CrestinOrtodox.ro - Nasterea Domnului https://www.crestinortodox.ro/ ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Nasterea Domnului Hristos - Bucuria care copleseste suferinta - IPS Iosif https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/nasterea-domnului-hristos-bucuria-care-copleseste-suferinta-ips-iosif-159923.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/nasterea-domnului-hristos-bucuria-care-copleseste-suferinta-ips-iosif-159923.html 2020-12-26 14:51:42+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1600/159923_ips_iosif_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Sƒrbƒtoarea NaÈ™terii lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, din Fecioara Maria, o prƒznuim an de an cu multƒ fervoare È™i bucurie, cu toate cƒ anul acesta ÃIncercƒrile nu lipsesc nici ÃIn lume nici ÃIn viaÈ›a fiecƒruia dintre noi. ÃInsƒ sƒ ÃIndrƒznim sƒ ne bucurƒm, cƒci Hristos vine sƒ poarte toate neputinÈ›ele È™i suferinÈ›ele noastre. Este Sƒrbƒtoarea bucuriei ÃIn cer È™i pe pƒmânt, la ÃIngeri È™i la oameni È™i la toatƒ creatura. </p> Nasterea Domnului Pastorala Mitropolitului Serafim la Sarbatoarea Nasterii Domnului - 2020 https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-mitropolitului-serafim-sarbatoarea-nasterii-domnului-2020-159922.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-mitropolitului-serafim-sarbatoarea-nasterii-domnului-2020-159922.html 2020-12-26 10:20:56+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1600/159922_pastorala_nasterea_domnului_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Cuvintele Nu vƒ temeÈ›i¦ adresate de ÃIngerul Domnului pƒstorilor din Betleem, precum È™i ÃIndemnul Mântuitorului: PrivegheaÈ›i È™i vƒ rugaÈ›i¦ ne rƒsunƒ ÃIn inimƒ È™i nouƒ, astƒzi când sƒrbƒtorim NaÈ™terea Domnului ÃIntr-o vreme de mari ÃIncercƒri pentru lume. Nici unul dintre noi n-a mai trƒit astfel de vremuri care ne ameninÈ›ƒ cu boala È™i cu moartea, la tot pasul. </p> Nasterea Domnului PASTORALA DE CRACIUN 2020:Dragostea si lumina Domnului Hristos biruiesc slabiciunea si neputita lumii vazute! https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-de-craciun-2020-dragostea-lumina-domnului-hristos-biruiesc-slabiciunea-neputita-lumii-vazute-159921.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-de-craciun-2020-dragostea-lumina-domnului-hristos-biruiesc-slabiciunea-neputita-lumii-vazute-159921.html 2020-12-26 08:37:26+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1600/159921_nasterea_domnului_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Preamƒrim pe Domnul Dumnezeu pentru cƒ ne-a ÃInvrednicit È™i anul acesta sƒ ajungem la slƒvitul praznic al NaÈ™terii Domnului Iisus Hristos. Sƒrbƒtorim aÈ™adar ÃIntruparea Fiului È™i Cuvântului lui Dumnezeu care se naÈ™te žpentru noi È™i pentru mântuirea noastrƒ". </p> Nasterea Domnului Pastorala la Nasterea Domnului 2020 - IPS Irineu https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-nasterea-domnului-2020-ips-irineu-159920.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-nasterea-domnului-2020-ips-irineu-159920.html 2020-12-25 21:01:57+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1600/159920_ips_irineu_-_oltenia_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>NaÈ™terea Domnului lumineazƒ È™i anul acesta cu lumina Sa ÃIntunericul care adesea ÃInvƒluie lumea noastrƒ, aducându-ne speranÈ›ƒ È™i bucurie. Aceastƒ luminƒ vine din peÈ™tera de la Betleem, unde pƒstorii au gƒsit žpe Preacurata Fecioarƒ Maria È™i pe Iosif È™i Pruncul, culcat ÃIn iesle.[1] ÃIntruparea Fiului lui Dumnezeu este o minune care ne cheamƒ la rugƒciune È™i meditaÈ›ie, ÃIndemnându-ne sƒ cugetƒm la ÃInƒlÈ›imea de unde S-a pogorât acest Prunc </p> Nasterea Domnului Smerenia, calea indumnezeirii omului - Pastorala IPS Varsanufie https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/smerenia-calea-indumnezeirii-omului-pastorala-ips-varsanufie-159919.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/smerenia-calea-indumnezeirii-omului-pastorala-ips-varsanufie-159919.html 2020-12-25 20:50:42+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1600/159919_varsanufie_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Dumnezeu a binevoit ca ÃIn smerita peÈ™terƒ din Betleemul Iudeii, ÃIntreg cerul È™i pƒmântul, puterile ÃIngereÈ™ti È™i oamenii, sƒ devinƒ martori ai ÃImplinirii voii Sale dumnezeieÈ™ti, vestitƒ Fecioarei Maria de Arhanghelul Gavriil, când i-a spus </p> Nasterea Domnului Pastorala la Nasterea Domnului (2020) - IPS Irineu https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-nasterea-domnului-2020-ips-irineu-159918.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-nasterea-domnului-2020-ips-irineu-159918.html 2020-12-25 19:42:46+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1600/159918_irineu_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Au trecut mai bine de douƒ mii de ani de la momentul binecuvântat ÃIn care Fiul lui Dumnezeu a venit ÃIn lumea noastrƒ, sub chipul unui Prunc smerit ÅŸi nevinovat. NaÅŸterea Sa ÃIn cetatea Betleem este cel mai important eveniment din istoria mântuirii noastre, ÃIntrecând toate naÅŸterile ce au avut loc pe pƒmânt. </p> Nasterea Domnului Nasterea Domnului - dorul nesfarsit al lui Dumnezeu dupa oameni https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/nasterea-domnului-dorul-nesfarsit-lui-dumnezeu-dupa-oameni-159209.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/nasterea-domnului-dorul-nesfarsit-lui-dumnezeu-dupa-oameni-159209.html 2019-12-20 13:38:58+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1593/159209_varsanufie_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>ÃInomenirea Fiului lui Dumnezeu a fost una realƒ, Dumnezeu luând asupra Sa ceea ce ÃIi era strƒin firii Sale cƒci S-a pogorât la smerenie ÅŸi S-a arƒtat ca noi, nu ca sƒ pƒtimeascƒ ceva din ale celor ce s-au obiÅŸnuit sƒ facƒ nedreptƒÅ£i, deci nu renunţând sƒ fie Dumnezeu ÅŸi Fiu cu adevƒrat, ci ca sƒ ridice pe cel ce era ÃIn stare de rob ÅŸi de creaturƒ, adicƒ pe noi, la slava care se aflƒ ÃIn mod propriu numai la El singur, fƒcându-ne fii ai lui Dumnezeu. </p> Nasterea Domnului Pastorala de Craciun 2018 a IPS Ioachim https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-craciun-2018-ips-ioachim-157786.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-craciun-2018-ips-ioachim-157786.html 2018-12-21 16:37:44+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1578/157786_ioachim_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Crƒciunul, adicƒ NaÈ™terea Domnului, este cel mai mare eveniment petrecut de la crearea lumii, care ne vorbeÈ™te despre coborârea Fiului lui Dumnezeu ÃIn umanitatea noastrƒ, pentru ca omenirea sƒ poatƒ astfel sƒ se ÃIndumnezeiascƒ. </p> Nasterea Domnului Pastorala la Nasterea Domnului 2018 - PS Timotei, Episcopul Spaniei si Portugaliei https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-nasterea-domnului-2018-ps-timotei-episcopul-spaniei-portugaliei-157784.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-nasterea-domnului-2018-ps-timotei-episcopul-spaniei-portugaliei-157784.html 2018-12-21 14:04:14+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1578/157784_ps_timotei_episcopul_spaniei_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>ÃIn fiecare an, la Praznicul NaÈ™terii Domnului, sƒrbƒtorim singurul lucru nou sub soare, prin care se aratƒ puterea infinitƒ a lui Dumnezeu, aÈ™a cum am auzit citindu-se mai sus din cuvintele Sfântului Ioan Damaschinul: facerea Fiului lui Dumnezeu om. NaÈ™terea Domnului nostru Iisus Hristos din Sfânta Fecioarƒ Maria este singurul lucru nou sub soare care nu se ÃInvecheÈ™te niciodatƒ. </p> Nasterea Domnului Pastorala de Craciun din anul 2018 a Preafericitului Patriarh Daniel https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-craciun-anul-2018-preafericitului-patriarh-daniel-157781.html https://www.crestinortodox.ro/pastorale/nasterea-domnului/pastorala-craciun-anul-2018-preafericitului-patriarh-daniel-157781.html 2018-12-21 11:40:10+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1578/157781_patriarhul-romaniei_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Sƒrbƒtoarea NaÈ™terii Domnului nostru Iisus Hristos este sƒrbƒtoarea iubirii milostive a lui Dumnezeu pentru oameni. Fiul lui Dumnezeu Cel veÈ™nic S-a pogorât din ceruri, S-a ÃIntrupat de la Duhul Sfânt È™i din Maria Fecioara È™i S-a fƒcut om, pentru a dƒrui oamenilor, pƒcƒtoÈ™i È™i muritori, iertarea pƒcatelor È™i viaÈ›a veÈ™nicƒ. </p> Nasterea Domnului