CrestinOrtodox.ro - Morala https://www.crestinortodox.ro/ Morala trateaza probleme legate de avort, casatorii nepermise, eutanasie, homosexualitate, clonare, transplant organe, sinucidere, morala arata ca pacatul este un esec existential al persoanelor umane ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Frica de Dumnezeu sau teama sfanta https://www.crestinortodox.ro/morala/frica-dumnezeu-teama-sfanta-156394.html https://www.crestinortodox.ro/morala/frica-dumnezeu-teama-sfanta-156394.html 2018-02-28 15:57:54+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1564/156394_calug_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Frica are multe manifestƒri, de la frica fireascƒ pânƒ la frica de Dumnezeu. ÃIn acest articol am vorbit despre teama de pedeapsa lui Dumnezeu, precum È™i despre teama de a nu-L pierde pe Dumnezeu. Despre frica ca žrespect, evlavie È™i žsfialƒ duhovniceascƒ faÈ›ƒ de Dumnezeu, dar È™i despre patima fricii, ce se manifestƒ ca ÃIngrijorare, neliniÈ™te sau disperare. </p> Morala Despre neascultare https://www.crestinortodox.ro/morala/despre-neascultare-156163.html https://www.crestinortodox.ro/morala/despre-neascultare-156163.html 2018-01-18 15:59:02+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1562/156163_spov_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Am ÃIncercat sƒ prezint, pe scurt, câteva aspecte privind comportamentul tinerilor din societatea contemporanƒ. ÃIn acest sens am subliniat faptul cƒ majoritatea formelor de manifestate ale neascultƒrii au ca principalƒ cauzƒ educaÈ›ia defectuoasƒ, care ÃIndepƒrteazƒ pe om de adevƒr, cultivând ÃIn acelaÈ™i timp libertinismul la toate nivelele. De aici, importanÈ›a È™i necesitatea educaÈ›iei religioase ÃIn familie È™i ÃIn È™coalƒ, ca o redescoperire a Adevƒrului ÃIn lumina Sfintei Scripturi. </p> Morala Avorturile si Biserica https://www.crestinortodox.ro/morala/avorturile-biserica-155423.html https://www.crestinortodox.ro/morala/avorturile-biserica-155423.html 2017-09-25 23:03:05+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1555/155423_av_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>In Cotidianul din ziua de 19 a lunii curente s-a publicat articolul domnului Spiridon Alexie, intitulat: Spital sau ÃInchisoare? - ce judecƒ poziÅ£ia Bisericii ÃImpotriva apropiatei "scoateri de sub sancÅ£iunea penalƒ" a avorturilor. Articolul acesta, care se referƒ direct ÅŸi la ceea ce noi am publicat mai demult (Vezi Presa Ortodoxƒ din 9 octombrie), nu admite avorturile </p> Morala Folosul ispitelor https://www.crestinortodox.ro/morala/folosul-ispitelor-154912.html https://www.crestinortodox.ro/morala/folosul-ispitelor-154912.html 2017-06-27 04:44:21+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1550/154912_isp_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>UrcuÅŸul duhovnicesc presupune o adevƒratƒ luptƒ pe plan spiritual cu noi ÃInÅŸine, cu diavolul ÅŸi cu atracÅ£ia manifestatƒ de materie asupra trupului material. N-a fost sfânt al lui Dumnezeu care sƒ nu fi trecut prin sumedenie de ÃIncercƒri ÅŸi de ispite, ca, biruindu-le, sƒ propƒÅŸeascƒ pe calea binelui, pânƒ la capƒt. </p> Morala Iubeste-te pe tine https://www.crestinortodox.ro/morala/iubeste-pe-tine-154746.html https://www.crestinortodox.ro/morala/iubeste-pe-tine-154746.html 2017-05-24 17:28:08+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1548/154746_steaua_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Sƒ te iubeÈ™ti pe tine. Ce poate ÃInsemna asta? Dacƒ ne gândim cƒ toÈ›i oamenii ÃIÈ™i ureazƒ unul altuia sƒnƒtate atunci, logic ar fi cƒ a te iubi pe tine ÃInseamnƒ sƒ ÃIÈ›i doreÈ™ti sƒ fii sƒnƒtos. De ce sƒ fii sƒnƒtos? Pentru cƒ majoritatea dintre noi asociem sƒnƒtatea cu fericirea, fie cƒ o facem conÈ™tient fie cƒ nu. Eu cred cƒ a te iubi pe tine la asta se referƒ </p> Morala Asceza ecleziala si virtute individuala https://www.crestinortodox.ro/morala/asceza-ecleziala-virtute-individuala-154708.html https://www.crestinortodox.ro/morala/asceza-ecleziala-virtute-individuala-154708.html 2017-05-17 23:47:09+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1548/154708_yann_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Corpul material participƒ la perfecÅ£iunea, la ÃIndumnezeirea omului. PerfecÅ£iune ÅŸi ÃIndumnezeire ÃInseamnƒ restabilirea omului ÃIn ÃImplinirea posibilitƒÅ£ilor lui existenÅ£iale, ÃIn chemarea cu care a fost chemat: chipul ÅŸi slava lui Dumnezeu </p> Morala Iconomie si acrivie in practica Spovedaniei https://www.crestinortodox.ro/morala/iconomie-acrivie-practica-spovedaniei-154594.html https://www.crestinortodox.ro/morala/iconomie-acrivie-practica-spovedaniei-154594.html 2017-04-25 05:41:10+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1546/154594_154407_1449776785478_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Iconomia È™i acrivia au fost mereu cele douƒ instrumente utilizate ÃIn câmpul pastoral al Bisericii. Acrivia (gr. akriveia “ exactitate) este aplicarea strictƒ a canoanelor ÃIn cazuri ÃIn care doctrina È™i tradiÈ›ia Bisericii trebuie sƒ fie respectate cu rigoare. Acrivia se referƒ la validitatea È™i aplicarea canoanelor </p> Morala Postul ...pe litere mari de tipar https://www.crestinortodox.ro/morala/postul-litere-mari-tipar-154436.html https://www.crestinortodox.ro/morala/postul-litere-mari-tipar-154436.html 2017-03-22 01:07:48+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1545/154436_febr_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Timpul obiÈ™nuit se deosebeÈ™te de timpul de post prin faptul cƒ e prezentƒ o oarecare relaxare, ÃInÈ›eleasƒ ca un confort mai mare pentru trup, dar odatƒ cu acest stil de viaÈ›ƒ, vine È™i o deschidere mai mare a porÈ›ilor sufletului pentru rƒutƒÈ›i </p> Morala Dileme bioetice si chestiuni pastorale cu privire la inceputul vietii https://www.crestinortodox.ro/morala/dileme-bioetice-chestiuni-pastorale-privire-inceputul-vietii-153903.html https://www.crestinortodox.ro/morala/dileme-bioetice-chestiuni-pastorale-privire-inceputul-vietii-153903.html 2016-12-14 22:55:21+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1540/153903_nicolae_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Simt nevoia sƒ ÃIncep prezenta cuvântare exprimându-mi mulÈ›umirile pentru cinstea pe care mi-aÈ›i acordat-o ÃIncredințându-mi aceastƒ misiune, dar È™i mƒrturisind ÃIn acelaÈ™i timp dificultatea lƒuntricƒ pe care o am de a vorbi ÃIn Sinod pe subiecte de bioeticƒ, care ÃIn natura lor sunt noi, greu de ÃInÈ›eles, uÈ™or de rƒstƒlmƒcit È™i foarte subtile ÃIn abordare. </p> Morala Tehnica impotriva copiilor https://www.crestinortodox.ro/morala/tehnica-impotriva-copiilor-153737.html https://www.crestinortodox.ro/morala/tehnica-impotriva-copiilor-153737.html 2016-11-23 00:05:27+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1538/153737_ecografii_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Dintre toate tipurile de ÅŸtiinÅ£ƒ, cele mai importante rezultate le-a atins tehnica militarƒ, adicƒ ÅŸtiinÅ£a de a ucide. Din pƒcate, câteva inovaÅ£ii din medicinƒ s-au transformat tot ÃIn diagnosticarea morÅ£ii -ÃIn arta de a ucide. Una dintre acestea este ecoscopia, cu ajutorul cƒreia se stabileÅŸte sexul pruncului, care ÃIncƒ se formeazƒ. </p> Morala