CrestinOrtodox.ro - Religie https://www.crestinortodox.ro/ Religie pentru unii inseamna mirare, pentru altii provocare si cunoastere. Citeste articolele din Religie si vei afla ca omul religios se realizeaza suprem in omul crestin. ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Nevointa sfantului Gherasim https://www.crestinortodox.ro/religie/nevointa-sfantului-gherasim-159714.html https://www.crestinortodox.ro/religie/nevointa-sfantului-gherasim-159714.html 2020-08-04 10:08:46+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1598/159714_sfantul-gherasim-din-kefalonia_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Sƒ ne strƒduim acum sƒ pƒtrundem ÃIn viaÅ£a asceticƒ a sfântului din mƒnƒstirea lui ÅŸi ÃIn mod special ÃIn Asketerionul lui (loc de nevoinÅ£ƒ), care se vede ÃInlƒuntrul bisericii, ÃIn partea de vest. Avem multe de ÃInvƒÅ£at, chiar dacƒ nu suntem toÅ£i cƒlugƒri. Este o greÅŸealƒ sƒ se spunƒ cƒ doar cƒlugƒrii trebuie sƒ se nevoiascƒ. NevoinÅ£a pentru dobândirea sfintelor virtuÅ£i trebuie sƒvârÅŸitƒ de toÅ£i creÅŸtinii. </p> Religie Lumina Taborului https://www.crestinortodox.ro/religie/lumina-taborului-159711.html https://www.crestinortodox.ro/religie/lumina-taborului-159711.html 2020-08-03 17:22:21+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1598/159711_schimbarea_la_fata_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Biserica Ortodoxƒ prƒznuieÈ™te ÃIn fiecare an ÃIn ziua a È™asea din luna august sƒrbƒtoarea teandricei schimbƒri la faÈ›ƒ a Domnului Iisus Hristos. ÃIn aceastƒ zi se sƒvârÈ™eÈ™te liturgic acea minune revelatorie a dumnezeirii persoanei lui Iisus când El s-a schimbat la faÈ›ƒ ÃInaintea lor; faÈ›a Lui a strƒlucit ca soarele, È™i hainele I s-au fƒcut albe ca lumina. </p> Religie Fericitii nebuni pentru Hristos https://www.crestinortodox.ro/religie/fericitii-nebuni-pentru-hristos-159705.html https://www.crestinortodox.ro/religie/fericitii-nebuni-pentru-hristos-159705.html 2020-07-29 18:07:08+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1598/159705_nebunia_intru_hristos_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Nebunia ÃIntru Hristos este una dintre cele mai grele ÅŸi mai mƒreÅ£e nevoinÅ£e ale evlaviei creÅŸtine, pe care, din iubire de Dumnezeu ÅŸi de oameni, au luat-o asupra lor unii dintre cei mai râvnitori binecredincioÅŸi creÅŸtini. Nebunia ÃIntru Hristos este o nevoinÅ£ƒ creÅŸtineascƒ pe cât de rarƒ, pe atât de anevoioasƒ ÅŸi de ÃInaltƒ, la care sunt chemaÅ£i de Domnul Dumnezeu numai bƒrbaÅ£i ÅŸi femei dintre cei mai aleÅŸi, puternici cu trupul ÅŸi cu sufletul. </p> Religie Zborul, ce frumusete! https://www.crestinortodox.ro/religie/zborul-frumusete-159684.html https://www.crestinortodox.ro/religie/zborul-frumusete-159684.html 2020-07-18 21:08:04+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1597/159684_ziua_aviatiei_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>ÃIn fiecare an, la 20 iulie, ÃIn luna lui cuptor, odatƒ cu Praznicul Prorocului Ilie, Ocrotitorul spiritual al aviatorilor, AviaÈ›ia Civilƒ È™i Statul Major al ForÈ›elor Aeriene sƒrbƒtoresc Ziua AviaÈ›iei Române È™i a ForÈ›elor Aeriene. Liga Aerianƒ Românƒ, Filiala Cluj se alƒturƒ acestei frumoase tradiÈ›ii aviatice, de a sƒrbƒtorii Ziua AviaÈ›iei Române dimpreunƒ cu Prorocul Ilie Tesviteanul, patronul spiritual al aviatorilor. </p> Religie Creaturile nu au fost create rele https://www.crestinortodox.ro/religie/creaturile-au-fost-create-rele-159680.html https://www.crestinortodox.ro/religie/creaturile-au-fost-create-rele-159680.html 2020-07-13 23:12:53+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1597/159680_gherasim_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>In a cincea zi au fost create vieÅ£uitoarele din ape; prin ele ÅŸi ÃIn ele se aratƒ ÃInÅ£elepciunea cea de multe feluri a lui Dumnezeu. Cine ar putea enumera mulÅ£imea lor ÅŸi marea varietate a soiurilor lor? Mai mult: vieÅ£uitoarele create ÃIn apƒ au fost binecuvântate de Dumnezeu ca sƒ fie aceasta o dovadƒ cƒ oamenii au sƒ primeascƒ pocƒinÅ£ƒ ÅŸi iertare de pƒcate prin apƒ ÅŸi prin baia naÅŸterii din nou, adicƒ toÅ£i cei care se apropie de adevƒr, care se nasc din nou ÅŸi primesc binecuvântare de la Dumnezeu. </p> Religie Omul trupesc si omul duhovnicesc https://www.crestinortodox.ro/religie/omul-trupesc-omul-duhovnicesc-159668.html https://www.crestinortodox.ro/religie/omul-trupesc-omul-duhovnicesc-159668.html 2020-07-03 12:08:27+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1597/159668_virtuti_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Omul trupesc are toatƒ mintea È™i intenÈ›iile sale ÃIndreptate numai spre dobândirea celor vremelnice. El ÃIÈ™i exercitƒ profesia doar pentru câștigul trecƒtor, iar dacƒ face ceva vrednic de laudƒ, o face pentru slavƒ deÈ™artƒ È™i pentru a primi rƒsplata ÃIn veacul acesta. Omul duhovnicesc tinde ÃIntotdeauna spre cele veÈ™nice È™i se osteneÈ™te spre slava lui Dumnezeu È™i pentru folosul aproapelui. </p> Religie Ce stim si ce nu stim despre moarte https://www.crestinortodox.ro/religie/ce-stim-ce-stim-despre-moarte-159667.html https://www.crestinortodox.ro/religie/ce-stim-ce-stim-despre-moarte-159667.html 2020-07-02 09:52:54+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1597/159667_testament_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Pentru cƒ nu putem avea experienÅ£a ei nemijlocit, cel mai adesea asociem imaginea morÅ£ii celei de somn. Ceea ce ÅŸtim despre moarte e cƒ este ultimul nostru somn pe acest pƒmânt, somn din care nu ne mai trezim. Aceasta este poate ÅŸi cauza pentru care lumea viitoare ni se pare atât de irealƒ, fiindcƒ o asemƒnƒm unui vis. </p> Religie Despre lacomia pantecelui https://www.crestinortodox.ro/religie/despre-lacomia-pantecelui-159660.html https://www.crestinortodox.ro/religie/despre-lacomia-pantecelui-159660.html 2020-06-25 14:59:47+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1597/159660_lacomie_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>A mânca este o trebuinÈ›ƒ care asigurƒ trupului caloriile necesare existenÈ›ei ÃIn aceastƒ lume trecƒtoare. De aceea, nu existƒ nici un rƒu ÃIn a ne hrƒni cu mƒsurƒ ÃIn toate È™i de a ne bucura de darurile lui Dumnezeu, ci ÃImbuibarea este un comportament nesƒnƒtos È™i pƒcƒtos totodatƒ, care afecteazƒ deopotrivƒ trupul È™i sufletul. </p> Religie Lucrarea duhovnicului https://www.crestinortodox.ro/religie/lucrarea-duhovnicului-159652.html https://www.crestinortodox.ro/religie/lucrarea-duhovnicului-159652.html 2020-06-23 09:01:29+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1597/159652_simeon_kraiopoulos_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Fƒrƒ sƒ devinƒ judecƒtor, duhovnicul, fie cƒ este ieromonah, fie cƒ este preot de mir - acest lucru vreau sƒ-l subliniez - este dator sƒ-ÅŸi facƒ corect lucrarea. Desigur, la ÃInceput, cel mai important lucru este sƒ meargƒ fiecare pƒcƒtos la scaunul de spovedanie, sƒ-ÅŸi mƒrturiseascƒ pƒcatele, sƒ primeascƒ iertarea ÅŸi sƒ plece. Dar nu este suficient doar acest lucru. Adicƒ, este ca la medic. Medicul nu este judecƒtor, ci vindecƒtor. Este greÅŸeala lui dacƒ se mulÅ£umeÅŸte doar cu ceea ce-i spune bolnavul </p> Religie Generalul Paul Teodorescu - un vultur al credintei https://www.crestinortodox.ro/religie/generalul-paul-teodorescu-vultur-credintei-159646.html https://www.crestinortodox.ro/religie/generalul-paul-teodorescu-vultur-credintei-159646.html 2020-06-19 17:12:52+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1597/159646_general_teodorescu_f_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Paul (Pavel) Teodorescu s-a nƒscut la 28 iunie 1888, ÃIn oraÈ›ul Bacƒu, ÃIn familia unui ofiÅ£er care luptase ÃIn Rƒzboiul de IndependenÅ£ƒ de la 1877. Mama lui era de viÅ£ƒ nobilƒ, descendentƒ a familiilor Sturdza (dupƒ tatƒ) ÅŸi Rosetti (dupƒ mamƒ). Familia Teodorescu a avut 6 copii </p> Religie