒ a lui Hristos. </p> Dogmatica In ce consta comparatia dintre Biserica si trup https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/in-consta-comparatia-dintre-biserica-trup-155586.html https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/in-consta-comparatia-dintre-biserica-trup-155586.html 2017-10-11 22:24:22+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1556/155586_biserica_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Dar, spun ei, ÃIn ce chip trupul este comparat cu Biserica, prin vreo asemƒnare? Oare Biserica a poftit ÃImpotriva lui Hristos, din moment ce acelaÅŸi Apostol a zis: Biserica este supusƒ lui Hristos"? (Efeseni 5, 24). Este limpede cƒ Biserica este supusƒ lui Hristos, cƒci duhul de aceea pofteÅŸte ÃImpotriva trupului, pentru ca Biserica sƒ fie supusƒ lui Hristos ÃIntru toate </p> Dogmatica Dinamismul cunoasterii lui Dumnezeu https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/dinamismul-cunoasterii-dumnezeu-155539.html https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/dinamismul-cunoasterii-dumnezeu-155539.html 2017-10-06 19:19:45+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1556/155539_stef_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Caracteristicile cunoaÅŸterii lui Dumnezeu au ÃIn comun un atribut specific acestui tip de cunoaÅŸtere ÅŸi anume un dinamism, care nu se ÃIntâlneÅŸte ÃIn alte tipuri umane de cunoaÅŸtere. Cauzele acestui dinamism al cunoaÅŸterii lui Dumnezeu sunt multiple, unele aparÅ£inând strict teologiei dogmatice, altele spiritualitƒÅ£ii ortodoxe, iar altele vieÅ£ii sacramentale sau cultului Bisericii Ortodoxe. </p> Dogmatica Maica Domnului, de-a dreapta Fiului ei, Dreptul Judecator https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/maica-domnului-a-dreapta-fiului-dreptul-judecator-155442.html https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/maica-domnului-a-dreapta-fiului-dreptul-judecator-155442.html 2017-09-27 17:56:03+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1555/155442_dreptul-judecator_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Dogma teotokologicƒ are ÅŸi o dimensiune eshatologicƒ, ce derivƒ din aspectul eshatologic al dogmei hristolo- gice. AÅŸa cum slava dumnezeiascƒ a Mântuitorului lisus Hristos se va arƒta deplin la a doua Sa venire, când va judeca lumea, tot astfel ÅŸi slava Maicii Domnului se va descoperi atunci celor ce acum o mƒrturisesc prin credinÅ£ƒ. </p> Dogmatica Oamenii injosesc Fecioara si atunci cand o slavesc peste masura cuvenita https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/oamenii-injosesc-fecioara-atunci-cand-slavesc-peste-masura-cuvenita-155435.html https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/oamenii-injosesc-fecioara-atunci-cand-slavesc-peste-masura-cuvenita-155435.html 2017-09-26 21:46:36+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1555/155435_maria_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Existƒ un rƒu egal ÃIn amândouƒ ereziile: atunci când oamenii ÃInjosesc Fecioara ÅŸi atunci când, dimpotrivƒ, ei o slƒvesc peste mƒsura cuvenitƒ (Sfântul Epifanie al Ciprului). DevoÅ£iunea marianƒ a apƒrut ÃIn Rƒsƒritul creÅŸtin ÅŸi s-a rƒspândit ÃIn Apus. AÅŸadar, ar putea sƒ parƒ cƒ, dacƒ romano-catolicii ÅŸi ortodocÅŸii sunt uniÅ£i ÃIn privinÅ£a vreunui </p> Dogmatica Urmarile caderii in pacat https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/urmarile-caderii-pacat-155245.html https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/urmarile-caderii-pacat-155245.html 2017-08-23 20:32:30+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1553/155245_caderea_w100_h79.jpeg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Urmƒrile cƒderii nu sunt doar morale, duhovniceÅŸti, psihologice ÅŸi sociale, ci antropologice ÅŸi ontologice. Din cauzƒ cƒ mintea (ronc) se perverteÅŸte, toate puterile sufleteÅŸti ale omului se denatureazƒ. Când mintea, care conduce lumea sufleteascƒ lƒuntricƒ a omului, devine nelucrƒtoare, ÃIntunecatƒ, atunci ÅŸi ÃIntreaga alcƒtuire sufleteascƒ </p> Dogmatica Taina Dumnezeiestii Liturghii https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/taina-dumnezeiestii-liturghii-155241.html https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/taina-dumnezeiestii-liturghii-155241.html 2017-08-23 00:19:15+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1553/155241_liturghia_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Dumnezeiasca Liturghie este centrul vieÅ£ii bisericeÅŸti. Intruparea Fiului ÅŸi Cuvântului lui Dumnezeu a avut loc pentru ca firea omeneascƒ sƒ fie ÃIndumnezeitƒ ÅŸi Hristos sƒ se dƒruiascƒ omului, ca omul sƒ se ÃImpƒrtƒÅŸeascƒ de Trupul ÅŸi Sângele Lui. Acesta este ÅŸi scopul cel mai ÃInalt al Tainelor. </p> Dogmatica Maica Domnului - Pururea Fecioara Maria https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/maica-domnului/maica-domnului-pururea-fecioara-maria-154919.html https://www.crestinortodox.ro/dogmatica/maica-domnului/maica-domnului-pururea-fecioara-maria-154919.html 2017-06-27 23:59:42+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1550/154919_69501_fecioara-maria_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Biserica Ortodoxƒ o cinsteÅŸte pe Maica Domnului nostru Iisus Hristos numind-o Preasfântƒ, Nƒscƒtoare de Dumnezeu ÅŸi Pururea Fecioarƒ. La acest din urmƒ atribut mƒ voi referi ÃIn aceast articol. Prin urmare, când o numim pe Maica Domnului - Pururea Fecioarƒ, ÃInÅ£elegem cƒ ea este </p> Maica Domnului