CrestinOrtodox.ro - Duminica a 14-a dupa Rusalii https://www.crestinortodox.ro/ Duminica a 14-a dupa Rusalii - Pilda nuntii fiului de imparat - Evanghelia Duminicii a XIV-a după Rusalii conține mai multe învățături referitoare la taina mântuirii lumii în Domnul Iisus Hristos, la taina Bisericii și a vieții creștine. Împăratul care face nuntă pentru fiul său este Însuși Dumnezeu Tatăl. Fiul de împărat este Iisus Hristos Domnul. Nunta este Împărăția lui Dumnezeu. Mireasa este Biserica, adică mulțimea oamenilor chemați la mântuire, care răspund prompt chemării și se îmbracă în haina de nuntă a credinței și a vieții creștine. (Patriarhul Daniel) ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Numai prostia sau nesimtirea ne-ar mai putea desparti de Dumnezeu https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/numai-prostia-nesimtirea-ar-putea-desparti-dumnezeu-157285.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/numai-prostia-nesimtirea-ar-putea-desparti-dumnezeu-157285.html 2018-09-03 10:09:07+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1573/157285_parintele_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Dacƒ mƒ apuc sârguincios ÅŸi deretic prin casa sufletului meu, pregƒtind cele pe care cred eu cƒ le aÅŸteaptƒ Domnul de la mine, sƒ nu mƒ mire dacƒ voi auzi, precum Marta: te ÃIngrijeÅŸti ÅŸi pentru multe te sileÅŸti; dar un lucru trebuie </p> Duminica a 14-a dupa Rusalii Haina de nunta cereasca - lumina sufletului curat https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/haina-nunta-cereasca-lumina-sufletului-curat-149871.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/haina-nunta-cereasca-lumina-sufletului-curat-149871.html 2015-09-07 09:33:40+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1499/149871_zl_nunta_fiului_de_imparat_w747_h800_q100_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Evanghelia Duminicii a 14-a dupƒ Rusalii conÈ›ine mai multe ÃInvƒÈ›ƒturi referitoare la taina mântuirii lumii ÃIn Domnul Iisus Hristos, la taina Bisericii È™i a vieÈ›ii creÈ™tine. ÃImpƒratul care face nuntƒ pentru fiul sƒu este ÃInsuÈ™i Dumnezeu-Tatƒl. Fiul de ÃImpƒrat este Domnul Iisus Hristos. Nunta este ÃImpƒrƒÈ›ia lui Dumnezeu. </p> Duminica a 14-a dupa Rusalii Cuvant despre cele doua ospete https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/cuvant-despre-cele-doua-ospete-149869.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/cuvant-despre-cele-doua-ospete-149869.html 2015-09-04 14:52:46+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1499/149869_ioan-maximovici_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Acum, ÃIn faÅ£a ochilor minÅ£ii noastre se aflƒ douƒ ospeÅ£e, despre care ne vorbeÅŸte pericopa evanghelicƒ de astƒzi. Unul dintre ospeÅ£ele descrise ÃIn pildƒ este dat de un ÃImpƒrat plin de bunƒvoinÅ£ƒ ÅŸi milostiv. ÃInsƒ când ospƒÅ£ul era gata, cei chemaÅ£i n-au venit. Ei au preferat sƒ se ocupe unii cu cumpƒrƒturi, alÅ£ii cu treburi gospodƒreÅŸti; iar alÅ£ii, prinzându-i pe soli, i-au batjocorit, iar pe unii chiar i-au omorât </p> Duminica a 14-a dupa Rusalii Chemarea https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/chemarea-149868.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/chemarea-149868.html 2015-09-04 14:38:40+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1499/149868_cina_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Mare este cina Sfintei Liturghii “ viÅ£elul s-a ÃInjunghiat ÅŸi toate sunt gata pentru desfƒtarea duhovniceascƒ. ÃIntr-o discuÅ£ie care a avut loc ÃIn zilele noastre ÃIntre un evreu ÅŸi un creÅŸtin, evreul spunea creÅŸtinului: noi am fost de la ÃInceput, poporul Israel a fost scos din Å£ara Egiptului, nouƒ ni s-a dat Legea, la noi au fost toÅ£i proorocii, de ce veniÅ£i voi goimii acum (aÅŸa numesc evreii celelalte neamuri) ÅŸi spuneÅ£i cƒ Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul vostru? </p> Duminica a 14-a dupa Rusalii Chemarea la nunta fiului de imparat si despre haina de nunta https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/chemarea-nunta-fiului-imparat-despre-haina-nunta-149867.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/chemarea-nunta-fiului-imparat-despre-haina-nunta-149867.html 2015-09-04 14:26:29+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1499/149867_parintele_calciu_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Aceasta parabola are o interpretare istorica si o interpretare personala. Interpretarea istorica este urmatoarea: Dumnezeu a trimis in lume pe Fiul Sau si a pregatit dinainte o nunta. Nunta aceasta este una duhovniceasca. Este nunta viitoare a Mantuitorului cu toti cei care Il vor iubi. </p> Duminica a 14-a dupa Rusalii Predica la Duminica a XIV-a dupa Rusalii https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/predica-duminica-xiv-dupa-rusalii-149865.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/predica-duminica-xiv-dupa-rusalii-149865.html 2015-09-04 10:50:16+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1499/149865_ips-irineu_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Evanghelia de astƒzi ne vorbeÅŸte despre nunta fiului de ÃImpƒrat la care cei invitaÅ£i au refuzat sƒ vinƒ, prezentând fel de fel de scuze. Tatƒl ceresc este Stƒpânul Care ne cheamƒ la nunta tainicƒ a Fiului Sƒu, la unirea noastrƒ cu Hristos, ÃIn cƒmara de nuntƒ, ÃIn Biserica Sa, unde se aflƒ masa ÃImbelÅŸugatƒ a bunƒtƒÅ£ilor cereÅŸti. </p> Duminica a 14-a dupa Rusalii Pilda nuntii fiului de imparat https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/pilda-nuntii-fiului-imparat-149861.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/pilda-nuntii-fiului-imparat-149861.html 2015-09-04 09:35:36+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1499/149861_pf-daniel_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Evanghelia Duminicii a XIV-a dupƒ Rusalii conÅ£ine mai multe ÃInvƒÅ£ƒturi referitoare la taina mântuirii lumii ÃIn Domnul Iisus Hristos, la taina Bisericii ÅŸi a vieÅ£ii creÅŸtine. ÃImpƒratul care face nuntƒ pentru fiul sƒu este ÃInsuÅŸi Dumnezeu Tatƒl. </p> Duminica a 14-a dupa Rusalii Nunti celebre https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/nunti-celebre-149860.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/nunti-celebre-149860.html 2015-09-04 09:20:38+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1499/149860_parintele-gordon_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Aceastƒ evanghelie, cunoscutƒ sub numele de Pilda nunÅ£ii Fiului de ÃImpƒrat, este similarƒ cu pilda despre Cina cea Mare, de la Luca 14, 16-24. Mesajul pildei, deÅŸi prezentatƒ uÅŸor diferit de cƒtre cei doi evangheliÅŸti, este acelaÅŸi: Dumnezeu ne cheamƒ pe toÅ£i la Cina Euharisticƒ “ Sfânta ÃImpƒrtƒÅŸanie </p> Duminica a 14-a dupa Rusalii Predica la Duminica a 14 a dupa Rusalii https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/predica-duminica-14-dupa-rusalii-71614.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-14-dupa-rusalii/predica-duminica-14-dupa-rusalii-71614.html 2007-07-04 00:00:00+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/717/71614_ilie-cleopa_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Pilda din Sfanta Evanghelie de azi, pe langa alte invataturi tainice ce le ascunde in ea, ne aduce aminte si de haina de nunta, cu care ne-am imbracat la sfantul si dumnezeiescul Botez. De aceasta haina ni se va cere raspuns in ziua cea mare a judecatii lui Dumnezeu de la sfarsitul veacurilor. Trebuie sa intelegem ca aceasta haina este Insusi Iisus Hristos, Domnul si Mantuitorul nostru, dupa marturia marelui Apostol Pavel care zice: Citi in Hristos v-ati botezat, in Hristos v-ati imbracat! (Galateni 3, 27). Ne punem intrebarea: ce datorie avem noi, cei care ne-am imbracat </p> Duminica a 14-a dupa Rusalii