CrestinOrtodox.ro - Interviuri https://www.crestinortodox.ro/ Interviuri cu duhovnici si cu persoane din diverse domenii. ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Interviu cu ierodiaconul Macarie Tanase https://www.crestinortodox.ro/interviuri/interviu-ierodiaconul-macarie-tanase-157506.html https://www.crestinortodox.ro/interviuri/interviu-ierodiaconul-macarie-tanase-157506.html 2018-10-10 13:09:35+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1576/157506_macarie-tanase_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Unul dintre vieÅ£uitorii Schitului Sihƒstria, care a intrat ÃIn viaÅ£a monahalƒ ÃIn timpul celui de Al Doilea Rƒzboi Mondial, pƒrintele Ierodiacon Macarie Tƒnase, ÃIÅŸi aminteÅŸte despre greutƒÅ£ile prin care a trecut schitul ÃIn acei ani: Pƒrintele stareÅ£ loanichie Moroi stƒtea ÃIn stƒreÅ£ia veche, care avea doar douƒ camere despƒrÅ£ite de un hol. </p> Interviuri Cum a fost intalnirea cu parintele Dumitru Staniloae? https://www.crestinortodox.ro/interviuri/cum-fost-intalnirea-parintele-dumitru-staniloae-156968.html https://www.crestinortodox.ro/interviuri/cum-fost-intalnirea-parintele-dumitru-staniloae-156968.html 2018-06-28 10:14:50+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1570/156968_dumitru_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Inainte de a-l cunoaÅŸte personal pe pƒrintele Dumitru Stƒniloae, am auzit despre el prin anul 1975, de la un student la Facultatea de Teologie. Il chema Constantin Chirilƒ. Era eminent, dar cam pasional, cu o anumitƒ deschidere culturalƒ mai largƒ, ca atare cam rebel, ieÅŸind ÃIn felul lui specific din conduita de cazarmƒ impusƒ atunci internilor de la Teologie </p> Interviuri Cum trebuie sa fie si sa se manifeste relatia dintre Biserica si Stat https://www.crestinortodox.ro/interviuri/cum-trebuie-fie-sa-manifeste-relatia-dintre-biserica-stat-154707.html https://www.crestinortodox.ro/interviuri/cum-trebuie-fie-sa-manifeste-relatia-dintre-biserica-stat-154707.html 2017-05-17 23:19:14+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1548/154707_popescu_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Cum credeÅ£i cƒ trebuie sƒ fie ÅŸi sƒ se manifeste relaÅ£ia dintre Bisericƒ ÅŸi puterea secularƒ, cea care se manifestƒ mai ales in œsfera politicii", referindu-ne cu precƒdere ia perioadƒ istorica actualƒ? In ceea ce priveÅŸte relaÅ£ia dintre Stat si Biserica pe parcursul istoriei au existat mai multe tendinÅ£e. Dupƒ ce creÅŸtinismul a fost acceptat ca religie de stat </p> Interviuri Marturia Mitropolitului Kallistos Ware despre Mitropolitul Antonie de Suroj https://www.crestinortodox.ro/interviuri/marturia-mitropolitului-kallistos-ware-despre-mitropolitul-antonie-suroj-154493.html https://www.crestinortodox.ro/interviuri/marturia-mitropolitului-kallistos-ware-despre-mitropolitul-antonie-suroj-154493.html 2017-03-29 21:21:32+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1545/154493_suroj_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Când l-aÅ£i ÃIntâlnit pentru prima datƒ pe Vlƒdica Antonie? Din câte ÃImi amintesc, cred cƒ prima datƒ ne-am ÃIntâlnit ÃIn 1955, când am ascultat cuvântul pe care l-a Å£inut la o conferinÅ£ƒ a FrƒÅ£iei Sfântul Alban ÅŸi Sfântul Serghie, frƒÅ£ie consacratƒ stabilirii legƒturilor ÃIntre Rƒsƒrit ÅŸi Apus. Era un membru activ al acestei frƒÅ£ii, care ÃImi pare cƒ l-a ÅŸi chemat sƒ se mute de la Paris la Londra </p> Interviuri Eu sunt mireasa lui Hristos! https://www.crestinortodox.ro/interviuri/eu-sunt-mireasa-hristos-153340.html https://www.crestinortodox.ro/interviuri/eu-sunt-mireasa-hristos-153340.html 2016-10-05 11:48:20+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1534/153340_dsc00160_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Cine poate fi monah? Orice creÅŸtin care s-a pocƒit cu adevƒrat, care a fost atins de Duhul Sfânt ÅŸi care se predƒ cu totul ÃIn mâinile lui Dumnezeu. Nu mai face voia sa, ci voia Tatƒlui Ceresc. A ieÅŸit de sub autoritatea satanei ÅŸi a intrat sub stƒpânirea lui Dumnezeu. Sunt unii oameni care ÃIn tinereÅ£e au cƒlƒtorit cu ideea de a se face cƒlugƒr, alÅ£ii care ÅŸi-au pus ÃIntrebƒri asupra sensului vieÅ£ii ÅŸi au fost atinÅŸi de dorul dumnezeirii </p> Interviuri Siluan Markos Sartorius - de la drept la dreptate https://www.crestinortodox.ro/interviuri/siluan-markos-sartorius-la-drept-dreptate-152862.html https://www.crestinortodox.ro/interviuri/siluan-markos-sartorius-la-drept-dreptate-152862.html 2016-08-19 10:59:05+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1529/152862_marcus_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Marcus Andreas Sartorius, Siluan Markos din botezul ortodox, s-a nƒscut pe 16 mai 1953 la Basel, ElveÅ£ia, ÃIntr-o familie de tradiÅ£ie protestantƒ. Este fiul unui preot evanghelic, iar vƒrul bunicului sƒu din partea tatƒlui este unul din cei mai importanÅ£i teologi protestanÅ£i din ultimul secol, Karl Barth. </p> Interviuri Interviu cu Patriarhul Pavle al Serbiei https://www.crestinortodox.ro/interviuri/interviu-patriarhul-pavle-serbiei-150378.html https://www.crestinortodox.ro/interviuri/interviu-patriarhul-pavle-serbiei-150378.html 2015-10-30 14:30:46+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1504/150378_patriarhul-pavle-al-serbiei_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Toatƒ lumea cunoaÅŸte aceastƒ expresie a Preafericirii Voastre: Cuvintele sƒ vƒ fie blânde, iar argumentele puternice. Da, aÅŸa este. Când este vorba de chestiunile cele mai intime, cele mai profunde ÅŸi vitale, nu trebuie niciodatƒ sƒ impui ceva. Multe secte se aratƒ adesea agresive ÅŸi se luptƒ din rƒsputeri </p> Interviuri Substituirea Euharistiei lui Hristos https://www.crestinortodox.ro/interviuri/substituirea-euharistiei-hristos-149586.html https://www.crestinortodox.ro/interviuri/substituirea-euharistiei-hristos-149586.html 2015-07-21 09:38:17+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1496/149586_impartasirea_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>M-a frapat ÃIn ultima vreme faptul cƒ foarte mulÅ£i teologi ortodocÅŸi, nu numai greci sau ruÅŸi, dar chiar ÅŸi români, au ÃInceput sƒ vorbeascƒ despre Sfânta Euharistie, fƒrƒ sƒ mai aminteascƒ prea mult despre Hristos. </p> Interviuri Interviu cu Patriarhul Pavle al Serbiei https://www.crestinortodox.ro/interviuri/interviu-patriarhul-pavle-serbiei-149223.html https://www.crestinortodox.ro/interviuri/interviu-patriarhul-pavle-serbiei-149223.html 2015-06-16 10:20:01+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1493/149223_pavle_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Atunci când vine pe lume, mica fƒpturƒ plƒpândƒ care se cheamƒ om se ÃIntristeazƒ ÅŸi ÃIncepe sƒ plângƒ. ÅžtiinÅ£a ÃIÅŸi are explicaÅ£ia ei pentru acest fenomen. Noi ÃInsƒ am dori sƒ cunoaÅŸtem pƒrerea dumneavoastrƒ ÃIn aceastƒ privinÅ£ƒ: trebuie sƒ vedem oare un simbol ÃIn acest prim strigƒt </p> Interviuri Fragmente din convorbirile cu Staretul Paisie Aghioritul https://www.crestinortodox.ro/interviuri/fragmente-convorbirile-staretul-paisie-aghioritul-148861.html https://www.crestinortodox.ro/interviuri/fragmente-convorbirile-staretul-paisie-aghioritul-148861.html 2015-05-14 15:45:25+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1489/148861_parintele-paisie-aghioritul_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Când simÅ£i dragostea lui Dumnezeu, nu mai simÅ£i nevoia nici sƒ mai mƒnânci. Doar puÅ£ine rƒdƒcini ÅŸi verdeÅ£uri, aÅŸa, ca sƒ nu chiorƒie stomacul ÅŸi sƒ te ia somnul. Nu vom mânca, Gheronda?, ÃIi spunea ucenicul avvei Sisoie. Nu am mâncat? Atunci sƒ mâncƒm. Dupƒ puÅ£in a zis avva: Sƒ mâncƒm, fiule. Dar am mâncat, Gheronda. A, am mâncat? Bine! </p> Interviuri