CrestinOrtodox.ro - Religie https://www.crestinortodox.ro/ Religie pentru unii inseamna mirare, pentru altii provocare si cunoastere. Citeste articolele din Religie si vei afla ca omul religios se realizeaza suprem in omul crestin. ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Mestesugul tonului https://www.crestinortodox.ro/religie/mestesugul-tonului-156504.html https://www.crestinortodox.ro/religie/mestesugul-tonului-156504.html 2018-03-19 16:08:57-04 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1566/156504_details_foerster_f_w_cartea_vietii_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>In ora de muzicƒ aÅ£i bƒgat, cred, de seamƒ cât de greu e sƒ nimereÅŸti tonul cuvenit. ÅžtiÅ£i ÃInsƒ ce este mai greu decât toate? Sƒ nimereÅŸti tonul potrivit când arƒÅ£i cuiva o greÅŸealƒ. Pentru ce este aÅŸa de greu? Pentru cƒ te superi pe el ÅŸi atunci tonul e numaidecât ÃIncƒrcat; nu merge la inimƒ fiindcƒ nu porneÅŸte din inimƒ </p> Religie Flagelarea si lovirea in Vechiul Testament https://www.crestinortodox.ro/religie/flagelarea-lovirea-vechiul-testament-156502.html https://www.crestinortodox.ro/religie/flagelarea-lovirea-vechiul-testament-156502.html 2018-03-19 15:28:53-04 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1566/156502_flagel_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>In cartea Pildelor, se declarƒ la un moment dat: Biciul este bun pentru cal, frâul pentru mƒgar, iar varga pentru spatele celor nebuni (Pld 26:3). Dar aceasta nu era unica ÃIntrebuinÅ£are a biciului. Având la bazƒ prevederile din Dt 25:1-3, biciuirea reprezenta, pentru poporul lui Israel, o metodƒ punitivƒ judiciarƒ </p> Religie Viitorul Europei: simptome, semnale si analize https://www.crestinortodox.ro/religie/viitorul-europei-simptome-semnale-analize-156501.html https://www.crestinortodox.ro/religie/viitorul-europei-simptome-semnale-analize-156501.html 2018-03-19 15:07:31-04 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1566/156501_details_munteanu_bogdan_marionete_ale_destinului_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>In adâncurile straturilor de conÅŸtiinÅ£ƒ ale popoarelor europene, ÃIndeosebi ale celor din Occident, se poate constata ÃIn ultima vreme o dinamicƒ sporitƒ a frƒmântƒrilor ÅŸi aprehensiunilor privind viitorul lor cultural ÅŸi identitar. Principalul pericol la adresa acestei identitƒÅ£i este vƒzut ÃIn procesul de imigrare masivƒ ÃIn Europa </p> Religie Mania - de la irascibilitate la lupta impotriva pacatelor https://www.crestinortodox.ro/religie/mania-la-irascibilitate-lupta-impotriva-pacatelor-156500.html https://www.crestinortodox.ro/religie/mania-la-irascibilitate-lupta-impotriva-pacatelor-156500.html 2018-03-19 11:14:14-04 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1565/156500_man_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>ÃIn prezentul articol am vorbit despre mânie, ca putere a sufletului. Atunci când mânia se ÃIntoarce ÃImpotriva aproapelui, ea degenereazƒ ÃIn manifestƒri similare nebuniei. Când este orientatƒ ÃImpotriva pƒcatelor È™i a rƒului, mânia este justificatƒ. ÃIn acest sens am arƒtat cƒ existƒ È™i o mânie žcuratƒ, care ne ajutƒ ÃIn lupta duhovniceascƒ. De asemenea am vorbit È™i despre mânia žsfântƒ, care urmƒreÈ™te apƒrarea adevƒrurilor de credinÈ›ƒ ortodoxe sau a aproapelui nedreptƒÈ›it, mânie izvorâtƒ din dragoste. </p> Religie Conditii ale experientei autentice a harului lui Dumnezeu https://www.crestinortodox.ro/religie/conditii-experientei-autentice-harului-dumnezeu-156484.html https://www.crestinortodox.ro/religie/conditii-experientei-autentice-harului-dumnezeu-156484.html 2018-03-15 14:05:13-04 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1565/156484_slj_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Prima condiÅ£ie este sƒ fim oameni ai pocƒinÅ£ei. Dacƒ nu ne pocƒim pentru pƒcatele noastre ÅŸi nu ne curƒÅ£im de patimile noastre, nu-L putem vedea pe Dumnezeu. Domnul nostru ÃIn Fericiri spune: FericiÅ£i cei curaÅ£i cu inima, cƒ aceia vor vedea pe Dumnezeu </p> Religie Sugarii au capacitati uimitoare de a distinge binele de rau https://www.crestinortodox.ro/religie/sugarii-capacitati-uimitoare-a-distinge-binele-156481.html https://www.crestinortodox.ro/religie/sugarii-capacitati-uimitoare-a-distinge-binele-156481.html 2018-03-15 10:57:12-04 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1565/156481_diaconul_sorin_adrian_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Nu existƒ ÃIndoialƒ cu privire la faptul cƒ bebeluÅŸii exprimƒ, ÃIn anumite situaÅ£ii, unele nevoi concrete legate de hranƒ sau de somn. PƒrinÅ£ii pot sƒ distingƒ cu uÅŸurinÅ£ƒ, de-a lungul unei zile, momentele când micuÅ£ului ÃIi este foame sau pe cele ÃIn care el exprimƒ, ÃIn felul lui, faptul cƒ doreÅŸte sƒ doarmƒ. Unele cercetƒri au ÃIncercat sƒ meargƒ ÃInsƒ mult mai departe, explorând posibilele judecƒÅ£i de ordin moral la copiii foarte mici! </p> Religie Puterea tamaduitoare a Sfintei Euharistii https://www.crestinortodox.ro/religie/puterea-tamaduitoare-sfintei-euharistii-156480.html https://www.crestinortodox.ro/religie/puterea-tamaduitoare-sfintei-euharistii-156480.html 2018-03-15 08:35:26-04 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1565/156480_impar_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Articolul prezintƒ, ÃIn linii mari, aspecte mai importante legate de modul ÃIn care ne raportƒm la Taina Sfintei Euharistii. ÃIn acest sens am vorbit despre pregƒtirea credincioÈ™ilor È™i starea lor sufleteascƒ ÃInainte de ÃImpƒrtƒÈ™ire, despre puterea tƒmƒduitoare a Sf. ÃImpƒrtƒÈ™anii asupra celor chinuiÈ›i de duhuri necurate, despre deasa cuminecare È™i vindecarea unor boli, despre cât de frecvent se poate ÃImpƒrtƒÈ™i un credincios, precum È™i despre amânarea de a ne cumineca pe motiv de nevrednicie. </p> Religie Trisaghionul, imn procesional https://www.crestinortodox.ro/religie/trisaghionul-procesional-156473.html https://www.crestinortodox.ro/religie/trisaghionul-procesional-156473.html 2018-03-13 14:51:08-04 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1565/156473_tris_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>In primul rând, modul de cântare a trisaghionului, cu repetarea sa de dupƒ Slavƒ... aratƒ, la fel ca ÅŸi ÃIn cazul troparului baptismal, o veche utilizare a trisaghionului ca antifon al unui psalm. Apoi, trebuie sƒ Å£inem seama cƒ ÅŸi astƒzi trisaghionul ÃIncƒ indicƒ uneori ÃInceputul Liturghiei: spre exemplu, la privegherile NaÅŸterii ÅŸi Botezului Domnului, când, sfârÅŸindu-se citirile privegherii, se ÃIncepe Liturghia de la trisaghion. </p> Religie Sarpele otravitor al invidiei https://www.crestinortodox.ro/religie/sarpele-otravitor-invidiei-156470.html https://www.crestinortodox.ro/religie/sarpele-otravitor-invidiei-156470.html 2018-03-13 08:58:20-04 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1565/156470_cghj_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Prezentul articol face referire la cauzele invidiei È™i la modul ÃIn care ea se manifestƒ ÃIn relaÈ›ia cu aproapele. Am vorbit È™i despre faptul cƒ patima invidie este izvorul È™i a altor rele, care otrƒvesc sufletele; cƒ invidia ÃImbracƒ forme diferite la femei, comparativ cu bƒrbaÈ›ii. ÃIn finalul articolului am prezentat câteva sfaturi È™i modalitƒÈ›i duhovniceÈ™ti, care sƒ ne ajute ÃIn lupta cu aceastƒ patimƒ. De asemenea am subliniat existenÈ›a unei aÈ™a-zise žinvidii bune, expresie a bucuriei pentru sporirea aproapelui. </p> Religie Mandria - cea mai grea boala a sufletului https://www.crestinortodox.ro/religie/mandria-mai-grea-boala-sufletului-156463.html https://www.crestinortodox.ro/religie/mandria-mai-grea-boala-sufletului-156463.html 2018-03-12 08:47:45-04 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1565/156463_mandriajpg_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>ÃIn acest articol am arƒtat care sunt urmƒrile mândriei, de la cƒderea ÃIngerilor din cer, pânƒ la alungarea omului din rai. De asemenea am vorbit despre mândria exterioarƒ È™i cea interioarƒ, despre trufia demonicƒ, despre modul ÃIn care aceastƒ patimƒ se manifestƒ la bƒrbaÈ›i È™i la femei. ÃIn ultima parte a textului am prezentat câteva modalitƒÈ›i duhovniceÈ™ti de luptƒ ÃImpotriva mândriei. </p> Religie