CrestinOrtodox.ro - Religie https://www.crestinortodox.ro/ Religie pentru unii inseamna mirare, pentru altii provocare si cunoastere. Citeste articolele din Religie si vei afla ca omul religios se realizeaza suprem in omul crestin. ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Cartile necanonice https://www.crestinortodox.ro/religie/cartile-necanonice-158668.html https://www.crestinortodox.ro/religie/cartile-necanonice-158668.html 2019-07-17 09:06:08+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1587/158668_bartolomeu_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>In Cuvântul lƒmuritor asupra Sfintei Scripturi s™a consemnat faptul cƒ, pe lângƒ cele 35 de cƒrÅ£i canonice, Vechiul Testament mai cuprinde ÃIncƒ 14, numite necanonice, ele oferind lectura unor texte folositoare ÅŸi plƒcute, dar fƒrƒ ca acestea sƒ constituie izvoare de credinÅ£ƒ. </p> Religie Criza si schimbare https://www.crestinortodox.ro/religie/criza-schimbare-158660.html https://www.crestinortodox.ro/religie/criza-schimbare-158660.html 2019-07-15 14:46:57+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1587/158660_mantzaridis_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Fiecare crizƒ, manifestatƒ la orice nivel al vieÅ£ii personale sau sociale, are o cauzƒ spiritualƒ mai adâncƒ. Iar cauza care creeazƒ criza ÃIi adreseazƒ totodatƒ omului invitaÅ£ia de a-ÅŸi cerceta starea sa duhovniceascƒ ÅŸi de a reflecta asupra ei. Insƒ aceastƒ cercetare, necesarƒ de altminteri, doar atunci se dovedeÅŸte fecundƒ ÅŸi are rezultate, când omul ÃIÅŸi reconsiderƒ starea sa, când revine la sinele sƒu autentic ÅŸi ÃIncepe un parcurs nou. </p> Religie De vorba cu Maica Siluana https://www.crestinortodox.ro/religie/de-vorba-maica-siluana-158638.html https://www.crestinortodox.ro/religie/de-vorba-maica-siluana-158638.html 2019-07-10 14:57:36+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1587/158638_siluana_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Doamne, parcƒ aÅŸ descoperi clin nou ceea ce Domnul face mereu cu mine! Dupƒ ce v-am povestit despre situaÅ£ia de asearƒ am primit atâta pace ÃIn suflet, o pace deosebitƒ. A venit Hristos ÃIn rƒnile mele ÅŸi a suflat peste ele. Åži m-am dus la rugƒciune sƒ vorbesc cu Dânsul. Acum voi ÃInfrunta ceea ce este ÃIn mine ÅŸi voi spune ce simt cu adevƒrat uneori, sau poate mi se pare cƒ le simt, dar sunt ale mele ÅŸi le voi spune. </p> Religie Discernamant https://www.crestinortodox.ro/religie/discernamant-158636.html https://www.crestinortodox.ro/religie/discernamant-158636.html 2019-07-10 14:22:53+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1587/158636_paisie-aghioritul_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Pƒrinte, când ÃIncepi cu bune intenÅ£ii sƒ sƒvârÅŸeÅŸti ceva bun, dar ÃIn cele din urmƒ ajungi sƒ ÃIntreci mƒsura ÅŸi se fƒptuieÅŸte ceva rƒu, lipseÅŸte discernƒmântul? </p> Religie Atitudinea lui Dumnezeu fata de fapturile Sale https://www.crestinortodox.ro/religie/atitudinea-dumnezeu-fata-fapturile-sale-158620.html https://www.crestinortodox.ro/religie/atitudinea-dumnezeu-fata-fapturile-sale-158620.html 2019-07-08 14:51:29+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1587/158620_simeon_kraiopoulos_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Când ÃIntre oameni existƒ perihorezƒ, aÅŸa cum se ÃIntâmplƒ cu cele trei Persoane ale Sfintei Treimi - fiecare om are iubire, fiecare II are pe Hristos ÅŸi fiecare are viaÅ£ƒ dumnezeiascƒ -, atunci au relaÅ£ii corecte unii cu alÅ£ii, comunicare corectƒ. Acestea sunt relaÅ£iile interpersonale corecte. </p> Religie Otrava interpretarii poate costa scump https://www.crestinortodox.ro/religie/otrava-interpretarii-poate-costa-scump-158613.html https://www.crestinortodox.ro/religie/otrava-interpretarii-poate-costa-scump-158613.html 2019-07-05 11:54:54+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1587/158613_details_pildele_unui_preot_de_tara_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Multe din greutƒÅ£ile noastre relaÅ£ionale se trag din veninul interpretƒrii. Inainte de a ÅŸti ce gândeÅŸte celƒlalt cu adevƒrat, ÃImi ÃInchipui despre el tot felul de lucruri, ÃImi fac ÃIn cap un ÃIntreg film, interpretez fiecare situaÅ£ie. Åži, evident, cea mai mare parte din timp mƒ ÃInÅŸel. </p> Religie Cum ne putem da seama daca o familie mai are sanse? https://www.crestinortodox.ro/religie/cum-putem-seama-daca-familie-are-sanse-158603.html https://www.crestinortodox.ro/religie/cum-putem-seama-daca-familie-are-sanse-158603.html 2019-07-03 10:42:32+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1587/158603_victima_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Totul depinde de urmƒtorul lucru: poate iubirea posesivƒ sa se transfigureze in sentimentul autentic al iubirii jertfelnice: Aceasta este calea, ÅŸi aceasta este o nevoinÅ£ƒ. Dacƒ femeia e creÅŸtinƒ, ea va cƒuta ieÅŸire din situaÅ£ia creatƒ ÃIncercând sƒ rezolve problema nu prin metoda respingerii, nu prin metoda fugii, ci prin metoda cƒutƒrii </p> Religie Schimbarea inimii https://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/schimbarea-inimii-158601.html https://www.crestinortodox.ro/biserica-lume/schimbarea-inimii-158601.html 2019-07-03 09:04:40+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1587/158601_pocainta_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>PocƒinÈ›a este schimbarea inimii care ne ÃIntoarce cu faÈ›a cƒtre Dumnezeu ÃIntr-o nƒdejde plinƒ de bucurie. Pentru a intra ÃIn duhul pocƒinÈ›ei trebuie sƒ ÃInvƒÈ›ƒm sƒ ne acceptƒm ÃIntreaga noastrƒ viaÈ›ƒ, cu toate aspectele ei dureroase. Pentru a fi roditoare, pocƒinÈ›a trebuie sƒ sporeascƒ ÃIn bucurie, ÃIn lucrare duhovniceascƒ, toate sub semnul nƒdejdii ÃIn mila È™i ÃIn iertarea lui Dumnezeu. </p> Religie Si nu ne duce pe noi in ispita https://www.crestinortodox.ro/religie/si-ne-duce-noi-ispita-158598.html https://www.crestinortodox.ro/religie/si-ne-duce-noi-ispita-158598.html 2019-07-02 14:58:45+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1586/158598_galeriu_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Si nu ne duce pe noi in ispita - Acest cuvânt al rugƒciunii apare tulburƒtor pentru mulÅ£i credincioÅŸi. Se ÃIntreabƒ ei: ne duce Dumnezeu ÃIn ispitƒ? Poate fi El ispititorul? Dimpotrivƒ, Psalmistul exclamƒ: Cu Tine mƒ voi izbƒvi de ispitƒ, ÅŸi cu Dumnezeul meu voi trece zidul </p> Religie Romanii si Sfantul Munte https://www.crestinortodox.ro/religie/romanii-sfantul-munte-158593.html https://www.crestinortodox.ro/religie/romanii-sfantul-munte-158593.html 2019-07-01 14:38:04+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1586/158593_athos_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>O perioadƒ de aproximativ cinci sute de ani, din sec. al XlV-lea pânƒ ÃIn sec. al XlX-lea, românii au fost, dupƒ cum se ÅŸtie, susÅ£inƒtori ai Sfântului Munte. Un fenomen istoric ÅŸi religios unic, ÃIncƒ insuficient studiat ÅŸi evaluat. </p> Religie