CrestinOrtodox.ro - Duminica a 21-a dupa Rusalii https://www.crestinortodox.ro/ Duminica a 21-a dupa Rusalii - pilda semanatorului - una dintre cele mai frumoase pilde rostite de Mantuitorul Iisus Hristos. Mântuitorul a semănat cuvântul Său în două chipuri: în mod direct, de pildă Predica de pe munte, convorbirea cu Nicodim, convorbirea cu femeia cananeancă, şi în mod indirect, prin pilde. Prin pilde, adresarea era oarecum pe ocolite, ca ascultătorii să cugete pentru a afla adevărul exprimat astfel. ro-RO Copyright CrestinOrtodox.ro All rights reserved. 60 https://www.crestinortodox.ro/img/logo-mic.gif CrestinOrtodox.ro https://www.crestinortodox.ro/ www.crestinortodox.ro/ Cuvantul lui Dumnezeu - sensul vietii noastre https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/cuvantul-dumnezeu-sensul-vietii-noastre-153434.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/cuvantul-dumnezeu-sensul-vietii-noastre-153434.html 2016-10-14 15:58:16+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1535/153434_tesu_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Duminica a 21 a dupƒ Rusalii ne propune spre adâncƒ meditaÈ›ie, dar mai ales spre urmare ÃIn viaÈ›a noastrƒ de zi cu zi, un fragment evanghelic de o frumuseÈ›e È™i de o profunzime spiritualƒ specialƒ, dar totodatƒ de maximƒ actualitate, având ÃIn centrul sƒu Pilda semƒnƒtorului. </p> Duminica a 21-a dupa Rusalii Pilda semanatorului - pilda rodirii si a nerodirii https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/pilda-semanatorului-pilda-rodirii-a-nerodirii-153394.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/pilda-semanatorului-pilda-rodirii-a-nerodirii-153394.html 2016-10-12 11:00:38+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1534/153394_pilda-semanatorului_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Pilda semƒnƒtorului a fost spusƒ la ÃInceputul primului an al activitƒÅ£ii publice a Domnului. In ziua aceea a ieÅŸit Iisus din casƒ ÅŸi S-a aÅŸezat pe Å£ƒrmul mƒrii ÅŸi s-au adunat la El mulÅ£imi numeroase, aÅŸa ÃIncât El a intrat ÃIn luntre ÅŸi stƒtea ÃIn ea ÅŸi toatƒ mulÅ£imea ÅŸedea pe Å£ƒrm </p> Duminica a 21-a dupa Rusalii Pilda semanatorului - sau - Impreuna lucrarea lui Dumnezeu si a omului https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/pilda-semanatorului-impreuna-lucrarea-dumnezeu-a-omului-150193.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/pilda-semanatorului-impreuna-lucrarea-dumnezeu-a-omului-150193.html 2015-10-09 13:56:49+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1502/150193_pilda-semanatorului_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Pilda Semƒnƒtorului este fƒrƒ pereche, nu numai prin ÃInÅ£elesul ei duhovnicesc, ci ÅŸi pentru cƒ Domnul o lƒmureÅŸte de ÃIndatƒ Apostolilor. Astfel aratƒ tuturor creÅŸtinilor o cale, o metodƒ simbolicƒ, pentru a descifra toate celelalte pilde care sunt, prin excelenÅ£ƒ, o arƒtare a cugetelor dumnezeieÅŸti. De altfel la Sf Marcu Domnul spune Apostolilor Sƒi, ÃIn mare: Dacƒ nu pricepeÅ£i aceastƒ pildƒ, cum veÅ£i ÃInÅ£elege toate pildele? </p> Duminica a 21-a dupa Rusalii Despre vorbirea in pilde https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/despre-vorbirea-pilde-150190.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/despre-vorbirea-pilde-150190.html 2015-10-09 13:09:21+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1502/150190_constantin-coman_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Pƒrinte profesor Constantin Coman, dintre cele patru locuri ÃIn care cad seminÅ£ele: lângƒ drum, pe piatrƒ, ÃIn spini sau pe pƒmânt bun, pe care l-aÅ£i caracteriza a fi cel specific pentru timpul ÅŸi mintea omului modern? Cred cƒ cele de la mijloc, când seminÅ£ele cad pe piatrƒ. </p> Duminica a 21-a dupa Rusalii Pilda semanatorului, sau despre putina noastra rodire duhovniceasca https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/pilda-semanatorului-despre-putina-noastra-rodire-duhovniceasca-150189.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/pilda-semanatorului-despre-putina-noastra-rodire-duhovniceasca-150189.html 2015-10-09 12:59:38+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1502/150189_ps-sebastian_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Parabola din evanghelia de astƒzi ne prezintƒ pe Semƒnƒtorul, ieÅŸit sƒ-Åži semene sƒmânÅ£a Sa. Åži semƒnând El, unele seminÅ£e au cƒzut lângƒ drum ÅŸi-au fost cƒlcate ÃIn picioare, iar pƒsƒrile cerului venind le-au mâncat. Alte seminÅ£e au cƒzut pe loc pietros ÅŸi, pentru cƒ nu au putut face rƒdƒcini adânc </p> Duminica a 21-a dupa Rusalii Pilda semanatorului - Parintele Gheorghe Calciu https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/pilda-semanatorului-parintele-gheorghe-calciu-150188.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/pilda-semanatorului-parintele-gheorghe-calciu-150188.html 2015-10-09 11:26:20+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1502/150188_parintele_calciu_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>ÃIn aceastƒ pildƒ Mântuitorul creeazƒ patru tipologii umane. Mai ÃIntâi, tipologia omului nepƒsƒtor. Un autor mistic, un filozof, Kierkegaard, numea acest tip de oameni omul-fluture, degustƒtorul, adicƒ acela care merge din floare ÃIn floare, cauta bucuria acestei vieÅ£i ÅŸi sfârÅŸeÅŸte cu aripile frânte ÅŸi cƒzute ÃIn Å£ƒrânƒ. </p> Duminica a 21-a dupa Rusalii Duminica a XXI-a dupa Rusalii - Pilda semanatorului https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/duminica-xxi-dupa-rusalii-pilda-semanatorului-150187.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/duminica-xxi-dupa-rusalii-pilda-semanatorului-150187.html 2015-10-09 11:08:30+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1502/150187_pilda_semanatorului_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p> ÃIn Evanghelia de astƒzi, ÃIl vedem pe Semƒnƒtorul dumnezeiesc semƒnând sƒmânÅ£a cuvântului Sƒu ÃIn ogorul inimilor omeneÅŸti. Din nefericire, unii creÅŸtini sunt nepƒsƒtori faÅ£ƒ de ÃInvƒÅ£ƒtura sfântƒ, alÅ£ii au inimi de piatrƒ, ÃIncât sƒmânÅ£a se usucƒ, iar alÅ£ii sunt copleÅŸiÅ£i de bƒlƒriile grijilor lumeÅŸti care ÃInƒbuÅŸƒ cuvântul. </p> Duminica a 21-a dupa Rusalii Predica la Pilda Semanatorului https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/predica-pilda-semanatorului-146933.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/predica-pilda-semanatorului-146933.html 2014-10-20 15:42:12+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1470/146933_velimirovici_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Pilda Semanatorului - Lumea ÃIntreagƒ e o lungƒ pildƒ, alcƒtuitƒ dintr-un ÅŸir fƒrƒ numƒr de pilde. Lumea aceasta cu toate dintrÃInsa e trecƒtoare ca o poveste pe care o auzi ÅŸi se terminƒ. Dar sâmburele de duh ascuns ÃIn tâlcul fiecƒrei pilde e nepieritor. Cei care-ÅŸi hrƒnesc numai ochii ÅŸi urechile cu pildele acestea rƒmân flƒmânzi duhovniceÅŸte, pentru cƒ duhul se hrƒneÅŸte cu miezul lor, la care ei nu pot ajunge. </p> Duminica a 21-a dupa Rusalii Au asteptat razboinicul si au primit Semanatorul https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/au-asteptat-razboinicul-au-primit-semanatorul-146834.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/au-asteptat-razboinicul-au-primit-semanatorul-146834.html 2014-10-09 12:48:05+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1469/146834_pilda-semanatorului_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Simplitatea pildelor constituie cheia ÃInÅ£elegerii mesajului acestora. ÃIn pilde Mântuitorul ÅŸi-a ÃImpropriat forma simplƒ de exprimare, ca oameni sƒ ÃInÅ£eleagƒ cele comunicate. Nu face excepÅ£ie de la simplitate Pilda Semƒnƒtorului, pe care o auzim cititƒ ÃIn duminica a XXI-a dupƒ Rusalii. </p> Duminica a 21-a dupa Rusalii Predica pilda semanatorului https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/predica-pilda-semanatorului-146833.html https://www.crestinortodox.ro/sarbatori/duminica-21-dupa-rusalii/predica-pilda-semanatorului-146833.html 2014-10-09 12:33:09+03 <img src="https://str.crestin-ortodox.ro/foto/1469/146833_pilda-semanatorului_w100_h79.jpg" width="100" height="79" hspace="3" alt="" border="0" align=left style="background:#333333;padding:0px;margin:0px 4px 0px 0px;border-style:solid;border-color:#aaaaaa;border-width:1px" /> <p>Pilda Semanatorului este ÃInsasi pilda pe care Mântuitorul o explica. Pentru ca ucenicii, dupa ce le-a spus pilda, L-au ÃIntrebat: Dar, Doamne, cine este acesta? Mântuitorul le-a spus aceasta pilda: Iesit-a semanatorul sa semene samânta sa </p> Duminica a 21-a dupa Rusalii