CrestinOrtodox.ro - Predici - Predica https://www.crestinortodox.ro/ Predici la sarbatorile si dumnicile din an. Predica rostita de cei mai renumiti duhovnici si parinti. Descopera si alte predici. ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Predica la Odovania sarbatorii Intampinarii Domnului https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-odovania-sarbatorii-intampinarii-domnului-156277.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-odovania-sarbatorii-intampinarii-domnului-156277.html 2018-02-07 11:04:32-05 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1563/156277_intampinarea_domnului_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>ÃIn Biserica Ortodoxƒ, maine 8 februarie 2018, este Odovania sƒrbƒtorii ÃIntâmpinƒrii Domnului. Odovania este un cuvânt slav care ÃInseamnƒ "sfârÈ™it". Aceastƒ zi ÃIncheie perioada de sƒrbƒtorire a praznicului mai ales prin cântƒrile liturgice de la slujba Utreniei È™i Vecerniei. </p> Predici - Predica Predica: invierea fiului vaduvei din Nain https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-invierea-fiului-vaduvei-nain-156224.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-invierea-fiului-vaduvei-nain-156224.html 2018-01-29 16:34:05-05 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1563/156224_invierea-din-nain_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Invierea fiului vƒduvei din Nain (Luca 7, 11-17) este una din cele trei minuni legate de ÃInvierea morÅ£ilor, alƒturi de cea a fiicei lui Iair (Luca 8, 40-42) ÅŸi a lui Lazƒr (loan 11). Aceste minuni ÃIl aratƒ pe Hristos ca fiind ÃInvierea ÅŸi viaÅ£a </p> Predici - Predica Predica la Sfantul Cuvios Grigorie Decapolitul https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfantul-cuvios-grigorie-decapolitul-155889.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfantul-cuvios-grigorie-decapolitul-155889.html 2017-11-20 17:18:30-05 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1559/155889_grigorie_decapolitul_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Sfântul Grigorie, ale cƒrui moaÅŸte se pƒstreazƒ ÃIntregi la Mƒnƒstirea BistriÅ£a, din judeÅ£ul Vâlcea, s-a nƒscut ÃIn jurul anului 780, ÃIn Isauria “ Asia Micƒ, din pƒrinÅ£i ortodocÅŸi devotaÅ£i, anume Serghie ÅŸi Mƒria, ÅŸi a copilƒrit ÃIn una din cele zece cetƒÅ£i ale Isauriei, Irinopolis, din care cauzƒ se numeÅŸte pânƒ astƒzi žDecapolitul.. ÃIncƒ de copil, iubea pe Dumnezeu ÅŸi Biserica Biserica Sa, aÅŸa ÃIncât a ÃInceput de foarte tânƒr a-I ÃInchina viaÅ£a sa lui Dumnezeu, ÃIn privegheri, ÃIn post ÅŸi ÃIn rugƒciune, ÃIndestulându-se mai mult cu dumnezeieÅŸtile Scripturi decât cu hrana obiÅŸnuitƒ, cu somnul sau cu ÃImbrƒcƒmintea. </p> Predici - Predica Predica la duminica XXV dupa Rusalii https://www.crestinortodox.ro/predici/predic-la-duminica-xxv-dup-rusalii-155820.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predic-la-duminica-xxv-dup-rusalii-155820.html 2017-11-11 20:59:15-05 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1559/155820_samarineanul_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>ÃIn Sfanta Bisericƒ a Domnului nostru Iisus Hristos, cu acelaÈ™i fior sacru, divin, deschidem dumnezeiasca Evanghelie, cu conÈ™tiinÈ›a ca ori-de-câte-ori ÃIl auzim È™i ÃImplinim cuvântul, Sfântul Duh lumineazƒ ÃIn noi tot mai adânci ÃInÈ›elesuri Știm prea bine cƒ dumnezeiescul cuvânt ne-a fost dat pentru a-l avea ca luminƒ, ca putere a iubirii È™i a vieÈ›ii pânƒ la sfârÈ™itul veacurilor. AcelaÈ™i cuvânt deschide neÃIncetat noi È™i noi ÃInÈ›elesuri È™i aÈ™a noi creÈ™tem mereu prin dumnezeiescul cuvânt. </p> Predici - Predica Predica la Sf. Mc. Chiriachi, Sf. Cuv. Toma din Maleon si Acachie, Sf. Mc. Evanghel https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sf-mc-chiriachi-sf-cuv-toma-maleon-acachie-sf-mc-evanghel-154990.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sf-mc-chiriachi-sf-cuv-toma-maleon-acachie-sf-mc-evanghel-154990.html 2017-07-07 11:13:52-04 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1550/154990_chiriachi_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Biserica Ortodoxƒ cinsteÅŸte ÃIn chip deosebit pe sfinÅ£i ÅŸi ÃIngeri, rÃInduindu-le ÃIn calendar câte o zi anualƒ de prƒznuire, slujbe speciale la bisericƒ, rugƒciuni ÅŸi icoane pictate cu chipul ÅŸi numele lor. Celor mai renumiÅ£i dintre sfinÅ£i, precum: Maica Domnului, SfÃIntul Ioan Botezƒtorul, SfinÅ£ii Apostoli, SfinÅ£ii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie ÅŸi Ioan Gurƒ de Aur </p> Predici - Predica Predica la Sfanta Mucenita Lucia https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfanta-mucenita-lucia-154980.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfanta-mucenita-lucia-154980.html 2017-07-06 10:39:57-04 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1550/154980_sfanta_lucia_fecioara_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Sfanta MuceniÈ›ƒ Lucia Fecioara este cinstita pe 6 iulie. Când se rƒspândea prin toate pƒrÅ£ile Siciliei cinstirea Sfintei muceniÅ£e Agatia ÅŸi poporul Siracuzei venea de departe sƒ se ÃInchine sfântului ei mormânt, ÃIn cetatea Catanei, Lucia, fecioara cea lƒudatƒ se afla ÃIntre siracuzeni ÃImpreunƒ cu mama sa Evtihia </p> Predici - Predica Predica la Sfantul Cuvios Atanasie Atonitul https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfantul-cuvios-atanasie-atonitul-154965.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfantul-cuvios-atanasie-atonitul-154965.html 2017-07-05 10:01:43-04 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1550/154965_atanasie_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Astƒzi facem pomenirea Sfântul Athanasie Atonitul s-au Aghioritul. Acesta s-a nƒscut ÃIn Trapezunda, capitala Pontului, ÃIntre anii 927-930, din pƒrinÈ›i nobili È™i bogaÈ›i. La naÈ™tere a primit numele de botez Avraámios. </p> Predici - Predica Predica la Sfantul Andrei Criteanul https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfantul-andrei-criteanul-154957.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfantul-andrei-criteanul-154957.html 2017-07-04 08:19:15-04 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1550/154957_andrei_criteanul_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Prin purtarea de grijƒ a bunului Dumnezeu, am ajuns ÃIn aceastƒ cƒlduroasƒ zi de iulie, când facem pomenirea Sfântului Andrei Criteanul, cel care este considerat de unii comentatori patristici ctitorul canonului bisericesc. El este autorul a numeroase cuvântƒri, idiomele, stihiri, irmoase ÅŸi canoane. </p> Predici - Predica Predica la Sfintii Doctori fara de arginti Cosma si Damian https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfintii-doctori-fara-arginti-cosma-damian-154939.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfintii-doctori-fara-arginti-cosma-damian-154939.html 2017-07-01 09:48:30-04 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1550/154939_cosma_si_damian_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>ÃIn cea dintâi zi a lunii iulie dar È™i pe 1 noiembrie, creÅŸtin ortodocÅŸii ÃIi prƒznuiesc pe SfinÅ£ii doctori fƒrƒ de arginÅ£i, fƒcƒtori de minuni, Cosma ÅŸi Damian, din Asia Micƒ. Sinaxarul ne spune cƒ tatƒl lor, care era necredincios, a murit când ei erau copii. Au rƒmas doar cu mama, Teodota, care i-a crescut ÃIn evlavie creÅŸtinƒ. </p> Predici - Predica Predica la Sfantul Ierarh Ghelasie de la Ramet https://www.crestinortodox.ro/predici/predic-la-sf-ntul-ierarh-ghelasie-de-la-r-me-154936.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predic-la-sf-ntul-ierarh-ghelasie-de-la-r-me-154936.html 2017-06-29 20:24:32-04 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1550/154936_ghelasie_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>SfÃIntul Ierarh Ghelasie, a cƒrei pomenire o facem astƒzi, s-a nevoit ÃIn veacul al XIV-lea, mai ÃIntÃIi ca sihastru pe valea pÃIrâului RâmeÅ£ din MunÅ£ii Apuseni ÅŸi, apoi, ca egumen al Mƒnƒstirii RâmeÅ£ din judeÅ£ul Alba, având o viaÅ£ƒ duhovniceascƒ ÃImbunƒtƒÅ£itƒ ÅŸi ÃInvrednicindu-se ÃIncƒ din tinereÅ£e cu darul facerii de minuni. </p> Predici - Predica