CrestinOrtodox.ro - Religiile lumii https://www.crestinortodox.ro/ Religiile lumii compara invataturile marilor religii, descrie ce separa religiile si ce uneste religiile lumii. ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Sarbatorilor iudaice https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/iudaism/sarbatorilor-iudaice-158480.html https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/iudaism/sarbatorilor-iudaice-158480.html 2019-06-04 14:24:29+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1585/158480_sacerdotiul_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Calendarul evreilor structurat pe baza celui babilonian avea ÃIn perioada pre-exilicƒ, urmƒtoarele sƒrbƒtori: Sƒrbƒtoarea PaÅŸtilor, urmatƒ de Sƒrbƒtoarea Azimilor, care dureazƒ o sƒptƒmânƒ dupƒ ziua PaÅŸtilor; Sƒrbƒtoarea Sƒptƒmânilor; Sƒrbƒtoarea Corturilor. Calendarul sƒrbƒtorilor ebraice urmând sƒ fie ÃImbogƒÅ£it ÃIn perioada post-exilicƒ ÅŸi cea modernƒ cu urmƒtoarele sƒrbƒtori: Ziua IspƒÅŸirii, Sƒrbƒtoarea Hanukka, Sƒrbƒtoarea Anului Nou ÅŸi Sƒrbƒtoarea Purim. </p> Iudaism Ce este Saria? https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/islam/ce-este-saria-157384.html https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/islam/ce-este-saria-157384.html 2018-09-18 10:53:26+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1574/157384_cora_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Pentru a ÃInÅ£elege ÃInvƒÅ£ƒturile Coranului este necesar sƒ cunoaÅŸtem contextul cƒrÅ£ii. JurisprudenÅ£a islamicƒ reprezintƒ efortul de a ÃInÅ£elege ÃIn mod sistematic toate ÃInvƒÅ£ƒturile lui Mahomed, astfel ca musulmanii sƒ ÅŸtie cum sƒ trƒiascƒ. Produsul final sau descoperirea ultimƒ este Å┼żaria. Altfel spus, Allah a dƒruit oamenilor un cod de conduitƒ ÅŸi un set de reguli, dupƒ care sƒ trƒiascƒ toÅ£i musulmanii. Omul se supune lui Allah urmând aceste reguli, atrƒgându-ÅŸi astfel bunƒvoinÅ£a lui ÅŸi trƒind conform ordinii lui create. Aceasta este Å┼żaria. </p> Islam Valorificarea sau suprimarea suferintei? https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/budism/valorificarea-suprimarea-suferintei-157108.html https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/budism/valorificarea-suprimarea-suferintei-157108.html 2018-07-27 14:05:01+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1572/157108_details_suferinta_in_budism_si_crestinism_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Cu toate cƒ ÃIn planul vieÅ£ii spirituale se pot trasa anumite corespondenÅ£e, cel puÅ£in la nivel formal, nu trebuie sƒ uitƒm cƒ rƒmân totuÅŸi diferenÅ£ele de fond. In creÅŸtinism, problema suferinÅ£ei trebuie privitƒ ÃIn cadrul doctrinar mai larg, ÅŸi anume trebuie legatƒ de hristologie ÅŸi de soteriologie. </p> Budism Casatoria, casatoriile mixte si convertirile https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/iudaism/casatoria-casatoriile-mixte-convertirile-153708.html https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/iudaism/casatoria-casatoriile-mixte-convertirile-153708.html 2016-11-18 00:08:53+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1538/153708_details_traditii_evreiesti2_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Imediat dupƒ Sabat, cƒsƒtoria este cea mai sacrƒ instituÅ£ie a vieÅ£ii evreieÅŸti. Dacƒ primul volum al acestei cƒrÅ£i a tratat regulile ÅŸi tradiÅ£iile generale legate de mariaj, capitolul de faÅ£ƒ examineazƒ probleme specifice ÅŸi de mare actualitate ÃIn lumea evreiascƒ de azi. Unele dintre acestea sunt legate de cƒsƒtoria ÃIntre evrei, dar cea mai mare parte se referƒ la cƒsƒtoriile mixte ÅŸi convertiri. </p> Iudaism Predica de ramas bun a profetului Mahomed https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/islam/predica-ramas-a-profetului-mahomed-153354.html https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/islam/predica-ramas-a-profetului-mahomed-153354.html 2016-10-06 14:28:21+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1534/153354_mecca-4_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Musulmanul care merge ÃIn pelerinaj se pune ÃIn starea de ihram ori consacrare. Se ÃImbracƒ ÃIn veÅŸmânt fƒrƒ cusƒturƒ, numit ihram, alcƒtuit din douƒ pƒrÅ£i: izar, o parte de stofƒ ce-i ÃInconjoarƒ trupul de la pântece la genunchi, ÅŸi rida, o altƒ bucatƒ de stofƒ care acoperƒ partea umƒrului stâng, spatele ÅŸi pieptul </p> Islam Fiul lui Dumnezeu in iudaismul contemporan https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/iudaism/fiul-dumnezeu-iudaismul-contemporan-145499.html https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/iudaism/fiul-dumnezeu-iudaismul-contemporan-145499.html 2014-06-16 21:06:02+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1455/145499_citind-torah_w100_h79.jpeg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Abordarea lui Iisus din Nazaret de catre istoricii evrei are o istorie indelungata in epoca moderna si contemporana. Carti precum cea a lui Joseph Salvador, Jesus Christ et sa doctrine, histoire de la naissance de l`Eglise, de son organisation et de ses progrès pendant le premier siècle (1838), Samuel Hirsch, </p> Iudaism Lapidarea, omorarea cu pietre https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/lapidarea-omorarea-pietre-137338.html https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/lapidarea-omorarea-pietre-137338.html 2012-09-11 15:21:47+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1374/137338_lapidarea-omorarea-pietre_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Lapidarea, adica omorarea cu pietre a unui condamnat, a fost si a ramas una dintre cele mai crude si inumane pedepse capitale din istoria omenirii. Aceasta pedeapsa, aplicata de catre un grup mai mare de oameni, nu este pusa pe seama unui singur calau, ea fiind socotita o masura de dreptate aplicata de intreaga comunitate. </p> Religiile lumii Locasurile de cult ale evreilor https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/iudaism/locasurile-cult-evreilor-128754.html https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/iudaism/locasurile-cult-evreilor-128754.html 2012-02-06 18:24:59+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1288/128754_locasurile-cult-iudaism_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Iudeii au folosit mult timp jertfelnice ridicate provizoriu, in locurile unde stateau, in special pe inaltimi. Abia dupa iesirea din robia babilonica, in timpul calatoriei prin pustiu, evreii si-au construit un cort sfant, ca loc de pastrare a Chivotului Legii (in care se aflau cele doua table ale Legii) si de aducere a jertfei pentru curatirea pacatelor poporului. </p> Iudaism Scrierile iudeilor https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/iudaism/scrierile-iudeilor-128751.html https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/iudaism/scrierile-iudeilor-128751.html 2012-02-06 18:04:32+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1288/128751_scrierile-evreilor-tora_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Majoritatea datelor despre poporul si religia iudeilor sunt cunoscute din cartile Vechiului Testament. Aceste scrieri servesc la cunoasterea religiei evreilor pana in anul 70, cand Ierusalimul este asediat si daramat de catre romani. Dupa anul 70, odata cu dezvoltarea literaturii rabinice, gasim date si in "Misna" si "Ghemara" , care impreuna formeaza Talmudul. </p> Iudaism Poporul ales https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/iudaism/poporul-ales-128672.html https://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/iudaism/poporul-ales-128672.html 2012-02-02 15:56:04+02 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1287/128672_poporul-ales-evrei-iudei_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Evreii, originari din Caldeea, au resusit sa-si pastreze intacta identitatea nationala, facand-o sa strabata, ca un fir rosu, intreaga istorie a omenirii. Istoria acestui popor cat si a religiei sale, poate fi impartita in trei mari etape, punctate de unele evenimente majore: de la Avraam, pana la Moise; de la Moise, pana la daramarea Ierusalimului (70 d.Hr); de la daramarea Ierusalimului si pana astazi. </p> Iudaism