CrestinOrtodox.ro - Nasterea Domnului https://www.crestinortodox.ro/ ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Pastorala de Craciun 2018 a IPS Ioachim https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-craciun-2018-ips-ioachim-157786.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-craciun-2018-ips-ioachim-157786.html 2018-12-21 16:37:44+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1578/157786_ioachim_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Crƒciunul, adicƒ NaÈ™terea Domnului, este cel mai mare eveniment petrecut de la crearea lumii, care ne vorbeÈ™te despre coborârea Fiului lui Dumnezeu ÃIn umanitatea noastrƒ, pentru ca omenirea sƒ poatƒ astfel sƒ se ÃIndumnezeiascƒ. </p> Nasterea Domnului Pastorala la Nasterea Domnului 2018 - PS Timotei, Episcopul Spaniei si Portugaliei https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-nasterea-domnului-2018-ps-timotei-episcopul-spaniei-portugaliei-157784.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-nasterea-domnului-2018-ps-timotei-episcopul-spaniei-portugaliei-157784.html 2018-12-21 14:04:14+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1578/157784_ps_timotei_episcopul_spaniei_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>ÃIn fiecare an, la Praznicul NaÈ™terii Domnului, sƒrbƒtorim singurul lucru nou sub soare, prin care se aratƒ puterea infinitƒ a lui Dumnezeu, aÈ™a cum am auzit citindu-se mai sus din cuvintele Sfântului Ioan Damaschinul: facerea Fiului lui Dumnezeu om. NaÈ™terea Domnului nostru Iisus Hristos din Sfânta Fecioarƒ Maria este singurul lucru nou sub soare care nu se ÃInvecheÈ™te niciodatƒ. </p> Nasterea Domnului Pastorala de Craciun din anul 2018 a Preafericitului Patriarh Daniel https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-craciun-anul-2018-preafericitului-patriarh-daniel-157781.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-craciun-anul-2018-preafericitului-patriarh-daniel-157781.html 2018-12-21 11:40:10+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1578/157781_patriarhul-romaniei_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Sƒrbƒtoarea NaÈ™terii Domnului nostru Iisus Hristos este sƒrbƒtoarea iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru oameni. Fiul lui Dumnezeu Cel veÈ™nic S-a pogorât din ceruri, S-a ÃIntrupat de la Duhul Sfânt È™i din Maria Fecioara È™i S-a fƒcut om, pentru a dƒrui oamenilor, pƒcƒtoÈ™i È™i muritori, iertarea pƒcatelor È™i viaÈ›a veÈ™nicƒ. </p> Nasterea Domnului Cuvant la Nasterea Domnului 2019 - PS Sebastian https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/cuvant-nasterea-domnului-2019-ps-sebastian-157779.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/cuvant-nasterea-domnului-2019-ps-sebastian-157779.html 2018-12-20 14:06:14+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1578/157779_ps-sebastian_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>O legendƒ ne spune cƒ MoÅŸ Crƒciun era stƒpânul casei unde au poposit ÃIntr-o searƒ de iarnƒ Maica Domnului ÅŸi bƒtrânul Iosif, aflaÅ£i ÃIn cƒlƒtorie, pentru a cere adƒpost. Bƒtrânul Crƒciun, nefiind defel o gazdƒ primitoare, nu i-a primit pe cƒlƒtori ÃIn casƒ, ci ÃIn grajd, ÃImpreunƒ cu animalele. </p> Nasterea Domnului Pastorala la Nasterea Domnului 2018 - IPS Irineu https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-nasterea-domnului-2018-ips-irineu-157778.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-nasterea-domnului-2018-ips-irineu-157778.html 2018-12-20 13:58:18+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1578/157778_ips-irineu_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Un ÃInger s-a arƒtat atunci pƒstorilor din Betleem, zicându-le: Vƒ binevestesc vouƒ bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; cƒ ÃIn cetatea lui David vi S-a nƒscut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul (Lc. 2, 10-11). De atunci, noi avem un motiv consistent de bucurie, drept pentru care ÅŸi Sfântul Ioan Gurƒ de Aur </p> Nasterea Domnului IPS Laurentiu: Nasterea Domnului - Bucuria tainei impacarii omenirii cu Dumnezeu https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/ips-laurentiu-nasterea-domnului-bucuria-tainei-impacarii-omenirii-dumnezeu-157776.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/ips-laurentiu-nasterea-domnului-bucuria-tainei-impacarii-omenirii-dumnezeu-157776.html 2018-12-20 13:33:59+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1578/157776_ips_laurentiu_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Taina acesta mare a ÃImpƒcƒrii omului cu Dumnezeu, pe care ne-o pune ÃIn faÅ£a sufletelor noastre acest Praznic ÃImpƒrƒtesc, ne ÃIndeamnƒ pe fiecare din noi sƒ ne ÃIntrebƒm: cum poate fi mereu actualizatƒ aceastƒ ÃImpƒcare a omului cu Dumnezeu? Cum ÅŸi de ce trebuie sƒ ne ÃImpƒcƒm cu Dumnezeu? </p> Nasterea Domnului Nasterea Domnului si unitatea Bisericii - IPS Varsanufie https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/nasterea-domnului-unitatea-bisericii-ips-varsanufie-157775.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/nasterea-domnului-unitatea-bisericii-ips-varsanufie-157775.html 2018-12-20 13:26:43+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1578/157775_ips-varsanufie_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Vremea este sƒ lucreze Domnul! (Psalmul CXVIII, 126), astfel ne proroceÅŸte ÃImpƒratul David, prevestind peste veacuri taina cea mare a NaÅŸterii lui Hristos pe care o sƒrbƒtorim acum. De astƒzi, Domnul ÃIncepe sƒ lucreze pentru mântuirea noastrƒ, a tuturor celor care ÃIl mƒrturisim pe Fiul lui Dumnezeu Care S-a fƒcut Om din iubire de oameni. Nimeni sƒ nu fie nepƒsƒtor faÅ£ƒ de lucrarea lui Dumnezeu! </p> Nasterea Domnului Pastorala la Praznicul Nasterii Domnului 2018 - IPS Pimen https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-praznicul-nasterii-domnului-2018-ips-pimen-157774.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-praznicul-nasterii-domnului-2018-ips-pimen-157774.html 2018-12-20 13:16:43+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1578/157774_ips_pimen_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, la žplinirea vremii (Galateni 4, 4) Se naÈ™te cu trup pentru mântuirea noastrƒ, cum mƒrturisim ÃIn Simbolul CredinÈ›ei. žPlinirea vremii ÃInseamnƒ timpul ÃIn care oamenii, ÃInstrƒinaÈ›i fiind de Dumnezeu È™i ducând o viaÈ›ƒ plinƒ de pƒcate, o viaÈ›ƒ de frƒmântƒri sufleteÈ™ti, nu mai puteau sƒ o suporte, cum spune proorocul Isaia (63, 19). </p> Nasterea Domnului Pruncul Dumnezeu ne daruieste putere sa trecem peste toate relele istoriei https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pruncul-dumnezeu-daruieste-putere-trecem-peste-toate-relele-istoriei-156099.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pruncul-dumnezeu-daruieste-putere-trecem-peste-toate-relele-istoriei-156099.html 2017-12-22 21:54:29+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1561/156099_ips_teodosie_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Sfânta ÅŸi preafrumoasa sƒrbƒtoare a NaÅŸterii Domnului ne umple ÃIn fiecare an inimile de luminƒ ÅŸi de har mai presus de fire ÅŸi de cuvânt. Se naÅŸte ÃIn trup, ÃImpƒratul veacurilor, Cel fƒrƒ de trup, ÃIntr-o iesle smeritƒ din Betleem, pentru a ne aminti, an de an, cƒ ÃIn ÃIntreaga istorie, cel mai mare dar pe care l-am primit este Fiul lui Dumnezeu fƒcut Om pentru noi. Hristos Se naÅŸte, slƒviÅ£i-L, Hristos din ceruri, ÃIntâmpinaÅ£i-L, Hristos pe pƒmânt, ÃInƒlÅ£aÅ£i-vƒ, CântaÅ£i Domnului tot pƒmântul rostesc ÃIn slava ÃIngerilor cântƒrile de bucurie ale Bisericii </p> Nasterea Domnului Bucurie mare ca S-a nascut Mantuitorul https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/bucurie-mare-s-nascut-mantuitorul-156095.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/bucurie-mare-s-nascut-mantuitorul-156095.html 2017-12-22 20:51:00+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1561/156095_pf-daniel_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Rostul sau scopul zƒmislirii ÅŸi naÅŸterii Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul veÅŸnic al lui Dumnezeu, ca om din Fecioara Maria, prin lucrarea Duhului Sfânt, este mântuirea lumii. De aceea, ÃIngerul vesteÅŸte pƒstorilor de la Betleem žbucurie mare, cƒ vi S-a nƒscut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul. Deci, de la ÃIngeri a ÃInvƒÅ£at Biserica sƒ numeascƒ Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. </p> Nasterea Domnului