CrestinOrtodox.ro - Religie https://www.crestinortodox.ro/ Religie pentru unii inseamna mirare, pentru altii provocare si cunoastere. Citeste articolele din Religie si vei afla ca omul religios se realizeaza suprem in omul crestin. ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Parintilor care se tem de cadrele didactice https://www.crestinortodox.ro/religie/parintilor-care-tem-cadrele-didactice-157064.html https://www.crestinortodox.ro/religie/parintilor-care-tem-cadrele-didactice-157064.html 2018-07-18 15:37:53+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1571/157064_sca_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Unele mame se tem de ÅŸcoalƒ, deoarece, din cauza particularitƒÅ£ilor copiilor lor, pedagogii le fac o mulÅ£ime de reproÅŸuri. In general, dialogul dintre pƒrinÅ£i ÅŸi dascƒli se reduce adeseori la cƒutarea de vinovaÅ£i. </p> Religie Cersetorul din statia de metrou https://www.crestinortodox.ro/religie/cersetorul-statia-metrou-157062.html https://www.crestinortodox.ro/religie/cersetorul-statia-metrou-157062.html 2018-07-18 14:09:36+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1571/157062_deus_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Impreunƒ cu soÅ£ul meu, fratele meu ÅŸi soÅ£ia lui, am ieÅŸit din vagonul de metrou pentru a ne ÃInghesui printre cƒlƒtorii din staÅ£ie; ÃIn timp ce ne fƒceam drum spre ieÅŸire, am zƒrit un cerÅŸetor. Ne aflam ÃIn Seul, capitala Coreei de Sud, unde, deÅŸi nu era un lucru neobiÅŸnuit sƒ vezi pe cineva cerÅŸind, un cerÅŸetor ÃIntins pe jos, cu faÅ£a la pƒmânt, era o imagine cu adevƒrat insolitƒ. </p> Religie Talcuirea psalmului de la Vecernie https://www.crestinortodox.ro/religie/talcuirea-psalmului-la-vecernie-157061.html https://www.crestinortodox.ro/religie/talcuirea-psalmului-la-vecernie-157061.html 2018-07-18 13:31:59+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1571/157061_can_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Darul PreasfÃIntului Duh aduce oamenilor nu numai ÃInvƒÅ£ƒturƒ moralƒ ÅŸi dogmaticƒ, ci ÃIi ÃInvaÅ£ƒ cu de-adinsul ÅŸi cum se cuvine a lƒuda pe Fƒcƒtorul. Pentru aceasta a scris Psalmul acesta, folosindu-l ca slujitor pe Fericitul David, ca toÅ£i sƒ ne ÃInvƒÅ£ƒm cu ce laude se cuvine a-I rƒsplƒti Fƒcƒtorului de bine. Iar aici povesteÅŸte facerile de bine cele de obÅŸte ÅŸi-L aratƒ pe Dumnezeul tuturor Fƒcƒtor ÅŸi OcÃIrmuitor al tuturor. </p> Religie Subtila arta de a te lasa condus https://www.crestinortodox.ro/religie/subtila-arta-a-lasa-condus-157056.html https://www.crestinortodox.ro/religie/subtila-arta-a-lasa-condus-157056.html 2018-07-17 15:35:41+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1571/157056_comunicare_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Un factor important ce influenÅ£eazƒ relaÅ£iile pe care le ai cu ÅŸeful tƒu este tocmai atitudinea ta faÅ£ƒ de conducere. Chiar ÅŸi cei mai buni angajaÅ£i au nevoie uneori de ÃIndrumarea ÅŸi de corecÅ£iile ÅŸefului lor. E adevƒrat cƒ existƒ ÅŸi ÅŸefi dificili, care de obicei dau instrucÅ£iuni ÃIntr-o manierƒ negativƒ </p> Religie Prefata cartii "Copilarie amara" https://www.crestinortodox.ro/religie/prefata-cartii-copilarie-amara-157055.html https://www.crestinortodox.ro/religie/prefata-cartii-copilarie-amara-157055.html 2018-07-17 15:23:53+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1571/157055_copilarie_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Imi place sƒ urmƒresc oamenii. Cercetez cu privirea feÅ£ele oamenilor ÃImbƒtrâniÅ£i, a celor care au ÃInceput deja sƒ se ÅŸubrezeascƒ. Ii privesc pe copiii care merg alƒturi de pƒrinÅ£ii lor. Noaptea mƒ uit pe ferestre, ÃIncercând sƒ-mi imaginez ce se petrece dincolo de draperii... La ce bun toate astea, pentru ce? Nu ÅŸtiu. Oameni, feÅ£e, depƒnare, rebobi- nare. Sunt parte a acestei pelicule monocromatice, pe care uneori reuÅŸesc sƒ o retuÅŸez ÅŸi ÃImbunƒtƒÅ£esc, ÃIntrucât memoria ÅŸtie sƒ ascundƒ dupƒ vƒlul trecutului chiar ÅŸi evenimentele cele mai infame, cele mai barbare. </p> Religie Invatatura Domnului https://www.crestinortodox.ro/religie/invatatura-domnului-157050.html https://www.crestinortodox.ro/religie/invatatura-domnului-157050.html 2018-07-17 09:45:50+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1571/157050_iisusjpg_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Venirile ÅŸi ascunderile Harului ÅŸi ÃIntreaga cunoaÅŸtere despre Dumnezeu ÅŸi despre viaÅ£a veÅŸnicƒ dƒruitƒ omului cercetat de Harul nezidit prin toate aceste veniri ÅŸi ÃIndepƒrtƒri reprezintƒ ceea ce numim žÃInvƒÅ£ƒtura Domnului". Aceastƒ ÃInvƒÅ£ƒturƒ este o tainƒ, ÃIn mƒsura ÃIn care tot ce se petrece ÅŸi se sƒvârÅŸeÅŸte ÃIn sânul Bisericii constituie o tainƒ </p> Religie Cuvantul Sfantului Paisie Aghioritul despre Taina Sfintei Preotii https://www.crestinortodox.ro/religie/cuvantul-sfantului-paisie-aghioritul-despre-taina-sfintei-preotii-157046.html https://www.crestinortodox.ro/religie/cuvantul-sfantului-paisie-aghioritul-despre-taina-sfintei-preotii-157046.html 2018-07-16 08:32:33+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1571/157046_cuviosul_paisie_aghioritul_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Sf. Paisie Aghioritul a vorbit È™i despre Sf. Tainƒ a PreoÈ›iei. O parte din žmƒrgƒritarele duhovniceÈ™ti rostite de CuvioÈ™ia sa, le-am adunat ÃIn acest articol. Cuvintele sale aratƒ motivul pentru care nu s-a fƒcut preot È™i subliniazƒ responsabilitƒÈ›ile preotului. El trebuie sƒ aibƒ žuÈ™a inimii mereu deschisƒ la nevoile credincioÈ™ilor; sƒ facƒ lucrare duhovniceascƒ interioarƒ, care sƒ-i dea putere È™i bogƒÈ›ie duhovniceascƒ. Pe lângƒ curƒÈ›ie, Pƒrintele Paisie a insistat asupra a douƒ virtuÈ›i, pe care enoriaÈ™ii le apreciazƒ la un preot: dragostea È™i neagoniseala de bani È™i averi. ÃIn partea a doua a articolului am vorbit despre câteva aspecte mai sensibile: laicizarea clerului, asumarea žjugului preoÈ›iei, fuga de ranguri, oprirea de la slujire a preoÈ›ilor cu impedimente. </p> Religie Care este natura ideilor obsesive? https://www.crestinortodox.ro/religie/care-este-natura-ideilor-obsesive-157017.html https://www.crestinortodox.ro/religie/care-este-natura-ideilor-obsesive-157017.html 2018-07-05 15:29:34+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1571/157017_frica_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Din punctul dc vedere al ÅŸtiinÅ£ei, obsesiile reprezintƒ repetarea interminabilƒ a unor idei ÅŸi porniri, ÃIndoieli, dorinÅ£e, amintiri, frici, acÅ£iuni ÅŸ.a.m.d. de care omul nu poate scƒpa printr-un efort de voinÅ£ƒ. In aceste gânduri, problema realƒ e hiperbolizata </p> Religie Acum este vremea alegerii, a cernerii si a discernerii¦ https://www.crestinortodox.ro/religie/acum-este-vremea-alegerii-cernerii-a-discernerii-157016.html https://www.crestinortodox.ro/religie/acum-este-vremea-alegerii-cernerii-a-discernerii-157016.html 2018-07-05 12:54:29+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1571/157016_stelian-gombo_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Gata, a venit momentul sƒ arƒtƒm cƒ suntem oameni serioÅŸi ÅŸi asumaÅ£i pânƒ la capƒt, maturi duhovniceÅŸte. Acum asta ni se cere, vremurile ne someazƒ, ele ne scot din bârlogul conÅŸtiinÅ£ei aÅ£ipite. Timpul nu mai are rƒbdare cu noi, ne-a ÃIndesat pe gâtlejul sƒu ÃIngust </p> Religie Un autism generalizat https://www.crestinortodox.ro/religie/un-autism-generalizat-157012.html https://www.crestinortodox.ro/religie/un-autism-generalizat-157012.html 2018-07-05 10:24:32+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1571/157012_l__jean-claude-larchet_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Autismul nu este caracterizat doar printr‘o ÃInchidere ÃIn sine, ci ÅŸi prin ceea ce explicƒ aceastƒ ÃInchidere ÃIn sine, ÅŸi anume teama vecinƒ cu panica de ÃIntâlnirea concretƒ cu celƒlalt. La omul conectat, putem vorbi de un dublu autism. </p> Religie