CrestinOrtodox.ro - Parintele Sofian Boghiu https://www.crestinortodox.ro/ ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Parintele Sofian Boghiu - Legatura dintre Rugul Aprins si Rugaciunea Inimii https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/parintele-sofian-boghiu-legatura-dintre-rugul-aprins-rugaciunea-inimii-126655.html https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/parintele-sofian-boghiu-legatura-dintre-rugul-aprins-rugaciunea-inimii-126655.html 2011-10-14 14:54:49+03 <p>Parintele Sofian Boghiu - Legatura dintre Rugul Aprins si Rugaciunea Inimii </p> Parintele Sofian Boghiu Cuvant de anul nou 1 https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/cuvant-anul-1-37.html https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/cuvant-anul-1-37.html 2009-02-12 17:20:49.656+02 <p> </p> Parintele Sofian Boghiu Cuvant de anul nou 2 https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/cuvant-anul-2-36.html https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/cuvant-anul-2-36.html 2009-02-12 17:20:49.64+02 <p> </p> Parintele Sofian Boghiu Parintele Sofian Boghiu - Despre Parintele Paisie Olaru https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/parintele-sofian-boghiu-despre-parintele-paisie-olaru-35.html https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/parintele-sofian-boghiu-despre-parintele-paisie-olaru-35.html 2009-02-12 17:20:49.64+02 <p> </p> Parintele Sofian Boghiu Curatirea launtrica https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/curatirea-launtrica-34.html https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/curatirea-launtrica-34.html 2009-02-12 17:20:49.625+02 <p> </p> Parintele Sofian Boghiu Relatiile dintre tinerii din ASCOR https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/relatiile-dintre-tinerii-ascor-33.html https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/relatiile-dintre-tinerii-ascor-33.html 2009-02-12 17:20:49.625+02 <p> </p> Parintele Sofian Boghiu Despre Rugul Aprins https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/despre-rugul-aprins-32.html https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/despre-rugul-aprins-32.html 2009-02-12 17:20:49.609+02 <p> </p> Parintele Sofian Boghiu Despre Parintele Staniloae https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/despre-parintele-staniloae-31.html https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/despre-parintele-staniloae-31.html 2009-02-12 17:20:49.609+02 <p> </p> Parintele Sofian Boghiu Despre Influenta mass-mediei in viata duhovnica https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/despre-influenta-mass-mediei-viata-duhovnica-30.html https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/despre-influenta-mass-mediei-viata-duhovnica-30.html 2009-02-12 17:20:49.593+02 <p> </p> Parintele Sofian Boghiu Cum sa se poarte un student crestin https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/cum-se-poarte-student-crestin-29.html https://www.crestinortodox.ro/predici-audio-mp3/parintele-sofian-boghiu/cum-se-poarte-student-crestin-29.html 2009-02-12 17:20:49.578+02 <p> </p> Parintele Sofian Boghiu