CrestinOrtodox.ro - Predici - Predica https://www.crestinortodox.ro/ Predici la sarbatorile si dumnicile din an. Predica rostita de cei mai renumiti duhovnici si parinti. Descopera si alte predici. ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Predica la Sfantul Simeon Noul Teolog https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfantul-simeon-noul-teolog-158113.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfantul-simeon-noul-teolog-158113.html 2019-03-12 09:37:25+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1582/158113_simeon_noul_teolog_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Cei care sunt familiari cu Biserica Ortodoxƒ ÅŸi cu ÃInvƒÅ£ƒturile ÅŸi tradaÅ£iei ei vor putea vedea cƒ ÃIn fiecare an pe data de 12 martie ÃIn calendarul ortodox apare ziua de prƒznuire a unui celebru sfânt medieval. Este vorba de Sfântul Simeon Noul Teolog. ViaÅ£a Sfântului Simeon este un aspect care ÃIi preocupƒ pe foarte puÅ£ini dintre contemporanii noÅŸtri dar trebuie sƒ ne aducem aminte cƒ dintre toÅ£i sfinÅ£ii ortodocÅŸi, Simeon este unul dintre puÅ£inii care poartƒ numele de teolog. ÃIn calendarul ortodox vom ÃIntâlnii foarte mulÅ£i sfinÅ£i ždoctori fƒrƒ de arginÅ£i, milostivi, atoniÅ£i sau mƒrturisitori. ÃIn istoria creÅŸtinismului trei sfinÅ£i au primit titlul de Teologul: Sfântul Apostol ÅŸi Evanghelist Ioan, Sfântul Grigorie al Nazianzului ÅŸi Sfântul Simeon. </p> Predici - Predica Predica la Sfintii Mucenici din Cherson https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfintii-mucenici-cherson-158099.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfintii-mucenici-cherson-158099.html 2019-03-07 07:06:32+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1581/158099_cherson_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>De ce a ÃIngƒduit Domnul nostru, Iubitorul de oameni, asemenea dezlƒnÅ£uiri ale diavolului ÅŸi slugilor sale ÃImpotriva fƒpturii sale? Deoarece aceÅŸti fraÅ£i ai lui Hristos au devenit, prin mucenicia lor, jertfa cea sângeroasƒ adusƒ pe altar pentru pƒcatele noastre ale tuturor. Ei sunt mieii jertfiÅ£i de preoÅ£ii Vechiului Legƒmânt pentru iertarea pƒcatelor poporului. Ei sunt rƒscumpƒrarea noastrƒ. Datoritƒ lor noi trƒim, avem (ÃIncƒ) libertate, avem Biserica, datoritƒ lor, prin Hristos, porÅ£ile Iadului nu au biruit-o ÅŸi nici nu o vor birui. Ei sunt cei ce stau cel mai aproape de Hristos, deoarece au fƒcut, pânƒ la capƒt, ceea ce a fƒcut ÅŸi Hristos pentru noi: ÅŸi-au pus trupul ÅŸi sufletul ÅŸi-au jertfit ÃIntreaga viaÅ£ƒ, pentru noi. Åži žmai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca viaÅ£a lui sƒ ÅŸi-o punƒ pentru prietenii sƒi (Ioan 15, 13). </p> Predici - Predica Predica la Sfantul Apostol Onisim https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfantul-apostol-onisim-158009.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfantul-apostol-onisim-158009.html 2019-02-15 11:48:56+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1581/158009_onisim_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Din Vietile Sfintilor deducem cƒ sfinÈ›ii cunosc ÃIntreaga tainƒ a omului, a tuturor oamenilor, pentru cƒ ei au cunoscut taina Singurului Om desƒÂ¬vârÈ™it È™i prin El au dezlegat ÃIn chip desƒvârÈ™it È™i definitiv problema omului. ÃIn acelaÈ™i timp, ei au soluÈ›ionat problema ÃIntregii creaÈ›ii. Pentru cƒ, ÃIn esenÈ›ƒ, toate problemele sunt cuprinse ÃIn problema omului È™i toate soluÈ›iile ÃIn soluÈ›ionarea problemei omului. ÃIn afarƒ de Dumnezeul-om È™i fƒrƒ Dumnezeul-Om, omul este ÃIntotdeauna un sub-om È™i neom, adicƒ nu existƒ ÃIn sensul esenÈ›ial al cuvantului. </p> Predici - Predica Predica la Sfantul Mare Mucenic Haralambie https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfantul-mare-mucenic-haralambie-157981.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfantul-mare-mucenic-haralambie-157981.html 2019-02-10 18:44:08+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1580/157981_sfantul_haralambie_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>ToÅ£i câţi citesc VieÅ£ile SfinÅ£ilor ÅŸi vƒd chinurile pe care le-au suferit pentru Hristos nu se pricep de unde aflau aceastƒ putere. Dar la aceastƒ nedumerire rƒspunde Sfânta Evanghelia. Ne istoriseÅŸte cƒ o copilƒ, care era demonizatƒ ÅŸi nicio putere nu era ÃIn stare sƒ o vindece, deodatƒ s-a fƒcut bine. Cum? Mama ei L-a rugat pe Hristos sƒ o facƒ bine pe copila ei. L-a rugat cu credinÅ£ƒ mare ÅŸi Hristos a ascultat rugƒmintea mamei ÅŸi o putere nevƒzutƒ, puterea lui Hristos, a izgonit din sufletul copilei toÅ£i demonii. Aceastƒ credinÅ£ƒ ÃIn Hristos este cea care a dat putere sfinÈ›ilor sƒ izgoneascƒ demonii, sƒ vindece pe cei bolnavi, sƒ facƒ minuni ÅŸi, ceea ce e cel mai important, sƒ sufere toate ÃInfricoÅŸatele chinuri ÅŸi pânƒ la ultima lor suflare sƒ-ÅŸi mƒrturiseascƒ credinÅ£a. Aceastƒ credinÅ£ƒ dƒ putere celor care cred pânƒ astƒzi, ca sƒ biruiascƒ ispitele, prigoanele ÅŸi chinurile ÅŸi cu ÃIndrƒznealƒ sƒ mƒrturiseascƒ Ortodoxia pretutindeni. Fiecƒruia din aceÅŸti mucenici, bƒtrâni ÅŸi tineri, se potriveÅŸte cuvântul pe care l-a spus Hristos cƒtre femeie: žO, femeie, mare este credinÅ£a ta! Fie Å£ie dupƒ cum voieÅŸti (Matei 15, 28). O, mucenicilor, mare e credinÅ£a voastrƒ! Vƒ rugƒm, rugaÅ£i-vƒ Domnului sƒ ne dƒruiascƒ ÅŸi nouƒ credinÅ£a voastrƒ. </p> Predici - Predica Predica la Sfintii Teodor Stratilat si Prorocul Zaharia https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfintii-teodor-stratilat-prorocul-zaharia-157978.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfintii-teodor-stratilat-prorocul-zaharia-157978.html 2019-02-08 10:29:28+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1580/157978_teodor-stratilat_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Precum lumina soarelui veseleÈ™te ochii celor ce-l privesc, tot astfel cuvântul despre mucenici strƒluceÈ™te ÃIn minÈ›ile celor ce-l ascultƒ. Precum cerul se ÃImpodobeÈ™te cu stelele, tot astfel È™i Biserica lui Dumnezeu, cu sfinÈ›ii mucenici. Precum florile ÃImpodobesc câmpul, tot astfel È™i mucenicii Biserica. Pomenirea mucenicilor este iertare de datorii, doctorie pentru boli, mângaiere celor necƒjiÈ›i, izbƒvire celor ce pƒtimesc de duhuri necurate È™i sƒnƒtate iubitorilor de mucenici. NevoinÈ›ele cele mari ale mucenicilor sunt cununi strƒlucite ale sfinÈ›ilor, pentru cƒ ei È™i-au dat trupurile lor la bƒtƒi, toate cele frumoase ale lumii acesteia le-au socotit ca gunoiul, numai de Hristos sƒ nu se lepede. De aceea È™i Domnul le-a rƒsplƒtit a fi ca ingerii cei fƒrƒ de trupuri. Vechiul vrƒjmas al neamului omenesc, sârguindu-se sƒ-i biruiascƒ, li s-a fƒcut pricinuitor de locuinÈ›ƒ Raiului È™i tot el n-a ÃIncetat a porni fiarele cele cumplite asupra celor dreptcredincioÈ™i. </p> Predici - Predica Predica la Sfantul Cuvios Xenofont, Maria, Arcadie si Ioan https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfantul-cuvios-xenofont-maria-arcadie-ioan-157927.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfantul-cuvios-xenofont-maria-arcadie-ioan-157927.html 2019-01-26 09:08:18+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1580/157927_xenofont_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Nu sunt multe exemple de familii ÃIntregi de sfinÅ£i care au slujit lui Dumnezeu. Nu pentru cƒ viaÅ£a ÃIn lume ar opri de la sfinÅ£enie sau ar aduce cu sine ispite nebƒnuite care ÃImpiedicƒ o creÅŸtere progresivƒ ÃIn viaÅ£a duhovniceascƒ. TotuÅŸi, aceste exemple care ne-au rƒmas sunt adevƒrate comori pentru cei care vieÅ£uiesc cu trezvie ÃIn mijlocul rƒzboiului nevƒzut ÅŸi petrec ÃIn acelaÅŸi timp ÃIn lume. </p> Predici - Predica Predica la Sfanta Cuvioasa Apolinaria Fecioara https://www.crestinortodox.ro/predici/predic-la-sf-cuv-apolinaria-fecioara-157805.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predic-la-sf-cuv-apolinaria-fecioara-157805.html 2019-01-04 10:08:17+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1579/157805_sfanta_apolinaria_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Sunt mai mulÈ›i sfinÈ›i tecuÈ›i spre cin stire ÃIn aceastƒ frumoasƒ È™i binecuvântatƒ zi, dare u am ales sƒ vorbesc despre aceastƒ fecioarƒ Apolinaria din douƒ motive, zic eu binecuvântate. Primul ar fi acela cƒ sunt atâția tineri ÃIn bisericƒ astƒzi prezenÈ›i la rugƒciune, dovadƒ cƒ sunt ÃInsetaÈ›i dupƒ frumuseÈ›ea vieÈ›ii duhovniceÈ™ti, iar al doilea motiv este legat de primul: tinerii iubesc fecioria, aceastƒ virtute È™i le voi ÃIntƒri credinÈ›a printrun exemplu de feciorie. </p> Predici - Predica Predica la Sfantul Serafim de Sarov https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfantul-serafim-sarov-157798.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfantul-serafim-sarov-157798.html 2019-01-02 08:04:15+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1578/157798_sfantul_serafim_de_sarov_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>ÃImi amintesc cƒ ÃIn primƒvara anului 1998, unul din colegii mei de facultate mƒ ruga sƒ merg ÃIn Republica Moldova. Urma sƒ se organizeze o excursie ÃIn pravoslavnica Rusie. Am refuzat atunci din diferite motive, ÃInsƒ la ÃIntoarcerea acestuia mi-a fost prezentatƒ aceastƒ expediÈ›ie cu deamƒnuntul, de la microbuzul de 8 locuri ÃInchiriat din Republica Moldova, pânƒ la toate locurile vizitate, ÃInclusiv vestita Diveevo, cu mƒnƒstirea Sfintei Treimi a Sfântului Serafim de Sarov. Numai privind fotografiile È™i filmuleÈ›ele prezentate am rƒmas impresionat È™i mi-au mers direct la inimƒ lucrurile Parintelui Serafim, care erau aÈ™ezate frumos ÃIn cele patru vitrine din bisericƒ È™i ÃIntr-una care se afla ÃIn trapeza mƒnƒstirii: o cƒmaÈ™ƒ albƒ, papuci mari ( mƒrimea 45 “ 46), crucea grea de bronz pe care a purtat-o toatƒ viaÈ›a, tot felul de obiecte personale, lucruri care mƒ fƒceau sƒ mƒ gândesc cu multƒ dragoste la acest om care acum este sfânt. </p> Predici - Predica Predica la Sfanta Macrina https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfanta-macrina-157070.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-sfanta-macrina-157070.html 2018-07-19 12:50:27+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1571/157070_macrina_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Sfânta Macrina a fost sora, mai mare, a Sfântului Vasile cel Mare, al lui Petru al Sevastiei È™i a lui Grigorie de Nyssa. Din tinerete È™i-a inchinat viata slujirii lui Dumnezeu È™i ajutorƒrii sƒracilor. Fiind ÃImpodobitƒ cu frumusetea trupului È™i cu fire bunƒ, a fost logoditƒ cu un mire asemenea ei, dar le-a fost logodna prea scurtƒ, de vreme ce logodnicul ei s-a ÃIntâmplat de a murit. Au venit mulÈ›i alÈ›ii sƒ o ia, ÃInsƒ Fericita È™i-a ales fecioria, ajutând-o pe mama sa Emilia, la treburile gospodƒreÈ™ti È™i la creÈ™terea fraÈ›ilor mai mici, ca o a doua mamƒ, de vreme ce cu toÈ›ii erau zece fraÈ›i È™i surori. Și se nevoia È™i cu dumnezeieÈ™tile Scripturi, ca una ce se sârguia sƒ ÃIndrume pe fraÈ›ii ei pe calea urmƒrii lui Hristos, fƒcând casa pƒrinteascƒ ,,o scoalƒ de fapte bune. </p> Predici - Predica Predica la duminica a VII a dupa Rusalii https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-duminica-vii-dupa-rusalii-157044.html https://www.crestinortodox.ro/predici/predica-duminica-vii-dupa-rusalii-157044.html 2018-07-15 20:13:36+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1571/157044_minune_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>AÈ›i auzit ÃIn pericopa evanghelicƒ care s-a citit, cƒ Iisus strƒbƒtea toate cetƒÅ£ile ÅŸi satele, ÃInvƒÅ£Ã¢nd ÃIn sinagogile lor, propovƒduind Evanghelia ÃImpƒrƒÅ£iei ÅŸi vindecând toatƒ boala ÅŸi toatƒ neputinÅ£a ÃIn popor (Matei 9, 35). Când am citit versetul acesta, mi-am imaginat un om care este nerƒbdƒtor sƒ ajute, care abia aÈ™teaptƒ sƒ mângâie pe cineva¦un om compƒtimitor¦un om care este sensibil la durerea altuia¦un om cƒruia ÃIi este milƒ de semenul lui! Și sƒ È™tiÈ›i cƒ despre asta m-am gândit sƒ vƒ vorbesc astƒzi, despre compasiunea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. </p> Predici - Predica